Kapitola II. - COLONY - ENROTH, část C

Might and Magic VI: The mandate of heaven

Král Roland, do té doby vládnoucí v klidu a míru své zemi, shromáždil armádu a vydal se z hradu Ironfist v roce 1162 s pětisty muži na cestu na severozápad, odkud přišly znepokojivé zprávy že Lord Kilburn, velitel královských Hraničářů, zmizel a že se objevila armáda ďáblů. Svou cestu Roland popisuje v pěti dopisech své ženě Catherine, nalezených později hrdiny zachraňujícími Enroth.

(Jak v dopisech krále Rolanda, tak v dopisu Sulmanovi je datum 1152, ale to nesedí s tím, že Roland později říká že byl sedm let vězněn démony, takže podle všeho šlo o rok 1162).

Hrdinové donesli tyto dopisy Wilburu Humphreymu na hrad Ironfist a ty pak byly uschovány v hradní knihovně:

28. července 1162

Má milovaná Catherine,

doufám že tento dopis zmírní tvé obavy o bezpečí mých mužů a mě samotného. Musíš pochopit, že má cesta byla nevyhnutelná. Kilburnova zjištění a události u oblasti Blackshire vyžadují mou osobní přítomnost, a také jsem severozápad Enrothu již léta nenavštívil. Trápí mě že budeš trpět mou nepřítomností, ale brzy budu zpět. Proto tě má drahá prosím, abys přijala můj slib, že se do září určitě vrátím. Ostatně, co se může stát? Mám s sebou pět set dobře vyzbrojených mužů, veteránů z války s Archibaldem. Jsem v oblibě u lidu a cestuji svou zemí, a neslyšel jsem o žádných nepokojích či rebelii. Mnoho lidí se shromažďuje jak projíždíme jejich vesnicemi a samotami, aby jim neunikla pocta zahlédnout krále a jeho muže.

Nis nám nebrání v cestě a neohrožují nás žádná nebezpečí. Dokonce i všechna monstra se raději ztratila. Viděli jsme jen pár goblinů a ogrů, ale ani jednoho draka. Jediným problémem byla podivná sněhová bouře, která začala, jakmile jsme vjeli do vísky Rockham. Jakkoli zvláštní a překvapivá tato bouře byla, neměla pro nás téměř žádné následky, protože vesničané nás ubytovali ve svých domech a stodolách. O ďáblech, kteří údajně plení severozápad, jsme slyšeli jen různé klepy a zvěsti. Zatím jsme nepotkali nikoho kdo by je viděl na vlastní oči, a nikoho kdo by nalezl mrtvoly Lorda Kilburna a jeho Hraničářů. Jediní ďáblové které jsme viděli jsou obří moskyti, milující tyto bažinaté kraje. Proklaté potvory! Určitě bych si zajistil významné místo v historii, kdybych vymyslel, jak se očistit svět od moskytů a podobných problémů. Ne Catherine, Lord Kilburn byl nejspíš zabit něčím obyčejnějším než jsou ďábli, možná párem draků nebo přesilou banditů. Každopádně, jeho zmizení brzy objasníme a dovedeme jeho vrahy ke spravedlnosti nebo je pobijeme, pokud ho zabili nějací netvoři. Nikdo beztrestně nezaútočí na mé muže! Ještě jednou tě prosím, abys odložila své strachy a věřila mi že se v září vrátím. Řekni našemu synu Nicolaiovi že ho miluji, a věz, že tě miluji celým srdcem

Navždy tvůj Roland

4. srpna 1162

Drahá Catherine,

kvůli sněhové bouři u Rockhamu, o které jsem ti psal minulý týden, jsme do Blackshiru dorazili o den později než bylo plánováno. V době, kdy dostaneš tento dopis, budeme už zase na cestě, následujíce stopy nalezené ve městě Blackshire. Kilburnova výprava zmizela na místě vzdáleném několik dní pochodu od města na západ, takže brzo nalezneme místo jeho posledního boje a začneme stopovat jeho vrahy. Město nás nadšeně přívítalo, a několik hodin průzkumu a přemýšlení mi stačilo k tomu, abych zvolil nového městského soudce. Jmenuje se Acton Spindler, a je náhradou za předešlého soudce a mého starého přítele Aarona Hamptona. Mám důvod proč věřit, že Hampton byl zavražděn, přesněji řečeno otráven, ale nemám čas abych provedl vyšetřování osobně. Místo toho nechám tuto práci na Fineousovi Hogworthovi. Normálně se nezabývám místními kriminálními činy, ale Hamptonova smrt mě naplňuje podivným neklidem. Celý případ bude nejspíš úplně jasný, ale přesto jsem zvědavý na výsledky Hogwothova vyšetřování. Mezitím pokračuji ve svém pátrání po okolnostech smrti Lorda Kilburna. Včera večer, v Blackshireském hostinci, jsem dostal vzkaz doručený vyděšeným a nervózním poslem který říkal, že dostal zaplaceno aby mi vzkaz donesl od cizince, který "nevypadal úplně jako člověk". Po té, co jsem se ho zeptal na detaily cizincova vzhledu, dokázal říct jen to, že byl velmi vysoký a měl široká ramena: "Víte, OBROVSKÝ, jako by se málem nevešel do vlastní kůže"- a že měl na hlavě klobouk, který měl zakrýt jeho nelidské uši. Ze vzkazu se vyklubala mapa označující rudě zakroužkovanou oblast se jménem Kilburn v kruhu, ležící nedaleko posledního potvrzeného tábora oddílu Lorda Kilburna. Cítil jsem očividnou past, která je součástí nějakého většího pekelného plánu, jenž jsem zatím nebyk schopen odhalit. Nebo se snad cizinec snažil mi bezelstně pomoci a zůstat v anonymitě? Tak jako tak, žádná past vytvořená mužem či netvorem nemůže zastavit silně vyzbrojenou skupinu, s jakou teď cestuji. Maximální obezřetnost nám pomůže tuto situaci bezpečně zvládnout. Napíšu ti, jakmile dorazíme do Edensbrooku. Neustále na tebe myslím a moc mi chybíš. Řekni Nicolaiovi, že ho mám stále v srdci.

Milující Roland

11. srpna 1162

Drahá Catherine,

nemohu říci že naše cesta do Edensbrooku proběhla úplně v klidu. Jak jsme přijížděli k městu, viděli jsme průvod lidí, prchajících z Edenbrooku, a ten se brzy změnil v úplnou záplavu. Když jsme se jich ptali co se děje, řekli, že armáda "ďáblů" byla viděna jak táhne směrem na Edenbrook - město bez ochranných zdí a kasáren. Okamžitě jsem přikázal zrychlit abychom dorazili k městu dříve než ho ta monstra vyplení. Ještě že jsem tak učinil, dorazili jsme k cíli jen několik hodin před nepřítelem. Unaveni a nepřipraveni na boj s neznámým protivníkem, mí muži se nijak netěšili na bitvu. Umístil jsem lučištníky na vrchol kopce nad městem, pěchotě jsem rozkázal skrýt se mezi domy poblíž cesty, kavalerii jsem dal rozkaz ukrýt se za kopcem. Třicet jezdců bylo vysláno v ústrety nepříteli, a měli za úkol ho vlákat do pasti. Fungovalo to. Ďáblové neukázali ani náznak disciplíny nebo inteligence, protože začali okamžitě mé muže pronásledovat. Jezdci se prohnali okolo lučištníků zkrytých za hřebenem kopce a vjeli do města s ďábly těsně za zády. Návnada byla spolknuta, past sklapla. Ve chvíli kdy stovky těch nejodpornějších, nejhnusnějších a nejtupějších stvoření, jaká jsem kdy viděl zaplnily cestu pod kopcem, dal jsem signál lučištníkům. Seshora pršely na ďábly stovky šípů, zatímco pěchota vyrazila ze svého úkrytu ke vchodu do města. Než opadl prvotní šok ze srážky obou armád, lehká kavalerie vyjela zpoza kopce a zasypala ďábly ranami kopí a mečů. Pak začala být bitva teprve vážná, a my jsme dělali co jsme mohli, abychom udrželi své pozice v boji proti démonické hordě. Přestože byla bitva krátká, příběhů cti a odvahy z ní je mnoho. Sir Ragnar zachránil Vrchního mága Tanira před jistou smrtí, když byl obklopen ne méně než pěti ďábly poté, co selhalo jeho kouzlo ohnivá koule. Ragnar se vrhl do skupiny ďáblů, divoce mávajíc mečem a řvouc jako barbar. První ranou srazil jednomu ďáblovi hlavu a druhou probodl černé srdce dalšího z nich. Zbylí tři ďáblové ho začali rychle udolávat, ale v té chvíli se vzpamatoval Tanir a zabil všechny tři svým slavným kouzlem "obrácení naruby" přesně v čas, aby zachránil Ragnara. Určitě budeš ráda když ti napíši, že se rychle zotavuje v Domě léčení v Edenbrooku a brzy bude zase zdráv. Bohužel, mnoho mužů takové štěstí nemělo. Někteří kteří přežili byli zasaženi nemocí o které náš léčitel řekl, že pochází ze špinavých drápů ďáblů. Celkem 83 mužů padlo v boji s ďábly. Přesto můžeme děkovat boží prozřetelnosti, protože náš šťastně načasovaný příjezd do Edensbrooku v hodině nejvyšší zachránil stovky dalších životů. Ďáblové utrpěli mnohem těžší ztráty - 272 mrtvých. Přeživší, méně než polovina, začali všichni v jeden okamžik prchat, jako na nějaký neviditelný signál, a my byli příliš unaveni než abychom se vrhli do pronásledování. Po krátkém odpočinku je vystopujeme a dorazíme. Vím, že budeš chtít vědět že jsem prošel bitvou bez škrábnutí. Vím, že vše co jsem teď napsal je zneklidňující, ale vím že bys mi nikdy neodpustila kdybych ti neřekl pravdu. Pověřil jsem svého rádce Sulmana aby zařídil vše okolo informování rodin padlých, stejně jako jsem ho pověřil spoustou dalších věcí, včetně dopravy těchto dopisů do tvých rukou. Vím, že vyřídí celou záležitost taktně, a že pošle ty nejrychlejší posly s mými dopisy tobě!!

Navždy tvůj Roland

p.s. Pošlu další dopis poté, co najdeme a zničíme zbytek armády démonů. Do týdne můžete s Nicolaiem čekat mou další zprávu.

18. srpna 1162

Drahá Catherine,

dříve než slunce ozářilo bitevní pole u Edensbrooku, vyrazili jsme na hon na ďábly. Nad našimi hlavami se začaly shlukovat mraky, velice podobné těm, co nás zastihly nad Rockhamem, a hrozily dalším letním sněhem. Nezastrašeni, mí muži zrychlili, dychtíce po pomstě za své padlé spolubojovníky a po tom poslat odporné démony zpět do Pekel odkud přišli. Démoni vypadali že jsou neunavitelní, zastavovali se jen kvůli žízni, a zmizeli jako temnota před úsvitem. Honili jsme je po několik dní přestože se zdálo že nám unikali míli za mílí, čím dál tím víc. Naše rychlé cestování a s krátkými odpočinky udělalo z horkých letních dnů noční můru. Několik mužů padlo horkem a vyčerpáním a museli jsme vyslat malou skupinu zpět do Edensbrooku, jinak by zemřeli kvůli obtížnosti pochodu. Pátý den cesty jsme dorazili do neúrodné, vyprahlé země Rajského údolí. Pokud démoni neuhnou brzy z cesty, zaženeme je do moře. Protože jsme je prostě nemohli dohonit díky jejich neúnavnému pochodování, zariskoval jsem a nařídil změnit směr pochodu na severozápad, dokud jsme nedorazili na starou obchodní cestu, vinoucí se po západním pobřeží. Doufal jsem že nepřítel dorazí k moři, a zde se z nedostatku jiných možností na cestu napojí. Opět se nepřítel ukázal jako jednoduše předvídatelný, a opět se povedlo na něj nastražit úspěšně past. Celý den jsme odpočívali u úzkého průsmyku který jsem vybral, a mým mužům se podařilo vymyslet záludnou past, nad jejíž vychytralostí by i Archibald zezelenal závistí. Jakmile se polovina nepřátel natěsnala do průsmyku, zaútočili jsme a uvolnili na démony hromady velkého kamení spolu s mořem vystřelených šípů. Sesuv, který jsme způsobili, zablokoval cestu a rozdělil armádu ďáblů na dvě poloviny. Zaměřili jsme se na tu polovinu, která ještě nevkročila do průsmyku a neměla tak ponětí o tom, co se děje vpředu. Během několika minut jsme je zlikvidovali bez jediné ztráty na naší straně. Zbytek amády ďáblů okamžitě začal prchat na sever, následován našimi šípy a kletbami. Uvážil jsem malý počet přeživších - okolo 45 ďáblů - a obtížnost dalšího pronásledování, a prohlásil jsem naši misi za úspěšnou. Noc jsme strávili oslavováním našeho vítězství. Oslava byla předčasná. Jak noc pokročila, mí jezdečtí průzkumníci se začali vracet ze svých pozic se zprávami o armádě ďáblů - čítající tisíce!! - pochodující pustinami naším směrem. Byl jsem donucen nařídit ústup: role lovce a kořisti se obrátila. Catherine, píšu tento dopis během jedné z našich krátkých přestávek. Naši pronásledovatelé jsou rychlejší a neunaví se tak snadno jako my. Mí zvědi a věštci mě informují, že ďáblové mají stále naši stopu ač děláme co můžeme abychom je svedli z cesty, a ty děsivé sněhové bouře nás pronásledují stejně neúprosně jako sami ďáblové. Bojím se, že je mezi námi zrádce, který nějakým způsobem ukazuje démonům každý náš krok. Má drahá, chci abys dala tento dopis Wilburu Humphreymu. Musí postavit armádu dostatečně velkou na to aby démony porazila, alespoň dvacet pět tisíc mužů, a musí to udělat okamžitě. Chci abys také vyslala žádost o pomoc Rocklinovi, králi trpaslíků, a informovala ho o této situaci. Vím že přijde, toto nebezpečí ohrožuje obě naše království, a on mi ještě dluží laskavost za mou pomoc jeho lidu při Následnických válkách s mým zlým bratrem Archibaldem. My mezitím budeme prchat na východ a hledat nějaké opevněné místo, kde bychom mohli zadržet nepřátelskou armádu do doby než dorazí pomoc. Nenapíšu ti kam mířím dokud tam nedorazím, protože mám strach aby se tento dopis nedostal rukou nepřítele. Nařídil jsem Sulmanovi vyslat s tímto dopisem nejrychlejšího posla. Doufám že ho brzy dostaneš a budeš tak moci rychle zareagovat. Věřím že to zvládneš, myslím stále na tebe a Nicolaie.

Roland

23. srpna 1162

Mám milovaná,

dorazili jsme do hradu Kriegspire den před nepřáteli,a co nejrychleji jsme se zde opevnili v očekávání útoku démonů. Tohle je naposledy co o mně uslyšíš, než nás osvobodí armáda kterou nyní ty a Humphrey připravujete. Děkuji bohům, že jsem schoval tento hrad jako budoucí odměnu pro nějakého dobrého rytíře nebo šlechtice. Od Následnických válek, kdy patřil Archibaldovu příznivci, nebyl hrad používán. Nemáme moc zásob, počítáme s jejich doplněním od Rocklina nebo od tebe, protože se stávajícími zásobami jídla a vody se můžeme bránit jen dva týdny. Naše síly nejsou moc velké, ale měli bychom se ubránit než dorazí posily. Spěchejte!! Strávili jsme nějakou dobu průzkumem hradu, a nalezli jsme mnoho chodeb a překvapení, snad nalezneme i únikový tunel! Pokud nepřítel prorazí opevnění, pasti, jámy a tajné chodby nám dobře poslouží. Doufám že k tomu nikdy nedojde, ale je lepší být připravený. Moc by se mi ulevilo kdybych zjistil, že zrádný nekromant obývající tento hrad byl dostatečně paranoidní na to, aby vybudoval únikový tunel. Sulman se ukázal být skvělým pomocníkem během celé této nešťastné cesty, a slíbil mi, že se pokusí zjistit příčinu těch sněhových bouří, vždyť je mistrem magie vzduchu, a pokusí se zjistit, zda byly uměle vyvolány. Další bouře se totiž objevila přímo nad hradem a právě teď nás zasypává sněhem a zoufalstvím. Jak se zdá, ďáblové jsou efektivnější ve studeném prostředí. Každopádně toto obléhání dá Sulmanovi dost času na to, aby zjistil co a jak. Třeba je zrádce, který se zcela jistě skrývá mezi námi, příčinou těchto bouří. Strach z tohoto zrádce je příčinou mého špatného spaní, přesto můžu být rád, že vůbec jsem schopen usnout za těchto okolností. Co může člověk dostat za takovou zradu? Vysokou hodnost v hierarchii ďáblů? To bych chtěl vidět! Bohatství? Mají VŮBEC ďáblové nějaké bohatství? Co to může být? Jestli tu je nějaký zrádce, chytím ho a nechám ho veřejně mučit a pověsit. Pomyšlení, že ho mám přímo před nosem, mi k smrti vadí. Není nic horšího než zrádce. S tím by souhlasil i Archibald! Ale dosti stížností. Určitě se brzy sám ukáže. Vím to. Teď musím jít a dokončit přípravy na obléhání. Jestli tě už znovu neuvidím, věř že tě miluji a Nicolaie také. A jestli mě alespoň zpoloviny tak miluješ jako já tebe, pošli jak rychle jen budeš moci posily pro naši záchranu.

Modli se za nás, Roland

p.s. Pokud se nevrátím, řekni Nicolaiovi, že Třetí oko je ve studni, pochopí to až přijde pravý čas. Má na něj právo prvorozeného a bude ho potřebovat, pokud má někdy být králem.

Zrádcem byl právě Sulman, který nejen že dopisy Catherine neodeslal, ale také pomohl démonům vstoupit do hradu Kriegspire. Poté se tři roky věnoval rozšiřování vlivu církve Baa, spojené s ďábly. Nakonec dostal dopis od krále ďáblů Xenofexe, ve kterém je chválen za své služby a je mu řečeno aby si vyzvedl odměnu v Novém Sorpigalu. Po cestě do tohoto města je ale přepaden a zabit gobliny.

Po zmizení svého manžela královna Catherine velice krátce vládne Enrothu, ale přichází jí zprávy o smrti jejího otce, a tak odjíždí koncem roku 1164 do Erathie.

Král Gryphonheart je zákeřně otráven ve 54 letech, koncem roku 1164.

V Enrothu se od roku 1164, kdy odplouvá královna Catherine a vládne de fakto Regent Wilbur Humprey - ochránce prince Nicolaie Ironfista, stane mnoho temných událostí. Kreegani po zničení zbytků Rolandovy armády v hradu Kriegspire zastavují svůj útok, a hodlají zemi získat jinak, vychytraleji. Pomocí zrádců mezi lidmi, kteří se k nim přidávají, vytváří církev Baa, naoko léčící chudé a za pár mincí pomáhající všem potřebným, ale přitom vytvářející nákazy a katastrofy. To má vytvořit dostatečný počet vystrašených oveček, jež se vrhnou do otevřené náruče této ďábelské církve. Katastrofy mají vyvolat v lidech dojem, že Ironfisti ztratili Nebeský Mandát, božské právo vládnout, a že je čas na to aby byl zvolen nový král, loutka démonů.

Během a po Noci padajících hvězd (1162) je zničen Černý les, pokrývající západní část Enrothu v oblasti Rajského údolí a u města Sweet Water. Toto město je vypleněno Kreegany. Mezi jeho obyvateli se nachází čtyři budoucí hrdinové, kteří před Kreeganskou armádou (vedenou šlechticem co přiletí na drakovi) prchnou přes studnu a plíží se podzemím pryč. Náhle objeví hrdina Falagar, černokněžník a pán portálů, který je bere pod svou ochranu a tři roky je cvičí v ústraní, ve městě Nový Sorpigal.

Po třech letech plných cvičení hrdinové vyrážejí v lednu 1165 na cestu. Nedaleko od města objeví tábor goblinů, kteří přepadávají kolejdoucí pocestné. Poté, co je hrdinové zlikvidují, najdou mezi jejich nakradenými věcmi trochu zlata, ale také pět dopisů krále Rolanda určených jeho ženě. U mrtvoly Sulmana najdou také dopis od pána Kreeganů, Xenofexe.

Ten v něm Sulmanovi píše, že je potěšen tím jak vyvolal sněhovou bouři u Rockhamu a vyděsil Rolanda, a jak celou dobu dával ďáblům zprávy kde je Roland a jeho armáda. Píše mu také, že události v Erathii, zařízené ďábly, donutí královnu Catherine brzy odjet domů, a na trůnu zůstane Nicolai, takže bude snadné ho odstranit. Sulman má slíbeno, že se stane králem Enrothu pod dohledem ďáblů. Má si také vyzvednout malou odměnu u mnicha řádu Baa v Novém Sorpigalu.Vydávajíc se za Sulmana si hrdinové berou peníze od Andovera Potbella, kněze řádu Baa, který čeká v hospodě ve městě a má dát Sulmanovi odměnu 1000 zlatých za jeho služby.

Enroth:

Znakem Enrothu je lev sotjící na zadních, symbol Ironfistů. V zemi je mnoho potíží, tři roky po zmizení Lorda Kilburna a krále Rolanda zemi vládnou Sir Osrick Temper, rytíř sídlící na svém hradu u Free Havenu, Lorreta Fleise, druid a správce pokladny , sídlící ve Stříbrné zátoce, Wilbur Humprey, první paladin a Regent hradu Ironfist, Lord Anthony Stone, velekněz Enrothu a zároveň vůdce špionáže sídlící u Free Havenu, Arcimág Albert Newton, sídlící ve svém hradu na Mlžných ostrovech, a Erik Von Stromgard, žijící v Bílé čapce, první lučištník země a pán severních pustin. Všichni pomáhali Rolandovi za následnických válek a stali se členy Velké rady šesti, vládnoucí nyní bez krále ze svého centra, Velké rady, ve Free Havenu, nad Orákulem ke kterému také rada uděluje přístup. Orákulum bylo poškozeno Archibaldem, který mu ukradl Paměťové moduly poté, co mu odmítlo pomoci za války s jeho bratrem, takže není schopno radě účinně pomoci dokud nebudou jeho moduly doneseny zpět.

Celou zemí se jako mor šíří chrámy církve Baa, která mate chudé a vystrašené a hlásá, že Ironfisti ztratili právou vládnout, a je na čase změnit krále.

Velká města jsou chráněna dračími věžemi před nájezdy draků, jedna z nich, v Kriegspiru, je však zničena.

Nový Sorpigal:

Nejmladší město Enrothu, založené jako poslední z velkých měst a pojmenované po Sorpigalu, městu ve světě VARN 4, ze kterého pocházel Morglin Ironfist, bylo místem odkud vyplouvaly kolonizační lodě do celého světa.

Situace ve městě je špatná. Pevnost, sloužící jako ochrana města před gobliny, je právě gobliny obsazena. V okolí se motá skupina nevrlých mágů hledajících Fontánu magie. Pavoučí královna terorizuje obyvatele spolu se svými pohůnky žijícími v opuštěném chrámu řádu Baa, chrámu opuštěném proto, že kněží řádu pavouky vyvolali za účelem terorizování obyvatel města, pavouci ale vyhnali i je. Bufford Alman hledá někoho kdo by jí zabil a donesl mu její srdce jako důkaz. Kněz Potbello hledá někoho kdo by mu donesl svícen řádu Baa z opuštěného chrámu, kde byl ve spěchu při útěku zapomenut. Violeta Dawsonová hledá svou dceru Angelu, která utekla a ztratila se v opuštěném chrámu. Janice, úřednice Nového Sorpigalu hledá někoho, kdo by našel kód ke dveřím v pevnosti zamořené gobliny, a zároveň ji vyčistil od nájezdníků. Zároveň hledá Zvonítko Harmonie, předmět ukradený lapky, kteří jsou členy chrámu Baa u Ironfistu. Starosta města Frank Fairchild zase hledá starou vědmu Sharru, kterou unesli lapkové z Enrothského Cechu Stínů a drží ji ve své skrýši u hradu Ironfist. S nimi jsou spojeni také Dragouni, nájezdníci a lupiči terorizující cesty do Ironfistu ze své skrýše, a právě dokumenty které spojují Cech Stínů s lupiči hledá Fairchild také. Poté dá informaci Lordu Stoneovi a ten zakročí. Všechny tyto úkoly jsou našimi hrdiny splněny, a hrdinové také odnáší Sulmanův dopis Wilburu Humpreymu na hrad Ironfist, aby se dozvěděl o zradě a osudu svého krále.

Gharikova kovárna, stojící na jednom z malým ostrůvků nedaleko pobřeží, má jméno po mágovi, který sem byl převelen Archibaldem z hradu Alamos, kde studoval paměťový krystal Beta. Měl v kovárně pro Archibalda vyrábět zbraně spolu se svými učedníky a ohnivými elementály. Po zmizení Gharika zde sídlí Marcus, bratr Gerrarda Blackamese, zrádce a služebník Baa, a vyrábí se svými mágy zbraně pro řád. Hrdinové ho porážejí a nacházejí v kovárně Hodiny nekonečného času.

Ironfist:

Hrad Ironfist je sídlem rodu Ironfistů od dob krále Morglina, právě odtud vládne nyní princ Nicolai a lord Regent Humphrey celé zemi. Pod hradem se nachází krásné město a přístav.

Město má nyní velmi mnoho problémů. Cech Stínů a Dragouni okrádají pocestné pod vedením Prince zlodějů, vůdce Cechu Stínů. Na cestách je také mnoho otravných následovníků řádu Baa.

