Zkušenosti a trénink postav

Třetí kapitola se bude zabývat získáváním zkušeností (experience), jejich proměnou na dovednostní body a postupem postav. V předchozích dvou kapitolách jsme se mohli setkat s řadou pojmů, které svým obsahem patří právě sem a zde si je vysvětlíme podrobněji. Začneme zkušeností.

Zkušenost je mírou, která odráží vývoj našich postav ve světě Might and Magic. Zjednodušeně by se dalo říci, že určuje, jak jsou naše postavy ve světě zběhlé. Za každý splněný úkol, povýšení nebo zabítí monster získává družina určitý počet zkušeností, resp. zkušenostních bodů. Tato hodnota se pak stejnoměrně rozdělí mezi všechny členy družiny. Pokud některá z postav ovládá dovednost vzdělávání, pak dokáže získat další bonusové body ke zkušenosti, jak je podrobněji popsáno v kapitole Dovednosti postav. Aktuální množství zkušenostních bodů nalezneme ve hře v přehledu postavy. Trochu předběhnu - pokud na ně klikneme pravým tlačítkem myši, dozvíme se i kolik bodů potřebujeme na další level. Znalost množství zkušenostních bodů by nám však byla vcelku k ničemu, pokud bychom nemohli získané zkušenostní body nějak využít, protože sami o sobě neposkytují postavám žádný efekt. Zkušenostní body jsou však základním "platidlem" pro výcvik postav. Respektive jejich množství umožňuje postavám postoupit na vyšší úrovně (levely) a získat tak užitečné bonusy - zdraví, manu a dovednostní body. To pak ve výsledku vede k vlastnímu vývoji postav.

Výcvik, neboli též trénink postav se rozděluje do dvou kategorií. Na základní a sekundární trénink. Základní trénink využívá množství zkušeností a dovoluje tedy postavám zvýšit svůj level, přičemž získají odpovídající množství zdraví a many navíc a dovednostní body. Množství zdraví a many za level pak odpovídá hodnotě multiplikátoru pro dané povolání, který je uveden v posledních tabulkách kapitol Vlastnosti postav v každé sekci příslušného dílu (viz. VI, VII, VIII a IX). Základní trénink se za poplatek provádí ve cvičírnách/tréninkových halách a je obvykle omezen maximální hranicí levelu, na který vás daná cvičírna může vytrénovat. Sekundární trénink se pak týká zvyšování odbornosti dovedností a provádějí ho učitelé dovedností tak jak bylo vysvětleno již v předchozí kapitole Dovednosti postav. K sekundárnímu tréninku se pak využívají dovednostní body získané základním tréninkem.

Základní trénink nás teď bude zajímat nejvíce. Pro postup postavy na další level platí jednoduché pravidlo. Vždy potřebujete o 1000 zkušeností více, než bylo třeba při postupu na předchozí level. Např. pro postup z 1 levelu na 2 level potřebujete získat 1000 zkušeností, ze 2 na 3 už je to 2000 zkušeností, ze 3 na 4 level 3000 zkušeností atd. Obecně platí rovnice: potřebné zkušenosti = (level - 1) * 1000. Popsaný princip je pak předveden na následující tabulce, naznačující uvedený vztah mezi množstvím zkušeností a levelem. Zkuste si ji cvičně rozšířit i pro level nad hodnotu 10, neni to nic složitého.

level postavy pro dosažení levelu je třeba zkušeností pro dosažení následujícího levelu je třeba zkušeností navíc celkový počet zkušeností pro následující level
1 0 1000 1000
2 1000 2000 3000
3 3000 3000 6000
4 6000 4000 10000
5 10000 5000 15000
6 15000 6000 21000
7 21000 7000 28000
8 28000 8000 36000
9 36000 9000 45000
10 45000 10000 55000

Výsledek své práce si můžete ověřit pomocí následujícího formuláře, kde si můžete libovolně měnit hodnotu levelu postavy

level postavy pro dosažení levelu je třeba zkušeností pro dosažení následujícího levelu je třeba zkušeností navíc celkový počet zkušeností pro následující level
0 1000 1000

a opačně, následující formulář vám na základě získaných zkušenostních bodů vypočítá max. možný level postavy:

Počet zkušenostních bodů aktuální možný level postavy potřebný počet zkušenostních bodů pro daný level zbývá zkušenostních bodů
Pro počet bodů menších jak 1000 je level postavy vždy 1

V kapitolách Trénink postav jednotlivých dílů se pak můžete setkat s obecným matematickým vyjadřením tohoto vztahu, ale nebudu to sem vypisovat, kdyžtak nakoukněte tam.

