Obchodování

Přestože se obchodování může navenek zdát velmi jednoduché a zcela jasné, tak i zde najdeme pár zajímavostí, kterých lze snadno využít ve prospěch družiny. Základním problémem v každém začátku hry je nedostatek peněz, které potřebujeme nejen k nákupu lepšího vybavení, ale i k tréninku a učení dovedností. Neni tedy radno jimi plýtvat. Ovšem když na to dojde, tak jsme ochotni prodávat hned v prvním krámku, který cestou potkáme a nijak nás nezajímá, jestli je to pro nás výhodné. Na druhou stranu budu naprosto souhlasit, když mi budete kontrovat tím, že stačí začátek přežít a pak už se peníze jen pohrnou. Přesto si však zkusme obchodování ukázat v trochu jíiném světle. V každém z dílů máme trochu odlišné možnosti obchodování zvrátit v náš prospěch, nutno však říci, že nejpřívětivější je v tomto ohledu jen šestý díl.

Jak je asi zřejmé, základní dovedností pro tuto disciplínu je dovednost obchodování, která postavě umožní začít o každé ceně smlouvat. Nejedná se tedy jen o cenu za zboží, ale platí to i pro služby (např. cenu dovedností nebo cenu tréninku v halách). U šestého dílu přitom platí, že pouhým naučením dovednosti získává postava automaticky bonus 7% + 3% za každý bod dovednosti. Např. obchodník na normální úrovni s 8 body v dovednosti získá celkový bonus 7 + 8 x 3 = 31%. V praxi to znamená, že např. při nákupu u zbrojíře zaplatí postava za předmět o 31% méně, než je požadováno. Naopak při prodeji získá o 31% lepší cenu (na konci kapitoly se k tomu vrátim). Expert pak získává za každý bod dovednosti 4% a mistr pak 5%. V sedmém a osmém díle je to o trochu horší, protože postava k původnímu bonusu 7% získává na normální úrovni jen 1% za bod dovednosti, na expertní úrovni 2% a na mistrovské úrovni 3%. Navíc zde existuje velmistrovská úroveň, která je pak sama o sobě zárukou toho, že postava nakupuje a prodává za skutečnou cenu (bez ohledu na počet bodů v dovednosti). Jen zdůrazním, že sebevětší úroveň vám nikdy nezajistí, abyste na prodeji vydělali. Limitem je skutečná cena předmětu.

Vynecháme teď vyšší úrovně dovednosti a podíváme se jen na normální úroveň v šestém díle. Protože obchodníci vám nabízejí různou priřážku při nákupu, je potřeba k jejímu zrušení i různé velikosti dovednosti. Principem je, abyste tuto přirážku svým bonusem zrušili, protože pak dostanete zboží za jeho skutečnou cenu. Pokud je přirážka 150%, pak musí váš obchodnický bonus činit minimálně 34% (odpovídá tomu, kolik procent je 50 ze 150). Vyjde nám tedy 9 bodů v dovednosti. Pokud bude přirážka 400% pak už to stačit nebude, protože abychom klesli na 100%, musíme jít o 300 dolu. 300 je přitom 75% z přirážky (z čísla 400) a přesně tak velký musíme mít obchodnický bonus, abychom přirážku zrušili. Když to spočítáme, tak nám vyjde dokonce 23 bodů v dovednosti. Z počátku tedy budeme nakupovat určitě jen tam, kde je přirážka nejnižší.

Podobně to platí i pokud se pokoušíme předmět prodat. Tady už nejsou rozdíly tak velké a výkupní cena se pohybuje v rozmezí 12-28% skutečné ceny (platí pro všechny tři díly). Bonusem z obchodování tak nyní musíme naopak vyplnit mezeru do hranice 100%, abychom mohli předmět zakoupit za skutečnou cenu. Při normální úrovni nám vyjde 22-27 bodů. Protože nejhorší výkupní ceny v šestém díle nabízí kupci, můžeme se s jejich sortimentem obrátit spíše na magické krámky a pak se pohybujeme spíše kolem 23 potřebných bodů v dovednosti.

Zvyšováním úrovně dovednosti pak počet potřebných bodů klesá, takže nakonec si vystačíme se 14 body v dovednosti na úrovni mistra a můžeme vesele nakupovat i prodávat (vyjma kupce, který vám v této chvíli bude stále nabízet jen polovinu skutečné ceny předmětu). Když to rozšíříme i o sedmý a osmý díl, kde jsou bonusy k dovednosti obchodování výrazně nižší, pak jste na tom poměrně hůře. O to hůř, že ne všechna povolání mohou dosáhnout vyšších úrovní dovednosti (normální úrovni z šestého dílu se rovná přibližně až úroveň mistra). V šestém díle přitom mohla nejvyšších úrovní dosáhnout jakákoliv postava v družině. Záměrně v této kapitolce vynechám devátý díl, protože tam se bonusy pro nákup a prodej od sebe oddělily, takže to tu tím nechci zbytečně komplikovat, pro podrobnosti se tedy podívejte do kapitolky Obchodování přímo v sekci devátého dílu.

Sedmý a osmý díl nám naštěstí nabízí menší pomoc v dalších bonusech. Jedním je právě spásná schopnost velmistrovské úrovně, kdy si vystačíte je se základními 10 body dovednosti. Druhým bonusem je vliv reputace, která pro změnu v šestém díle žádný vliv neměla. Reputace se zde navíc oproti šestému dílu počítá pro každou oblast zvlášť - v Harmondale vás můžou milovat a v Erathii přitom nenávidět. A samozřejmě tam kde vás mají rádi, dostanete i lepší ceny. Pokud je reputace přesně uprostřed (Neutrální I) a postava neumí dovednost obchodování, pak nedostane žádný bonus ani penalizaci. Pro názornost se podívejte na následující tabulku, která ukazuje běžné hodnoty reputace a jejich vliv na ceny:

Reputace Předměty Dovednosti Prodej kouzel - cech
Prodej Nákup začátečníků adeptů mistrů velmistrů
Neutrální I 0% x% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutrální II 7,5% x+5% 5% 10% 15% 20% 25%
Přátelská I 15% x+10% 10% 20% 30% 40% 50%
Přátelská II 22,5% x+15% 15% 30% 45% 60% 75%

Poznámka: v případě nákupu x znamená základ nabízený obchodníkem, bude ještě vysvětleno dále.

Tabulka vlivu reputace neni zdaleka kompletní, protože jednotlivé stupně se nezískávají příliš snadno, takže jsou v ní uvedeny jen ty nejčastější. Analogicky k vyšší reputaci existuje i reputace záporná, kdy družina naopak dostává k cenám přirážku. Záporné reputace se lze snadno zbavit darem chrámu v příslušné oblasti. Obecně platí, že za každý splněný úkol v oblasti družina poskočí o jeden stupeň výše. Před plněním oblastních úkolů je tedy dobré si nejprve reputaci upravit do hodnoty Neutrální I (pokud je nižší) anebo ještě lépe využít následující taktiky. Pokud jste s reputací právě na hodnotě Neutrální I, pak stačí v chrámu darovat ještě celkem 5 krát po sobě a za odměnu se vám zvýší reputace do stupně Neutrální II. Bohužel více z chrámu nedostanete, ale je to pěkný start pro ostatní úkoly, kdy získáte bod k dobru. Vliv má už i to, že v chrámu darujete jen jednou, protože za každý dar ve stupni Neutrální I získáte právě 1/5 z bonusu Neutrální II. Výhodou reputace jako takové je, že se vztahuje na celou družinu a samozřejmě se sčítá i s bonusem z dovednosti obchodování. Menší vadou na kráse je možnost uplatnit vysoký bonus ve velmistrovských gildách, protože ty jsou obvykle v takových oblastech, kde moc oblastních úkolů plnit nelze. Nepříjemné je i to, že víceméně krom stupně Neutrální I u ostatních obvykle moc dobře nevíte v jakém jsou stupni (pokud to pečlivě nesledujete), takže při přesných výpočtech můžete snadno udělat chybu.

Další zajímavou a pro šestý a sedmý díl společnou možností, je schopnost najmout si do družiny NPC postavy s dovedností obchodování. Jsou jimi kupec (+4 body k dovednosti), obchodník (+6 bodů k obchodování) a šejdíř (+8 bodů k obchodování). Jakmile tyto postavy do družiny získáte, začnou se všechny postavy tvářit, jako by dovednost obchdodování ovládaly na normální úrovni a měly v ní daný počet bodů. U postav, které už obchodování ovládají, se jen body přičtou k původní hodnotě dovednosti a řídí se jejich úrovní (expert dále zůstává expertem apod.). Pokud najmete kupce, tak všechny postavy získají 4 body do normální úrovně, expert se 4 body se stane expertem s 8 body. Výhodou je, že do družiny můžete najmout až dvě NPC, ale nevýhodou to, že stejná povolání se vzájemně nesčítají. Kombinace šejdíř+šejdíř se tak bude tvářit jako jeden jediný šejdíř (+8 bodů). Funkční kombinace jsou jen šejdíř+kupec, šejdíř+obchodník a kupec+obchodník. Tím pádem je určena i maximální výše bonusu 14 bodů (šejdíř+obchodník).

Výhody NPC jsou tedy nesporné a jejich přítomnost v družině se určitě vyplatí. Neni nutné je mít stále sebou, ale vřele doporučuji si je najímat např. před tréninkem v halách, kdy výrazně sníží cenu tréninku (obzvláště u vysokých levelů je to dost znát). Můžete je také využít jako vhodný doplněk k vyšší úrovni dovednosti - u šestého dílu pak stačí mít v dovednosti jen 10 potřebných bodů pro mistrovskou úroveň a k tomu najmete např. kupce a jste na 14 bodech. Ušetřené dovednostní body pak můžete investovat jinde. Následující tabulka ukazuje pro ilustraci právě vliv dovednosti obchodování (normální úroveň a bez vlivu bonusů) na základní cenu tréninku), základní cena je zvolena na 50 zl.:

Bodů v dovednosti obchodování MM6 MM7 a 8
0 50 50
1 45 46
2 43 45
3 42 45
4 40 44
5 39 44
6 37 43
7 36 43
8 34 42
9 32 42
10 31 41
11 30 41
12 28 40
13 27 40
14 25 39

Výpočet ceny tréninku pro konkrétní level je dán prostým násobením základní ceny x aktuálního levelu x hodnosti, kde hodnost odráží úroveň povýšení. Základní povolání má hodnost rovnu 1, první povýšení pak 2 a druhé povýšení má hodnotu 3. Proto stačí znát pouze hodnotu modifikovaného základu. Osobně jsem toho názoru, že najmutí NPC obchodníků je mnohem vhodnější řešení, než např. v šestém díle investovat do tréninku mistrovské úrovně u všech postav, protože je to vzhledem k investovaným dovednostním bodům nevýhodné. U šestého dílu je opravdu krásně vidět, že při 14 bodech klesne cena tréninku přesně na polovinu, u sedmého dílu jsou to přibližně 3/4. A zas jedno postesknutí, v osmém díle postavy NPC jako takové neexistují, takže jste odkázáni jen na bonus z reputace. Ovšem na druhou stranu osmý díl je koncipován tak, že se přednostně staráte jen o jednu postavu a do družiny si najímáte již vycvičené charaktery.

Z předchozího textu také plyne, že bonusy lze vzájemně sčítat a přitom je jedno v jakém pořadí je počítáte. Zkusíme malý příklad. V sedmém díle budeme obchodovat s postavou, která nemá dovednost obchodování, ale máme v družině najmutého šejdíře a bonus z reputace je 10%. Obchodník se nám snaží prodat meč za 1500 zl., přičemž jeho skutečná hodnota je 500 zl. Otázkou samozřejmě je, kolik za něj postava skutečně zaplatí.

Bonus z reputace je přepočteno na faktor 10%/100 = 0,1. Bonus z přítomnosti šejdíře je 7% + (8 x 1%) = 15%, přepočteno na faktor je to 0,15. Oba faktory sečteme 0,1 + 0,15 = 0,25 (odpovídá výslednému bonusu 25%). Faktor nám říká, jak velkou část z nabízené ceny ušetříme, tedy ušetříme 1500 x 0,25 = 375 zl., nebo-li obráceně, skutečně zaplatíme 1500 - 375 = 1125 zl.. Odtud plyne, že obecně se sleva počítá jako:

cena = nabízená cena x (1 - faktor)

Pokud bude chtít postava tento meč prodat zpět, pak budeme potřebovat znát za kolik ho obchodník zase vykoupí. Řekněme, že nám za něj nabídne 20% skutečné ceny, tedy 100 zl. (opravdu nic nereálného). Bonus z obchodování zůstává 25%, tedy faktor je 0,25. Rozdíl je jen v tom, že nyní ho přičteme k procentům nabízených obchodníkem. Tedy 20%/100 = 0,2, sečteno s faktorem je výsledný faktor 0,45 (bonus 45%). Tím pak vynásobíme skutečnou cenu předmětu, 0,45 x 500 = 225 zl. Obecně se zisk z prodeje počítá jako:

cena = skutečná cena předmětu x (faktor obchodníka + faktor postavy)

Ve světě Might and Magic však mějte stále na paměti, že v případě desetinných výsledků se zaokrouhluje směrem dolu: 17,5 neni 18, ale 17! Ne vždy to totiž vychází takto pěkně. Podobným způsobem se počítají slevy za služby a trénink. Konkrétní hodnoty základů pro výpočet se dozvíte v jednotlivých kapitolách Rozmístění gild v Enrothu, Rozmístění cechů v Erathii a okolí a Rozmístění cechů v Jadame. Cech a gilda je jinak totožné označení, rozdíl vznikl až při překladu her do češtiny.

Obchodník vám vždy poskytne konkrétní nabídku a ta je pak základem pro výpočet (jak už bylo zřejmé z předchozího příkladu). Při prodeji je to vždy číslo větší jak 1 (obvykle 1,5 - 4), při nákupu analogicky menší jak 1 (obvykle 0,20 - 0,28). Obchoddník je holt jen obchodník a bude se vás snažit za každou cenu oškubat. Už jste se s tím setkali i v tabulce vlivu reputace, kde je nákup uveden ve tvaru x + %. Za x se pak konkrétně dosazuje právě z rozmezí 0,20 - 0,28. Obchodníci si naštěstí necucají čísla z prstů, ale v každé oblasti jsou základy pevně stanoveny a je proto snadné je uvést ve formě tabulky, která výpočty značně zjednoduší.Následující trojice tabulek tak uvádí faktory násobku skutečné ceny, za kterou můžete u daného obchodníka nakoupit nebo prodávat. Skutečná cena, kterou taková postava zaplatí je pak prostým součinem skutečné ceny předmětu a příslušného faktoru.:

Oblast Zbrojíř / Mečíř Mágův krámek
Prodej Nákup Prodej Nákup
Nový Sorpigal 1,5 0,28 1,5 0,28
Mist 1,5 0,28 1,5 0,28
Hrad Ironfist 2 0,25 2 0,25
Zátoka pašeráků 2 0,25 1,5 0,28
Svobodný přístav 3 0,20 4 0,16
Stříbrná zátoka 2,5 0,22 1,5 0,28
Bílá Čapka 3 0,20 3 0,20
Blackshire 2,5 0,22 3 0,20
Kriegspire 3 0,20 3 0,20
Rajské údolí 3 0,20 4 0,16
Močál prokletých 2 0,25 2 0,25

V šestém díle se setkáte i s obchodem běžných kupců. U nich platí, že faktor pro prodej je vždy 2 a pro nákup 0,10-0,12. V případě magických gild platí, že novická gilda prodává kouzla s faktorem 2, pokročilá gilda s faktorem 3, novická gilda sebepoznání a živlů s faktorem 1,5, pokročilá gilda sebepoznání a živlů s faktorem 2,5, novická gilda černé a bílé magie s faktorem 3 a pokročilá gilda černé a bílé magie s faktorem 4.

Oblast Zbrojíř / Mečíř Alchymista Mágův krámek
Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup
Smaragdový ostrov 1,5 0,28 2 0,24 1,5 0,28
Harmondale 1,5 0,28 2 0,24 1,5 0,28
Hrad Harmondale 2,5 0,22 4 0,17 - -
Tulareanský les 2 0,25 3 0,20 2 0,25
Avlee 3 0,20 - - - -
Erathie 2 0,25 3 0,20 2 0,25
Brakadská poušť - - 4 0,16 3 0,20
Deyja - - 4 0,16 3 0,20
Tatalie 3 0,20 - - - -
Evenmorské ostrovy - - - - - -
Kamenné město 2,5 0,22 4 0,16 2,5 0,22
Nighon 3 0,20 - - 3 0,20
Oblačné město 4 0,16 5 0,14 4 0,16
Deyja 4 0,16 5 0,14 4 0,16

V případě magických gild v sedmém díle platí, že začátečnická gilda prodává kouzla s faktorem 2, gilda pro adepty s faktorem 3, gilda mistrů s faktorem 4 a gilda velmistrů s faktorem 5.

