Historie světa a přehled božstev

Legendy vyprávějí ...

V dávných dobách, kdy byla Země ještě mladá a bez života, devět Xulnari známých jako "Bohové" starších, vzali na sebe fyzickou podobu a sestoupili na zem. Na počátku sestávala Země z jediného kontinentu - Rodinie. Uprostřed širého oceánu Mirovia si pro sebe vytvořili nový kontinent, který se jim poté stal novým domovem. Pojmenovali ho "Xulima".

Odtud započali svou velkou práci na vývoji života, kterým chtěli osídlit kontinent Rodinii. Stálo je to mnoho pokusů po mnoho následujících let, ale každá nová forma života byla ponechána na Xulimě, protože žádná z nich nebyla doposud shledána hodna zdědit půdu Rodinie.

Až byli nakonec vytvořeni lidé a páni Xulimy, hrdí na svou práci, je poslali osídlit Rodinii. Lidé zde vytvořili mnoho království a kultur. S postupem času však většina lidstva na vzdálený kontinent Xulima zapomněla a zmínky o ní zůstaly jen v nejstarších legendách.

Čas plynul a království lidí rostla na velikosti a síle. Brzy se tak staly hrdými a ambiciózními. Vypukla mezi nimi řada sporů a kontinent byl záhy ponořen do války. Vtáhl každou vesnici a každou komunitu do zničujícícho konfliktu, který nebral konce.

Nutno říci, že páni Xulimy truchlili nad vzniklým konfliktem a chtěli zakročit. Nicméně, ne všichni byli jednotní. Vypukla nová válka, tentokrát mezi pány samotnými. Opustili svět a přesunuli svůj spor mezi hvězdy, aby uchránili zemi před důsledky svého hněvu.

Lidstva se však nevzdali úplně. Golot, mistr snů, si vybral svého zástupce, aby ukončil spor, který zemi sužuje. Tímto zástupcem je Gaulen, zkušený průzkumník. Vedený golotovým snem, Gaulen odplouvá napříč oceánem Mirovia na východ, s cílem dosáhnout země z legend.

Gaulen a jeho družina budou prvními lidmi narozenými na velkém kontinentu, kteří budou kráčet po posvátné půdě Xulimy.

Jednotlivá božstva

Jak už bylo zmíněno, bohů (Xulnari) je celkem 9. Pro rychlou orientaci nabízím následující seznam, podrobnosti o každém z bohů pak najdete níže pod ním.

Alnaet

Pán světla a života. Je vládcem hvězd a nebe. Je nejmocnějším ze všech Xulnari, někteří jej dokonce nazývají králem Xulnari. Je jediným, kdo je schopen poskytnout dar života výtvorům pánů Xulimy.

Yul

Pán temnoty a smrti. Yul je Strážcem Duší, který poskytuje duše pro nové životy a opět nad nimi přebírá kontrolu, když tyto životy dojdou svého konce. Svou silou konkuruje svému božskému protějšku, Alnaetovi. Spolu dohromady pak tvoří koloběh života.

Golot

Mistr snů a díla. Říká se, že je nejinteligentnějším z bohů a má moc ovládat mysl jakéhokoli tvora, kterého si zvolí. Je také architektem a tvůrcem světa. Jeho práce, podobně jako božské chrámy a magické artefakty, nemají sobě rovné mezi ostatními výtvory bohů.

Febret

Paní přírody. Je hrdou Paní všeho, co roste. Dala světu život, když byl jen nehostinnou pouští. Každý strom v každém lese je považován za posvátný objekt, který je potomkem samotné bohyně.

Raznet

Paní zvířat. Zvířata a jiní tvorové jsou jejími dětmi a jejich kruté a divoké instinkty představují samotnou osobnost Raznet - je nezkrotnou válečnicí Xulnari.

Kersket

Pán kamene a země. Byl to právě mocný Kersket, kdo vytvaroval zemi do současné podoby. Jeho údolí, kaňony a pohoří uposlechnou pouze nezdolnou sílu Xulnari.

Poznámka: někdy mi přijdou některé věty poněkud kostrbaté a se špatnými členy, takže si tu za sebe dovolím menší úpravu. Namísto "His valleys, canyons and ..." má podle mě být "Her valleys, canyons and ...", tedy v překladu: "Její údolí, kaňony a pohoří uposlechnou pouze nezdolnou sílu Xulnari." Dávalo by mi to větší smysl ;)

Nalaet

Paní moří. Je soucitnou bohyní, která řídí příliv a oceány světa. Její slzy mohou způsobit přílivové vlny a její štěstí naopak zklidňuje zuřící moře. Je nejvíce empatická ze všech Xulnari a stará se o každou bytost, jako by byla její vlastní.

Taliet

Paní větru. Taliet je rychlá a veselá jako vánek. Řídí mraky a vítr se svým věčným úsměvem. Ale stejně jako její nálady, mění se i počasí. Místem, které je v jeden moment horké a zalité sluncem, se záhy může prohánět hrozivá bouře, to když se Taliet zrovna rozzlobí.

Valvet

Pán ohně a hněvu. Za celou dobu, co hoří jeho ohně v zemi, nanašel se nikdo, kdo by ho dokázal ovládat. Byl to on, kdo zažehl Slunce na obloze a rozdmýchal oheň, který ohřívá zemské jádro. Erupce sopek jsou pak projevem jeho hněvu. Valvet je nejvíce temperamentní a nepředvídatelný ze všech Xulnari.