Kapitola II. - COLONY - ENROTH, část E

Might and Magic VII: For Blood and Honor

(Mapa kontinentu Antagarich, Erathie je jen jedno z království. Ledová země na severozápad od Antagarichu je Vori, země na jihovýchodě je Nighon)

Po těchto událostech začíná v počátkem roku 1168 v Erathii další velká kapitola dějin, odehrávající se po válkách Erathie s Eofolem, Nighonem a po porážce nekromantů a krále Gryphonhearta královnou Catherine.

Archibald se stal po druhé smrti Gryphonhearta a po odchodu sil Erathie novým králem Deyji.

Již kolem roku 1165 došlo k prapodivné události. Gobliní poručík Kaleg a seržantka Piridak přinesli zprávy svému pánu v Deyji, Archibaldu Ironfistovi. Líčí, mu jak oba se svými oddíly hlídali na plážích u hranic AvLee jako vždy, když byli najednou přepadeni útokem čtyřiceti elfů. Když nastal správný okamžik, zaútočili, zabili tucty elfů než si ti hlupáci vůbec uvědomili co se děje, zahnali nepřítele na útěk a rozdrtili ho. Nepřítel prchal "Jak prasata před sekerou" (Ve skutečnosti - místo aby hlídali tak se opíjeli, a pak před útokem elfů zbaběle prchli a skryli se v temnotách). Archibald samozřejmě prohlédl jejich lži a baví se celým vymyšleným "hrdinským" příběhem. Mezitím ten samý příběh líčí elfové Gavinu Magnusovi, pánu Bracady. Líčí, jak goblini prchali a oni byli nuceni střílet je do zad, protože ti zbabělci ani nebojovali. Pobili skoro všechny gobliny, když v tom se stalo něco podivného, z moře se vynořila záhadná Monstra. Elfové si mysleli že přišla na pomoc goblinům, ale brzy si uvědomili, že jejich objevení nemá nic do činění s jejich bojem. Elfové se skryli ve skalách, kde se také skrývaly zbytky vyděšených goblinů, a sledovali tak společně cizince na pláži. Každý z nich měl batoh a podivný amulet, vypadající jako malá černá kostka. To zajímalo Archibalda, ve stejnou chvíli poslouchajícího verzi goblinů, a proto jim řekl ať to zopakují. Kaleg to pochopil tak, že má vylíčit svému pánu své hrdinstv,í kdy zabil dva elfy jedním šípem, ale Archibald se rozčílí a řekne že chce slyšet o těch kostkách a ne o lžích jeho služebníků. To samé líčí elfové Gavinu Magnusovi, a popíšou mu tyto kostky z podivného kovu. Gavin se zmíní, že tyto kostky jsou něčím co je zmíněno v legendách a ptá se co se stalo dál. Podivní cizinci se poté začali na pláži hádat a čtyři z nich odešli jedním směrem, další čtyři směrem opačným. Ráno nalezli elfové na pláži "kůži" jednoho z nich, jiné stopy byly dávno smyty vlnami. Archibald pochválí své gobliny a povýší Kalega na kapitána s tím, že má najít tyto mořské lidi. Se stejným úkolem vysílá Gavin zpět i elfy.

Nyní se spojuje historie Coraka a Sheltema s historií světa Enroth. Kdo jiný byli tito "mořští lidé", než osm hrdinů, pátrajících spolu s Corakem po Sheltemovi? Těchto osm statečných, pocházejících ze světa Terra se ztratilo, když byla jejich hvězdná loď Lincoln vystřelena z kolonizační lodě, následující lodě Coraka a Sheltema na svět XEEN. Místo aby Lincoln přistál na XEENu, byl vržen mimo kurz. Po čase přistáli právě zde, u pobřeží AvLee, a jejich loď zůstala skryta na dně moře. Cizinci aktivovali obranný systém lodi, který se dá vypnout pouze pomocí dvou částí kódu. Jednu jeho část zná Resurectra, která spolu s Crag Hackem, Robertem Moudrým a Sirem Caneghamem tvoří jednu skupinu. Druhou část zná Kastore, vůdce skupiny tvořené Dark Shadem, Tolbertim a Maximem.

Těchto osm hrdinů původně pátralo po Corakovi, Sheltemovi a také Pradávných, ale když zjistili že na tomto světě nikdo z nich není, rozhodli se jinak, a zde se rozdělili.

Kastore chtěl ovládnout planetu, a chtěl nejprve obnovit Nebeské kovárny a vytvořit tisíce pušek a pistolí, laserových zbraní které si hrdinové přivezli ve své lodi. Potřebují však mimo jiné jednu součástku ze své lodi, aby mohli plán provést.

Resurectra a její skupina se rozhodla vytvořit a obnovit Bránu, spojující světy před tím, než upadl tento svět do Ticha, způsobeného útokem Kreeganů na Pradávné. Potřebují tutéž součástku z jako Kastore a jeho skupina.

Předtím než toto zjistili se ale tenkrát na pláži rozdělili, protože si přestávali věřit a začali mít odlišné názory.

Kastore se se svou skupinou nakonec dostal do Jámy, podzemního hlavního města Deyji, kde se spojil s Archibaldem a nekromanty a plánoval dobytí světa, zatímco Resurectra se dostala do Celeste, nebeského města v Bracadě, obývaného Gavinem Magnusem, se kterým se její skupina spojila.

Jejich boj a osudy ovlivnila třetí strana, a tou jsou páni Harmondale, čtveřice hrdinů, jejichž cesta začíná úplně jinde.

Vori:

Na Vori se sice hrdinové nedostanou, ale je nutné se zmínit o této tajemné zemi. Vori je ledová země ležící na severozápad od Antagarichu, kontinentu na kterém je Erathie. Vori je domovem několika barbarských kmenů, a také tajemných Sněžných elfů a ledových obrů. Slavný půlelf Gelu je plodem spojení Sněžného elfa a člověka. Elfové také nalezli a učili Adelaide, kleričku z Erathie, která ztroskotala na březích Vori. Byla s nimi dvacet let, a po svém návratu do Erathie zjistila že v Erathii neuběhl ani měsíc od doby kdy se dostala na Vori. To svědčí o velké moci Sněžných elfů.

O barbarech z Vori není moc známo, snad jen několik příběhů souvisejících se slavnými artefakty.

Meč Terminus, později nalezený v Jadame, byl původně vlastnictvím Larse Eiliefa, který jej našel v ledové jeskyni ještě před tím než vybudoval své království. Tento meč zvyšuje dovednost boje se zbraněmi a zvyšuje odlnost proti magii vzduchu. Po jeho smrti byl spolu s mečem uložen na pohřební hranici, ta byla zapálena a poslána na širé moře.

Dalším slavným artefaktem je Droggova helma, která patřila barbarskému náčelníku Droggovi. Ten byl velice inteligentní a dokonce se stal válečným mágem. Přestože se u barbarů hledí spíše na fyzickou sílu, Drogg byl pomocí své helmy schopen uhájit pozici náčelníka po velmi dlouhou dobu. Dokonce v přilbici i spal. Helma zvyšuje inteligenci a osobnost a uzdravuje zranění nositele.

O ledových obrech není známo skoro nic, snad jen že dělají vynikající sýry, oblíbené v Jadame. Také je známo že vedli válku s minotaury z Jadame, ve velkém boji ale byli poraženi, i když se jim podařilo zabít vůdce minotaurů, Baltazara.

Smaragdový ostrov:

Smaragdový ostrov je skryt v mořích východně od Tulareanského lesa. Na tropickém ostrově se nachází malá rybářská vesnice, starý chrám Měsíce (památka na Církev Měsíce) a také sluj draka Morcaracka Nelítostného, ochránce ostrova.

Na Smaragdovém ostrově, nepříliš vzdáleném od břehů Erathie, začíná Velký Hon, hra, pořádaná Lordem Markhamem, pánem hradu Harmondale a přilehlých zemí a majitelem državy a zemí v oblasti patřící Erathii u hranice s Tatalií.

Tato hra, která přitáhla mnoho dobrodruhů z celé Erathie, má svému vítězí přinést skvělý dar - hrad Harmondale a jeho okolí! Mezi množstvím hrdinů se nachází i naše čtveřice, která se v lednu 1168 právě vylodila a dorazila na ostrov. Žena jménem Margaret je provedla po ostrově, a dozvěděli se, že na severozápadě je ostrov obýván dračími vážkami, a dokonce i drakem, který za úplatu chrání celý ostrov před piráty a nevítanými návštěvníky.

Poté, co se vyzbrojili v obchodech, se hrdinové zastavili u lorda Markhama, pořadatele Honu, a vyslechli si co mají donést aby soutěž vyhráli. Hrad vyhraje ten, kdo donese honosný klobouk, červený lektvar, hudební nástroj, lasturu, dlouhý luk a dlaždici z opuštěného chrámu Měsíce, nacházejícího se na ostrově. Také dostali za úkol najít tři soutěžící, kteří se ztratili a nikdo neví kde jsou. Naši hrdinové nejprve získali harfu od bardky Ailyssy. Také je vyhledal záhadný pan Malwick, který jim za slib pomoci v budoucnu dal hůlku ohnivých koulí. Luk nalezli hrdinové u vstupu do doupěte draka, Morcaracka Nelítostného, a uvnitř našli poškrábaný štít, patřící ztraceným hrdinům, které drak podle všeho sežral. Hrdinové ho vzali a uprchli z doupěte dřív, než si jich bestie všimla. Také našli deník těchto ubožáků, ve kterém mrtví hrdinové popisují, že i jim dal Malwick svůj návrh, ale oni ho odmítli a on se jim vysmál (věda že jdou směrem ke dračí sluji, kde zemřou ...).

Dobrodruzi oznámili lordu Markhamovi, co se stalo se zmizelými. Markham jim poděkoval a konečně uvěřil že na ostrově je OPRAVDU drak a ne jen dračí vážky, a varoval všechny ostatní soutěžící aby se nepřibližovali k doupěti.

Lasturu nalezli uvnitř opuštěné chýše, okolo které poletovaly dračí vážky. Klobouk vyměnili za červený nápoj se skupinou jiných soutěžících u vstupu do chrámu Měsíce. Lektvar koupili v alchymistickém krámku a konečně sevrhli na průzkum starého chrámu. Po bojích s obřími netopýry, pavouky a krysami se dostali do samotné svatyně, kde potkali zatím neúspěšnou skupinu jiných soutěžících, a v knihovně objevili tajnou skrýš, ve které byla i hledaná dlaždice a několik vzácných knih.

Naši hrdinové se vrátili do vesnice a odevzdali soudci Thomasovi, dohlížiteli nad soutěží, všechny předměty. Lord Markham hrdinům daroval dekret na hrad, a také jim dal k dispozici loď, ktrá je odveze do nového domova. On sám pojede jinou lodí. Byl také rád že se hradu zbavil, a hrdinové se brzy měli dozvědět proč ...

Harmondale:

Hrad a Harmondale a přilehlá vesnice Welnin (že by vesnice pojmenovaná po bojovníkovi za svobodu Faruku Welninovi?) leží v oblasti Porobených zemí, která se nachází mezi Tulareanským lesem, patřícím AvLee, a Erathií. Toto území bylo vždy předmětem sporů mezi elfy a lidmi, a proto měnilo často majitele. Lord Markham byl nepochybně rád, že se chátrajícího hradu a zemí okolo něj, zamořených gobliny, zbavil.

V současné době je oblast pod vládou Erathie, která zatím nezjistila, že hrdinové jsou novými pány hradu.

Wendel Tweed, dvorní historik, napsal hrdinům historii hradu a bude ji psát dál jak hrdinové budou postupovat ve svých úkolech, čímž ho pověřil lord Markham. Spolu se správcem hradu na něm bude i s hrdiny sídlit.

Přestože je panství nyní v oficiálním držení hrdinů, zjistí od správce hradu, že hrad je zpustlý a zchátralý a plný goblinů. Hrdinové se rozhodli hrad ihned od nevítaných návštěvníků vyčistit, pobili krysy i gobliny a nalezli podivný dopis.

Ten adresoval vůdce Goblinů Gnognard Veliký nějakému Hairbaughovi. V dopise stojí, že má, až budou lidé oslabení útoky goblinů, zapálit strážní ohně a Gnognard přijde i s posilami.

Hrdinové informují správce, že hrad vyčistili, a ten jim řekne že je jen jeden způsob jak hrad obnovit, a to promluvit si o tom s králem trpaslíků sídlícím v Kamenném městě v Mohylovém údolí.

V hospodě také hrdinové potkají Davrika Peladium, který jim dá za úkol najít jeho Pečetní prsten, který mu ukradli bandité když cestoval z AvLee. Potřebuje ho, neboť bez něj nemůže uzavírat smlouvy na svých obchodních cestách. Bandité prý mají nejspíš skrýš kdesi v Erathii.

Po vrácení Prstenu hrdiny bohatě odměnil.

Hairbaugh, maskovaný goblin, stál u městské brány a řekl hrdinům aby zapálili signální ohně u cest do Tulareanského lesa, Mohylového údolí a Erathie, a že prý Erathijská armáda přijde na pomoc proti goblinům. Hrdinové věděli že je to zrádce díky dopisu nalezeném v hradu, ale rozhodli se Gnognarda a jeho armádu zničit sami. Proto zapálili ohně. Po nějaké době Gnognard dorazil, a hrdinové ho i s jeho armádou nájezdníků zabili, a poté odhalili a zabili i Hairbaugha.

Darron Temper, bydlící ve městě Harmondale, hledal svého bratra, Elrona, který šel vymýšlet triky na karetní hru Arcomage do ústraní v Jeskyních bílého útesu. Hrdinové mu samozřejmě slíbili pomoc.Vstoupili do jeskyní, tradičního sídla goblinů, rabiátů a lapků, a našli v něm pouze slizy a troglodyty. Na koncí jeskyní nalezli také kosti ubohého Elrona, jeho balíček karet a karetní triky které před svou smrtí vymyslel. Darron hrdiny odměnil a nechal jim bratrovy karty.

Tarin Withern v chrámu Harmondale požádal hrdiny o nalezení Lucerny dobra, která se ztratila na cestě z Kamenného města do chrámu, a kterou kněží potřebují pro obnovu svých léčivých sil. Poté, co mu hrdinové Lucernu nalezenou v trpasličích mohylách v Mohylovém údolí vrátili, odměnil je slušnou částkou zlata.

Bartolomew Hume, správce kláštera ve vesničce kousek od Harmondale vyslal hrdiny do Mohylového údolí, aby našli mohylu s místem velké přírodní Síly, která leží někde v Mohylovém údolí. Za odměnu hrdiny jmenuje mnichy Zasvěcenci.

Hrdinové nejprve vyrazili za město, kde pomohli Erathijským vojákům v boji s gobliny, kteří se potloukali po celém okolí. Hrdinové dobyli jejich pevnost, ve které našli dopis, napsaný Erathiským vojákem. Byl jedním ze skupiny která dobyla pevnost již dříve, ale byla poražena gobliny. V dopise se psalo o tom, že goblinům přišla pomoc od létajících nestvůr. Ty se naštěstí neukázaly a hrdinové pobili všechny gobliny pomocí děl v pevnosti.

Hrdinové také navštívili odlehlé sídlo Soudce Greye, arbitra, který má za úkol vyjednávat smlouvy mezi rozhádanými národy. Ten jim řekl, aby se pokusili vyjednat opravu svého hradu u trpaslíků.

Erathie:

V samotném srdci Erathie leží hlavní město Steadwick, nad nímž stojí hrad Gryphonheart, sídlo královny Catherine. Město se již po válkách zotavilo a je opět krásné a plné života. Steadwick je strážen mocnou pevností Riverstride, která leží na strategickém místě na řece u města, a chrání srdce Erathie před vpádem elfů či jiných nepřátel.Ve Steadwicku jsou také známé slévárny, ve kterých Byron Rockermann, Erathijský královský zbrojíř, vyrábí velice kvalitní plátové zbroje a paladinské boty. Hlavně v Erathii jsou vyráběny štíty z erudinu, jediného kovu který dobře chrání proti divokým Kreeganům. Také erudinové dračí plátové zbroje pocházejí z této země, a jsou stejně jako erudinové křižácké rukavice prací mistra zbrojíře Derricka Goretha, který strávil svůj život prací v Kovárnách bílého světla. Tyto perfektní výrobky se dostaly až na Jadame.

Hrdinové se střetli na cestách v okolí města s tlupami banditů přepadajících karavany a také s množstvím divokých gryfů. Poté našli skrýš lupičů, pobili její obyvatele a našli v ní spolu s jinou kořistí postrádaný Pečetní prsten Davrika Peladiuma, který promptně vrátili majiteli. Uvnitř také nalezli dopis určený jakémusi Velatyrovi napsaný Lareatem, ve kterém Laerat děkuje za tip kde a jak loupit a slibuje poslat Velatyrovi lodí odměnu.

Poté se hrdinové vydali přímo do Steadwicku.

Známý rytíř Sir Fredrick Org dal hrdinům za úkol zničit nemrtvé ve strašidelném domě v Mohylovém údolí, za což je po splnění úkolu povýší na Kavalíry. Po zničení nemrtvých byli skutečně pasováni.

Sir Charles Quixote, známý paladin a drakobijce, řekl hrdinům, že jestli chtějí získat titul Křižáka musí zabít draka - a to modrého draka Wromthraxe Nelítostného, který terorizuje pohraniční území u Erathijsko - Tatalijské hranice. Tento drak sežral také Svatého Perciho, známého rytíře Erathie, z rytíře zbyl jen jeho opasek. Charles se k hrdinům přidal a byl s nimi do té doby, než bestii zabili.

Gina Barnes dala hrdinům za úkol zvítězit v karetní hře Arcomage ve všech hospodách v Erathii. Poté dostanou královskou odměnu včetně několika relikvií a artefaktů, a jsou prohlášeni za Mistry této hry.

Norbert Thrush chce po hrdinech aby doručili Lordu Markhamovi jeho dopis, ve kterém ho tento slavný historik žádá, zda by mu neposlal Parsonův brk - brk elfího krále kterým byla podepsána Pierpontská smlouva o ukončení prvních Dřevěných válek. Po donesení brku dostanou hrdinové tučnou odměnu.

Hrdinové navštívili hrad Gryphonheart, ale zatím nebyli vpuštěni ke královně Catherine, a tak se skryti kouzlem neviditelnosti alespoň vplížili do soukromých komnat hradu Gryphonheart a odnesli si obrazy Rolanda a Archibalda, které chtěl Ferdinand Visconti z Tatalie.

Stejným způsobem se vplížili do pevnosti Riverstride, kde nalezli kromě cenných zbraní a zbrojí rozkazy od generála Daggersona adresované kapitánu Harrethovi, dle kterých má potírat bandity na cestách, ale neoslabit tím samotnou pevnost.

Nakonec hrdinové vstoupili také do stok pod městem Steadwick, kde se měl údajně skrývat zlodějský cech v čele s Billem Laskerem. Cech je tiše trpěn vládou, protože Lasker spolupracuje příležitostně s Korunou a vykonává špionážní úkoly pro království Erathie. Hrdinové se probojovali přes krysy, zloděje a pasti až ke komnatě samotného Laskera. Před ní nalezli zajímavý dopis, adresovaný jistým Nilesem Stanleym panu Malwickovi, který hrdinům pomohl s Velkým Honem na Smaragdovém ostrově. Stanley v něm píše, že Malwick má vybrat ty správné lidi, aby později mohl sám hrad získat. Tím se smaže Malwickův dluh a Malwick bude dopraven domů.

Lasker hrdinům dal za úkol ukrást vázu lorda Markhama, vášnivého sběratele starožitností a bývalého držitele Harmondale. Poté je povýší na Lupiče a dá jim malou odměnu.

Mohylové údolí:

Mohylové údolí je zemí trpaslíků z Rudých hor, zemí ležících na jih od Harmondale. Na konci cesty z Harmondale je malá vesnička trpaslíků a hostinec. Několik domků se nachází také u cesty do Bracady. Údolí je poseto velikým množstvím mohyl, postavených trpaslíky pro nerušený odpočinek svých mrtvých. Celé údolí je rozděleno několika řekami na množství ostrovů, pospojovaných mosty. Také se zde nachází Kamenné město, hlavní město trpaslíků, ve kterém jsou vyráběny kvalitní zbraně, zbroje a štíty. Většina města je skryta pod zemí. Mezi mohylami stojí Strašidelný dům, opuštěná budova plná nemrtvých. Celou zemí se potulují duchové zemřelých, gogové a gargoyly.

Hrdinové, bojujíc na cestě s gargoyly, duchy a gogy najdou v jedné z truhel dopis z 11. prosince roku 1059, popisující strastiplnou cestu několika kněží Slunce do této oblasti, kteří byli zrovna v té době poprvé napadeni duchy z mohyl a gogy. V další truhle objeví trup golema. Hrdinové se dostanou až ke Strašidelnému domu, který vyčistí od nemrtvých. Také zde vyzvednou obraz kašny na hradě Ironfist, potřebný pro úkol Ferdinanda Viscontiho z Tatalie, a najdou zde i Prsten duše, pomáhající zvyšovat duševní magii nositele.

Po vstupu do Kamenného města hrdinové nakoupili v místních obchodech a pod rouškou neviditelnosti vykradli místní pokladnici.

Poté navštívili krále Hothfarra IX., kterého požádali o pomoc s opravou hradu. Ten, očividně neoslněn novými pány Harmondale, jim dal úkol před tím, než jim jeho muži hrad opraví. Trpaslíci mají na hraničním území Bracady pronajaté Rudé doly, které ale zamořily medúzy a několik z nich proměnily v kámen. Ostatní trpaslíci uprchli a důl je nyní plný medúz a slizů. Král dal hrdinům lektvar, který přivede zkamenělé trpaslíky zpět k životu, a chce aby je všechny zachránili. Teprve potom uvěří že za něco stojí, a vyšle své schopné dělníky aby spravili jejich hrad.

Spark Burnkindle, bydlící ve městě, hrdinům řekl že se trpaslíci prokopali do tunelů vykopaných overlordy za válek Erathie s Nighonem. Trpasličí tunely pod městem jsou nyní kvůli tomu zamořeny troglodyty. Požádal hrdiny aby pobili všechny troglodyty v trpasličích tunelech. Po splnění dostali dobrodruzi odměnu a trpaslíci mohli obnovit těžbu.

Nato hrdinové vstoupili do Nighonských tunelů, navazujících na trpasličí tunely pd Kamenným městem. Trpaslíci a čarodějnice z Nighonu, které od porážky ve válkách za obnovení Erathie žijí s trpaslíky i Erathijci v míru, zde bojují proti záplavě gogů. Hrdinové jim pomůžou v boji s těmito vetřelci a najdou dokonce kosti trpasličího krále Zokarra IV., který zde v bojích zahynul, a také sekeru jeho rodu. Hrdinové vyčistí celé Nighonské tunely, ale dál, do jeskyní pod Hromovou horou přímo pod Nighonem si netroufají.

Místo toho hrdinové opustili Kamenné město a vstoupili do mohyl, které daly celé oblasti jméno. Poté, co je všechny očistili od nemrtvých, netopýrů, gogů a krys, hrdinové nachází v mohyle č. II Lucernu dobra, kterou chtěl Tarin Withern v harmondaleském chrámu. Nakonec nalezli i hrobku rodu Zokarrů ve které je i místo Síly, které měli najít. Zde je telepaticky kontaktuje Bartolomew Hume a povyšuje je na mnichy Zasvěcence.

Tatalie:

Část rozlehlých Tataliských bažin patří odjakživa Erathii, jde o bažinatou a hornatou zemi plnou trolů. Městečko, které se zde nachází, a země okolo něj patří lordu Markhamovi, který hrdinům daroval Harmondale. Někde v horách se nachází doupě mocného modrého draka, Wromthraxe, který plení celé okolí. V horách nad městem je také sídlo cechu žoldnéřů, známých lapků a vyvrhelů.

U sídla cechu s stojí malá vesnička. Na ostrově kus od pevniny se nachází stará skrýš pirátů, Příbojové jeskyně, používaná po staletí jako jejich základna. Na pirátském ostrově je i obchod se zbrojemi. Bažiny za městem jsou domovem říčních a bažinných trolů, v zasněžených horských oblastech žijí silnější horští troli. Kus od města ke také svatyně, ze které byla ukradena soška orla.

