Achievmenty ke hře ve službě Steam

Z počátku byly s achievmenty ve službě Steam trochu problémy, dlouhou dobu třeba nešel dořešit achievment Rage of Yul a Master of the Talisman. Rage of Yul měl totiž nastavený špatný celkový počet soch a Master of the Talisman se nezapočítával pro změnu vůbec. Oboje se postupně vyřešilo, takže každý, kdo poté zapnul hru, tak se mu splněné achievmenty načetly zpětně (bohužel s aktuálním datumem, ale to je asi to nejmenší). Podobný problém postihl i achievment Blessed by the Gods, protože díky bugu se někdo nemohl vůbec dostat k Zlaté wyverně.

Achievmentů je celkem 15 a podmínky pro jejich získání jsou nejspíše jasné už z popisu každého z nich. Zmateni můžete být akorát u achievmentů za dohrátí hry v konkrétní verzi obtížnosti. Pokud dohrajete hru v Classic obtížnosti, nezískáte nic, za Veteran získáte King of Xulima a za Hardcore Lord of Xulima (v případě zvoleného modu Ironman pak i patřičný achievment Ironman). Jak jsem se však na komunitním fóru Steamu dočetl, achievmenty je potřeba plnit postupně, tedy jít od Veteran k Hardcore a pak teprve volit Ironman. Pokud zvolíte rovnou Hardcore, nemusel by se patřičný achievment zapsat, dokud nesplníte i Veteran obtížnost. Netuším, co je na tom pravdy a testovat se mi to rozhodně nechce :) Mějte to proto prosím na paměti jako možný problém.

Witch Hunter
Witch Hunter - Find the hidden lairs of the Four Sisters.
- Najdi skryté brlohy čtyř sester (samozřejmě se tím myslí, že máte sestry rovnou zabít).
Doom of ArrazGul
Doom of ArrazGul - Defeat Arrazgul, the Leader of the Cursed Hounds.
- Poraž Arraz Gula, vůdce Cursed Hounds.
Knight of the Light
Knight of the Light - Find the Impious Princes and bring them to the light of the Lords of Xulima.
- Najdi Impious Princes a přiveď je k světlu božímu = zabij je ;)
Torment of the Titans
Torment of the Titans - Find the most powerful creatures that ever existed in the most remote places of Xulima.
- Najdi na odlehlých místech Xulimy nejsilnější kreatury, které kdy existovaly (= zabít všechny 4 titány).
Blessed by the Gods
Blessed by the Gods - Offer your most valued belonging to gain the favor of the Gods.
- Obětuj své cennosti a získej přízeň bohů (u každého z osmi oltářů je potřeba obětovat předmět příslušného boha a získat tak trvalé požehnání).
Defiler of Mausoleums
Defiler of Mausoleums - Find the ancestral tombs of the Human Kings of Xulima.
- Najdi rodinné hrobky lidských králů Xulimy (v každé je potřeba porazit strážce).
Arena Champion
Arena Champion - Win all combats in the Arena and defeat the Guardian Romegor.
- Vyhraj všechny zápasy v Aréně a poraz Romegora.
Rage of Yul
Rage of Yul - Find all the erected statues of Yul scattered throughout Xulima.
- Najdi všechny vztyčené sochy Yula, které jsou roztroušeny po Xulimě (je jich celkem 11).
Herald of Febret
Herald of Febret - Collect 1,000 herbs.
- Nasbírej 1000 kusů bylinek.
Herald of Raznet
Herald of Raznet - Kill 1,000 creatures in combat.
- Zabij 1000 protivníků v boji.
Herald of Kersket
Herald of Kersket - Defeat 300 enemy groups.
- Znič 300 nepřátelských skupin.
Master of the Talisman
Master of the Talisman - Find the 50 energy spheres for the Talisman of Golot artifact.
- Najdi 50 sfér energie pro artefakt Talisman of Golot (achievment patří k DLC Talisman of Golot).
King of Xulima
King of Xulima - Finish the game in real difficulty mode.
- Dokonči hru v obtížnosti Old-School Veteran.
Lord of Xulima
Lord of Xulima - Finish the game in Hardcore difficulty mode.
- Dokonči hru v obtížnosti Hardcore.
Ironman
Ironman - Finish the game in Ironman difficulty mode.
- Dokonči hru v obtížnosti Hardcore s modem Ironman.