Might and Magic - Rejstřík


Gas-Gano mi zaslal své poznámky k Might and Magic a protože se jedná o velmi dobré dílko, tak by dle mého byla škoda je neuveřejnit.

Vysvětlivky: a - popis daného výrazu, b - díl, ve kterém se vyskytuje

Zkratky

T.E. - Temní Elfové

n.v - následnické války

DD - Datadisk(y)

p.T. - po Tichu

př. T. - před Tichem

v. č. l. - válka čtyř lordů

Obsah

Část první - Oblasti, kontinenty a světy

Část druhá - Města, hrady a jiná významná místa (NEDOKONČENO)

Část třetí - Hrdinové (NEDOKONČENO)

Část čtvrtá - Dynastie Ironfistů (NEDOKONČENO)

Část pátá - "O Tichu" (NEDOKONČENO)

Část sedmá - Události po Tichu v datech

1 - Alvar

a - Většinu této země ve středu a na severu Jadame tvoří údolí mezi horami. Domovina Temných Elfů, kteří mají zde, ve stejnojmenném městě, svůj Obchodnický cech, odkud řídí celou obchodní říši v Jadame. Kromě T.E. zde žijí také Temní Trpaslíci a Zlobři.

b - MM8

2 - Antagarich

a - Velká úrodná země uprostřed Erathie. Zde se nachází srdce Erathijské říše, která zároveň zabírá její většinu. Zbytek tvoří drobná nezávislá hrabství nebo nepokojné pohraniční oblasti s jinými mocnostmi.

b - HoMM 3 (všechny DD), MM7

3 - Avlee

a - Nejsevernější oblast Erathie zcela obydlená elfy, kteří zde mají svoje království. Netrpí tolik válkami(např. Válka lidí s Kreegany v AB se jich vůbec nedotkla. Vyjma jednoho hraničního lesa); třeba na jihu je před Deyjou chráněná jezerem a zbytek na západě jsou husté dobře bránitelné lesy. A většina bojů s lidmi o území se odehrává až dál jižně od Tulareanského lesa.

b - HoMM 3 (všechny DD), MM7

4 - Blackshire

a - Po Noci padajících hvězd nejzápadnější civilizovaná provincie v Enrothu. Před nebezpečím je chráněna Strážnými vrchy ze všech stran vyjma východu (dá se pominout, vzhledem k tomu, že zde se nachází Enrothské spojené království). Ze všech oblastí byla tato pravděpodobně obydlena asi jako poslední. Centrum je v nížině, v níž se nachází stejnojmenné město. Další – a poslední zvláštností je Hvězdné jezero, na jehož ostrově se nachází chrám, jež obývají medúzy. Blackshire znamená "Černý Kraj" - a také to tak je. Kromě jedné nížiny zbytek oblasti pokrývá velká tabule pustin částečně zdevastovaných po následnických válkách. Lze to poznat podle toho, že se ještě po pustinách prohání Vzdušní elementálové. Blackshire bylo původně ovládáno z hradu Kiegspire na severu, ale po n.v., kdy hrad zpustl, zde má hlavní slovo starosta.

b - MM6

5 - Bludné pláně

a - Vyprahlé rozlehlé pláně, kde kromě moře mnoho jiných zdrojů vody není. Břehy jsou osídlené zlobry, ale oblasti vládnou minotaurové rodu mocného Baltazara ze svého doupěte, jež bylo jednou téměř zdevastováno při elementární bouři během dne Ničitele. Zlobři jako v každé oblasti, kde vytrvale loupí, zde mají postavenou velkou pevnost. Tato je ale mnohem větší, neboť jim slouží i jako takový hlavní stan(pouze formálně. Zlobři žádnou "zemi" nemají. Jsou pouze větší a menší tlupy.)

b - MM8

6 - Brakada

a - Země na velkém poloostrově v jižním cípu Erathie zaobírá teplé i chladné podnebí zároveň. Od zasněžených vrchů pokrývajících většinu oblasti po pouštní oblasti u východních břehů. Brakada je sídlem velmi moudrého národa čarodějů, kteří svou zemi doslova zaplnili všemi možnými magickými vynálezy všech tvarů a velikostí. Počínaje kovovými golemy chránící pořádek v zemi, velkou kouzelnickou školou, až po nejimpozantnější dílo – Město částečně vystavené v horách a částečně v oblacích – Celeste, neboli Oblačné Město. Vládcem Brakady je nesmrtelný Gavin Magnus. Čarodějové jsou kromě toho spojenci Erathijské říše a svou víru v posvátné Světlo převzali po sluneční církvi.

b - HoMM 3 (všechny DD), MM7

8 - CRON

a - Jeden z mnoha světů pradávných. Tento však jako mnoho dalších není skutečnou planetou obíhající kolem slunce, nýbrž obří vesmírnou stanicí. Útroby tvoří umělé jádro a ve čtyř rozích jsou zdroje elementárních energií, které tvoří dohromady onen svět s umělou biosférou a oblohou. Jako každá stanice má i tato "Brány do jiného světa". Místní lidé si neuvědomují, že jsou součástí jakéhosi "experimentu" a žijí tu život podobný našemu středověku. V tomto světě byl málem zabit Sheltem, ale naneštěstí stihl uprchnout...

b - MM2

9 - Darkmoor

a - Velký hrad postavený na strmém kopci byl kdysi sídlem rodu Černých rytířů, ale když zde Archibald Ironfist založil Nekromancerskou gildu a začal temné mágy učit jejímu umění, stal se Darkmoor největší citadelou nemrtvých, kteří do té doby byli v Enrothu v menšině a téměř zapomenutí už od dob před Tichem. Byl velkou Archibaldovou oporou v n.v. Nekromanté odsud zaplnili celý Močál Prokletých svými bestiemi. Hradem rovněž musel projít každý kouzelník, jež se chtěl pomocí obřadu Nekonečné noci proměnit v Licha. Několik let zde byl ukryt paměťový krystal Beta, který zde zkoumal lich Terrax (dříve arcimág). Ještě krátce před Archibaldovou porážkou byl hrad obsazen jeho bratrem, a tak byla jeho veškerá opora odsud zažehnána, což v případě Darkmooru znamenala jistou porážku. Hrad ale nikdy nebyl Rolandovi nikdy příliš loajální, a tak hned po jeho zmizení se Království vymkl z rukou a od té doby se spíše jeho obyvatelé zajímali spíše o temné vědění. Darkmoor se také jmenuje podhradní vesnice trpasličích horníků.

b - MM6

10 - Deyja

a - Pustá mrtvá země obklopená hustými lesy a jezery mezi Antagarichem a Avlee. Doma jsou tady nekromanté. Žijí zde i goblini, ale ti plně podléhají moci zla. Hlavní shromaždiště nemrtvých je "Jáma", což je podzemní město včetně obrovského hradu. Takový opak Brakadského Celeste. Nekrouši si značnou část svého přesvědčení převzali od Měsíční církve a kvůli tomu jsou ve věčné válce s Brakadou, kteří si za svůj vzor vzali pravý opak.

Deyja byla kdysi chráněná systémem strážních pevností, ale během působení času a neustálými, často i prohranými válkami se sousedními zeměmi většina z nich nenávratně zmizela z povrchu.

b - (HoMM3, RoE, SoD), MM7

11 - Dračí písky

a - Obrovská poušť ohraničená velehorami a mořem. Její hranice se dotýkají Rajského údolí, Močálu prokletých a Enrothské pustiny. Svůj název si logicky vydobyla mohutnou populací draků, kteří zde žijí. Zároveň jde i o jednu z nejtajemnějších oblastí v celém Enrothu. Přesto, že je tu tolik všemožné havěti, existuje nedaleko jižního pobřeží oáza, kde žijí lidé. Z Poustevníkova ostrova na západ pouště pronikají Titáni, kterých tu také není zrovna nejméně. Nejklidnější část pouště je ta severní, která je ještě započítávána do Blackshirské provincie a lze tu ještě nalézt Královskou cestu z Rajského údolí a krčmy při ní.

A také není asi nad místo v tolika pozůstatky po Pradávných. Pomineme – li Orákulum ve Svobodném Přístavu, tak právě zde je velký milník spojující doby př. T. s dobami p.T. Jak jste čekali – Hrobka Varn.

b - MM6

12 - Eeofol

a - Nejzápadnější cíp Erathie. Dříve domovina hobitů. Znám také pod názvem "Země obrů" Země s podobným osudem, jako mělo Rajské údolí. Když při Noci padajících hvězd bylo prokleto, Eeofol byl postihnut rovněž. V horách se probudily sopky a úrodná krajina se změnila na lávová pole. Do těchto zemí pronikli Kreegané, kteří odtud decimovali okolní říše. Později byli ale vyvražděni při válkách s lidmi. V Eeofolu byl několik let vězněn král Roland.

b - HoMM3 (RoE, AB), MM7

13 - Enroth

a - Jméno světa Pradávných, který se výjimečně nachází na nějaké planetě. Stejně se jmenuje i jeho nejdéle obydlený kontinent. Enroth (kont.) má poměrně bohatou historii, která je moc dobře znát. Enroth vyhlíží velmi staře. Většina zemí je zdevastována válkami a na mnoha místech se civilizace vytrácí a zaplňuje se všemi možnými obludami. To způsobuje fakt, že většina královských měst se nachází na východě a po prokletí Rajského údolí je téměř celá západní část kontinentu opět zdivočelá a neznámá. V Enrothu nikdy nebyl nějaký větší státní útvar. Kromě městského státu Svobodný Přístav byly po celém Enrothu rozdrobená všechna možná panství, která mezi sebou vytrvale válčila. Všechny země, kromě Dračích písků, Poustevníkova ostrova a Rajského údolí, se sjednotila ve velkou jednotnou říši teprve po velké válce čtyř lordů, kterou vyhrál "šlechtic-přistěhovalec" Morglin Ironfist(válka skončila pravděpodobně roku 1121 p.T.)

Enroth je narozdíl od ostatních světů Pradávných postižen "Tichem". To znamená, že svět ztratil kontakt s okolním vesmírem, což vedlo k úpadku vědění a postupného vymazání mnoha monumentů upozorňujících na bájnou slávu. Jediná vzpomínka na Pradávné je hrobka Varn - pyramida, ve které je pohřbena vesmírná loď a "Orákulum", alias Melian, strážce Enrothu (počítač UI. Možnost posmrtného života nevyloučena), který pod sebou má velký komplex zvaný "Kontrolní centrum Enrothu", který je plný zcvoknutejch robotů aj.

Enroth pravděpodobně poslední dobou trpí velkým odsunem obyvatel...(Asi do Erathie)

b - HoMM2 (včetně DD), MM6

14 - Erathie

a - Druhý největší kontinent po Enrothu. Narozdíl od něj má o něco příznivější klima a rozhodně lepší podmínky pro život pro kohokoliv. Do Erathie přišla první populace ještě před Tichem zřejmě z Enrothu – Nejsou tu žádné známky kolonizace kromě malé brány, kterou zde mohli ještě postavit ještě během Času zázraků.

Často se sem stěhují lidé z ostatních zemí, aby zde začali nový život. Například elfové, kteří z Enrothu po n. v. zcela vymizeli, zde žijí ve velkém Avleeském království. Vedle nich lidé osídlujících zemi Antagarich. Uprostřed Erathie v Deyjských pustinách žijí Nekromanté, jejichž nepřátelé jsou všichni, ale zejména Magický národ čarodějů z Brakady na jihu. Západ pobřeží, pouštní Krewlod a bažinatá Tatalie, jsou v pohraničí s Říší lidí a často tu jsou kvůli tomu války.

Poslední částí Erathie je přilehlý ostrov Nighon a zpustošený Eeofol na východě, který se elfům i lidem vymykají kontrole. Na těchto územích proběhla válka s Kreegany i Nighonskými vojsky.

Ačkoli je Erathie nepokojný kontinent, není rozhodně tak vyčerpaný jako Enroth

b - HoMM3 (všechny DD), MM7

15 - Evermornské ostrovy

a - Souostroví jižně od Brakadského pobřeží v Erathii. Kvůli množství útesů je špatně přístupné a plavba trvá velice dlouho. Minulost tohoto místa není jasná. Ví se pouze to, že někdy od 11. století p.T. se tu stojí chrámy církví Slunce a Měsíce. Zřejmě po rozpuštění církve v roce 1083 p.T. v Karigoru se tyto chrámy staly velechrámy, ale už dávno to jsou jen dvě kliky bojující donekonečna o nadvládu nad ostrovy. Kromě mnichů, knězů a jejich posluhovačů zde žije několik poustevníků v různých rozích, kteří na zdejší život kupodivu nestěžují.

b - MM7

16 - Garrotova rokle

a - Rokle s přilehlými oblastmi na středozápadě Jadame. Velkou pověst si zde dělala hojná dračí populace skoro tak početná jako v Dračích píscích. Na pláních jsou též usazeny Nagy.

Cca od konce 60. let 12. století p.T. sem přišla "expedice" Drakobijců, vedená paladinem Charlesem Quixotem, s cílem vyčistit Garrotovu rokli od všech draků. Tato zjevně pošetilá myšlenka je bohužel velmi reálná, neboť všichni Drakobijci jsou mocní rytíři a paladinové, kteří se jen tak něčeho neleknou.

b - MM8

17 - Harmondale (WelNin)

a - Neutrální území mezi velmocemi elfů a lidí bylo po velmi dlouhou dobu střídavě v moci jedné z těchto říší. Jednou se naštěstí naskytla možnost osvobození od nesmyslného koloběhu a Harmondale (včetně jižní provincie WelNin) se stalo samostatným územím. Dalším problémem je i těsné sousedství s Eeofolem, ale kupodivu se velká válka malého království nedotkla. Není to ani daleko do země trpaslíků v Mohylovém údolí, kde jsou některé tajné podzemní chodby vedoucí do Nighonu....

Zkrátka prostě takové rozcestí.

b - HoMM3 (RoE), MM7

18 - Havraní pobřeží

a - Obchodní křižovatka Jadame a také srdce obchodního svazku Temných elfů. Vedou odtud cesty do všech koutů Jadame z velkého přístavu i mořské cesty do Erathie nebo Enrothu. Mořský obchod je ale často narušeno nájezdy Regnanských pirátů. (Jejich nájezdy trpí i celé pobřeží).

A vůbec se tu motají všechny bytosti. Počínaje lidmi a elfy, až po troly nebo minotaury.

b - MM8

19 - Ironfist

a - Ačkoli by se za zemi Ironfistů dal nazvat celý Enroth, pod tímto je známa pouze kousek poloostrova spojující Nový Sorpigal s pevninou a bažinatý výběžek Močálů prokletých, který není zasažen Nekromanty tak hluboce.

V severní části je na velkém kopci postaven mohutný královský hrad Ironfist s podhradím.

Proběhlo zde několik závěrečných bitev v následnických válkách, kde byl poražen Archibald Ironfist.

Ale přes to všechno jsou zdejší cesty neustále narušovány zloději a dragouny z hor. Zvlášť po zmizení krále Rolanda zde Stínová gilda prožívala "zlatý věk".

b - MM6 (částečně HoMM2)

20 - Jadame

a - Nejmenší a nejméně civilizovaný kontinent v Enrothu. Nachází se zhruba severně od Erathie.

Ze tří kontinentů byl tento osídlen jako poslední. Sloužil v podstatě jako smetiště. Jižně od pobřeží je velmi známý ostrov Regna. Takže to mohli být lidé, kteří sem přišli jako první. Po nich mohli už na samotnou pevninu přijít Temní elfové, kteří byli vyhnáni z Enrothu již někdy krátce po Tichu. Jediným domorodým obyvatelem Jadame jsou pravděpodobně draci v Garrotově rokli, kteří jsou momentálně na pokraji vyhynutí.

Na jihozápadě (Bludné pláně) žijí minotauři, kteří jeden čas čelili invazi ledových obrů z Vori.

Zpět k Regnanům" Ačkoli piráti žijí pouze na ostrově a tisíci drobných souostrovích roztroušených po oceáně, tak považují Jadame za součást jejich říše a nájezdy označují jako "vybírání daní". A Temní elfové se někdy dokážou ubránit jen taktak.

Posledními přistěhovalci jsou sluneční klerikové, Nekromanté a Drakobijci. Klerikové se usadili v Šeptajících lesích, Nekromanté v Zemi stínů – a jako jejich předkové mezi sebou vedou "nekonečnou" svatou válku... A nakonec Drakobijci jsou obrněni v jedné části Garrotovy rokle a bijí se s draky.

Mezi ostatní rasy patří trolové v Poušti železných písků na severu a Ještěráci na souostroví Dýky.

b - MM8

21 - Karatorské hory

a - Pohoří oddělující Močál prokletých od jižní části Svobodného přístavu. V jádru hor jsou trpasličí doly. Zejména železné.

b - HoMM2

22 - Karigor

a - O této se mnoho neví. Jen jisté dohady. Údajně jde o velký ostrov jihozápadně od Enrothu, na kterém je velmi úrodná půda. Také zde vznikly církve Slunce a Měsíce, kteří velmi ovlivnili náboženství. Původně to byly dvě kliky pomáhající chudým lidem, ale postupem času rozdílnost jejich přesvědčení a velká chamtivost vzrostly v prosazování, kteří z nich jsou ti správní a ukazování své síly. To už v těch dobách měli chrámy i v Enrothu a v Erathii.

