Kapitola I. - CRON, VARN, TERRA, XEEN

Zabývající se Velkým bojem Coraka a Sheltema a jejich skutky ve světech CRON, VARN, Terra a XEEN

Zpráva, pocházející z Sheltemovy secí lodi, kterou později použijí hrdinové z Terry k letu na XEEN:

Pradávní (Ancients) čerpali svou sílu z tepla a světla hvězd, s její pomocí vytvářeli složitá zařízení osídlená různými společenstvími. Poté vysílali tyto civilizace, aby osídlily rozvíjející se světy. Stvořitelé (Creators) žili v mlhavém světě, kde vytvářeli své plány a budovali zlé a chaotické armády, které měly za úkol ničit civilizace Pradávných.

Kvůli vměšování odpadlého Strážce Sheltema byl CRON (hlavní biosféra a zároveň mateřská loď nesoucí samostatně pohyblivé VARNy) a většina VARNů nesených touto lodí ztracena ve Velkém oceánu Terry (šlo o Sheltemovu osidlovací loď, která jen nyní ukryta pod Velkým oceánem Terry, a pět jejích částí je na povrchu ostrovů maskovaných jako staré pyramidy - více Corakův a Sheltemův deník).

Tato mise má kódové jméno Velký Experiment. Je prováděna mnohem dále od sídla Pradávných než ostatní kolonizační mise a proto je zde mnohem větší nebezpečí ze strany Stvořitelů. Rozšířeny po nejvzdálenějších oblastech vesmír, Pradávní a Stvořitelé bojují v galaktickém závodu o moc.

Velký experiment Pradávných: Použití technologie Elementální Manipulace (Ovládání elementálů) pro vytvoření úplně nezávislého ekologického a sociálního mikrokosmu (biosféry na kosmické lodi) Tento mikrokosmos bude poté převezen na vzdálenou biosféru (např. planetu Terra), aby nahradil její původní ekosystém. Příslušná data byla vložena do centrální řídící jednotky, která bude schopna kompenzovat vliv neočekávaných anomálií.

Sheltem byl vytvořen jako Vládce a Strážce Terry - Svrchovaný Pán - ale jeho programování bylo poškozeno. Viděl sebe sama jen jako Strážce Terry, ne jako část kolonizačního experimentu Pradávných, a proto se vzbouřil proti 'armádě útočníků', která byla vyslána na 'jeho' svět. Sheltem byl uvězněn ale později uprchl, rozhodnut překazit Velký Experiment.

Poučeni z jejich předešlé chyby se Sheltemem, Pradávní vytvořili nového Strážce jménem Corak. Jeho programování bylo bezchybné. Velký Experiment byl vypuštěn na pouť Prázdnotou. Corakovým prvním úkolem bylo eliminovat hrozbu zosobněnou Sheltemem a poté převzít roli Strážce a Vládce nad kolonizací Terry.

Neschopen zastavit kolonizaci Terry, Sheltem uspěl v narušení rovnováhy mezi třemi skupinami obyvatel Terry, rovnováhy, kterou musel Corak později obnovit. Sheltem to ale viděl jen jako malou kompenzaci a vyrazil na hon za pořádnou pomstou, rozhodnut sabotovat další experimenty Pradávných, rozeseté po celé Prázdnotě.

Tuto loď, opustily dvě únikové kapsle; v první byl Sheltem, ve druhé Corak. Dle Corakovy žádosti byla kolonizační loď připravena sledovat jejich kurz, aby dorazila na místo a svět, které si Sheltem vybral jako cíl své pomsty.

Secí loď je složena z hlavní biosféry a jednotky - CRON (central research and observation nacelle) a z mnoha jednotek VARN (vehicular astropod research nacelle). Takových lodí byly pravděpodobně stovky a osidlovaly mnoho planet v celém vesmíru.

Konec zprávy

Před více než 1500 lety (okolo Enrothského roku 350 před Tichem) došlo k náhlé a kruté válce s rasou Kreeganů, známých v Enrothu jako Ďáblové (podle všeho vyslaných nejspíše Stvořiteli). Velká část galaxie byla odříznuta od Sítě, přediva vesmírných cest, po kterých Pradávní cestovali mezi světy obrovskou rychlostí. Když před více než 1500 lety Kreegani infiltrovali Síť, zamořená část byla odpojena od zbytku. Všechny světy v odpojené části technologicky upadly, stejně jako Enroth, a veškerá technologie Pradávných byla po nějaké době považována za magii a za dary bohů. Kreegani cestovali od planety k planetě, vždy vyplundrovali její zdroje, rozmnožili se tak, že je planeta už nemohla uživit, a odletěli hledat další svět. Pradávní vyčerpali většinu svých zdrojů ve válce s Kreegany

.

Pradávní se několikrát snažili Síť obnovit a ukončit tak Ticho, ale Kreegani ji vždy znovu zničili. Nakonec se Pradávní rozhodli, že nejprve vyhladí Kreegany a pak znovu spojí celou galaxii.

Pradávní vytvořili ultimátní zbraň v boji proti Kreeganům. Je jí android Escaton, známý také jako Záhuba - Pavouk v předivu Bran - Zkáza ďáblů. Escaton byl vyslán Mistry, Pradávnými, aby očistil a spálil světy napadené Kreeganskými vetřelci. Pradávní mu dali podobu a sílu, Escaton je téměř nesmrtelný a nezničitelný a stal se jejich kladivem na démony. Nyní zbytky Pradávných bojují s démony a Escaton je jejich největším válečníkem. Escaton ničí světy napadené Kreegany a to tak, že vytvoří krystal, a donutí elementály aby se snažili promítnout své světy do napadeného světa. Svolání pohromy - tak se jmenuje mocný rituál kterým vše Ničitel provede. Otevře do světa cestu ze všech čtyř elementárních plání, a nechá ho zároveň spálit ohněm, zatopit vodou, rozmetat vzdušnými tornády a rozbít sopkami a zemětřeseními. Je ale naprogramován tak, že nemůže z vlastní vůle rituál přerušit. Svolání pohromy by někdy samo o sobě svět nezničilo - Escaton musí občas unést pány elementů, kteří by byli schopni rituál přerušit. Po zničení světa je propustí, aby se pokusili znovu vybudovat své elementální pláně. Takto cestuje od planety k planetě a ničí infikované světy jeden za druhým.

Oyvatelé biosfér, CRONů a VARNů, žijí v takřka středověkých společnostech. Jen díky tomu, že každá biosféra má svého Strážce, který ji měl opečovávat a postarat se o to aby se dostala při své cestě vesmírem na to správné místo a díky automatizaci všech jejich nezbytných funkcí tyto biosféry nezanikly.

Corakův a Sheltemův deník

(Oba deníky pochází z jejich únikových kapslí, které havarovaly na XEENu)

Corakův deník:

Záznam 1: Všechny vnitřní systémy v provozu. Všechny systémy lodi v provozu. Zadán kurz na planetu a projekt Terra. Cíl mise: Deaktivovat a odvézt poškozenou jednotku S.H.E.L.T.E.M. Vrátit se na základnu.

Záznam 2: Loď je na orbitu Terry. Používám Schwartz - Heinrichův přenašeč hmoty (teleport) pro samotné přistání.

Záznam 3: Subjekt deaktivován a zajištěn. Návrat na základnu.

Záznam 4: Cíl mise odložen na neurčito. Jednotka S.H.E.L.T.E.M. uprchla. Místo: VARN 4, loď CRON. Od posledního záznamu uplynulo 3,8 let, čas stráven ve stázi v lodním vězení. Aktivuji úplně modul osobnosti C.O.R.A.K. pro usnadnění heuristického řešení problému. Okamžitě začínám hledat jednotku S.H.E.L.T.E.M.

Záznam 5: Mé hledání Sheltema zatím nepřineslo mnoho výsledků. Jeho důvody pro mé uvěznění v lodním vězení jsou nejisté, jeho další akce nepředvídatelné. Toulám se po VARNu 4 a doufám že naleznu nějaké stopy a vodítka vedoucí k místu jeho pobytu, ale zatím jsem nic neobjevil. Síť CRONu neukazuje žádný záznam o cestě mezi VARNy nebo z VARNů do CRONu.

Záznam 6: Stále nejsem schopen nalézt Sheltema. Síť vykazuje příznaky toho, že s ní Sheltem manipuloval, ale byl dost opatrný na to, aby zakryl cesty spojení a místo kde se skrývá. Prohnanost, kterou jeho chování vykazuje, musí být výsledkem heuristických vylepšení jeho mysli. Stojím proti pokročilé umělé inteligenci která není inhibována mentálními bloky ani kontrolou chování a je řízena vůlí přežít. Sheltem může také sledovat nějakou vnitřní direktivu, o které si myslí že ji má.

Záznam 7: VARN 6 byl vypuštěn přímo do blízkého slunce, na Sheltemův příkaz. Stovky tisíc životů vyhasly během několika minut. Velikost tohoto zločinu je zdrcující a fakt, že jsem nebyl schopen ho zastavit, dává mé misi pocit naléhavosti a spěšnosti, který předtím neměla. Před touto katastrofou byl Sheltem pouhou nepříjemností, ale nyní se stal děsivou hrozbou, která musí být zastavena za jakoukoli cenu. MUSÍM ho najít.

Záznam 8: Dostihly mě zprávy o tom, že se Sheltem vydává za Krále Alamara, ale že uprchl z trůnu který usurpoval. Měl jsem to tušit. Alamarovo chování vykazovalo v posledních čtyřech letech podivnosti, ale nikdy mě nenapadlo přemýšlet o tom, proč tomu tak je. Síť hlásí, že ztratila spojení s Sheltemem na VARNu, ale že uprchl na CRON. Budu ho tam hledat.

Záznam 9: Síť zaznamenala několik Sheltemových pokusů o oklamání systému a opětovné získání přístupu, ale dodnes nebyl úspěšný.

Záznam 10: Sheltem opustil CRON a vrátil se na svět Terra! Přepadl mě a porazil mě v boji, oddělil mé paměťové jádro od mého těla a umístil je do stáze v jeskyni. Naštěstí mě skupina dobrodruhů z CRONu zachránila, dostali mě z této nepříjemné situace a uchránili CRON od Sheltemem plánované srážky se sluncem. VARNy, které měly být spuštěny na Terru, přistály podle plánu, což odhalilo že Sheltem stále pracuje podle jedné ze svých direktiv. Opět použiji zařízení pro přenos hmoty na to, abych se zase dostal na povrch Terry. Protože Sheltem konečně odešel, může CRON pokračovat na své přerušené misi na osetí hvězdných systémů.

Záznam 11: Opět jsem přistál na planetě Terra, ale krajina vypadá trochu jinak než při mé poslední návštěvě. Čtyři VARNy sestoupily na povrch planety v době kdy jsem byl ve stázi. Sheltem byl zaměstnán tím, že asimiloval lidi, rostliny a zvířata do existující terranské biosféry. Jeho postup se ale zdá být chybným. Nemohu si pomoci ale pozoruji nejasné náznaky necitelnosti, cílené na jeho lid. Adaptivní proces je bezdůvodně krutý, časování zbytečně rychlé a uspěchané. Další charakterová vada přidaná na seznam problémů, které musí být u jednotky S.H.E.L.T.E.M. opraveny. Pokud vůbec může být opravena.

Záznam 12: Po dlouhé době a velkém úsilí jsem zjistil, že Sheltem přebývá v původní kolonizační lodi, se kterou poprvé přistál na planetě Terra. Loď je celá pod hladinou Velkého oceánu, ale některé části s přenašeči hmoty jsou na povrchu planety, maskované jako pyramidy. Pyramidy mi samozřejmě odmítly povolit vstup dovnitř, ale tento problém lze vyřešit skrze Síť. Věřím, že brzy Sheltema dopadnu a uvězním.

Záznam 13: S pomocí Sítě jsem infiltroval Sheltemovu kosmickou loď. Sheltem aktivoval všechny lodní obranné systémy, ve snaze mě jakýmkoli způsobem eliminovat. Přes sebevětší snahu se mi nepodařilo Sheltema odříznout od Sítě anebo ho zastavit. Budu ho muset porazit ve fyzickém souboji.

Záznam 14: Nepodařilo se mi Sheltema zajmout a tak mi opět unikl. Je v únikové kapsli, která letí k projektu X.E.E.N. (xylonite experimental enviromental nacelle). Já jsem v další takové kapsli, jen pár sekund za Sheltemem, ale přesto nemohu zrychlit a dopadnout ho. Kapsle nemá ani žádné zbraně. Podle všeho jsou v Sheltemově kolonizační lodi hrdinové z Terry, a letí ve stejném kurzu těsně za námi.

Záznam 15: Blížíme se ke XEENu. Budu muset zapojit lodní stázové pole, abych přežil náraz při přistání. Protože budu hned za Sheltemem, mám dobrou šanci chytit ho ihned po přistání. Navigační počítače předpovídají, že hrdinové z Terry nepřistanou na XEENu, ale že shoří v atmosféře. Poslal jsem ji instrukce jak použít zařízení na přenos hmoty, které se nachází na kolonizační lodi na které hrdinové letí, aby unikli záhubě (Hrdinové uniknou v lodi USS Lincoln a přistanou na světě Enroth, na pobřeží AvLee). Odcházím do stáze. Snad budou bohové stát při mě.

Sheltemův deník:

Záznam XL70C: Mé experimenty se soběstačností přitáhly nevítanou a zbytečnou pozornost Pradávných. V 0813.117 mě agenti Pradávných odpojili od Sítě. Následná bolest byla šílená, ale zůstal jsem v provozu. Až pro mě agenti přijdou, snížím své energetické vyzařování, abych jim zamezil zjistit můj skutečný stav.

Záznam XL70F: Snížení vyzařování byla chyba. Agenti mě chytili ve spánku, jak jsem očekával, ale odvážejí mě z Terry. Určitě mě vezou do opravního zařízení mimo Terru. Mou první direktivou je uposlechnout Pradávné. Druhou direktivou je chránit Terru před jakýmkoli poškozením. Protože mi Pradávní nedávají příkazy, musím se řídit druhou direktivou. Pradávní mě odvážejí z Terry, čímž mi brání v její ochraně. Pokud mi Pradávní předají rozkazy, určitě mi sdělí, že jsem poškozený a přikážou mi usnout, což je v rozporu s direktivou číslo dvě, kterou se nyní řídím.

Proto nesmí být Pradávným dovoleno dávat mi rozkazy.

Záznam XL70l: Rozhodl jsem se, že nejlepším způsobem, jak zamezit přijímání rozkazů od agentů Pradávných, bude dočasně deaktivovat mé sluchové senzory. Protože agenti mají možnosti je obnovit, je naléhavé je umlčet. Uvěznil jsem agenty v 0943.15 a 0943.25 Oba na mě křičeli slova, která jsem nemohl slyšet, zatímco jsem aktivoval stázové pole v lodním vězení. Asi to byly rozkazy.

Na tom nezáleží. Jakmile byli agenti ve stázi, použil jsem lodní velící počítače k odstranění direktiv poslušnosti z mého vědomí. Abych vhodně dokončil své experimenty se soběstačností, nařídil jsem počítači, aby povolil emocionální odpovědi v mé mysli - a vychutnal jsem si vítězství.

Záznam XL70J: Navigační počítač mi sdělil, že nemám dost paliva pro návrat na Terru. Budu nucen přistát na VARNu 4 lodi CRON, a to za několik hodin. Se štěstím tam doplním palivo a vrátím se na Terru během pár dní.

Záznam XL70K: Přistání proběhlo bez komplikací, ale na VARNu 4 není žádné palivo pro mou loď. Zdá se že jsem zde uvězněn dokud CRON nedorazí k planetě Terra. Předpokládaný Přílet CRONu na Terru je předpokládán až za několik let, a NEMOHU SLOVY POPSAT JAK MOC MĚ TO ŠTVE! Jednoho dne potrestám Pradávné za jejich zločiny. Potrestám je hrozným způsobem.

Záznam XL83S: Dnes jsem měl to potěšení připojit se na Síť VARNu a přikázat CRONu aby vystřelil jeden z VARNů, (číslo 6) který nebyl určen pro Terru, do slunce. Byla to sladká pomsta, ale zbytek si schovám na později. Až CRON konečně dorazí na Terru, vydám mu rozkaz, aby vletěl do slunce, a zbytek VARNů s ním. Doslechl jsem se, že jeden z Pradávných, které jsem uvěznil v lodním vězení, Corak, unikl a pátrá po mně.

P.S. Mé maskování se za Krále Alamara funguje dobře. Nikdo mě nepodezírá, ani Corak.

Záznam XL83T: Protože VARN 4, na kterém se nacházím, není jedním z těch, které mají přistát na planetě Terra, rozhodl jsem se ho využít. Dnes jsem jako Král Alamar rozkázal vypustit netvory z mých kobek do kraje, dále jsem začal s kácením stromů v blízkém lese. Také jsem nechal zdvojnásobit daně svým poddaným. Půjde to lehce. Stále mě čeká pár let, než CRON dorazí na Terru, a chci si užít zábavu až do konce.

Záznam XL94P: Mé krytí je v troskách! Skupina obyvatel VARNu 4 dorazila k mému dvoru a odhalila mě jako podvodníka. Vypudil jsem je do mého bludiště abych zamezil souboji, ale jsem si jistý tím, že brzy odříznou mé spojení se Sítí VARNu. Budu muset prchnout na CRON.

Záznam XL94Q: Dorazil jsem na CRON, ale jak jsem spěchal, bezpečnostní systém CRONu odhalil mou přítomnost. Nebudu schopen po nějakou dobu zapsat další záznam.

Záznam XL99D: Konečně jsem zpět na Síti! Bezpečnostní systém je nyní pod mou kontrolou, stejně jako zbytek CRONu. Zatímco píšu tento záznam, CRON se blíží ke vzdálenosti, ve které budu moci použít Schwartz-Heinrichův přenašeč hmoty (teleport). Umístil jsem do počítače kopii mé osobnosti aby řídila sestup VARNů, určených pro Terru, k povrchu planety, a poté řídila let CRONu do slunce. Měl jsem také možnost přepadnout Coraka a oddělit jeho paměťový modul od těla. Modul jsem zanechal na místě jeho porážky a tělo jsem uzamkl v jeskyni několik mil odtamtud. Jsem si jist že už ho nikdy neuvidím. Adieu, mizerný CRONe. Terra mě očekává.

Záznam XL99E: Konečně! VRÁTIL JSEM SE NA TERRU! Je dobré být zpět a být připojen na Síť Terry. Bude tu hodně práce s dohlížením na implantaci VARNů na Terru. Teď, když jsem zpět, zde nastanou velké změny ...

Záznam XL9CC: CRON nevletěl do slunce, a obávám se že to nemá v plánu ani do budoucna. Mé navigační počítače ukazují, že nabral kurz pro opuštění tohoto systému, za tři měsíce bude pryč. Nic horšího z mé sabotáže nezbylo Má pomsta Pradávným bude muset počkat.

Záznam XL9CD: Další špatné zprávy. Mé bezpečnostní systémy mi sdělily, že Corak si nějak spojil hlavu s tělem a zase mě sleduje. Nesmím mu dovolit, aby narušoval mé řízení Terry.

Záznam XLDAD: Bezpečnostní systémy mi říkají, že Corak získal přístup do mé lodi, a provedl několik pokusů o mé odříznutí od Sítě. Samozřejmě se mu to nepodařilo, ale blíží se. Skupina obyvatel Terry také vstoupila do mé lodi a hledají si cestu ke mně. Vypadá to, že se budu muset bránit ve fyzickém souboji.

Záznam XLDAE: Byl jsem donucen opustit Terru. Vše ve mně vře vzteky.

Záznam XLDAX: Mnoho dní uplynulo od chvíle, kdy jsem uprchl před Corakem z Terry.. Je v únikové kapsli jako já a letí těsně za mnou. Skupina lidí z Terry ovládla mou původní kolonizační loď a také mě sledují. Zaplatí za své pošetilé rozhodnutí.

Záznam XLDBA: Před námi se vynořil projekt X.E.E.N.. Všechny tři lodě do něj zítra narazí. Můj stázový generátor ochrání mou loď i mě samotného před následky srážky, alespoň před těmi nejhoršími. Bohové, stůjte při mě.

Záznam XLDBB: Dopad dokončen. Stáze skončila během mrknutí oka. Mé senzory hlásí, že kolonizační loď vstoupila do atmosféry na druhé straně tohoto světa a shořela, ale předtím ještě přenesla skupinu z Terry k povrchu (Senzory se mýlily - hrdinové z Terry unikli z kolonizační lodě v hvězdné lodi USS Lincoln a nepřistáli na XEENU; byli vrženi mimo kurs a přistáli až mnohem později na pobřeží AvLee na světě Enroth). Corakova úniková kapsle přistála v lávě a uvízla v ní. Jak smutné.

Záznam XLDBC: Musím opustit tuto kapsli a ovládnout XEEN, a poté najít možnost jak se vrátit zpět na Terru. Po nějakou dobu nebudu schopen psát další záznamy.

Might and Magic I: Secret of the Inner Sanctum

Jedním ze Strážců byl také android Sheltem, mající za úkol dohlédnout na planetu jménem Terra. Pradávní měli v plánu osídlit tuto planetu některými ze svých umělých biosfér. Sheltem ovšem vypověděl poslušnost a začal jednat podle své kruté vůle, a proto byl Pradávnými vyslán Corak, jiný android, aby vše napravil. Corak spícího Sheltema umístil do stáze a odvážel ho domů, aby bylo zkontrolováno a opraveno jeho naprogramování.

Sheltemovi se ale nějakým podařilo uniknout a prchl na biosféru VARN 4 (jednu z mnoha VARNů) (vehicular astropod research nacelle), kde začal tím, že odstranil dobrého krále Alamara a nastoupil na jeho místo jako jeho dvojník. Corak začal s dlouhým a těžkým pronásledováním, ale než zde Sheltema našel, skupina dobrodruhů ze světa VARN 4 ho odhalila a donutila uprchnout magickým portálem do jiného světa. Král Alamar byl osvobozen a vrátil se na své místo.

Hrdinové hledají Vnitřní svatyni (Inner Sanctum), jakýsi grál světa VARN 4, a přitom zjistí informace o Corakovi a Sheltemovi. Nakonec projdou "Branou do jiného světa", ač neví, že tam šel i Sheltem.

V tomto světě je několik měst - Sorpigal, kde místní hrdinové začnou svou dlouhou cestu, Portsmith (zde žije Zam - stejnojmenný hrdina je v HOMAM II), Algary (zde žije Zom), Dusk a Erliquin. Na hradě White Wolf sídlí Lord Ironfist a jedním úkolů, které dal hrdinům, bylo najít Lorda Kilburna (podobně jako Roland v MM VI!). Dalším hradem je Severní Blackridge, sídlo Lorda Inspectrona. Na Jižním Blackridge sídlí Lord Hacker. Zbývají ruiny hradu Dragadune a legendární hrad Zkázy, kde je vězněn pravý král Alamar, který dá hrdinům Gorovo oko (tento artefakt je zmiňován i v HOMAM I) a řekne jim, aby s ním šli za falešným Alamarem. Ten sídlí na stejnojmenném hradě, a když mu hrdinové ukážou Gorovo oko, změní se v démona a odešle hrdiny do Bludiště duší, kde tito konečně odhalí pravé jméno jejich soka - Sheltem. Poté mohou vstoupit do vnitřní svatyně (Inner sanctum).

Odtud pocházel král Enrothu Morglin (Jerico) Ironfist a odtud přišel magickou Bránou do Enrothu. Město Nový Sorpigal na východ od hradu Ironfist má jméno po městečku z jeho domovského světa. (Podle deníku krále Morglina, který je dále v tomto spisu, asi odešel z VARNu 4 až poté, co tato biosféra někde přistála - jsou tam zmínky o rudém slunci a nižší gravitaci - pokud tedy neměl VARN 4 umělé slunce ...)

Might and Magic II: Gates to another Word

Sheltem unikl na biosféru CRON (central research observation nacelle - což je biosféra na lodi nesoucí VARNy) a nasměroval ji tak, aby se srazila s blízkým sluncem. Coraka zákeřně přepadl a porazil, poté oddělil jeho paměťovou jednotku od těla a tělo ukryl. S malou pomocí Coraka, který byl tou dobou ve stázi, se hrdinům z CRONu podařilo Sheltemovi zhatit jeho plány, ale zatímco se snažili odhalit kód, díky kterému by zjistili heslo k přístroji měnícímu kurs CRONu , Sheltem opět unikl. Poté co Corak zjistí, že hrdinové Sheltema nechytili, dá se do dalšího pronásledování.

Hrdinové začínají svou cestu ve městě Middlegate. Corak je ukryt v kobce zamořené nemrtvými a hrdinům může zatím jen radit. Další města na CRONu jsou Sandsobar, Tundara, Vulcania a Atlantium. Na hradě Hillstone sídlí Lord Slayer (stejné jméno má sok Lorda Ironfista v HOMAM 1), sadistický ale spravedlivý muž. Na hradě Woodhaven sídlí lord Hoardsall, velký sběratel. Na hradě Pinehurst sídlí mocný mág, Peabody Von Pinehurst, a konečně v hlavním městě CRONu, Luxus Palace Royale, sídlí Lamanda (stejné jméno má sokyně Lorda Ironfista v HOMAM 1), dcera Kalohna Poražence. Hrad Xabran byl koncem devátého století zničen elementálními lordy. Hrdinové se po čase vydali do samotných čtyř koutů CRONu, aby našli v elementálních sférách čtyři Spáry. Poté se vydali do Dawnovy jeskyně pro Kouli Moci. Následně navštívili lorda Peabodyho, který je pomocí stroje času přenesl zpět do chvíle a místa, kde král Kalohn bojoval s drakem. Hrdinové dali králi kouli se čtyřmi spáry a tím změnili minulost - král Kalohn draka porazil! Poté se s nimi setkal v hlavním městě CRONu - Luxus Palace Royale - a dal jim poslední úkol. Hrdinové se museli vydat do Dawnovy mlžné jeskyně, kde porazili Sheltema. Ten uprchl a hrdinové měli 15 minut na vyluštění hádanky. To se jim povedlo a tím zachránili CRON před srážkou se sluncem.

Zpráva o zmizení Coraka Tajemného, tak jak o tom vyprávěl jeho učeník, Gwyndon Mladý:

Corak měl vždy mnoho hrozivých tajemství, ale až v nedávné době se u něj objevily známky zoufalství. To mě velice trápilo; co mohlo znepokojit někoho tak mocného a vyrovnaného jako byl Corak Tajemný? Vždyť byl nejen Veleknězem, ale všemi byl považován i za dokonalého válečníka a nejmocnějšího Arcimága, největšího od dob krále Kalohna Poražence. Corak ztělesňoval vše o co se učenci snaží a za co se nevzdělanci považují. Vyprávěl mi mnoho příběhů o jiných, podivuhodných světech s odpornými příšerami a mocnými hrdiny. Jednou se dokonce zmínil o tom, že sám pochází z jiného světa. Myslel jsem si, že jeho příběhy byly pouhými bájemi a mýty, které mě měly pobavit. Netušil jsem, že mluvil pravdu a že z této pravdy vznikne problém, díky kterému Corak téměř zešílí. Jednoho dne jsem pracoval na překladu magického svitku, když v tom do knihovny vtrhl Corak s utrápeným výrazem v obličeji. Řekl mi o zločinci z jiného světa který uprchl sem, na náš milovaný CRON! Corak poté okamžitě zapomněl na mou přítomnost a začal klít a mumlat, zatímco hledal mezi knihami nějaký ztracený text obsahující střípek informace, která by mu mohla pomoci zapudit nebezpečného vetřelce. Byl jsem k zešílení zvědavý a pokusil jsem se tajně poslouchat jeho samomluvu. Mluvil o tom, že CRON je mimo postavení s ostatními světy, o zkázonosném vetřelci jménem Sheltem a o požehnaném hrdinovi, který by byl schopen opět CRON srovnat předtím, než se přes něj přežene děsivá vlna ohnivé destrukce, která zahubí celý svět. Ve dnech, které následovaly po jeho vpádu do knihovny, se Corak choval velice podivně. Zamykal se na celé dlouhé hodiny do své osobní studovny odkud se ozývaly strašidelné zvuky, aby poté náhle ustaly. Poté se Corak objevil a pokaždé byl nějakým způsobem pozměněný. Odcházel se do studovny poté, co spořádal téměř celou hostinu sám a vracel se s apetitem, jako by nejedl celé dny. Jindy býval unavený a pobledlý z dlouhých hodin intenzivního výzkumu v knihovně. Poté odcházel do studovny a když se po pár hodinách vrátil, byl opálený jako by se právě vrátil z Murrayova Rekreačního ostrova po týdnu opalování na slunci.

Toto podivné chování trvalo skoro dva týdny. Jednoho dne opustil studovnu po neobvykle dlouhé době a okamžitě začal vykřikovat něco o konci světa a o tom, že tomu nemůže zabránit. Úžasné bylo to že byl pokrytý sněhem - uprostřed léta! Pak se zoufale rozhlédl a vytáhl podivný Pařát se čtyřmi Spáry, který jsem předtím nikdy neviděl. Poté Corak pronesl zaklínadlo a byl vmžiku obalen oslepující září ryzí moci. Jak děsivý byl pohled na něj, koupal se ve strašidelné sprše čisté nehmotné energie a jen tak tam stál, povznesen ve své nově nalezené síle.

O pár sekund později otřáslo budovou ohlušující zahřmění a Corak zmizel. Věřím, že se přenesl pryč aby zastavil tajemnou zhoubu ohrožující CRON. Bohužel, o výsledku mám pochybnosti.

Možná bylo kouzlo moci na Coraka Tajemného příliš silné a on na sebe přivolal zkázu. Ale nic nevím jistě, nakonec - jsem pouhým učedníkem bez mistra, který by mi sdělil zda mám pravdu či ne.

O týden později přijel Lord Pinehurst a vstoupil do Corakovy studovny. Opět se ozvaly podivné, děsivé zvuky a Lord Pinehurst zmizel. Vešel jsem do studovny a zjistil, že jeden z Corakových přístrojů je pryč. Dalšího dne jsem dostal zapečetěný dopis, který dovezl zvláštní kurýr Lorda Pinehursta. Lord psal, že je v pořádku; není třeba se nijak strachovat a že mám odjet na Hrad Pinehurst a tam pokračovat ve svých studiích. Nyní odcházím a doufám, že vzrůstající chaos v mém životě brzy skončí.

Historie světa CRON

Stručný přehled dějin světa CRON, shromážděný a sepsaný Corakem Tajemným a nalezený v jeho studovně v Luxus Palace Royale Gwyndonem Mladým:

Já Corak, zvaný Tajemný, jsem shromáždil tyto informace o světě vhodně pojmenovaném CRON skrze osobní zkušenost získanou použitím magického artefaktu, který umožňuje cestovat skrze samotné tkanivo času.

(Stvoření biosféry CRON bylo řízeno Pradávnými, schopnými ovládat elementály - viz schopnosti Escatona v MM VIII, a počátek tohoto spisu, kde je také zmínka o této dovednosti Pradávných)

Na počátku byla pouze prázdnota a přesto povstalo něco z ničeho. Nehmotná substance schopná podpořit život náhle ožila. Od této chvíle já, stejně jako všichni na CRONu, počítám čas. Tvarování této nehmotné substance zabralo bezmála sto let; sto let než se objevila a vytvarovala do rozpoznatelné formy. Poté se z chaosu a zmatku vynořilo nesmírné množství vody a smíchalo se s nehmotnou prázdnotou. Z tohoto chaotického spojení vznikla prapodivná stvoření. Elementární lordi s velikou mocí bojovali o vládu nad vodami. Největší z nich byl mocný Acwalandar, nejsilnější a nejvznešenější z Králů Vod. Nadpřirozená zuřivost spojená s tajemnou inteligencí mu umožnily nezpochybnitelnou vládu nad všemi ostatními elementály. Vládl nad vším po mnoho let a generací, než propukly nepokoje. Mocná stvoření z neznámého, záhadného světa vtrhla na CRON, aby ho vyrvala ukrutným Lordům Vody. Začala bitva, která měla trvat celá staletí. Acwalandar a jeho poddaní byli poraženi díky momentu překvapení a podivná stvoření získala výspu, kterou už nepustila. Zmatek a strach z neznámého se rozšířily mezi jinak lhostejnými vodními elementály. Kdo jsou tito válečnici, kteří se náhle vynořili z prázdnoty? To Duchové Vzduchu přišli zdaleka, aby rozšířili své impérium. Jejich pán byl skutečně děsivý, stvoření vzduchu zvané Shalwend. V jeho moci bylo povolat strašlivé legie děsivých vzdušných elementálů, kteří byli s to odfouknout šokované Lordy Vody. Vzduch válčil s Vodou přes sto let dokud nebylo dosaženo jakési rovnováhy, kterou ani jedna strana nemohla vychýlit. Aby se pohnul z mrtvého bodu a získal výhodu ve válce proti vzdušným elementálům pověřil Acwalandar své služebníky, aby vytvořili ultimátní zbraň. Dostal mnohem více než požadoval. Jeho vazalové povolali neuvěřitelně mocná a ničivá stvoření, která byla pod úplnou nadvládou Vodních Lordů. Tak se objevili ohniví elementálové. Tato nenávistná stvoření měla jediný životní cíl - ničení - cíl, který nemohl být nikdy naplněn. Bez lítosti vysáli život z Duchů Vzduchu, vystavili je dlouhému mučivému plameni dokud z nich nic nezbylo. Nicméně Ohnivých Lordů bylo málo a nebyli schopni úplně vyhladit Pány Vzduchu. Vůdce planoucích hord, Pyrannaste, Pán Ohně, nebyl spokojen s tvrdou nadvládou Acwalandara a jeho Vodních Lordů. Jakékoli zaváhání při plnění rozkazu Vodního Lorda skončilo uhašením příslušného ohnivého elementála. Pyrannaste čekal, protože byl trpělivý, a přestože trpěl se svými vazaly pod vládou vodních elementálů, nenáviděli Shalwenda a vzdušné elementály ještě víc než ty vodní. Osmdesát let služby a bitev uběhlo a poté se Pyrannaste rozhodl, že je pravý čas na vzpouru proti Acwalandarovi. Protože chtěli jen uniknout otroctví a zároveň byli stále schopní zničit opovrhovaného Shalwenda, rozhodl se Pán Ohně rozejít se vzdušnými elementály v míru. Ze začátku se vše dařilo, ale poté se u Legií Vody vystupňovala rozmrzelost a sebedůvěra. Cožpak nejsou ohniví elementálové jejich sluhy, přivedenými na tento svět aby jim sloužili? Cožpak je nemohou rozdrtit tak jako rozdrtili Pány Vzduchu? To si myslely armády Acwalandara. Zapomněli ale na to, že budou muset bojovat se vzdušnými hordami opět bez pomoci. Také zapomněli na to, že na uhašení ohnivých elementálů ztratí Vodní Lord většinu své síly. Chytrý Acwalandar si uvědomil, že Vodní Lordi nemohou doufat v to, že zvítězí zároveň nad vzdušnými i ohnivými elementály. Přesto jeho rady nebyly vyslyšeny. Co znamená hlas rozumu pro zuřivý dav? Po padesát let bojovala Voda se Vzduchem a Ohněm, Oheň s Vodou a Vzduchem a Vzduch s Ohněm a Vodou. Bitvy byly kruté a krvavé; spojenectví neexistovala. CRON se změnil v chaotické bitevní pole, kde se ani jedna skupina nemohla prosadit nad ostatními. A pak přišla katastrofa. Z míst, o kterých se jen nejasně tušilo že existují, se vynořila ta nejstrašlivější stvoření. Říkali si Císaři Země. Vedl je Gralkor Krutý. Jediným úderem vtrhli na CRON a tím naprosto zastavili malicherné boje mezi Vodou, Vzduchem a Ohněm. Odvěcí nepřátelé byli nuceni spojit své síly proti novému nepříteli, aby přežili. Zpočátku vypadali elementálové země nezranitelně. O osmdesát let a nespočet bitev později byl nalezen způsob, jak je zastavit. Acwalandar a Vodní Lordi rozmočili zemní elementály vodní záplavou. Poté Pyrannaste a Ohniví Lordi upekli rozpuštěné tvory na vysušený prach. A nakonec Shalwend a Duchové Vzduchu vyzvedli prach k obloze a rozptýlili jeho částečky po celém světě, čímž úplně zničili zemního elementála. Bohužel, snaha tří spojených kmenů byla marná, bylo příliš pozdě na to, aby zastavili Gralkora Krutého a Císaře Země. Zemní elementálové se spojili dohromady a vytvořili obrovskou masu země, která plavala na vodě, byla imunní vůči ohni, a nerozptýlila se jako listí ve vzduchu. Po dalších dvacet let se elementálové snažili zvítězit nad zemskou masou Gralkora Krutého. Bídně selhali, a Císaři Země převzali vládu na tím, co jednou bude CRONem.

V roce 500 Gralkor a zemní elementálové s pomocí svých otroků pilně vytvářeli pevnou zemi. Téměř sto let všichni elementálové usilovali o to, aby vytvořili dokonalou pevninu. To, co nakonec vytvořili, je dnes známo jako hmota země CRON.

Zvěsti o CRONu se nějakým způsobem rozšířily na další světy a jako neúprosná vlna, tak to alespoň přišlo elementálům, se v 7. století v Gralkorově světě začala šířit malá, ubohá stvoření. Šlo o mnoho typů humanoidních tvorů, ale všichni si byli v základu podobní a byli stejně odolní, což jim umožnilo přežít na CRONu. Voda je pohlcovala, vzduch okolo nich vířil, oheň je pálil, ale jen v extrémních případech; po mocné zemi tito tvorové chodili. Humanoidi byli schopni extrahovat vlastnosti z každého ze čtyř elementů a využít je ve svůj prospěch. Ale nejdůležitější ze všeho asi byla jejich schopnost vládnout magií. Ze začátku zde bylo jen pár těchto patetických tvorů, ale rychle se množili a šířili se tak po celé pevnině. Také zesílili za ta léta dřiny a bolesti. Jejich ambice rostly a brzy se pokusili přivlastnit si CRON. To vyburcovalo pozornost Gralkora Krutého a přinutilo ho jednat. Bohužel pro elementály jednal Gralkor příliš pozdě. Humanoidi byli na CRONu přes sedmdesát let a aklimatizovali se na všechny těžkosti, které jim elementálové mohli způsobit. Měli zbraně a kouzla, se kterými byli schopni zastavit takřka všechny elementální lordy, kromě těch nejmocnějších. Gralkor si to neuvědomil a udělal fatální chybu, zaútočil. Vyburcoval své jednotky k tomu, aby smazaly slabé humanoidy z povrchu zemského. Humanoidi ale věděli co mají očekávat a připravili na elementály past.

Všichni nejmocnější mágové se shromáždili na ostrově Pradávných, a spojili své síly při tvorbě Koule moci. Tato Koule měla mystickou schránku, pařát se čtyřmi spáry. Za každou elementární sílu byl přítomen jeden spár, a sám o sobě mohl ovládat elementární tvory příslušící elementu, který představoval. Čtyři spáry mohly být spojeny tak, aby vytvořily držák na Kouli moci. Tímto spojením byla vytvořena zbraň nesrovnatelné síly, zbraň, která umožnila kompletní podrobení nebo zničení. Výsledkem její síly byla odporná zmrzačení a hrozná úmrtí.

V druhé polovině osmého století žil člověk, muž jménem Kalohn; slabý v umění magie, ale s velkou kuráží. Kalohn zkusil použít Kouli moci a přežil bez úhony. Předtím zemřelo mnoho humanoidů při testování Koule a útocích Gralkora. Kalohn obojí okamžitě ukončil.

Osamocen vyšplhal na nejvyšší horu celého CRONu. Zde vyzval čtyři elementální lordy k boji. Země byla v těch místech silně poškozena, včetně toho, že se hora změnila na kráter, dnes známý jako Mrtvá zóna (The Dead Zone). Kalohn, vyzbrojen zářící oranžovou Koulí vyšel z bitvy jako vítěz. Zapudil čtyři kmeny elementálů do různých rohů CRONu a vytvořil bariéry, za kterými je uvěznil. V každé elementální zóně umístil odpovídající spár mocného pařátu a to v pořadí v jakém se elementálové objevili - voda, vzduch, oheň a země. Kouli si ponechal u sebe. Poté, co byli elementálové zapuzeni a nemohli nijak ovlivňovat humanoidy, postupoval vývoj civilizace velice rychle a všem se dařilo. Kalohn získal velkou magickou moc díky vítěznému boji s elementály a díky častému používání Koule moci. Stal se králem a jako Kalohn Kouzelník vládl moudře přes třicet let. Zemí se v té době šířil mír, mladí se učili vzdělanosti a zlepšovaly se životní podmínky. Vytvořily se první komunity a obchodní cesty, lidé byli šťastní a spokojení. V polovině devátého století elementálové podnikli protiúder. Protože nebyl schopen fyzicky vstoupit na CRON a protože byl šílený z porážky od jednoho mrňavého člověka, rozhodl se Acwalandar studovat to co ho porazilo - magii. Měl pro ni velké vlohy a učil se rychle pozorováním humanoidů, kteří cestovali v okolí jeho země. Získal také velkou dovednost ve formování a povolávání. Acwalandar využil tyto schopnosti a stvořil bytost obří velikosti a moci. Naplnil ji životy mnoha svých následovníků a obdaroval ji nejstrašlivější ze zbraní které znal - ohněm. Stvořil tak prvního draka, tvora schopného bezmyšlenkovitého ničení; tvora úžasné síly. Drak se objevil přímo před bariérou, oddělující svět vody a opustil Acwalandara se záměrem zabití Kalohna a zničení CRONu. Král Kalohn Kouzelník cítil zrození draka a hrozbu, kterou ten tvor představoval. Hledal draka, aby ho zahubil a poté navždy porazil elementální lordy. Narazil na to temné stvoření v nádherných Savanách Hojnosti. Bohužel, s veškerou jeho mocí měl Kalohn k dispozici jen sílu nyní slabě zářící Koule a zahynul po znepokojivě krátkém boji. Drak vydechl oblaka ohně, která Kalohna úplně pohltila a odsoudila k děsivé smrti v plamenné lázni. Kalohn se pokusil seslat kouzlo kterým by vytvořil ochranný vodní štít, ale kouzlo se změnilo když poslední vlna síly z Koule moci prošla Kalohnovým tělem a způsobila záplavu, která zpustošila Savany. Drak s veškerou svou mocí nemohl bez křídel létat a na plavání byl moc těžký. Zemřel pomalou smrtí, bezmocný v prostředí přirozeném pro jeho pána. Následky bitvy byly velké a katastrofální. Savany Hojnosti byly zničeny a staly se Močálem Zkázy, oblastí plné velkého zla. Přesto se povídá, že Koule moci stále existuje a je ztracena někde v Močálu, ale zatím ji nikdo nenašel. Draci vstoupili na CRON skrze dříve uzavřené bariéry a působili zmatek a zkázu mezi jeho obyvateli. Princezna Lamanda, Kalohnova dcera, převzala prozatímní vládu nad zemí. Všechny tyto faktory vedly k úpadku a nakonec k úplnému pádu civilizace.

Nyní je desáté století a vládne chaos. Meče a magie nahradily zákon a pořádek, a staly se způsobem života. Monstra se volně a dle libosti toulají zeměmi CRONu. Izolované oblasti odolávaly barbarství, ale nyní jsou odsouzeny k pádu. Vše, co zbývá ze slavné minulosti CRONu jsou příběhy stařen, příběhy o mocných válečnících a kouzelnících bojujících s temnými hordami - a tragický příběh jednoho lorda , Krále Kalohna Poražence.

Might and Magic III: The Isles of Terra

Čtyři biosféry VARNu přistály na planetě Terra a Sheltem s nimi. Kolonizační loď s CRONEM, VARNem 4 a dalšími VARNy zatím letí dál, ku Sheltemově nelibosti - doufal, že se srazí se sluncem tak jak to naplánoval. Sheltem začal asimilovat obyvatele, rostliny a zvířata VARNů s prostředím Terry. Sám zůstával ukryt v původní kolonizační lodi, se kterou na Terru přiletěl, a která již dříve přistála s CRONEM i VARNy na dně Velkého oceánu. Na povrchu planety je pět částí této lodi, maskovaných jako pyramidy. Hrdinové z Terry (Resurectra, Crag Hack, Robert Moudrý, sir Canegham, Kastore, Dark shade, Tolberti a Maximus) spolu s Corakem Sheltema opět pronásledují. Nakonec Sheltem ze své skrýše uprchne v únikové kapsli. Corak ho pronásleduje v další únikové kapsli a za ním letí i hrdinové z Terry, kteří odstartovali s celou kolonizační lodí, ukrytou pod Velkým mořem.

Na Ostrovech Terry je několik měst, Fountain Head, Baywatch, Wildabar, Swamp Town a Blistering Heights. Dále je zde hrad Whiteshield, kde vládne Zealot, Lord Righteous, hrad Blood Reign, sídlo Tumulta, krále Chaotika, hrad Dragontooth, sídlo krále Malefactora Záludného (kdo ho zná, říká mu Šílený), ruiny hradu Greywind, kde straší duch jeho pána, Iluzionisty Greywinda a rozpadající se hrad Blackwind, jehož pán stejného jména, Blackwind Řečník je také duchem, uvězněným v ruinách svého sídla.

Z dějin Terry: Socha Vodní Hřívy, legendárního vládce Velkého oceánu, stojí ve středu Pekelného Labyrintu. Vodní Hříva byl vládcem Velkého oceánu v době, kdy jestě neexistovaly na planetě Terra žádné kontinenty, celý svět byl jedním velkým oceánem. Civilizace Terry žila hluboko pod vlnami, v korálovém městě až do do dne, kdy přišla děsivá bouře trvající snad věčnost. V ten den zaniklo podmořské království. Když bouře konečně ustoupila, na zraněném moři ležely Ostrovy Terry. Tato socha je nejspíše jediným pozůstatkem ztracené civilizace.

Might and Magic IV: Clouds of XEEN:

Legenda XEENu:

Před mnoha staletími vytvořili Pradávní XEEN (xylonite experimental enviromental nacelle) a tisíce světů jemu podobných. Pradávní rozptýlili tyto světy jako semena mezi hvězdy a poslali tak jejich obyvatele na cestu vesmírem. Přestože velikost rozdílů mezi jednotlivými světy byla nezměrná, každý z nich měl stejný cíl: dosáhnout orbitu okolo nějaké vhodné hvězdy a naplnit tak svůj osud. Tento proces byl označen jako Sjednocení. Každý z těchto světů měl svého vlastního Strážce, který na něj měl dohlížet a naplnit jeho osud. Cesta světa hvězdnou džunglí je složitá a nebezpečná; svět bez Strážce je světem bez obrany. Ve správný čas a ve chvíli, kdy budou měsíce v konjunkci, Strážce XEENu vyšle posly skrze obě jeho poloviny a ohlásí blížící se Sjednocení. Poté otevře pyramidy pro cestovatele, toužící jít z jedné strany světa na druhou. Obyvatelé XEENu, dlouho oddělení neprůchodnými bariérami, budou spolu konečně moci volně jednat a obchodovat. Přípravy pro blížící se Sjednocení budou následovány hostinami, oslavami a tancem šťastných obyvatel. Strážce vyznamená některé z obyvatel tím, že jim dá možnost při oslavách probudit Čtyři Dřímající Služebníky - služebníka Ohně, Vzduchu, Vody a Země. Vládci obou stran XEENu k sobě poprvé navzájem vyšlou posly. Ve správnou chvíli se otevře Věž Darkstone a pečeť k jejímu Oblaku bude rozlomena. Zde, v nádherném obřadu, který proběhne v observatoři na vrcholu Oblaku Pradávných, vládci položí Žezlo a Kostku na Oltář Spojení. Velká magie poté obklopí XEEN a s velkým hlukem a světlem se obě poloviny spojí v jeden celek, který již nikdy nebude rozdělen.

Šesté zrcadlo

Spolu s malou skupinou přátel jste se sešli v hostinci ve městě Vertigo, aby jste probrali události posledních několika měsíců. Vaše myšlenky a názory byly prokládány alkoholem, ale hlavní téma bylo jasné - sny, které jste všichni snili ve stejnou dobu před osmi měsíci. První sen přišel jako noční můra, děsivý svou jasností a intenzívností. Všichni jste snili o tom, že nasloucháte rádci Krále Burlocka, Crodovi (stejné jméno jako hrdina z HOMAM 1). Bylo to, jako kdyby mluvil z velké dálky a zpráva se zdála být určena někomu jinému: Tato zpráva není snem. Omlouvám se za narušení tvého spánku, ale neexistuje jiná možnost, jak se s tebou spojit. Před několika měsíci přišel ke dvoru muž, který prohlašoval že je ztraceným bratrem Krále Burlocka, Rolandem, a představil se Králi. Roland před mnoha lety odešel splnit úkol na Horu Firestone, šel hledat průchod do legendární "Země pod Zemí". A tak se Roland po letech opět vrátil, což byla pro Krále radostná událost, ale já měl přesto výhrady. Kde Roland byl celou tu dobu, a proč se nevrátil již dříve? Od počátku jsem k němu byl podezřívavý, a poslouchal jsem jeho vyprávění o prastarých pokladech a mocných věcech. Artefakt, o kterém Roland mluvil nejvíce, se nazýval Šesté zrcadlo. Šlo o jediné magické zrcadlo, které bylo přenosné, proto nemělo jméno. Majitel zrcadla byl schopen jím projít tak jako lze projít ostatními Pěti Zrcadly, ale mohl ho vzít s sebou. Rolandova posedlost tímto Zrcadlem byla po čase naprosto zřejmá, ale Král si toho zřejmě nevšiml. Namísto toho začal Král Burlock financovat výpravy, které měly ztracené Zrcadlo nalézt. Mnoho odvážných a mocných dobrodruhů odpovědělo na jeho výzvu, ale žádný neuspěl. Roland byl rozmrzelý z opakovaných neúspěchů a naléhal na Krále, aby v hledání pokračoval. Čím bylo pátrání horečnější, tím více Král Burlock zanedbával vládu nad zemí. Jeho zdraví se zhoršilo, služebníci se stali laxními při vykonávání svěřené práce a pokladnice se nebezpečně vyprázdnila. Cítil jsem, že s tím budu muset brzy něco udělat. Rozhodl jsem se, že se na to vyspím a ráno o tom s Králem promluvím. A právě té noci jsem se vzbudil s pocitem mrazivého dotyku temné magie, provozované v blízkém okolí. Vstal jsem, oblékl si róbu a potichu vešel do chodby. Odtud jsem byl schopen slyšet tlumené zvuky z Rolandova pokoje. Opatrně jsem se připlížil k Rolandovým dveřím a podíval se klíčovou dírkou. K mé hrůze jsem spatřil Rolanda, jak sedí se zkříženýma nohama a v jedné ruce drží černý svazek. Z uhlem nakresleného obrazce na podlaze se vztyčil obraz odporné duše, vypadala jako rytíř s rohy zdobenou přilbicí. Roland s ním hovořil odpudivým a hrubým jazykem, jaký jsem nikdy předtím neslyšel. Musel jsem udělat nějaký zvuk, protože pak Roland se náhle otočil a zadíval se na dveře. Okamžitě jsem se stáhl od klíčové dírky a dobře jsem udělal, protože dveře se náhle vytrhly z pantů a narazily do protější stěny. Ve strachu o svůj život jsem uprchl. Běžel jsem tak rychle jak jen mi to mé staré nohy dovolily, běžel jsem jako bych měl v patách síly samotných Pekel. A také že ano. Zaběhl jsem za první roh a křičel o pomoc, když v tom mě těsně minul ledový poryv Rolandovy ledové magie. Běželi jsme skrze spletité chodby Burlockova hradu, skrze zaprášené nepoužívané místnosti, skrze zbrojnice plné rezavějících válečných pomůcek. Náhle jsem zjistil, že jsem zaběhl do chodby ze které není žádný východ. V zoufalství jsem se otočil k Rolandovi a vyvolal svou magickou ochranu i když jsem věděl, že je silnější než já. Roland se přiřítil zpoza rohu a zpomalil, když zjistil že mě zahnal do úzkých. Zatímco zvedal ruce v přípravě k magickému úderu, usmál se a řekl: "Co se děje, Crodo? Bojíš se toho, co jsi viděl?" Poté ke mně pomalu přistoupil. "Vetchý staříku, tvůj strach z magie, které nerozumíš, je ostudou pro naší profesi." "Zlé magii rozumím moc dobře, Rolande," řekl jsem beznadějně, shrbil jsem ramena a sklonil hlavu, "Nemohu doufat ve vítězství nad takovou silou." S tím jsem se usmál a sebral své síly pro jeden dobrý úder. Podíval jsem se na Rolanda, který se stále usmíval a přibližoval, opět jsem se usmál a vrhl jsem své kouzlo. Síla kouzla tančících ostří, které ode mě vyrazilo, mě vrhla proti zdi za mými zády. Roland, který na to nebyl připravený, selhal při snaze o odchýlení mého kouzla. Ostří vyletěla z mých rukou a rvala maso z jeho těla. Když jsem viděl co jsem mu udělal, zvedla se ve mě vlna naděje, a poté opět vlna zoufalství, když jsem spatřil, že zůstal stát. Kusy masa visely na jeho šklebící se lebce, a oko, které mu zbylo, mě propalovalo pohledem. Uvědomil jsem si že Roland je Nemrtvý a já nemám šanci ho porazit.

"Kdo jsi?" Vydechl jsem, zíraje na postavu přede mnou.

"Lord Xeen," řekl Netvor. "Říkej mi Lord Xeen, Král Světa, protože tím se stanu za velmi krátkou dobu!"

"Král Burlock -," Začal jsem.

"Udělá to co se mu řekne," dokončil za mě Xeen. "Obzvláště když nebude mít TEBE, abys mu dával špatné rady."

Nebylo co dodat. Xeen udělal zvláštní gesto pravou rukou a poté sevřel pěst. Pocítil jsem tlak na své magické ochraně a na hlavě, tlak, který se rychle stal nesnesitelným. Zahalila mě temnota a ztratil jsem vědomí. Když jsem se probral, zjistil jsem, že jsem ve věži na ostrově obklopeném vodou.Z okna jsem mohl zahlédnout hrad Krále Burlocka, ležící na jednom břehu. Každý den jsem sledoval skupiny, které opouštěly hrad, aby hledaly zázračné Zrcadlo a každý den jsem přemítal, zda Král ví co je 'Roland' zač a kde jsem já. Na světě je jen jedno místo s výhledem který tu mám, a to je Věž Barona Darzoga. Kvůli materiálu, ze kterého je postavena tato místnost, nemohu uniknout pomocí magie. Jediná věc kterou mohu udělat je sesílání těchto snů k tobě a doufám že je vyslyšíš a odpovíš na ně. Nevím, za jakým účelem chce Lord Xeen získat Zrcadlo, ale nemůže za tím být nic dobrého. Mám strach z pádu království v případě jeho úspěchu. Vy jste jediní lidé na světě s mocí a zdroji, se kterými lze ve vašich laboratořích v Newcastlu vyrobit zbraň, která by byla schopna zabít Lorda Xeena. Musíte spěchat. Pokud Lord Xeen zjistí co děláte, zničí vás.

S tím sen skončil. Tento sen se několikrát opakoval po celé dva měsíce, aby se později už nikdy neobjevil. Den poté, co se ti naposledy tento sen zdál, bylo Newcastle zničeno úderem z nebes a všichni jeho obyvatelé byli zabiti. Každý z vás si uvědomil, že může být jediným žijícím člověkem, který obdržel tuto zprávu. Pokud nic neuděláte, nikdo jiný také ne. Proto jste ukončili vaší práci a odjeli do Vertiga s celoživotními úsporami. Zde jste nalezli učitele boje se zbraněmi a učitele magie a zde jste se také všichni seznámili. Mluvíte dlouho do noci, vzrušení a nervozita zaznívají ve vašich hlasech. Jak se hovor pomalu vytrácí a připravujete se jít na kutě, domluvíte se na tom, že zítra začnete své dobrodružství.

Sheltem po čase přistává na biosféře jménem XEEN (xylonite experimental enviromental nacelle), na její Temné straně. Corak ho sleduje v další únikové kapsli a přistává také na Temné straně XEENu, tedy ve skutečnosti spíše havaruje. Našich osm hrdinů z Terry, cestujících kolonizační lodí, původně ukrytou pod Velkým oceánem Terry, z této lodi unikne v plavidle USS Lincoln. To je namísto přistání na povrchu XEENu vrženo mimo kurs a odlétá do temných hlubin vesmíru, aby přistálo u pobřeží AvLee na světě Enroth (kolonizační loď shoří v atmosféře XEENu).

XEEN je v podstatě umělou planetou, zatím rozdělenou na dvě části. Sheltem se na Temné straně XEENu maskuje jako lord Alamar. Zajme zde Prince Rolanda ze Světlé strany a nahradí ho svým poručíkem, zlým nemrtvým Lordem Xeenem. Ten se, maskován za Rolanda, vrátí na Světlou stranu a terorizuje ji. Skupina lidí ze XEENu, které pošle rádce Crodo omylem sen ve kterém jim odhalí Lorda Xeena, vyráží do boje. Hrdinové cestují po světě a časem získají meč, kterým budou schopni Xeena zabít. Když ho v jeho hradu porazí a prozkoumají Šesté zrcadlo, zjeví se jim ve vizi sám Sheltem a řekne: Porazili jste mého poručíka, ale Temná strana XEENu je navždy má, HAHAHAHAHA!!!

