Rozmístění cechů v Jadame

 

Od sedmého dílu došlo ke změně v gildovním systému. Gildy byly zrušeny a učení dovedností bylo přesunuto na tzv. cechy. Tento nový systém se objevil i v osmém díle ságy. Bojové dovednosti převzal cech kovářů, obranné dovednosti pak cech zbrojířů. Magické dovednosti převzaly jednotlivé cechy magie a ostatní dovednosti se rozdělily mezi cechy alchymistů, obchodníků, trenérů, hospodských a chrámy, přičemž tyto cechy mají vždy shodnou nabídku výuky - např. hospoda na Souostroví Dýky vás naučí totéž, co hospoda na Havraním pobřeží (liší se však cenou). Pro podrobnosti se podívejte do následující tabulky.

Cech Výuka
Tréninkové haly mistrovství zbraní, posilování
Hospody odstranění pastí, vnímání
Alchymistické obchody identifikace nestvůr, alchymie
Magické obchody identifikace věcí, opravování
Chrámy obchodování, regenerace

Následující dvě tabulky pak uvádí názvy jednotlivých cechů vyučujících ostatní dovednosti a cenu za jejich výuku.

Tréninkové haly Hospody Chrámy
Oblast Název cechu Cena za dovednost Název cechu Cena za dovednost Název cechu Cena za dovednost
Souostroví Dýky Slavnostní povýšení 500 zl. U grogu a žrádla 500 zl. Mystické léčení 500 zl.
Havraní pobřeží Gymnázium 500 zl. Kesselova kantýna, U tančícího zlobra 500 zl., 1000 zl. U svaté Marie 500 zl.
Alvar Hala výcviku 500 zl. U vydřiducha, Mihův zájezdní hostinec 500 zl. Dům zdraví 750 zl.
Bludná pláň - U buvolího oka 750 zl. -
Baltazarovo doupě Baltazarova akademie 750 zl. - Šaman 750 zl.
Země stínů Škola zabijáků 750 zl. Černá společnost 500 zl. Katedrála noci 750 zl.
Šeptající lesy - U unaveného poutníka 750 zl. -
Garrotova rokle Godrikovy rukavice 500 zl. U dračí krve 500 zl. Posvátná ocel 750 zl.
Železné písky - U vyprahlého hrdla 500 zl. -
Regna - U ospalého piráta 500 zl. Požehnané jezero 1000 zl.

 

Alchymistické obchody Magické obchody
Oblast Název cechu Cena za dovednost Název cechu Cena za dovednost
Souostroví Dýky Bylinné elixíry 500 zl. Hrůzostrašné věci 500 zl.
Havraní pobřeží Lékárna 500 zl. Caoriny kuriozity, Potřebné věci 500 zl.
Alvar Připravené lektvary 500 zl. Tajemné předměty 500 zl.
Bludná pláň -
Baltazarovo doupě Periusův prach 750 zl. Amulety síly 750 zl.
Země stínů Vlčí kletba 500 zl. Mystické vybavení 750 zl.
Šeptající lesy -
Garrotova rokle - Ozubí a přívěšky 500 zl.
Železné písky -
Regna Lektvary a léky 750 zl. Dary Regny 750 zl.

Cechy nabízející bojové a obranné dovednosti se již mohou svou nabídkou mezi sebou lišit. Kovář v Alvaru vás již nenaučí všemu, jako kovář na Havraním pobřeží. Nabídky příslušných dovedností jsou shrnuty v následujících dvou tabulkách, první je pro bojové dovednosti, druhá je pro obranné dovednosti.

Kovářské cechy
Oblast Název cechu Cena za dovednost Výuka
Souostroví Dýky Pravá odvaha 500 zl. meč, luk, sekyra, palcát, hůl
Havraní pobřeží Ostrý břit 500 zl. meč, dýka, luk, hůl, kopí
Alvar Leštěná ocel 500 zl. meč, dýka, luk
Bludná pláň -
Baltazarovo doupě Ayzarovy sekyry 1000 zl. sekyra, kopí, hůl
Země stínů Krvavé dýky a čepele 1000 zl. meč, palcát, dýka, hůl
Šeptající lesy -
Garrotova rokle Lancovy kopí 750 zl. meč, sekyra, kopí
Železné písky -
Regna Zakázkové tesáky 1000 zl. sekyra, kopí, hůl, luk, meč

 

Zbrojířské cechy
Oblast Název cechu Cena za dovednost Výuka
Souostroví Dýky Koželužství 500 zl. kožená zbroj, štít
Havraní pobřeží Vyleštěný štít 500 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj
Alvar Zbrojnice 500 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj, plátová zbroj, štít
Bludná pláň -
Baltazarovo doupě Spojený pancíř 1000 zl. kroužková zbroj, plátová zbroj
Země stínů Zkrocená kůže 1000 zl. kožená zbroj, štít
Šeptající lesy -
Garrotova rokle Plátové ochrany 750 zl. kroužková zbroj, plátová zbroj, štít
Železné písky -
Regna Karrovo válečné vybavení 1000 zl. kožená zbroj, kroužková zbroj, plátová zbroj, štít

Pro vstup do příslušného cechu neni třeba platit žádné vstupní poplatky, platí to i pro magické cechy, což je oproti sedmému dílu novinka.

Magické cechy se navíc dále dělí podle úrovně kouzel. Vzhledem k většímu počtu úrovní magických dovedností a změně systému učení kouzel je pak znalost umístění cechů důležitá. Následující tabulka uvádí přehled umístění jednotlivých cechů.

Cech/pro země vody vzduchu ohně ducha těla mysli
začátečníky Souostroví Dýky Souostroví Dýky Souostroví Dýky Souostroví Dýky Alvar Alvar Alvar
experty Havraní pobřeží Havraní pobřeží Havraní pobřeží Havraní pobřeží Baltazarovo doupě Baltazarovo doupě Baltazarovo doupě
velmistry Alvar Alvar Alvar Alvar Havraní pobřeží Havraní pobřeží Havraní pobřeží

Uvedené rozdělení však neni zcela správné. Magické cechy oplývají v osmém díle jednou zvláštností. Krom toho, že ve hře nenaleznete mistrovský cech, jsou jednotlivé cechy elementární magie (kouzelnická škola)) a jednotlivé cechy magie sebepoznání (klerická škola) sloučeny každý v jeden jediný samostatný cech, podobně jako tomu bylo u gildy sebepoznání a živlů v šestém díle. Následující tabulka uvádí název takto sloučeného cechu a školy magie, které obsahuje.

Cech/pro Název cechu Cena za dovednost Školy magie
začátečníky
Souostroví Dýky Léčba a prokletí 500 zl. magie ohně, vzduchu, vody a země
Alvar Samostudium 1000 zl. magie těla, mysli a ducha
experty
Havraní pobřeží Vexationiny kouzla 750 zl. magie ohně, vzduchu, vody a země
Baltazarovo doupě Cech mysli 1000 zl. magie těla, mysli a ducha
velmistry
Alvar Cech Elementů 500 zl. magie ohně, vzduchu, vody a země
Havraní pobřeží Cech osobnosti 750 zl. magie těla, mysli a ducha

Úroveň cechu zároveň určuje úroveň kouzel, která v něm můžete zakoupit. V Cechu začátečníků koupíte jen kouzla normální úrovně, v cechu expertů pak koupíte kouzla expertní i normální úrovně. Každý vyšší cech má tedy k dispozici i kouzla nižších úrovní. Cechy magie sebepoznání, temnoty a světla navíc poskytují dovednost meditace, cechy magie živlů pak dovednost vzdělávání.

Samostatně zůstávají jen cechy pro magii temnoty a světla. V Šeptajících lesích naleznete Cech Světla (1250 zl. za dovednost), obsahující kouzla magie světla a v Zemi stínů naleznete Cech Temnoty (500 zl. za dovednost), obsahující kouzla magie temnoty. Oba cechy jsou na velmistrovské úrovni - nižší úrovně těchto cechů ve hře nenaleznete.

Cena za učení dovedností neni konstatntní a je závislá na reputaci družiny. Čím vyšší reputace bude, tím nižší cenu vám učitelé nabídnou. Reputaci si můžete v oblastech zvyšovat plněním úkolů a poskytnutím milodaru chrámu.