Ochrana před vodou
Mana: 10 Cena: 350
Popis: Každý člen skupiny obdrží +5 bodů odolnosti vůči vodě na dobu 4 kol.
Škola: Magie vody Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Vědomí
Mana: 10 Cena: 350
Popis: Probudí cílového spícího člena družiny.
Škola: Magie vody Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: člen družiny
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak: SLEEPING
Zmrazená země
Mana: 30 Cena: 350
Popis: Pod skupinou nepřátel do vzdálenosti 3 zmrzne půda. Skupina se nemůže pohybovat v tomto kole.
Škola: Magie vody Úroveň: Normální
Dosah: 3 Cíl: všechna monstra v linii pohledu
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Ledový šíp
Mana: 15 Cena: 0
Popis: Vrhne ledový šíp na cílového nepřítele do vzdálenosti 4 a způsobí mu 15-25 bodů poškození (vodou) a sebere mu jeden útok (až na minimum jednoho) v daném kole.
Škola: Magie vody Úroveň: Normální
Dosah: 4 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: defaultní kouzlo
Poznámka:
Opak:
Ledové vězení
Mana: 30 Cena: 700
Popis: Cílový nepřítel v kontaktní vzdálenosti je v daném kole uvězněn v ledovém žaláři. Nepřítel nemůže útočit ani se pohybovat, ale také nemůže být napaden.
Škola: Magie vody Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Kruh zimy
Mana: 20 Cena: 700
Popis: Kruh mrazu, který se kolem družiny rozprostře, způsobí 10-18 bodů poškození (vodou) všem nepřátelům v okolí a sníží počet jejich útoků o jeden (až na minimum jednoho útoku) v daném kole.
Škola: Magie vody Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: všechna monstra v blízkosti družiny
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Voda teče svobodně
Mana: 10 Cena: 700
Popis: Vyléčí cílového paralyzovaného člena družiny.
Škola: Magie vody Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: člen družiny
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak: PARALYZED
Blizard
Mana: 20 Cena: 2000
Popis: Každý nepřítel před družinou obdrží 25-35 bodů poškození (vodou) a bude mít o jeden útok méně (až na minimum jednoho útoku) v daném kole.
Škola: Magie vody Úroveň: Mistrovská
Dosah: 1 Cíl: všechna monstra v linii pohledu
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Tekutá membrána
Mana: 25 Cena: 2000
Popis: Vytvoříte průhlednou kapalnou membránu, která bude v tomto kole chránit družinu před útoky, jejichž účinnost sníží o 5%.
Škola: Magie vody Úroveň: Mistrovská
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Tsunami
Mana: 40 Cena: 6000
Popis: Způsobí 35-45 bodů poškození (vodou) všem nepřátelům před družinou a posune je dozadu.
Škola: Magie vody Úroveň: Velmistrovská
Dosah: 1 Cíl: všechna monstra v linii pohledu
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání)
Poznámka:
Opak: