Rozmístění gild v Enrothu

 

Gildy jsou výuková centra, kde se vaše postavy mohou naučit jednotlivým dovednostem. V základu jsou v šestém díle rozděleny na pašerácké, žoldácké a magické gildy. Pašerácké gildy se soustřeďují na výuku ochranných dovedností, žoldácké gildy na výuku bojových dovedností a magické gildy na výuku magie, meditace a vzdělávání. Aby postavy mohly jejich služeb využívat, musí být nejprve členy příslušné gildy. Členství je placené a pokladníka naleznete vždy v tom samém městě, kde stojí i gilda (vyjma Bílé a Černé magie, viz dodatek na konci kapitoly) - poplatky stačí zaplatit jen jednou, platí poté i v dalších městech. Každá ze skupin sdružuje několik samostatných gild, jak je uvedeno v následujících tabulkách.

Pašerácké gildy
Název Umístění Cena za dovednost Vyučuje
Doupě bukanýrů Nový Sorpigal 150 zl. dýka, obchodník, poznávání věcí, bystrost, pasti
Mist 200 zl. kožená zbroj, diplomacie, poznávání věcí, bystrost, pasti
Ochranné služby Stříbrná zátoka 300 zl. kožená zbroj, diplomacie, poznávání věcí, bystrost, pasti
Mrazivá vrchovina (u hradu Stone) 250 zl. dýka, obchodník, poznávání věcí, bystrost, pasti
Pašerácká gilda Blackshire 250 zl. kožená zbroj, diplomacie, poznávání věcí, bystrost, pasti
- - podle všeho by se další gilda měla nacházet ve Svobodném přístavu, ale neni zde po ní žádné stopy

Poznámka: otevírací doba v pašeráckých gildách je od 6 hodin odpoledne do 6 hodin ráno.

Žoldácké gildy
Název Umístění Cena za dovednost Vyučuje
Zlomená šavle Nový Sorpigal 375 zl. meč, sekyra, kopí, hůl, kožená zbroj
Bílá Čapka 750 zl. meč, sekyra, kopí, hůl, opravování
Zuřiví berserkři Hrad Ironfist 500 zl. kroužková zbroj, luk, štít, plátová zbroj, opravování
Stříbrná zátoka 625 zl. kroužková zbroj, luk, štít, plátová zbroj, opravování
Dvojité ostří Mist 500 zl. palcát, luk, kroužková zbroj, štít, posilování
Svobodný přístav 625 zl. palcát, luk, kroužková zbroj, štít, posilování

Poznámka: otevírací doba v žoldáckých gildách je od 9 hodin dopoledne do 9 hodin odpoledne.

Magické gildy
Název Umístění Cena za dovednost Vyučuje
Novická gilda živlů Nový Sorpigal 750 zl. magie vody, vzduchu, ohně a země (kouzla normální úrovně)
Novická gilda sebepoznání Nový Sorpigal 750 zl. magie mysli, ducha a těla (kouzla normální úrovně)
Novická gilda mysli Hrad Ironfist 1000 zl. magie mysli, meditace
Novická gilda ducha Hrad Ironfist 1000 zl. magie ducha, meditace
Novická gilda těla Hrad Ironfist 1000 zl. magie těla, meditace
Novická gilda vody Mist 1000 zl. magie vody, vzdělávání
Novická gilda vzduchu Mist 1000 zl. magie vzduchu, vzdělávání
Novická gilda ohně Mist 1000 zl. magie ohně, vzdělávání
Novická gilda země Stříbrná zátoka 1000 zl. magie země, vzdělávání
Novická gilda Bílé magie Stříbrná zátoka 1500 zl. Bílá magie
Novická gilda Černé magie Bílá Čapka 1500 zl. Černá magie
Pokročilá gilda živlů Bílá Čapka 1250 zl. magie vody, vzduchu, ohně a země (max. kouzla expertní úrovně)
Pokročilá gilda sebepoznání Stříbrná zátoka 1250 zl. magie mysli, ducha a těla (max. kouzla expertní úrovně)
Pokročilá gilda mysli Svobodný přístav 1500 zl. magie mysli, meditace
Pokročilá gilda ducha Svobodný přístav 1500 zl. magie ducha, meditace
Pokročilá gilda těla Svobodný přístav 1500 zl. magie těla, meditace
Pokročilá gilda vody Svobodný přístav 1500 zl. magie vody, vzdělávání
Pokročilá gilda vzduchu Svobodný přístav 1500 zl. magie vzduchu, vzdělávání
Pokročilá gilda ohně Svobodný přístav 1500 zl. magie ohně, vzdělávání
Pokročilá gilda země Svobodný přístav 1500 zl. magie země, vzdělávání
Pokročilá gilda Bílé magie Blackshire 2000 zl. Bílá magie
Pokročilá gilda Černé magie Blackshire 2000 zl. Černá magie

Ve hře naleznete magické gildy pro jednotlivé školy magie i gildy, které slučují společné magické obory. Patří sem gilda živlů (kouzelnická škola) a gilda sebepoznání (klerická škola). Každá z magických gild existuje ve dvou úrovních. Novické gildy nabízejí kouzla normální úrovně a pokročilé gildy pak kouzla všech úrovní. Vyjímkou jsou gildy živlů a sebepoznání, kde si můžeme koupit kouzla max. expertní úrovně. U gild Bílé a Černé magie je ještě jedna zvláštnost spočívající v otevírací době. Gilda Bílé magie má otevřeno od 10 hodin dopoledne do 2 hodin odpoledne, gilda Černé magie pak od 10 hodin odpoledne do 2 hodin dopoledne. Ostatní magické gildy otevírají v 6 hodin dopoledne a zavírají v 6 hodin odpoledne.

Edit jaro 2012: Celkem často dostávám dotazy, jak se lze vlastně dovednost Bílé a Černé magie naučit. Odpověď je vždy stejná, je to opravdu jako u ostatních gild. Nejprve se družina musí stát členem příslušné gildy a až poté v ní může studovat danou dovednost a nakupovat kouzla. Potíž je jen v tom, že cechovní (gildovní) poplatky se dají zaplatit jen na dvou místech - pro Bílou magii je to Blackshire, pro Černou magii je to Bílá Čapka. Preventivně ještě dodám, že tyto dvě dovednosti se může naučit jen klerik nebo mág.