Dovednosti

Systém dovedností v desátém díle byl převzat ze sedmého dílu. Každé povolání má předdefinované dovednosti, které se může naučit a zároveň má určeno, ve kterých se bude moci zlepšovat na vyšší úrovně (expert, mistr, velmistr - viz Dovednosti vs povolání). Dovednosti se už neučí v gildách, ale postava je má přístupné přímo v menu charakteru - pokud je dovednost neaktivní, aktivuje se investicí 1 dovednostního bodu. Od této chvíle ji smí postava používat. Dále platí, že pokud už se postava může dovednost naučit, může v ní dosáhnout minimálně expertní úrovně. Velmistrovské úrovně jsou pak obecně dostupné až postavám, které byly povýšeny v rámci svého povolání. Samotný trénink úrovní probíhá za poplatek u učitelů (Umístění učitelů).

Velikost bonusů každé dovednosti tedy závisí na počtu investovaných bodů. Oproti předchozím dílům je tu jedna podstatná změna. Ke zvýšení hodnoty dovednosti o 1 bod potřebujete jen jeden dovednostní bod. Na expertní úroveň je to celkem 7 bodů, na mistrovskou 15 a na velmistrovskou 25 (25 je zároveň maximum). Vzhledem k výše zmíněné závislosti povolání vs dovednosti tu najdete ještě jednu změnu. Pokud se postava smí např. naučit jen expertní úroveň, můžete do dovednosti investovat jen 7 bodů a vytrénovat ji. Další body už přidávat nepůjdou. Ostatně tréninku je věnována samostatná část (Zkušenosti a trénink), takže nemá smysl to tu rozebírat do podrobna.

Efekty některých úrovní dovedností, zejména u magie, se mohou zdát celkem sporné. Je ovšem nutno mít na paměti, že desítka má pozměněný systém odolností, takže sražení protivníkovi odolnosti proti konkrétní škole není zanedbatelné. V rámci bojových dovedností je pak často uváděno měřítko "zvýší se o xy bodů za každou úroveň dovednosti". Tím je myšleno za každý investovaný bod v dovednosti. Např. u meče se útočná hodnota zvyšuje o 2 za každou úroveň, tedy při 5 investovaných bodech to bude klasicky 2 x 5 = 10. Rozdělení bodů je navíc nutno potvrdit, do té doby můžete vzít své rozhodnutí zpět a body přerozdělit jinak.

Dovednosti se zbraněmi

Meč

Meče jsou díky skvělé rovnováze mezi rychlostí a účinností nejběžnější kontaktní zbraní. Zkušený šermíř zvládne sérií mocných úderů prolomit obranu jakéhokoli soupeře.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše útočná hodnota s meči se zvýší o 2 za každou úroveň této dovednosti. Vaše poškození s meči se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti.
Expertní Vaše šance na kritický zásah s meči se zvýší o 5%.
Mistrovská Za první úspěšný kritický zásah mečem získáte jeden útok navíc zbraní v hlavní ruce.
Velmistrovská Vaše poškození s meči se zvýší o další 3% za každou úroveň dovednosti.

Sekera

Sekery jsou klasickou volbou bojovníků, kteří chtějí působit co největší zranění. Ve zkušených rukách dokážou kritické zásahy sekerou způsobit krvácející zranění. Pokud nedojde k jejich rychlému ošetření, oběť rychle vykrvácí.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše útočná hodnota se sekerami se zvýší o 2 za každou úroveň této dovednosti. Vaše poškození se sekerami se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti.
Expertní Vaše šance na kritický zásah se sekerami se zvýší o 5%.
Mistrovská Účinnost vašich kritických zásahů sekerami se zvýší oproti normálnímu poškození o 50%. První úspěšný kritický zásah sekerou způsobí krvácející ránu a nepřítel utrpí ještě 50% původního poškození na konci svého příštího kola.
Velmistrovská Vaše účinnost v boji se sekerami se zvýší o další 3% za každou úroveň dovednosti.

Palcát

Zkušení bojovníci se dokážou ohánět tupými zbraněmi s neuvěřitelnou rychlostí a grácií. Pokud rána sedne obzvláště dobře, dokáže nepřítele i omráčit.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše útočná hodnota s palcáty se zvýší o 2 za každou úroveň dovednosti. Vaše poškození palcáty se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti.
Expertní Vaše šance na kritický zásah palcátem se zvýší o 5%.
Mistrovská Při provedení kritického zásahu palcátem bude cíl omráčen do konce svého následujícího kola.
Velmistrovská Vaše poškození palcáty se zvýší o dalších 3% za každou úroveň dovednosti.

Dýka

Jelikož jsou dýky lehké a malé, často jsou přehlíženy jako neúčinné zbraně. To je pravda, pokud je mají v rukách amatéři. V rukách skutečného mistra se však stávají smrtícími nástroji. Žádná zbraň není tak skvělá v opakovaných a přesných zásazích životně důležitých míst.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše útočná hodnota s dýkami se zvýší o 2 za každou úroveň této dovednosti. Vaše poškození s dýkami se zvýší o 4% za každou úroveň této dovednosti.
Expertní Za každou drženou dýku získáte jeden útok navíc.
Mistrovská Vaše šance na kritický zásah se zvýší o 10% za každou drženou dýku.
Velmistrovská Za každou drženou dýku získáte jeden útok navíc.

Kopí

Aby bylo kopí účinné, je třeba jej držet v obou rukách, ale toto omezení kompenzuje velkou univerzálností. Kopí lze použít pro blokování nepřátelských útoků i ke způsobování škod. Ve zkušených rukách dokáže prorazit i to nejsilnější brnění.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše útočná hodnota s kopími se zvýší o 2 za každou úroveň dovednosti. Vaše účinnost s kopími se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti.
Expertní S kopím v ruce získáte 2 další pokusy o blok kontaktních útoků.
Mistrovská Vaše útoky s kopími ignorují 50% hodnoty zbroje cíle.
Velmistrovská Vaše účinnost s kopími se zvýší o dalších 3% za každou úroveň dovednosti.

Luk

Co luku chybí v účinnosti, to nahrazuje svým dostřelem. Mistrovští lukostřelci dokážou vystřelit dva šípy ještě dříve, než si cíl uvědomí, co se vůbec děje… A to celé dvakrát.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše útočná hodnota pro boj na dálku luky se zvýší o 2 za každou úroveň dovednosti. Vaše účinnost v boji s luky se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti. Váš dostřel při boji s luky je 5.
Expertní Váš dostřel při boji s luky je 6.
Mistrovská Váš dostřel při boji s luky je 7.
Velmistrovská Každý útok lukem zahrne jeden útok navíc.

Kuše

Tyto mechanické skvosty jsou velmi přesné a silné. Umožňují ostrostřelcům způsobovat kritická zranění životně důležitých míst. Na krátkou vzdálenost dokážou silné šipky prostřelit i několik nepřátel za sebou.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše útočná hodnota na dálku při střelbě z kuše se zvýší o 2 za každou úroveň dovednosti. Vaše účinnost při boji s kušemi se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti. Váš útočný dostřel s kušemi je 5.
Expertní Vaše šance na kritický zásah kušemi se zvýší o 15%.
Mistrovská Účinnost vašich kritických zásahů kušemi se zvýší o 50% normálního poškození.
Velmistrovská Provedete další útoky proti jednomu nepříteli v každé skupině za cílem, a to až do vzdálenosti vašeho maximálního dostřelu.

Rúzné dovednosti

Boj se dvěma zbraněmi

Nedílnými vlastnostmi dovedného bojovníka se dvěma zbraněmi jsou dokonalý smysl pro rytmus a koordinaci. Velmistr boje se dvěma zbraněmi připomíná elegantního tanečníka, který dokáže ve svém okolí vytvořit vír smrtící oceli.
Úroveň Bonus
Nováček Postava může uchopit do levé ruky dýku, sekeru, palcát, meč nebo kopí. Vaše útočná hodnota s jednoručními kontaktními zbraněmi v levé ruce se zvýší o 1 za každou úroveň dovednosti.
Expertní Při používání dvou kontaktních zbraní získáte 1 další pokus(y) o blok.
Mistrovská Vaše poškození kontaktní zbraní v levé ruce se zvýší o 0,4% za každý bod síly. Vaše šance na kritický zásah kontaktní zbraní v levé ruce se zvýší o 0,1% za každý bod osudu.
Velmistrovská Při provádění útoku zblízka získáte jeden další útok zbraní v levé ruce. Vaše poškození kontaktní zbraní v levé ruce se dále zvýší o 0,7% za každý bod síly.

