Přehledy a historie světa Might and Magic

Následující seznam ukazuje chronologicky seřazený seznam jednotlivých titulů ze světa Might and Magic, tak, jak se mi jej podařilo v průběhu let z dostupných zdrojů poskládat.

Úplně první komplexnější historie světa Might and Magic od Gas-Gana. Neni sice místy zcela přesná, ale začátky mapování světa M&M nebyly opravdu nikterak lehké. Jedná se tedy o původní verzi.

Následující trilogie je zpracována na základě Perduovo třídílné historie Might and Magic, kterou mi v únoru 2011 poskytl ke zpracování. Přesto mi uveřejnění zmíněných textů trvalo celých 14 měsíců. Hlavním z důvodů bylo váhání nad formou využití tohoto dílka, resp. jeho zakomponování do již existujících částí stránek. Druhou neméně podstatnou věcí je jeho rozsah (v originále se jedná o nějakých 1200 stran textu). Nakonec jsem se rozhodl pro nejjednodušší možnou cestu, tedy provést úpravy rozsahu a uveřejnit jej celé. Velkou část totiž tvoří původní anglické texty ke kampaním Heroes of Might and Magic a Heroes Chronicles (ty první už tu jsou komplet v češtině v jiné sekci - díl III a IV). Ponechal jsem z nich tedy jen české komentáře a pár věcí okolo pro snadnější orientaci. Úpravy ještě nejsou kompletní, proto zároveň prosím o trpělivost, místy to může být nesrozumitelné - sice mám např. kampaně v HOMM3 docela projeté, ale rozhodně nejsem expertem na HOMM, takže to budu muset teprve postupně doskládat do nějaké přijatelné formy. Trochu se bude lišit i použité názvosloví, Perdue prováděl vlastní překlady, takže místy např. něco nemusí sedět s oficiálními češtinami, nicméně nepůsobí to nijak rušivě. Vzhledem k rozsahu to zasluhuje opravdu obdiv.