Ochrana před zemí
Mana: 10 Cena: 350
Popis: Všichni členové družiny získají +5 bodů odolnosti vůči zemi. Efekt trvá po dobu 4 kol.
Škola: Magie země Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Zapletení
Mana: 15 Cena: 0
Popis: Způsobíte 15-25 bodů poškození (zemí) cílovému nepříteli ve vzdálenosti 3. Cíl se nemůže pohybovat v tomto kole.
Škola: Magie země Úroveň: Normální
Dosah: 3 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: defaultní kouzlo
Poznámka:
Opak:
Regenerace
Mana: 30 Cena: 350
Popis: Okamžitě obnoví 15-20 bodů zdraví všech členů družiny a v každém z následujících 3 kol.
Škola: Magie země Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Vyléčení otravy
Mana: 10 Cena: 350
Popis: Odstraní otravu z cílového člena družiny.
Škola: Magie země Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: člen družiny
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak: POISONED
Jedová sprška
Mana: 15 Cena: 700
Popis: Otrávíte všechny nepřátele před družinou. Ti obdrží 5-15 bodů poškození zemí a dalších 12 bodů poškození (zemí) v každém dalším kole. Hodnota uhýbání nepřátel se sníží o 8.
Škola: Magie země Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: všechna monstra na cílovém čtverci
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Kamenná kůže
Mana: 15 Cena: 700
Popis: Kůže všech členů družiny ztvrdne jako kámen. Hodnota zbroje se zvýší o 6. Efekt trvá po dobu 2 kol.
Škola: Magie země Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Síla země
Mana: 10 Cena: 700
Popis: Vyléčí cílového oslabeného člena družiny.
Škola: Magie země Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: člen družiny
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak: WEAK
Jedovatý oblak
Mana: 20 Cena: 2000
Popis: Vypustí před družinu jedový oblak, který vydrží po dobu 3 kol a způsobí 12-16 bodů poškození (zemí) a otráví všechny nepřátele uvnitř. Ti obdrží 12 bodů poškození (zemí) v každém následujícím kole a hodnota jejich uhýbání se sníží o 8.
Škola: Magie země Úroveň: Mistrovská
Dosah: 1 Cíl: speciální
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Sprška kyseliny
Mana: 25 Cena: 2000
Popis: Způsobí 25-35 bodů poškození (zemí) cílovému nepříteli v boji zblízka a sníží jeho hodnotu zbroje o 50%.
Škola: Magie země Úroveň: Mistrovská
Dosah: 1 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Zdrcující tíha
Mana: 35 Cena: 6000
Popis: Cílový nepřítel v kontaktním boji ztratí 15% svého aktuálního zdraví.
Škola: Magie země Úroveň: Velmistrovská
Dosah: 1 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání)
Poznámka:
Opak: