MIX

Kalendář

Pondělí - Ashda

Úterý - Malda

Středa - Elda

Čtvrtek - Arda

Pátek - Sylada

Sobota - Shalda

Neděle - Ylda

Leden - Den měsíční matky

Únor - Den nočního závoje

Březen - Den slunečního květu

Duben - Den smaragdové písně

Květen - Den azurového příboje

Červen - Den tancujících plamenů

Červenec - Den smějících se větrů

Srpen - Den krvavého měsíce

Září - Den zářivé hvězdy

Říjen - Den zářivé koruny

Listopad - Den pavoučí královny

Prosinec - Den bílé panny

dodatek - roku Sedmého draka

NPC k najmutí

Odhadce

Tato postava zdarma identifikuje všechny nalezené věci.

Doktor

Tato postava odstraní za {1} zlatých všechny nemoci členů vaší družiny.

Dráteník

Tato postava vám zdarma opraví všechny rozbité zbraně, zbroje a štíty.

Zásobovač

Tato postava zařídí, že budete moct jednou denně odpočívat bez spotřebování zásob.

Lékárnice

Tato postava vám bude prodávat lektvary.

Lovkyně pokladů

Tato postava zvyšuje šanci na nalezení očarovaného vybavení o {1} % a zvyšuje množství nalezeného zlata o {2} %.

Lovec pokladů

Tato postava odhaluje tajné dveře a páky a vylepšuje vaše šance na úspěšné vyřešení tajemství o {1} %.

Ničitel pastí

Tato postava odhaluje pasti a zvyšuje vaši šanci na jejich zneškodnění o {1} %.

Nákladní mula

Tato postava zdvojnásobí místo ve vašem inventáři.

Stopař

Tato postava zkracuje vzdálenost, na jakou si vás nepřátelé všimnou o {1}. Také s vámi sdílí své znalosti agynských obyvatel a zvětšuje dosah vaší minimapy o {2}.

Vyjednavač

Tato postava za vás bude vyjednávat s obchodníky a u každého nákupu vyjedná {1}% slevu.

Podomní prodavač

Tato postava od vás koupí jakékoli předměty.

Učenec

Tato postava zvyšuje zkušenosti získané za poražení nepřátel o {1} %.

Šéfkuchař

Tato postava se postará o odpočinek vždy, když vaše družina začne odpočívat.

Léčitelka

Tato postava dokáže zdarma jednou denně oživit mrtvého člena družiny. Také jednou denně zdarma obnoví manu a zdraví celé družiny.

Osobní strážkyně

Tato postava se pokusí v každém kole zablokovat první {1} útoky zdálky nebo zblízka. Šance na zablokování je {2} %.

Osobní strážce

Tato postava se pokusí v každém kole zablokovat první {1} útoky zdálky nebo zblízka. Šance na zablokování je {2} %.

Kouzelnice

Tato postava dokáže jednou denně zdarma seslat sadu obranných kouzel. Mezi těmito kouzly najdete spalující odhodlání, větrný štít, kamennou kůži, hodinu moci a ochranu před všemi školami magie.

Mág

Tato postava dokáže jednou denně zdarma seslat sadu obranných kouzel. Mezi těmito kouzly najdete spalující odhodlání, větrný štít, kamennou kůži, hodinu moci a ochranu před všemi školami magie.

Pes

Tato postava vyhledává pasti, skrytá místa a nepřátele v blízkosti družiny.

Znalkyně

Tato postava odhaluje tajné dveře a páky a vylepšuje vaše šance na úspěšné vyřešení tajemství o {1} %.

LoreBooks

Válka Hořkého popela

Liam Sokol se stal císařem v rozpuku svého bouřlivého mládí. Rány, které císařství uštědřilo orkské povstání, byly stále ještě čerstvé. Nejcitelnější z nich pak byla ztráta pracovní síly. Východní výspy se začaly bouřit. Hammer Fall, šperk Nefritového moře, se prohlásil za svobodné město. Ostatní protektoráty hrozily, že učiní totéž. \n\nExpanzi na jih začali blokovat nekromanti ze Sedmi měst, kteří byli s každou oživenou mrtvolou silnější. Nagové a jejich Lotosová říše kontrolovala nejbohatší moře a ostrovy a nikdo se všemi pěti pohromadě by se neodvážil vstoupit do podzemí a vyzvat k boji trpaslíky. \n\nCísaři zbyly akorát západní lesy Irollanu a hlavně luxusní území okupované výjimečně mírumilovným kmenem jinak obávaných orků. Císař tak vyslal spolehlivého Pavla, vévodu z rodu Gryfů, s rozkazem škrtnout křemeny o sebe a zažehnout požár.@Královna Tuidhana si pak postavila hlavu a izolovala svou rodinu od elfských bratranců. Po tisíce let žili elfové mezi stromy, přičemž nejvzácnější území Sylanny chránilo na tucet lenních panství. Pro Tuidhanu představovala nejvyšší řád dračí bohyně země. Druidové si vždy vybírali svého nejvyššího krále v inspirovaných snech. \n\nArniel považoval tuto "snokracii" za nespolehlivou a odsunul druidy stranou. Korunu z dubových ratolestí a lístků si pak posadil na vlastní hlavu. Jeho puč odmítla přijmout pouze Tuidhana. Jelikož se ocitla v naprosté izolaci, přijala radu tajemných Zrůd bez tváře. \n\nNebýt Války hořkého popela, je nepravděpodobné, že by se Tuidhana zřekla Sylanny a přijala Malassu. Sokolí říše měla početní převahu a díky spojenectví s anděly byla jejich výhoda nepřekonatelná. Když se do vřavy zapojily Zrůdy bez tváře, situace se vyrovnala.@Válka hořkého popela prý začala roku 540 letopočtu Sedmého draka, když armády Svaté sokolí říše pod vedením císaře Liama napadly jižní irollanské lesy v odplatě za údajné napadení orky, kteří se zde usadili. Tak je sice psáno, avšak pravda je mnohem složitější. \n\nOrkové území obdrželi od královny Tuidhany na konci orkského povstání v roce 504. Císař tato území chtěl, orky napadl a podél elfských hranic postavil linii majestátných pevností. Tuidhana se obávala, že Sokol vykácí les a rozorá jej, a tak dala Liamovi ultimátum. Buď se stáhne, nebo se stane hnojivem pro stromy. \n\nTuidhana souhlasila se schůzkou s císařem. Po císařově boku se objevil Arniel, samozvaný nejvyšší král elfů, a dal Tuidhaně příkaz, aby sporné lesy odevzdala Sokolovi. Tuidhana opustila jednací stan bez jediného slova. V tu samou noc byly pevnosti a tábory císaře Sokola napadeny a zničeny. Válka hořkého popela dostala název po Liamově odplatě. Elfské lesy při ní vzplály jasným plamenem.

Autor - Kronikář Elias z řádu Slepých bratří

Michael a jeho slavné činy

O archandělovi Michaelovi a jeho návratu na Ashan, aby mohl vést armády světla a spravedlnosti do boje proti zákeřným démonům a stvůrám bez tváře, toho již bylo řečeno velmi mnoho. Tato kniha si tedy klade za cíl jen jeden konkrétní úkol – být pomocníkem králům, kapitánům a všem ostatním, kteří se chtějí vzdělat v umění vojenské strategie a správné přípravy na válku. \n\nArchanděl Michael vládl nepředstavitelnou silou a byl brilantním vojenským taktikem; zatímco osobně vedl rytíře a gryfy do útoku, svým mocným hlasem velel zástupům andělů a střelců z kuše. Ačkoliv jeho slávy dokázaly na bojišti decimovat jeden zástup nepřátel za druhým, ještě cennější byly tyto jednotky mimo samotné bitevní pole. Není pochyb o tom, že za svůj nesmírný vliv vděčil Michael z velké části právě jim.@Slávy, tito elementální duchové čistého svatého světla, které drak Elrath seslal na pomoc svým věrným následovníkům, jsou rychlejší než cokoliv na světě a jsou bezvýhradně věrné svému vůdci. V roli nejvyššího velitele armád císaře Liama používal Michael ty nejhbitější z nich jako posly a komunikoval jejich prostřednictvím se svými generály a kapitány, kteří vedli boje na stovkách různých míst po celém Ashanu. \n\nV týdnech po Zatmění krvavého měsíce shromažďovali tři princové démonů ohromná vojska a tucet nižších pánů chaosu již vedl své menší legie na Sokolí vévodství a Sedm měst. Jejich zástupy se valily přes Severní hory pod zemí i nad ní. Michael se s nimi nemohl utkat v jediné bitvě, protože takovýto čestný a vznešený střet se příčil jejich chaosem a zuřivostí prosycené přirozenosti. Michael je však přesto porazil, neboť pravda a řád byly na jeho straně.@Slepí bratři dnes přičítají zásluhu za obranu Sokolího letu po tragickém skonu císaře Liama především vévodovi Antonovi, jenž stál v čele Gryfího vévodství. Jen málokteří se zmiňují o tom, že Anton poslal za Michaelem slávu, která jej měla o této závažné situaci zpravit, a že k celkové porážce démonů došlo až poté, co se Michael vrátil s hlavní částí svého císařského vojska. \n\nMichael rozmístil na různých klíčových pozicích v celé říši téměř stovku sláv, jež měly výslovný rozkaz informovat jej o veškerých přesunech nepřátelských i spojeneckých vojsk. Když se objevila vévodkyně Irina z Vlčího vévodství s legií nagů, Michael se o tom dozvěděl během jediného dne. Když se nekromanti ze Sedmi měst vrhli v údolí na zástupy démonů, věděl o tom za pouhou hodinu.@Slávy jsou imunní vůči všem nebezpečným formám černé magie. Během invaze démonů se stvůry bez tváře snažily Michaela mnohokrát zabít, slávy však veškeré tyto pokusy překazily. K onomu zrádnému atentátu tak došlo až poté, co byli démoni poraženi a jeho ostražitost polevila. Michael odeslal slávy do světa duchů, aby si mohly odpočinout od své věrné služby, jež trvala téměř půl desetiletí. Armády temnoty tak Michaela zaskočily nepřipraveného. \n\nSmrti archanděla Michaela, generála armád světla a nejvyššího vojevůdce, bylo možné předejít. Když neměl svůj ochranný štít světla, geniální strategie a taktika jej neměly jak ochránit před zradou. Teď jen správné cesty našeho draka Elratha mohou zničit Malassiny temné plány.

Autor - Kněžka Celina

Domy čarodějnictví

Tato zpráva byla sepsána z popudu archanděla Michaela 561. roku Sedmého draka. \n\nAkademie Sedmi měst založené Sar-Elamovými učedníky, se staly po naší Svaté říši největší mocností na Ashanu. V posledním století naštěstí došlo také k velkému rozkolu uvnitř měst, které se tak roztříštily na jednotlivé Domy soupeřící mezi sebou o vliv. Díky tomu bychom měli mít výhodu v případě, že se Říše někdy s těmito kacíři dostane do války. \n\nVaše Svátost níže najde popisy hlavních Domů, které jsou nyní v Sedmi městech k nalezení.@Rouhačský [5A3700]Dům eterny[-] kontroluje město Al-Betyl daleko na jihu a v současnosti je ze všech nejmocnější. Byl založen relativně nedávno Belkethem, naším padlým bratrem, který odvolal svou dřívější přísahu poslušnosti našemu otci Elrathovi a rozhodl se přijmout kacířská učení Sar-Shazzara a následovat nejtemnější učení svého nového pána. Eterna je známa svými nemrtvými legiemi, které vyvolávají a kontrolují temní čarodějové známí jako nekromanti. Stojí za povšimnutí, že se z Domu eterny nyní stává religiózní řád věnující se uctívání pavoučí bohyně, aspektu Ashy. To je odlišuje od ostatních Domů. Čarodějové se totiž pyšní tím, že jsou zatvrzelými neznabohy a arogantně odmítají vedení dračích bohů.@[5A3700]Dům animy[-] z Al-Safiru je v otázce moci a vlivu na druhém místě a je častým politickým soupeřem nekromantů. Členové tohoto domu jsou také označováni za "vyvolávače" nebo "elementalisty". Specializují se na podmaňování duchů a nechávají se inspirovat starobylými shantirskými rituály. V Sedmi městech byl tento Dům první magickou školou, ale jeho moc v radě postupně klesá. Část politického vlivu získali tito čarodějové po pádu Domu chiméry, ale pro armády eterny stále nepředstavují žádné nebezpečí. Je nicméně naprosto zřejmé, že zuřivá rivalita těchto Domů bude v následujících letech eskalovat.@[5A3700]Dům matérie[-] z Al-Imralu je relativně malým Domem, který ale v posledních několika dekádách získal hodně vlivu. Stál za odkrytím starobylých shantirských trosek, ve kterých hledal moudrosti ztracené říše. Jejich experimenty s rozpohybováním soch, kterým souhrnně říkají "konstrukty", se ukázaly být úspěšnými: Dům matérie zásobuje armády měst například golemy nebo titány. Podle mých zdrojů se nyní snaží vytvořit létající konstrukty označované za "chrliče". Konstrukty jsou oproti zvířecím lidem a dalším napůl démonickým zrůdám sice dražší, ale zato mnohem spolehlivější. Mohlo by se jednat o prostředek boje proti svrchovanosti Domu eterny, obzvláště pokud by Domy animy a matérie spojily síly.@[5A3700]Dům chiméry[-] z Al-Rubitu stojí za stvořením orků a zvířecích lidí. Tento Dům kdysi býval nezpochybnitelným vůdcem všech čarodějů… tedy do chvíle, než jejich vliv roztříštilo orkské povstání. Je nepravděpodobné, že by se Dům někdy dokázal vzpamatovat ze škod způsobených jejich výtvory. A to nemluvím o špatné reputaci, kterou kvůli tomu získali u ostatních čarodějů. Chiméra padla do stínu Domů eterny a animy. V jednu chvíli musel Dům chiméry bránit i své hlavní město. Někteří karmínoví čarodějové údajně přemýšlí, že by Sedm měst opustili nadobro, snad aby založili svobodné město, kde by mohli začít nanovo. Některé horší zprávy poukazují na nárůst incidentů spojených s uctíváním démonů v jejich řadách… \n\n

Autor - Velitel křižáků Alia

Ashanský bestiář

[5A3700]GRYF[-]\nGryfové udatně brání svá vejce a svými pařáty sekají po každém, kdo se pokusí k nim přiblížit. Pokud se však nenechavému zloději nebo goblinovi podaří vejce ukrást, gryf je nepronásleduje, nýbrž napne všechny síly, aby ochránil zbývající vejce. Matka s otcem, kteří spolu zůstávají celý život, totiž vědí, že kdyby opustili hnízdo kvůli jednomu, zemřou také ostatní. Asha tyto úžasné bytosti stvořila proto, aby nás naučila, že pokud člověk přijde o dítě, nesmí štkát déle než sedmí dní, nesmí upadnout do zoufalství, neboť se musí postarat o ostatní potomky, kteří jsou stále mezi živými a jsou drakovým požehnáním.\n@[5A3700]KŮŇ[-]\nAsha položila koňům v den jejich stvoření otázku: "Co je pro vás na Ashanu ze všeho nejdůležitější?" Koně odpověděli: "Sloužit dětem vzduchu a pomáhat jim dosahovat vyšších cílů." A tak jim Asha propůjčila kopyta, čtyři nohy a velmi silná záda a darovala je lidem k pomoci při práci i na cestách. Je dobré se o tato zvířata starat s péčí a respektem, neboť do našeho druhu vkládají velké naděje podobné těm, které do svých služebníků vkládají lordové. \n\n[5A3700]KANEC[-]\nZraněný kanec má sílu koně a zuřivost kyklopa. Asha to tak zařídila, aby odradila lovce od používání kuše, která tato zvířata skolit nemůže. Toto majestátné a chutné zvíře je možné ulovit jedině za využití kopí a odvahy.\n@[5A3700]MANTICHORA[-]\nMantichora připomíná Elrathovým služebníkům, že i stvůra se zuby a pařáty ostrými jako dýky může mít žihadlo. Stejně jako matka draků má tři tváře, i mantichora dokáže zabít třemi způsoby. Proto někteří obchodníci trvají na podepisování smluv jedem mantichory, což má připomenout všem přítomným, že porušení kontraktu s sebou ponese viditelné i neviditelné důsledky. \n\n[5A3700]JEZEVEC[-]\nJezevec své mladé nejraději vychovává pod ochranou stromu. Jedná se o mírumilovné stvoření, které pojídá listy, kořínky a trávu obklopující jeho obydlí. Asha jej stvořila proto, aby nás naučila, že nikdy nemáme narušovat svátost domova bližního svého, jinak se i to nejpřátelštější stvoření může stát bestií schopnou zabíjet. \n\nKněz Seamus s rodu Jelenů

Autor - Kněz Seamus z rodu Jelenů

Historie Karthalu

Kam až psaná historie Ashanu sahá, byl velký přístav Karthal považován za klenot v koruně císařů z rodu Sokolů. Název Karthal je údajně odvozen od elfského výrazu "Ker-Thal", který lze přeložit jako "Velká zeleň". Město totiž stojí na okraji velkých elfských lesů. \n\nNež zde bylo vybudováno město, stávala tu velká katedrála zvaná karthalská Noční hlídka. Postavili ji andělé na místě, kde dosáhli jednoho ze svých prvních vítězství ve Válkách starších. Kolem tohoto význačného místa vyrostl les a zabíral oblast, kde bychom v moderním městě našli Horní čtvrť. Okolo něj pak začalo růst město. Až když mladý císař Brian Sokol konvertoval k uctívání Elratha, nabídli andělé pod vedením archandělů Uriela a Sarah Karthal Sokolům.@Karthal je sice považován za jedno z nejkrásnějších měst v říši, ale jeho skutečný politický status v rámci Svatého národa zůstával dlouhou dobu předmětem debat. Město a okolní poloostrov se nacházejí daleko od říšského vnitrozemí a často bývají označovány za "sedmé vévodství" říše, přestože nemají vévodu a žádnou skutečnou moc. V podstatě se tak jedná o imperiální protektorát. Každodenní záležitosti jsou vyřizovány městskou radou, která zasedá v Noční hlídce. Karthal však nemá žádnou vlastní armádu a musí se spoléhat na podporu sousedních vévodství Jednorožce a Chrta. O reprezentaci se obvykle stará guvernér jmenovaný císařem. \n\nVévodství Chrta a Jednorožce se snaží na tuto pozici navrhovat vlastní kandidáty, protože Karthal představuje důležitou obchodní křižovatku s Irollanem a Sedmi městy, a proto je důležitým zdrojem bohatství. Prozatím se žádný guvernér Agynského poloostrova v Karthalu ani na poloostrově nenarodil. Svého kandidáta na post guvernéra však často dosazuje samotný císař, což je také případ současného vůdce Jona Morgana. Morgan je následníkem lorda Montbarda, guvernéra z rodu Chrtů, který údajně zahynul během Druhého zatmění.@Ve stoletích následujících po andělském daru lidská přítomnost na poloostrově jen roste. Byly založeny nové osady jako Seahaven a Přímořský Sorpigal. Spolu se vzrůstající důležitostí Karthalu a poloostrova se někteří obyvatelé města spojili a utvořili "Karthalskou ligu", která požaduje více autonomie a samosprávy. Jedním z hlavních argumentů je chaos, který následoval po Druhém zatmění, kdy bylo město ponecháno svému osudu a muselo se před démony bránit vlastními silami. Nebýt včasného příchodu vévody Antona z rodu Gryfů a nekromantů z Domu eterny, je jisté, že by démoni město vyplenili a byly by ztraceny tisíce životů. \n\nKonzervativní šlechtici se k žádosti Ligy postavili zamítavě a tvrdili, že by to mohlo vést k úplnému odtržení Karthalu od Říše a vzniku dalšího svobodného města. Tato křiklavá nedůvěra pouze posílila zášť Ligy.

Autor - Kronikář Elias z řádu Slepých bratří

Námořnické a přístavní odrhovačky

[5A3700]Prokletí sirény[-] \n\n[5A3700]Sloka[-]\nJako pronikavý zvuk se ozývá její výkřik,\njsem pohlcen jejím kouzlem,\notevírá se okno a začíná křičet,\nkéž zhyneš v pekle, líná kůže. \n\nBrali jsme se za slunného dne,\nv předzvěsti života plného deště.\nA nyní sním o prokletí Sirény,\nkteré mě zachrání před mou bolestí. \n\n[5A3700]Refrén[-]\nKdyž muž vypluje na dřevěné lodi,\nnechává své srdce na břehu.\nRaději skončím navždy pod vlnami\nnež být ještě chvíli s tebou.@[5A3700]Sloka[-]\nMá žena je pěkná krasavice,\nbradavic má jako jizev,\nnic však není rovno jejímu hlasu,\nkterý rozpoutal již sedm válek. \n\nMůj otec mi říkal, ať si neberu\nženu jako moje máma,\njinak skončím pod vlnami\nopilý jako žok. \n\n[5A3700]Refrén[-]\nKdyž muž vypluje na dřevěné lodi,\nnechává své srdce na břehu.\nRaději skončím navždy pod vlnami\nnež být ještě chvíli s tebou@[5A3700]Connorův poklad[-] \n\n[5A3700]Sloka[-]\nZlato a šperky, perly a pýcha,\nkašlu na to na všechno.\nNa jediném pokladu\nna jediném záleží.\nTím pokladem je tvé srdce. \n\n[5A3700]Refrén[-]\nConnor sliboval slávu a bohatství,\nkruté nepřátele a místo v legendách,\nvlastní hrad,\npřesto umírám sám. \n\n[5A3700]Sloka[-]\nŘíkala jsi, ať tě neopouštím,\nnevěděl jsem, co na to říct.\nChtěla sis mě vzít,\nnechala jsi mi lásku a svůj šál.\nUtřel jsem tvé slzy a odjel. \n\n[5A3700]Refrén[-], [5A3700]Refrén[-], [5A3700]Refrén[-]@[5A3700]Píseň o Veselém havranovi[-] \n\nVyjel jsem z Přátelské náruče\nna palubě Veselého havrana.\nChtěl jsem se stát slavným a bohatým\nna palubě Veselého havrana \n\nByl jsem pirátem a darebou\nna palubě Veselého havrana.\nVydrancoval jsem hromady galeon\ns Veselým havranem. \n\nNa dno oceánu\nklesl Veselý havran,\nkdyž celé říšské námořnictvo\npotopilo Veselého havrana…@[5A3700]Námořníkův slib[-] \n\n[5A3700]Sloka[-]\nVyplul jsem v panenském měsíci,\nopustil jsem svou Jennah.\nPo tváři jí kanula slza\na spadla do Shalassina půlnočního přílivu.\nOpustil jsem svou Jennah. \n\n[5A3700]Refrén[-]\nPlakala a já jí slíbil\nnehynoucí lásku,\nale v dalším přístavu jsem potkal dívku,\nco změnila má slova v lež. \n\n[5A3700]Sloka[-]\nNa Perle jsem potkal dívku,\njmenovala se Annabelle.\nPolibek měla tvrdý jako gryfí zobák,\ni kněží z ní bylí celí paf.@[5A3700]Refrén[-]\nPlakala a já jí slíbil\nnehynoucí lásku,\nale v dalším přístavu jsem potkal dívku,\nco změnila má slova v lež. \n\n[5A3700]Sloka[-]\nNa ostrově Pao\nmiloval jsem orčici jménem Lash.\nByla tak trochu žárlivá,\na tak jsem musel vzít roha.\nMiloval jsem orčici jménem Lash. \n\n[5A3700]Refrén[-]\nPlakala a já jí slíbil\nnehynoucí lásku,\nale v dalším přístavu jsem potkal dívku,\nco změnila má slova v lež.

Autor - Shromáždil sir Christian

Drak Karthalu: oblíbená lidová pověst

V mírumilovných letech trvajících tucet tuctů zim muži a ženy zapomněli respektovat draky, jak se sluší a patří. \n\nK vesnici Karthalu se blížila zima, když do města vběhla farmářova dcera. Ztratily se jí ovce. Prý za to mohla zlá bestie. Následovalo vyšetřování a viník byl nalezen. Byl to dráček. A skutečně, třikrát denně bylo možné v horách spatřit, jak na jeho šupinách tančí jiskry. Pro chudé oči opravdový zázrak. \n\nAle lidé se stejně báli. A pak tady byla ta záležitost s ovcemi. Blížila se zima a bez vlny mráz dokázal kousat. A to nemluvíme o skopovém a čerstvém jehněčím, které se objevilo s příchodem jara. \n\nMěstský lid dráčka požírajícího ovce proklínal. Zpropadená mrcha s blanitými křídly. Na jeho hlavu vypsali odměnu ve výši sedmi set zlatých. Ze všech koutů Ashanu přicestoval tucet rytířů a lovců.@I přes jejich odvahu a dovednosti jim dráček stále unikal. Hrdinové si začali stěžovat, protože jídlo a ubytování nebylo zadarmo. Pojali podezření, že si Karthalané celou věc vymysleli, aby do města přilákali cizince a jejich zlaťáky. Když už se chystali vytasit meče a vesnici vyrabovat, zpoza obzoru se ozval obrovský řev. \n\nNad městem kroužil drak, snesl se k zemi a popadl koně, který byl daleko chutnější než obyčejná ovce. Když se hrdinové vzpamatovali, začali okřídlenou bestii pronásledovat, ale noc je brzy přinutila vrátit se do drahých postelí. Hrdinové byli spokojeni, že všechny zvěsti o drakovi jsou pravdivé a nejsou obětí žádného křivého podvodu, své snahy zdvojnásobili a drak se stal legendou.@Karthal brzy začal vzkvétat díky příchodu dalších a dalších lidí, kteří se snažili koně požírajícího dráčka skolit. Vždyť konec konců museli něco jíst a potřebovali ke svému lovu vybavení. Občasné zmizení ovce bylo brzy považováno za právoplatný podíl dráčka na zisku. Farmář si za mléko a vejce účtoval dvojnásobné peníze a vesničané vydělávali malá jmění. Jednoho dne někdo řekl: "Co s námi bude, když draka jednoho dne skolí?…" \n\nLilly se proto vydala na cestu s připraveným kouzlem, které mělo draka ochránit před zbloudilým šípem či rezavým kopím. Tam, kde tucty velkých mužů selhaly, dívka zvíře zastihla vcelku snadno, jak pije vodu z pramene. Drak se otočil a promluvil.@"Přicházíš, abys mě zabila, sličná panno?"\n"Nikoli, má vznešená bytosti, chci jen seslat kouzlo, jež ochrání tvé šupiny."\n"Nebyla jsi to snad ty, kdo na mě zavolal lovce, aby mě skolili?"\n"Byla jsem to já… Omlouvám se. Ale připravoval jsi nás o živobytí. Nyní jsme však díky tobě přišli na způsob, jak se živit lépe."\nK Lilliinu velkému překvapení se drak proměnil v člověka. Ukázalo se, že se jedná o mága schopného měnit svou podobu. Kouzelník mrkl a vzal dívku za ruku.\n"Zachovej mé tajemství a já zachovám zase to tvé."\nKarthal prosperoval a rostl a brzy již k lákání nových návštěvníků ani odměnu na dračí hlavu nepotřeboval. Když se zeptáte jakéhokoli Karthalana, jestli ve městě někdy řádil drak, odpřísáhnou vám, že žije dodnes.

Autor - Shromáždil Umberto

? (Pao)

Během své služby v nejvyšší radě čarodějů mě vyslali na všemožné diplomatické mise. Žádná z nich však nebyla tak podivná jako cesta za někdejší arcikouzelnicí Zouleikou z Domu chiméry. \n\nPo náročné plavbě po moři jsem se dostal do města Hammer Fall, kde se se mnou někdejší arcikouzelnice Zouleika, nyní šamanka, byla ochotna sejít. Byla ještě krásnější, než se vyprávělo. Když jsem spatřil její barbarský oděv a exotické vzory na kůži, projela mi páteří podivná vlna, kterou si dodnes neumím vysvětlit. \n\nDalšího rána jsme se octli na orkské lodi a naše osudy byly ve spárech draků. \n\nPřistáli jsme na velkém ostrově. Zouleika mě představila Sandorovi, lidskému náčelníkovi kmene orků a zvířecích lidí. Měl vybrané vyjadřování, zjevně se mu dostalo říšského vzdělání. Později jsem se dozvěděl, že byl levobočkem vévody z rodu Gryfů.@Dalších šest týdnů se proměnilo v jednu velkou hostinu plnou masa a ovoce podávaného s místními nápoji. Hostina byla přerušována pouze občasnými loveckými nebo rybářskými výpravami. Na jejím konci jsem už nepoužíval zájmena. Došlo mi, že orkové nejsou jazykově retardovaní, ale používání slov jako on nebo ona považují za urážku svých bohů, Matky země a Nebeského otce. Věří, že každé stvoření dostalo své jméno z nějakého důvodu. Když někdo řekne "On je silný" namísto "Gortak je silný", urazí tím Gortaka i orkská božstva. \n\nTypická večerní diskuze vypadá asi takto.\n"Sandor má pořád žízeň. Sandor musí vypít více drinků. Gortak podá Sandorovi měch."\n"Sandor má pořád žízeň. Jestli Sandor chce více drinků, může si Sandor nachcat do Sandorova poháru."\n"Sandor rozbije Gortakovu lebku, aby zjistil, jestli má Gortak mozek."\n"Sandor sní se Sandorovými předky, pokud si myslí, že by Sandor Gortaka přepral, i kdyby Gortakovi usekli obě ruce a vytrhali zuby…"\n"Cha, cha, chá."\n"Cha, cha, chá."@Existuje sice jistá možnost, že by podobná diskuze skončila rvačkou, ale tak nějak bylo ohnivé vody vždycky pro všechny dost, nebyl tedy problém pár urážek spláchnout. \nS orky jsem strávil šest týdnů, ale připadalo mi to jako šest dnů. \n\nV Zouleičině úsměvu na rozloučenou jsem spatřil cosi zajímavého. Snad jako by naše setkání šlo lépe, než očekávala. Pochopil jsem. Orkové nejsou jen peroucí se barbaři bez mozku, kteří požírají elfy a lidi k snídani. Jsou tím, čím jsme se mohli stát my, kdybychom se nevydali po stezce vědění. Doufám, že je ještě navštívím.\nHicham je silný a připravený, pokud si jej nejvyšší rada vyžádá. \n\n[5A3700]Čaroděj Hicham, vyslanec Sedmi měst[-]

Autor -

Nájezdnický kodex

Pokud se toužíte stát nájezdníkem nebo již nájezdníkem jste, pak je pro vás tento návod života v naší branži bez spáchání hříchu naprostou nezbytností.\n \n[5A3700]Pravidlo první - Život má větší cenu než zlato[-]\nŽádný muž ani žena nesmějí být ponecháni svému osudu, dokud v nich nevyhasl život. Ať už jde o zlato, šperky, relikvii či kouzlo, cena života je větší. \n\n[5A3700]Pravidlo druhé - Cena života je život[-]\nPokud jiný nájezdník poruší první pravidlo a vy se o tom dozvíte, je vaší povinností toho psance zabít, abyste všem dali na srozuměnou, že za život se dá zaplatit jen životem. \n\n[5A3700]Pravidlo třetí - Podíl je podíl[-]\nPodíly jsou rovným dílem rozděleny mezi všechny nájezdníky, kteří přežili a riskovali na výpravě svůj život, ať už se poklad nacházel ve světle, či ve stínu, ať byl bráněn, či nikoli.@[5A3700]Pravidlo čtvrté - Za mapy a indicie se platí[-]\nMapy, indicie a informace, které skupina potřebuje, zaplatí zlatem ještě před výpravou. Na podíl mají nárok jedině ti, kdo jsou na výpravě fyzicky přítomni. \n\n[5A3700]Pravidlo páté - Vybírejte na začátku a vybírejte dobře[-]\nJakmile dojde k utvoření skupiny, nic ji nesmí rozdělit, dokud se všichni bezpečně nevrátí zpátky do města. Jakmile je pakt uzavřen a výprava vyrazí, není cesty zpět, ať se děje, co se děje. \n\n[5A3700]Pravidlo šesté - Družina má přednost před drakem[-]\nSvého draka si uctívejte ve volném čase a modlete se, k čemu chcete. Když se razí do boje, jediným vaším náboženstvím smí být vaše družina. Chraňte své bratry a sestry a když bude dokonáno, poděkujte svému drakovi. \n\n[5A3700]Pravidlo sedmé - Je-li majitel mrtev, není to krádež[-]\nNájezdníci získávají poklady od mrtvých a pohřbených, nikoli od živých. Sbíráme zapomenuté věci a přinášíme je těm, kdo je mohou zužitkovat novým způsobem.@[5A3700]Pravidlo osmé - Poklad je poklad[-]\nAť už je povaha a moc nalezeného pokladu jakákoli, není na nájezdníkovi, aby soudil, zda se jedná o nástroj dobra či zla, lži či pravdy. Poklad je poklad. Relikvie nezabíjejí. Jejich majitelé ano. \n\n[5A3700]Pravidlo deváté - Dělte se až doma[-]\nKořist nikdy nerozdělujte mimo bezpečí města. Všechno prodejte a spočítejte zlato. Pokud bude chtít někdo něco pro sebe, ať si to koupí od obchodníka, který zboží odkoupil. Ať už jde o kouzlo, nebo relikvii, mapu či knihu, hůl nebo meč, vše prodejte a o zisk se podělte. \n\n[5A3700]Pravidlo desáté - Pravidla jsou od toho, aby se ohýbala[-]\nPokud se některé pravidlo příčí selskému rozumu a skupina se na něčem jednomyslně dohodne, platí nově odsouhlasené ustanovení. \n

Autor - Nájezdník Owen

Portál ke vzdálené hvězdě

Cestují do světa, který byl vzdálený a zakázaný,\nkde elementálové válčí od věků legend.\nZačínají zde své putování pod vedením ducha,\nhledají jméno okřídleného hostitele s uzdou. \n\n\nZnovu na ně čekají fantastická dobrodružství.\nKdyž vstupují do světa skrz Střední bránu,\nhrozba Uchvatitele je v jejich myslích stále přítomna.\nNakonec nalézají ztracenou korunu a drápy. \n\n\nBohužel je jejich cesta zavede na pokraj rozumu.\nSvádějí boj s draky.\nKonečně vstupují do království živlů\na spojují ducha s jeho ztracenými ostatky.

Autor - Lord Caneghem

Průchod ostrovy

Z rohů zamlžené Prázdnoty ozývá se hlasitý bojový ryk.\nČtyři živelní vládci přísahali, že budou bojovat a zemřou.\nOheň, voda, vzduch a země střetávají se plnou silou\na při své bitvě dávají naší zemi život. \n\n\nPak na zemi sestoupily síly Dómu,\naby smrtelným rukám propůjčily netušenou moc.\nPět sil, dva šampióni stvořeni jejich kvintetem,\npro elementály velmi tragický konec. \n\n\nGondoly z nebes konečně přistávají,\nale Uchvatitelovým zásahem se ztratily.\nPo porážce nových hrdinů a obnovení rovnováhy\npadlý Strážce uniká Prázdnotou.

Autor - Lord Caneghem

Sudy s magickými tekutinami

Máte před sebou sud s pulsující fialovou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů odolnosti vůči všem magickým školám. {0} získala {1} bodů odolnosti vůči všem magickým školám. Máte před sebou sud s pulsující červenou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů odolnosti vůči magii ohně. {0} získala {1} bodů odolnosti vůči magii ohně. Máte před sebou sud s pulsující modrou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů odolnosti vůči magii vody. {0} získala {1} bodů odolnosti vůči magii vody. Máte před sebou sud s pulsující žlutou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů odolnosti vůči magii vzduchu. {0} získala {1} bodů odolnosti vůči magii vzduchu. Máte před sebou sud s pulsující zelenou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů odolnosti vůči magii země. {0} získala {1} bodů odolnosti vůči magii země. Máte před sebou sud s pulsující bílou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů odolnosti vůči magii světla. {0} získala {1} bodů odolnosti vůči magii světla. Máte před sebou sud s pulsující černou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů odolnosti vůči magii temnoty. {0} získala {1} bodů odolnosti vůči magii temnoty. Máte před sebou sud s červenou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů maximálního zdraví. {0} získala {1} bodů maximálního zdraví. Máte před sebou sud s modrou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů maximální many. {0} získala {1} bodů maximální many. Máte před sebou sud s bezbarvou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů ke všem šesti atributům. {0} získala {1} bodů ke všem šesti atributům. Máte před sebou sud s tmavě červenou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů síly. {0} získala {1} bodů síly. Máte před sebou sud s tmavě modrou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů magie. {0} získala {1} bodů magie. Máte před sebou sud s bílou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů vnímání. {0} získala {1} bodů vnímání. Máte před sebou sud s fialovou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů osudu. {0} získala {1} bodů osudu. Máte před sebou sud se světle červenou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů vitality. {0} získala {1} bodů vitality. Máte před sebou sud se světle modrou tekutinou. Kdo se chce napít?\n\nVyberte člena družina kliknutím na portrét. {0} získal {1} bodů moudrosti. {0} získala {1} bodů moudrosti.

Kouzla v EA

Naučili jste se kouzlo {0}Ochrana před ohněm{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Pochodeň{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Ohnivý šíp{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Smysl pro nebezpečí{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Ochrana před vodou{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Vědomí{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Zmrazená země{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Ledový šíp{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Ochrana před zemí{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Zapletení{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Regenerace{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Jedová sprška{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Ochrana před vzduchem{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Jiskry{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Větrný štít{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Poryv větru{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Ochrana před světlem{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Světelný kruh{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Nebeská zbroj{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Jasnovidnost{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Ochrana před temnotou{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Vidění ve tmě{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Stínový plášť{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Šeptající stíny{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Ochrana před magií{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Rozštěpení{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Časová stáze{1}. Naučili jste se kouzlo {0}Výtrysk many{1}.