Boj s obouruční zbraní

Když nepřátelé spatří válečníka s obří obouruční zbraní, začnou se třást strachy. Obouruční zbraň dokáže snadno nahradit chybějící štít nebo další zbraň. Obouruční zbraně lze použít k blokování nepřátelských útoků nebo k prostému proražení nepřátelské obrany hrubou silou.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše útočná hodnota obouručních kontaktních zbraní se zvýší o 1 za každou úroveň dovednosti.
Expertní Při používání obouruční kontaktní zbraně získáte 1 další pokus(y) o blok proti útokům zblízka.
Mistrovská Vaše šance na kritický zásah při používání obouruční zbraně se zvýší o 0,1% za každý bod osudu.
Velmistrovská Pokusy o blok vaší obouruční zbraně vždy selžou.

Válečnictví

Zkušený a vycvičený válečník může díky pokročilým bojovým chvatům převážit misky vah na stranu své družiny. Expert ve válečnictví dokáže buď ochránit své slabší druhy, nebo vyřadí z boje nejsilnějšího nepřítele tím, že se na něj zaměří a způsobí mu masivní zranění.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše maximální mana se zvýší o 2 za každou úroveň dovednosti. Naučili jste se dovednost Výzva. Naučili jste se dovednost Roztříštění.
Expertní Naučili jste se dovednost Rozdrcení lebky. Naučili jste se dovednost Nezastavitelný útok.
Mistrovská Naučili jste se dovednost Dostižení. Naučili jste se dovednost Zuřivý úder.
Velmistrovská Naučili jste se dovednost Provokace. Naučili jste se dovednost Bezchybný útok.

Střední zbroj

Střední zbroje jsou vyráběny z lehkých, ale přesto vcelku odolných materiálů, například z kovových kroužků nebo kůže. Díky propracovaným výrobním technikám poskytují optimální rovnováhu mezi ochranou a obratností.
Úroveň Bonus
Nováček Pokud na sobě budete mít střední zbroj, vaše penalizace k útočné hodnotě se sníží o 1 za každou úroveň dovednosti.
Expertní Pokud na sobě budete mít střední zbroj, poškození kritickými útoky na blízko i na dálku se sníží o 10%.
Mistrovská Pokud na sobě budete mít střední zbroj, poškození kritickými útoky na blízko i na dálku se sníží o dalších 10%.
Velmistrovská Při nošení střední zbroje se vaše hodnota zbroje zvýší o 5.

Těžká zbroj

Pokud bojovník odmítá ustoupit z jednou dobytého území, pak si určitě jako ochranný oděv zvolí těžkou zbroj. Nevýhodou je snížená obratnost, proti čemuž se dá bojovat jedině zdokonalováním v umění nošení těžké zbroje.
Úroveň Bonus
Nováček Pokud na sobě budete mít těžkou zbroj, vaše penalizace k útočné hodnotě se sníží o 2 za každou úroveň dovednosti.
Expertní Pokud na sobě budete mít těžkou zbroj, poškození kritickými útoky na blízko i na dálku se sníží o 15%.
Mistrovská Pokud na sobě budete mít těžkou zbroj, poškození kritickými útoky na blízko i na dálku se sníží o dalších 15%.
Velmistrovská Při nošení těžké zbroje se vaše hodnota zbroje zvýší o 10.

Štít

Zkušení uživatelé štítů zvládnou nejen blokovat nepřátelské útoky zblízka i z dálky, ale také své soupeře štítem srazit. Velmistři štítu údajně dokážou ochránit své druhy před přívalem šípů.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše celková šance na blok se zvýší o 1% za každou úroveň dovednosti, pokud máte v ruce štít. Získáváte 1 další pokus(y) o blok.
Expertní Získáváte 2 další pokus(y) o blok.
Mistrovská Provedete odvetný úder ihned poté, co zablokujete první kontaktní útok nepřítele v jeho kole.
Velmistrovská Pokud vám zbývají nějaké pokusy o blok, pokusíte se zablokovat útoky na dálku proti ostatním členům družiny, kteří již žádné nemají.

Odolnost

Díky dlouhodobému cvičení odolnosti a síly vůle si může jedinec vypěstovat odolnost vůči bolesti a únavě. Ti, kdo toto umění ovládnou, zvládnou přijmout větší zranění než ostatní.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše maximální zdraví se zvýší o 5 za každou úroveň této dovednosti.
Expertní Vaše maximální zdraví se zvýší o 5%.
Mistrovská Vaše maximální zdraví se zvýší o 10%.
Velmistrovská Vaše maximální zdraví se zvýší o 15%.