Andrew Besper byl přepaden Dragouny a okraden o svou Harfu, která mu je promptně vrácena. Lord Wilbur Humprey si bere dopis a dává hrdinům možnost jak získat přístup k Orákulu, a to tak že přesvědčí velkou radu Enrothu o své loajalitě. Také po nich žádá aby zachránili ženu v nesnázích, dceru zavražděného vůdce řádu, Melody Silverovou, za což dostanou titul Križák. Poté cche po hrdinech aby zabili draka Longfanga Whitherhida v Blatech prokletých, což také udělají a jako důkaz donesou jeho spár. Následuje jejich povýšení na Paladiny. Také žádá jako úkol pro radu nalezení štítu Lorda Kilburna a zjištění okolností jeho smrti, a to se splní, když hrdinové naleznou zkrvavený Kilburnův štít u města Blackshiru. Princ Nicolai s hrdiny vyklouzne z hradu a uprchne do cirkusu, což je jeho velký sen. Odtud je později ještě rád vyzvednut a odveden zpět do hradu, poté se nenápadně vrátí na své místo. Velký chrám Baa, spolupracující s cechem Stínů a Dragouny je nakonec vypleněn, stejně jako skrýše obou organizací. Nedaleko od Ironfistu je Corlagonova država. Na hranici Blat prokletých se v tomto starém domě skrývá Corlagon, spojenec Archibaldův. Proměnil se v liche a studuje magii Terraxského křišťálu, aby se stal mocným a pomstil svou a Archibaldovu porážku. Je ale zabit našimi dobrodruhy a jeho dům je vyčištěn od nemrtvých. Země okolo Ironfistu hraničí se zemí trpaslíků, a na hranici stojí jejich Sluje, patřící králi Snerglemu. Tedy alespoň do té doby než byl tento zrádce spolupracující s Kreegany a uzurpující trůn poté co vyhnal krále Rocklina, spojence Rolandova, zabit hrdiny. Později se hrdinové zastaví také pro odměnu za zničení vlkodlaků v Blackshiru a vrátí Perlu čistoty Wilburu Humpreymu.

Mlžné ostrovy:

Teplé a příjemné souostroví je sídlem Arcimága Enrothu, a také místem, kde má řád Stříbrné přilby svou malou pevnost. Na ostrovech také bydlí několik pirátů z Regny.

Na Mlžných ostrovech se řád Stříbrných helem, vedený původně Johnem Silverem, vězní právě jeho příbuznou a hodlá převzít vládu nad ostrovem. Na přilehlých ostrůvcích řádí zloději a knězi Baa, obtěžující obyvatelstvo.

Na svém seznamu nepřátel má řád Stříbrné přilby starostu Charlese d' Sorpigala, který řádu věří a hodlá ho pověřit ochranou ostrovů, ale jen do té chvíle než seznam dostane do ruky. Lord Albert Newton, dává hrdinům za úkol najít fontánu Magie, která se nachází v Pirátské zátoce za, což jsou odměněni titulem Mág, a poté najít Terraxův křišťál, se kterým Terrax vytvořil základy magie, titul Arcimága následuje.Oboje je mu doneseno, a nakonec jako úkol Rady žádá Hodiny nekonečného času, aby vytvořil magické Zrcadlo které mu pomůže s jeho katastrofální pamětí tak, že najde poznámky na elixír obnovující paměť. Tyto hodiny naleznou hrdinové v Gharikově kovárně, a donesou je Albertovi.

Free Haven:

Free Haven je největší město a přístav Enrothu, sídlo Rady a Orákula. Je to město, kde bylo první původní osídlení a centrum vlády po zkolonizování světa z vesmíru.

Má také mnoho problémů. Kacířští druidé spojení s chrámem Baa pod vedením Cedrica Drutherse obsadili starý chrám Měsíce, v Pevnosti dragounů sídlí mocní lapkové ohrožující dopravu, na jih od města, na dohled od Blat prokletých stojí stará hrobka Ethrika Šíleného, prvního Liche na světě, ke které se nemrtví slétají jako můry ke svíčce. Místní chrám byl vypálen a několik mnichů ukradlo Svatý pohár, posvátnou relikvii chrámu, a uprchlo s ním neznámo kam. Při své cestě za jmenováním na Kněze hrdinové chrám s pomocí řemeslníků opraví, a poté i najdou Svatý pohár v chrámu Slunce na ostrově v Pirátské zátoce a jsou jmenováni Veleknězi. Kanály města se hemží lapky a také se šeptá, že jsou v něm kněží řádu Baa. Také se zde skrývá pán cechu stínů, Princ zlodějů, kde je také chycen hrdiny a odveden na hrad Stone.

Z Free Havenu také pocházel mocný mág Serendine, jehož zbroj Serendinova ochrana byla nalezena až ve vzdálené zemi Jadame.Demetri Razen, arcizabiják Enrothu,zde byl kdysi po odsouzení popraven jinou relikvií, mečem Finality, který jediný byl schopný protnout jeho očarovanou kůži. Také Prsten fúze, artefakt ,který byl odznakem Cechu alchymistů ve Free Havenu a umožňoval míchat nejmocnější lektvary, byl kdysi v tomto městě ztracen.

Zde se hrdinové mohou přesvědčit u velké Rady o stavu splnění jejich úkolů pro vládce Enrothu, ale všech šest zástupců šesti vládců jim musí dát souhlas, aby mohli navštívit Orákulum a zjistit od něj, jak zničit démony.

Dále zde dostávají úkol od Lorda Tempera - navštívit Kavalíra aby mohli být také jmenováni tímto titulem, to se jim daří v hospodě u nedaleké vesnice Rockham. Dalším úkolem je porazit Vojevůdce, vůdce armády temných rytířů a lupičů sídlícího v ohromné pevnosti ve Stříbrné zátoce, a donést o tom důkaz. Po provedení této obtížné mise jsou hrdinové jmenováni Šampiony. Úkol pro Radu je těžký, hrdinové mají zničit předsunutou základnu ďáblů u hradu Kriegspire, zabít všechny démony v ní a donést jejich plány. Gabriel Cartman, muž sídlící ve Free Havenu, chce po hrdinech aby donesli lebku Ethrica, prvního liche na světě, aby zjistil jak probíhá rituál Nekonečné noci. Při rituálu je člověk změněn v liche, a Gabriel chce vyvinout protikouzlo. Hrdinové Ethrica zabijí (podruhé a naposledy) a vyčistí jeho hrobku, poté donesou lebku Gabrielovi. Zoltan Pheps, obchodník z Free Havenu, žádá od hrdinů aby nalezli dýku Mordred, mocný artefakt který mu nabídl jeden dobrodruh, ale pak byl přepaden a dýku ukradli Dragouni. Hrdinové se vypraví do jejich pevnosti a vybijí je, obchodník jim Mordreda nechá, prý než domluví jeho cenu (už ho neuvidí). Carlo Tormini má problém, jeho přítelkyně byla zajata lidojedy v Pirátské zátoce. Hrdinové se jí vypraví hledat a vyrvou jí z rukou lidojedů v chrámu Tsantsa, kde domorodci provádějí krvavé lidské oběti. Hrdinové také vyčistili starý chrám Měsíce, když vykonávali úkol pro povýšení na Arcidruidy.

Pirátská zátoka:

Tato zátoka je domovem několika kmenů lidojedů, kteří ohrožují obyvatele vsi Hareckburg, pojmenované po slavném zakladateli Regnanského císařství. Dále se zde nachází slavná Fontána magie, starý chrám Tsantsa plný lidojedů, chrám Slunce, obývaný podivnými mnichy kteří přijeli z Free Havenu, a chrám Řádu Pěsti, ve kterém tato podivná sekta sídlí. Také Síně Pána ohně, podivná budova stará stovky let, je schována na hranici této oblasti. Určitou část roku je zde i cirkus Slunce, do kterého utekl Nicolai. Navrch je zde několik pirátů z Regnanského císařství, po kterých má zátoka jméno.

Hrdinové, bojující po cestě s lidojedy, dorazí do Hareckburgu a dostávají od bývalého člena Řádu Pěsti, Winstona Schezara, úkol. Mají zničit Krystal který mniši řádu zkoumají a chtějí ho dát církvi Baa. Hrdinové řád iKrystal zničí ještě před tím, než si ho kněží Baa mohou odvézt. V chrámu Tsantsa osvobodí přítelkyni Carla Torminiho z Free Havenu, a v chrámu Slunce vybojují nad zlými mnichy Svatý pohár z freehavenského chrámu. Nakonec se dostanou i do Síně Pána Ohně, a pomáhají tomuto prastarému elementárnímu stvoření očistit jeho haly od goblinů, ogrů a také podivné bytosti, padlého Ochránce VARNU, který se sem dostal z hrobky VARNU a usídlil se tu.

Blata prokletých:

Tato temná, bažinatá a smutná země je místem, kde probíhaly nejhrůznější pokusy Cechu nekromantů, pokusy plné temné magie a tvoření nemrtvých, a také místem kam se uchýlily jejich zbytky po prohrané válce Rolanda s Archibaldem - do hradu Darkmoor. Pod hradem je malá vesnice Darkmoor, jejíž obyvatelé mají věru těžký život.

Celá země je týrána houfy duchů, kostlivců a harpyjí. Na jejím kraji sídlí občas cirkus Slunce, dále tato země sousedí se zemí trpaslíků. Nachází se zde jejich železné doly, v současnosti patřící králi Snerglemu, který vyhnal Rocklina, spojence Rolandova, a nařídil těžit drahé rudy aby se mohl vyzbrojit. A nejspíš také aby mohl vyzbrojit Kreegany a jejich spojence, jak hrdinové zjistí při "návštěvě" jeho dolů. V Blatech má také svou jeskyni neslavně proslulý rudý drak Longfang Whitherhide, požírající neopatrné hrdiny.

