Rozmístění cechů v Erathii a okolí

 

Od sedmého dílu došlo ke změně v gildovním systému. Původní rozdělení gild bylo zrušeno a gildy byly navíc v české verzi přejmenovány na cechy. Dovednosti se tak nyní učíte přímo u zástupců jednotlivých cechů (v příslušných obchodech, chrámech apod.). Bojové dovednosti převzal cech kovářů, obranné dovednosti pak cech zbrojířů. Magické dovednosti převzaly jednotlivé cechy magie a ostatní dovednosti se rozdělily mezi cechy alchymistů, obchodníků, trenérů, hospodských a chrámy, přičemž tyto cechy mají vždy shodnou nabídku výuky - např. hospoda v Harmondale vás naučí totéž, co hospoda v Nighonu (liší se však cenou). Pro podrobnosti se podívejte do následující tabulky.

Cech Výuka
Tréninkové haly mistrovství zbraní, posilování
Hospody kradení, odstranění pastí, vnímání
Alchymistické obchody identifikace nestvůr, alchymie
Magické obchody identifikace věcí, opravování
Chrámy beze zbraně, uhýbání, obchodování

Následující dvě tabulky pak uvádí názvy jednotlivých cechů vyučujících ostatní dovednosti a cenu za jejich výuku.

Tréninkové haly Hospody Chrámy
Oblast Název cechu Cena za dovednost Název cechu Cena za dovednost Název cechu Cena za dovednost
Smaragdový ostrov Ostrovní cvičiště 500 zl. U dvou palem 500 zl. Léčitelin stan 500 zl.
Harmondale Základní principy 500 zl. Na účet podniku 500 zl. WelNinská katedrála 500 zl.
Tulareanský les Cvičiště 500 zl. Smaragdová putyka 500 zl. Přírodní léčiva 750 zl.
Erathie Ve službách jejího veličenstva 500 zl. U Gryfa 500 zl. Dům útěchy 750 zl.
Brakadská poušť - Přátelské místo 500 zl. Chrám světla 750 zl.
Tatalie Základy tréninku 1000 zl. U věrného žoldáka 750 zl. Řád Tatalie 750 zl.
Avlee Avleeské gymnázium 1000 zl. U Zpumprlíka 750 zl. Chrám klidu 750 zl.
Deyja - U snobského goblina 500 zl. Chrám Temnoty 750 zl.
Nighon Užitečné instrukce 1250 zl. U Šťastného blbce 1000 zl. Sbírky a dary 1250 zl.
Mohylové údolí - Pouze pro zlatokopy 500 zl. -
Evenmorské ostrovy - Smějící se mnich 500 zl. -
Oblačné město Zkouška slávy 750 zl. U Božského nektaru 750 zl. Chrám Světla 1000 zl.
Jáma Plamen zatracení 750 zl. Upíří salónek 750 zl. Chrám Temnoty 1000 zl.

 

Alchymistické obchody Magické obchody
Oblast Název cechu Cena za dovednost Název cechu Cena za dovednost
Smaragdový ostrov Modrá láhev 500 zl. Smaragdové očarování 500 zl.
Harmondale Nápoje a elixíry lásky 500 zl. Ottovy zvláštnosti 500 zl.
Tulareanský les Bublající kotel 500 zl. Přírodní magie 500 zl.
Erathie Cesta proměny 500 zl. Magie jejího veličenstva 500 zl.
Brakadská poušť Edmondovy ampule 750 zl. Artefakty a starožitnosti 750 zl.
Tatalie - -
Avlee - -
Deyja Začouzená ampule 750 zl. Dveře smrti 750 zl.
Nighon - Tajemné předměty 750 zl.
Mohylové údolí - -
Evenmorské ostrovy - -
Oblačné město Ampulky víry 1000 zl. Tajemné požitky 1000 zl.
Jáma Pekelné svádění 1000 zl. Tajemné účinky 1000 zl.

Cechy nabízející bojové a obranné dovednosti se již mohou svou nabídkou mezi sebou lišit. Kovář v Harmondale vás již nenaučí všemu, jako kovář v Oblačném městě. Nabídky příslušných dovedností jsou shrnuty v následujících dvou tabulkách, první je pro bojové dovednosti, druhá je pro obranné dovednosti.

Kovářské cechy
Oblast Název cechu Cena za dovednost Výuka
Smaragdový ostrov Rytířova čepel 500 zl. meč, luk, sekyra, hůl
Harmondale Kalená ocel 500 zl. meč, dýka, palcát
Erathie Královnina výheň 500 zl. meč, dýka, sekyra
Tulareanský les Lovcova chata 500 zl. luk, kopí
Avlee Zlomený luk 750 zl. luk, kopí
Tatalie Vanderovy čepele a luky neposkytuje výuku
Nighon Zkrvavená dýka 750 zl. hůl, dýka
Kamenné město Vyvážená sekyra 500 zl. palcát, sekyra
Oblačné město Posvátný meč 1000 zl. dýka, hůl, sekyra, luk, meč
Jáma Spitovy čepele 1000 zl. dýka, hůl, sekyra, luk, meč

 

Zbrojířské cechy
Oblast Název cechu Cena za dovednost Výuka
Smaragdový ostrov Erikova zbrojírna 500 zl. kožená zbroj, štít
Harmondale Venkovská kovárna 500 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj, štít
Erathie Kovárna Královny Catherine 500 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj, plátová zbroj
Tulareanský les Kožené zbroje 500 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj
Avlee Avleeská posádka 750 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj, plátová zbroj
Tatalie Chybějící článek 750 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj, štít
Nighon Koželužna 750 zl. kožená zbroj
Kamenné město Leštěná zbroj 500 zl. kroužková zbroj, plátová zbroj, štít
Oblačné město Proslavená zbroj 1000 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj, plátová zbroj, štít
Jáma Malicovy štíty 1000 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj, plátová zbroj, štít

Pro úplnost je třeba uvést, že cechy v Deyje, Nighonu a Jámě mají obvykle otevřeno od 6 hodin odpoledne do 6 hodin dopoledne. Vyjma magických cechů neni třeba platit žádné vstupní poplatky; poplatek magickým cechům pak činí jednotně 50 zl.

Magické cechy se navíc dále dělí podle úrovně kouzel. Vzhledem k většímu počtu úrovní magických dovedností a změně systému učení kouzel je pak znalost umístění cechů důležitá. Cena za naučení dovednosti je u cechu pro začátečníky 1000 zl., u cechu pro adepty 1500 zl., u cechu pro mistry 2000 zl. a u cechu pro velmistry 2500 zl. Následující tabulka uvádí přehled umístění jednotlivých cechů.

Cech/pro země vody vzduchu ohně ducha těla mysli
začátečníky Harmondale Harmondale Smaragdový ostrov Smaragdový ostrov Smaragdový ostrov Smaragdový ostrov Harmondale
adepty Tulareanský les Tulareanský les Harmondale Harmondale Harmondale Harmondale Erathie
mistry Kamenné město Brakadská poušť Tulareanský les Tulareanský les Deyja Erathie Tatalie
velmistry Jáma Evenmorské ostrovy Oblačné město Nighon Erathie Avlee Avlee

V tabulce jsem neuvedl cechy světla a temnoty, protože k jejich kouzlům neni přístup ihned od počátku hry, ale budete se je moci naučit až později. Navíc v závislosti na volbě cesty se budete moci naučit jen jedno odvětví této magie. Pro každou z uvedených škol jsou pouze dvě úrovně cechů. Pro magii temnoty je to Cech noci (adepti) v Deyje a Cech soumraku (velmistři) v Jámě. Pro magii světla je to Cech záře (adepti) v Brakadské poušti a Cech osvícení (velmistři) v Oblačném městě. Nakupovat kouzla v nich budete moci až ve chvíli, kdy si při volbě soudce zvolíte příslušnou stranu a splníte vstupní úkol (projít Líhní nebo Mlžnými stěnami), čímž se stanete členy příslušného cechu a budete se moci naučit i příslušnou dovednost magie (mějte však na paměti, že magii světla nebo temnoty se smí klerik a čaroděj naučit teprve po druhém povýšení v povolání).

Úroveň cechu magie zároveň určuje úroveň kouzel, která v něm můžete zakoupit. V Cechu začátečníků koupíte jen kouzla normální úrovně, v cechu adeptů pak koupíte kouzla expertní i normální úrovně. Každý vyšší cech má tedy k dispozici i kouzla nižších úrovní apod. Cechy magie těla, mysli a ducha navíc poskytují dovednost meditace, cechy magie ohně, země, vzduchu a vody pak dovednost vzdělávání.

Cena za učení dovedností neni konstatntní a je závislá na reputaci družiny. Čím vyšší reputace bude, tím nižší cenu vám učitelé nabídnou. Reputaci si můžete v oblastech zvyšovat plněním úkolů a poskytnutím milodaru chrámu.

V sedmém díle existuje ještě jedna zvláštnost spojená s vlastnictvím hradu Harmondale. Poté, co se spojíte s čaroději z Bracady nebo s nekromanty z Deyje, dojde k druhé přestavbě hradu a v sále se objeví čtyři obchody. Kovář - Společnost s meči, zbrojíř - Thelovy zbroje a štíty, alchymista - Kádinky a lahvičky a chrám - Svatostánek. Alchymista a chrám nabízí shodné dovednosti jako ostaní alchymisté a chrámy, kovář vyučuje měč a dýku, zbrojíř pak koženou a kroužkovou zbroj. Cena za výuku je stanovena jednotně na 500 zl.