Herní tipy

V následujícím seznamu jsem si dovolil shrnout některé tipy, které byste měli mít při hraní Lords of Xulima na paměti. Není to nic, na co byste sami nepřišli, takže je čistě na vás, zda-li si to přečtete a případně se tím budete řídit.

 1. Předně, často ukládejte a ukládejte i na vícero pozic. Pro rychlé uložení slouží klávesa F5, pro rychlé načtení klávesa F7.
 2. Nejste-li si jistí výběrem obtížnosti, zvolte Classic. Nemá to nic společného s Easy - u dnešních her by to odpovídalo střední obtížnosti. Old-School Veteran je určena spíše těm, co už mají o hře nějaké povědomí, nebo jsou v oboru hraní dungeonů už veterány. Skok v obtížnosti je opravdu zřetelný a hra vám nebude tolik promíjet přešlapy ve výcviku družiny. Na druhou stranu, kdykoliv máte možnost si obtížnost snížit.
 3. Ať už se rozhodnete pro libovolné složení družiny, určitě zvažte přítomnost klerika nebo alespoň paladina. Mají k dispozici schopnosti, kterými lze odstraňovat různé negativní stavy, nebo zvyšovat odolnosti. Některé z těchto dovedností ani nelze nahradit lektvarem nebo svitkem, popř. by vás to stálo neúměrné množství peněz (např. léčení nemocí nebo odstranění prokletí).
 4. Než kamkoliv vyrazíte, doplňte si zásoby jídla a snažte se je stále držet nad nulou. Bez jídla nelze odpočívat, nelze rozlamovat zámky, získáte penalizaci k chůzi a v případě hladovění i citelnou penalizaci v boji. Jídlo si lze v přírodě doplnit sběrem ovoce a pomocí dovednosti Hunting (umožňuje náhodný lov v divočně a získávat jídlo ze zabitých potvor po boji). Při nákupu od obchodnice s jídlem se výsledná cena zásob vypočítává z rozdílu mezi příslušnou volbou a aktuální hodnotou zásob družiny. Máte-li např. zásoby na 2,5 dne a doplníte si je u obchodnice na 3 dny, zaplatíte jen ten půl den. Naproti tomu cena zásob na více dní roste exponencielně. Svým způsobem se tedy vyplatí kupovat jídlo na menší počet dní a častěji se vracet. Cena zásob navíc roste i v průběhu hry, takže jídlo bude tvořit významnou část vašeho rozpočtu. To se změní až ve chvíli, kdy si otevřete všechny oblasti s teleportem a budete si tak moci efektivně doplňovat jídlo pomocí keřů s ovocem (pohodlně tak lze získat zásoby až na 6 dní s čímž si obvykle vystačíte - ovoce se obnovuje každé 3 dny).
 5. Spotřeba jídla závisí na přetížení družiny (viz níže) a typu terénu, ve kterém se pohybujete. Penalizaci za terén lze snížit tréninkem dovednosti Knowledge of Terrains.
 6. Hlídejte si přetížení družiny a přetížení jednotlivých postav. Jakmile družinu přetížíte, bude se pomaleji pohybovat a tím pádem se vám zvýší spotřeba jídla. Podobně i přetížení jednotlivých postav (pokud je zatížíte vybavením, které přesahuje jejich nosnost). Nese to sebou totiž penalizaci k iniciativě. Nepotřebné věci proto prodávejte a postavy vybavte jen tím, co unesou, popř. se zaměřte na tvyšení jejich síly a Armors skillu.
 7. Neidentifikované věci nelze prodávat, ale není třeba kvůli tomu hned trénovat patřičné dovednosti. Identifikaci provádí za drobnou úplatu každý obchodník, takže ušetřené dovednostní body raději investujte jinam.
 8. Úkolové předměty nelze prodat, obětovat ani vyhodit. V inventáři je máte v položce Special Objects. Nemusíte se tedy strachovat, že byste o ně podobným způsobem přišli.
 9. Naučte se využívat teleportační kameny. Z počátku mohou být pro vás drahé, ale jsou neocenitelnými pomocníky. Mohou vás odkudkoliv (vyjma boje) teleportovat do vesnice, kde jste je koupili (jsou pojmenovány podle příslušné vesnice).
 10. Pokud nemáte čistokrevného mága, nakupte si do zásoby svitky End of Flames a Incinerate Air. End of Flames umí uhasit oheň a Incinerate Air umí zapálit jedovaté výpary, rozpustit led a zničit pavoučí pasti.
 11. Nakupte si pár loučí. Hoří jen omezenou dobu (4 hodiny), ale občas se mohou hodit. Navíc jsou trochu buglé, do doby hoření se třeba nepočítá odpočinek.
 12. Při hledání tlačítek a přepínačů lze využít lupu. Vyvoláte jí tak, že stisknete pravé tlačítko myši a budete přejíždět po objektu (třeba po zdi). Jakmile narazíte na něco zajímavého, objeví se tooltip. Takto si lze zobrazovat i stav předmětů, např. pokud si nejste jisti, zda-li jste truhlu již vybrali.
 13. Paklíče moc nekupujte, většinu zámků jde rozlomit. Vyžaduje to sice nějaký čas a zásoby jídla, ale je to levnější. Každé rozlomení vás však zraní, takže ideální je zámky v dungeonech rozlamovat až po jejich vyčištění. Nevyléčené zranění totiž vede k penalizaci v případném boji.
 14. K odstraňování pastí se musíte naučit dovednost Trap Disarming (alespoň úroveň 1). Při deaktivaci ozubených koleček se soustřeďte na to nejpomaleji se točící a takto postupujte dále (je to o cviku). Jediná chyba nebo šlápnutí na neodhalenou past vede k jejímu spuštění. Spuštěná past vás navíc trvale zraní, podobně jako rozlomení zámku.
 15. Bodcové pasti nelze odstranit.
 16. Na detekci pastí, skrytých dveří apod. má vliv velikost dovednosti Perception. Zcela postačí, aby jí uměla jen jedna postava.
 17. Jakmile postava umře, bude mít aktivní fatální zranění.
 18. Běžné zranění lze vyléčit osmihodinovým spánkem, na fatalní zranění je potřeba rovných 24 hodin. Pokud tedy mrtvou postavu oživíte kratším spánkem, bude mít díky fatalním zraněním penalizaci v boji (častější kritické selhání). Léčit můžete samozřejmě i vlastním klerikem nebo za úplatu u kleričky ve vesnici.
 19. Kouzlící postavy mohou samozřejmě určitá kouzla používat i mimo boj. Je však nutné nejprve na postavu kliknou, aby se zobrazila patřičná ikonka volby.
 20. Náhodná setkání v nebezpečných zónách jsou konečná. Přibližný stav lze zjistit pomocí "majáčku" nad minimapou. Great - připravte se ještě na řadu setkání, few - zbývá několik náhodných setkání, no presence - oblast vyčištěna. Avšak nesmíte stát poblíž žádné pevné hlídky, jinak se zobrazí info o její přítomnosti. Je pár míst, kde majáček tak trochu kecá, ale většinou se na něj dá spolehnout.
 21. Pokud vyhrajete všechna náhodná setkání a porazíte všechny pevné hlídky v nebezpečné zóně, získáte extra zkušenostní bonus.
 22. Pořadí v boji je určeno iniciativou. Pokud jste přepadeni (ambush), budou všechny vaše charaktery začínat jako poslední.
 23. Velikost iniciativy závisí také na rychlosti postavy. Rychlost (Speed) sama o sobě rozhoduje o počtu akcí za kolo (porovnává se rozdíl rychlosti postavy oproti soupeři).
 24. Velikost hbitosti (Agility) ovlivňuje schopnost používat lepší zbraně, ale zase to s ní nepřehánějte. Ve hře se dá navyšovat různými bonusy z předmětů, pitím magických tekutin a bylinkařením. Z počátku si vystačíte s hodnotami do 20, později postačí hodnoty okolo 35.
 25. Postava může během boje utržit dodatečná zranění, nebo získat specifický negativní stav, který se na postavě projeví v každém jejím tahu. Délku trvání nebo velikost poškození pak určuje číselný údaj, který se u zobrazí u příslušné ikonky a platí, že pokud postava není stejnému efektu vystavena v dalším tahu znovu, klesne jeho hodnota o 1 (neplatí pro krvácení a pohmožděniny). Např. po kousnutí Swamp Rat je postava otrávena za 30 bodů, což znamená že postava je na konci svého tahu zraněna o dalších 30 bodů jedem. Pokud nebude znovu vystavena jedovatému kousnutí, bude při dalším tahu zraněna už jen za 29 bodů atd. Pradoxně jsou tak na tom nejvíce bity postavy s vyšším počtem tahů v kole, protože se klidně může stát, že několikrát předběhnout klerika, který by jim dokázal efektivně pomoci. A naopak, přesně tohle je důvod, proč je Mass Regeneration tak mocné kouzlo, byť papírově se nejedná o žádný zázrak.
 26. Dodatečná zranění a efekty jsou vesměs kumulativní, což znamená, že stejné efekty se postupně sčítají. Pokud bude postava z předchozího příkladu v dalším tahu znovu úspěšně kousnuta jedem za 30 bodů, bude výsledná otrava už 29 + 30 = 59 bodů. Swamp Rat je zrovna v tomhle přeborník, protože je navíc rychlá. Než se nadějete, je postava otrávena natolik, že hodnota jedu převyšuje její maximální zdraví a to už prostě neustojíte. Všechny tyhle zraňující efekty jsou proto ve hře velmi nebezpečně.
 27. Všechny zraňující efekty přestanou automaticky působit na konci boje, postava si je tedy mimo boj neodnáší. Stejně tak negativní efekty kouzel. Naopak, většinu nezraňujících efektů si postava odnáší i mimo boj - pohmožděniny, nemoci, prokletí a samozřejmě fatální zranění (postava v boji zemřela). Jen připomenu, že pohmožděniny a fatální zranění lze léčit spánkem.
 28. Pohmožděniny v boji způsobují snížení hodnoty útoku a zhoršují schopnost postavy vyhýbat se příchozím útokům (Evade). Zároveň se zvyšuje pravděpodobnost kritického selhání.
 29. Fatální zranění způsobují během boje vysokou pravděpodobnost kritického selhání.
 30. Pokud je postava ochromena (Stunned), nemůže se příchozímu útoku vyhnout. To samé platí o soupeři.
 31. Postavu nelze během boje přesunout do zadní řady, pokud před ní nestojí jiná postava. Stejně tak, pokud postava v první řadě zemře, postava za ní se automaticky přesune do první řady.
 32. Postavy v zadní řadě smí používat jen kouzla, útoky z dálky, anebo musejí být vybaveny dlouhými zbraněmi (hole, halapartny).
 33. Ve vyrovnaném boji se snažte co nejdříve vyřadit kouzelníky a střelce soupeře.
 34. Pokud budete stát v boji proti družině s "bossem", zaměřte se naopak na něj, většinou je to právě on, kdo vám bude nejvíce zatápět.
 35. Dovednostní body lze rozdělovat jen při levelupu. Stejně tak body získané placeným tréninkem, konzumací patřičných bylinek nebo z úkolů.
 36. Zkušenosti se dělí viceméně rovnoměrně, nejužitečnější postavy dostávají za svou aktivitu v boji malý bonus.
 37. Zkušenosti získávají i mrtvé postavy. Jejich množství se vypočítává na základě toho, jak dlouho patřičná postava v boji působila. Pokud máte nějakou z postav mrtvou již před bojem, nedostane po boji žádné zkušenosti.
 38. Postavy nelze v boji oživovat.
 39. Třída zbroje (Armor class) je dobrá, ale uhýbání (Evasion) se trénuje snadněji a není náchylné na kvalitu výstroje a zatížení postavy (bonus plyne přímo z hodnoty uhýbání).
 40. Zadní řada nepotřebuje tolik obranné schopnosti, vybavte je klidně slabšími předměty, ale vybírejte dobře bonusy a jejich velikosti. Kouzelníkovi v zadní řadě je k ničemu plátovka s malým bonusem k maně, když má k dispozici látkové oblečení s mnohem vyšším bonusem (viz dále).
 41. Předměty se liší nejenom dle typu, ale i dle použitého materiálu. Čím lepší materiál, tím lepší vlastnosti.
 42. Každý předmět může být navíc očarován určitým bonusem. Čím lepší je materiál předmětu, tím větší je hodnota příslušného bonusu.
 43. Nepodceňujte vliv dovednosti obchodování (mercantilism). Stejně tak začněte co nejdříve své postavy učit Learning (zvyšuje množství získaných zkušeností).
 44. Se sběrem bylinek počkejte, dokud nebude mít Gaulen vycvičené Knowledge of Herbs na maximum.
 45. Co bych tak závěrem ... ? Nebojte se experimentovat. Proto děláte tolik savů. Vaše první družina vám nemusí nutně sednout. Pokud narazíte na limity družiny velmi brzy, je něco špatně. Nikoliv na hře, ale na tom, jak jste družinu trénovali. Počítejte s tím, že Lords of Xulima je hra, ve které můžete klidně skončit hezký kus před samotným finále, i když to byste toho museli pokazit opravdu mnoho. Jistá míra benevolence je i ve Veteran úrovni obtížnosti.