Po bojích s troly hrdinové nejdříve navštíví městečko, kde si je najme Ferdinand Visconti, sběratel obrazů, aby mu donesli obraz Rolanda, Archibalda a obraz fontány na hradě Ironfist. Poté, co mu obrazy donesou, hrdiny královsky odmění.

Poté navštěvují příbytek lorda Markhama,honosný zámeček ostře kontrastující s chudými chatrčemi okolo. Markham je pěkná držgrešle ...

Nejdřív se Markham bojí, že mu chtějí dát zpět Harmondale a říká jim, že ve darovacím dekretu je napsáno že je nezrušitelný. Poté, co mu dají dopis od Norberta Thrushe z Erathie, který chce Parsonův brk, se uklidní a vydá jim ho. Hrdinové ještě ukradnou z jeho domu vázu, kterou dostal za své služby ve válce od královny Catherine, pro Billa Laskera, hlavu cechu zlodějů v Erathii. Také Markhamovi vyberou jeho truhly, a najdou deník, ve kterém píše jak je rád že se zbavil Harmondale, o které se stále handrkují lidé s elfy, a také že musí upevnit svou pozici v Karigoru.

Od lidí z města se doslechnou, že v poslední době dochází k podivným zmizením obyvatel. Najdou vinný sklep, plný upírů a nekromantů, ale zatím nemají dost sil aby je zvládli a tak se rychle vytratí ven.

Hrdinové vyráží do hor, pomáhají Erathijským lučištníkům v boji s horskými troly. Probijí se až k dračí sluji. Vtrhnou dovnitř a zabijí Wromthraxe, za což jsou okamžitě Quixotem povýšeni na Křižáky, a Quixote je opouští.

V horách hrdinové také naleznou Západní kamenný kruh, ve kterém se pomodlí na své cestě za titulem Velkodruida.

Poté navštíví Příbojové jeskyně, a bojují s piráty, duchy a kostlivci v jejich staré skrýši, pirátské lodi schované v jeskyních. Zde také nalézají mapu se zobrazením polohy Evenmorských ostrovů, kterou mají donést Daedalu Falkovi, knězi žijícímu v Deyji, aby mohli být povýšeni na Kněze. Na ostrově u břehů Tatalie, kde leží jeskyně pirátů, najdou truhlu s pravou rukou golema. Také v ní najdou děník kněze Slunce s datem 2. ledna 1057, kněz byl vyslán do Tatalie aby získal nové stoupence církve.

Deyja:

Po porážce nekromantů je zdevastovaná a mrtvá Deyja klidnou zemí. Je obývána zatrpklými nekromanty a jejich gobliními služebníky. V srdci této mrtvé a vyprahlé země se nachází větší vesnice, v hlubokém v údolí v hornaté krajině na sever je skryto další menší město. Ve vesnici je sídlo nechvalně proslulého Černého rytíře, Williama Setaga. Celá oblast je chráněna válkou poškozenou, ale stále funkční Strážnicí číslo 6, poslední pohraniční pevností Deyji, plnou nekromantských vojsk.

Daleko na severovýchodě se nachází nenápadný vchod do Jámy, pravého hlavního města Deyji, nynějšího sídla Archibalda Ironfista, kujícího pikle se zbytkem nekromantů. Jáma je sídlem čtyř cestovatelů z hvězd - jejich vůdce Kastora, Dark Shadea, Maxima a Tolbertiho. Sem se ale zatím hrdinové nemůžou dostat. Po cestách a prázdných oblastech se toulají nemrtví a harpyje, útočící ze vzduchu na neopatrné cestovatele.

Hrdinové se nejprve musí probojovat po cestách zamořených nemrtvými a harpyjemi do města. Pevnost 6, trůnící na vysokém útesu a hlídající celé okolí, raději nechávají na pokoji a stejně tak vstup do podivné Jámy. Daleko v severní části oblasti, u velkého jezera, nalézají v truhlách levou a pravou nohu Golema. O kus dál na pobřeží najdou další deník kněží Slunce, datovaný 11. září 1059. Kněží v něm popisují své znepokojení nekromantskými aktivitami obyvatel Deyji, a své odhodlání zastavit nekromanty a nenechat je upadnout pod vliv církve Měsíce.

V severním městě hrdinům kněz Daedalus Falk dá za úkol nalézt mapu, na které je zobrazena poloha Evenmornských ostrovů, nacházejících se na jih od Bracady. Tuto mapu by mohli mít piráti mající skrýš na ostrově v Tatalii, v Příbojových jeskyních. Erathijské loďstvo tyto piráty zatím neporazilo, a kněz žádá hrdiny aby mapu nalezli a donesli mu ji. Na ostrovech se nachází Velechrámy Slunce a Měsíce, se kterými má Daedalus své plány. Hrdinové mu mapu donesou a jsou jmenování Kněžími. Mapa jim zůstává, a tak mohou kteroukoliv lodí na tyto ostrovy dle libosti odjet.

Tulareanský les:

Tulareanský les, nádherný a prastarý hvozd, je srdcem elfího království. Oblasti vévodí krásné elfí město Pierpont, jehož dominantou je hrad Navan, sídlo elfích králů a Elfího Dvora, centrum moci AvLee. Součástí města je i přístav. V současné době elfům vládne král Parson. U křižovatky cest za městem stojí strážní věž, obsazená bdělou hlídkou. Na severu od města je samotný les, který je ale nyní rozzlobený a útočí na všechny kolem. Na východě se nedaleko od pobřeží rozkládají dva ostrovy, spojené mostem. Na severním z nich je malý les a laboratoř šíleného nekromanta Clankera, jíž i elfové nechávají na pokoji, na jižním ostrově je ve středu malého lesa prastarý Nejstarší strom, vládnoucí celému Tulareanskému lesu. Za jezerem na severu se skrývají Tulareanské jeskyně, spojené s podzemím hradu Navan a obývané elfími válečníky.

Elfové z AvLee jsou výrobci vynikajících luků, kopí, přileb,šavlí a lehkých zbrojí.

Hrdinové se dozví, že místní lidé před časem viděli v noci v lese muže s pochodněmi a sekyrami, kteří šli podle nějaké mapy. Později byli viděni jak se ve veselé náladě vracejí z lesa s velkým zeleným drahokamem, Srdcem lesa. Nejspíš to byli nějací žoldnéři, podle všeho ti z Tatalie. Den nato les začal zuřit a napadat každého, kdo se k němu přiblížil.

Druid Thom Lumbra poprosí naše hrdiny, zda by nenalezli tři sošky, ukradené během válek mezi církví Slunce a Měsíce. Tyto sošky byly ve svatyních v Tatalii - soška orla, Bracadě -soška anděla, a v AvLee - soška rytíře. Na hrdinech je, aby je našli a vrátili na jejich správná místa. Tím obnoví svatyně, které jsou důležité pro druidský řád. Poté, co hrdinové sošky naleznou na Evenmornských ostrovech ve Velechrámech obou církví a v minotauřím labyrintu v Nighonu, jsou sošky vráceny na jejich místa a hrdinové jsou skvěle odměněni.

Ebednezer Sower vyzve hrdiny, aby našli vstup do vílí mohyly v oblasti AvLee, čímž mu prokážou že mají lovecké schopnosti, a víly je posléze zaučí v kouzlení. Potom je ochoten hrdiny povýšit na Lovce. Hrdinové jsou povýšeni samotným Králem víl.

Johan Kerrid požádal dobrodruhy, zda by nedoručili Králi víl, sídlícímu v mohyle Pod horou, dopis ve kterém ho žádá, zda by mu nedal odměnu za služby které králi dříve prokázal. Sám se na cestu necítí, a prosí hrdiny aby dopis odnesli sami a donesli mu poté jeho odměnu od Krále víl. Hrdinové mu po své dobrodružné návštěvě Síni pod horou donesou od Krále Vílí píšťaly, a Kerrid jim bohatě zaplatí za jejich služby.

Anthony Green, mocný Arcidruid, řekne hrdinům o třech kamenných kruzích, nacházejících se v Tatalii, na Evenmornských ostrovech a v Avlee. Původně byly čtyři a měly symbolizovat čtyři roční období a čtyři hlavní směry, ale Východní kruh, nacházející se v Nighonu, byl už dávno zničen. Green hrdiny žádá, aby navštívili zbylé tři, a poté je ochoten je povýšit na Velkodruidy. Když se po navštívení všech kruhů u něj objeví, rád je povýší na Velkodruidy.

Hrdinové navštíví hrad Navan. Král elfů je ale zatím nepřijme, tak alespoň prošmejdí, skryti očím bdělých strážných kouzlem neviditelnosti, celý hrad.

Poté se rozhodnou prozkoumat Clankerovu laboratoř. Uvnitř jsou napadeni golemy, oky zla a gogy, a po dlouhých bojích se dostávají až do tajné části laboratoře, plné mocných lektvarů a přísad. Zde zabili mocné oko zla, které mělo u sebe Clankerův amulet. Ten obdaří svého nositele velikou znalostí alchymie.

Jakmile laboratoř vyčistili, vyrazili hrdinové do severní části AvLee.

AvLee:

Severní část AvLee je překrásnou a kouzelnou elfí zemí, obývanou vílami a nádhernými zvířaty. V severovýchodní části této oblasti stojí mocné elfí město Tidewater s přístavem. Na západ od něj, v kopcích u mořského pobřeží, je skryt vstup do síně Krále víl. Na několika ostrovech na západě od pobřeží je pár elfích usedlostí, na jižních ostrovech je svatyně, ze které byla ukradena soška rytíře. Tento ostrov a ostrovy dále na jih jsou obývány vodními elementály. Na jihozápadě žije velká populace vyvernů, zuřivě bránící své území. V hornaté a bažinaté části na jihu se skrývá chrám řádu Baa, jeden z posledních které po zničení této církve, sídlící v Enrothu, existují. Sem se uchýlily zbytky kněží Baa z Enrothu. Na jihovýchodě stojí obrovská a mocná pevnost titánů, postavená na ostrově chráněném vodním příkopem plným vodních elementálů.V jižních kopcích je také kamenná svatyně druidů.

Naši dobrodruzi se probijí přes vyverny je svatyni a pomodlí se na své cestě za titulem Velkodruida.

V truhle na jednom z ostrovů obývaných elementály najdou hrdinové levou ruku golema.

Ve městě Tidewater jim Steagal Snick dá za úkol vstoupit do trpasličích dolů v Rudých horách a zaměnit tam řemen, pohánějící výtah, za ten co jim dal. Jakmile to udělají, mají hodinu aby odtamtud prchli, než se jeho opotřebovaný řemen přetrhne a uvězní všechny medůzy a slizy navždy v dole. Poté co to zvládnou, jsou hrdinové povýšeni na Bojové mágy.

Ve městě se hrdinové také dozví, že elfové a víly jsou vzdálení příbuzní, a dostanou varování před vstupem do pevnosti titánů.

Hrdinové vstoupí do Síně pod horou, a najdou zde pouze podivnou mohylu. Po chvíli dumání ji několikrát oběhnou a hle, otevře se jim vchod dovnitř. Sám Král víl je přivítá a povýší na Lovce. Také si vezme dopis od Johana Kerrida a dá hrdinům píšťaly, které mu mají donést. Za to vezme hrdinům veškeré jídlo, ale dovolí jim aby si ho v jeho síních doplnili. Naši dobrodruzi prozkoumají jeho nádherné síně, plné stromů a dračích vážek. Naleznou mnoho pokladů, i Vílí prsten, zvyšující dovednosti vzdušné magie. Nato Síně opustí.

Hrdinové se dle rad elfů vyhnou pevnosti titánů, ale poté co najdou starý chrám Baa, vstoupí dovnitř, rozhodnuti se zlými kultisty skoncovat jednou provždy. V chrámu vybojují nelehkou bitvu s knězi Baa, pavouky a dokonce i Kreegany, ďábly kteří církev v Enrothu založili. Nakonec zabijí i velekněze řádu a vezmou si jeho cenný plášť, Ovčí rouno. Naleznou také dopis od Xenofexe, krále ďáblů, ve kterém informuje své kněží, že jejich převrat v Enrothu a Erathii se nezdařil, a že se zatím mají držet stranou a čekat na další šanci. Ta však díky našim hrdinům nepřijde, protože chrám byl kompletně vyvražděn.

Evenmornské ostrovy:

Cesta k tomuto souostroví, ležícímu v mořích jižně od Bracady, byla dlouho ztracena. Teprve naši hrdinové ji našli na staré mapě ve skrýši pirátů v Tatalii. Na ostrovech stojí Velechrámy církví Slunce (dobré) a Měsíce (zlé), dvou opozitních církví které spolu věčně bojovaly. Na celých ostrovech straší duchové a kostlivci a poletuje tu i několik gargoylů. Většina domů je dávno rozpadlá a vyrabovaná a všude se válí kostry - pozůstatky bojů mezi chrámy. Na jednom z ostrůvků stojí druidský kamenný kruh, který hrdinové navštíví na své cestě za Velkodruidským titulem.

Pár lidí, kteří zde ještě žijí, má domky roztroušené po všech ostrovech, větší budovou je pouze hostinec u přístaviště. Oba Velechrámy Slunce i Měsíce vypadají opečovávaně, ale už dlouho z nich nikdo nevyšel. Uprostřed, na malém kousku země mezi ostrovy, stojí budova cechu magie vody.

Hrdinové zničí nemrtvé potulující se krajem, a navštíví oba chrámy, kde svedou líté boje s knězi Slunce a Měsíce. Ve chrámu Měsíce najdou ztracenou sošku orla, pobijí jeho obyvatele. Od velekněze měsíce získají Měsíční plášť, mocný artefakt. V chrámu Slunce najdou hrdinové sošku rytíře, jsou nuceni bojovat i s pomýlenými kněžími Slunce. U velekněze Slunce najdou Sluneční plášť. Také naleznou starý dopis, datovaný 23. dubna 1058. Kněží Slunce v něm píší že chrám Měsíce poslal armádu do Nighonu, a tu musí kněží zastavit, zároveň se bojuje na severu v Bracadě. Po vyrabování obou chrámů hrdinové ostrovy opouštějí.

Bracada:

Srdce tohoto království mágů a alchymistů leží v hornaté a částečně pouštní oblasti. Zbytek Bracady na jihu je spíše věčně zasněženou zemí. Hlavní město Bracady, Celeste, leží nad srdcem této říše, napůl v horách a napůl v oblacích, a je přístupné přes teleport, tam ale zatím hrdinové nejsou vpuštěni. Západní oblast srdce Bracady je kopcovitá úrodnější oblast, na jihu a na východě přecházející pozvolna v poušť. Na severovýchodě stojí trpasličí doly, nyní obsazené medůzami a slizy. Celá oblast je propojena sítí teleportů, a většina domů je díky tomu na nepřístupných vysokých kopcích, které je chrání před všemi nezvanými návštěvníky. V jižní oblasti stojí slavná škola magie, jejíž studenti postavili na své cestě za mistrovstvím mnoho golemů, chránících celé srdce Bracady. V horách hnízdí velké množství divokých gryfů, chránících tvrdě svá území. Na severozápadě stojí kaple, ze které byla ukradena socha anděla. Na jihovýchodě stojí malý přístav.

Hrdinové bojují s gryfy a navštěvují postupně usedlosti v oblasti. Na severu oblasti naleznou v jedné truhle golemovu hlavu. V další truhle najdou ještě jednu hlavu golema, ale nějakou podivnou, vtípek jednoho ze studentů magické školy. U ní je i dopis pro jakéhosi Schmendricka, ve kterém mu je psáno, že části golema, které si objednal, byly rozeslány omylem po celé zemi, a jsou tam napsány i místa kde se nacházejí.

Hrdinové se dozví že mágové hledají knihu Božského zásahu, nejlepšího kouzla magie světla, která se ztratila a schována někde v Jámě v Deyji. Nakonec navštíví i školu magie, kde si u Erica Swarrela koupí za 5000 zlatých půlroční členství, a mohou se z knihoven učit mocná kouzla.

Thomas Grey, sídlící ve škole, jim zadá úkol aby našli po celé zemi rozptýlené části golema a sestavili ho. Hrdinové části najdou a golema sestaví, poté navštíví Greye, který ho oživí a jmenuje hrdiny Čaroději. Řekne jim také,že golem bude dobrým strážcem jejich hradu, a hrdinové následně golema umístí do vstupní síně jejich sídla.

Poté hrdinové konečně vstupují do trpasličích dolů. V prvním patře bojují se slizy a osvobozují několik zkamenělých trpaslíků. Také najdou několik kusů drahých rud, ze kterých se dají kovat zbraně a zbroje. Najdou i trpasličí deník, kde je líčeno jak se trpaslící prokutali hlouběji, hledajíce drahé kovy a kameny, a otevřeli vstup do jeskyní obývaných medůzami, před kterými se dali na útěk. Jeden z nich,strojní inženýr Drathen Keldin zůstal vzadu a pokusil se zničit výtah na povrch.. Dopis je z 12. srpna 1167.

Poté neohroženě vstoupí do spodního patra a zde bojují s nebezpečnými medůzami. U jejich císařovny najdou Zrcadlo medůzy - amulet Chránící před zkameněním. Nakonec dobroruzi celé spodní patro vyčistí od medůz a slizů a dostanou se až ke strojovně, kde vymění řemen výtahu za ten který jim dal Steagal Snick. Nyní mají hodinu na to aby vyjeli nahoru, poté se výtah navždy zastaví a spodní patro bude odříznuté. Hrdinové včas uprchnou spolu se všemi šesti osvobozenými trpaslíky, bratry z rodu Keldinů.

Hrdinové dovedou trpaslíky k jejich králi, a ten jim, jak slíbil, okamžitě dá k dispozici své nejlepší stavitele a inženýry. Také je prohlásí za pravé vládce, a varuje je že ostatní země si jejich úspěchů jistě všimnou a vyšlou za nimi své posly. Tak se i stane, jakmile AvLee a Erathie zjistí, že hrad je znovu funkční, začnou mít zálusk na celou zemi ležící na území mezi oběma státy. Opět se obnovují staré spory mezi zeměmi a schyluje se nejspíš k válce, a naši hrdinové jsou zrovna uprostřed dění ...

Hrdinové se vydávají na cestu do svého hradu. Naleznou ho již opravený a vyčištěný. V nově odkrytém spodním patře naleznou staré vězení a mučírnu, a dopis z 8. června 1120, ve kterém je zápis mučení muže jménem Seljin, ze kterého jeho mučitelé lámali informace o jakési Mistrově hrobce, umístěné v jižní Erathii. V jedné z cel najdou částečně vykopaný tunel s kostmi nešťatníka snažícího se tudy marně uprchnout.

V trůnním sále na ně čeká správce hradu a vyslanci z AvLee a Erathie. Ellen Rockway, vyslanec Erathie, řekne hrdinům, že jejich královna Catherine Erathijská si s nimi přeje jako s novými vládci Harmondale, spadajícího touto dobou pod Erathii, promluvit.

Alain Hani, vyslanec elfů, hrdinům řekne že tato země jim byla kdysi ukradena a ač patří Erathii, elfové se jí odmítají vzdát. Eldrich Parson, král elfů sídlící v Pierpointu v Tulareanském lese, si přeje setkat se s našimi hrdiny. Mají za ním neprodleně vyrazit.

Hrdinové však nejprve navštíví Soudce Greye, sídlícího v Harmondale. Ten jim řekne, že AvLee a Erathii nezajímá pravý osud Harmondale, chtějí ho jen vzít jeden druhému. Také jim řekne, že oba národy proti sobě začínají intrikovat a že on je bude asi muset rozsoudit. Doporučí hrdinům opatrnost v jednání s oběma stranami, které jsou obě stejně silné a nezajímá je osud vládců Harmondale, a také jim doporučí ať se starají hlavně o svou zemi a lid.

Hrdinové navštíví královnu Catherine ve Steadwicku. Ta jim řekne, že je král trpaslíků popsal jako velmi schopné a ona k nim má prosbu. Jeden z jejích agentů, Loren Steel, byl chycen a je vězněn kdesi v AvLee. Za 28 dní má být popraven. Požadavky elfů za jeho svobodu jsou nesplnitelné, a tak Catherine chce, aby ho hrdinové osvobodili a dovedli k ní. Vděčnost Koruny je nemine. Hrdinové úkol přijmou. Cestují do Tulareanského lesa, kde naleznou skryté jeskyně v kopcích. Beze strachu vstoupí dovnitř a potýkají se s elfími strážci, ale také s vyverny a troglodyty, kteří jsou vypuštěni v některých chodbách jako ochrana. V jeskyních naleznou dopis od Nilese Stanleyho, který se svými lidmi vybudoval na objednávku elfů ochranu vězení - neviditelný most, teleporty a různé pasti. Také do nich dopravil malý kmen troglodytů a skupinu vyvernů z AvLee. Stanley píše dozorci Faedrilovi, ať si na bestie dávají pozor a že odpovědnost je v jejich rukách. Vězeňská sekce je tedy střežena monstry a pastmi, hrdinové je ale překonají a najdou a osvobodí Lorena Steela. Poté také najdou v druhé části jeskyní, chráněné elfími válečníky, tajnou cestu na hrad Navan. Královna Catherine hrdiny za záchranu svého špiona odmění hezkou sumou 5000 zlatých.

Poté cestují do hradu Navan v Tulareanském lese a navštěvují krále Eldritche Parsona, pána všech elfů. Král říká hrdinům otevřeně, že Harmondale bude brzy jeho, a pokud chtějí zůstat na svých místech, tak mu musí pomoci. Chce aby ukradli plány pevnosti Riverstride, chránící Steadwick. Tyto plány budou ukryty kdesi v hloubkách této mocné pevnosti. Hrdinové jeho úkol také přijmou. Vplíží se do pevnosti pod roušku neviditelnosti a plány opravdu získají. Dají je králi Parsonovi, který je odmění částkou 5000 zlatých.

Poté hrdinové s napětím sledují třenice mezi AvLee a Erathií. Asi po dvou měsících, po vstupu do Tulareanského lesa hrdiny zastaví posel a dá jim vzkaz od Ellen Rockway, vyslance Erathie. Ta jim píše že elfové kdysi ukradli Erathii během válečného nájezdu jakýsi artefakt, a skrývali ho neznámo kde. Nyní bylo zjištěno že se ho pokusí přemístit do jeskyní v Tulareanském lese. Erathie vyslala na místo svůj vojenský oddíl, který se pokusí skupinu eskortující artefakt přemoci a získat ho. Ellen žádá hrdiny zda by se k oddílu nepřipojili a nepomohli Erathii. Tím artefaktem je Trubka Gryphonheartů, kterou ztratil Terrance Gryphonheart během nočního útoku elfů. Dle pověsti armáda toho, kdo na ni zatroubí, nebude nikdy poražena. Pověst se možná mýlí, ale armáda, která Trubku získá, bude mít rozhodně alespoň vysokou morálku. Hrdinové však Trubku nedají ani elfům ani lidem, ale donesou ji soudci Greyovi. Soudce jim poděkuje a řekne, že nyní Trubku využije k tomu, aby pomohl slabší straně (nejspíše elfům) vyrovnat síly a zařídil uzavření míru.

Hrdinové tedy očekávají co bude dál.

Přibližně čtyři měsíce po začátku konfliktu hrdiny dostihne posel se zprávou, že soudce Grey zemřel na infarkt. Obě strany pozastavily svou při, a hrdinové mají zajít do svého hradu. Dobrodruzi nemeškají a vrací se do svého sídla. Protože soudce zemřel na jejich území, hrdinové mají za úkol zvolit nového, a tím rozsoudit spor AvLee a Erathie. V trůnním sále na ně čekají dva vyslanci - Wright, zastupující Bracadu a doporučující kandidáta Fairweathera ze země mágů, a Scale, zastupující Deyju a navrhující Sleena ze země nekromantů. Oba naznačují, že rozhodnutí určí další vztahy hrdinů s jejich zemí. Hrdinové mají nového soudce vyzvednout v hostinci v jeho zemi a dovést ho do domu bývalého soudce Greye. Hrdinové se po dlouhém přemýšlení rozhodnou pro zástupce Bracady (příběh se zde dělí, ale při zvolení Deyji se události stočí tak že by další díly MM a datadisk HOMAM nemohly proběhnout tak jak proběhly.). Učiní dobře, soudce Fairweather při bouřlivém jednání Parsona a Catherine o hranici mezi zeměmi navrhne vytvořit hranici u Harmondale, což oba přijmou a následně oslaví a zapijí.

Harmondale se tak poprvé stává skutečným samostatným královstvím. Vyslanec Scale z Deyji zuří, a vzkazuje hrdinům že v jeho zemi nejsou nadále vítáni. Deyja očividně chtěla získat Harmondale pro sebe. Hrdinové jsou pozváni do Celeste, hlavního města Bracady, na hrad Lambent, kde sídlí Gavin Magnus, nesmrtelný velkovezír Bracady. V Celeste stojí i známý chrám Světla a také Mlžné stěny, což jsou haly kde skládají zkoušky arcimágové. Ve městě je i obvyklá sorta špičkových obchodů, radnice a hospoda.

Celeste:

Celeste je hlavní město Bracady, stojící napůl na svazích vysoké hory a napůl v oblacích. Je to nádherné místo, chráněné anděly a obřími ptáky, také množstvím mocných mágů. Hrad Lambent, který stojí v centru Celeste, je sídlem Gavina Magnuse, pána Bracady, a v současnosti je i sídlem čtyř cestovatelů z hvězd v čele s Resurectrou.

Hrdinové se vydávají na cestu do Bracady a zde vstupují do teleportu, který je přenese do Oblačného města, Celeste. Po té co ho prozkoumají, vstupují do hradu Lambent. Gavin Magnus řekne hrdinům, že aby se mohli stát členy cechu Světla a setkat se s jeho poradci, musí projít Mlžné stěny (haly kde skládají zkoušky Arcimágové) bez toho, aby v nich něco zabili a musí vejít vchodem a odejít východem na druhé straně. Pak si s ním mají jít opět promluvit. Poté, co hrdinové splní test spočívající v tom že nalezli tři klíče od východu z Mlžných stěn a vyhnuli se konfrontaci s džiny, efreety a vzdušnými elementály, jim Gavin Magnus pogratuluje. Dále jim řekne že jeho čtyři poradci, sídlící ve východní části Celeste, pro ně mají nějaké úkoly. Hrdinové se za nimi vydají.

Gavin Magnus také poslal své inženýry na hrad Harmondale a přistavěl hrdinům druhé patro!! Také nechal vybudovat ve vstupní síni obchody a kapli, a postavit sklepení.

Naší hrdinové zároveň s úkoly pro Magnusovy poradce plní i povyšovací úkoly pro svá povolání.

Zatímco se cvičili a cestovali, zastihl naše hrdiny asi šest týdnů, poté co zvolili cestu světla, u jejich hradu posel. Předal jim vzkaz, ve kterém jim Niles Stanley, vůdce cechu žoldáků v Tatalii, připomíná jejich závazek vůči panu Malwickovi, který jim pomohl s Velkým Honem na Smaragdovém ostrově. Hrdinové se mají do dvou týdnů zastavit v sídle žoldáků v horách v Tatalii, kde jim bude řečeno jak se mohou odvděčit. Pokud nepřijdou, čeká prý je i jejich zemi hrozné neštěstí. Hrdinové vyrazí na cestu do cechu kde se dozví od Stanleyho, že po nich chce ,aby z hradu Lambent v Celeste ukradli vzácnou Tapiserii, pocházející ze strážní věže č. 3 v Deyji. Mají na to jeden měsíc, a pokud tak neučiní, Stanley vyhrožuje, že na jejich město zaútočí tlupa šermířů a goblinů. Hrdinové odmítají okrádat své spojence, a tak se v Harmondale skutečně za měsíc objeví skupina nájezdníků, vraždících obyvatele a plundrujících jejich hrad. Hrdinové je porazí, a vyrazí do Tatalie zničit cech a pomstít tak smrt obyvatel Harmondale. Pobijí všechny žoldáky a najdou dopis od Malwicka, který v něm píše Stanleymu že jim pomohl a že brzy přijedou na své nové panství a on je tak bude moci požádat o protislužbu. V cechu také najdou Srdce lesa, které vrátí Nejstaršímu stromu v Tulareanském lese.

Rebecca Devine, sídlící v domku v Celeste, po našich hrdinech chce, aby jeli na ostrovy Evenmorn a očistili oltář Měsíce v chrámu Měsíce. Tím ho oslabí a církev Slunce ho dozajista porazí. Hrdinové pobijí kněze Měsíce a očistí oltář. Za odměnu jsou jmenováni Knězi světla.

Lawrence Mark, mistr lučištník z Harmondale, po hrdinech chce, aby mu donesli kouzelný luk, vyrobený kdysi v Tulareanském lese alchymisty jako zpečetění mírové smlouvy mezi lidmi a elfy. Luk byl na cestě do Erathie ukraden titány, sídlícími v pevnosti v AvLee. Na hrdinech je, aby pevnost napadli a luk mu donesli. Hrdinové vyplení pevnost plnou draků a titánů a vezmou jim luk. Za to jsou povýšeni na Lučištnické mistry, a Mark jim Dokonalý luk upraví přímo na ruku a nechá jim ho.

Bartolomew Hume, mistr mnich z vísky Welnin poblíž Harmondale, žádá hrdiny, aby našli chrám Baa v AvLee a zabili jeho velekněze, čímž tuto církev definitivně zničí. Hrdinové vtrhnou do chrámu a vybijí kněze a ďábly uvnitř. Za odměnu je Hume povýší na Mistry.

Sir Charles Quixote, hrdina žijící ve Steadwicku, řekne hrdinům, že rytíř temnoty William Setag, žijící ve svém sídle v Deyji, unesl z hradu Gryphonheart Alici Hargreawesovou, a vězní ji ve svém domě. Hrdinové mají tuto krásku dovést k němu. Naši dobrodruzi napadnou jeho dům, pobijí jeho rytíře a zabijí i samotného Setaga. Zachrání Alici a odvedou ji k Charlesovi, za což jsou povýšeni na Hrdiny.

Anthony Green, arcidruid z Tulareanského lesa, žádá naší čtveřici o to, aby nalezli v Nighonských tunelech kosti trpasličího krále Zokarra IV., který padl při obraně Erathie před invazí z Nighonu a nebyl nikdy nalezen. Poté mají kosti odnést do mohyly rodu Zokarrů. Pak si celá země v okolí Mohylových vrchů oddechne a duchové, kteří jí soužili, se uloží ke spánku. Za to je pak Green povýší na Arcidruidy.

Bill Lasker, vůdce cechu zlodějů sídlící ve stokách pod Steadwickem, chce po dobrodruzích aby odcestovali do Deyji a infiltrovali strážnici číslo 6, stojící v nejjižnějším výběžku země nekromantů, jedinou strážnici která skoro bez úhony přestála poslední války. Chce aby hrdinové přehodili závaží od mříže strážnice do dolní polohy. Nemá cenu moc bojovat s jejími obyvateli, nekromanté posádku kdykoli obnoví. Pokud se to hrdinům podaří, při dalším útoku na strážnici se dveře nezavřou a Erathie ji lehce dobyje. Dobrodruzi naleznou tajný vchod do strážnice a napadnou ji. Po bojích s nemrtvými, nekromanty a elementály země se dostanou až k závaží, které posunou. Za to jsou povýšeni na Zvědy.

Lysander Sweet, pán hraničářů sídlící na jihu Bracady, dá hrdinům za úkol najít Srdce lesa, patřící Nejstaršímu stromu z Tulareanského hvozdu. Poté co bylo ukradeno je les neklidný a napadá všechny kolemjdoucí. Hrdinové si mají promluvit s Nejstarším stromem, který jim snad podá další informace. Nejstarší strom řekne, že Srdce lesa bylo z jeho útrob vyrváno žoldáky z Tatalie. Hrdinové odcestují do cechu a pobijí zdejší lučištníky a šermíře. Srdce lesa poté vrátí Nejstaršímu stromu. Za odměnu jsou Sweetem povýšeni na Pány hraničářů.

Leda Rowan, šampión sídlící v Bracadě, řekne hrdinům, aby pětkrát zvítězili v Aréně na úroveň rytíř. Poté je jmenuje Šampióny.

Thomas Grey, arcimág žijící ve škole magie v Bracadě, chce po čtveřici aby našla knihu Božského zásahu, nejsilnějšího kouzla magie světla. Ta je nyní podle všeho v Líhni, což jsou testovací haly pro nekromanty, skryté v Jámě v Deyji. Hrdinové v Líhních bojují s behemoty, ohnivými elementály a gogy, a poté, co knihu donesou, jsou jmenováni Arcimágy.

Hrdinové vstupují do temné Předsíně Jámy, hlídané harpyjemi, zombiemi a gargoyly. Probijí se až ke vchodu do města temnoty, a neohroženě vstoupí dovnitř.

Jáma:

Jáma je skryté podzemní město a sídlo nekromantů z Deyji. Je to temné, páchnoucí místo, stojící na kusech pevné země v jezeře lávy. Je rozdělena na čtyři části, velké jeskynní dómy, spojené chodbami s teleporty. Ulice Jámy jsou plné lichů, gobliních obyvatel vykonávajících těžké práce, upírů a nekromantů.

V hlavní části, kam vede vchod z Předsíní Jámy z povrchu Deyji, stojí kromě obvyklých městských budov Líheň, smrtící místo kde probíhají zkoušky nekromantů. Do Líhně, plné ohnivých elementálů, gogů a behemotů, hrdinové vlezou aby zde úspěšně našli knihu Božského zásahu pro své povýšení na Arcimágy.

V druhé části stojí mimo jiné Chrám temnoty, skrývající druhou část oltáře, kterou chce Resurectra. Hrdinové se k ní probijí přes kněze Měsíce a upíry.

V třetí části stojí srdce Jámy, hrad Gloaming, sídlo pánů Deyji. Místo je těžce opevněno a chráněno duchy, upíry, lichy a nekromanty. Hrdinové podniknou nelehký útok na hrad a probijí se až do místa, kde jsou uloženy Džbány duší, které chce Sir Caneghem.

Čtvrtá jeskyně je sídlem několika obchodů a domků.

Někteří nekromanté z Deyji původně sídlili v Erathii, odkud byly ale vyhnáni do nehostinných pustin, ve kterých nyní žijí. Zajímavé je, že nejsou schopni sami vyrábět Džbány duší, a tak je musí kupovat od Tyranů z Nighonu. Čarodějky z Nighonu tak zvyšují ceny dle libosti, a proto občas nekromantům dojde trpělivost a na jejich podzemní chodby zaútočí, aby získali Džbány zadarmo.

Crag Hack (ne "ten" Crag Hack z Enrothu a Erathie, ale ten z Terry- mimochodem Crag Hack je jméno postavy válečníka pro hru dungeons and dragons, za kterého hrál John Van Caneghem, tvůrce HOMAM a MM, a Sandro pochází původně také odsud) chce po hrdinech aby našli a zničili upíry, obtěžující jeho spojence v Tatalii. Hrdinové najdou jejich skrýš ve vinném slepě v Tatalii. Po těžkém boji s netopýry, duchy, nekromanty, gobliny a upíry skrýš zničí. Crag Hack je potěšen a vzkazuje hrdinům, že královna Catherine jim posílá poděkování, a také byl posílen přátelský vztah Erathie a Bracady.

Resurectra po hrdinech chce, aby jí donesli dvě části oltáře - jakéhosi klíče. Jedna se nachází v chrámu Světla v Celeste, kam mohou beze všeho vkročit a vyzvednout ji. Druhá je v chrámu Temnoty v Jámě, kam se musí probít. (Tento "klíč" má být nějakým způsobem použit při tvorbě Brány, která otevře cestu do jiných světů. Kastore a jeho tři společníci z Jámy by ho zase rádi použili na obnovení Nebeských kováren, pomocí kterých by mohli vyrábět laserové zbraně ve velkém a dobýt celou planetu) Hrdinové jí obě části doručí, a Resurectra je spojí v jednu a poděkuje jim.

Sir Caneghem po hrdinech chce aby mu donesli Džbány duší, potřebné při přeměně v liche (ten má ve džbánu skrytu svou duši) z hradu nekromantů v Deyji, skrytém v Jámě. Po donesení je Caneghem předá golemovi, aby je kdesi ukryl a pak na to ihned zapomněl. Ukradení Džbánů duší nekromantům zamezí v tvorbě dalších lichů, protože tyto Džbány se vyrábí jen v Nighonu kde je umí vyrobit místní Čarodějky. Již v této chvíli začíná rozkol mezi vojenskou částí nekromantů, vedenou čtyřmi cizinci z hvězd, která chce co nejdřív dobývat okolní svět, a vědeckou částí, vedenou Archibaldem, která je pro zdokonalování magie smrti a pomalé nabírání sil a vyčkávání na správný okamžik.

