Vítejte na Elemir's Page

stránkách věnovaných světu Might and Magic a hrám z jeho prostředí od společnosti New World Computing, Inc. (NWC) ... Těmito slovy začínal původní úvodník stránek, ale doba notně pokročila a v průběhu času došlo k několika zřetelným změnám, které odrážejí i novodobou "historii" světa Might and Magic a nelze je proto nechat bez povšimnutí. New World Computing zahájila svou činnost v roce 1984 a u jejího zrodu stáli John Van Caneghem společně s Marcem Caldwellem. Za jejich první úspěch lze bezpochyby považovat revolučně zpracované RPG Might and Magic - The Secret Of The Inner Sanctum. Tedy úplně první díl budoucí ságy, kde jste byli vsazeni do 3D světa z vlastního pohledu. Jen připomenu, že např. 3D střílečky s legendárním Wolfenstein 3D v čele, se začaly objevovat až počátkem 90. let.

Ovšem je také nutno dodat, že možnosti počítačů v roce 1986 nebyly na stejné úrovni, mechanismus hry je tomu proto podřízen. Pohyb je realizován po čtvercové síti a ve čtyřech možných směrech (dopředu, dozadu, doleva, doprava). Čas při pohybu se přitom mění skokově čtverec po čtverci a souboje probíhají na kola (tahovým režim, turn-based), kdy se ve svých akcích střídá družina a protivník. S tímto konceptem se setkáváme až do pátého dílu (1993), podobně jako u jiných RPG her té doby (Lands of Lore 1 a 2, Realms of Arkania 1 a 2 ...). U nás se pro tento typ her vžil název krokovací dungeon, nebo také čtverečkový dungeon. Teprve s nástupem grafických akcelerátorů se postupně přešlo na tzv. free-movement (volný pohyb), jaký je znám z šestého dílu ságy. Přesto v šestce a následujících dílech máme stále možnost herní režim přepínat do tahového, což má význam zejména u bojů.

Ale vraťme se zas o kousek zpět. V roce 1996 zakoupila New World Computing distribuční společnost The 3DO Company (3DO), která se tak stala vlastníkem práv k Might and Magic. V té době se proto setkáme i s několika hrami, které ač mají Might and Magic v názvu, tak nemají s týmem NWC nic společného. Typickým příkladem jsou konzolové Crusaders of Might and Magic (CMM) nebo Warriors of Might and Magic (WMM). Crusaders byli portováni i na platformu PC a jako jediné jsem je zahrnul i na svůj web, jinak se tehdejším aktivitám 3DO příliš nevěnuji. NWC nepracovali jen na RPG sáze Might and Magic, ještě v roce 1995 vznikli populární Heroes of Might and Magic - tahová strategie s výraznými rpg prvky.

Bohužel, na konci roku 2003 společnost 3DO za nejasných okolností zbankrotovala a své intelektuální vlastnictví rozprodala společnostem Microsoft, Namco, Crave a Ubisoft. Pro tým NWC to znamenalo definitvní konec a značka Might and Magic přešla na Ubisoft, který se rozhodl dát zelenou jen Heroes of Might and Magic (HoMM). V roce 2006 tak vychází jejich páté pokračování. Krom toho Ubisoft v témže roce představil i svou vlastní vizi ve hře s názvem Dark Messiah of Might and Magic. HoMM V ještě částečně vycházeli z původního universa Might and Magic, podobně i Dark Messiah, ale u něj už se začaly objevovat prvky nově vznikajícího universa (svět Ashan). Od Dark Messiaha se původně očekávala návaznost na originální RPG sérii, ale nakonec to skončilo u prosté akce s rpg prvky (vývojový strom dovedností), která nám vyprávěla zcela odlišný příběh (podobně jako tomu bylo předtím u Crusaders vs 3DO).

V roce 2011 vydává Ubisoft šestý díl Heroes a zároveň dochází k jeho přejmenování na Might and Magic: Heroes VI. Už v době vydání pátého dílu totiž vznikl tzv. Reference Team, který měl za úkol připravit zcela nový svět a pravidla pro Might and Magic (výše zmíněný Ashan), na kterém by se začalo stavět. První změna se projevila ještě u datadisku Tribes of the East (HoMM V) a od této chvíle nastává nová éra. V roce 2013 bylo zcela nečekaně oznámeno i pokračování samotné RPG série - Might and Magic X: Legacy. Legacy se přitom vrací k původnímu krokovacímu pojetí hry. Na konci srpna 2013 byl zpřístupněn Early Access (předběžný přístup) do alfa verze hry (Act I) a finální termín vydání byl odhadnut na počátek roku 2014.