Naši hrdinové celou oblast očistí od nemrtvých, v hospůdce ve vesničce Darkmoor dostanou od bývalého trpasličího zbrojíře Avinrila Smitherse za úkol zabít Snergleho, Rocklin jím byl vyhnán a skrývá se, a část trpaslíků chce svého krále zpět. Smithers jim za odměnu navrhuje, že je naučí se sekyrou po trpaslicku. Hrdinové nejprve vyčistí železné trpasličí doly, kde získají od zajatého trpaslíka klíč od slují, a tam konečně ve velké bitvě zrádce zabijí a jeho sekyru donesou jako důkaz. Také starý Longfang, rudý drak, skončí svůj krutý život díky našim hrdinům. Ve vesnici pod hradem jsou kontaktování místním mágem Terrym Rosem, a ten jim dá za úkol zničit Knihu lichů na hradě Darkmoor, sídle nekromantů, kteří jsou v něm schovaní od porážky Archibalda. Hrdinové tuto knihu zničí a zamezí tak přeměně dalších mágů v liche, čímž de fakto zničí nekromanty v celé zemi.

Ledová vysočina:

Tato nehostinná zasněžená oblast na severu Enrothu, sousedící se zemí divokých barbarů, je sídlem dvou lordů. Lorda Anthony Stonea, velekněze, šéfa špionáže a špinavých operací, a lorda Erika Von Stromgarda, prvního lučištníka a lovce Enrothu. Také se zde nachází město Bílá čapka, hrad Stromgard, sídlo lorda Stromgarda, hrad Stone, na kterém sídlí Velekněz freehavenský, a městečko kolem něj. Dál na jihu se nachází tvrz Ledový vítr, stará pevnost Lorda Stromgarda. V podhůří je skryta i skrýš cechu Stínů.

Známým artefaktem tohoto cechu je plášť jednoho z jeho bývalých vůdců, Alastra Blanea, plášť Pendragon, který zvyšoval jeho dovednosti loupení a štěstí. Blane nebyl nikdy chycen, a zemřel poté, co byl obviněn u hraní karet že podvádí, a plášť byl z jeho těla ukraden.

V poslední době nastaly v této oblasti vskutku veliké problémy. Stále sněží, už pěkně dlouhou dobu, což rozhodně není přirozené.

Lord Stromgard byl vyhnán ze svého hradu, chránícího průsmyk Ledového větru, z tvrze Ledový vítr, kterou obsadili bandité a ogři, spolupracující s dračími jezdci, kteří nemohli napadat velká města kvůli dračím věžím. Bandité hodlají dračím jezdcům předat klíče od věží, aby je mohli odpojit a volně útočit na velká města Enrothu.. Lord Stone zase hledá cestu jak obnovit freehavenský chrám a najít Svatý pohár, a také ho trápí Princ zlodějů, jehož skrýš ne a ne najít.

Hrdinové, poté co se probojují skrz harpyje a potulné bojovnice do města u hradu Stone, jsou kontaktováni Lordem Stonem, a ten jim zadá úkol obnovit freehavenský chrám. Poté co tak udělají jsou hrdinové jmenováni Knězi. Dostávají druhý úkol, nalézt Svatý pohár a donést ho do nově vystavěného chrámu. To také hrdinové zvládnou, najdou mnichy co ho ukradli v chrámu Slunce v Pirátské zátoce a jsou povýšeni na Velekněze. Jako úkol Rady hrdinové mají lapit Prince zlodějů, vůdce Cechu Stínů. Hrdinové najdou sídlo cechu, skryté pod horami oddělujícími hrad Stone a ves okolo něj od zbytku vysočiny, a vybijí zloděje. Najdou důkazy o spojení cechu s lupiči a s církví Baa, a také stopu. Zjistí, že Princ se nachází v kanálech pod Free Havenem. Tam je nalezen, zajat a odveden hrdiny k lordu Stoneovi.

Lord Stromgard dá hrdinům za úkol dostat se do jeho staré pevnosti Ledového větru a donést mu klíče od dračích věží, které mají chránit velká města Enrothu před draky a dračími jezdci. Hrdinové pevnost vyčistí a klíče mu donesou, a jsou povýšeni na Válečné kouzelníky. Poté po nich Lord chce aby všechny věže pomocí klíčů nastavili tak, aby útočily jen na velké objekty, a ne na vše co létá jako doteď (což stálo život několik mladých mágů). I to hrdinové zvládnou, přenastaví věže ve Free Havenu, Mistu, Novém Sorpigalu, Blackshiru, Stříbrné zátoce a Ledové vysočině, a jsou jmenováni Bojovými mágy. Jako úkol pro Radu po nich Lord chce, aby zastavili zimu, která ne a ne skončit. Hrdinové nalézají v Kriegspiru v horách poustevníka který toto prokletí vyvolané knězi Baa odstraní.

Také donesou lordu Stoneovi Ankh Gerrarda Blackamese.Stone měl celkem radost z pádu ochránce dobra Silvera (jako špion a vlastně vůdce oficiálních zlodějů nemohl mít než radost), ale ze spojení řádu s církví Baa už radost neměl, a hrdiny za toto zjištění odměnil.

Stříbrná zátoka:

Zelená a úrodná stříbrná zátoka je místem kde sídlí většina druidů Enrothu, také sídlem Arcidruidky Loretty Fleise. Tato původně rybářská a obchodní vesnice se rozrostla za několik staletí v nádherné město. Je zde také svatyně druidů, Monolit, kde byla vytvořena kdysi dávno mocná hůl Merlin, odznak moci Arcidruida. Na severu je stará pevnost, nyní obývaná armádou lapků. Kus od města stojí sídlo řádu Stříbrné helmy. Na ostrovech za městem se nachází starý druidský kruh, používaný k obřadům.

V poslední době došlo k mnoha problémům. Země je zamořena gargoyly a temnými druidy pod velením Cedrica Drutherse, kteří ovládli Monolit, a postavili tam svůj temný oltář ve snaze využít síly Monolitu pro své temné záměry spojené s aktivitami církve Baa. Také se zde v ohromné pevnosti, která měla původně chránit dávno zaniklou vesnici pod ní, usídlil Kergmond zvaný Vojevůdce, muž, který byl propuštěn z řad rytířů Enrothu pro svou neschopnost. Přesto, nebo spíš právě proto, se stal Vojevůdcem a velitelem armády lapků a temných rytířů. Na ostrovech, obývaných monstry a blázny, se nachází také Kamenný kruh, svaté místo druidů kde se provádí povýšení na Vznešené druidy. A také je zde hlavní sídlo Řádu Stříbrné helmy, "ochránců" Enrothu, nyní však spíše jeho škůdců. Loretta Fleise dá hrdinům první úkol, a to provést obřad Slunce v Kamenném kruhu o poledni, ale jen o slunovratu nebo rovnodennosti. Loretta hrdiny telepaticky kontaktuje, jakmile jsou ve správnou dobu na správném místě, a povýší je na Vznešené druidy. Poté dostanou úkol provést obřad Měsíce v chrámu Měsíce u měsíčního oltáře, a to jen o půlnoci během úplňku. Hrdinové, poté co pobijí zlé druidy v chrámu usídlené, jsou opět stejným způsobem povýšeni. Jako úkol pro Radu chce Loretta aby hrdinové objeli všechny stáje a zvedli jejich ceny, vypadá to že to dělá pro peníze, čímž je vyhlášená, ale hrdinové zjistí, že vše dělá spíše pro dobro lidí, protože zvednutím cen za náklad zamezí prodeji a převážení obilí ve velkém. To zůstane uskladněno, a v zimě je tak zajištěn dostatek jídla pro všechny. Hrdinové úkol splní velice rychle, a získají bonus 25000 zlatých. Hrdinové také dostanou úkol od Eleanor Vanderbiltové, a to zničit oltář temných druidů v Monolitu a vyhnat je, což se jim samozřejmě podaří. Hrdinové po svých zkušenostech z Mlžných ostrovů napadnou hlavní pevnost Řádu Stříbrné helmy, kde zjistí od ducha zavražděného vůdce řádu, Johna Silvera, že jeho zástupce, Gerrard Blackames a jeho bratr čaroděj Marcus ho odstranili a převzali moc nad řádem, a protože spolupracovali oba s církví Baa tak začali řád využívat jako její prodlouženou ruku. Hrdinové zabili Gerrarda a pobili padlé členy řádu, John jim za to odkryl tajnou skrýš kde ukryl před smrtí své cennosti, a poslal je s Ankhem, Blackamesovým symbolem, ať oznámí pád řádu vládcům Enrothu. Lorreta hrdiny vyslechla, ale odměnu jim nedala a poslala je pro ni za lordem Stonem. Ten měl celkem radost z pádu ochránce dobra Silvera, ale ze spojení řádu s církví Baa už radost neměl, a hrdiny za toto zjištění odměnil. Hrdinové také porazili Kergmonda Vojevůdce a jeho armádu, a získali jeho propouštěcí dokumenty, které donesli lordu Temperovi.

