Kapitola II. - COLONY - ENROTH, část H

Heroes Chronicles: The Clash of The Dragons

V době, kdy probíhá pokus o záchranu Jadame, se odehrává další Tarnumův příběh, tentokrát v AvLee.

Intro

Tarnum (člověk, hraničář)

Poté, co byl souzen Předky a shledán nehodným vstupu do Ráje, cestuje Tarnum po světě a snaží se napravit hříchy své minulosti. Stal se Nesmrtelným Hrdinou, věčným ochráncem, který je ale trápen pochybnostmi o tom, zda bude schopen odčinit strašlivé skutky, které v mládí spáchal.

Valita (elf, hraničář)

Valita je stejně dobrá s mečem jako s lukem, ale je to její schopnost získat si úplnou oddanost svých vojáků, která jí dostala tak rychle do vysoké pozice v Lesní Hlídce.

Mutare (drak, overlord)

Poté, co vypila Fiolu dračí krve, proměnila se Mutare v mocnou dračici. V krátké době se stala vládkyní celého Nighonu, a nyní plánuje spojit všechny draky pod svou vládou, a dobýt s jejich pomocí celý svět.

The Dragontalker

Dragon's Blood

Tarnum v jeskyni svede bitvu se starým drakem, který hlídal Fiolu dračí krve.

The Dragon Mothers

Dragons of Rust

Tarnum nalezne tři sirná doupata, ve kterých rezaví draci sídlí. Obsadí je a poté porazí i overlordy a dobude jejich pevnost - kobku.

Distrust

Tarnum vtrhne na území overlordů. Jsou zde tři pevnosti, dvě inferna produkující ďábly a jedna nighonská kobka. Také zde jsou dvě obydlí rezavých draků a dvě obydlí krystalových draků. Tarnum nejprve dobyje dvě pekelné pevnosti, poté obsadí domovy draků, a nakonec se vrhne na kobku. Dobyje jí a tím konečně osvobodí tuto oblast.

Dragons of Gossamer Wings

Tarnum bez potíží získá 12 pohádkových draků, a tím si tato kouzelná stvoření získá na svou stranu.

Dragons of Deepest Blue

Tarnum rychle obsadí další tři kobky, některé blokované věžemi ke kterým musel najít klíčníky, a konečně prorazí skrze nepřátelské řady.

Clash of the Dragons

Tarnum propluje vírem a objeví se na druhé straně, poté přistane u pobřeží Mutařiných krajů. Postupně dobyje tři její pevnosti, poté projde podzemím a dostane se do zasněžené země, kde jsou dva zmrzlé útesy, na kterých žijí azuroví draci. Dostane je pod kontrolu a dobyje další pevnost overlordů, stojící v oblasti. Konečně posbíral všechny potřebné artefakty, a u posledního věštce je vymění za Moc dračího Otce. Také na cestách získá artefakty pro složení Luku ostrostřelce, najde i Roh hojnosti. Nakonec se dostane až k pevnosti samotné Mutare.

Epilog

Nedlouho po porážce Mutare, roku 1174, dostane Tarnum poslední úkol, a poprvé v životě selže, což má nedozírné následky pro celý svět Enroth ...

Heroes Chronicles: The Sword of Frost

Gelu z AvLee,

"Očekávej se strachem den, kdy se střetne Meč zkázy s Mečem mrazu ..."

Znáš slova proroctví stejně dobře jako já, Gelu. Copak nevidíš, že tvá výprava za nalezením Meče mrazu nás všechny ohrožuje? Ponech tu záhadnou zbraň tak, jak je - ztracena po nespočetná staletí. Už máš nejmocnější meč na světě. Co více potřebuješ? Musíš si myslet že tvá výprava nás všechny obohatí, ale jsi na omylu. Vrať se dříve, než otevřeš sršní hnízdo. Poslouchej mě! Nenechám tě abys uspěl, bez ohledu na, to co to bude stát. Nepočítej s tím, že mě zastaví naše přátelství. Pokud mé prosby nezaberou, tohle snad ano:

"...protože to bude znamenat konec světa a všech, kdo na něm žijí!"

S varováním,

Tarnum Přítel draků.

Tarnum (člověk, overlord)

Poté, co byl souzen Předky a shledán nehodným vstupu do Ráje, cestuje Tarnum po světě a snaží se napravit hříchy své minulosti. Stal se Nesmrtelným Hrdinou, věčným ochráncem, který je ale trápen pochybnostmi o tom, zda bude schopen odčinit strašlivé skutky, které v mládí spáchal.

Specialita hrdiny: Dragons

Gelu (Sněžný elf z Vori/člověk, hraničář)

O Gelu je známo jen velmi málo informací. Byl nalezen a vychován Morganem Kendalem, Erathijským generálem sloužícím pod Catherine Ironfist. Nyní Gelu velí Erathijským partyzánským jednotkám, známým jako Lesní Hlídka. Obecně se věří, že je zpola člověk a zpola elf z Vori. Gelu se rozhodl, že najde a zničí Meč mrazu, a nikdo a nic ho o této myšlenky neodvrátí.

Specialita hrdiny: Sharpshooters

Kija (člověk, bojový mág) - je třetí a nejmladší ženou Kilgora Šíleného, krále Krewlodu. Je rozhodnutá, že najde Meč mrazu a donese ho svému pánu, a díky tomu snad dostanou její děti právo na následnictví.

Ufretin (trpaslík) - je neobvyklé vidět trpasličího hraničáře, ale Ufretin má přirozený talent pro toto povolání. Stal se idolem trpaslíků žijících na povrchu, rozeným vůdcem svého lidu. Ufretin se přidal ke Gelu na jeho cestě za Mečem mrazu. Specialita hrdiny: Dwarves

Jinara (elf, bojový mág - to není chyba, opravdu je tímhle typem hrdiny) - je jedním z kapitánů, věrných Gelu. Pomáhá mu v jeho cestě za Mečem mrazu.

Numas (elf, bojový mág) - je jedním z kapitánů, věrných Gelu. Pomáhá mu v jeho cestě za Mečem mrazu.

Larn (Sněžný elf z Vori,barbar) - je kapitánem Sněžných elfů, bránících podzemní město Volee, v němž je skryt Meč mrazu.

Vol (Sněžný elf z Vori, hraničář) - je kapitánem Sněžných elfů, bránících podzemní město Volee, v němž je skryt Meč mrazu.

Tarnum the Overlord

Poté Tarnum dobyje dvě neutrální a jednu nepřátelskou kobku, a tím upevní své postavení.

The Land of the Vori

Tarnum brzy vybuduje velkou armádu a dobyje tři pevnosti Sněžných elfů. Díky tomu může projít dál.

A New Enemy

Za věží je údolí, ve kterém stojí opevněné elfí město, strážící průchod k severním ledovcům. Tarnum ho dobyje a má volnou cestu.

A New Ally

Tarnum vjede do údolí, na jehož ledových útesech draci sídlí. Svede boj s několika strážci jejich slují, ale nakonec je porazí a získá tyto mocné draky na svoji stranu.

The Capture

Poté, co vybuduje dostatečnou armádu, dobyje Tarnum dvě elfí pevnosti. Cesta k třetí pevnosti je blokována modrou branou, ale Tarnum rychle najde klíčníka a poté pevnost bez problémů dobyje. U pevnosti sídlí zelený klíčník, a nyní se Tarnum konečně může dostat až k Ufretinovi a jeho hradu. Po dlouhém a krvavém boji se mu podaří hrad dobýt a trpaslíka zajmout.

Tunnels of Ice

Poté obsadí další kobku a buduje armádu, se kterou hodlá rozdrtit barbary. K dispozici má stále i azurové draky. Ve spleti tunelů nalezne tři větší jeskyně, v každé z nich stojí jedna barbarská pevnost. Všechny tři Tarnum postupně dobyje a může pokračovat ve své honbě za Mečem mrazu.

The Barbarian's Wife

Tarnum si vezme Prsten, a začíná poslední část jeho šíleného pronásledování.

The Protectors of the Sword

Nyní, když navštívil bílého klíčníka, může Tarnum zaútočit na samotné město Volee. To je ale chráněno dvěma pevnůstkami, blokujícími cestu - obě jsou obsazeny velkými armádami Sněžných elfů, v jedné dokonce nelze ani kouzlit. Tarnum je ale obě prorazí, a nakonec stojí před dávným městem Vorijských elfů. Město brání Sněžný elf jménem Vol, a je Tarnumovi důstojným soupeřem. Po veliké bitvě je město dobyto, a Tarnum ví, že konec jeho tažení je nadosah.

Epilog

Zničený Tarnum propustí Gelu a jeho vojáky, opustí svou Nighonskou armádu a spěchá zpět na Antagarich, do AvLee, za svým adoptovaným synem Waerjakem. Tuší, že svět je v ohrožení, ale události se mu již vymkly z rukou. Kija se mezitím urychleně vrátí do Krewlodu a s radostí předá Kilgorovi Meč mrazu, čímž si vyslouží následnictví pro své potomky. Jakmile Kilgor získal tak mocnou zbraň, sebral velikou armádu a napadl své sousedy ve snaze dobýt Antagarich. Porazí armádu AvLee a zabije krále Parsona.

Nakonec se mu postavil Gelu, který přitáhl s armádou AvLee, a na severozápadě Antagarichu došlo ke kruté bitvě mezi barbary a elfími jednotkami. Gelu a Kilgor, přitahováni mocí obou mečů a neúprosnou sudbou, se setkali mezi bojujícími a střetli se. Gelu nejprve uhnul Kilgorovu výpadu a ten zasáhl jen zemi. Meč mrazu se do ní zasekl a země okamžitě zamrzla, ale než Gelu stačil Kilgora zabít, králi se podařilo Meč vytrhnout a zaujal bojovou pozici. Oba protivníci se chviličku pozorovali, pak Kilgor zaútočil a Gelu postavil proti úderu Meče mrazu Meč zkázy. Oba protivníky nejprve obklopil vlnící se oblak, a pak došlo k mohutnému výbuchu.

Sudba se naplnila, po celé zemi se hnala vlna ohně, země vybuchovala a hořela, oceány zalévaly pevninu a tisíce a tisíce tvorů zemřely v jediném okamžiku. Naštěstí se většina mocných mágů po celém světě pokusila o poslední zoufalý čin: použili veškeré své schopnosti k otevření portálů vedoucích do jiného světa. Našlo se dost šťastlivců, kteří se k teleportům dostali včas a mnoho lidí a jiných tvorů ze všech kontinentů uniklo ze svého umírajícího světa. Ještě více jich však našlo smrt v plamenech a vroucích vodách vylitých oceánů. Tím skončila dlouhá historie světa Enroth, který je v roce 1175 spálenou pustinou, a začala historie světa nového ...

Catherine a Roland Ironfistovi byli v té době na cestě z Jadame do Enrothu, konečně se po letech vraceli domů ke svému synovi, a v té době došlo ke konci světa. Od té doby jsou nezvěstní ...

- Pavel Kubeček (Perdue)