Nebezpečné oblasti (soupis a bonusy za vyčištění)

Lords of Xulima hodně staví na obtížnosti, kterou zde mimo jiné koriguje přílišnou volnost hráče. Úplně v klidu vám do cesty postaví několikanásobně silnější skupinu protivníků a nechá vás dál bloumat po oblasti a hledat jiný způsob, jak se pohnout dál. Způsob je samozřejmě jediný - najít zdroj zkušeností a družinu lépe vytrénovat. Hra k tomu krom pevných hlídek (ty které stojí viditelné na mapě) nabízí ještě jednu mechaniku, tzv. náhodná setkání (Encounters) a přepady (Ambush). Hlavní rozdíl spočívá v iniciativě, přepadení jsou agresivnější (iniciativa je na straně protivníka).

Řada oblastí, včetně některých dungeonů, obsahuje specifické části, kde k tomuto může dojít, tzv Nebezpečné oblasti (Dangerous area). Někdy jsou tyto oblasti viditelně ohraničené (ukazatele, okraj hustého porostu apod.), jindy na jejich přítomnost přijdete náhodou (cesty). U dungeonů se pak obvykle za nebezpečnou oblast považuje celý dungeon (vyjímkou je jen Temple of Nalaet). Ve hře to funguje potom tak, že vás v těchto místech budou v určitých časových intervalech napadat různé skupiny protivníků.

Z počátku to může být k vzteku, obzvláště pokud vás budou napadat takové potvory, jako jsou vosy (rychlé a poměrně těžko zasažitelné). Hra vám proto před každým setkáním nabídne několik možností. Buďto do boje prostě vstoupíte, nebo se pokusíte utéci (pravděpodobnost úspěchu závisí na rychlosti protivníka) anebo využijete Gaulenovu dovednost Camouflage (stojí manu a čím je protivník lepší, tím více many to bude). V závislosti na vašem levelu se může dokonce stát, že protivník vás sice napadne, ale budete ho moci nechat prchnout anebo ulovit.

Možná máte teď radost, našli jste způsob snadného grindu, ale teď přijde to "B" ;) Počet protivníků je ve hře konečný a to se týká i náhodných setkání a přepadů. Jakmile je všechny vyhrajete, přestanou se další objevovat. Pokud zároveň odstraníte z nebezpečné oblasti i všechny pevné hlídky, obdrží družina extra zkušenostní bonus za vyčištění oblasti a tím to definitivně končí. Získali jste akorát tolik, abyste mohli jít dál. Ty přepady, kterým jste se předtím vyhnuli (útěk, Camouflage), nezmizí. Nemusíte se tedy obávat, že byste si přístup k bonusu nějak zablokovali.

V souvislosti s tím jsem si ve hře všiml dvou zajímavostí, ale berte to prosím s rezervou, ono se to špatně odpozorovává a ve skutečnosti to může být jinak. Párkrát se mi stalo (např. boj s pavouky ve Varaskelu), že mě napadla poměrně silná skupinka, tak jsem boj po chvilce marného zkoušení vzdal. Po nahrátí save pozice mě místo toho napadla podobná, ale slabší skupinka. O něco později mě pak napadla ještě jedna podobně silná. Přišlo mi, jakoby se ta silnější rozdělila na dvě slabší. Další zajímavostí jsou přepadení prováděná bandity, protože bandita může v případě ohrožení z boje utéci. Prakticky se nic neděje, tedy krom toho, že jím ukradené věci už zpět nedostanete, ale občas jsem měl pocit, že pokud banditů z různých bojů uteklo více, později vytvořili samostatné přepadové skupinky.

Setkání a přepadů připadá na každou oblast různý počet. Na základě dvou rozehrávek mohu říci, že pro každou jednotlivou oblast je to víceméně shodné číslo, což je pochopitelné z důvodu zastropování grindu - vždy byste měli získat +/- stejné množství zkušeností (možný zdroj odchylky viz odstavec výše). Nejčastěji se jedná o 15-20 skupin. Přibližný odhad získáte díky žlutému majáčku hned nad minimapou, který signalizuje blízkost nebezpečí. Když na něj najedete myší, zobrazí, jak to v oblasti vypadá (nesmíte ale stát poblíž pevné hlídky): great - máte ještě dost práce, few - už se blížíte ke konci (3-7 zbývá).