Blackshire:

Blacshire sousedí s Dračími písky, velkou pouští obývanou těmi nejhoršími netvory. Od pouště je odděleno vysokým pohořím, které ji chrání před těmito bestiemi. V oblasti se nachází město Blackshire, na západ od něj je Hvězdné jezero s chrámem Hada, a také zde občas staví cirkus Slunce.

Také zde sídlil cech Vynálezců, který vytvořil mnohé artefakty. Jeden z jeho šílených členů, Cornelius, vytvořil sekeru Vulkán, která jediným úderem porážela jakýkoliv strom. Cornelius ji použil na vykácení stromů okolo svého domu, ale brzy byl zavražděn, a sekera našla majitele který její sílu použil k "lepším" účelům. Vynálezci také stvořili Berserkův pás, který měl ze svého nositele udělat neohroženého a supersilného válečníka, bohužel ale také vytvořil válečníky bez pudu sebezáchovy a bez smyslu pro ústup z boje.

Blackshire se pyšní platnéřským cechem, a každý jeho velmistr ve svém životě vytvořil jednu Skvělou zbroj jako ukázku svého umění. Její výroba trvá i dvacet a více let.

Jak hrdinové brzy zjistí, obyvatelé Blackshiru jsou prokleti, v noci za úplňku se mění ve vlkodlaky a vraždí vše kolem sebe, a ráno nevědí co udělali. Kus na sever za městem se nachází Vlčí jeskyně kde sídlí vůdce vlkodlaků, a kde je také Vlčí oltář. Maria Trepan, žena z Blackshiru, požádá hrdiny o pomoc a odstranění prokletí. Hrdinové neohroženě vkročí do vlčí jeskyně, kde po dlouhých bojích naleznou ducha paladina Baltazara, který jim řekne, že vlkodlaci se podzemními chodbami prokutali až sem. Jeho samotného zabili a poté zamořili celý Blackshire. Před svou smrtí schoval Perlu čistoty, pro kterou hrdiny pošle. Ti ji použijí na Vlčí oltář a zlomí tak prokletí. Baltazar chce ještě, aby zabili Vůdce vlkodlaků a vzali mu Perlu hniloby díky které prokletí vyvolal. Hrdinové celé doupě vyčistí, vůdce zabijí a Perlu donesou Baltazarovi, který ji vezme do země mrtvých aby nemohla déle škodit. Posílá hrdiny aby předali Perlu čistoty Wilburu Humpreymu, vrchnímu paladinovi Enrothu. Pak jeho duše v klidu odchází. Hrdinové si u Marie vyzvednou odměnu a u Wilbura také.

Joanne Cravitz chce po našich hrdinech, aby našli jejího manžela v chrámu Hada na ostrově na Hvězdném jezeře, ostrově který je posetý sochami a obývaný medúzami. Hrdinové přijmou úkol a vyrazí ho zachránit, v chrámu také získají od podivné entity Q roh Rose, draka zabitého při Noci padajících hvězd. Twillen, starý dvorní mág Morglina Ironfista, dá hrdinům za úkol roznosit jeho 5 sošek do Kriegspiru, Sweet wateru, Dračích písků, Blat prokletých a do Pirátské zátoky, on sám mezitím provede mocná zaříkání, a poté by měl omládnout. Poté, co hrdinové obletí celou zemi a sošky umístí, vrací se pro bohatou odměnu k nyní mladému Twillenovi, který odchází na hrad Ironfist ucházet se o své staré místo dvorního mága. Také najdou štít Lorda Kilburna, který donesou na hrad Ironfist jako důkaz jeho smrti.

Kriegspire:

Vesnička Kriegspire leží u hradu který jí dal jméno, a byla vždy obývána černokněžníky a alchymisty, kteří v síních pod hradem zkoumali podivná stvoření a vytvářeli artefakty mocné síly. Snad právě zde vznikl Prsten Plání, se kterým kartografka Alvia Morrania vstoupila do Elementárních Plání, a který ji před účinky elementů dobře ochránil. Zde byly také vyrobeny Drakobijecké štíty (z erudinu, staltu a kůže hyder), které chránily obyvatele a válečníky právě za doby hojných útoků draků. Na hradě za Archibalda pracoval také nekromant Agar, jeho oblíbený mág, a vytvářel a křížil temná stvoření, především své Mazlíčky. Vytvořil také Oči zla (beholdery), velice mocné tvory kteří jeho jméno zvěčnili, a jsou nyní rozšířeni i v Erathii. Po Následnických válkách byl hrad prázdný, poté co z něj Agar uprchl. Pak se do něj uchýlil Roland a svedl zde svůj poslední boj s ďábly, byl zajat a po čase odvezen neznámo kam. Hrad krátce po odchodu ďáblů obsadili opět černokněžníci, zkoumající jeho tajemství. Poté, co se jejich nestvůrní služebníci vzbouřili, byli nuceni změnit čtyři krásná jezera okolo hradu v obrovský kužel, ve kterém je hrad nyní uvězněn, aby z něj nic neuniklo.

Nyní se z Kriegspiru stalo takřka centrum zla. Nejvyšší chrám řádu Baa, nepouštějící nikoho bez pláště řádu dovnitř, je skryt na východ od města. Za horami na severu jsou obrovské jeskyně dračích jezdců, temných rytířů jezdících na dracích, kteří terorizují svými nájezdy celé okolí. Na severu, ve sněhové pustině, je skryta laboratoř nekromanta Agara, který zmizel z hradu Kriegspire po Následnických válkách. Na západní straně hor je skryta malá pevnost ďáblů.

Okolím bloumají minotauři, mladí draci a zemní elementálové. Dračí věž Kriegspiru byla zničena při nájezdu dračích jezdců, naštěstí jich přitom desítky pobila, a oni od té doby nevystrčili nos, a čekají až jim jejich spojenci pošlou klíče od dračích věží.

Hrdinové v malé vesnici Kriegspire dostávají jediný úkol, který jim zadá Emil Lime, mág kdysi působící v hradě Kriegpire a jeden z těch, co okolo něj vyzvedli vulkán. Chce, aby mu donesli z hradu Tepané vejce, relikvii z časů před Tichem, patřící jeho rodině po generace. Hrdinové tak při návštěvě hradu rádi za tučnou odměnu učiní. Také se zastaví v jeskyních dračích jezdců a vybijí jejich obyvatele, draky i temné rytíře. Po cestě narazí na Agarovu laboratoř, která je plná jeho Mazlíčků a Očí zla (beholderů), a na konec se probijí až Agarovi, změněnému v liche a pátrajícímu po Paměťovém krystalu Epsilon, který zapomněl v hradu. Proto také vytvořil své oči, aby mu krystal donesly, ale je hrdiny zabit a jeho laboratoř je vypleněna. Do chrámu Baa se hrdinové zatím nemohou dostat.

Poté, co hrdinové splnili úkoly pro velkou radu, zjistili, že Slicker Silvertongue, zástupce Wilbura Humpreyho, je stále odmítá pustit k Orákulu. Zajeli tedy za Wilburem, který jim řekl že si myslí, že Slicker je ovládán kněžími Baa a že je pod vlivem zlého kouzla, našel dokonce v jeho komnatách plášť této církve. Hrdinové, vybaveni tímto pláštěm, vstupují do Nejvyššího chrámu Baa v Kriegspiru, kde pobijí všechny jeho obyvatele, a v truhle, zamčené klíči Velekněze a Vznešeného čaroděje řádu nacházejí dopis, který usvědčuje Slickera jako zrádce spolčeného se Xenofexem, králem Kreeganů. To řeknou Wilburovi a předají mu nalezený dopis. Jako odměnu dostanou k dispozici loď Královna Catherine, která hrdiny kdykoliv odveze na Poustevníkův ostrov. Zde se, ukryt u vulkánu sopky, skrývá Vyšší chrám řádu Baa, poslední velký chrám tohoto řádu v Enrothu.

Slicker hrdinům, poté co přijdou do Rady, řekne, že se stejně stane králem a mizí v oblaku dýmu.

Hrdinové jsou puštěni k Orákulu, které jim ale řekne, že potřebuje své paměťové krystaly-Alfa, Beta, Epsilon a Delta, aby s nimi mohlo vůbec promluvit. Také jim načrtne přibližné místo kde krystaly jsou.

Krystal Delta se nachází v hradu Darkmoor, sídle zbytku nekromantů poražených v Následnických válkách. Hrdinové se probijí přes ogry, Oči zla a liche až do centra obrovského a temného hradu. Zde krystal objeví a ve velké bitvě s lichy zabijí Krále lichů, nejspíše samotného Terraxe, prvního arcimága který dal základ všem magiím a poté se proměnil v liche a odešel na toto místo. Také zničí Knihu lichů, umožňující provádět přeměnu v mágů v liche.

Poustevníkův ostrov:

Hrdinové se sem dostanou lodí Královna Catherine, kterou jim dal k dispozici Wilbur Humprey po usvědčení Slickera Silvertongue.

Poustevníkův ostrov je vlastně obrovská sopka u západní části Dračích písků. Moře jsou obývána obrovskými mořskými netvory, a na pevnině, pokryté pouští a na západě přecházející v plodnější zemi, vládnou krutí titáni a toulají se tudy skupiny hyder. Málokdo se odváží do této smrtící oblasti.