Množství dovednostních bodů, které postava postupen o úroveň/level získává neni konstantní. Do levelu 9 včetně získává postava za každý postup 5 dovednostních bodů, do levelu 19 je to 6 bodů atd., vždy za každou další desítku je to o 1 dovednostní bod navíc. Blíže viz následující tabulka.

level počet dovednostních bodů získaný za každý postup
1-9 5
10-19 6
20-29 7
30-39 8
40-49 9
50-59 10
a dále vždy o 1 bod navíc

Jakmile postavy získají dostatečné množství zkušeností, je dobré s tréninkem příliš neotálet. Dovednostních bodů není nazbyt a zejména v počátku jich budete potřebovat více. Na druhou stranu je dobré si výcvik i dobře naplánovat, protože vás to bude stát i pár dní strávených ve cvičírně, zatímco venku může kupříkladu probíhat respawn, ale o tom zas jindy.

Poslední věc, kterou jsem ještě nezmínil je postup v rámci povolání, zkráceně povýšení. Povýšení je též forma výcviku, která postavě přinese krom zkušeností zpětně i body zdraví a many, jak už bylo vysvětleno v kapitole Charakteristika postav - postavě je zpětně dorovnáno množství zdraví a many tak, jako by postava s touto úrovní povýšení začínala. Postavy též získávají i nové možnosti, např. můžou získat vyšší odbornosti v dovednostech nebo schopnost se některé dovednosti vůbec naučit. Povýšení předchází zadání tzv. povyšovacích úkolů a teprve po jejich splnění jsou postavy povýšeny. Zadavatelé úkolů a počet stupňů povýšení se liší v závislosti na konkrétním dílu ságy.

Na úplný závěr bych chtěl poskytnout informaci o cenách za základní trénink a o dobách tréninku. Každá cvičírna ve hře poskytuje tzv. základní cenu za trénink, která je rovna ceně výcviku z prvního na druhý level a v závislosti na konkrétní cvičírně se pohybuje obvykle v rozmezí 10-50 zlatých (6-8 díl ságy, u 9 dílu je to od 60 do 200 zlatých). Cena za výcvik na následující level je pak rovna základní ceně x aktuální úroveň x hodnost. Hodnost se odvíjí od povýšení v rámci daného povolání, takže postava bez povýšení má hodnost rovnou 1, po prvním povýšení pak 2 a po druhém povýšení je hodnost rovna 3. Na cenu tréninku má vliv i reputace družiny (7 a 8 díl ságy), takže postava s kladnou reputací dostane drobné slevy, řádově v jednotkách zlatých. Výpočet se pak může mírně lišit od skutečnosti. Cenu tréninku je možné snížit i naučením dovednosti Obchodování, což má větší efekt a lze to vřele doporučit. Stačí jen prosté naučení dovednosti, abyste změnu postřehli.

Trénink je krom ceny náročný i na strávený čas. Vyjímkou je v tomto jen devátý díl, ve kterém se během tréninku čas zastaví a vy cvičírnu opouštíte ve stejnou dobu, jako jste do ní přišli. V 6-8 díle je pak doba tréninku nastavena pevně na 7 dní a počítá se jen celý den od půlnoci do půlnoci. Díky tomu samotný trénink začíná až následující den poté, co jste do cvičírny přišli. Kálendářně tedy cvičírnu opouštíte až o 8 dní později. Mezi 6 dílem a 7-8 dílem je pak ještě malý, ale významný rozdíl. V šestém díle je doba tréninku 7 dní bez ohledu na to, kolik levelů budete cvičit, tedy 7 dní za každou návštěvu. V 7 a 8 díle je pak doba tréninku 7 dní za každý vycvičený level a při tréninku více levelů a postav najednou se počítá jen počet tréniků u postavy, která postupuje o největší počet levelů. V případě tréninku více levelů je pak ještě mezi jednotlivými levely jednodenní přestávka. Mezi tréninkem jednoho levelu a více levely pak prakticky neni časový rozdíl, kalendářně to vychází na 8 dní za level. Kvůli tomuto omezení může postava v 7-8 díle za jeden rok postoupit max. o 42 levelů (při tzv. nepřerušovaném tréninku).