Ochrana před světlem
Mana: 10 Cena: 350
Popis: Všichni členové družiny obdrží +5 bodů odolnosti vůči světlu. Efekt trvá po dobu 4 kol.
Škola: Magie světla Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Světelný kruh
Mana: 5 Cena: 350
Popis: Vznášející se světelná koule vylepší vaše vidění ve tmě na dobu 25 kol.
Škola: Magie světla Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Nebeská zbroj
Mana: 25 Cena: 0
Popis: Nebeská zbroj ochrání družinu před následujícími 45 body poškození, které by v dalších 2 kolech jinak obdržela.
Škola: Magie světla Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: defaultní kouzlo
Poznámka:
Opak:
Jasnovidnost
Mana: 5 Cena: 350
Popis: Elrathovo světlo odhaluje pasti ve vaší blízkosti. Vydrží po dobu 25 kol.
Škola: Magie světla Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Očistné světlo
Mana: 10 Cena: 700
Popis: Zruší jakékoli prokletí na cílovém členu družiny.
Škola: Magie světla Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: člen družiny
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak: CURSED
Léčení
Mana: 15 Cena: 700
Popis: Obnoví 50-60 bodů zdraví cílového člena družiny.
Škola: Magie světla Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: člen družiny
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Zářící zbraň
Mana: 20 Cena: 700
Popis: Zářivá zbraň, která v kontaktním boji udeří cílového nepřítele. Cíl obdrží 5-15 bodů poškození světlem a 5-15 bodů fyzického poškození a nebude moct blokovat v tomto kole.
Škola: Magie světla Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Oživení
Mana: 20 Cena: 2000
Popis: Cílový člen družiny je oživen.
Škola: Magie světla Úroveň: Mistrovská
Dosah: 1 Cíl: člen družiny
Kde nakoupit: Seahaven (Kostelní knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak: DEAD
Vyléčení družiny
Mana: 35 Cena: 2000
Popis: Obnoví 30-40 bodů zdraví všech členů družiny.
Škola: Magie světla Úroveň: Mistrovská
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Seahaven (Kostelní knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Slovo světla
Mana: 40 Cena: 6000
Popis: Nebeské světlo způsobí 5-15 bodů poškození (světlem) všem nepřátelům ve vašem okolí a obnoví 5-15 bodů zdraví všem členům družiny.
Škola: Magie světla Úroveň: Velmistrovská
Dosah: 3 Cíl: všechna monstra v linii pohledu
Kde nakoupit: Seahaven (Kostelní knihovna)
Poznámka:
Opak: