Přikládání rukou
Mana: 0 Cena: 0
Popis: Výměnou za veškerou manu se obnoví polovina tohoto množství bodů zdraví u všech ostatních členů družiny.
Škola: Speciální (Magie světla) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Křižák
Opak:
Zastavení času
Mana: 50 Cena: 0
Popis: Mimo sféru vytvořenou kolem vás se zastaví čas na dobu 3 kol, nebo dokud sféru neopustíte. Nepřátelé mimo sféru nelze napadnout, ale ani oni nemohou útočit a pohybovat se.
Škola: Speciální (Základní magie) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Svobodný mág
Opak:
Harmonie
Mana: 50 Cena: 0
Popis: Uklidníte všechny nepřátele na dohled. Útočit budou moct pouze nepřátelé v těsné blízkosti. Efekt trvá po dobu {0} kol.
Škola: Speciální (Magie země) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Druid
Opak:
Spalující runa
Mana: 50 Cena: 0
Popis: Vytvoří runu na poli do vzdálenosti 1. Runa způsobí 45-55 bodů poškození (ohněm) v každém kole všem nepřátelům na poli a v jeho okolí. Runa vydrží po dobu 3 kol.
Škola: Speciální (Magie ohně) Úroveň: Normální
Dosah: 2 (1?) Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Runový kněz
Opak:
Střela z bezprostřední blízkosti
Mana: 30 Cena: 0
Popis: Strážce provede útok na dálku proti všem nepřátelům před skupinou.
Škola: Speciální (Válečnictví) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Hraničář
Opak:
Ochromující střela
Mana: 15 Cena: 0
Popis: Průzkumník zaútočí z dálky a prvním útokem imobilizuje cíl až do konce příštího kola.
Škola: Speciální (Válečnictví) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Zvěd
Opak:
Zneschopňující past
Mana: 20 Cena: 0
Popis: Záškodník přichystá past na pozici družiny. Nepřátelé, kteří past spustí, obdrží 45-55 bodů poškození a ztratí 1 ze svých útoků na dálku i zblízka (minimum je 1 útok).
Škola: Speciální (Válečnictví) Úroveň: Normální
Dosah: 0 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Lovec
Opak:
Harpuna
Mana: 10 Cena: 0
Popis: Záškodník vrhne zbraň pro boj zblízka na dálku do vzdálenosti 4. Pokud bude útok úspěšný a nebude zablokován, pak bude cíl přitažen k družině.
Škola: Speciální (Válečnictví) Úroveň: Normální
Dosah: 4 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Lovec
Opak:
Výpad Větrného meče
Mana: 0 Cena: 0
Popis: Příslušník Větrných mečů využije moci Ylatha a umožní družině vyrazit vpřed o jedno políčko.
Škola: Speciální (Válečnictví) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Žoldák
Opak:
Masakr
Mana: 50 Cena: 0
Popis: Mistr meče provede útok zblízka vůči všem nepřátelům v okolí družiny.
Škola: Speciální (Válečnictví) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Tanečník mečů
Opak:
Roztříštění
Mana: 5 Cena: 0
Popis: Provedli jste útok zblízka na cílového nepřítele. Jeho hodnota zbroje se snížila o 8.
Škola: Speciální (Válečnictví) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka:
Opak:
Nebeský mandát
Mana: 50 Cena: 0
Popis: Díky Elrathově moci dojde k očarování všech zbraní pro boj zblízka a na dálku a magických ohnisek, které drží členové družiny. Efekt trvá po dobu 4 kol. Toto očarované vybavení způsobí oproti normálnímu poškození ještě 5-10 bodů poškození světlem navíc.
Škola: Speciální (Magie světla) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Křižák
Opak:
Péče
Mana: 30 Cena: 0
Popis: Vytvoří auru kolem družiny na dobu 4 kol, která zregeneruje 40-50 bodů zdraví postavy s aktuálně nejnižší úrovní zdraví, a to v každém kole.
Škola: Speciální (Magie země) Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl:
Kde nakoupit:
Poznámka: Druid
Opak: