Obchodování

Asi bych měl začít podobně, jako v případě stejné kapitolky u předchozích dílů, ale devátý díl nám přinesl výrazné novinky i v dovednosti obchodování. Přesto stále platí, že neni úplně jedno, kde nakupujeme a kde prodáváme. Podíváme se na tyto změny trochu podrobněji.

Základní dovedností pro tuto disciplínu zůstává dovednost obchodování, která postavě umožní začít o každé ceně smlouvat a to včetně cen za služby. Službami se míní zejména cena za trénink, protože dovednosti se v devátém díle učí pomocí knih dovedností, které se zakupují jako běžné zboží. Platí přitom, že pouhým naučením dovednosti získává postava automaticky bonus 1,5% za každý bod dovednosti. Zcela zde chybí počáteční bonus, takže např. obchodník na normální úrovni s 8 body v dovednosti získá celkový bonus 8 x 1,5 = 12%. V praxi to pak znamená, že např. při nákupu u zbrojíře zaplatí postava za předmět o 12% méně, než je požadováno. Naopak při prodeji získá o 12% lepší cenu (na konci kapitoly se k tomu vrátim). Expert pak získává za každý bod dovednosti 3% a mistr pak 4,5%. Navíc zde existuje velmistrovská úroveň, která je pak sama o sobě zárukou toho, že postava nakupuje a prodává za skutečnou cenu (bez ohledu na počet bodů v dovednosti). A hned v úvodu ještě upozornim, že ve světě Might and Magic se u cen zaokrouhluje směrem dolu, takže 17,5 je ve skutečnosti 17!

Aby to nebylo tak jednoduché, uvedené bonusy se vztahují jen na nákup předmětů a služeb. Pokud se však budeme předmět pokoušet obchodníkovi prodat, bude bonus v normální úrovni jen 1% za bod dovednosti, v expertní úrovni 2% za bod dovednosti a v mistrovské úrovni 3% za bod dovednosti (viz následující tabulka). V porovnání se sedmým a osmým dílem je tedy nákup předmětů a služeb v tomto díle výhodnější, ale prodej na tom zůstal podobně.

  Úroveň dovednosti
normální expertní mistrovská velmistrovská
Nákup 1,5% 3,0% 4,5% prodej a nákup za skutečnou cenu
Prodej 1% 2% 3%

U předchozích dílů (6-8) platilo, že sebevětší úroveň dovednosti vám nikdy nezajistila, abyste na prodeji vydělali. Limitem přitom byla skutečná cena předmětu. To platí i zde, ale je tu jedna zajímavá odlišnost ohledně nákupu předmětů. Pokud totiž postavu velmistrovskou úroveň nenaučíte, pak může předměty od obchodníků nakupovat dokonce i pod cenou, jinak řečeno, může zaplatit i méně, než je skutečná cena předmětu. Postava tedy může přirážku srazit pod faktor 1 (100%). Jakmile ji však vycvičíte na velmistrovskou úroveň, bude zas nakupovat jen za skutečnou cenu. Je to zřejmě cena za to, že ve velmistrovské úrovni se i prodej děje za skutečnou cenu, jinak by velmistrovská úroveň získala příliš výhod.

Vynecháme teď vyšší úrovně dovednosti a podíváme se jen na normální úroveň. Protože obchodníci vám nabízejí různou přirážku při nákupu, je potřeba k jejímu zrušení i různé velikosti dovednosti. Principem je, abyste tuto přirážku svým bonusem zrušili, protože pak dostanete zboží za jeho skutečnou cenu. Pokud je přirážka 150%, pak musí váš obchodnický bonus činit minimálně 34%, protože abyste se dostali na 100%, musíte zrušit těch 50% navíc a 50 je právě 34% ze 150. Vyjde nám tedy přibližně 23 bodů v dovednosti (34 / 1,5 = 22,6). Pokud bude přirážka 400% pak už nám 23 bodů stačit určitě nebude, protože abychom klesli na 100%, musíme jít o 300 dolu a 300 je 75% z přirážky (opět z čísla 400). Obchodnický bonus musí tedy činit také 75%. Když to převedeme na body, tak nám vyjde 50 bodů v dovednosti, což neni nic přívětivého, ale stále se vejdeme do maximálního limitu. Ovšem na druhou stranu v poměru k investovaným dovednostním bodům nemá smysl o tom vůbec uvažovat. Postava určená k obchodování by měla být schopna dosáhnout alespoň expertní úrovně, lépe však mistrovské úrovně, kdy se lze díky bonusu z NPC dostat blíže k bonusu 100% i při základu 7 bodů v dovednosti. Podobně to platí i pokud se pokoušíme předmět prodat. Tady už nejsou rozdíly tak velké a výkupní cena se pohybuje v rozmezí 23-38% skutečné ceny. Bonusem z obchodování tak nyní musíme naopak vyplnit mezeru do hranice 100%, abychom mohli předmět zakoupit za skutečnou cenu. Při normální úrovni nám vyjde 62-77 bodů, takže žádná velká výhra. Stále tedy platí, že z počátku je dobré nakupovat a prodávat jen tam, kde je přirážka nejnižší.

Devátý díl přináší ohledně obchodování jednu zajímavou změnu. Každý obchod je schopen od družiny nakoupit jakýkoliv typ předmětu bez ohledu na to, jestli sám tento typ prodává. Kovář od vás klidně koupí magické svitky a knihovna bude nakupovat zbraně. Nemusíte tak běhat po jednotlivých obchodech, ale své zboží můžete prodat najednou jednomu obchodníkovi. Tento díl se také navrátil k původní koncepci šestého dílu, kdy reputace družiny nemá na ceny v obchodech žádný vliv, resp. reputace jako taková zde ani neni. Jediným bonusem k obchodování je tak možnost najmout do družiny NPC obchodníka a nově také možnost použít předmětů s bonusem.

NPC s dovedností obchodníka naleznete ve hře jen jedno a je jím Alberik Gusmundssen z Guberlandu. Tato postava přidává družině +6 bodů k dovednosti obchodování, ale jsou tu dvě podstatné změny. První spočívá v tom, že bonus se uplatní jen u postav, které už obchodování umí, ostatní zůstanou bez bonusu. Druhá změna se týká účinku bonusu, který se jinak počítá pro nakup a jinak po prodej. Pokud postava předmět od obchodníka nakupuje, pak se body bonusu započítávají přímo do dovednosti. Ovšem pokud předmět obchodníkovi prodává, pak je bonus konstantně jen 6% pro každou postavu s dovedností obchodování. Stejným způsobem fungují i bonusové předměty. Jsou jimi předměty s přívlastkem výměny (+1 k dovednosti), předměty s přívlastkem směňování (+3 k dovednosti) a předměty s přívlastkem obchodování (+5 k dovednosti). Bohužel bonusy z předmětů nelze skládat, takže max. bonus (Alberik + bonusový předmět s přívlastkem obchodování) je v případě nákupu 11 bodů, v případě prodeje 11%.

Na řadě je tedy malý příklad. Budeme obchodovat s postavou, která má dovednost obchodování na expertní úrovni (4 body v dovednosti) a v družině máme přítomného Alberika. Obchodník se nám snaží prodat meč za 1500 zl., přičemž jeho skutečná hodnota je 500 zl. Otázkou je, kolik za něj postava skutečně zaplatí.

Celkový počet bodů dovednosti obchodování je dán součtem 4 bodů v dovednosti + 6 bodů od Alberika = 10 bodů. Bonus z obchodování je pak 10 x 3 = 30%, převedeno na faktor 30/100 = 0,30. Faktor nám říká, jak velkou část z nabízené ceny ušetříme, tedy ušetříme 1500 x 0,30 = 450 zl., nebo-li obráceně, skutečně zaplatíme 1500 - 450 = 1050 zl.. Odtud plyne, že obecně se sleva počítá jako:

cena = nabízená cena x (1 - faktor)

Pokud bude chtít postava tento meč prodat zpět, pak budeme potřebovat znát za kolik ho obchodník zase vykoupí. Řekněme, že nám za něj nabídne 38% skutečné ceny, tedy 190 zl. Pro výpočet bonusu se nyní použijí jen původní 4 body v dovednosti a až nakonec se k nim přičte bonus 6% od Alberika. Bonus z dovednosti je tedy 4 x 2 = 8%, s bonusem od Alberika 8% + 6% = 14% a to přičteme k procentům nabízeným obchodníkem 14% + 38% = 52%, převedeno na faktor 52/100 = 0,52. Tím pak vynásobíme skutečnou cenu předmětu, 0,52 x 500 = 260 zl. Obecně se zisk z prodeje počítá jako:

cena = skutečná cena předmětu x (faktor obchodníka + faktor postavy)

Přestože je v devátém díle prodej předmětů obchodníkům znevýhodněn, neni to zas tak kritické. Obchody nabízejí v průměru vyšší výkupní bonus, než tomu bylo např. v sedmém díle, čímž se jakoby nahrazuje základní bonus 7%, takže stačí jen předměty prodávat obchodníkům nabízejícím nejvyšší bonus. V kombinaci s Alberikem a bonusovým předmětem pak může efektivně prodávat i postava s menší znalostí dovednosti. Kladem je i to, že zabíjením nestvůr si přijdete na poměrně slušné částky zlata. V případě nákupu předmětů jste na tom také dobře, protože v mnoha obchodech srazíte přirážku s menším množstvím bodů v dovednosti.

Obchodník vám vždy poskytne konkrétní nabídku a ta je pak základem pro výpočet (jak už bylo zřejmé z předchozího příkladu). Při prodeji je to vždy číslo větší jak 1 (obvykle 1,5 - 4), při nákupu analogicky menší jak 1 (obvykle 0,23 - 0,38). Obchoddník je holt jen obchodník a bude se vás snažit za každou cenu oškubat. Obchodníci si naštěstí necucají čísla z prstů, ale v každé oblasti jsou základy pevně stanoveny a je proto snadné je uvést ve formě tabulky, která výpočty značně zjednoduší. Následující tabulka uvádí faktory násobku skutečné ceny, za kterou můžete u daného obchodníka nakoupit nebo prodávat. Skutečná cena, kterou taková postava zaplatí je pak prostým součinem skutečné ceny předmětu a příslušného faktoru:

Oblast Zbrojíř / Kovář Mágův krámek Alchymista Smíšený obchod Knihovna
Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup
Sturmford 1,2 / 1,5 0,38 / 0,35 1,2 0,38 - - 1,2 0,38 1,2 0,38
Drangheim 1,2 0,38 1,2 0,38 - - - - - -
Guberland 1,5 0,35 1,5 0,35 2,0 0,32 - - 2,0 0,32
Thjorgard 3,0 0,27 3,0 0,27 3,0 0,27 3,0 0,27 3,0 0,27
Tronheim 2,5 0,29 2,5 0,29 2,5 0,29 - - 2,5 0,29
Frostgard 3,5 0,25 3,5 0,25 3,5 0,25 - - 3,5 0,25
Lindisfarn - - 2,0 0,32 2,0 0,32 - - - -
Yorwick - - - - - - 4,0 0,23 - -
Arslegard 4,0 0,23 4,0 0,23 - - 4,0 0,23 4,0 0,23

Faktory prodeje a nákupu jsou v jednotlivých oblastech obvykle shodné pro všechny typy obchodů, ale najde se zde i pár vyjímek, z nichž za pozornost stojí zejméne rozdíl v cenách u kováře a zbrojíře ve Sturmfordu (viz tabulka výše).

Jak už jsem zmínil, s faktory se počítá velmi snadno. Např. budu chtít u kováře v Tronheimu koupit meč jehož skutečná cena je 1500 zl. Pokud postava nebude ovládat obchodování, pak bude muset zaplatit rovných 1500 x 2,5 = 3750 zl. Pokud ho bude chtít naopak prodat, pak za něj dostane jen 1500 x 0,29 = 435 zl. O nic složitější neni ani počítání s bonusy.

V případě nákupu zboží od obchodníka platí:

cena = skutečná cena předmětu x [ faktor prodeje x (1 - bonus) ]

V případě prodeje zboží obchodníkovi platí:

cena = skutečná cena předmětu x (faktor nákupu + bonus)

Zkusíme tedy postavu naučit dovednost obchodování. Nyní má tedy 1 bod v úrovni normální. Bonus je tedy 1 x 1%. Převedeme si to na faktor 1/100 = 0,01. Budu-li chtít meč koupit tak cena bude 1500 x [2,5 x (1- 0,01)] = 3712 zl. Budu-li ho chtít prodat, pak za něj dostanu 1500 x (0,29 + 0,01) = 450 zl. Když do toho zapletu ještě bonus z NPC nebo bonusového předmětu, tak postupuju stejně jako dříve a nejprve si vypočítám souhrný bonus.

Na závěr jen shrnu hlavní myšlenku celé kapitoly. Jak je patrné, ve hře existují poměrně dobré možnosti, jak nevýhodné podmínky prodeje zvrátit nebo alespoň zmírnit a v porovnání se sedmým nebo osmým dílem jsme na tom v souhrnu o kousek lépe. Např. podle výše uvedených tabulek si snadno vyberete, který obchod je pro vás z pohledu nákupu výhodnější a ve kterém se vám nevyplatí získané předměty prodávat vůbec. V ranných fázích hry určitě nebudete nakupovat u obchodníků s přirážkou 400% (ostatně k takovému obchodníkovi se dostanete až mnohem později), ale budete si vybírat ty, kteří vám budou více nakloněni (viz úvod kapitoly o snižování přirážky velikostí bonusu z obchodování). U některých dokonce již malou investicí do dovednosti obchodování dosáhnete dobrého prodeje. Zas na druhou stranu stále platí, že nemá smysl svůj hlavní obchodní charakter učit dovednosti obchodování, pokud se nedokáže dostat alespoň na mistrovskou úroveň i když tady lze přimhouřit oči a ke hře postačí i expertní úroveň. Obchodování pak skutečně přenechte postavě, která to umí nejlépe a hlavně nezapomeňte, že musíte obchodovat z jejího inventáře. Díky tomu všemu začnete vydělávat mnohem dříve a to je přesně to, co družina potřebuje.