Pokud jde o složení jednotlivých skupin, tak to většinou docela dobře odhadnete na základě složení pevných hlídek v dané nebezpečné oblasti. V případě cest jsou to bandité, askarské hordy a různá zvířata, v případě chrámů pak nemrtví. Složení protivníků ve skupině standardně sestává jen z jednoho typu - pokud jsou to obři, tak to budou jen kombinace různých druhů obrů apod. Nemůže se tedy stát, že by vás kupříkladu napadla společná jednotka složená z démonů a nemrtvých. Zároveň většinou platí, že obtížnost soubojů postupně narůstá (málokdy vás hned v prvním přepadení napadne zrovna ta nejsilnější skupina).

Seznam nebezpečných oblastí

Poznámka I: Vemu vám ještě jednu radost z pohledu na množství zkušeností v některých lokacích. Za prvé, do chrámů elementálních bohů (Nalaet, Taliet, Kersket a Valvet) se dostanete až ke konci hry a za druhé, některé nebezpečné oblasti mají sice jednodušší náhodná setkání, ale jednu tuhou pevnou hlídku (např. The High Plateau of Karraga nebo Northern Ancients Ruins). Na odměnu si tedy počkáte déle.

Poznámka II: V případě hradů (Castle of Nabros, Castle of Karraga a Castle of Devonia) a Nabros Road je potřeba si dát pozor ještě na jednu věc. Jakmile porazíte příslušného prince v hradu, zmizí veškeré jeho jednotky z hradu a okolí. Pokud jste je nestihli porazit, přijdete tím o bonus za vyčištění příslušné nebezpečné oblasti!

Poznámka III: Do tabulky jsem doplnil sloupeček Přibližný počet přepadení. Číslo jsem získal tak, že jsem si jednotlivé přepady počítal a pak mezi sebou porovnal dvě nezávislé rozehrávky. Někde to bylo stejné, někde se to mírně lišilo. Jak jsem zatím odpozoroval, celkové množství zkušeností za přepadení v dané nebezpečné oblasti je nejspíše pevně určeno, ale protože přepadové skupinky se mohou generovat náhodně, může z toho hra vygenerovat více slabších nebo naopak méně silnějších skupinek a to je potom ten rozdíl v celkovém počtu.

Lokace Jméno nebezpečné oblasti Zkušenosti za vyčištění Přibližný počet přepadení
Velegarn Rat Cave 92 5
Sporia Forest 186 5
Velegarn Beach 114 5
Temple of Febret 430 14
Nabros Nabros Forest 380 14
Castle of Nabros 570 11
Nabros Road 945 3
Sorrentia Road of Sorrentia 1020 28
The Valley of Whispering Rocks 330 10
Hadiros The Forest of Hadiros 810 15
Cunavarn Road of Cunavarn 960 30
Odendro's Forest 1020 18
Temple of Alnaet 1820 18
Karraga Castle of Karraga 5200 22
Forest of the Ulrog 1350 16
The High Plateau of Karraga 1830 8
Temple of Taliet 6300 12
Hamaleth Garden of Hamaleth 1710 5
Temple of Nalaet 4180 18
Varaskel Old Runaway 1880 18
Varaskel's Desert 1490 14
Hall of Heroes 810 7
Temple of Kersket 6050 13
Rasmura Rasmura Roads 4920 20
The Muddy Lake 1010 16
The Emerald Lake 2220 15
The Venomous Lake 585 6
Temple of Raznet 3000 18
Devonia Ancient's Road 6950 21
Southern Ancients Ruins 8050 12
Northern Ancients Ruins 6750 12
Path of the Beasts 3660 9
Castle of Devonia 6900 10
Temple of Valvet 22500 9
Nagira Road of Nagira 1930 14
Nagira's Great Cliff 2260 7
Temple of Golot 4020 16
Vilak Hot Land 3440 21
Burning Land 9300 13
Cold Land 2600 13
Warm Land 6350 11
Hell Land 19000 22
Geldra nemá - -
Pernitia nemá - -
Varas Talak nemá - -