Krystal Alfa se nachází na Poustevníkově ostrově ve Vyšším chrámu řádu Baa, plném ohnivých elementálů, kněží Baa a ďáblů. Hrdinové se k němu probijí a zabijí v bitvě samotného zrádce Slickera Silvertonguea. Z chrámu vede teleport do kanálů pod Free Havenem, což také ukazuje, jak se tam kněží dostávali.

Krystal Epsilon je v hradu Kriegspire, zapomenutý zde Agarem a hlídaný minotaury, mladými draky a Mazlíčky Agara. Po dlouhých bojích ho hrdinové získají a ve starém vězení najdou také dopis krále Rolanda.

Ten zde byl nějakou dobu vězněn spolu s Tanirem a Lordem Ragnarem, jedinými přeživšími po útoku Kreeganů. Roland píše, že Ragnar nejspíš brzy zemře protože byl těžce raněn, a že ten, kdo dopis najde, musí zastavit ďábly za každou cenu, i kdyby to mělo znamenat propuštění Archibalda. Také obviňuje Sulmana jako zrádce, který celou dobu spolupracoval s ďábly.

Úhoří vody:

Tento název patří souostroví ležícímu na severovýchodě Enrothu. Moře jsou zde plná mořských netvorů, kteří dali oblasti jméno, a vodních elementálů. Na hlavním ostrově je malá vesnice a nad ní stojí hrad Alamos, odvěké sídlo cechu Alchymistů, kteří využívali jeho odlehlé polohy ke svým nebezpečným pokusům. I dnes se v hradě stále pracuje a nevrlí obyvatelé odmítají být rušeni ve svých výzkumech. Na menších ostrůvcích, většinou zamořených Agarovými mazlíčky, většinou nic není, jen na jednom z nich je malý přístav s hostincem.

Hrdinové na své cestě bojují s Mazlíčky, vodními hady a elementály. Na západ od hradu Alamos vytáhnou z kamene meč Excalibur. Poté projdou vesnicí u hradu a bez bázně do něj vstoupí.

Poslední krystal, Beta, se nacházel v hradu Alamos, sídle cechu Alchymistů, ve kterém stále probíhají jejich pokusy. Hrdinové se ke krystalu dostávají po dlouhém bloudění obrovským hradem a bojích s mágy, válečnicemi a elementály vzduchu. Nedaleko krystalu naleznou Archibaldův dopis Gharikovi, kde je mu přikázáno dostat z Paměťového krystalu co nejvíce informací, které mu Orákulum nechtělo dát.

Poté, co umístí všechny krystaly, se hrdinové od Orákula dozví, že se jmenuje Melian a je Strážcem Enrothu. Archibald se od něj za Následnických válek snažil dostat rady ajak zvítězit, ale Melian mu odmítl pomoci, a Archibald ho poškodil a odnesl jeho paměťové krystaly na různá místa, kde byly zkoumány jeho mágy. Ti se z nich snažili vydolovat alespoň střípky jeho vědomostí. Díky poškození Melian nemůže hrdinům přímo pomoci, ale informuje je že elitní vojáci a šlechta Kreeganů má tuhou kůži a zná obranná očarování, která nejlépe prorazí střely z laserových zbraní. Ty jsou uschovány v Kontrolním centru planety. Tamtéž jsou také stroje, které hrdiny naučí základy boje s těmito zbraněmi.Vstup do teleportu vedoucího do Planetárního kontrolního centra se nachází u Meliana, ale může být odemčen pouze pomocí Ovládací kostky, a jak Melian hrdiny informuje, poslední Ovládací kostka v Enrothu se nachází kdesi v Dračích píscích.

Dračí písky:

Dračí písky je rozlehlá poušť na jihu Enrothu, obývaná pouze těmi nejsilnějšími netvory, draky, ještěry, titány a hydrami. V její jižní části je Abdulovo centrum, známá oáza, ve které je u Abdula možno směnit výhry z cirkusu Slunce za více či méně hodnotné předměty.

Na ostrovech u jižní části pouště je také slavná Kaple bohů, chráněná velkým množstvím draků, která má dle legendy tomu kdo se v ní pomodlí dát velkou moc. Je v ní skryt i teleport na podivné místo(kanceláře NWC - vtípek autorů hry).

Naši hrdinové vyráží na cestu do Dračích písků, kde objeví Hrobku VARNu, prastarou kosmickou loď ve tvaru pyramidy, obývanou její posádkou- Strážci VARNu, a dále džiny a efreety. Tento VARN kolonizoval celou planetu Enroth. Po nekonečných bojích a dlouhém bloudění pyramidou se hrdinové dostávají do místa kde je Ovládací kostka schována, porazí také několik velice silných robotů - Strážců a Kostku získávají. V pyramidě také naleznou prastaré nápisy - hieroglyfy, ve kterých jsou zapsány rady původní posádce lodi, která letěla k našemu světu zřejmě několik generací. V zápisech je napsáno varování před Kreegany, píše se tam že se proti nim mají použít energetické zbraně, a také že posádka má po přistání umístit Strážce, což je zřejmě Melian - Orákulum, bezpečně mimo loď.

Poté, co hrdinové donesou Melianovi Ovládací kostku, je jim sděleno, že na to aby Kreegany porazili musejí zničit jejich hlavní reaktor, který byl vybudován na místě kde havarovala jejich loď - v Úlu ďáblů u Sweet wateru. Reaktor lze zničit jen pomocí laserových zbraní z kontrolního centra. Ale pokud reaktor zničí, vyvolaná exploze by mohla roztrhnout celou planetu, proto hrdinové potřebují mocné kouzlo které výbuch zaštítí. Jediná osoba, která takové kouzlo může znát, je Archibald, tou dobou zkamenělý v knihovně hradu Ironfist.

Melian hrdinům sdělí, že Kreegani se objevili poprvé přes 1500 lety, ničili kolonie Prastarých a loupili nerostné bohatství. Jejich životní cyklus je takový, že poté co vydrancují planetu a přemnoží se, nasednou do lodí a cestují k dalšímu světu. Svými útoky Kreegani narušili obchodní a informační Síť kolonií Prastarých, a způsobili tak Velké Ticho, ve kterém náš svět upadl do barbarství. Díky tomu je Orákulum dnes považováno spíše za Boha, a jen málo lidí je schopných pochopit jeho pravý účel a funkci.

Hrdinové se poté teleportují do Kontrolního centra, jehož Strážci bohužel nejsou již pod Melianovým dozorem a tak s nimi musí bojovat. Hrdinové zjistí, že centrum se celým jménem jmenuje Planetární kontrolní centrum VARN, najdou zde také stroje, které je naučí základy boje s laserovými pistolemi a puškami. Tyto vzácné ničivé zbraně jsou zde stále ještě uloženy.

Hrdinové navštíví velký sál, ve kterém se kdysi konaly bankety nejvyšších vládců země, a kde se údajně král Sheridan při oslavě svých 21. narozenin málem zadusil soustem koňského masa, a zachránila ho obsluhující dívka, která se později stala jeho ženou. Hm.

Naleznou také vzkaz strojníka Wilsona, který odeslal z místnosti 4 zprávu se žádostí o pomoc, ale jak sám říká, spojení s dalšími koloniemi již několik týdnů nefunguje. Poté se zamkl ve skladišti 6. Také říká, že roboti zešíleli a vraždí vše živé, a proto zamkl celé Kontrolní centrum, aby nemohli uniknout ven. Celá událost se zřejmě stále jen krátce po Velkém Tichu. 4. patro, sekce 18 až 96 je bez vzduchu, díky rozbitým přístrojům, a mohou tam pouze roboti.

Rajské údolí:

Rajské údolí bylo kdysi nádhernou úrodnou zemí, ale po Noci padajících hvězd shořel Černý les, a postupně zmizela všechna zvířata i vláha a většina lidí odešla na východ aby se uživila. Přežívající lidé žijící ve vesnici Edensbrook jsou sužováni útoky draků, nacházejících se ve výběžku Dračích písků odděleného od údolí horami, a také útoky titánů a hyder. Zde před lety Roland porazil menší armádu ďáblů a zachránil město před zničením.

Poté, co hrdinové vyčistili Kontrolní centrum a vybavili se puškami a pistolemi, vyrazili hledat experta a mistra v ovládání těchto zbraní. Experta nalezli vcelku lehce, ale mistr, žena jménem Rexella, která kdysi jednu tuto zbraň nalezla a byla velkým lovcem draků, žije v Rajském údolí, ve vesničce Edensbrook, sužované draky, titány a hydrami. S pomocí nových zbraní hrdinové tato stvoření lehce porazili a stali se mistry v ovládání zbraní Bohů.

