Dovednosti vs povolání

V desítce se nachází celkem 25 dovedností, z toho 7 jich je řazeno mezi bojové (zbraňové dovednosti), 7 mezi magické (školy magie) a 11 mezi ostatní (mají doplňkový charakter + se sem řadí také zbroje). Oproti původní sáze je v systému dovedností několik podstatných změn. Tou hlavní je samotný způsob jejich učení. Každá postava v družině má totiž na své kartě dovedností již dostupné vše, co se může v závislosti na své třídě (povolání) naučit. Neaktivní dovednosti se odemykají investicí 1 dovednostního bodu. Od té chvíle už je můžete běžně používat. Jakmile se postava může danou dovednost naučit, automaticky v ní také může dosáhnout minimálně expertní úrovně. K tomu je třeba do dovednosti zainvestovat celkem 7 bodů. 15 bodů je třeba na mistrovskou a 25 na velmistrovskou úroveň. Přitom 25 bodů je zároveň maximum, které lze do dovednosti investovat. Navíc zde platí úměra, že na zvyšení úrovně o 1 bod, je třeba zainvestovat pouze 1 dovednostní bod. Úroveň 25 tedy odpovídá jen 25 investovaným bodům, což je další výrazná změna oproti předchozím dílům.

Získat expertní, mistrovské a velmistrovské úrovně ovšem není zas tak jednoduché. Jako tomu bylo dříve, tak i tady je k tomu potřeba navštívit příslušného učitele, který postavu za poplatek vycvičí. Velmistrovská úroveň je navíc vázána na povýšení v rámci povolání (pokročilá třída) - základní povolání mohou dosáhnout maximálně mistrovských úrovní! Navíc je potřeba v několika případech splnit ještě dodatečné podmínky formou specifického úkolu.

Další zajímavostí je, že do dovednosti nelze investovat body napříč úrovněmi. Tedy abych byl konkrétní, např. v rámci normální úrovně nelze investovat najednou více jak 7 bodů, dokud se postava v dané dovednosti nejprve nevycvičí expertem. Teprve tím se odemkne další postup. Nelze tedy najednou zainvestovat 15 bodů a úrovně docvičit později.

Dovednost Člověk Elf Trpaslík Ork
Žoldák Křižák Mág Tanečník mečů Hraničář Druid Obránce Zvěd Runový kněz Barbar Lovec Šaman
Meč M VM - VM M - - - - - - -
Sekera M - - - - - VM VM - M - -
Palcát M M - - - - M M M VM M M
Dýka M - E VM VM E - - - - M -
Kopí M - - - - E - M M VM VM M
Luk E - - E VM E - - - M M E
Kuše M E E - - - E VM E - - -
Boj se dvěma zbraněmi M - - VM M - - M - M M -
Boj s obouruční zbraní M - - - - E - - - VM M M
Válečnictví VM M - M E - VM M - M E -
Střední zbroj VM M - E M E M VM E E E E
Těžká zbroj M VM - - - - VM - - - - -
Štít M M - - - - VM M M - E E
Odolnost M M E M VM M M VM E VM VM M
Uhýbání VM E E VM VM M E M E E VM M
Mystika - E M - E VM - E M - E M
Tajemná disciplína E VM M E E M E M M E VM VM
Magické zaostřování - E VM - - M - - VM - - M
Základní magie - - VM - - VM - - M - - -
Magie ohně - - M - - - E M VM - - M
Magie vzduchu E M VM - M M - - M - M VM
Magie světla - VM M - - M - M VM - - -
Magie vody - - M - - VM - - - - - VM
Magie země - - M E M VM - - VM - - VM
Magie temnoty - - VM - - - - - - - - -

Na závěr tu mám ještě jednu perličku. K používání obouručních zbraní je nutno krom samotné zbraňové dovednosti mít alespoň jeden bod i v dovednosti Boj s obouruční zbraní. Zní to celkem logicky, jenomže u trpaslíka narazíte na celkem zajímavý problém. On se totiž Boj s obouruční zbraní naučit nemůže, tudíž na obouruční zbraně můžete v klidu zapomenout. Ovšem pokud Zvědovi vrazíte do ruky kopí, ochotně si ho vezme, i když vám popisky budou tvrdit opak ;).