Robert Moudrý zatím po hrdinech nic nechce, dá jim svůj úkol až dokončí úkoly jeho tří společníků. Po úspěšném splnění úkolů jeho společníků požádá Robert hrdiny o pomoc. Potřebuje Ovládací kostku, kterou mají jeho čtyři bývalí přátelé, nyní sídlící pod vedením Kastora v Jámě. Nejsnazším cílem bude Tolberti, který nežije jako ostatní tři přímo v hradu Gloaming, ale v přímo jednom z domků v Jámě. Hrdinové mají do domu vtrhnout a Kostku za každou cenu získat. Tak se i stalo, a Tolberti, ozbrojený laserovou pistolí, padnul ve svém domě. Jeho pistoli si hrdinové berou. Ovládací kostka byla bezpečně doručena Robertu Moudrému, který poslal hrdiny do hradu Lambent, kde na ně čeká Resurectra a Gavin Magnus. (Že by čveřice z hvězd chtěla vstoupit do Planetárního kontrolního centrav Enrothu, nebo spíše potřebovala Ovládací krychli na tvorbu Brány?) Také hrdinům řekl, že Resurectra jim konečně odhalí důvody stojící za jejich nedávnými úkoly.

Po splnění těchto úkolů se hrdinové dozví, že Archibald a vědecky orientovaná část cechu nekromantů opustila z nějakého důvodu Deyju, a usadili se v Clankerově laboratoři. Ta do té doby vyráběla a prodávala za vysoké ceny nejrůznější magické předměty všem, včetně pirátů z Regny, Archibaldových spojenců z Následnických válek. Archibald a jeho nekromanté ji pod záminkou "ovládnutí" této profitující výroby obsadili. Ve skutečnosti je laboratoř jejich novým útočištěm. (Kastore a jeho muži totiž nekromantům odhalili svůj pravý cíl, zprovoznit Nebeské kovárny a dobýt celý svět. Archibaldovi a několika jeho spojencům se ale nelíbilo být jen jejich pohůnky. Muži z hvězd však s pomocí laserových zbraní udělali z několika odpůrců odstrašující příklady, a Archibald a jeho nekromanté raději prchli. Zbytek nekromantů se přidal ke Kastorovi a pomáhá mu plnit jeho plán.)

Resurectra hrdinům skutečně odhalí, že ona a její společnící pocházejí z hvězd, stejně jako Kastore a jeho slupina, usídlená v Jámě.Těchto osm lidí přiletělo hvězdnou lodí na tento svět ve svém pátrání po Coraku, Sheltemovi a Pradávných. Po přistání si však přestali věřit, rozdělili se a Kastore s jeho muži se přidal k nekromantům po záminkou, že jim pomůže dobýt svět. Resurectra a její tři společníci zase odcestovali do Celeste, kde se přidali ke Gavinu Magnusovi. Nyní se snaží obnovit Bránu, spojující tento svět se stovkami dalších, a na to také potřebovali obě části Oltáře - Klíče, a Ovládací kostku. Nyní potřebují ještě jednu součástku z jejich hvězdné lodi, ukryté na dně moře u Mělčin AvLee. Loď bude ale velmi nebezpečná, bezpečnostní ochrana totiž nemůže být odpojena, protože Resurectra zná jen jednu polovinu hesla. Druhou zná Kastore, ten je však bezpečně ukryt v Jámě ve hradu Gloaming a nelze se k němu dostat.

Ještě předtím však Resurectra požádá hrdiny, zda by nevykonali ještě jeden úkol. Tím je zabití krále Kreeganů Xenofexe. Kreegani po své porážce v Enrothu a Erathii zatím nevykazují zvláštní hrozbu, ale Resurectra ví co způsobili Pradávným, a nechce aby jejich síla někdy vzrostla a Kreegani opět měli šanci zničit temto svět. Hrdinové se dozví, že Xenofex sídlí ve své pevnosti Zod, skryté v Zemi obrů, části Eofolu, který si Kreegani přivlastnili po svém příletu za Noci padajících hvězd. Do Eofolu se dá dostat jen jediným způsobem: tunely pod Kamenným městem trpaslíků vedou do Nighonských tunelů. Na ty navazují jeskyně pod Hromovou horou, ty jsou přímo pod Nighonem. Z těchto jeskyní vede vchod do Eofolských tunelů, spojujících Nighon s jeho někdějším spojencem, Eofolem, a tudy se mají hrdinové dostat do země Ďáblů. Resurektra také hrdinům řekne, že Kreegani jsou bohužel zranitelní spíše magií temnoty než světla a také jen velmi mocnými zbraněmi, nejlépe laserovými. Naučí hrdiny zacházet s těmito smrtícími zbraněmi, a ona a její kolegové je vycvičí až k velmistrovství v ovládání laserových pušek a pistolí.

Hrdinové tedy opět navštíví Kamenné město. Projdou Nighonskými tunely, které již dříve očistili od gogů, a projdou vchodem do samotné Hromové hory. Podzemí Hromové hory se nachází pod Nighonem, a je bráněno velkým množstvím očí zla, minotaurů a také čarodějek z Nighonu. Ty byly sice v Nighonských tunelech přátelské, svou zemí však nikoho projít nenechají. Hrdinové se tak musí chodbami probít násilím. Navštíví také jedno z podzemních měst, ležící pod Hromovou horou, kde čarodějky vytvářejí mocné předměty včetně Džbánů duší. Celý Nighon je vlastně spíše podzemní říší, plnou tunelů a velkého množství podzemních měst. Hrdinové najdou vchod do Eofolských tunelů, ale ještě před tím se vydají východem na povrch Nighonu. Zde zjistí, že Hromová hora je obrovský vyhaslý vulkán.

Nighon:

Okolí hory Nighon a Hromové hory je hornatým, studeným a nepřátelským místem. Na severu, za horskými vrcholky protkanými vstupy do Hromové hory, žije na písečných plážích velké množství hyder. Hydry jsou také na jihovýchodě oblasti, ve skalnaté zátoce. Na horských vrcholcích hnízdí velké kolonie obřích hromových ptáků, kteří divoce brání svá hnízda a nezaleknou se žádného nepřítele. Uprostřed celé oblasti, ve stínu jícnu Hromové hory, stojí malé město. Hlavní vchod do Hromové hory je strážen velkým množstvím čarodějnic. Daleko na severozápadě je skryt rozlehlý Labyrint, sídlo mocných minotaurů.

Nighon je po prohrané válce s Erathií vyčerpanou zemí, a v současnosti nemá žádné dobyvačné choutky. Nighonská vládnoucí třída je rozdělena na Černokněžníky, oplývající mocnými silami elementární magie, a Overlordy, což jsou vojevůdci a šlechta Nighonu.

V Nighonu se vyrábí mocné předměty, ať už to jsou pláště, očarovávané čarodějnicemi a tkané velkým množstvím otroků, nebo různé magické hole a hůlky či očarované zbraně - a především Džbány duší, potřebné pro nekromanty. V roce 744 byl v Nighonu vyroben Joshuou Stomem, představeným čarodějného cechu alchymistů, slavný Prsten vládce, zvyšující sílu magie temnoty a mysli. Nighon měl ve své historii jen jedinkrát vládce nemrtvého, liche Meredona, tvůrce Koruny svrchované nadvlády. Ten chtěl vládnout navěky, ale již pár let po svém nástupu k moci musel uprchnout před svými rivaly a ztratil se neznámo kam.

Hrdinové se na povrchu Nighonu nejprve utkají s čarodějkami bránícími vchod do Hromové hory. V truhlici v horách naleznou starý dopis, napsaný 30. června 1059 kněžími Slunce, kteří v pokusu zastavit církev Měsíce zničili drudiský Kamenný kruh v Nighonu, který měli chránit, a po neúspěšné výpravě se vracejí do velechrámu Slunce na Evenmornských ostrovech.

Poté prozkoumají celé okolí, pobijí moře hyder a hromových ptáků, a nakonec vstoupí do města.

Jeden z obyvatel, Mazim Dusk, je požádá, aby našli ostatky jeho bratra Haldara. Ten před měsícem zemřel a jeho ostatky se na cestě k Mazimovi, který je měl uložit, ztratily neznámo kam. Mazim jim poděkuje a řekne že se pokusí svého bratra oživit jako licha.

Ve městě žije i vůdce černokněžníků Nighon,u Tor Anwyn. Od lidí z města se dozví, že Eofol, země Kreeganů, je částí Země obrů, obývané titány a draky. Zde také údajně žije v jeskyni obří drak, kterého se ostatní bojí a uctívají ho, a který má neskutečně veliký poklad. Lidé Nighonu si také stěžují na Ďábly, jejich spojence z války. Ti prý se předčasně vzdali a utekli, a pobřeží i podzemí Nighonu bylo zpustošeno amrádami Erathie a Av Lee.

Hrdinové vstupí do Labyrintu na severu od města, plného minotaurů, čarodějnic a hyder. V Labyrintu zabijí vůdce minotaurů a berou si jeho mocnou Minotauří sekyru. Pak se probojují přes bránu hlídanou čarodějnicemi až do jeskyní plných hyder, kde po dlouhých bojích naleznou v truhlách sošku anděla, ukradenou ze svatyně v Bracadě, a také Haldarovy ostatky. Poté Labyrint opouštějí.

Hrdinové odcházejí z Nighonu a vstupují do Eofolských tunelů, plných medúz a behemotů. Probojují se až k východu do Země obrů.

Země obrů:

Částí Eofolu (zož je původně hobití vlast, obsazená po Noci padajících hvězd Kreegany) je i Země Obrů. Je obývána těmi největšími a nejsilnějšími bytostmi, titány a draky. Na západě části Země obrů ,kde hrdinové vylezli, stojí Kolonie Zod, pevnost krále Xenofexe a jeho ďáblů. Pevnost je velice dobře chráněna silnou posádkou Kreeganů. Na severu jsou dvě dračí jeskyně, v jedné z nich sídlí i mocný Megadrak, uctívaný svými menšími druhy. U pobřeží na východě je také sídlo Lasitera, neohroženého bojovníka, učícího velmistrovství v boji se zbraněmi. Poblíž stojí Studna přání, která buď velice posílí nebo velice ublíží tomu kdo okusí její vodu.

Zde hrdiny telepaticky kontaktuje Archibald, který jim řekne že opustil Jámu a místo jejího vládce a odebral se do ústraní v Clankerově laboratoři. Pomocí rozličných zařízení, které v ní bylo a pomocí svého umění zjistil, že Roland Ironfist, jeho bratr, je vězněn ďábly. Archibald ví, že hrdinové chtějí na Kreegany zaútočit, a proto jim chce pomoci a chce aby jeho bratra osvobodili. Dá jim jednu laserovou pušku, kterou "našel" mezi věcmi jednoho z Kastorových mužů v Jámě Archibaldův seržant Piridak.

Hrdinové bojují s titány a draky. Vyčistí i dračí jeskyně, kde zabijí Megadraka a získají mocné artefakty, Korunu Fynaxie, ztraceného císařství, a Hermovy sandály. Poté se vydají na útok na Zod, sídlo krále Zenofexe. Pobijí armádu ďáblů před pevností a vstoupí dovnitř. Po bojích s ďábly se dostávají až do vězení, kde naleznou krále Rolanda, zavřeného v kleci. Pustí ho ven, a Roland jim dá klíč, který ukradl stráži, ale nevěděl od čeho je, myslel že je od jeho klece nebo ode dveří. Hrdinové postupují pevností až se dostanou ke komnatě krále Xenofexe. Odemknou ji klíčem od Rolanda, a krále ďáblů is jeho ochrankou zabijí. V pevnosti hrdinové najdou i několik laserových pistolí.

Archibald doprovodí svého bratra až do hradu Gryphonheart ve Steadwicku. Catherine je ráda že vidí opět svého manžela, ale rozhodne se Archibalda odsoudit k smrti (prý už dříve likvidovala nepohodlné příbuzné!!), Roland však zakročí, protože Archibald mu zachránil život, a také slíbil, že on a jeho lolegové budou v míru zkoumat tajemství temné magie v Clankerově laboratoři. Catherine ho tedy odsoudí k tomu, že nesmí opustit ostrov na kterém laboratoř stojí, pod trestem smrti. Archibald to slíbí a odchází do vyhnanství na svůj ostrov.

Vztahy Harmondale a Erathie jsou nyní vůbec nejlepší v historii, královna hrdinům mnohokrát děkuje za záchranu Rolanda. Roland se pomalu zotavuje a plánuje ihned poté odjezd domů, do Enrothu.

Hrdinové Archibalda navštíví, a ten jim řekne že už je znechucen dobýváním, znechucen svými spojenci z hvězd, kteří chtějí dobýt svět, a má v plánu pouze zkoumat magii temnoty. Poté si z hrdinů dělá legraci ať přijdou později, až budou jeho služebníci silnější, že se na nich můžou potrénovat.

Dobrodruzi oznámí Resurectře úspěch při zabití ďáblů. Resurectra jim řekne že už mají skoro všechny artefakty potřebné k opravě Brány, chybí jediný - Oscilační přetlakovač. Ten je umístěn na Lincolnu, hvězdé lodi kterou ona a její druzi přiletěli. Dá hrdinům k dispozici skafandry, aby mohli k lodi doplavat, a varuje je před obranným systémem. Také jim řekne, že ona a její druzi zůstanou v hradu a budou chránit Bránu před Kastorem a ostatními, lačnými artefaktů schopných opravit Nebeské kovárny.

Hrdinové tedy vyrážejí do AvLee, kde se u pobřeží převlečou do skafandrů, jsou nuceni sundat si všechno včetně amuletů a prstenů. Poté se ponoří pod vodu a vyrážejí do Mělčin. Pod vodou nelze kouzlit a bojovat klasickým způsobem, proto se hrdinové vyzbrojí laserovými pistolemi. V Mělčinách najdou mnoho pokladů, starou potopenou loď a vtruhle u ní Láhev s podivným chrámem uvnitř(vtípek NWC, jsou tam jejich kanceláře). Nakonec doplují až k Lincolnu, cestu si musí prostřílet přes množství hladových žraloků.

Hrdinové vstoupí do hvězdné lodi, okamžitě se převlečou a svedou nelehký boj s roboty strážícími celou loď. Nakonec se jim podaří zapojit zdroj energie a vyčistit celou loď. Ve zbrojnici se vyzbrojí laserovými puškami, silnějšími než pistole. Na můstku najdou i Oscilační přetlakovač, a teleportují se zpět do Bracady, aby ho dali Resurectře.

Resurectra dokončí stavbu Brány a spolu se svými třemi společníky a našimi čtyřmi hrdiny jí projde.

Objeví se na stanici Beta 5, což je jedna z křižovatek Sítě vybudované Pradávnými, kterou ovládá Corak. Resurectra a ostatní si nejprve myslí, že je to Corak se kterým hledali Sheltema. Zeptají se ho jak se sem dostal, vždyť ho viděli havarovat na XEEN, ale tento Corak jim řekne že není jejich bývalým společníkem, ale jiným robotem stejného typu. Corak jim řekne, že stanice funguje už přes 1000 let, ale jejich svět předtím do Sítě zapojen nebyl. Pradávní vyčerpali většinu svých zdrojů ve válce s Kreegany. Hrdinové se zeptají, která brána z těch, které jim Corak zobrazí, vede k Pradávným, ale Corak řekne že žádná. Když před 1000 lety Kreegani infiltrovali Síť, zamořená část byla odpojena od zbytku. Všechny světy v odpojené části technologicky upadly, stejně jako ten náš. Corak by jim rád pomohl ale nesmí opustit stanici. Bránami skoro nikdo necestuje, protože jen lidé s Ovládací kostkou mohou projít a dostat se na Stanici a přesunout se na jiný svět. Corak řekne hrdinům, že mohou jít kam budou chtít, tedy alespoň v této odříznuté části galaxie. Hvězdní poutnící tedy odcházejí, a naši čtyři hrdinové se vracejí na svůj domovský svět. K Pradávným se totiž nedá dostat a většina lidí Bránu stejně nemůže použít, nemaje Ovládací kostku. Tím končí cesta pánů Harmondale.

Vévoda Markham mne požádal o sepsání historie hradu Harmondale a jeho vlastníků, aby ani budoucí generace nezapomněly na významné události, které se staly v tomto koutě světa. Doufám, že svůj úkol splním se ctí a podle mého nejlepšího svědomí. V této knize se budu snažit vylíčit jednotlivé události pravdivě a podle toho, jak se seběhly, nehledě na to, zda půjde o zápisky dobré, či zlé. Mým úkolem neni tyto skutky posuzovat - pouze je zaznamenat.

Nechť se na nás Prozřetelnost usmívá!

Wendell Tweed

dvorní historik

Co všemu předcházelo

Hrad Harmondale byl dostavěn v roce 689 jako první linie obrany proti elfím armádám, jímž během Timberských válek velel král Lothoe IV. Jako znamení věcí příštích však o tři roky později toto sídlo podlehlo elfímu útoku v neslavné bitvě o Harmondale. Od té doby hrad změnil 13krát majitele, mnohdy v krvavých srážkách se stovkami obětí. Ve všech případech kromě dvou spadal hrad do područí Erathie nebo Avlee, avšak právě tyto dva vyjímečné případy jsou hodné zaznamenání.

Roku 817 obyvatele Harmondale rozsápali na kusy v městských ulicích krutého barona Danfortha Octavia kvůli jeho nemilosrdným metodám vybírání daní. Davy se chytly příležitosti, za svého vládce zvolily starostu Ty Vespina a usadily ho na hrad. Slavná vláda krále Vespina I. však trvala přesně šest týdnů. Erathijský král Aaron Gryphonheart IV. vytáhl proti městu se dvěma legiemi válečných veteránů a král Vespin i se svými nejbližšími zhynul pod ostřím jeho meče. Po tomto "vítězství" vytáhl král Gryphonheart proti elfům, kteří ho o dva týdny později zabili v boji. Hrad se v roce 818 navrátil pod elfí správu.

Později, v roce 1008, zahrnul tento hrad do svých výbojných plánů nekromanstký lord Terrence Rockwin II. Několik měšťanů přežilo tento útok jen díky tomu, že po celý rok, kdy tento krutovládce uzurpoval hrad, se uchýlili do skrytu nedalekých vrchů. Svědkové pak vypovídali o horečném podzemním kopání v královském sídle, ale poté, co byl v roce 1009 Harmondale opět dobyt, žádné známky kopání či nové výstavby nebyly zjištěny. Snad i proto, že ani jediný z věznů, kteří padli do rukou nekromantů, už nebyl nikdy spatřen.

Velká soutěž

Únor 6, 1168

Dnes do hradu Harmondale dorazili jeho noví páni. Pověřovací dekret od vévody Markhama zní na jméno Pixie, Josephine, Jeanne a Chandra. Nerad to říkám, ale žádný ceremoniál nebo jiné uvítání se nekonalo. Popravdě řečeno tomu tak bylo proto, že se do hradu vloudila tlupa goblinů a odmítla ho bez boje opustit. Dokud se nezvaných nájemníků nezbavíme, jsem také přinucen ubytovat se v městském hostinci.

Musím se zmínit, že místní obyvatelé se k novým pánům chovají jako k "nezvaným hostům". Nikdo neočekává, že se zde udrží déle něž pár měsíců, ale alespoň v koutku duše doufá, že budou aspoň o trochu lepší než jejich předchůdci. Najdou se i takoví, kteří se bojí, že bude hůř, mnohem hůř. Jakožto historik tohoto místa nemohu nikoho hanit, ale doufám, že se špatné předpovědi nesplní.

Obvyklí vládci Harmondale - Erathie a Avlee, dosud změnu jeho vlastnictví nezaznamenali, ale jsem si jistý, že toto přehlédnutí brzy napraví. Jelikož je Harmondale zrovna v moci lidí, předpokládám, že sem královna brzy pošle své výběrčí daní, aby prozkoumali situaci.

Uznání

Září 9, 1168

Když mí noví páni zachránili trpaslíky ze starého dolu, prohlásil je trpasličí král Hothfarr IX. z vděnosti za právoplatné vládce Harmondale. Do okolních zemí byli vysláni poslové, aby tam tuto zprávu rozhlásili. jako odpověď se do hradu Harmondale dostavili vyslanci Erathie a Avlee, aby oficiálně reprezentovali svá království.

Co je však důležitější, král Hothfarr byl za zmíněnou pomoc v dole tak vděčný, že sem poslal celý stavitelský tým i s vrchním konstruktérem, aby provedli dlouho odkládané opravy hradu i města. Pozoroval jsem je při práci a musím přiznat, že jsem přímo unesen!

Ruiny, které hrad hyzdily již bezmála 150 let od porážky lorda Rockwina II., byly konečně odstraněny, čímž se objevilo několik dalších místností, které jsme dosud nemohli využívat.

Dokonce i obvykle pesimističtí obyvatelé města začali pookřívat. I když je většina vylepšení v ulicích spíše kosmetického rázu, účinek je nevídaný! Obchod nadějně vzkvétá, s ním i nálada a pocit, že to nejhorší už je za námi. Prozřetelnost nám přeje, daně se nebudou zvyšovat a odevšad přímo pryští radost. Lidé mají pocit, že nic zlého se už nemůže stát!

Válka

Září 15, 1168

K mé nemalé lítosti opět vzplála zášť mezi Erathií a Avlee a tentokrát tak trochu proti nám. Díky mým pánům se totiž toto místo stalo velmi cenným a obě sousedící říše nyní touží Harmondale uchvátit pro sebe. Ačkoliv se řídíme erathijskými zákony, Avlee se snaží uplatnit právo na své území v duchu smlouvy Tularea (podepsané v roce 673). Erathie samozřejmě na oplátku poukazuje na zrušení smlouvy, které Avlee učinilo v roce 811 pod klauzulí Deklarací a vyhlášek. Pozice Avlee v TÉTO záležitosti by znamenalo popřít výše uvedené anulování pod doktrínou Zrádců a ničemů, ustanovenou cca v roce 375 slavným vojevůdcem Sardowinem Jednookým.

Na toto tvrzení samozřejmě také existuje odpověď, a na tu zase další odpověď, a tak dále až donekonečna. Téma mezinárodních vztahů by vydalo na spoustu knih a na takové věci není v našem příběhu místo. Stačí poznamenat, že obě strany jsou přesvědčené, že mají dostatečný důvod hájit svou pravdu i za cenu krveprolití, které by se samozřejmě odehrávalo jak v blízkém okolí, tak i přímo v Harmondale. Mám velký strach z toho, co může nastat.

Místní obyvatelé přijali vyhlášení války se zdviženými hlavami, ale zároveň se objevují i tendence k obavám. Jsem si jistý, že nátlak na mé pány, aby se přidali na tu či onu stranu, je čím dál tím silnější. Nemám zdání, co bych měl dělat a mohu se uklidňovat tím, že konečné rozhodnutí neleží na mých bedrech. Avšak vy, panovníci moji, zvažujte pečlivě každý svůj krok.

Příměří

Únor 12, 1169

Dobré zprávy! Po lehkých šarvátkách, nějakém tom vyzvídání a troše intrik se obě strany této nesmyslné války dohodly na příměří, dokud nebude nalezen odpovídající smírčí soudce. Bylo ustanoveno, že tohoto činitele mají vyvolit moji páni. Budoucnost vztahů mezi Erathií a Avlee tak spočívá v rukou mých schopných vládců. Nepochybuji, že jejich rozhodnutí bude moudré.

Co se dalších změn týče, dorazili k nám vyslanci z Deyje, země nekromantů a Brakady, země mágů. Přišli vyslovit uznání svých zemí právoplatným správcům Harmondale a bezpochyby mají za úkol ještě nějaké další diplomatické služby. Oba tito političtí představitelé zastupují strany, které se navzájem nenávidí. Nepřekvapilo by mě, kdyby se někdy pod rouškou noci pokusili navzájem se zabít.

Zatím se zdá, že se nic nemůže stát - všichni se zatajeným dechem čekají, až bude uskuteněna rozhodující volba.

Mír, lidé vítězí

Z rozhodnutí mých pánů se smírčím soudcem ohledně smlouvy, týkající se Harmondale, stal pan Brandis Fairweather, který je široko daleko proslulý svou nestranností. Dne Březen 8, 1169 předsedal napjatému jednání o rozdělení zemí spadajících pod Harmondale a okolí. I když bylo mírové jednání málem narušeno náhlým nesvárem, rychlá diplomacie pana Fairweathera dala vše do pořádku a nakonec byla sepsána formální mírová dohoda mezi Erathií a Avlee. Harmondale bude nyní spadat pod správu erathie a okolní území zůstanou v područí Avlee.

Když se Brakadský ambasador Wright potěšeně usmíval nad správným zvolením smírčího soudce, vyslanec Scale se nepříčetně rozzuřil. Pronesl varování (jménem své vlády) všem cestujícím z Harmondale včetně mých pánů, že jejich "bezpečnost již nadále nemůže být zajištěna". Myslím, že jeho úmysly jsou jasné. Z jeho chování přímo čišela snaha národa z Deyje za každou cenu splynout s obyvatelstvem Harmonadale. (Poznámka autora: Nemyslím si, že by se zájmy Deyje a Harmondale někdy mohly "shodovat", pokud by si nás tvrdě podmanili ...)

Zkouška

Mí vládcové se zapletli do jakýchsi intrik na dvoře velkovezíra Gavina Magnuse. Prošli současným testem čarodějů, zahrnujícím zkoušku dovedností a sebeovládání a pustili se do plánů zaútočit na naše nepřátele s pomocí svých nových spojenců. Snad je to moudré. Nepochybuji, že naši protivníci rychle odpoví na každé napadení ze strany Harmondale, včetně jakékoliv formy vyzvědačství. Naši spojenci jsou silní, ale postačí jejich moc na to, aby nás ubránili před útoky z Deyje? A můžeme vůbec věřit, že nám pomohou, až k takovému napadení dojde?

Všude kolují zvěsti a zdá se, že tajemstvím velkovezírovi síly jsou tyři noví rádci, které najal. Stojí vždy při něm, intrikují a kují pikle ve prospěch Brakady. Alespoň takovéto hlasy dolehly k mým uším. Kdoví, odkud tito lidé skutečně pocházejí a jaké jsou jejich pravé cíle?

Útok na Jámu

Další úder proti silám temnoty! Byly ukradeny nádoby z dušemi nekromantů! Dne Srpen 28, 1170 doručili moji páni čarodějům v Brakadě obsah celého skladu takovýchto nádob. Ačkoliv následky tohoto činu nekromanty v této chvíli nijak neohrozí, nebudou moci dokončit Rituál věčnosti a už žádný nekromant se nestane lichem. Někteří z nich zhynou sešlostí věkem, zatímco ostatní budou čím dál zoufalejší a mohou se pokusit o něco neuváženého. V každém případě to pro ně nevypadá nijak nadějně. V současné době víc než kdy jindy očekávám odvetu ze strany Deyje.

Důkazy toho zdrcujícího nájezdu se projevují ve zvyšujícím se počtu pověstí, šířících se ze zemí temna. Povídá se o rozkolu mezi "vojenským" a "vědeckým" táborem nekromantů. I na povrchu nad Jámou se odehrávaly čarodějné duely a dokonce i ozbrojené boje mezi davy nespokojenců a nečistých monster, která nekromanti vytvořili. Naštěstí pro nás se u našich soků pravděpodobně schyluje k občanské válce. Nebo snad dojde i ktomu, že v těchto soubojích padne i podlý Archibald. Nikdo nedokáže říci, jaké šťastné okolnosti vedly k tomu, že naši protivnící začali zápolit sami mezi sebou.

Chrám Temnoty

Nejvyšší (nebo bych možná měl říci spíš nejnižší) chrám Temnoty, srdce našich soupeřů, byl vypleněn. Dne Srpen 28, 1170 uzmuli moji vládci na rozkaz svých spojenců ze dvora Gavina Magnuse část oltáře v této proklaté svatyni a doručili jej Ressurectře, hlavní rádkyni samého vezíra, která tento kus spojila s jeho "bratrem" ze Slunečního chrámu a výsledkem byl ... větší oltář? No, má prostá mysl nejspíš neni s to porozumět podivným cestám, jimiž se ubírá mysl čarodějů, důležité však je, že naši nepřátelé byli tímto činem pokořeni a jejich začarovaný oltář zneškodněn. Doufejme, že to utlumí plány, které mohli s oním kusem oltáře mít.

Deyja zatím na krádež kusu oltáře nijak nereagovala, ale pochybuji, že to nechají jenom tak. Ne, dozajista teď spřádají nějaký plán pomsty, nebo je má znalost historie je naveskrze nedostatečná. Otázkou není, jestli chtějí zaútočit, ale kdy tak hodlají učinit. A kde? Tady? Ve městě? Nebo že by v samotné Brakadě? Snad by moji panovníci mohli najmout dvorního astrologa, nebo alespoň nějaké špióny.

Upíři

Srpen 22, 1169

Nyní nastává poněkud neobvyklá kapitola tohoto spojenectví mezi mými vládci a čaroději z Brakady. Je jasné, že každý ze zvláštních rádců Gavina Magnuse považoval dosavadní mise za jakýsi test. Všechno je podřízeno nějakému plánu, ale nikdo stále ještě nevyslovil, o co tu vlastně jde. Přiznám se, že i když se mi taková manipulace hnusí, přesto si nemohu pomoci a cítím k těm záhadným lidem jistý obdiv.

Poslední test zahrnoval nalezení a zničení mocného pána upírů, který se skrýval kdesi v Erathii. Bystrá mysl a správná úvaha vytipovala možné úkryty tohoto zloducha, které se nakonec zúžily na starý vinný sklep pod úplně obyčejným domem. Dne Srpen 22, 1169 byl pán upírů zabit a jeho pohůnci ho do království nadobro mrtvých rychle následovali.

U našich nepřátel v Deyji se situace vážně změnila. Archibald Ironfist, dřívější král Enrothu a nyní formální vůdce Cechu nekromantů, opustil svůj domov v Jámě a sebou vzal též "vědecky" orientované nekromanty. Nikdo neví, kam se ztratili, ale je to ta nejlepší zpráva od té doby, co spolu Erathie a Avlee sepsali mírovou smlouvu. Nikdy předtím nebyli naši nepřátelé tak slabí nebo roztříštění. Archibaldovi následovníci mohli zůstat a vést vojenské křídlo, ale nyní, když chybí celá polovina jejich sil, může odhodlaná a lépe organizovaná armáda ovládnout Deyji a odsoudit Temný cech do propadliště dějin!

Vražda

Září 2, 1170

V Deyji nastala roztržka mezi nekromanty, která vyústila v otevřený konflikt. Archibald Ironfist se uchýlil do staré laboratoře Cliva Clankera. Až dosud se z této pracovny vesele řinul dým a jiné zplodiny, jak se v ní vyráběly očarované zbraně a vybavení pro každého, kdo měl po ruce dostatek peněz - včetně pirátského "císařství" Regny. Protože Archibald tyto korzáry během řady válek v Enrothu zaměstnával jako žoldáky, věděl o jejich dobře vybavených dodavatelích alchymistických ingrediencí. Fakt, že toto bohatsví skutečně existuje, fungoval jako výborná zástěrka pro skutečné důvody, které za Archibaldovým útokem stály.

To vše velmi dobře dokazuje napětí, které v současnosti stojí mezi Archibaldem a jeho rádci. Rozpolcenost a nesváry vytvořily v Deyji situaci, kterou již nelze dál přehlížet. Dostoupila dokonce již do takového stadia, kdy jedna strana musela odejít. Archibaldovi "vědečtí" nekromanti zaútočili na Clankerovu laboratoř ne kvůli alchymistickým pokladům, ale proto, že pro sebe hledali vhodný příbytek. Tak jsme vyměnili jednoho silného nepřítele za dva slabší. Doufám, že tento krok povede k lepšímu. Je možné, že Archibald bude přístupný i smírnému řešení?

Záchrana Rolanda

Leden 22, 1171

Po mnoha letech strádání byl ze spárů ďáblů vysvobozen Archibaldův bratr, dobrý král Roland Ironfist! Je nepředstavitelné, čím za tu dlouhou dobu jako vězeň oněch nečistých nestvůr prošel. Každý už se dávno vzdal naděje, že by mohl být ještě naživu - jeho nalezení pak byla jedna velká šťastná náhoda.

Moji vládcové byli vysláni ve jménu lidstva zničit proklatý pelech zmíněných ďábelských zrůd. Archibald Ironfist, svržený pán Deyje a jeden z nejnenáviděnějších mužů v historii, nám nabídl pomoc z důvodů, které znal jen on sám. Během této výpravy nalezli moji páni v sídle hluboko pod zemí železnou klec, v níž trpěl ubohý král Roland a osvobodili ho. Archibald pak dobrovolně svolil, že svého bratra sám dopraví ke královně Catherine.

Tak se oba sourozenci znovu setkali. Ačkoliv mezi nimi panuje hořká rivalita, nikdy se nepokusil jeden druhého zabít. Avšak Rolandova žena, královna Catherine z Erathie, v minulosti proslula vražděním nepohodlných příbuzných. Přísahala, že pokud se jí Archibald dostane do rukou, smrti neunikne. Jsem zvědavý, jak bude jednat nyní?

Archibaldovo vyhnanství

Leden 23, 1171

Zdá se, že královna Catherine již učinila konečné rozhodnutí. Došla k závěru, že lepší než popravit Archibalda bude učinit Clankerovu laboratoř jeho stálým domovem a pod trestem smrti mu zakázat opustit ostrov, na němž tato budova leží. Archibald vypadá, že tyto podmínky přijal a navždy se vzdal svých plánů ... ale navždy znamená na dlouho. Pochybuji, že jsme o něm slyšeli naposled.

Naše vztahy s Erathií se dramaticky zlepšily. Královna Catherine tvrdí, že je nám neskonale vděčná za navrácení Rolanda a zničení ďáblů. Díky této dobré vůli se válka zdá jako vzdálený zlý sen. Roland nám ze své strany vyjádřil také tisíceré díky a prohlásil, že se navrátí do Enrothu, hned jak se tělesně zotaví ze svého dlouhého uvěznění.

Ve vzduchu však stále visí stín napětí. Všechny tyto vzájemně nesouvisející mise pro záhadné rádce, sbírání nezvyklých artefaktů a vraždy musí vést k určitému cíli. Mám pocit, že vše se brzy vyjasní.

Návštěvníci

Duben 19, 1171

Naši pozoruhodní rádci z brakadského dvora se konečně začali vyjadřovat trochu konkrétněji. Tvrdí, že pocházejí z jiného světa a že přeletěli prostor mezi hvězdami, aby hledali známky po návštěvě Pradávných a jejich služebníků. Zavítali k nám prý proto, že jejich magické prostředky zachytily pozůstatky civilizace Pradávných a vybavení, které otvírá bránu ke hvězdám a dovoluje mezi nimi putovat tak jednoduše, jako člověk přeběhne místnost. Prohlašují, že mají v úmyslu navrátit našemu světu ztracenou slávu této starodávné kultury.

Avšak po jejich příjezdu se čtyři členové jejich týmu vzdali dlouho spřádaných snů o nalezení Pradávných a namísto toho zvolili dobytí našeho světa pomocí zbraní, jež těmto lidem kdysi náležely. Jako svůj nástroj a loutku si zvolili Archibalda Ironfista a jeho nekromanty.

Naznačují, že k opravení cesty ke hvězdám už schází jen jediná součástka, která je ukryta v lodi, jíž do našeho světa kdysi přiletěli. Jejich nepřátelé, Archibaldovi "rádci", tento kus také potřebují k završení svého plánu - opravy Nebeské výhně. Pokud naši protivníci získají tento artefakt, budou moci ve zmíněné kovárně vyrábět mocné zbraně a převzít vládu nad naším světem. Pokud však tento výtvor dostane do rukou Ressurectra a její tým, použijí jej k otevření brány ke hvězdám, který přinese všem lidem na zemi požehnání Pradávných.

Nyní je na mých pánech, aby získali tento artefakt ze zmíněné lodi a navrátili jej jedné ze dvou skupin cizinců. Domnívám se, že Ressurectra to s námi myslí dobře, ale můj úsudek se v minulosti ukázal jako dosti mylný.

- Pavel Kubeček (Perdue)