Ochrana před magií
Mana: 20 Cena: 350
Popis: Každý člen družiny získá +2 bodů odolnosti vůči všem magickým školám na dobu 4 kol.
Škola: Základní magie Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Rozštěpení
Mana: 30 Cena: 0
Popis: Zbroj všech nepřátel do vzdálenosti 3 se rozštěpí. Hodnota zbroje se sníží o 8.
Škola: Základní magie Úroveň: Normální
Dosah: 3 Cíl: všechna monstra v linii pohledu
Kde nakoupit: defaultní kouzlo
Poznámka:
Opak:
Časová stáze
Mana: 30 Cena: 350
Popis: Cílový nepřítel v kontaktním boji se dostane do stavu mimo čas. V daném kole na něj nelze útočit, ani se nemůže hýbat a útočit v rámci tohoto kola.
Škola: Základní magie Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Výtrysk many
Mana: 20 Cena: 350
Popis: Když příště cílový nepřítel v dosahu 5 sešle kouzlo, utrpí 35-45 bodů (základního) poškození.
Škola: Základní magie Úroveň: Normální
Dosah: 5 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Zrušení magie
Mana: 30 Cena: 700
Popis: Zruší všechny pozitivní a negativní účinky na všech členech družiny.
Škola: Základní magie Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak: PARALYZED, SLEEPING, POISONED, CONFUSED, WEAK, CURSED, STUNNED
Hrdinský osud
Mana: 20 Cena: 700
Popis: Všichni členové družiny obdrží +4 bodů osudu. Efekt trvá po dobu 2 kol.
Škola: Základní magie Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak:
Identifikace
Mana: 5 Cena: 700
Popis: Identifikuje jeden neidentifikovaný předmět v inventáři.
Škola: Základní magie Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak:
Imploze
Mana: 25 Cena: 2000
Popis: Cílový nepřítel do vzdálenosti 3 obdrží 35-45 bodů (základního) poškození. Každý další nepřítel v jeho blízkosti obdrží 30% (základního) poškození na základě zbývajícího zdraví cíle.
Škola: Základní magie Úroveň: Mistrovská
Dosah: 3 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak:
Duchovní maják
Mana: 25 Cena: 2000
Popis: Vytvoří maják nebo teleportuje družinu k poslednímu vyvolanému majáku.
Škola: Základní magie Úroveň: Mistrovská
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak:
Hodina moci
Mana: 35 Cena: 6000
Popis: Hodnoty síly, magie, vnímání a osudu všech členů družiny se zvýší o 2. Efekt trvá jednu hodinu.
Škola: Základní magie Úroveň: Velmistrovská
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak: