Obecné rady a tipy do hry

Možná, že někoho při čtení návodů napadlo, že informace o povolání postav, levelu a herním čase uvádím jen proto, abych ukázal jak dobře mi to šlo ;). Kdepak, tyto informace mají skutečně jen přiblížit, s jakou "nejhorší" družinou to lze ještě dohrát při vynaložení vcelku minimálního úsilí. Je to samozřejmě značně subjektivní a jiní by se mnou s volbou povolání v družině nesouhlasili, ale účelem je vám pouze poskytnout alespoň přibližné vodítko při vašem konkrétním výběru. Hra totiž nedisponuje žádnou možností, jak změnit obtížnost hry. Hra je tedy tak obtížná, jak obtížnou si ji sami uděláte a to výběrem povolání do družiny a stylem následného hraní. To první můžete ovlivnit hned při volbě družiny, ale to druhé značně závisí na vašich herních zkušenostech.

Každý, kdo hraje sérii Might and Magic prvně, se v podstatě teprve učí. Na začátku uděláte mnoho různých chyb od chybné volby dovedností a jejich nevhodného tréninku až po chyby strategického rázu (pohyby po mapě, taktika v boji apod.). Vše tohle vám může hru značně stížit a logickým důsledkem je pak delší čas, za který hrou projdete. Budete se divit, ale často jsem viděl i dotazy, proč se postavám nezvyšuje level, když už zabili tolik monster a splnili tolik úkolů. Zkrátka si jen nevšimli, že postavy musí nejprve vytrénovat a vesele pokračovali se svým prvním levelem. Strávený čas vám bude zvyšovat i plnění úkolů, protože na počátku nebudete vědět, kde hledat jejich řešení, to se zlepšuje až opakovaným hraním. Proto nijak nezoufejte, prvně jsem nedopadl o nic lépe. Na kontě jsem měl level přes 110 a 3,5 roku herního času (Might and Magic VI).

I když už nějaký ten díl máte za sebou, neočekávejte u dalšího dílu větší pokrok. Nevýhodou celé série je, že se často mění pravidla, kterým se např. řídí učení dovedností a možnosti dosažení vyšších úrovní v nich. V šestém díle to je vcelku jedno, ale v sedmičce už snadno uděláte chybu. Budete tak třeba zbytečně investovat dovednostní body do dovedností, které nejsou pro dané povolání klíčové, byť jste si to tak z předchozího dílu pamatovali. Zcela typickou ukázkou je dovednost Luku. Střelecká převaha je sice dobrá, ale nemá smysl ji bodově zvyšovat, pokud postava nemůže dosáhnout více jak normální úrovně v této dovednosti (od šestého dílu výše). Než tedy hru rozehrajete, je třeba se nejprve seznámit se změnou pravidel a pak teprve volit vhodnou kombinaci družiny, která vám bude nejvíce platná. Pokud byste neměli k dispozici tabulky dovedností, pak se musíte zkoušet jednotlivé dovednosti učit a dívat se, na jakou úroveň můžete se svým povoláním dojít. Tabulky dovedností jsou naštěstí součástí každé herní sekce, takže této práce vás ušetřím. Během hry pak budete v hojné míře uplatňovat veškeré poznatky, které byly součástí předchozích článků a jejichž pilné studium vám nyní dopomůže ke snadnému vítězství nebo alespoň k ulehčení začátku hry.

Základem všeho je tedy správný výběr dovedností k příslušnému povolání. Ihned v úvodu si vyberte jen takové dovednosti, které se vám budou v počátku hry nejvíce hodit. Dobré je volit bojové dovednosti, protože převaha v boji vám zajistí potřebné finanční zázemí a zvýší vám počet zkušenostních bodů, které pak doinvestujete do zvýšení úrovní dovednosti. Rychleji tak překonáte začátek hry. Z pohledu financí je výhodné naučit jednu z postav obchodování a to nejlépe takovou, která dokáže dosáhnout nejvyšší úrovně. Zkrátka neučte postavy dovednosti, ve kterých nemohou dosáhnout vyšších úrovní. Stejně tak neučte všechny postavy dovednosti, které využije jen jedna postava (např. identifikace, odstraňování pastí apod.). Z toho ale hned uděláme jednu vyjímku. Naopak, z hlediska získávání zkušeností je vhodné každou postavu naučit dovednost vzdělávání a to i tehdy, když v ní vyšších úrovní nedosáhne. Každý zkušenostní bod navíc je totiž dobrý. (Podobně je možné nahlížet i na obchodování, protože pak vám klesne cena za trénink, ale považuji to za zbytečnost. Význam to mělo spíše u šestého dílu, kde se každé povolání mohlo stát mistrem v obchodování. Tady tedy body neplýtvejte. Dříve zmíněnou dovednost luku nechám na vás.) Nijak se ani nerozpakujte do družiny přibrat NPC zvyšující schopnosti obchodování, vzdělávání nebo bonus ke zlatu a další. Od toho tu přeci jsou. Dávejte si však pozor, co za to od vás budou požadovat.

Magické dovednosti patří mezi nejnáročnější na počáteční cenu za učení a často se v nich hůře dosahuje vyšších úrovní. K ceně za naučení dovednosti musíte připočíst i cenu za nákup kouzel, takže ve výsledku se vám to prodraží a to si na počátku hry nemůžete příliš dovolit. Jakmile však děj pokročí, je vhodné každou z magických dovedností vytrénovat alespoň na expertní úroveň. To řadu kouzel zefektivní. Poté už pokračujte pozvolna a trénujte dovednosti postupně, nejlépe tak, že začnete u těch které využíváte nejčastěji. Univerzální radou je, abyste dosáhli co nejdříve maximální úrovně u magie vody, protože se vám tak otevřou teleportační kouzla (u šestého dílu se zefektivní jejich účinek).

Podobně to platí i u bojových dovedností. Nesnažte se o univerzálnost. Trénujte dovednosti postupně a vždy začněte u těch, které nejvíce využíváte a ve kterých můžete dosáhnout maxima. Dovednostních bodů neni nazbyt a vyšší úrovně jich spotřebují opravdu hodně. Pokud budete činit jinak, budete potřebovat ohromné množství dovednostních bodů a tím pádem i zkušenostních bodů, což klade vysoké nároky na velikost levelu postav a nakonec i na celkový herní čas. Už na dvacátém levelu můžete mít postavy dobře vytrénované a bojeschopnost družiny bude velmi dobrá. V případě univerzálnosti nebo chybné volby dovedností a chybného rozdělení bodů budete ve hře stát s družinou, která se ještě stále bude bát vystrčit paty z města.

Pokud si do družiny nezvolíte povolání mágů a kleriků, mějte na paměti, že jejich zástupná povolání nikdy nemohou dosáhnout jejich kvalit a to zejména tím, že nemohou dosáhnout nejvyšších úrovní magických dovedností (vyjma šestého dílu) a nebudou disponovat takovým množstvím many. Hru to však nijak nedegraduje i s takovou družinou lze hrou snadno projít, budete si jen muset více rozmýšlet správnou taktiku v boji. To, co ztratíte na magii, totiž získáte zpět na fyzické převaze. Rychlost tedy bude tím, co vám zajistí úspěch. Naopak, pokud vynecháte bojová povolání, budete na počátku stát před vážným problémem a v boji budete značně handicapováni, ale to se později změní. Ani družina čistokrevných rytířů se nevyrovná skupince mágů. Ovšem to už je značný extrém. V této souvislosti mě napadá ještě jedna podstatná rada. Ať už si zvolíte jakoukoliv družinu, vždy se snažte v ní mít nějakého léčitele (zvažte např. povolání druida, paladina apod.). Bez mágů se hravě obejdete, ale léčitel vám bude docela chybět. U družiny mágů to ještě nějak přežijete (pomůžete si teleportací do bezpečí), ale u družiny rytířů mnohdy zažijete horké chvilky.

Stejně jako vhodná volba dovedností vám na počátku u postav pomůžou i vhodně rozdělené základní atributy. Zde je to mnohem jednodušší - bojovníkům zvyšte sílu, přesnost a odolnost, kouzelníkům inteligenci nebo osobnost (u devátého dílu jednotně magii) . Podobným způsobem postupujte i dále, když naleznete magické sudy nebo bonusové předměty. Univerzální zůstává jen rychlost a štěstí. Mohli bychom o tom nyní diskutovat, ale nechme to raději stranou. Vliv základních atributů na odvozené je výrazný jen do cca hodnoty 30 a pak už se mění jen pozvolna. Je proto dobré se v první fázi hry, tedy v době, kdy základní atributy částečně nahrazují vyšší úrovně dovedností, soustředit jen na to, co jsem vypsal výše.

Když se na chvíli vrátím k povolání, pak by bylo chybou se nezmínit o další specifické vlastnosti tohoto stavu. Každé povolání se skládá z několika samostatných úrovní - rytíř se mění v šampióna, klerik v kněze apod. Tyto změny vždy doprovází i výrazná změna v hodnotě bodů zdraví a many. Je tedy dobré usilovat o co nejrychlejší povýšení, ale neni nutné to lámat přes koleno. Při povýšení dostanete veškeré body zdraví a many i zpětně, takže o nic nepřijdete. Navíc řada povyšovacích úkolů je náročná a zbytečně byste tak ztratili čas marným snažením je splnit. Jeden příklad za všechny: zabít draka na 10 levelu je prakticky nemožné a to nepočítám to, jestli se k jeho jeskyni vůbec probijete.

Stejně jako o dovednostech a specificích jednotlivých povolání by se dalo napsat i o výbavě. Platí zde však velmi jednoduché pravidlo plynoucí z dovedností. Ze zbraní a zbrojí používejte jen to, k čemu máte potřebnou dovednost a kde máte nejvíce bodů, popř. si právě vzhledem k výbavě upravte příslušné dovednosti. Neopomíjejte přitom základní pravidlo o schopnosti dosažení vyšších úrovní dovednosti. Co je platné, že máte prefektní sekerku, když v ní můžete dosáhnout jen expertní úrovně. U zbraní si dobře vybírejte takové, které mají nejlepší útočné charakteristiky (orientačně by se dalo říci, že zbraně s vyšším počtem hodů kostkou jsou lepší, ale záleží na konkrétním příkladu). Společně s tím používejte s rozvahou bonusové předměty. Bonusy vzájemně skládejte a poskytujte je jen těm postavám, které je dokáží nejlépe využít. Kupříkladu nedávejte bonusové předměty zvyšující sílu kouzel postavám, které magii používat nemohou.


Tím jsem snad vyčerpal vše, co se dalo o vlastnostech postav říci a pomalu přejdeme k taktice a strategii. Samotný engine hry diponuje drobnými chybkami, které lze využít k vlastnímu prospěchu. Dále popsaných pár tipů lze zařadit mezi unfér praktiky, ale když nám to hra umožňuje ... záleží na vašem svědomí. Právě proto, že to neni zcela v pořádku, tak jimi začnu, ať pak mohou přejít k té běžné taktice. Platí to však povětšinou jen pro 6 - 8 díl, u devátého dílu změna enginu řadu věcí odstranila.

Když budete sledovat pohyb nepřátelských monster, brzy zjistíte, že se pohybují po dráze nápadně připomínající písmeno "w". Pokud v cíli jejich cesty stojí překážka, pak se od ní odrazí a opisováním stejné dráhy se snaží ji obejít. To může trvat i velmi dlouho. Často se jim podaří na překážku narazit pod takovým úhlem, že se začnou odrážet od stále stejných bodů a budou tak opisovat stejnou dráhu dokola. Pokud jsou to navíc nekouzlící nebo nestřelecké jednotky, nebudou mít šanci vás ohrozit. Pro vás jsou naopak vhodným cílem. Ovšem pozor. Při úspěšném zásahu se monstrum obvykle zastaví a při novém pohybu může dojít ke změně dráhy. Neni to tedy zas tak univerzální. Další chybkou je zasekávání za rohy staveb. Vy můžete v klidu útočit, ale protože vás protivník "nevidí" nebude útok opětovat. Chozením poblíž stěn u rohů můžete navíc početnou skupinu monster rozdělit. Ve stavbách se setkáte i s různými dveřmi, z nichž některé budou obsahovat škvíry. Monstra přes dveře neútočí (až na pár bugů ;)), ale vy přes tyto škvíry útočit můžete. Nejprve však k nim musíte monstra nalákat. K tomu se perfektně hodí kouzlo Kruh ohně, které zasahuje i přes plně zavřené dveře. Když vám nepřítel od škvíry zmizí, stačí kousek popojít a opět se rychle vrátit. U draků se vám může podařit to, že při dostatečném přiblížení se jakoby dostanete pod tělo draka a on na vás neuvidí. Je to nespolehlivé, ale získáte tím alespoň část zásahů navíc. Velká monstra mají navíc problém dostat se do zúžených míst. Vy se k nim poté můžete dostat na takovou vzdálenost, kdy je s přehledem zraníte, ale oni ještě nebudou útočit. Velikost monster může mít i jinou nevýhodu. V některých stavbách se díky konstrukčnímu řešení dostanete do výšky nad ně a budete je moci pohodlně zabíjet (např. z balkónu nebo ochozu). Specielní variantou jsou podhledy, kdy jednotka útočící ze vzduchu je v sále a vy uhnete do boční chodby, která má strop níže. Opět platí, že můžete bezpečně útočit a hrozí vám minimální zranění.

A to by myslím stačilo a přejdeme k taktice pro správné hráče. No, abych pravdu řekl, následující tip vychází z jednoho z těch předchozích. Když nemůžeme při boji využít žádnou specielní překážku, nezbyde nám, než si nějakou vytvořit. Docela dobře k tomu poslouží voda, resp. nějaká ta říčka nebo jezero. Potvory nalákáme až k vodě a pak zakouzlíme chůzi po vodě nebo let a uhneme nad hladinu. Monstra se přiblíží až k vodě, ale dále už se nedostanou. Vy na ně můžete v klidu střílet a kouzlit anebo se pokusit přiblížit na dosah vašich zbraní (v určitém bodě můžete sami útočit, ale monstra nebudou útok opětovat - záleží i na délce vašich zbraní). Osobně to považuji za menší zlo, než samotné využívání chyb enginu, protože tohle je už jistý strategický prvek. Holt si pomůžete kouzlem a srabácky budete útočit z povzdálí. Ovšem pozor, vyplatí se to jen na jednotky, které nekouzlí a nestřílí, jinak jste snadným terčem i vy.

U kouzlících potvor nebo potvor využívajících specielní schopnosti je nutné si dát pozor na samotný efekt kouzla/schopnosti a kontrovat mu vhodným protikouzlem. V sedmém a osmém díle se objevilo perfektní kouzlo Ochrana před magií, které už na mistrovské úrovni umí hodně užitečných věcí. Pokud však nemáte v družině někoho, kdo ho ovládá, nebo hrajete jiný díl, pak vám nic podobného tolik nepomůže. Snažte se kouzlící potvory rozdělit a družinu vyzbrojte rychlostí a kouzly zvyšujícími přesnost a útok, popř. zvyšte příslušné magické odolnosti. Poté se snažte nepřítele dostatečně rychle skolit. Když se vám nebude dařit, využijte klidně tahový režim. Častokrát to ve finále skončí nahráním uložené pozice, ale s tím musíte počítat. S výhodou lze využívat i paralyzující kouzla, získáte tím tolik potřebný čas (tady neopomíjte i kouzelné hůlky). U vyšších dílů se nijak nerozpakujte použít regeneraci, ušetříte si tím též mnoho času.

Za jednu z podlých věcí v taktice považuji zneužívání tahového režimu k likvidaci silných protivníků. Obecně je známo, že tahový režim přepne reálný boj do kolového režimu. V kolovém režimu máte klid mířit a každá střela nebo kouzlo má šanci cíl úspěšně zasáhnout. Možnosti vašeho pohybu v tomto režimu jsou omezené, ale kupodivu můžete v případě letu využívat pohyb směrem nahoru a dolu. Co to pro vás prakticky znamená? Narozdíl od vašich protivníků se můžete střelám a kouzlům účinně vyhýbat (jde to i bez kolového módu, ale je to pracnější). Uvádím to zde pro úplnost, hra to zkrátka umožňuje a nakonec byste na to přišli i sami. Ovšem je to asi totéž, jako byste si v průběhu hry snížili obtížnost na minimum. Navíc tohle platí jen venku, v dungeonech se s takovými protivníky budete muset utkat tváří v tvář.

Nikdy se nebojte z boje utéct. Nemá smysl se pokoušet o nemožné. Když na protivníka nestačíte, je čas na ústup. Obtížnost různých dungeonů v oblasti je odlišná a je přitom nezávislá na vaší vlastní úrovni. Vraťte se tedy zpět teprve tehdy, až budete silnější. Někdy to bude akorát na hraně, ale boj vás bude stát zbytečně mnoho úsilí a nakonec i času. Bojiště nemusíte opouštět definitivně, pokud plánujete jen rychlé ozdravení, je výhodné používat teleportační kouzla. Pokud dungeon nebo oblast zcela opustíte, vše se navrátí do původního stavu včetně zdraví monster. U Lloydova majáku můžete využít možnosti teleportace i v rámci jednoho dungeonu. Prostě se jen během boje přesunete na bezpečné místo a ozdravíte se. Pak se vrátíte zpět k načatým potvorám. Ne vždy se totiž dá rychlým útěkem dostat uvnitř dungeonu z dosahu potvor a do bezpečí, proto je lepší použít kouzla. Teleportační kouzla vám dokáží hru velmi ulehčit, ale každý správný hrdina používá maximálně Městkou bránu ;) ... nezapomeňte, že ani pro mága neni Lloydův maják od sedmého dílu výše tak snadno dosažitelný.

Řekl bych, že nyní už jsem opravdu napsal vše co jsem měl v úmyslu a věřím, že na zbytek věcí už přijdete sami. O Might and Magic a taktice hraní by se toho dalo napsat ještě mnoho, ale toto měl být jen lehký úvod, abyste viděli, k čemu všemu se dají znalosti z předchozích kapitol využít. Zároveň doufám, že vám to pomůže překonat první krůčky hrou. Jakmile se bude vaše družina schopna o sebe postarat sama, pak už nebude nic stát ve vaší cestě za slávou. Hodně štěstí.