Přehled jednotlivých úkolů

Základní hra obsahuje v Deluxe edici celkem 58 úkolů, z toho 17 hlavních, 15 vedlejších (11 + 4), 8 dlouhodobých, 12 povyšovacích (ke každému povolání jeden) a 6 velmistrovských. To + 4 u vedlejších znamená, že jeden úkol lze získat odemčením dungeonu za Uplay body (úkol Kult mňaukání), plus 3 z exklusivních dungeonů patche 1.4 (úkoly V zapomnění, Prokletí Volosu a Cesta vzpomínkami). Standardní edice hry je ochuzena o poslední zmiňovaný úkol Cesta vzpomínkami. Dlouhodobé úkoly jsou specielním typem vedlejších úkolů, jejichž řešení se rozprostírá přes více jak jeden Act ve hře. Povyšovací úkoly jsou nejspíše jasné, jen připomenu, že plnit lze pouze ty z nich, pro něž máme v družině příslušné povolání (např. družina bez šamana nebude moci získat úkol Povýšení na Vzyvatele krve). Velmistrovské úkoly se pak váží na získání velmistrovské úrovně v požadované dovednosti a to ještě jen u některých vybraných dovedností. Tady pro změnu zdůrazním úkol související s velmistrem meče, protože učitelé pro tuto úroveň jsou ve hře dva. Možnost plnit úkol Velmistr meče je odvislá od výsledku úkolu Haart má své důvody. Povyšovacím úkolům je věnován i samostatný článek, viz Povyšovací úkoly, proto v přehledu úkolů uvedu opravdu jen stručný postup řešení.

Přehled úkolů je jinak standardně koncipován jako pomůcka pro rychlé nasměrování ke zdárnému vyřešení konkrétního úkolu, v případě nejasností se můžete samozřejmě podívat přímo do kompletního návodu. Text je proto pokud možno psán tak, aby odkrýval informace postupně a věnuje se jen úkolu samotnému. Trošku horší je to s členěním úkolů. Po delší úvaze jsem zvolil variantu členění podle oblastí, kde úkol dostanete zadaný. Bohužel to není vždy úplně jednoznačné, protože některé úkoly se skládají z více částí a každá část může mít svého vlastního zadavatele. Na druhou stranu úkolů není ve hře tolik, takže je snadno vyhledáte podle názvu. Jednotlivé části složených úkolů jsou pak zřetelně odděleny (viz dále).

U úkolů samotných se snažte dodržovat jedno pravidlo - plňte je postupně tak, jak vás hra sama navádí. Ze hry byly sice odstraněny závažné úkolové bugy, ale návrh úkolů přeci jen nepočítá se všemi variantami řešení - např. typická chyba u úkolu Partneři ve zločinu je, že znáte heslo do 2. patra Lebkové skály, aniž byste ho získali postupným plněním předchozích úkolů. Díky tomu se vám nezaktualizují potřebné body úkolu. Naštěstí to v tomto případě stačí vzít znovu a hezky popořádku a problém je vyřešen. Ovšem nespoléhejte na to! Dalším příkladem je úkol Pátrání po Kilburnovi, kterým začíná Act II. Můžete ho sice ignorovat a vrhnout se do průzkumu oblastí, ale hrozí vám, že si zablokujete postup v hlavní dějové lince. Designér vás prostě poslal plnit úkol Pátrání po Kilburnovi a taky očekává, že to prostě uděláte. Bohužel, je to tak. A ještě jedna doplňující - některé hlavní úkoly jsou kupodivu vázány na úkoly vedlejší, takže nestačí jít jen po hlavní příběhové lince.

Struktura úkolů je jednoduchá a víceméně kopíruje jejich herní originál. Obsahuje obecný popis úkolu, zadavatele, podúkoly (jednotlivé body ke splnění), zkušenosti, případnou odměnu a samozřejmě řešení. Pokud se úkol skládá z více částí, obsahuje i více samostaných bloků s podúkoly a případné doplňující informace (rozšíření popisu, nový zadavatel apod.). V takovém případě získává družina odměnu obvykle až po splnění všech částí úkolu. Splnění úkolu/části úkolu oznamujete zadavateli jen tehdy, pokud je to přímo v podúkolu vyžadováno (např. Hlaste se Eileen.). Jinak se úkol považuje za ukončený po splnění posledního podúkolu (ve hře se splněné body zeleně odfajfkují). V hranatých závorkách jsou uváděny souřadnice na mapě.

Sorpigal u moře

Hlavní úkoly Vedlejší úkoly Dlouhodobé úkoly Povyšovací úkoly Velmistrovské úkoly
Hledání práce Zátoka pašeráků V prach se obrátíš
Pavouci ve studni Květiny pro padlé hrdiny Jassadův bestiář
Tma v majáku Ztracená jehňátka
Loupežníci
Kamenitá cesta do Portmeyronu

Hrad Portmeyron

Hlavní úkoly Vedlejší úkoly Dlouhodobé úkoly Povyšovací úkoly Velmistrovské úkoly
Morganovy oči a uši Příměří s piráty Povýšení na paladina
Vyrušení živlů
Pátrání po Kilburnovi
Hon na Montbarda
Morganův informátor
Bitva o Karthal

Seahaven

Hlavní úkoly Vedlejší úkoly Dlouhodobé úkoly Povyšovací úkoly Velmistrovské úkoly
Padlá hvězda Zakázaná sága Povýšení na člena Větrných mečů
Haart má své důvody Povýšení na runového lorda
Vzdalující se horizonty

Skalní útes

Hlavní úkoly Vedlejší úkoly Dlouhodobé úkoly Povyšovací úkoly Velmistrovské úkoly
Kletba Povýšení na arcimága Povýšení na velmistra magie vody
Povýšení na nájezdníka
Povýšení na vzyvatele krve

Karthal

Hlavní úkoly Vedlejší úkoly Dlouhodobé úkoly Povyšovací úkoly Velmistrovské úkoly
Osvobození Klíč ke stokám Nagský čaj
Velký útěk Partneři ve zločinu
Dunstan Kult mňaukání

Agynský poloostrov

Hlavní úkoly Vedlejší úkoly Dlouhodobé úkoly Povyšovací úkoly Velmistrovské úkoly
Sestup do hrůzy V zapomnění Neznámý poloostrov Povýšení na mistra čepele Velmistr meče
Prokletí Volosu Tajemství obelisků Povýšení na strážce Velmistr luku
Povýšení na druidského stařešinu Velmistr kuše
Povýšení na štítového strážce Velmistr válečnictví
Povýšení na průzkumníka Velmistr tajemné disciplíny
Povýšení na válečného štváče

Úkoly v dungeonech

Hlavní úkoly Vedlejší úkoly Dlouhodobé úkoly Povyšovací úkoly Velmistrovské úkoly
Ven z temnoty Meč lovce odměn Kovárna hrdinů
Vládce asasínů Poslední přání
Cesta vzpomínkami