Přehled jednotlivých úkolů v DLC Sokol a Jednorožec

Sokol a Jednorožec obsahuje celkem 7 úkolů, přičemž všechny lze označit jako hlavní. Úkoly na sebe postupně navazují a nemáte šanci z tohoto schematu nijak vybočit - nelze je přeskakovat. Např. vejít do druhého patra Fort Laegaire budete moci teprve až po splnění úkolové linky na prvním patře, v opačném případě vás na to hra decentně upozorní a přístup vám zablokuje. Drobnou vyjímkou je úkol "Vhodné oblečení", který můžete splnit ještě před jeho zadáním. Úkoly nejsou po stránce řešení nijak složité, snad vyjma první části "Útěk z Fort Laegaire", kde bude potřeba nejprve vyřešit menší "kvíz" se strážemi. Horší je to z pohledu obtížnosti. Sokol a Jednorožec není zrovna přívětivé dobrodružství pro nepřipravené družiny a čeká vás v něm mnoho tuhých soubojů.

Přehled úkolů je standardně koncipován jako pomůcka pro rychlé nasměrování ke zdárnému vyřešení konkrétního úkolu, v případě nejasností se můžete samozřejmě podívat přímo do podrobného (kompletního) návodu. Text je proto pokud možno psán tak, aby odkrýval informace postupně a věnuje se jen úkolu samotnému.

Struktura úkolů je jednoduchá a víceméně kopíruje jejich herní originál. Obsahuje obecný popis úkolu, zadavatele, podúkoly (jednotlivé body ke splnění), zkušenosti, případnou odměnu a samozřejmě řešení. Pokud se úkol skládá z více částí, obsahuje i více samostaných bloků s podúkoly (v tomto případě max. 2 bloky) a případné doplňující informace (rozšíření popisu, nový zadavatel apod.). V takovém případě získává družina odměnu obvykle až po splnění všech částí úkolu. Splnění úkolu/části úkolu oznamujete zadavateli jen tehdy, pokud je to přímo v podúkolu vyžadováno (např. Promluvte s Neelou.). Jinak se úkol považuje za ukončený po splnění posledního podúkolu (ve hře se splněné body zeleně odfajfkují). V hranatých závorkách jsou uváděny souřadnice na mapě.

Seznam úkolů: