Umístění sfér energie a soch Yula

Sféry energie se ve hře objevily v souvislosti s DLC Talisman of Golot a slouží k jeho rychlejšímu dobíjení (+20 bodů energie). Společně s objevováním soch Yula jsou pak součástí specifických achievmentů, které můžete obdržet např. v rámci služby Steam (viz Přehled achievmentů). Sfér energie je celkem 50, soch Yula 11. U souřadnic platí, že bod (0,0) je v Lords of Xulima situován v levém horním rohu.

Sféry energie

Sochy Yula