Nyní zbýval ještě jeden úkol, a to získat od Archibalda svitek s kouzlem, které odštítí výbuch reaktoru Kreeganů. Hrdinové se vrací na hrad Ironfist kde od prince Nicolaie zjistí, že pro to, aby mohli uvolnit Archibalda, potřebují Tanirův zvoneček. Ten je uzavřen v královské pokladně, kterou lze otevřít jen pomocí drahokamů ve třech korunovačních klenotech, Koruně Enrothu, Žezlu spravedlnosti a Třetím oku. Třetí oko není k nalezení. Hrdinové si vzpomenou, že Roland ve svých dopisech Catherine psal, že Třetí oko je ve studni. Naleznou ho v nedaleké studni a Nicolai jim zvonek donese. Hrdinové propouští Archibalda, ten jim v knihovně vyhledá svitek s Rituálem prázdnoty, kouzlem, které by mělo výbuch reaktoru zadržet. Poté Archibald zmizí.

Hrdinové ještě před svým posledním úkolem kompletují zprávu, uloženou v Obeliscích, nacházejících se ve všech částech Enrothu, a nacházejí pirátský poklad ukrytý v Dračích píscích. Poté se vydávají na cestu do svého zničeného domova.

Sweet water:

Město Sweet water bylo kompletně zničeno za Noci padajících hvězd. Naši hrdinové byli jedni z nemnoha šťastlivců, co unikli smrti z rukou Kreeganů. Nyní je celé město v troskách, země okolo je vyprahlá a zničená. Nad Rajským údolím, ve kterém zbytky města leží, stojí Úl, hlavní pevnost Kreeganů.

Hrdinové se probíjí přes Kreegany a jejich okřídlené šlechtice a velitele až do Úlu, hlavní pevnosti démonů. Zde po nekonečných bitvách s ďábly nacházejí Reaktor, který zničí. Po boji s Královnou úlu, velikou ďáblicí chráněnou velkým počtem elitních bojovníků, mizí hrdinové pryč. Provedou úspěšně Rituál prázdnoty a pevnost Kreeganů je zničena i se všemi jejími obyvateli. Výbuch reaktoru je odstíněn a hrdinové tak zničí démony jednou provždy; v Enrothu zavládne klid a mír.

Hrdinové se vracejí na hrad Ironfist, kde jsou na velké slavnosti pasováni na Ochránce Enrothu princem Nicolaiem. Archibald Ironfist sleduje celý výjev ve své křišťálové kouli, a za ďábelského smíchu děkuje hrdinům, že zachránili JEHO zemi. Tím končí vleklá a bolestná záchrana Enrothu.

Archibald ale nakonec z nějakého důvodu změnil své plány, jak můžeme vyčíst z jeho deníků:

Záznam 1, 11. června 1165

Konečně jsem volný!! Nic bych nevyměnil za ten pocit moci se opět nadechnout čerstvého vzduchu a hýbat se!! Ale jaký vzduch dýchám? Kterou zemí musím stále prchat? Je to můj Enroth, to jistě, ale mnoho se změnilo v tom více než desetiletí, kdy jsem byl bratrovým věšákem na hadry, poté co mě bratrův kouzelník, Tanir, změnil v kámen. A nebýt těch hloupých dobrodruhů, byl bych jím i teď! Tanire!! Přísahám, že tuto urážku ti jednou bohatě oplatím, a to velice důkladně.

Začal jsem psát tento deník, aby mi pomohl udělat si pořádek ve všech chaotických událostech které se staly. Jsem velice hledaný muž, ale našel jsem skrýš v bývalém domově mého kolegy v umění nekromancie, Nimbuse. Jeho učedníci mi řekli, že jejich mistr odplul do Erathie. Přál bych si, aby nebyl tak moudrý a řekl svým učedníkům více detailů před svým odjezdem ... Vše co z toho mohu vyčíst je, že Cech Nekromantů má nějaké nepěkné plány s Erathií. Třeba bych se k nim mohl přidat?

Jak můj nenáviděný bratr, Roland Ironfist, tak jeho ubohá žena Catherine nejsou v Enrothu. Roland byl podle všeho unesen podivnými démony. Catherine odjela do Erathie před pěti měsíci na pohřeb svého otce a od té doby o ní není zpráv. Jejich syn, Nicolai, sedí na trůnu a vládne spolu s tím hlupákem Wilburem Humpreyem, který je Regentem. Kéž bych byl v pozici kdy bych mohl využít této příležitosti! Enroth je teď jako šťavnaté jablko, které jen čeká, až ho někdo utrhne.

Nejdříve ale musím znovuvybudovat svou pozici. Bez země a armády jsem opět na začátku. Kde jsou mí společníci z Cechu? Nemůžu se s nimi nijak spojit, ani pomocí magie. Kéž by je jen mohl získat pro svůj cíl!! Nimbusovi učedníci jsou k ničemu - zajímají je jen jejich ubohá cvičení a pokusy. Amatéři!! Jak pyšní jsou na to, že vytvořili své miláčky, zombie koček a krys!! Cha, tyto jejich nepoužitelné výtvory se rozpadnou na kusy během několika hodin. Ubohost.

Musím si co nejdříve promluvit s jejich mistrem. Podle všeho zbabral svou roli učitele, když vidím, jak ubohé výsledky jeho studenti dosahují!. Jeden den jsem sledoval jednoho z nich, jak zkazil jedno z nejlehčích kouzel! Jeden z jeho takzvaných "pokročilých studentů"! Nemohl jsem tomu uvěřit. Došel jsem k bolestnému přesvědčení, že jak studenti, tak jejich mistr jsou totálně neschopní. Jen doufám pro jeho vlastní dobro, že Nimbus měl neobvykle velkou smůlu při hledání dobrých učedníků.

Záznam 37, 23. října 1167

Jsem na palubě rychlé a dobré lodi na cestě do Erathie. Jak podivné jsou události, nutící mě opustit mou rodnou zemi!

Nimbus se vrátil do svého domu a shromáždil malou skupinu Nekromantů - téměř všechny s větší mocí co zbyli v Enrothu - aby je odvezl do Deyji v Erathii, kde mají sloužit novému králi, lichovi Nicolasi Gryphonheartovi. Ano, tomu Gryphonheartovi! Otci Catherine.

Erathijský Cech hraje odvážnou a nebezpečnou hru o moc. Vůdce Cechu a král Deyji, Deathknel (Finneas Vilmar), chtěl získat trůn Erathie tak, že nechá zavraždit krále Gryphonhearta a oživí ho jako liche, který ho bude poslouchat na slovo. No, dostal se až k oživení, ale připoutání neudělal. Místo toho ho lich zabil. Teď má Erathie a Deyja nového krále ... a Cech nového vůdce.

Gryphonheart povolal Cech Nekromantů aby mu pomohl, a já i zbylí nekromanti z Enrothu přicházíme vyslyšet toto povolání. Gryphonheart bojuje se svou dcerou, Catherine. Podobný případ jako jsem zažil já sám!! Nyní je tento malý úkol dovézt mu pomoc mým úkolem. Vzal jsem ho Nimbusovi v cechovním Boji o nadvládu. Netřeba říkat, že nejsem překvapen svým úspěchem, ale spíše jednoduchostí tohoto vítězství. Pokud byla ukázka Nimbusových sil ukázkou stavu sil celého Cechu, tak potom Cech ztratil hodně moci od mého uvěznění. To, co potřebujeme, je systematický výzkum. Takový, který nás dostane k moci a síle, kterou jsme měli dřív. Je těžké uvěřit, že to je ten stejný Cech jako ten, ve kterém byli Henden'lal nebo Neberneith! Tito muži by nikdy nenechali věci dojít až sem, pokud by byli naživu. Třeba je mým osudem obnovit naši moc v její dřívější slávě!!

Záznam 143, 5. dubna 1168

Změna za změnou. Takové jsou dnes cesty štěstěny králů a rádoby králů. Nebo alespoň to tak vypadá.

V jejím vítězném proslovu - jak mi byl doručen, nebyl jsem pochopitelně nikde poblíž abych ho slyšel na vlastní uši - královna Catherine mluvila ponejvíce o stabilitě. Podle ní "Byly temné a zlé síly, které mého otce tolik pokřivily" poraženy, A její otec "Nyní odpočívá v klidu a pokoji, jak si přál" A "Lidé Erathie mohou odložit meče ve vědomí, že nastává vláda míru místo boje a teroru."

Ale nechme jí myslet si to, co si tak přeje, nechme i lid myslet si totéž. To může jen pomoci naší věci. Protože stejně jako lich Gryphonheart nahradil Deathknella, já nahradil jeho. Catherine ve mně bude mít mnohem záludnějšího oponenta. Na to, na co mí předchůdci použili hrubou sílu, já použiji moc intrik a manipulace. Cech Nekromantů vstoupí pod mým velením do zlatého věku pokroku. Již nyní naše nové laboratoře vyvíjejí nové poznatky a síly. A poznání je silou, a tak naše - a má síla - jen poroste.

Ale všechny plány musejí někde začít, jinak nemají smysl. Možná semeno sváru vyroste v těch úrodných "Porobených zemích"?

To ukáže čas, a ten mluví proti mému bratru a jeho ženě!

Tak přísahám!!

Archibald Ironfist

- Pavel Kubeček (Perdue)