Might and Magic X: Legacy

PV - pracovní verze, zatím jen nastřelený text, který nemusí odpovídat skutečnosti (změny v patchích apod.)

příprava - jen založení hyperlinků, zatím bez obsahu

rozpracováno - připravený text, který se postupně aktualizuje až do finální podoby

TEST - připravené podklady, které ovšem budou postupně provázány jiným způsobem (neodkazujte na ně ;))