Schemata k charakteristice postav

V tomto krátkém doplňku jen v rychlosti shrnu informace z předchozí kapitoly. Na následujících dvou obrázcích vidíte typickou informativní obrazovku postavy. Tato pochází z osmého dílu, v ostatních dílech se liší jen designovým pojetím, jinak jsou obsahově shodné. Na prvním je zachycena obrazovka statistik postavy a na druhém obrazovka dovedností postavy (v pravém horním rohu vidíte množství volných dovednostních bodů). K druhému obrázku neni více co dodávat a podíváme se blíže na obrazovku statistik.

Do statistik patří všechny základní údaje o postavě, které ji samotnou charakterizují. V červeném rámečku jsou základní (primární) vlastnosti, v zeleném rámečku jsou odolnosti. V modrých rámečcích jsou odvozené (sekundární) vlastnosti a v hnědých rámečcích jsou doplňkové informace. Připomenu, že vlastnosti se též označují jako atributy.

Všimněte si, že řada vlastností je uvedena na obrazovce v podobě zlomku. První číslo zlomku určuje aktuální velikost vlastnosti, druhé určuje skutečnou velikost vlastnosti. Za normálních podmínek jsou obě čísla shodná, ale pokud např. postava je pod nějakým negativním stavem, bývá první hodnota nižší, v případě pozitivního stavu pak naopak vyšší.