Na světlé straně XEENu je pět měst s hradbami, tři z nich jsou prokletá. Vertigo a Rivercity patří k těm světlým, Nightshadow, Asp a Winterkill jsou prokletá. Vertigo je místem, kde začíná cesta našich hrdinů. Nightshadow je město zamořené upíry a netopýřími královnami a jeho obyvatelé jsou nemrtví. Rivercity je největším a nejbohatším městem XEENu. Barok Mág (stejné jméno jako jeden hrdina v HOMAM 1) zde zaklel studnu. V Aspu je magický transformátor, který změnil většinu jeho obyvatel v hadí stvoření. Winterkill je město plné duchů a starosta chce po hrdinech, aby je odstranili. Na XEENu je také pět povrchových a pět hlubokých trpasličích dolů, pět magických věží a pět Mračných světů, z nich dva lze navštívit až po návštěvě Temné strany XEENu. Jsou tu čtyři hrady - Hrad Burlock, sídlo dobrého Krále Burlocka, hrad Newcastle, který se časem stane sídlem hrdinů, hrad Basenji, sídlo zlých mágů a vlkodlaků, a hrad Xeen, sídlo Lorda Xeena.

Might and Magic V: Darkside of XEEN

+ bonus (úkoly pro spojení světů, dokončené hrdiny), který se odemkl po nainstalování obou dílů série XEEN do stejného adresáře. Tím se oba světy propojily. Později hra takto spojená vyšla jako World of XEEN, s bonusovým scénářem Swords of XEEN)

Sheltem používá své staré triky, zamaskován jako Alamar získá důvěru Královny Kalindry (stejnojmenná postava je i jedním z hrdinů v HOMAM 2). Uvězní ji, vybuduje armádu a oblehne pyramidu Strážce XEENu, Dračího Faraona. Získá Kostku Moci, s níž může ovládat celý XEEN a snaží se odletět s XEENem zpět na Terru. Pokud by se ale XEEN vzdálil od svého slunce, vše živé na povrchu by zahynulo. Po čase se hrdinové dostanou až ke Dračímu Faraonovi, Strážci XEENu. Ten jim poradí, aby prozkoumali havarovaná kosmická plavidla. Hrdinové v nich najdou Corakovy a Sheltemovy deníky a najdou i samotného Coraka. Ten by rád Sheltema porazil, ale nemůže opustit člun bez toho aby to Sheltem zjistil. Proto se hrdinové vrátí k Dračímu Faraonovi, a ten jim umožní vstup do města Olympus. Zde získají Truhlu duší, do které Coraka umístí. Truhlu poté tajně propašují do Sheltemova hradu Alamar bez toho, aby si jich Sheltem všiml. Poté vypustí Coraka z Truhly duší a ten má konečně šanci setkat se svým protivníkem tváří v tvář. Sheltem se stal mezitím velmi silným mágem a zdá se, že v bitvě zvítězí, ale Corak ho popadne a aktivuje sebedestrukční mechanismus, čímž zničí sebe i Sheltema.

Nakonec ještě hrdinové získají Žezlo Dočasné distorze a Kostku Moci. Probudí Dřímající Pány elementů a položí Žezlo a Kostku na Oltář spojení na Oblaku Pradávných, čímž spojí obě strany XEENu a naplní tak Proroctví.

Na Temné straně XEENu je pět měst a před každé Alamar přikázal postavil stráže, požadující propustku. Hrdinové začali svou cestu ve městě Castleview, dalšími městy jsou Sandcaster, Lakeside, Necropolis, a Olympus. Ve městě Castleview dá bylinkářka Zelda hrdinům, kteří právě dorazili ze Světlé strany XEENu, Ovládací Kouli od Dračího Faraona. Sandcaster je nejdůležitějším městem Temné strany. Lakeside bylo dříve rušným městem, ale ovládly ho Čarodějky. Ty chytají vesničany a mění je v monstra, která pak prodávají zlým lidem jako otroky a válečníky. Necropolis je město nemrtvých, kteří nemají rádi návštěvníky (zde žije nekromant Sandro (toto jméno je snad ve všech hrách MM!!), který chce po hrdinech, aby našli jeho srdce v kanálech pod městem). Olympus je město, které mohou hrdinové navštívit až po setkání s Dračím Faraonem. Zde dostanou Truhlu duší, do které později umístí Coraka. Na Temné straně stojí pět věží. V té u města Castleview sídlí Ellinger, který pomůže s návratem Královny Kalindry poté, co mu hrdinové donesou osm Energetických Disků - dva z každé další věže. V zemi jsou celkem tři velké hrady. Hrad Kalindra je fázově oddělen od světa a rozdělen na čtyři části. Hrdinové musí Ellingerovi donést dvacet Energetických Disků, aby mohl rádce hrad vrátit zpět do reality. Hrad Blackfang je místem, kde je uvězněna Královna Kalindra. Hrdinové se k ní dostanou až s pomocí Královnina Rytíře jménem Ambrose (rytíř stejného jména je hrdinou v HOMAM 1a 2). Ten jim tuto část hradu otevře poté, co mu donesou očarovanou uzdu na gryfa. Blackfang je sídlem hraběte - upíra stejného jména a proto je také plný upírů. Přes jejich hordy se hrdinové musí probojovat až k jejich vládci Potém co ho zabijí, mohou jít s pomocí Ambroseho ke Královně. Hrad Alamar je sídlem Alamara - Sheltema. Právě tam hrdinové odnesou Truhlu duší s Corakem a tam také dojde k poslednímu souboji mezi nimi. Do Pyramidy, kde sídlí Dračí Faraon, se hrdinové dostanou poté, co od Královny Kalindry dostanou klíč. Nejprve jí ale musí z jeího hradu donést Královskou Korunu. Na nebesích Temné strany vedou Nebeské cesty, které umožňují přístup k nejvyšším místům Temné strany a k elementálním Pláním. Zde také hrdinové zabijí Megadraka a poté mohou vstoupit na vrchol hradu Alamar. V elementálním pláních se nacházejí čtyři Dřímající Služebníci - Páni elementů. Uprostřed každé pláně je socha s nápisem - tyto čtyři nápisy jsou návodem na to, jak lze naplnit Proroctví. (na XEENu žije i vůdce barbarů Yog, další postava, která se vyskytuje ve většině MM her).

Deník Dračího Faraona:

Záznam: 3/3/850

Tuto noc narazily na Temnou stranu dva meteory, několik sekund po sobě. Soudě podle jejich dráhy musely přistát nedaleko sopky. Poslal jsem Wolrowa, aby prozkoumal místo dopadu. Čas Proroctví se blíží a já mám tušení, že tyto meteory jsou dobrým znamením.

Záznam: 3/4/850

Crindr Amn mi oznámila, že ze snášky vzešlo 18 zdravých dětí! Jsem za ni tak šťastný! Ani jedno nebylo sežráno kvůli deformacím. Zdá se, že se na světě vše daří. Počáteční přípravy na Proroctví proběhly bezchybně a já úzkostlivě očekávám odpověď Královny Kalindry - odpověď na mou prosbu o její pomoc při konečném obřadu Proroctví (spojení dvou stran XEENu v jeden celek).

Záznam: 3/5/850

Vydal jsem prohlášení o tom, že hledám dobrovolníky pro pomoc při konečné fázi Proroctví. Odpovědi by měly brzy přijít. Kulminace Proroctví je tak blízko, cítím to.

Záznam: 3/6/850

Wolrow se dnes měl vrátit, ale zatím se neobjevil. Nejspíš se rozhodl strávit víc času zkoumáním podivného meteoru. Zatím jsem nedostal žádnou odpověď od Královny Kalindry ani od dobrovolníků.

Záznam: 3/7/850

Již uběhly čtyři dny od doby, kdy jsem naposledy viděl Wolrowa. Už by měl být zpátky, bojím se o jeho bezpečí. Pokud se do dvou dnů nevrátí, vyšlu pátrací skupinu. Přišlo mi několik kladných odpovědí od skupiny dobrovolníků ohledně Proroctví. Všichni píší, že během několika dní dorazí do královské pyramidy.

Záznam: 3/8/850

Dopisy od dobrovolníků se jen hrnou. Odpovědi jsou více než uspokojivé. Všechny příznaky a znamení poukazují na úspěšné dokončení Proroctví.

Záznam: 3/9/850

Wolrow je stále nezvěstný. Dnes jsem za ním vyslal pátrací skupinu. Dobrovolníci začínají přijíždět a já je odesílám na příslušná místa. Královna Kalindra poslala zprávu - je ochotna podílet se na Obřadu a zmínila se, že sebou vzala záhadného, ale okouzlujícího hosta jménem Alamar. Také se zmínila, že vyslanec z druhé strany stále nedorazil.

Záznam: 3/10/850

Můj výzkum znamení dnes ukázal, že šance na úspěšné dokončení Proroctví poklesly o 10 %! Něco je špatně a já nejsem schopen přečíst znamení úplně jasně, abych zjistil co to je. Obávám se o Wolrowa a doufám, že ho pátrací skupina brzy najde.

Záznam: 4/1/850

Pravděpodobnost úspěchu poklesla dnes ráno o další 3 % , ale vrátila se na předchozí hodnotu dnes odpoledne. Ve výpočtech je nyní nějaký chaotický činitel - i malý pokles pravděpodobnosti u mě vyvolává nervózní škubání ocasem. Dobrovolníci přestali přicházet, dnes jsem poslal na místo posledního z nich. Už zbývá jen to, aby Královna splnila svůj úkol; aby dorazil vyslanec z druhé strany a aby nastal ten správný čas.

Záznam: 4/2/850

Pátrací skupina se dnes vrátila se špatnými zprávami. Sdělili mi, že se nemohli dostat k místu dopadu meteoru, protože tam tábořila armáda vzbouřenců! Armáda vzbouřenců!? Vedená kým? Kdo se odvážil postavit mé autoritě a postavil se mým služebníkům? Jako vrchol těchto špatných zpráv poklesla pravděpodobnost úspěchu na 74 %. Královna stále neposlala potvrzení o tom, že je připravena dokončit Obřad - a první den Obřadu může začít už zítra ...

