Bossové a speciální protivníci

Krom standardního bestiáře se lze ve hře setkat i s dalšími typy protivníků, kam se řadí různí bosové a speciální verze potvor. Většinu z nich potkáte při plnění hlavní příběhové linky (princové, titáni, beholdeři a heraldové Yula), jiní vám prostě jen stojí v cestě (Ulnalum Guardian). Tím jsem zároveň vyjmenoval všechny, se kterými budete muset nutně bojovat. Ostatním se lze vyhnout, popř. budete mít volbu, jako například u démona Xabraluze.

Ve hře neexistuje identifikace protivníků, takže o schopnostech této kategorie se lze jen dohadovat (interní bestiář ve hře je také nepopisuje). Nejjednodušší je to u těch, kteří jsou odvozeni ze standardního bestiáře, například Oldest Odendrum, protože tam tušíte, že to bude zas o kus tužší Odendrum, ale to jsou spíše vyjímky. V přehledech je proto uvedeno jen zdraví, zkušenosti za zabití a poklad. Platí tu i stejná závislost na zvolené obtížnosti, jako tomu bylo u standardního bestiáře.

Poznámka: Tabulky ještě nejsou kompletní, budu je postupně doplňovat podle toho, jak budu v dané obtížnosti hry postupovat.