Oblast Zbrojíř / Mečíř Alchymista Mágův krámek
Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup
Souostroví Dýky 1,5 0,28 2 0,25 1,5 0,28
Havraní pobřeží 1,5 0,28 3 0,20 1,5 0,28
Havraní pobřeží - - - - 2 0,25
Alvar 2,5 0,22 3 0,20 2 0,25
Země stínů 3 0,20 4 0,16 3 0,20
Garrotova rokle 3 0,20 - - 3 0,20
Baltazarovo doupě 4 0,16 5 0,14 4 0,16
Regna 4 0,16 5 0,14 4 0,16

Na Havraním pobřeží se nachází mágův krámek celkem dvakrát, proto je Havraní pobřeží také uvedeno dvakrát. Možností obchodování je v osmém díle o poznání méně a podstatná změna přišla i v případě magických gild, kdy je cena prodeje kouzel dána jen oblastí a nijak se neuvažuje její stupeň. V záčátečnické gildě tak pořídíte kouzla mnohdy dráže než-li v její velmistrovské sestře:

Oblast Název Úroveň faktor prodeje
Souostroví Dýky Léčba a prokletí začátečnická 2
Havraní pobřeží Vexationiny kouzla expertní 3
Havraní pobřeží Cech osobnosti velmistrovská 3
Alvar Cech elementů velmistrovská 2
Alvar Samostudium začátečnická 4
Baltazarovo doupě Cech mysli expertní 4
Země stínů Cech temnoty velmistrovská 2
Šeptajícíc lesy Cech světla velmistrovská 5

Jak už jsem zmínil, s faktory se počítá velmi snadno. Např. v osmém díle budu chtít u mečíře v Alvaru koupit meč jehož skutečná cena je 1500 zl. Pokud postava nebude ovládat obchodování, pak bude muset zaplatit rovných 1500 x 2,5 = 3750 zl. Pokud ho bude chtít naopak prodat, pak za něj dostane jen 1500 x 0,22 = 330 zl. O nic složitější neni ani počítání s bonusy.

V případě nákupu zboží od obchodníka platí:

cena = skutečná cena předmětu x [ faktor prodeje x (1 - bonus) ]

V případě prodeje zboží obchodníkovi platí:

cena = skutečná cena předmětu x (faktor nákupu + bonus)

Zkusíme tedy postavu naučit dovednost obchodování. Nyní má tedy 1 bod v úrovni normální. Počáteční bonus je 7% plus 1 x 1%, celkem tedy 8%. Převedeme si to na faktor 8/100 = 0,08. Budu-li chtít meč koupit tak cena bude 1500 x [2,5 x (1- 0,08)] = 3450 zl. Budu-li ho chtít prodat, pak za něj dostanu 1500 x (0,22 + 0,08) = 450 zl. Když do toho zapletu ještě bonus z reputace, tak postupuju stejně jako dříve a nejprve si vypočítám souhrný bonus.

Na závěr jen shrnu hlavní myšlenku celé kapitoly. Nebylo účelem naučit vás přesně počítat cenu nákupu a prodeje, ale ukázat vám, že na obchodování může mít vliv více věcí a v žádném případě neni jedno kde nakupujete a kde prodáváte. Existují možnosti jak nevýhodné podmínky prodeje zvrátit nebo alespoň zmírnit a podle výše uvedených tabulek si vybrat nejvhodnějšího obchodníka. V ranných fázích hry určitě nebudete nakupovat u obchodníků s přirážkou 400%, ale budete si vybírat ty, kteří vám budou více nakloněni. U některých dokonce již malou investicí do dovednosti obchodování (např. najmutím příslušných NPC) dosáhnete dobrého prodeje, takže zatímco např. zbrojíř ve Svobodném přístavu vám za drahou zbroj nabídne 57% skutečné ceny, tak zbrojíř v Novém Sorpigalu vám nabídne až 65% (kombinace NPC kupec+obchodník). Díky tomu začnete vydělávat mnohem dříve. V sedmém a osmém díle je pak dobré si také hlídat i reputaci, takže při první návštěvě oblasti se snažíme dát dar chrámu (pokud tedy v dané oblasti nějaký je) a rovnou si zvýšíme reputaci na stupeň Neutrální II. Pak teprve začneme plnit oblastní úkol. Pokud zvažujeme najmout NPC šejdíře, tak to uděláme jako první a ihned poté si také v chrámu zvýšíme reputaci. Obchodování jako takové přenechte postavě, která to umí nejlépe a hlavně nezapomeňte, že musíte obchodovat z jejího inventáře. A to už je opravdu vše.