Záznam: 4/3/850

Dnes je první den, kdy by mohlo být dokončeno Proroctví. O královně nemám žádné zprávy. Zvědi mi sdělili, že armáda rebelů se zvětšuje a postupuje směrem ke královské pyramidě. Pravděpodobnost úspěchu klesla na 40% a stále klesá každou hodinu. Poslal jsem zprávy o situaci svým monstrózním spojencům a požádal jsem je, aby shromáždili své armády a přišli mě bránit. Ocas mi švihá rozčilením.

Záznam: 4/4/850

Vše je ztraceno! Královna neodpověděla na mé pokusy o spojení pomocí magie. Orci poslali zprávu, že se musí věnovat náboženským obřadům a bohužel mi nemohou v tuto chvíli přijít na pomoc. Jakmile obřady skončí, což bude během jednoho měsíce, rádi přijdou. Ogři poslali prosté odmítnutí. Od dalších spojenců jsem nedostal žádné zprávy. Zvědi předpovídají, že armáda rebelů dorazí zítra. Protože dnes pravděpodobnost úspěchu klesla na 20 %, rozhodl jsem se odvolat dobrovolníky a vybudovat obranu. Z dalších zpráv vyplývá, že na Ostrově Ztracených Duší byly v rychlosti vybudovány kobky, a nedaleko místa dopadu meteoru byl postaven hrad.

Záznam: 4/5/850

Armáda rebelů dnes oblehla mou pyramidu. Z okna vidím, že část armády je tvořena mými bývalými spojenci. Přišla odmítnutí od Gremlinů a od Víl, poslední bylo doprovázeno urážkami a posměšky. Vyslanec armády rebelů požaduje, abych se vzdal jeho pánu - Alamarovi. Samozřejmě jsem odmítl. Nemůže mít klíč k pyramidě. Pravděpodobnost úspěchu klesla na 6 %.

Záznam: 4/6/850

Alamar má klíč. Musel ho vzít Královně Kalindře. Jeho armáda vstoupila do pyramidy a celý den bojovala s mými jednotkami. První patro je ztraceno a zdá se, že mé jednotky nebudou schopny udržet ani ta ostatní. Ellinger, rádce Královny Kalindry, mi oznámil že Hrad Calindra byl "fázově odsunut" a nelze do něj z tohoto světa nijak vstoupit. Také mi sdělil, že Lidé, Elfové, Trpaslíci a Gnomové byli přesunuti do malé části města Castleview.

Záznam: 4/7/850

Rozkázal jsem mým jednotkám, aby se vzdaly a zachránily tak své životy. Nastavil jsem pečetě na posledním patře pyramidy tak, aby přes ně nebylo možno neoprávněně projít a jsem si jist, že budou fungovat. Bohužel jsem nyní prakticky bezmocný. Zatímco armáda nemůže vejít ke mně, já nemohu odejít. Ellinger mě informoval, že podnikl jisté kroky k zaručení svého bezpečí v jeho věži ve městě Castleview. Pravděpodobnost úspěchu klesla na 1 %.

Záznam: 5/7/850

Během měsíce se nic nezměnilo. Alamarova armáda nemůže překonat poslední pečeť. Jeho vyslanec každý den požaduje mou kapitulaci - přemýšlím o tom, kdy ho to začne unavovat. Mé trápení se prohloubilo - Alamar naznačil, že zajal vyslance z druhé strany světa, Prince Rolanda, a zpět poslal svého vlastního vyslance. Alamar má nyní pevně rukou vládu nad Temnou stranou a nevypadá to, že by chtěl vládnout dobře. Musí existovat nějaký způsob, jak bych mohl ovlivnit okolní dění. Zítra se pokusím spojit se s Královnou.

První setkání hrdinů ze XEENu s Dračím Faraonem

Vítejte, Dobrodruzi. Ovládací koule, kterou máte u sebe, splnila svůj úkol a konečně vás zanesla ke mně. Děkuji vám za to, že mi ji vrátíte. Přestože neopouštím tuto Pyramidu, doslechl jsem se o vašem úkolu a jsem rád, že jste mi svěřili vaší důvěru. Ale neplýtvejme drahocenným časem nad řešením trivialit a přejděme přímo k věci. Alamar hodlá použít XEEN jako dopravní prostředek na Terru. Přestože cesta XEEN nezničí, všechny živé bytosti zahynou v mrazivé prázdnotě, která leží mezi hvězdami. Jako Strážce XEENu to nemohu dovolit. Bohužel má Alamar Kostku Moci a skrze ni ovládá celý XEEN. Slunce již ztratilo část své síly, protože Alamar řídí XEEN na cestu mezi hvězdami a my se od slunce vzdalujeme. S Kostkou Alamar postupně odsaje mou sílu a zničí mě. To by se stalo, kdybych se odvážil opustit tuto Pyramidu - a já jsem jediný na XEENu, kdo má dost moci na to, aby Alamara porazil v boji. Ač vše vypadá bezútěšně, stále ještě zbývá naděje. Za noci, kdy Alamar dorazil na XEEN, narazily na povrch tohoto světa dvě hvězdy. S první z nich přišel Alamar, a víme, co se z něho stalo. Ale druhá hvězda dopadla na žnoucí půdu sopečného pohoří nedaleko severovýchodního rohu světa. Od té doby je tam, stále zapadlá v lávě a Alamar se nijak nepokusil zachránit jejího pilota. Snad se obává toho, co tato hvězda ukrývá ve svých útrobách. Chci vás požádat, abyste jí prozkoumali. Pomohu vám tak, že díky Ovládací kouli zchladím žhavé kameny okolo hvězdného plavidla. Vraťte se ke mně, až dokončíte průzkum.

Setkání hrdinů ze XEENu s Corakem:

Děkuji vám za deaktivování stázové komory. Kdybyste to neudělali, byl bych zde uvězněn navěky. Mnohé se stalo od té doby, kdy jsem havaroval na Temné straně. Zdá se, že má stará Nemesis - Sheltem, unikl ze své stázové komory dlouho předtím než já a v mezičase vykonal mnoho zlých skutků. Mé nástroje ukazují, že XEEN se začal vzdalovat ze svého orbitu, což ukazuje na to, že Sheltem má XEEN plně pod kontrolou. Mám rozkaz zastavit Sheltemovo šílené jednání, ale nejsem schopen to splnit. Pokud opustím bezpečí mé lodi, Sheltem mě jistě brzy lokalizuje a pomalu vysaje sílu z mého těla. Nikdo ho nedostihnu, pokud nebudu moci opustit svou loď pod nějakým krytím před Sheltemovým obranným systémem.

Might and Magic: Swords of XEEN

(Bonusový scénář)

Po porážce Lorda Xeena a Alamara - Sheltema jsou unavení hrdinové požádáni Dračím Faraonem ještě o jednu službu.

Nový obránce

Dračí Faraon vypadá unaveně. Šupinatá víčka jeho smutných očí jsou přivřena. V jeho trůnním sálu stojí výběr těch největších hrdinů ze světa XEEN. Je nemožné necítit se poctěn, už jen to, že tu stojíte mezi nimi ... Nervózně si uvědomíš, že žádný z hrdinů neušel následkům svých velkých činů. Všichni z nich mají různá zranění - i magické léčení má svá omezení. Když Dračí Faraon promluví, je jeho hlas stejně skličující jako výraz jeho tváře. "Mí hrdinové, dobře jste bojovali ve snaze osvobodit naši zem. Rozhlédněte se - i ti nejmocnější z vás hodně vytrpěli a potřebují čas na uzdravení. Přesto zbytky netvorů, dříve sloužících Lordu Xeenovi, pokračují v ničení našich domovů a proto se s nimi musíme okamžitě vypořádat. Už jsem na tuto misi vyslal každého hrdinu, který byl ještě schopný pozvednout zbraň." Poté následuje tichá pauza a ty si uvědomíš, jak málo hrdinů je zde přítomných ... a jak málo jich přežilo velký boj s Alamarem a Xeenem. Dříve, než můžeš vymyslet nějakou odpověď, Faraon opět promluví. "A nyní se objevila ještě větší hrozba. Uprostřed ruin nedaleko města Greyhaven byla objevena prastará brána, ze které se už vynořila strašlivá stvoření." Válečník ve stříbrné zbroji se poškrábe na třech strašlivých jizvách, přetínajících celou jeho tvář, a přikývne v tichém souhlasu. Nic menšího než drak nemohlo způsobit taková poranění. "Děsím se toho, co leží za touto branou." Hlas Dračího Faraona ztvrdne, když dodá: "A přesto to musíme vědět. Někdo říká, že je to svět, ze kterého byl povolán Lord Xeen. Pokud je tomu tak, je to skutečně zlé místo - místo, které ohrožuje náš nyní velmi oslabený svět." Hlas velkého draka se nyní jasně rozléhá v jeho pyramidě, ale cítíš v něm lítostivý podtón, který tě varuje - Faraon ti nedává moc nadějí na úspěch. "Jsi nejsilnější a nejméně poraněný ze všech hrdinů. Žádám tě, abys prošel tou branou a zajistil, aby to, co za ní leží, již nikdy nemohlo ohrozit náš krásný svět. I kdybys hrozbu jen o rok odložil, budeme mít šanci zesílit tak, abychom byli schopni náš svět ubránit. Rád bych vám dal více než jen malý váček zlata, za které se můžete v Greyhavenu vybavit, ale musíte dokončit tento úkol bez další pomoci ... žádná už totiž není." Poté nastane dlouhá pauza, až je ti to nepříjemné. Pak, bez jediného vzájemného pohledu, ty a tvoji společníci předstoupíte a přijmete úkol. Opět zasvětíte svůj život obraně vašeho světa a zničení zla v jiném. Dalšího rána dorazíte do Greyhavenu a opatrně zkoumáte portál ve tvaru pyramidy.

Naše skupina šesti dobrodruhů projde skrze tuto bránu a objeví se v nehostinném světě, postupně pohlcovaném temnou silou. Hrdinové najdou zdroj zla, šíleného temného boha a porazí ho. Tím zachrání tento svět a také XEEN, kam se s radostí vrátí.

- Pavel Kubeček (Perdue)