Uhýbání

Ochranný oděv se vždycky hodí. Blokování a vykrývání útoků je ještě lepší. Vůbec nejlepší je ale se zásahu vyhnout docela. Velmistři uhýbání nemusí nosit zbroje a mohou se spíše zaměřit na zvýšení efektivity svých útoků.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše hodnota uhýbání se zvýší o 1 za každou úroveň této dovednosti.
Expertní Vaše hodnota uhýbání} se dále zvýší o 10 body.
Mistrovská Vaše hodnota uhýbání se dále zvýší o 20 body.
Velmistrovská Když se během nepřátelského kola poprvé vyhnete útoku, můžete ihned provést odvetu jedním kontaktním útokem.

Mystika

Magie je pro starší rasy Ashanu zcela přirozená. V žilách jim totiž koluje mana, posvátná krev draků. Pouze velmi málo jedinců ale umí magii vědomě používat tak, aby to mělo nějaký smysl. Díky tréninku, speciálním meditačním technikám a propojení s duchovním světem dokáže oddaný student značně navýšit svůj osobní manový rezervoár.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše maximální mana se zvýší o 5 za každou úroveň této dovednosti.
Expertní Vaše maximální mana se zvýší o 5%.
Mistrovská Vaše maximální mana se zvýší o dalších 10%.
Velmistrovská Vaše maximální mana se zvýší o dalších 15%.

Tajemná disciplína

Roky meditace a energetických cvičení připraví tělo a mysl tak, aby odolaly i těm nejsilnějším magickým útokům, které by běžného jedince vymazaly z povrchu planety v jediném okamžiku.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše odolnosti vůči všem magickým školám se zvýší o 1 za každou úroveň dovednosti.
Expertní Kritické zásahy magií, které utrpíte, se sníží o 15% normálního poškození.
Mistrovská Kritické zásahy magií, které utrpíte, se sníží o dalších 15% normálního poškození.
Velmistrovská Kdykoli {0}zcela odoláte kouzlu, 10% vaší maximální zásoby many se obnoví.

Magické zaostřování

Magická ohniska jsou katalyzátory, které uživatelé tajemných sil používají ke směrování a zahuštění magických proudů. Mistři zaostřování dokážou zesílit svá kouzla na kritickou úroveň a zvýšit tak jejich moc.
Úroveň Bonus
Nováček Zvyšuje šanci na kritický zásah o 0,8%.
Expertní Můžete používat obouruční magická ohniska.
Mistrovská Můžete používat dvě jednoruční magická ohniska.
Velmistrovská Pokud budete mít v ruce magické ohnisko, účinnost kritických zásahů vašich kouzel se zvýší o 30%. Vaše účinnost s magickými ohnisky se zvýší o 200% normálního poškození.

Magie

Základní magie

Základní magie je přímo napojená na Ashu a Urgashe, prapůvodní draky. Energii přivedenou z duchovního světa lze použít k manipulaci s časem, prostorem a hmotou. Mistr základní magie dokáže posilovat své spojence, oslabovat nepřátele nebo během mrknutí oka odcestovat prostřednictvím duchovních bran na vzdálená místa.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše magická síla pro kouzla základní magie se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti. Naučili jste se kouzlo Rozštěpení.
Expertní Vámi seslaná kouzla základní magie ignorují 5 bodů odolnosti vůči základní magii cíle.
Mistrovská Vámi seslaná kouzla základní magie ignorují dalších 10 bodů odolnosti vůči základní magii cíle.
Velmistrovská Vaše magická síla pro kouzla základní magie se zvýší o dalších 5% za každou úroveň dovednosti. Vámi seslaná kouzla základní magie ignorují dalších 20 bodů odolnosti vůči základní magii cíle.

Magie ohně

Plameny, kouř a popel z materiálního světa jsou v duchovním světě přítomny v podobě spalujících vášní. Všechno to pak jsou aspekty živelného draka ohně, Arkatha. Magie ohně dokáže sežehnout nepřátele ohnivými koulemi nebo rozvířit krev v žilách božským odhodláním, které spálí veškerý strach a pochybnosti.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše magická síla pro kouzla magie ohně se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti. Naučili jste se kouzlo Ohnivý šíp.
Expertní Vámi seslaná kouzla magie ohně ignorují 5 bodů odolnosti vůči ohni cíle.
Mistrovská Vámi seslaná kouzla magie ohně ignorují dalších 10 bodů odolnosti vůči ohni cíle.
Velmistrovská Vaše magická síla pro kouzla magie ohně se zvýší o dalších 5% za každou úroveň dovednosti. Vámi seslaná kouzla magie ohně ignorují dalších 20 bodů odolnosti vůči ohni cíle.

