Přehled jednotlivých úkolů

V Lords of Xulima se úkoly dělí klasicky na hlavní příběhovou linku a vedlejší úkoly. Hlavní úkoly vám nikdo nezadává, jejich zápis do deníku je vázán na váš postup v příběhu a splnění určitých podmínek. Naproti tomu vedlejší úkoly získáváte v jednotlivých vesnicích od postavy trenéra (od něj si je vyzvedáváte a jemu jejich splnění také sdělujete). Vedle hlavních a vedlejších úkolů naleznete ve hře ještě dva speciální úkoly - The Gifts of the Gods a Lair of the Witches. Jejich splnění je vázáno na vyřešení vícero podmínek, podobně jako je tomu u hlavních úkolů.

Hlavní úkoly jsou ve hře celkem 4. Jejich výpis a potřebné podmínky k jejich získání naleznete v seznamu níže:

Vzhledem k tomu, jak je hra po příběhové stránce vystavena, budete většinu těchto úkolů plnit souběžně. Místy se navíc některé úkoly přímo kříží a bez patřičného postupu v jednom z nich, nebudete schopni pokračovat ani v tom druhém. Proto nelze hlavní úkoly v Lords of Xulima od sebe striktně oddělovat, ale je potřeba se na ně dívat jako na jeden celek, který se postupně skládá z jednotlivých dílků.

U vedlejších úkolů se setkáte také s jednou zajímavostí. Původně jsem si myslel, že hra záměrně brzdí rozlet družiny postupným servírováním vedlejších úkolů ve Velegarnu a Cunavarnu tak, aby se nedalo levelovat příliš rychle, ale při nové rozehrávce jsem zjistil, že to spíše souvisí přímo s levelem postav, který je z počátku pro některé úkoly prostě nedostačující. Prvním úkolem ve Velegarnu je Dobrick's Ring, po jeho vyřešení se otevře úkol Unwanted beach camper, poté Spores from the Sporia Forest a okolo levelu 10 zbývající dva úkoly. Pokud dorazíte do Cunavarnu pod levelem 14, budou úkoly také přibývat postupně.

Počítejte však s tím, že některé úkoly nebudete schopni vyřešit i tak - buťo budete stále příliš slabí (jiné složení družiny apod.), nebo nebudete mít v danou chvíli na patřičné místo přístup. Pokud jde o Vilak, počkejte se vstupem do oblasti, dokud nebudete vlastnit Valvet's Orb z Tower of Rage - umožní vám bez obtíží chodit po zdější horké půdě.

Obsah

Hlavní úkoly
Speciální úkoly
Vedlejší úkoly

Hlavní úkoly

Jak už jsem zmínil v úvodu článku, hlavní úkoly jsou ve hře 4, přičemž prim mezi nimi hraje úkol The Divine Temples, protože je nosnou kostrou příběhu, na kterou se postupně nabalují zbylé tři úkoly. Po většinu hry je budete plnit souběžně, místy se dokonce bez posunu v jedné příběhové lince nehnete ani v té druhé. Záměrně zde dopodrobna neprobírám jednotlivé úseky a řešení různých puzzlů, to si jednoduše najdete u příslušné mapy oblasti/dungeonu, některým jsem pak věnoval i samostatný článek, viz Hádanky a puzzle.