A tady nastalo z mé strany váhání. Na Elemir's Page jsem se původně věnoval originální sérii z dílen NWC (díly I-IX) - vyjímku jsem udělal jen u Crusaders (kompletní přehled), kteří to zde vlastně všechno nastartovali (viz Historie Elemir's Page) a Requiem of Avenging Angel (recenze + návod). U Heroes of Might and Magic (III - IV) jsem uveřejnil příběhové linky kampaní a Dark Messiah of Might and Magic tu má jen recenzi (s rozšířením obsahu ani nepočítám). Might and Magic X však nelze tak úplně ignorovat. Byť má s originální sérií pramálo společného, herními principy z ní vychází. Rozhodl jsem se proto uveřejnit hlasování a na jeho základě jsem se rozhodl web rozšířit.

A teď trochu k té technické stránce věci. Myšlenka projektu o RPG sáze Might and Magic sahá až do roku 2003 (viz odkaz na historii webu), ale hlavní práce na na něm jsem začal teprve počátkem roku 2006; na jaře téhož roku došlo i ke změně designu stránky, který už zůstal víceméně zachován (vyjma drobných úprav). Během následujících 11-ti měsíců se mi podařilo postupně zkompletovat jednotlivé podstránky webu. Za rychlost, s jakou se mi podařilo web vybudovat, vděčím hlavně svým dvěma velkým pomocníkům - skriptovacímu jazyku PHP a grafickému editoru Gimp, bez nichž by má práce trvala mnohem déle. Velkým přínosem pro stránky bylo i objevení Might and Magic 6-8 Level Editoru (MM6-8 Editoru), který mi otevřel nové možnosti a ještě více zrychlil práci. U devátého dílu mi pak výrazně pomohla hexaeditace uložených pozic a existence vcelku čitelného datového souboru (nakonec i WinRez LT Studio, které je obdobou zmíněného MM6-8 Editoru, akorát jsem na něj narazil příliš pozdě). Od té doby různých pomocníků přibylo, takže tu dnes mohu zveřejňovat i takové informace, které by byly před lety nedostupné.

Byť by se mohlo zdát, že web je tvorbou jediného člověka, není to tak úplně pravda. Na několika místech se odkazuji i na informace z jiných webů, které se pokud možno rovnou snažím ověřovat v "praxi", případně jsem na jiných webech našel inspiraci nebo mě pomohly některé věci snáze pochopit. V tomto ohledu nesmím zapomenout i na Vás, čtenáře, protože na obsahu stránek se podílíte i Vy svými dotazy, postřehy nebo náměty, které mi píšete do Knihy návštěv nebo Fóra, což mě velmi těší, neboť je vidět, že stránky opravdu slouží svému účelu. A samozřejmě právě Vám bych chtěl poděkovat za přízeň, kterou stránkám věnujete.

Externí spolupracovníci

Samozřejmě velký dík patří každému, kdo se na opravách a radách podílí (oni budou určitě vědět :)) a i nadále uvítám jakoukoliv pomoc z Vaší strany. Určitě nejsem neomylný a rozhodně se nepovažuji za žádného velkého odborníka na Might and Magic. Do následujícího seznamu jsem si však dovolil jmenovitě uvést pár lidí, kteří stáli za výraznějšími změnami, ať už v minulosti nebo v současnosti.

Keeper - Protože ani Elemir's Page nejsou prosty různých chyb a omylů, tak musím velmi poděkovat za pomoc právě Keeperovi, který se od roku 2008 velkou měrou podílel na korektuře uveřejněných textů a hlásil mi veškeré nalezené chyby a nepřesnosti. A opravdu toho nebylo málo. Krom toho mi zasílal i své vlastní poznatky a nezřídka mě svými připomínkami přivedl k věcem, které bych jinak přešel bez povšimnutí.

KILLER - Patří mu obdiv zejména za vytrvalost, s jakou již léta radí v Knize návštěv a na Fóru. Také řada jeho připomínek vedla ke korekcím některých článků.

Majk - Přesně tomuto člověku vděčíte za vznik Corakových zápisků, o které se také jako admin stará. Mimo to mě také čas od času tlačí k nějakým těm inovacím a je autorem češtiny pro World of Xeen (4 + 5 díl).

StriderCZ - Je autorem překladů k manuálům starších dílů ságy a autor řady tipů a triků k nim. Ostatně společně s Ali mají své úžasné herní deníky na Corakových stránkách.

Ali - Je autorkou češtiny k módu The Chaos Conspiracy.

Neodpustím si ještě jednu poznámku. Vypadá to skoro jako prokletí, ale vždy, když tu někoho jmenovitě uvedu, tak se po něm jakoby slehne zem ... skoro se obávám další lidi přidávat :D