Ochrana před ohněm
Mana: 10 Cena: 350
Popis: Všichni členové družiny obdrží +5 bodů k odolnosti vůči ohni. Efekt trvá po dobu 4 kol.
Škola: Magie ohně Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Pochodeň
Mana: 5 Cena: 350
Popis: Plameny pochodně vylepší na dobu 25 kol vaše vidění ve tmě.
Škola: Magie ohně Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Ohnivý šíp
Mana: 20 Cena: 0
Popis: Vrhne na cílového nepřítele ohnivý šíp s dostřelem 4, který způsobí 25-35 bodů poškození (ohněm).
Škola: Magie ohně Úroveň: Normální
Dosah: 4 Cíl: jeden vybraný cíl
Kde nakoupit: defaultní kouzlo
Poznámka:
Opak:
Smysl pro nebezpečí
Mana: 5 Cena: 350
Popis: Cítíte přítomnost nepřátel v blízkosti a uvidíte je na minimapě. Efekt trvá po dobu 25 kol.
Škola: Magie ohně Úroveň: Normální
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Seahaven (Kostelní knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Tajemná knihovna), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Spalující odhodlání
Mana: 15 Cena: 700
Popis: Družinu žene vpřed spalující odhodlání, které ji chrání před paralýzou, spánkem a omráčením. Efekt trvá po dobu 2 kol.
Škola: Magie ohně Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Vnitřní oheň
Mana: 20 Cena: 700
Popis: Všichni členové družiny získají +4 bodů k síle. Efekt trvá po dobu 2 kol.
Škola: Magie ohně Úroveň: Expertní
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Ohnivá koule
Mana: 30 Cena: 700
Popis: Vystřelí ohnivou kouli na skupinu nepřátel. Koule má dosah 3 a způsobí všem nepřátelům 15-25 bodů poškození (ohněm).
Škola: Magie ohně Úroveň: Expertní
Dosah: 3 Cíl: všechna monstra na cílovém čtverci
Kde nakoupit: Sorpigal (Tajemná knihovna), Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Ohnivý štít
Mana: 25 Cena: 2000
Popis: Všichni členové družiny budou chráněni ohnivým štítem, který způsobí 4-6 bodů odvetného (ohnivého) poškození každému nepříteli, který zaútočí. Efekt trvá po dobu 2 kol.
Škola: Magie ohně Úroveň: Mistrovská
Dosah: 1 Cíl: družina
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Ohnivý úder
Mana: 45 Cena: 2000
Popis: Příval ohně způsobí 35-45 bodů poškození (ohněm) všem nepřátelům do vzdálenosti 3.
Škola: Magie ohně Úroveň: Mistrovská
Dosah: 3 Cíl: všechna monstra v linii pohledu
Kde nakoupit: Skalní útes (Dům zaklínání), Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak:
Ohnivý příval
Mana: 60 Cena: 6000
Popis: Vytvoří ohnivou bouři, která způsobí 55-65 bodů poškození (ohněm) všem nepřátelům na sousedních polích.
Škola: Magie ohně Úroveň: Velmistrovská
Dosah: 1 Cíl: všechna monstra v blízkosti družiny
Kde nakoupit: Karthal (Velká knihovna)
Poznámka:
Opak: