Vliv věku a negativních stavů na vlastnosti postav

V této kapitole se pokusím popsat další část faktorů, které výrazně ovlivňují vlastnosti postav. Jsou jimi věk a negativní stavy. Ve světě Might and Magic existují tři období stárnutí postav a každé z nich sebou přináší výraznou změnu, která odráží obraz reálného světa. V období od 0 do věku 49 let neni postava nijak ovlivněna. Naopak od věku 50 do věku 100 začíná první fáze stárnutí. V ní získává postava bonus k inteligenci a osobnosti (moudré stáří:)), ale ztrácí na síle a odolnosti. Od věku 100 do věku 149 nastává druhá fáze stárnutí, kdy postava ztrácí svůj bonus k inteligenci a osobnosti (holt se zhoršuje paměť) a dále ztrací na síle a odolnosti, k čemuž se přidá i ztráta přesnosti a rychlosti. Nad věkem 149 začíná třetí fáze stáří, kdy se postava mění v hotovou vykopávku. Pokles základních vlastností je velmi výrazný. Zajímavé je, že ani jedna fáze stárnutí nemá vliv na velikost štěstí, které zůstává konstantní.

Normálně by nás stáří nemuselo příliš trápit, postavy začínají velmi mladé, takže přirozenou cestou vyššího věku jen tak nedosáhnou. Bohužel ve hře existuje možnost magického stárnutí, které je např. projevem působení některých nemrtvých stvoření. V osmém díle pak také vystupují jako možné herní charaktery postavy, jejichž stáří se pohybuje na hranici 50-ti let. Naopak devátý díl věk postav zcela odboural, takže pro něj výše uvedené neplatí.

O kolik se budou vlastnosti postav v jednotlivých fázích stárnutí měnit je závislé na aktuální hodnotě vlastnosti. Zejména v první fázi je změna nepravidelná - objevují se periodicky opakované skoky, takže to nelze jednoduše popsat vzorečkem. S výhodou je však možné popsat právě uvedené skoky, kdy za základ vezmeme každou desítku hodnoty, tedy 10, 20, 30 ... a nebudeme se zabývat hodnotami mezi nimi. Pak lze obecně říci, že v první fázi stárnutí je bonus za inteligenci a osobnost +5 za každou desítku a postih k síle a odolnosti je 2-3 za každou desítku (střídá se sudý a lichý násobek). Když jako příklad použiju postavu se silou 50 a osobností 50, pak bonus k osobnosti je 50 + 50/10*5 = 75 a postih k síle je 50 - 2*2 - 3*3 = 37. Do hodnoty 50 jsou totiž 3 "liché" desítky (10 a 30 -> bereme první číslici, tedy 1 a 3 jsou liché) a 2 "sudé" desítky (20, 40). Tady je krásně vidět, jak složitě by se počítal postih u hodnoty, která by nebyla zaokrouhlena na celou desítku. Pro odhad to však stačí.

Druhá fáze stáří se vyznačuje tím, že za každou desítku hodnoty získá postava postih 6. Ztráta bonusu k inteligenci a osobnosti znamená, že tyto vlastnosti zůstanou nezměněny. Protože postih je vcelku pěkné číslo, je možné odhad zpřesnit i na každou pětici hodnot (5, 10, 15 ...). Použiju-li to na výše uvedený příklad, pak osobnost zůstane 50 a síla bude 50 - 5*6 = 20.

Nejjednodušeji se počítá třetí fáze stárnutí. Tady platí, že z každé desítky hodnoty vlastnosti zůstane právě 1/10 původní hodnoty. Přitom se nepočítá s hodnotami mezi. Pokud je tedy hodnota vastnosti mezi celými desítkami, pak se uvažuje jen celá dosažená desítka, tedy celá desítka před a z ní se určí 1/10. U uvedeného příkladu by to bylo tak, že 1/10 z 50 je 5. Pokud by hodnoty byly třeba 42, pak by to byla 1/10 z 40.

Následující tabulka uvádí vliv věku na vlastnosti ovlivněné příslušnou fází stárnutí. Vzhledem k přijatelnému rozsahu končí hodnotou vlastnosti 50, ale z tabulky je dle mého dobře patrný algoritmus, kterým se dostanete bez obtíží i dále, popř. můžete použít formulář uvedený pod tabulkou a hodnoty si nechat vypočítat pomocí kalkulátoru. Jednotlivé hodnoty uvnitř tabulky značí výslednou hodnotu vlastnosti. Zkratky: Síl. - síla, Int. - inteligence, Os. - osobnost, Od. - odolnost, Př. - přesnost, Ry. - rychlost.

Původní velikost vlastnosti Věk 50 - 99 Věk 100 - 149 Věk nad 149
Síl. Int. Os. Od. Síl. Od. Př. Ry. Síl. Int. Os. Od. Př. Ry.
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 4 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 3 6 6 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 3 7 7 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
6 4 9 9 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
7 5 10 10 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
8 6 12 12 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
9 6 13 13 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
10 7 15 15 7 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1
11 8 16 16 8 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1
12 9 18 18 9 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1
13 9 19 19 9 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1
14 10 21 21 10 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1
15 11 22 22 11 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1
16 12 24 24 12 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1
17 12 25 25 12 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1
18 13 27 27 13 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1
19 14 28 28 14 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1
20 15 30 30 15 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2
21 15 31 31 15 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2
22 16 33 33 16 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2
23 17 34 34 17 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2
24 18 36 36 18 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2
25 18 37 37 18 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2
26 19 39 39 19 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2
27 20 40 40 20 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2
28 21 42 42 21 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2
29 21 43 43 21 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2
30 22 45 45 22 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3
31 23 46 46 23 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3
32 24 48 48 24 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3
33 24 49 49 24 13 13 13 13 3 3 3 3 3 3
34 25 51 51 25 13 13 13 13 3 3 3 3 3 3
35 26 52 52 26 14 14 14 14 3 3 3 3 3 3
36 27 54 54 27 14 14 14 14 3 3 3 3 3 3
37 27 55 55 27 14 14 14 14 3 3 3 3 3 3
38 28 57 57 28 15 15 15 15 3 3 3 3 3 3
39 29 58 58 29 15 15 15 15 3 3 3 3 3 3
40 30 60 60 30 16 16 16 16 4 4 4 4 4 4
41 30 61 61 30 16 16 16 16 4 4 4 4 4 4
42 31 63 63 31 16 16 16 16 4 4 4 4 4 4
43 32 64 64 32 17 17 17 17 4 4 4 4 4 4
44 33 66 66 33 17 17 17 17 4 4 4 4 4 4
45 33 67 67 33 18 18 18 18 4 4 4 4 4 4
46 34 69 69 34 18 18 18 18 4 4 4 4 4 4
47 35 70 70 35 18 18 18 18 4 4 4 4 4 4
48 36 72 72 36 19 19 19 19 4 4 4 4 4 4
49 36 73 73 36 19 19 19 19 4 4 4 4 4 4
50 37 75 75 37 20 20 20 20 5 5 5 5 5 5
Kalkulátor vlivu věku na vlastnosti
Velikost vlastnosti Věk 50 - 99 Věk 100 - 149 Věk nad 149
Síl. Int. Os. Od. Síl. Od. Př. Ry. Síl. Int. Os. Od. Př. Ry.
Do vstupního políčka zadejte požadovanou hodnotu vlastnosti, pro kterou chcete změnu vypočítat (max. 4000).

Stavy postavy

Jak už jsem v úvodu kapitoly naznačil, vedle stáří má na velikost základních a odvozených vlastností vliv také tzv. stav postavy. Jedná se o negativní účinky, pod kterými se zrovna postava nachází. Patří sem různé nemoci, otravy apod. Výsledkem jejich působení je obvykle pokles hodnoty určitých základních vlastností, popř. postava může zároveň získat i bonus k jiným vlastnostem, např. u stavu šílenství. Pokud na postavu v danou chvíli působí více negativních stavů najednou, projeví se jen ten nejzávažnější. Ostatní budou jakoby skryté o čemž se můžete přesvědčit tak, že aktuální stav odstraníte kouzlem a budete sledovat změnu - objeví se méně závažný stav atd.

Následující tabulka ukazuje vliv negativních stavů na základní a odvozené vlastnosti. Čísla ve sloupcích znamenají, na kolik procent klesne aktuální hodnota vlastnosti, popř. u bonusů značí, o kolik procent aktuální hodnota vzroste (bonusy jsou označeny symbolem +). Stavy jsou seřazeny od nejzávažnějšího po nejméně závažný. Tyto stavy přitom nijak neovlivňují aktivitu postavy (např. bojeschopnost), ale do značné míry ovlivňují její účinnost (např. míru zranění apod.).

Stav Síla Inteligence Osobnost Odolnost Přesnost Rychlost Štěstí
Nemocný 60% - - 60% 60% 60% -
Otrávený 75% - - 75% 75% 75% -
Šílený +100% 10% 10% +50% - +20% -
Opilý 50% 25% 25% 50% 10% 20% +100%
Vystrašený +20% 50% 50% - 50% +20% -
Oslabený zranění, který postava nestvůrám poskytuje klesne na polovinu
Prokletý schopnost úspěšného kouzlení a útoku klesne na polovinu (50% pravděpodobnost selhání)

V tabulce jsou uvedeny i dva stavy, které nemají vliv na samotné hodnoty dovedností, ale poskytují záporný bonus k prováděné činnosti. Jsou jimi oslabení a prokletí. Krom nich se lze ve hře ještě setkat s dalšími šesti stavy podle stupňující se bezmocnosti postav. Jsou jimy spánek, bezvědomí, znehybnění, zkamenění a smrt nebo vymýcení. Ani tyto neposkytují žádné bonusy do vlastností, ale narozdíl od předchozích již plně vyřazují postiženou postavu z jakékoliv činnosti. Nejméně závažný je v tomto ohledu spánek, protože jakmile nepřátelé na postavu zaútočí, tak se probudí. Z bezvědomí (počet životů 0 a méně - dle hodnoty odolnosti) se lze pak přirozeným způsobem dostat např. odpočinkem, ale od dalších uvedených stavů už si takto snadno nepomůžete a budete muset navštívit chrám nebo použít patřičné kouzlo. U devátého dílu se setkáte s menšími vyjímkami, protože ten nezná stavy opilý, vymýcený a zkamenělý. Navíc v něm neni třeba řadu negativních stavů, jako je např. nemoc nebo otrava akutně řešit, protože tyto stavy jsou dočasné a jejich účinky odezní po určité době samy, což nejspíše takto zamýšlené asi nebylo.

Sedmý díl pak přinesl ještě jednu malou zajímavost. Mezi speciálními stavy ovlivňujícími vlastnosti se objevil stav zombie. Lze ho dosáhnout např. tak, že vzkřísíte mrtvou postavu v chrámu v Deyje. Jeho vliv na vlastnosti pak uvádí následující tabulka.

Stav Síla Inteligence Osobnost Odolnost Přesnost Rychlost Štěstí
Zombie - 1% 1% - 50% 50% -

V případě nemoci a otravy se ve hře můžete ještě setkat s jejich stupňující se závažností. Oba stavy se totiž objevují celkem ve třech stupních a to, v jakém stupni se zrovna postava nachází se dozvíte podle barvy slovního popisu v kolonce Stav ve statistikách postavy (slovní popis je stále stejný, liší jen tou barvou). Běžná nemoc je napsána zeleně, závážná nemoc žlutě a zhoubná nemoc červeně (stejně je to i u otravy). Běžná nemoc a běžná otrava odpovídají údajům z první tabulky stavů, zbylé dva stavy jsou pak blíže popsány v následující tabulce (číslování stupňů je nahrazeno slovním popisem).

Stav Síla Inteligence Osobnost Odolnost Přesnost Rychlost Štěstí
Závažná nemoc 30% 60% 60% 30% 30% 30% -
Zhoubná nemoc 10% 30% 30% 10% 10% 10% -
Závažná otrava 50% 75% 75% 50% 50% 50% -
Smrtelná otrava 25% 50% 50% 25% 25% 25% -

Upřímně řečeno, stupňující se stavy nemoci a otravy jsem ve hře nikdy nerozlišoval, ale setkáte se s tím v editoru a hlavně je to součástí datového souboru pro vlastnosti monster, kde jsou tyto stupně též uvedeny. Např. netopýři vám můžou způsobit běžnou nemoc, kdežto válečníci kreeganů už vás dokáží nakazit zhoubnou nemocí.

Vzhledem k převažujícím negativům jmenovaných stavů je dobré své postavy bedlivě sledovat a jakýkoliv negativní stav se snažit co nejdříve odstranit. Pokud např. postava zůstane nadále oslabena, budou jí postupně ubývat body zdraví a nakonec může zemřít. Otrávené nebo nemocné postavě se pak při odpočinku obnoví jen polovina zdraví a tyto postavy jsou zároveň snadno zranitelné. Postavy v bezvědomí nebo mrtvé postavy nám pak v boji již nepomůžou vůbec.