The Divine Temples Zpět na obsah

Řešení: Úkol The Divine Temples získáte hned na úvod hry po rozhovoru s Galenem a souvisí s vyčištěním všech osmi chrámů jednotlivých bohů od zla. Tím dojde k oslabení boha Yula a ostatní bohové se budou moci na Xulimu navrátit. K přístupu do každého z chrámů budete potřebovat patřičný klíč od vstupní brány. Od Odreda se dozvíte, že 4 klíče mají u sebe Impious Princes (Nengorth, Khornil, Darthenos a Ovengel). Prince najdete v jejich hradech a klíče získáte po jejich porážce (úkol The Impious Princes - ani jeden vám ho nevydá dobrovolně). Další čtveřici klíčů vlastní 4 titáni (Nifonte, Xilionte, Kronante a Velirionte), které budete hledat v rámci úkolu The Titans. Ani oni nebudou chtít spolupracovat. Jakmile získáte příslušný klíč, je postup v chrámech víceméně shodný - dostat se ke studni duší (Well of Souls), porazit Yul Herold a vhodit do studny krystal z artefaktu Nalaet's Tiers (souvisí s úkolem The Divine Artifacts - je v Tower of Melancholy). Na pořadí chrámů víceméně nezáleží, vyjímkou je jen Temple of Valvet, kterým hra zároveň končí, takže ten se vám bez ohledu na vlastnictví klíče zpřístupní až po vyčištění předchozích chrámů. Níže uvádím seznam jednotlivých chrámů, jejich umístění a vlastníka příslušného klíče:

Po vyčištění Temple of Febret, Temple of Alnaet a Temple of Raznet si lze od vesničanů v příslušné vesnici vyzvednout drobnou odměnu.

The Impious Princes Zpět na obsah

Řešení: Tento úkol se vám do deníku zapíše ve chvíli, kdy prvně vstoupíte do oblasti Nabrosu. O princech a jejich úloze už nejspíše víte od Odreda (úkol The Divine Artifacts), pokud ne, pak vězte, že se jedná o tyrany, kteří se spolčili s bohem Yulem. Každý z princů vlastní klíč od jednoho ze čtyř chrámů (viz úkol The Divine Temples), takže je navštívit musíte, ať chcete nebo ne ;) Každý z princů má svůj hrad, viz seznam níže a po rozhovoru vás napadne. Vyjma Nengortha je jedno, v jakém pořadí prince porazíte, obzvláště Darthenos a Ovengel jdou jednoduše prohodit. Na Nengortha je totiž vázán volný přístup do Cunavarnu, odkud už si pak při troše píle můžete otevřít celý kontinent a pořadí si zvolit dle svého uvážení.

Po zabití prince Nengortha, Khornila a Darthenose si lze od vesničanů ve Velegarnu, Cunavarnu a Devonii vyzvednout drobnou odměnu.

The Divine Artifacts Zpět na obsah

Řešení: Pokud si ve Velegarnu promluvíte s trenérem Galvanem, pošle vás pro další informace k věštci Odredovi do Sorrentie. Od Odreda se dozvíte o spolčení princů s bohem Yulem (úkol The Impious Princes) a zároveň vám předá klíč (Hands of Golot) ke kouzelnickým věžím, čímž tento úkol započne. Věže přechovávají mocné artefakty, které by vám měly s vaší misí pomoci. Podobně jako u chrámů i ve věžích je postup poměrně jednotný, byť věže jsou mnohem více koncipovány jako puzzle. Na konci ovšem vždy stojí beholdeří strážce (Tower Sentinel), kterého budete muset nejprve porazit. Teprve pak si budete moci z truhly vzít příslušný artefakt. Artefaktů je celkem 5, viz seznam níže, ale jeden z nich najdete mimo kouzelnickou věž. Důvodem je to, že Tower of Vision v Nagiře byla zničena a artefakt "ukraden". Vchod do ní byste tedy hledali zbytečně.

Pokud vám hlavou vrtá otázka, "k čemu všemu jsou ty artefakty vlastně dobré?", pak vězte, že bez některých se v příběhu moc daleko nedostanete. Nalaet's Tiers bude asi vaším prvním artefaktem, bez něj nelze uzavírat studny duší (Well of Souls) v chrámech (úkol The Divine Temples). Vlatnictví Kersket's Hammer vám umožní porazit Ulnalum Guardiana v Hamalethu, bez čehož byste se nedostali do Varaskelu. Light of Alnaet vám pomůže s mocnou sochou Yula, která brání vašemu postupu dále do Rasmury (samozřejmě se to dá obejít přes sever kontinentu, ale je to zdlouhavé a bude vás to stát mnohem více námahy). Valvet's Orb je další velice užitečný artefakt, protože vám pomůže bez úhony chodit po žhavé půdě Vilaku. Eye of Taliet vám prozradí konkrétní polohu titánů Nifonte, Xilionte a Kronante (úkol The Titans), což se třebas vzhledem k úmístění titánů Xilionte a Kronante dost hodí, titána Nifonte pak bez něj nenajdete vůbec (oko vám prozradí souřadnice jeho ostrova). Díky tomu má úkol The Divine Artifacts mezi úkoly příběhové linky významné postavení, neboť vám pomáhá k volnému pohybu po Xulimě.

The Titans Zpět na obsah

Řešení: Na tento úkol narazíte ve chvíli, kdy se vám podaří odemknout bránu do Temple of Alnaet v Cunavarnu. Než vstoupíte do chrámu, obdržíte další sen, ve kterém se dozvíte, že zbylé 4 klíče od chrámů (úkol The Divine Temples) vlastní 4 titáni. Jedná se o poměrně tuhé protivníky, navíc žijí na dost nehostinných místech, takže je to spíše otázka pro pozdejší fázi hry. Ostatně hra vás na to sama upozorní, nemusíte se proto hned nikam hrnout. Velice užitečnou a dokonce nezbytnou pomůckou, se vám stane artefakt Eye of Taliet (viz úkol The Divine Artifacts). Tenhle artefakt umí lokalizovat polohu jednotlivých titánů (vyjímkou je Velirionte, ten stojí stále na stejném místě). Jakmile vstoupíte do oblasti s výskytem příslušného titána, oko vám řekne, kde přesně se právě nachází (u titána Nifonte vám prozradí souřadnice jeho ostrova). Hra vám sice pořadí titánů jakoby určí, ale je to jedno, záleží opravdu jen na vašich schopnostech.

Z každého titána získáte krom klíče i jeho esenci duše. Jejím pozřením můžete postavám zvýšit atributy (nejslabší esence je z titána Nifonte a nejsilnější esence pak z titána Velirionte).

Speciální úkoly

The Gifts of the Gods Zpět na obsah

Úkol souvisí s možností získat trvalá požehnání z božských oltářů. Oltářů je celkem 8 a u každého je potřeba obětovat správný předmět. Vzhledem k tomu, že tyto předměty jsou roztroušeny na různých místech, jedná se o jeden z nejdelších úkolů ve hře a na jeho kompletní splnění si tedy docela počkáte.

Řešení: Nejjednodušší bude odkázat vás na druhou tabulku v článku Oltáře bohů.

Lair of the Witches Zpět na obsah

Ve Velegarnu, Cunavarnu, Rasmuře a Devonii obdržíte úkol na likvidaci jedné ze sester čarodějnic. Jakmile všechny tyto vedlejší úkoly splníte, splní se vám i tento speciální úkol.

Řešení: Splňte úkoly Yoranwa's Head (Velegarn), Arwinzel's Head (Cunavarn), Wendofel's Head (Rasmura) a Vilowia's Head (Devonia). Na pořadí nezáleží, byť tak, jak jsem to uvedl, je to od nejlehčí až po nejtužší ze sester.

Vedlejší úkoly

Velegarn

Dobrick's Ring Zpět na obsah

Odměna: 200 zkušeností, 400 zlatých

Popis: Azalia of Velegarn wants to recover the ring owned by her husband, Dobrick. The last time Dobrick was seen, he was heading for the rat cave near the Tower of the Melancholy. You can reach the cave through the South-East gate of the village.

Řešení: Prsten naleznete v Rat Cave. Má ho u sebe mrtvola na SV mapy (hlídá jí kostlivec).

Unwanted beach camper Zpět na obsah

Odměna: 260 zkušeností, 500 zlatých

Popis: The Velegarn insctructor asked me to expel the three groups of Askary occupying Velegarn's beach.

Řešení: Úkol je celkem přímočarý, máte zlikvidovat všechny 3 pevné hlídky na západní pláží Velegarnu (Velegarn Beach).

Spores from the Sporia Forest Zpět na obsah

Odměna: 300 zkušeností, 600 zlatých

Popis: Blemeg of Velegarn needs 20 spores for a „Sweet Dreams“ potion. The beings who inhabit the Sporia Forest are propably my best bet at retrieving those valuable spores.

Řešení: Blemeg po vás požaduje 20 kusů houbích spor. Nejjednodušší cesta, jak je získat, je navštívit Sporia Forest a pozabíjet pár hlídek hub.

Yoranwa's Head Zpět na obsah

Odměna: 1200 zkušeností, 2400 zlatých

Popis: Velegarn is suffering from evils perpetrated by Yoranwa, a witch. It is said that the women here have been afflicted by a sickness which leaves them bearing scar. Yoranwa's lair is suspected to be located in a forest north of Velegarn.

Řešení: Čarodějnici Yoranwu byste hledali ve Velegarnu marně, jejím sídlem je Yoranwa's Lair v Hadirosu. K tomuto úkolu se vztahuje ještě jeden drobný úkol, který se vám ani nikam nezapíše. V Hadirosu naleznete na JZ farmu, kde vás farmář Caleb požádá o záchranu svého syna Brega. Toho najdete právě v doupěti čarodějnice (ve skryté místnosti).

Liberate the road to Velegarn Zpět na obsah

Odměna: 600 zkušeností, 1200 zlatých

Popis: An ogre has made camp on the road which links Velegarn with Sorrentia. The people of Velegarn want him gone.

Řešení: Nenechte se zmílit tím, že dostanete tento úkol tak brzy, protože porazit v tuhle chvíli zlobra, není zas taková legrace. Zlobr je naštěstí jen jeden a naleznete ho kousek na severní cestě z Velegarnu do Sorrentie. Okolo levelu 12 už by pro vás neměl představovat větší nebezpečí.

Cunavarn

Arwinzel's Head Zpět na obsah

Odměna: 1500 zkušeností, 3000 zlatých

Popis: The village of Cunavarn is tired of the evils perpetrated by the witch. Arwinzel. Many children have disappeared and some villagers have contracted rare diseases. The Witch's lair is said to be hidden somewhere near the Cunavarn forest, but its exact location is unknown.

Řešení: Čarodějnici Arwinzel najdete v jejím doupěti v oblasti Karraga. Je jen o něco tužšší, než-li Yoranwa.

Lonvel's Amulet Zpět na obsah

Odměna: 1000 zkušeností, 2000 zlatých

Popis: The Lonwel family wishes to retrieve their family heirloom. It's an amulet with the word „Lonwel“ inscribet on it, in relief. It was passed down to a family who lived in the village of Nagira, now razed by Prince Ovengel. It is said none survive the massacre.

Řešení: Hledání Lonvelova amuletu se trošičku protáhne, protože to vyžaduje nejprve volný přístup do Nagiry. Mrtvolu Lonvela pak najdete na západě vypálené vesnice (nalevo od hospody).

Where is Naleth Zpět na obsah

Odměna: 800 zkušeností, 1600 zlatých

Popis: Naleth is a child whose family is very concerned bacause he has not yet come home. The last time he was seen, he was entering the Living Forest of Odendros.

Řešení: Úkol vás posílá do odendřího lesa v Cunavarnu (Living Forest of Odendros), kam se také vydejte. Naleth stojí nedaleko Tower of Resilience (viz mapa).

Yoel the Explorer Zpět na obsah

Odměna: 1200 zkušeností, 2400 zlatých

Popis: Yoel the explorer ventured too far onto the Grand Plateau of Karraga. His family will pay handsomely to anyone who can find him, dead or alive.

Řešení: Tělo Yoela naleznete v Karraze, je kousek od Altar of Taliet.

Yotums Hunting Zpět na obsah

Odměna: 2000 zkušeností, 4000 zlatých

Popis: The Alchemist of Cunavarn will pay a good amount of gold to anyone who can get four Yotum tusks. The Yotum are huge ogres living in the highlands of Karraga as well as the Geldra glacier.

Řešení: Máte získat 4 kly Yotuma. Nenechte se zmást zmínkou o Geldře a zamiřte rovnou do Karragy. Yotum je v podstatě sněžný obr a pokud se zrovna moc necítíte na pevné hlídky, doporučuji chodit po The High Plateau of Karraga a čekat, dokud vás v náhodném setkání nepřepadne jen jeden jediný obr.

Varaskel

The Ruined Garden Zpět na obsah

Odměna: 2600 zkušeností, 5000 zlatých

Popis: The rich lord Horrel Oasis has set aside a large sum of gold for anyone who can eradicate the evil that has established itself in the Garden of Hamaleth. What was once one of the most beautiful gardens in Xulima, has been infested by demons since the Lords left the Earth. All the dark creatures that roam the area must be eliminated.

Řešení: Splnění tohoto úkolu vyžaduje volný přístup dále do Hamalethu. Potřebujete se totiž dostat na východ do The Garden of Hamaleth. Zde zlikvidujte všechny pevné hlídky a náhodná setkání démonů a máte splněno.

The Fangs of the Cursed Wolf Zpět na obsah

Odměna: 2600 zkušeností, 5000 zlatých

Popis: Aris, an alchemist, offers a reward to anyone who will deliver him 10 teeth belonging to the wolves of the Pack of Damned. These dire wolves roam the continent's forests.

Řešení: Aris po vás požaduje 10 zubů získaných z Cursed Hounds. Tyto potvory vás sice čas od času samy napadají, ale nejjistější způsob, jak si zuby zajistit, je navštívit doupě jejich vůdce smečky ve Vilaku. Samozřejmě netvrdím, že je to nejjednodušší způsob, ale tohle je jeden z těch úkolů, který jen tak nesplníte.

Balog the Adventurer Zpět na obsah

Odměna: 1500 zkušeností, 3000 zlatých

Popis: Balog the adventurer decided to venture into the Tower of Time in search of great treasures. However, it has been a long time since anybody has heard anything from him. His family is offering a reward to anyone who can find him, dead or alive.

Řešení: Baloga najdete v Tower of Time. Teleporty jsou směrové - z teleportu vždy vystoupíte v místnosti po pravé ruce, než jste do něj vstoupili (pokud tam už tedy není jen zeď). Např. při vstupu z jihu se objevíte v místnosti na východě, při vstupu ze západu pak v místnosti na jihu apod.

The Search for Zagal Zpět na obsah

Odměna: 1000 zkušeností, 2000 zlatých

Popis: Zagal was lost for years in the Varaskel desert while trying to reach the Temple of Kersket. It is likely that he was lead astray by the desert mirages and ended up far from his destination. His family wants to know where his body lies, it may be in Varaskel or Pernitia.

Řešení: Ve Varaskelu Zagala nenajdete, ale naštěstí nebudete muset ani příliš prozkoumávat Pernitii. Zagalova mrtvola se totiž nachází jen kousek od průsmyku mezi Pernitií a Varaskelem, viz mapa.

The Sand Worms Zpět na obsah

Odměna: 2000 zkušeností, 4000 zlatých

Popis: Taris, a nomadic trader, offers a reward to anyone who can deliver him seven fangs from the deadly Sand Worms. These colossal creatures roam the desert sands of Varaskel and Pernitia.

Řešení: Taris by rád 7 drápů pouštních červů (Sand Worms). Červy naleznete ve Varaskel Desert kousek od vesnice, ale bude potřeba vyhrát i několik náhodných přepadení.

Rasmura

The Cursed Hound's Leader Zpět na obsah

Odměna: 5000 zkušeností, 10000 zlatých

Popis: The ruler of Rasmura offers a reward for the head of Arraz Gul, the leader of the Pack of the Damned. Those dire wolves roam the continent, leaving a trail of death and terror wherever they go. Their leader, Arraz Gul, has his lair in the inhospitable land of Vilak, it is said he is half demon.

Řešení: Lov na vůdce smečky prokletých psů se dobře spojuje s úkolem The Fangs of the Cursed Wolf z Varaskelu, protože oba v podstatě míří stejným směrem - do doupěte Arazz Gula ve Vilaku. Tím pádem počítejte s tím, že ho budete moci splnit až o něco později. Výhodou ovšem je, že až k Arraz Gulovi dorazíte, budete už natolik silní, že se tomuto polovičnímu démonovi už jen vysmějete.

The Emrald Wyvern Zpět na obsah

Odměna: 3000 zkušeností, 6000 zlatých

Popis: I the the skies over Rasmura, huge winged beasts can sometimes be observed in the distance beyond the clouds. They are the Emerald Wyverns, and although they are hard to find due to being close to extinction, a good hunter can locate them. The Druid Ovarg offers a great reward to anyone who can bring him three of the eggs of these incredible creatures.

Řešení: V Rasmuře máte celkem několik příležitostí, jak se se smaragdovou wyvernou setkat. Jedna stráží přístup k bráně Temple of Raznet, další můžete potkat v náhodných setkáních na cestách nebo v jezerech Muddy a Emerald Lake. Další možností je The Great Cliffs of Nagira v Nagiře. Úplně vám postačí najít jen tři z nich a od každé získat vejce.

The Ogres of the Path of the Ancients Zpět na obsah

Odměna: 3000 zkušeností, 6000 zlatých

Popis: Since Prince Nengorth fell and his armies were dispersed, terrible ogres have come down from the mountains and established themselves in different parts of the Path of the Elders. The village of Rasmura is offering a reward to whoever can cleanse the area of these deadly creatures.

Řešení: Starobylého obra najdete strážit severní cestu mezi Rasmurou a Devonií. Je to velmi podobný úkol, jako úkol Liberate the road to Velegarn, akorát tohle už pro vás nebude v tuhle chvíli taková výzva. Obr je opět jen jeden.

Wendofel's Head Zpět na obsah

Odměna: 3600 zkušeností, 7000 zlatých

Popis: Villagers living in Rasmura are terrified by the bloody witch Wendofel. They call her the Leech Lady because it is said she loves drinking the blood of the poor unsuspecting souls who fall into her clutches. Her lair cannot be far from Rasmura, but nobody has found it yet and lived to tell about it.

Řešení: Wendofel najdete kupodivu přímo v Rasmuře, své doupě má v The Venomous Lake. Připravte se ovšem na tužší boj, je mnohem zdatnější kouzelnicí, než-li její dvě předchozí sestry a hlavně má vysoké odolnosti.

Lost in the Swamps Zpět na obsah

Odměna: 2600 zkušeností, 5000 zlatých

Popis: The Lady Arien was pursued by an Ogre while returning to Rasmura from Nabros and, in her flight, plunged into the Emerald Lake. Since then, nobody has seen her. Her husband will pay a good amount of gold to anyone who can bring her back alive.

Řešení: Arien najdete v SV cípu The Emerald Lake, viz mapa.

Devonia

The Dabruz's Horns Zpět na obsah

Odměna: 4000 zkušeností, 8000 zlatých

Popis: The wise druid, Melkior of Devonia, will pay a large sum of gold for 6 Dabruz horns a 5 Kabruz horns. These demons are easy to find in the Ruins of the Ancients.

Řešení: Vzhledem k tomu, že Devonie je zamořená démony, nebude problém si rohy obou druhů démonů vybojovat. Oba patří mezi středně silné typy.

Vilowia's Head Zpět na obsah

Odměna: 6000 zkušeností, 12000 zlatých

Popis: Of the Four Sisters, Vilowia is the most terrible and powerful. Without Darthenos's army protecting the village, the inhabitants of Devonia are at her mercy. The village will pay a large sum of money to the intrepid heroes who bring in her head. They say her lair is hidden far from Devonia, in a forest to the north.

Řešení: Poslední ze čtyř sester čarodějnic je poněkud oříšek. Své doupě má sice v Nagiře, ale cesta k němu vede přes Vilak. Doporučuji počkat, až budete vlastnit Valvet's Orb z Tower of Rage. Díky němu se dá po Vilaku bez problémů chodit. Připravte se také na docela tuhý souboj, Vilowia je ještě o poznání odolnější, než-li Wendofel.

Lost in Vilak Zpět na obsah

Odměna: 3600 zkušeností, 7000 zlatých

Popis: Adaris, a man who is reputed to be of the craziest explorer in Xulima, decided to map Vilak. He left two years ago and has not returned. His wealthy family fears the worst, and will pay a large sum of gold to anyone who can bring news of his whereabouts.

Řešení: Mrtvolu Adarise naleznete v křoví kousek od doupěte Arraz Gula ve Vilaku.

Disappeared in the Ruins Zpět na obsah

Odměna: 3600 zkušeností, 7000 zlatých

Popis: Mungen the scholar went out one day to investigate the Ruins of the Ancients and never returned. He may be dead, but if someone can rescue him, his family will pay a handsome reward for his return.

Řešení: Mungen naleznete postávat v jižních ruinách v Devonii.

The Tanaxas's Horns Zpět na obsah

Odměna: 5500 zkušeností, 11000 zlatých

Popis: The wise druid, Melkior of Devonia, will pay a large sum of gold for three Tanaxas horns and three Valarinzo horns. These demons are incredibly powerful: it is said that there is no human in the world that can defeat them. Luckily, they mostly inhabit a remote region of Vilak.

Řešení: A začíná přituhovat. Tanaxas je sám o sobě silný, ale Valarinzo je ještě silnější a hlavně ho najdete ve skupinkách jiných silných démonů. Od každého máte získat 3 rohy. Nejideálnějším místem pro lov těchto druhů démonů je Vilak.

The Thiefs Leader Zpět na obsah

Odměna: 8000 zkušeností, 16000 zlatých

Popis: The Captain of the Devonia Guard offers a reward for the head of the leader of the thieves. Nobody knows his real name, but his lieutenants call him Kan. Since the fall of Artherion and the forming of vigilante armies, bandits roam the continent and form gangs to ambush travelers and merchants. Their leader's lair is likely to be well hidden somewhere in Devonia.

Řešení: Tento úkol je spojený s menším, ale časově náročnějším kvízem. Na doupě vůdce zlodějů jste už určitě narazili, je v The Beast Gate. Akorát jste si to ještě nemohli dát do souvislosti. Vstup do něj totiž hlídá lví hlava, která vám položí zdánlivě neřešitelnou otázku: "Whom do you serve?" Odpověď najdete v jižních ruinách na povrchu (viz mapa). Vedle jedné mrtvoly leží svitek, který vám jméno vůdce zlodějů prozrazuje - obsahuje tipy ve slovech NORGOL a KAN, popř. naznačuje, že výsledné jméno může být jejich kombinací. A skutečně je, vůdce zlodějů se jmenuje NORGOLKAN (na velikosti písmen nezáleží). Sdělte ho lví hlavě a ta otevře dveře do doupěte. Ovšem připravte se na velmi tuhý souboj. Lektvary a kouzla zastavující krvácení jsou nezbytné. Snažte se vůdce zabít jako prvního, popř. si tento úkol nechte na později.