Magie vzduchu

Dynamické větrné proudy, které splétají učenci z magické školy vzduchu, jsou poháněny esencí Ylatha, živelného draka bouří. Magie vzduchu může posloužit k vyvolání ničivých poryvů větru, které nepřátele odvanou pryč, nebo je může blesky usmažit na místě.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše magická síla pro kouzla magie vzduchu se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti. Naučili jste se kouzlo Poryv větru.
Expertní Vámi seslaná kouzla magie vzduchu ignorují 5 bodů odolnosti vůči vzduchu cíle.
Mistrovská Vámi seslaná kouzla magie vzduchu ignorují dalších 10 bodů odolnosti vůči vzduchu cíle.
Velmistrovská Vaše magická síla pro kouzla magie vzduchu se zvýší o dalších 5% za každou úroveň dovednosti. Vámi seslaná kouzla magie vzduchu ignorují dalších 20 bodů odolnosti vůči vzduchu cíle.

Magie světla

Magie světla pochází od Elratha, draka světla. Je přímo navázána na ideály pravdy, spravedlnosti a dokonalosti. Rouhače sice dokáže sežehnout jediným zábleskem svatého světla, ale jejím hlavním posláním je chránit věřící, očišťovat je od kleteb, léčit jejich zranění nebo je dokonce vracet mezi živé.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše magická síla pro kouzla magie světla se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti. Naučili jste se kouzlo Nebeská zbroj.
Expertní Vámi seslaná kouzla magie světla ignorují 5 bodů odolnosti vůči světlu cíle.
Mistrovská Vámi seslaná kouzla magie světla ignorují dalších 10 bodů odolnosti vůči světlu cíle.
Velmistrovská Vaše magická síla pro kouzla magie světla se zvýší o dalších 5% za každou úroveň dovednosti. Vámi seslaná kouzla magie světla ignorují dalších 20 bodů odolnosti vůči světlu cíle.

Magie vody

Vodní magie je doménou Shalassy, živelného draka zdrcujících vln a konejšivých mlh. Skutečný mistr vodní magie, který ovládá všechny její aspekty, dokáže zmrazit nepřátele ledem, přivolávat zkázu ve formě gigantických přívalových vln nebo očistit mysl a tělo od většiny nemocí.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše magická síla pro kouzla magie vody se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti. Naučili jste se kouzlo Ledový šíp.
Expertní Vámi seslaná kouzla magie vody ignorují 5 bodů odolnosti vůči vodě cíle.
Mistrovská Vámi seslaná kouzla magie vody ignorují dalších 10 bodů odolnosti vůči vodě cíle.
Velmistrovská Vaše magická síla pro kouzla magie vody se zvýší o dalších 5% za každou úroveň dovednosti. Vámi seslaná kouzla magie vody ignorují dalších 20 bodů odolnosti vůči vodě cíle.

Magie země

Sylanna je živelným drakem země a symbolizuje přirozenou harmonii a vládne nerostné, rostlinné i živočišné říši. Magie země dokáže přikázat vegetaci, aby nepřítele připoutala na místě, ovládá všemožné otravy nebo může spojence posílit regenerativními a ochrannými silami.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše magická síla pro kouzla magie země se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti. Naučili jste se kouzlo Zapletení.
Expertní Vámi seslaná kouzla magie země ignorují 5 bodů odolnosti vůči zemi cíle.
Mistrovská Vámi seslaná kouzla magie země ignorují dalších 10 bodů odolnosti vůči zemi cíle.
Velmistrovská Vaše magická síla pro kouzla magie země se zvýší o dalších 5% za každou úroveň dovednosti. Vámi seslaná kouzla magie země ignorují dalších 20 bodů odolnosti vůči zemi cíle.

Magie temnoty

Malassa je živelným drakem temnoty. Vládne stínům, které její následovníky skrývají a chrání a nepřátele naopak oslabují a obklopují neskutečnými hrůzami. Magie temnoty své oběti pomalu pohlcuje, vysává jejich životní sílu a drancuje duše.
Úroveň Bonus
Nováček Vaše magická síla pro kouzla magie temnoty se zvýší o 5% za každou úroveň dovednosti. Naučili jste se kouzlo Stínový plášť.
Expertní Vámi seslaná kouzla temné magie ignorují 5 bodů odolnosti vůči temnotě cíle.
Mistrovská Vámi seslaná kouzla temné magie ignorují dalších 10 bodů odolnosti vůči temnotě cíle.
Velmistrovská Vaše magická síla pro kouzla magie temnoty se zvýší o dalších 5% za každou úroveň dovednosti. Vámi seslaná kouzla temné magie ignorují dalších 20 bodů odolnosti vůči temnotě cíle.