Po rozpadu církví se na Karigor a jeho slávu zapomnělo.

b - pouze zmínky

23 - Kriegspire

a - Toto jméno nese hrad v oáze mezi čtyřmi jezery a jeho podhradí. Hrad sloužil k výzkumu sopky, na které byl hrad postaven. Za následnických válek to bylo jedno z Archibaldových důležitých základen pod dohledem černokněžníka Agara. Ten zde také měl za úkol zkoumat jeden z paměťových krystalů orákula.

Hrad měl silnou obranu. Agar měl kontrolu nad Minotaury a draky, a kolem hradu hlídaly hordy zemských elementálů. Kriegspire byl v podstatě nedobytným hradem. Ale Archibald o něj přišel kvůli nečekanému probuzení sopky, které způsobilo vzpouru monster. A tak se hrad Kriegspire stal temnou pevností, ke které se nikdo raději nepřibližoval. A podhradí zpustlo až na pár kouzelníků a zapomenutých válečníků, kteří se s okolím dokázali sžít.

b - MM6

24 - Mlžné ostrovy

a - Velký ostrov jménem Mist a asi desítka malých ostrůvků jsou celek Mlžné ostrovy. Důležitá mořská obchodní křižovatka v Enrothu.

Nikdy to nebyla zcela svobodná země. Vždy si nějaký lord z pevniny podrobil maličkou kolonii, která do většího města rozrostla až někdy na začátku 12. stol. P.T.

Zhruba od první války se často o ostrovy přetahoval lord Alamar a lord Morglin Ironfist.

Až teprve po válce se králem na Mistu stal arcimág Albert Newton, a od těch dob je tu víceméně klid.

b - MM6

25 - Močál prokletých

a - Oblast na středojihu Enrothu. Dělí na dva poloostrovy částečně přepůlené Karatorskými horami, které zároveň močály zcela oddělují od oblastí na severu. Toto místo bylo vždy lákadlem zlá monstra. Sice už od nepaměti tu měli doly trpaslíci, ale nikdy tu neměli dominantní postavení. V dávných dobách, ještě krátce po Tichu tu temný vládce, který pravděpodobně přišel do Enrothu ještě z vesmíru, zde postavil hrad Darkmoor a tak si celou tuto oblast podmanil. Jeho říše byla obávaná i daleko za horami. Když byl temný pán oslaben a zničen, byl v Enrothu načas klid, ale objevil se tu druhý vládce, který byl časem také rozdrcen a Močál zpustl

Ale i po jeho zpustnutí prokletí na močálu zůstalo nemrtví nad oblastí nikdy neztratili kontrolu. Během n. v. prožívali "třetí zlatý věk", když Archibald používal Darkmoor jako své druhé sídlo a zdokonaloval černou magii.

Po následnických válkách nekromancerskou gildu trochu srovnal Roland Ironfist, ale téměř okamžitě po jeho zmizení toto území začalo rebelovat. Zkrátka Močál prokletých bude zřejmě krajinou nemrtvých až do konce věčnosti.

b - MM6

26 - Nighon

a - Ostrovní země u východního pobřeží Erathie. Ačkoli je to krajina vyhaslých sopek, moc úrodná není. Její obyvatelé, který m vládnou mocné čarodějky žijí více pod povrchem, než na něm. Pod celým ostrovem jsou rozsáhle podzemní jeskyně, kde se nachází celá města. Chodby dokonce vedou i pod mořem až na pevninu. Díky tomu se armády Nighonu odvážili válčit proti Erathijskému království a udělat si kolonie na kontinentu.

V Nighonu žijí velcí orli a hydry, kteří ostrov tak trochu chrání, protože místní si je dokáží držet od těla, ale cizí nezkušení se často stávají obětí nějaké této bestie.

b - HoMM3 (RoE, AB), MM7

27 - Oblačná strana

a - Oblačná straně vládnou lidé. Lidem se tu dařilo dobře, dokud nepřišel lord Xeen, ale po jeho porážce se zase daly dohromady. Na západě je velká rozlehlá poušť, kde sídlí kult čarodějů z Basenji a jižněji jsou sněžné pláně, ve kterých se nachází Darkstone Tower, kde byl ukryt stroj Pradávných, pomocí kterého se potom mohli oba světy spojit. Uprostřed světa je velké jezero, které vpodstatě spojuje všechny části lidské říše. A nakonec daleko na východě jsou lávová pole. Pod jednou sopkou vede tunel hluboko do útrob země. Uvnitř je podzemní město Shangri-la, na jehož konci je východ, který končí na Temné straně. Oblačná strana zanikla při sjednocení s temnou stranou v jeden svět.

b - MM4, World of Xeen

28 - Poustevníkův ostrov

a – Z tohoto ostrova pochází Titáni v Enrothu, kteří tento velký ostrov nazývali jinak. Své nové jméno si získal podle jednoho poustevníka, který tu bydlel na úpatí sopky a jednou předpověděl, že ostrov zakrátko zanikne. Titáni mu nevěřili, ale skutečně zdánlivě vyhaslá sopka se probudila, vybuchla a spálila většinu ostrova. Titáni ale nevymřeli, někteří z ostrova oděšli na pevninu a ještě víc se rozšířili.

Každopádně se ostrov stal útočištěm sekty Baa, která za pomoci Kreeganů si ve zdejší sopce postavila vyšší chrám.

b - MM6

29 - Poušť železných písků

a – Pouštní pustina na severovýchodě Jadame, ve které se špatně žije. Je tu velmi suché podnebí. Trolové, kteří proti teplu nejsou zrovna odolní, zde mají těžký život. Kromě nich tu nikdo nežije, až na pár draků, takže toto místo moc bohatou historii nemá...

b - MM8

30 - Rajské údolí

a - Úplně nejzápadnější Enrothu se táhne od severu k východu. Své jméno si právoplatně vysloužilo svou úrodnou krajinou. Celé údolí je chráněno Strážnými vrchy. Jenom na jihu je pobřeží nebráněné. Napříč zemí je velký Černý les s velmi kvalitním dřevem.

Toto místo patřilo mezi první osídlené po příletu kolonizačních lodí. Jeden z Pradávných si zde udělal domov a ním spolek čarodějů a jejich rodin. Ti zde žili narozdíl od pomalu se civilizujícího Enrothu ve velkém stylu. Založili vesnici Dobrá Voda a na hoře nedaleko ní byl postaven obrovský hrad, který sloužil i jako kouzelnická škola.

Pak ale přišlo Ticho a na Rajské údolí se zapomnělo. Lidé do něj necestovali, protože se báli. A tak tamní čarodějný národ žil izolován. Jediný, kdo Rajské údolí ohrozil, byli Temní elfové, kteří měli pár měst na jižním pobřeží. Krátce nato byli ale zavrženi, vyhnáni z Enrothu a jejich města se zbořila.

Zhruba v polovině 7. stol. p.T. jedna klika čarodějů vedená Gavinem Magnusem odešla hledat jinou zemi, kde by šířili svou magii. Usídlili se v Brakadě na Erathijsém kontinentu.

Rajské údolí se pomalu začalo zapojovat do dějin Enrothu ke konci války čtyř lordů, když se Morglin Ironfist opovážil jim říct, že ve své zemi nebude tolerovat čaroděje. Oni si ho ale nevšímali. Teprve při vypuknutí n. v. je Princ Roland požádal o pomoc. Byl vyslyšen.V Enrothu se objevilo mnoho čarodějů. Tihle však byli jiní. Narozdíl od čarodějů z Alamosu, kteří byli trochu temní a v těch dobách zkažení Archibaldem, tito vyhlíželi majestátněji. Měli mnohem větší nadání na magii a nekromancie jim byla zakázána. Aby se od Alamosských dali odlišit, tak je lidé nazývali arcimágy. Po n. v. byla elementární magie dovolena užívat a arcimágové začali učit nové adepty. A jiní čarodějové, kteří se k Archibaldovi nepřidali a bojovali proti němu, dostali za zásluhy titul arcimága.

Bohužel ale některé tajné dokumenty z velké knihovny na hradě v Dobré Vodě se podařilo propašovat do světa. Během n. v. se dostaly všechny k Archibaldovi, který je zneužil k posílení své moci. Když se ale válka blížila ke konci a Archibald věděl, že prohraje, tak našel jeden svitek popisující kouzlo, jak přivolat démony, kteří budou sloužit tomu, který je vyvolal. Ten rituál provedl, ale nic se nestalo a tak byl poražen.

Ve skutečnosti se ale rituál povedl a ke konci roku 1157 p. T. přišla Noc padajících hvězd. Velký meteorit spadl nedaleko Dobré Vody. Rajské údolí bylo spáleno a tak už nebylo krásné. Mnoho lidí bylo zabito, někteří odešli a Dobrá Voda zpustla. Když lord Kilburn a jeho hraničáři odrazili démony u vesničky Edenbrook, mnozí vojáci se v ní usadili a tak se Edenbrook stal takovou "novou baštou" lidí v R. ú.

Po vyhnání démonů se hodně arcimágů pokoušelo prokletí sejmout, až se to v roce 1174 podařilo a tak se postupně opět začalo udravovat a zelenat životem...

b - MM6

31 - Regna (říše Nekonečného oceánu)

a – Regna je "souostroví" na jižním pobřeží Jadame. Skládá se z Půlměsícového ostrova, který obklopuje malý kulatý ostrov.

V dávných dobách tu žili trolové, ale když z Enrothu do Jadame přišli první lidé vedení Hareckem I., tak trolům odzvonilo. Hareck postavil na menším ostrově pevnost Hareckburg a vybudoval město. Založil tak Říši nekonečného oceánu. Někteří lidé by řekli, že Regnané jsou vejtahové, že jejich ostrov je malý a obří oceánský trojúhelník mezi Enrothem, Erathií a Jadame je jejich území. Ale tito piráté jsou skutečný postrach pro všechny lodě. Téměř na každém ostrůvku v tom oceáně mají malou základnu.

Regnané však terorizují Jadame. Oni se sice netají tím, že jsou piráti, ale říkají, že Jadame je součástí jejich území a když jejich obyvatelé nechtějí platit daně, musí na to zostra. I mocný obchodní svazek Temných Elfů se jich obává a přilehlé oblasti a ostrovy rovněž. Nedávno si Regnané podnikli nájezd na souostroví Dýky, ale byli odraženi.

b - od MM6 výše zmínky, MM8

32 - souostroví Dýky

a - Velké sousostroví na jih od západního pobřeží Jadame. Není známo, odkud přišlo ke svému názvu. Možná mu to jméno dali Regnané. Hlavní ostrov má ale přecejen takový tvar dýky.

V dávných dobách zde byla kultura hadích lidí, kteří na usnadnění cestování po ostrově udělala síť teleportů a žila ve velkém chrámu. O této kultuře se ale více neví, jenom to že i v dávných dobách zanikla, protože, když ostrov obydleli ještěrčí lidé, byly ruiny už dávno opuštěné. Ale díky technologii, kterou tu hadí civilizace nechala, jim pomáhá do dneška.

b - MM8

33 - Stříbrná zátoka

a - Velký poloostrov na severovýchodě Enrothu. Jižní pobřeží patří k Zátoce pašeráků, takže se tu daří hodně černému trhu. Tato krajina sice jako každá patří Ironfistům, ale sekundárními pány tu jsou Druidi, kteří svou magií ovládají celé toto území.

Ale není tomu odjakživa. Dříve tu žili čarodějové, kteří měli město Rosconom na severním území bráněné velkou pevností. Jméno toho města se nedochovalo, ale bylo dobře prosperující. Svobodný Přístav s ním udržoval obchodní styky. Ale když lord Alamar udělal své hlavní město na ostrově Alamar(Alamos), tak Rosconom trochu zpustl. Lidí tam žilo méně a bylo tam mnoho velkých prázdných domů.

Když vypukla v. č. l., tak se Alamar krátce přesunul zpět, aby měl nad svým územím větší kontrolu. Bohužel ale v roce 1115 p. T., krátce, rok předtím, než byla královna Lamanda poražena, tak se stáhla ze Zamrzlých Výšin a plnou silou na Alamara zaútočila. Ten byl zrovna v námořní bitvě s Morglinem Ironfistem. Rosconom byl v bitvě rozbořen a Lamanda pokračovala dále k moři. U východního cípu poloostrova vybudovala nové velké město, které pojmenovala prostě "Stříbrná Zátoka". Alamar se stáhl do úhořích vod a terorizoval jižní pobřeží a snažil se ovládl zbytek Mistu.

Po Lamandině porážce území sice nepatřilo nikomu, ale lordi hned závodili, kdo jej polapí dříve. Díky tomu, že Slayer musel srovnávat vzpoury v jeho vlastních řadách a Alamara na moři zastihla bouře, závod vyhrál lord Ironfist. Toto území mělo dost dobrou polohu, aby si jej udržel a od té doby patří jeho rodu. Druidismus, který sem přinesla Lamnda, však neustoupil a tak se lord Ironfist rozhodl, aby se stal dozorcujícím lordem na tomto území právě nějaký druid, kterého si vyberou. To byla jediná vyjímka přísného zákazu používání magie za jeho vlády, kterou povolil. A pokud jde o pevnost, která jediná zbyla z Rosconomu, ta se stala lákadlem pro všechny lapky v okolí, kteří v ní udělali útočiště.

b - MM6

34 - Svobodný přístav

a - Území uprostřed Enrothu mezi dvěma řekami s velmi dobrou polohou u moře. Většinu území zaujímá obří Městský stát, který je formálně součástí Říše Ironfistů.

Toto místo je známo jako druhé už od počátku dnů všeho živého v Enrothu. Na travnatý poloostrov se zřítila jedna kolonizační loď s počítačem s duší Pradávného. Tím byl Melian, který navrhl, že právě na tomto místě by mohlo být koloniální stanoviště. Poté byla velmi náročná stavba kontrolního centra, které se hloubilo do země. Mělo velmi dobré vybavení včetně brány do jiných světů. Na povrchu se kolem vchodů usadilo několik důležitých lidí, kteří si zde postavili první velké kamenné domy.

Když nastalo Ticho, Melian se během několika let ocitl sám. Panské domy chátraly a zely prázdnotou. Kontrolní centrum bylo uzavřeno, ale k Melianovi bylo možné se dostat, takže se stal "modlou" divokého lidu. Zhruba od 3. stol p.T. se několik desítek mil na západ u poloostrůvku u přírodně udělané zátoky, poskytující dobrý přístav, vznikla rybářská vesnička, která nebyla zrovna velká, ale často kolem procházeli všichni možní lidé. Krajina kolem byla většinou bojištěm, a tak brzy se stala málo úrodnou a to obyvatele ještě více popohnalo k obživě z moře.

Všechno se změnilo v 7. stol p.T. když padla první říše nemrtvých a v Enrothu se objevila skupina šlechtických lidských rodů. Říkalo se o nich, že to jsou míšenci elfů a lidí, protože měli výborné vlastnosti obou těchto ras. Od elfí moudrosti po lidskou vynalézavost. Usadili se v místě, kde dnes stojí hrad Temper. Brzy se rozšířili po celé centrální části Enrothu jako "Enrothské císařství". Od severní hranice Močálu prokletých po průsmyk Icewind a od Hvězdného jezera po východní moře. A právě jeden z důležitých bodů této expanze této říše byla právě ona rybářská vesnička. Lidé si cenili toho přírodního přístavu a tak se rozhodli na jeho místě vybudovat i pořádný velký přístav. A to se povedlo. Co se týče vesničky, lidé si znovu postavili domky, ale už "skutečné domky" a ne nějaké chatrče, které měli předtím. Pokud jde o šlechtu, tak ta si vesničku pěstovala. Díky ní byl velký námořní obchod. A vesnice se ryche rozvíjela, až z ní bylo město. A tehdy dostalo název "Císařský Přístav". Imigrace pokračovala na jih stále blíže ke kontrolnímu centru. Často vnikali malá městečka, která se spojila s Přístavem. Časté boje před vznikem říše hodně přetvořili krajinu a panské domy z dob před Tichem byly většinou z velké části pod zemí. Lidé viěli už střechy domů, které mylně považovali za staré základy a vybudovali si na nich nové, ještě větší luxusní domy.

Když Císařský Přístav dosáhl svého největšího rozmachu, byl už zhruba stejně velký jako je dnes. Šlechta si jej zvolila za nové hlavní sídlo. Celé město bylo obehnáno mocnými hradbami včetně i polí, které stačili na uživení velké části Přístavu.

Bohužel se v té době říše rozpadla následkem degenerace rodů šlechty. Opustili Enroth a odešli na západ, kde později založili Blackshire. Co se Císařského Přístavu týče, nastal pro něj zlom. Nejvyšší si přáli, aby mocné město neupadlo jako zbytek říše. Dali městu svobodu, že si mohou vládnout sami. A tak se stalo. Císařský Přístav byl přejmenován na Svobodný Přístav a stal se městským státem. Neměli krále. Ve městě sice žili drobní šlechtici, ale (částečně trochu díky Melianovi, který měl zásluhu na chytrosti místních obyvatel) Senát sestavený z lidu, který rozhodoval o chodu města. Necítili potřebu rozšiřovat se hradby, neboť vše, co potřebovali k obživě měli u sebe. Pole, nějaké ty lesy, přístav pro obchod, dopravu, atd... - to vše bylo za hradbami.

Žádné nájezdy na město nebyly úspěšné. Město mělo pevné hradby, ale hlavně dobře vycvičenou armádu i domobranu. Ani mocná říše černých rytířů, která na krátký čas dokázala ovládnout větší část Enrothu, než "Císařství" před ní, nebyla schopná dobýt Svobodný Přístav. Po válce čtyř lordů lord Ironfist ustanovil v každé jeho části Enrothu svého prefektujícího lorda a ti všichni se scházeli nad Kontrolním centrem, kde se tomu říkalo "Velká Rada", která měla rozhodovat o chodu státu.

Ale za n.v. byly tyto ideály rozvráceny, když Archibald chtěl, aby mu S.P. přísahal věrnost. Na to lid nepřistoupil a brány města se zavřely. Archibald se ale nedal odradit a kupodivu zvítětil a prorazil obranu. Trest byl krutý: Zbořil kompletně celou obranou zeď kolem Přístavu, aby se již dále lidé nebouřili.

Po válce se Svobodný Přístav začínal vracet do starých kolejí a byl formálně považován za hlavní město Enrothu (Král sídlil ale stále na hradě Ironfist)

b - MM6

35 - Šeptající lesy

a - Hustě zalesněná oblast na severozápadě Jadame

b - MM8

36 - Tatalie

a -

b - HoMM3 (všechny DD), MM7

37 - Temná strana

a -

b - MM5, World of Xeen

38 - Terra

a -

b - MM3

39 - Tulareanský les

a -

b - MM7

40 - Úhoří vody

a - Moře plné úhořů občas brání se dostat na ostrovy, se zde nachází. Ten největší ostrov osídlili ještě před Tichem čarodějové, kteří zde nejdříve žili v utajení. Ostrov pojmenovali Alamar podle dynastie rodu jejich vládce, který sídlil na pevnině ve Stříbrné zátoce.

Když vypukla válka čtyř lordů, tak se tehdy poslední lord Alamar rozhodl svůj hlavní stan přesunout právě na ostrov. Nelíbilo se mu však, že se ostrov, hrad i měesto jmenují jako on, tak toto území přejmenoval na Alamos.

Po "Vraždění čarodějů" a Alamarově kapitulaci se Alamos stal místem pro výzkum magie. Avšak za vlády Morglina Ironfista ještě tajně, protože veškerá magie jiná než klerikální byla zakázána a čarodějové byli pronásledováni. Bohužel při n. v. se podřídili Archibaldovi a od té doby je hrad spíše jednou z bašt zlé moci podobně jako Darkmoor nebo Kriegspire.

b - MM6

41 - VARN

a -

b - MM1

42 - Vori

a - Polokontinet u severozápadního pobřeží Erathie je dodnes necivilizovaný. Žijí zde pouze ledoví obří a několik elfích osad. Obři občas podnikají nájezdy do Jadame

b - pouze zmínky

43 - XEEN

a - Svět Xeen, jeden z mnoha světů Pradávných, se dělí na dvě části. Oblačnou a temnou. Není to planeta, ale umělá biosféra. Taková placka. Vrchní část je O.s. a spodní T.s. Před časem lidé objevili instrukce Pradávných, jak pomocí složitého procesu tyto dvě stranu spojit v jednu a tím stvořit planetu...

b - MM4, MM5 (World of Xeen)

44 - Zamrzlé výšiny

a - Velká oblast táhnoucí se od Rajského údolí až k Stříbrné zátoce. Nejsevernější oblast se studeným klima obehnané mohutným masivem hor. Jediné místo, kudy se tam dá dostat, je průsmyk Icewind. Ten je však rozlohově velmi malý a tudíž se dá dobře bránit.

Toto území vystřídalo mnoho lordů. Byly zde vždy nějaká ta drobná panství, ale první větší vládce, který jej ovládl téměř celé, byla Lamanda, královna druidů někdy na začátku 12. stol. p. T.

Ta zde také z malé vísky Bílá Čapka udělala docela slušné město. Lamanda se zde ale neudržela dlouho. Když v roce 1111 p.T. se lord Slayer prohlásil za pána celého Enrothu a zaútočil na ni, byla nucena se stáhnout. Ještě během války se tudy proplížilo vojsko lorda Alamara, aby posílilo svou kolonii Kriegspire na západě. Poté pouze krátce tu pobyl lord Morglin Ironfist, aby se ukázal místním jako nový vládce. Od té doby Výšiny vlastnil on. Ale pokud jde o místní lordy, tak tu byl jím pověřený dozorce.

Když se místní syn hraničáře jménem Erik z vesničky Icewind dostal šlechtický titul za zásluhy, tak tím pádem byl výše než dozorce a tak se stal vlastníkem území on. Přestěhoval se do východního cípu Výšin do vesnice Stromgard a postavil si tam hrad, který i s tou vesničkou obehnal ještě kamennou zdí. Od té doby ho lidé nazývají Erik von Stromgard a jsou mu loajální. Zatím on je posledním pánem Zamrzlých výšin

b - MM6

45 - Zátoka pašeráků

a - Velká mořská zátoka dotýkající se pobřeží Stříbrné zátoky, S.P. a hradu Ironfist. Vždy se tu hojně dařilo pirátům a pašerákům, proto je to tu po nich pojmenované.

Místní lidé zde velmi dlouho válčí s kmeny kanibalů, kteří sídli na ostrovech, kterých je ve velké zátoce nespočet. Tito kanibalové občas uzavírají spojenectví s ještěrčím lidem a pronikají na pevninu. Avšak blízkost táborů královského vojska jim brání větší expanzi, stejně jako lidem, kteří se pokouší kolonizovat ostrovy kanibalů. Regnanům se to dařilo, ale to už je dávno...

b - MM6

46 - Země stínů

a - Východní hornaté pobřeží Jadame poměrně nedávno osídleno "odpadem z Deyje", kteří si zde udělali svou říši. Pod vedením Thanta a Sandra si zde postavili velký Nekromancerský cech a podobně jako Archibald v Erathii své činy obhajují, že jsou v zájmu vědu. Netají se ovšem tím, že "vyrábějí" obrovský stín, aby mohli zastínit nad celou Zemí stínů. D9ky tomu se tu daří upírům více, než kde jinde.

Proti Zemi stínů vedou svatou válku Sluneční klerikové ze západu Jadame. Podobně jako u jejich předků z chrámů Slunce a Měsíce se bude asi táhnout až donekonečna...

b - MM8

Pár událostí před Tichem. Nazýváno "Čas zázraků, divotvorné časy..."

0 Kolonizační lodě přilétají v Dračích píscích. Jedna loď havaruje na území, kde bude jednou stát Svobodný Přístav
1 Stavba hroby VARN, buduje se kontrolní centrum na místě havarované lodi. Melian je pověřen strážením nové země
5 hrobka VARN dokončena
12 Kontrolní centrum dokončeno, zřízeno koloniální stanoviště. Lidé, elfové a ostatní rasy jsou vypuštěni do světa...
28 Osadníci zakládají Nový Sorpigal
156 elfové doplouvají do Erathie a obydlují budoucí Antagarich
214 objevení Rajského Údolí
315 do galaxie zabloudí Kreegané
328 Kreegané doráží k Enrothu. Pradávní drží situaci pod kontrolou. Zatím...
575 zrada v řadách Pradávných. Síla klesá.
628 Melian odráží Kreegany a ti jsou vyvražděni. Předtím ale předtím Kontorlní centrum zamoří poč. virem. Meilan ztrácí kontrolu nad centrem. Brána do jiných světů v centru se po zkratu spálí a komunikačí systém selhává...

A hned následuje...

0 Ticho. Původní letopočet se přestal počítat.
1 Z Enrothu v lodích odlétají poslední lodě s "gramotnými" lidmi a ti co zbyli zde, tu zůstávají do konce svých dnů.
7 Pradávný Darghak zabit v Kontrolním centru. Melian ztratil kontrolu nad centrem již úplně
12 kolonizační stanoviště opuštěno. Úpadek vědění začíná
113 Nebeské kovárny přestaly fungovat. (došla šťáva)
kolem r. 200 založena rybářská vesnička
485 V Erathii se od přibl. tohoto roku většina lidských, elfích a trpasličích panství srovnávají na společný letopočet po Tichu.
kolem r. 500 vznikají církve Slunce a Měsíce.
587 Z moře přichází do Enrothu bájní lidé, kteří zakládají své "Císařství"
603 zhruba v této době je ve světě Xeen zabit Sheltem a moc všeho zla je narušena. To se dotkne i temného krále říše nemrtvých z Močálu Prokletých a jeho říše postupně upadá...
612 vzestup Enrothského Císařství
618 založení Císařského Přístavu
542 Temní Elfové vyhnáni z Enrothu
624 Začátek válek o dřevo
679 Regnané zavedou v Jadame letopočet po Tichu
789 Konec Válek o dřevo
870 Taledon V. stává Představeným Sluneční církve. Jejich moc roste
1083 Církev Slunce a Měsíce zaniká. Velechrámy v Karigoru rozbořeny. Jejich žáci pokračují ve svaté válce na kontinentech.
1084 narozen Wilbur Humprey
1086 narozen Morglin Ironfist.
1101 narozen Albert Newton.
1111 Lord Slayer vyhlašuje válku všem, kteří jej nepovažují za vládce Enrothu. Útočí na královnu Lamandu. Slayerovo prohlášení bere lord Alamar jako urážku a vyhlašuje mu válku. Lord Ironfist se přidává do vřavy až půl roku poté, co sjednotí několik území kolem jeho hradu Začíná válka čtyř lordů.
1112 vojska lorda Alamara tajně pronikají přes Zamrzlé Výšiny, aby posílili Kriegspire.
1115 Lamanda je vytlačena Kriegspireským vojskem ze Zamrzlých Výšin a ta se poté zmocňuje Stříbrné zátoky. Rosconom rozbořen.
1116 Lamanda je poražena a zabita ve Stříbrné zátoce.
1119 Lord Slayer ztrácí své poslední území u Blackshire a je zabit Alamarovou eskadrou z Kriegspire.
1121 Velké vraždění čarodějů. Lord Alamar kapituluje a slibuje příměří a pokoru. Albert Newton a Falagar unikají Válka končí.
1127 narozen Roland Ironfist.
1129 narozen Archibald Ironfist.
1131 narozena Catherine Gryphonheart
1150 Morglin Ironfist umírá. Archibald se zmocňuje trůnu. Roland uniká. Začínají následnické války.
1152 Archibald poražen. Roland se stává králem Enrothu.
1153 Roland uzavírá sňatek s Catherine Gryphonheart.
1154 narozen Nicolai Ironfist.
1157 noc padajících hvězd. Rajské údolí a Eeofol proklet. Poslední Pradávný zabit v Dobré Vodě, která je zničena. Vzniká sekta Baa. Sulman zrazuje Rolanda, který je zajat u Kriegspire. Ragnar a Tanir zabiti.
1158 Lord Kilburn a jeho hraničáři zabiti při obraně Průsmyku mezi R.Ú. a Blackhire. Lidé se začínají domnívat, že král je mrtev...
1164 Umírá Nicholas Gryphonheart. Catherine odjíždí do Erathie a obnovuje moc království. Enroth vede regent Humprey.
1165 mezi lidmi se začíná říkat, že Ironfistové zratili Přízeň bohů
1167 reaktor Kreeganů zničen i s nimi. Hrozba zažehnána.
1168
1169
1172
1175