Herbář

Mezi bylinky se řadí i celá řada hub. Obojí můžeme nalézt po celém kontinentu, vyjma oblastí s extrémním podnebím (Geldra, Pernitia). O tom, kolik bylinek z trsu utrhneme, rozhoduje úroveň dovednosti Knowledge of Herbs z větve Nature. Význam to má hlavně kvůli tomu, neboť krom Cereal Plant se všechny ostatní bylinky po utrhnutí už neobnovují, což z nich činí dost vzácné ingredience. Všechny totiž po konzumaci trvale zvyšují určitý atribut nebo rezistenci, ale ke zvýšení o 1 bod je třeba zkonzumovat 10 kusů od stejného druhu. U Cereal Plant je to 40 kusů rostlinky na vytvoření 1 dávky jídla.

Amanita
Maximum Hit points increased by 1. You need 10 units to make one salve. Amanita
0,01 kg
30 zl.
Boletus
Maximum Power points increased by 1. You need 10 units to make one salve. Boletus
0,01 kg
60 zl.
Ramaria
Gives a skill points to the character, to spend on the next level. You need 10 units to make one salve. Ramaria
0,01 kg
40 zl.
Alnicola
Increases the Strenght attribute by one point. You need 10 units to make one salve. Alnicola
0,01 kg
60 zl.
Galerina
Increases the Constitution attribute by one point. You need 10 units to make one salve. Galerina
0,01 kg
60 zl.
Lactaria
Increases the Agility attribute by one point. You need 10 units to make one salve. Lactaria
0,01 kg
60 zl.
Entoloma
Increases the Speed attribute by one point. You need 10 units to make one salve. Entoloma
0,01 kg
60 zl.
Milesina
Increases the Energy attribute by one point. You need 10 units to make one salve. Milesina
0,01 kg
60 zl.
Boletus
Add 1 point to 'Fire Resistance'. You need 10 units to make one salve. Boletus
0,02 kg
40 zl.
Descolea
Add 1 point to 'Cold Resistance'. You need 10 units to make one salve. Descolea
0,01 kg
40 zl.
Tapinela
Add 1 point to 'Electric Resistance'. You need 10 units to make one salve. Tapinela
0,01 kg
40 zl.
Agaricus
Add 1 point to 'Divine Resistance'. You need 10 units to make one salve. Agaricus
0,01 kg
40 zl.
Ustilaga
Add 1 point to 'Mental Resistance'. You need 10 units to make one salve. Ustilaga
0,01 kg
40 zl.
Vararia
Add 1 point to 'Organic Resistance'. You need 10 units to make one salve. Vararia
0,01 kg
40 zl.
Cereal Plant
Increases food reserves, up to full day. You need 40 units to make one salve. Cereal Plant
0,12 kg
1 zl.