Závěr?

V předchozích šesti kapitolách jsem se snažil probrat všechna základní témata, která se týkají světa Might and Magic a jeho projevů v samotné hře. Přemýšlel jsem, jakým způsobem bych tuto část popisu vhodně zakončil. Vše co jsem chtěl sdělit jsem už napsal a doufám, že jsem nic podstatného nevynechal a stejně tak doufám, že všechna probíraná témata byla dostatečně srozumitelná a opravdu byla přínosem. Zřejmě neexistuje žádný vhodný způsob jak se o tom objektivně přesvědčit a tak jsem si pro vás závěrem připravil menší specialitku. Jak jinak si své znalosti ověřit, než-li testem?

V následujícím textu vám předložím zadání úlohy a předložím vám k němu všechny potřebné údaje, které budete ke zdárnému vyřešení potřebovat. Samozřejmě dostanete jen tolik údajů, kolik vám jich poskytnou informační tabulky ve hře. Zbytek údajů si budete muset vyčíst nebo vypočítat na základě informací uvedených v jednotlivých kapitolách sekce. V druhé části pak uvedu samotné řešení úkolu. Snažte se nejprve úlohu vyřešit sami, neni třeba se trefit přesně do číselných hodnot, podstatné je, jestli dokážete zvolit správný postup výpočtu a jestli víte, co vlastně chcete řešením získat za údaje.

Zadání úlohy

Pro naši úlohu si vybereme postavu Hrdiny Roderica ze šestého dílu Might and Magic. Náš Hrdina je na 54 levelu, je mu 27 let, celkový počet zkušeností je 1555313 a má následující velikosti základních vlastností bez bonusů:

Z dovedností ovládá:

Na sobě má ze zbrojí:

Ze zbraní má:

Z doplňkových předmětů má:

Pro upřesnění podotýkám, že Hrdina drží v jedné ruce kopí a v druhé meč. V případě zápisu základních vlastností v zadání se nenechte zmýlit. Je to běžný herní zápis. První číslo znamená aktuální velikost základní vlastnosti, druhé je nastavená velikost vlastnosti. Pokud postava neni pod nějakým negativním nebo pozitivním stavem, pak jsou obě čísla shodná. Neni tedy nutné psát obě čísla s lomítkem, ale stačí napsat jen jedno.

Otázky jsou následující:

Řešení úlohy

základní vlastnosti po přidělení bonusů jsou:

Množství zdraví a many bez bonusů: Bonus za odolnost je 9, multiplikátor je 5 a základ zdraví je 30 (oboje pro druhé povýšení, protože Hrdina je druhé povýšení Paladina). Celkové zdraví je tedy 30 + 9 x 5 + 53 x 5 = 340. Hrdina má však dovednost posilování na mistrovské úrovni (7 bodů), takže bonus ke zdraví bude 7 x 5 x 3 = 105. Zdraví je pak součtem obou, tedy 445 bodů.

Bonus za osobnost (určuje manu povoláním odvozeným od Paladina) je 8, multiplikátor je 3 a základ many je 8. Celkové množství many je tedy 8 + 8 x 3 + 53 x 3 = 191 bodů.

Množství zdraví a many s bonusy: Protože všechny podstatné vlastnosti zůstaly shodné a Hrdina nemá kromě bonusového předmětu nic navíc, přičteme k 445 bonus prstenu a zdraví s bonusy tedy bude 451 bodů.

Protože se oproti předchozímu stavu nic nezměnilo a nejsou žádné bonusy k osobnosti nebo k maně, je celkové množství many opět 191 bodů.

Útok a zranění: Tak tady se objevil menší chyták, ale pokud jste dobře pročítali popisy dovedností, tak jste se stihli ještě opravit. Bonus z přesnosti je 8, Útok kopí je +13, Útok meče je +12. Hrdina ovládá dovednost meče a kopí a v obou má 8 bodů. Ovšem držet zbraň v obou rukou je primárně určena dovedností meče, takže bonus za dovednost se počítá jen z této dovednosti (8 bodů z kopí se nepřičítá). Výsledný útočný bonus je tedy 8 + 13 +12 + 8 = 41. Podobně se vypočítá i útočný bonus luku, který činí 22 (8 za dovednost, 8 za bonus z přesnosti a 6 za střelecký útok).

Nejprve vypočítáme zranění způsobená lukem. Na střelné zbraně nemá vliv síla ani přesnost, takže výsledné zranění lukem je 11-16 (spodní a horní hranice rozsahu ze zranění zbraně). U zbraní nablízko to bude trochu složitější. Sečteme dolní a horní hranice zranění pro obě zbraně a získáme nový rozsah 29-43. Bonus za sílu je pak 10. Protože však mistrovská úroveň kopí přidává body dovednosti ke zranění, bude nakonec bonus ke zranění o 8 vyšší. Ke spodní a dolní hranici zranění tedy namísto 10 bodů z bonusu za sílu přičteme 10 + 8 = 18 bodů. Získáme tak výsledný rozsah 29 + 18 až 43 + 18 tedy 47-61. Pokud jste se alespoň přibližně trefili, tak gratuluji, tohle už tak snadné nebylo.

Třída zbroje Hrdiny je: Bonus k rychlosti je 9, tedy základ třídy zbroje je 9. Součet všech zbrojí je 57. Dovednost plátové zbroje přidává další 4 body. Ovšem náš Hrdina ještě ovládá dovednost štítu na expertní úrovni. V základu tedy dostane další 4 body, ale protože expertní úroveň bonus zdvojnásobí, dostane za dovednost štítu celkem 8 bodů. Součet všech bodů je pak výsledná třída zbroje 78 (9 + 57 + 8 + 4).

Rozsahy zranění pro jednotlivé zbraně:

Maximální dosažitelný level: Výpočet maximálního levelu je spíše výsledkem metody nástřelu. Zkusíte odhadnout, kolikátému levelu by daný počet mohl odpovídat a pak zkusíte nástřel vypočítat. Vy však víte, že aktuální level Hrdiny je 54, takže začnete od této hodnoty. 55 levelu odpovídá 1540000 zkušenostních bodů a zbyde 15313 zkušenostních bodů. Zbytek bodů však nestačí na level 56, takže výsledný maximální level Hrdiny zůstává 55.

Závěrem ...

Tak jak se vám úloha vydařila? Pokud jste ve všech bodech alespoň přibližně věděli jakým způsobem dojít k výsledku, tak si zasloužíte pochvalu. Cílem nebylo ani tak získat správné výsledky, jako si spíše ověřit, že jste pronikli do zákonitostí světa Might and Magic a dokážete se v něm orientovat. To bylo po celou dobu mým cílem a účelem předešlých kapitol. Doufám, že se mi to podařilo a pomohl jsem vám alespoň částečně pochopit skrytá zákoutí tohoto úžasného světa. A to už je opravdu konec celého povídání o pravidlech světa Might and Magic ...