Ochrana před temnotou
Mana: 10 Cena: 350
Popis: Každý člen družiny získá +5 bodů odolnosti vůči temnotě. Efekt trvá po dobu 4 kol.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Vidění ve tmě
Mana: 5 Cena: 350
Popis: Temnota odhalí, co skrývá, a zlepší váš zrak na dobu 25 kol.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Stínový plášť
Mana: 15 Cena: 0
Popis: Vaše družina splyne se stínem, díky čemuž mine cíl příští útok jakéhokoli nepřítele. Tento efekt trvá po dobu 4 kol.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: defaultní kouzlo
Poznámka:
Opak:
Šeptající stíny
Mana: 5 Cena: 350
Popis: Dokážete vycítit přítomnost tajemství a po dobu 25 kol jste schopni je odhalovat.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Očista
Mana: 15 Cena: 700
Popis: Zruší všechny pozitivní účinky působící na cílového soupeře v kontaktní vzdálenosti.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Seahaven (Kostelní knihovna), Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak:
Vysátí života
Mana: 20 Cena: 700
Popis: Nepřítele připravíte o 12-20 bodů zdraví (účinkem magie temnoty) v boji zblízka a převedete ke své družině 5-6 z nich.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Seahaven (Kostelní knihovna), Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak:
Spánek
Mana: 25 Cena: 700
Popis: Cílový nepřítel do vzdálenosti 1 usne pro zbytek daného kola. Nemůže útočit, pohybovat se, blokovat ani uhýbat, ale pokud bude napaden, probudí se.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Seahaven (Kostelní knihovna), Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak:
Teror
Mana: 20 Cena: 2000
Popis: Cílová stvůra do vzdálenosti 4 dostane strach a bude prchat po dobu 2 kol.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Mistrovská
Dosah: 4 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak:
Agónie
Mana: 30 Cena: 2000
Popis: Vyvolá agónii u cílového nepřítele do vzdálenosti 4. Cíl obdrží 6-8 bodů poškození (temnotou) vždy, když utrpí fyzické poškození.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Mistrovská
Dosah: 4 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Karthal (Velká knihovna), Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak:
Slabost
Mana: 45 Cena: 6000
Popis: Každý nepřítel v okolí bude způsobovat o 20% menší (fyzická) zranění a obdrží 5 bodů poškození (temnotou) v každém kole. Efekt trvá po dobu 2 kol.
Škola: Magie temnoty Úroveň: Velmistrovská
Dosah: 1 Cíl: všechna monstra v blízkosti družiny
Kde nakoupit: Karthal (Tajemná knihovna)
Poznámka:
Opak: