Winds of War (Větry války)

Winds of War je v pořadí druhým a také posledním datadiskem k Heroes 4 (nedlouho poté 3DO zkrachovala). Stejně jako předchozí datadisk i Winds of War do hry přináší 6 nových kampaní a další drobné herní novinky. Je ještě méně ukecanější a ještě více chudší na scénáře. K poslední kampani, která čítá je jediný scénář, se opět dostanete až po odehrátí všech předchozích kampaní.

Příběh se navrací k tématice osidlování Axeothu a tentokráte se pětice jiných hrdinů snaží za každou cenu získat pod svou správu bohaté království Channon. Vyhraje jen ten nejlepší, resp. ten, kdo zbyde.

Následující tabulka ukazuje přehled všech šesti kampaní, včetně obsažených scénářů. Názvy kampaní slouží jako odkaz, který vás po kliknutí přesune dále na bližší popis kampaně. V popisu jsem se snažil dodržet schodný styl s popisem u Heroes 3. Nenajdete tak zde veškeré herní podrobnosti scénářů, ale to ani nebylo účelem. Stěžejní je pro nás jen samotná příběhová linie.

Ovládnout svět Barbarské hordy Velkolepý
 
Podhůří Anduran Protivníci Všechny indicie ukazují na Channon
Rezavá poušť Velká zeď Pátrání po věži
Průchod u řeky Frostrift Ničitelé spojenectví Velkolepá pomsta
 
Co je moc, to je moc Pochod smrti Poslední bašta
 
Umění přesvědčování Začátek invaze Poslední bere vše
Posvátné údolí Zakopaný pes
Hněv přírody Ruka smrti

Intro

Mongo... ohromný barbar ze severu hledá nové země, aby je podrobil pro své království. Mysterio Velkolepý... mocný mág pátrá po tajemství nesmrtelnosti. Erutan Revol... elfský ochránce přísahal, že bude ochraňovat přírodu. Pokud to bude nutné, tak i za cenu vlastního života. Baron von Tarkin... pán smrti vede válku proti armádám života. Spazz Maticus... mladý král na ztřeštěné výpravě za ovládnutím světa. Pět vůdců z pěti různých zemí zaměřilo svou pozornost na království Channon a bohatství jeho hlavního města. Pouze jeden z nich se může stát vítězem... pouze jediný z nich přežije větry války.

Kampaň: Ovládnout svět (Zpět na obsah)

Spazz Maticus, nový král malého ostrovního národa Orilios, začíná dobyvačnou válku, aby rozšířil malé hranice své zemičky. Svou kampaň začíná na jihu země Arbor'al v podhůří Anduranských hor.

Scénář: Podhůří Anduran

Podmínky vítězství: Ovládni všechna města. Spazz se všemi svými kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 15. úroveň.

Popis mapy: Spazz Maticus začíná svou invazi útokem na podhůří Anduranských hor, kde je plno důležitých surovin. Podhůří hlídají hrdinové Erutana Revola a rozhodně se ho nechtějí vzdát. Pokud chce Spazz toto území získat, musí ho dobýt silou.

Animace: Jakmile získal královský post na ostrovu národa Orilios, rozhodl se král Spazz Maticus rozšířit své teritorium tím, že zabere na suroviny bohaté podhůří Anduranských hor. Toto podhůří chrání elfí ochránci krále Erutana a různí tvorové zde žijící chtějí zabránit lidem, aby zde cokoliv těžili. Aby Spazz zabral toto území, bude muset porazit všechny elfí obránce, kteří zde žijí.

Den 1,

Dorazili jsme do podhůří Anduran. Náš bývalý král se dohodl s Erutanem, králem Arbor'alu, že nám Erutan dovolí pomalu a opatrně těžit síru, pokud v tomto regionu nebudeme žádným způsobem narušovat život v přírodě. Ale dnes je už tato úmluva minulostí. Co budeme chtít, to si sebereme, a jakákoliv rostlina nebo zvíře, které se nám připlete do cesty, bude minulostí.

Den 22,

Vypadá to, že Erutan sem poslal jednoho ze svých hlídačů, aby se se mnou vypořádal. Měl bych mít k dispozici něco kolem dvou týdnů, než bude připraven na mě zaútočit; musím ten čas za každou cenu využít.

Den 36,

Erutanův hrdina musí být už teď připraven k útoku. Jsem si celkem jistý, že použije svou druidskou magii k vytvoření průchodu mezi stromy na severu, aby mohl na mě zaútočit. Měl bych být schopen využít toho průchodu, abych se mu podíval na zoubek. To možná ani nečeká.

Den 57,

Divné... Od Erutana jsem očekával mnohem větší odpor, než teď zrovna předvádí. Moji zvědové hlásí, že se jeho jednotky podle všeho vypořádávají s nějakou hrozbou na východě. Zřejmě bojuje proti vojskům barona Von Tarkina v Korresonu. Ten bude hrozbou asi příště, protože to zrovna budu dobývat území blízko jeho teritoria. Erutanovy armády mi alespoň poskytnou příjemné rozptýlení.

Scénář: Rezavá poušť

Podmínky vítězství: Znič červeného hráče a přesvědč krále megadraků, aby ti pomohl. Spazz se svými kouzly, dovednostmi a zkušenostmi bude přenesen do další mapy. Všichni tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 22. úroveň.

Popis mapy: Spazz musí nejen obsadit Rezavou poušť a zabrat velká ložiska kamení, která v ní leží, ale také potřebuje získat podporu krále megadraků, který žije v údolí této pouště. Toto území leží na okraji panství barona Von Tarkina, a proto je pravděpodobné, že bude hlídáno nejenom zdejší zuboženou populací, ale také nemrtvými služebníky Tarkina.

Animace: Když Spazz Maticus obsadil celé podhůří Anduranských hor, obrátil svou pozornost k Rezavé poušti, která je bohatá na kamení. Rezavá poušť obsahuje nejen významná ložiska kamení, ale je také domovem známého krále megadraků. Spazz potřebuje místní zásoby kamení, aby podpořil svou dobyvačnou kampaň, a tak vymyslel plán na získání podpory a pomoci krále megadraků. V cestě mu teď stojí jenom zubožená populace kočovnických válečníků a nájezdnické armády nemrtvých, které patří Von Tarkinovi.

Den 1,

Dorazil jsem do Rezavé pouště. Poničení této krajiny se může rovnat snad jen bohatství kamení, které se zde těží. Abych vybudoval armády, budu potřebovat vskutku masivní zásobu kamení a tento lom je největší a nejmíň chráněnou lokalitou v okruhu stovek mil. Očekávám, že baron Von Tarkin nebude příliš nadšený z toho, když mě tu objeví, ale pokud zaútočím se svými vojsky rychle, bude všechen jeho odpor zbytečný.

Den 7 (opakuje se každých 7 dní),

Dnes dorazila nová dodávka síry z podhůří Anduranu.

Den 29,

Moji zvědové mi dnes oznámili, že baron Von Tarkin a většina jeho vojáků je zabrána do boje na severu. Vypadá to, že nebojuje proti Erutanovi, jak jsem si dříve myslel, ale že oba bojují proti mírumilovnému národu země Channon. Nedokážu si představit Erutana a Von Tarkina jako spojence, takže budu muset předpokládat, že to je zajímavá shoda náhod. Musím rychle zabrat tuto oblast a přemístit své vojáky do Channonu... Pokud bych měl štěstí, mohl bych jedním útokem zničit nejen armádu Channonu, ale také Erutana a Von Tarkina.

Scénář: Průchod u řeky Frostrift

Podmínky vítězství: Obsaď město jménem Tábor u řeky Frostrift. Spazz se svými kouzly, dovednostmi a zkušenostmi bude přenesen do další mapy. Všichni tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 28. úroveň.

Popis mapy: Nyní když má Spazz podporu megadraka a dostatek nejdůležitějších surovin, aby mohl postavit požadovanou armádu, doufá, že se dostane do severních regionů Channonu přes průsmyk u řeky Frostrift. Tento průsmyk je hlídán velmi dobře opevněným táborem, který má na starost rytíř Luther d' Walt. Spazz musí najít způsob, jak vyřadit z provozu obranu tábora, a poté ho obsadit a získat pro sebe.

Animace: Spazz už má dostatečně zajištěné zásobování a za spojence megadraka, a tak se nyní začal zajímat o Rylos, hlavní město říše Channon. Průsmyk u řeky Frostrift je jedinou cestou v okruhu několika stovek mil. Možná proto je hlídán velmi dobře opevněným táborem, kterému velí Luther d' Walt, rytíř z Channonu. Spazz musí najít způsob, jak zneškodnit vnější obrany tábora a poté ho zabrat, aby umožnil svým vojákům přístup do severních oblastí Channonu.

Den 1,

Vybudovali jsme naši základnu právě tady, v údolí řeky Frostrift. Abychom se dostali do samotného Channonu, potřebujeme obsadit tábor u řeky Frostrift. Nicméně, odtud k němu nevede žádná přímá cesta... Budu muset najít jiný způsob, jak se do tábora dostat. Moji zvědové našli celkem velký národ trpaslíků, který sídlí na severu této oblasti. Možná bych je mohl 'přesvědčit', aby mi s mým úkolem malinko pomohli.

Den 7(opakuje se každých 7 dní),

Dnes dorazily zásoby síry z podhůří Anduranských hor a kamení z Rezavé pouště.

Závěrečná animace: Průsmyk u řeky Frostrift je dobyt a máme dostatek surovin na podporu armády. Spazz Maticus proto teď směřuje přímo do srdce Channonu, aby zaútočil na jeho hlavní město Rylos. Jeho plánem bylo zabít všechny channonské obránce a dorazit zbytek útočících armád Erutana a Von Tarkina. Tento plán však nevyšel na sto procent. Zdá se, že později nastane ještě několik komplikací.

Kampaň: Barbarské hordy (Zpět na obsah)

Barbar Mongo, který je nejstarším synovcem krále, je vyslán ze své severní domoviny přes velké moře, aby si podrobil království Channon a vznesl nárok na země, kterým bude jednoho dne vládnout. Jeho hlavním cílem je zářivé hlavní město Rylos.

Scénář: Protivníci

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš obsadit města Severní útulek a Borová řeka. Dobyvatel Mongo si do dalšího scénáře přenese své dovednosti (a kouzla, pokud nějaká získá). Tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 15. úroveň.

Popis mapy: Po vylodění na severních ledových březích Channonu bude Mongovým prvním úkolem zabezpečit tuto oblast tak rychle, jak jen to bude možné, aby zabránil šíření zpráv o jeho invazi na jih. Mohla by mu pomoci zapomenutá barbarská základna, pokud s ní naváže kontakt.

Animace: Tento příběh sleduje pokusy nejstaršího synovce krále a dědice trůnu barbara Monga při rozšiřování severního království. Tak jako každý dědic před ním i Mongo musí čelit zkouškám, aby prokázal, že bude důstojným vládcem. Jeho úkolem je překonat velké severní moře a vést invazi do země Channon, vzkvétajícího království, které by mohlo být znamenitou odměnou pro budoucího krále.

Den 1,

Dva týdny plavby přes moře byly dlouhé a nesnadné. Ale moci nakonec ucítit pod nohama pevnou zemi a nadechnout se vůně cizího venkova za tu cestu stálo. Tvůj strýc, který je zároveň králem, si tě vybral, abys stál v čele invaze do Channonu, protože to budeš právě ty, kdo ho jednoho dne vystřídá na trůnu. Šance předvést se králi v tom nejlepším světle se neodmítá. Neodmítl jsi ani svou první šanci bojovat s nejnovější národní zbraní - ďáblorožcem. Dvě z těchto bestií absolvovaly cestu s tebou a měly by ti pomoci rychle ovládnout tuto oblast. Ovšem za předpokladu, že je dokážeš na bojišti kontrolovat. Je velká škoda, že sis jich nemohl na cestu vzít více, ale jistě ještě nějací ďáblorožci časem posílí tvou barbarskou hordu.

Uplynuly už generace od doby, kdy lidé tvého národa naposledy stanuli na půdě chanonského království. Tehdy na tom území postavili pevnost, ale již dlouhé roky s ní není žádné spojení. Tvým prvním úkolem bude najít ji. Pokud mapy nelžou, měla by ležet několik dnů cesty do vnitrozemí směrem na jihozápad od místa, kde ses vylodil. Také je známo, že v této oblasti se nacházejí dvě nejvzdálenější města Channonu. Tato města spolu s dalšími budou použita jako výchozí body tvé invaze a budeš je muset obsadit rychle, dříve než budou moci poslat varovné zprávy dalším městům na jihu.

Pokračuj dále, Mongo, ať je tvůj lid na sebe pyšný!

Den 4,

Dnes ráno ti tví rádci přinášejí jak dobré, tak i špatné zprávy. Dobrou zprávou je, že v tomto regionu patří Channonu stále jen dvě města - Severní útulek a Borová řeka. Špatnou zprávou je, že obě už byla nedávno napadena, a proto již poslala na jih do vnitrozemí žádost o posily. Nikdo si není jistý, kdo a proč tato města napadl, a tak tví zvědové a špioni hledají další stopy.

Den 8,

Nikdo neříkal, že život dobyvatele patří mezi ty lehčí. Za neznámých okolností se dokonce blízko břehu potopily dvě lodě, které ti zrovna přivážely zásoby. Jedinou stopou je několik velmi ohořelých trosek z lodí, barelů a beden, které byly vyplaveny na břeh a nesou přitom pečeť tvého krále Bolingara. Přikázal jsi svým hlídkám, aby okolí měly neustále pod dohledem.

Den 15,

Novinky, které ses dozvěděl dnes ráno, jsou vskutku znepokojující. Zjistil jsi, že král Bolingar poslal k invazi na Channon další vojsko, které je vedeno jeho druhým nejstarším synovcem a tedy tvým vlastním bratrancem, Otookem! Jeho vojenské jednotky zde zakotvily jen pár dní po tobě a hned si vybudovaly svou tvrz na západě. Ale proč král vyslal dvě invazní vojska? To ti snad nevěří? Jsi přece nejstarší! Jednoho dne se staneš králem!

Den 22,

Když jsi zjistil, že se zde ocitl i tvůj bratranec, poslal jsi k němu posla, abys zjistil, proč je vůbec tady v Channonu. Dnes se tvůj posel vrátil a má zprávy, kterých ses skoro nejvíce obával. Otooka skutečně poslal samotný král, ale jeho úloha je jiná než invazní - má být výzvou pro tebe! Kdokoliv z vás první zabere dvě channonská města, bude tím, kdo povede invazi. Ten druhý pak bude donucen potupně odejít domů! Taková drzost! Taková potupa!

Dobrá. Tak budiž. Králi i svému bratranci Otookovi udělíš lekci, na kterou OBA nadosmrti nezapomenou! Jsi přece Mongo! Nejenže jako první zabereš ta dvě města, ale také porazíš svého bratrance a ještě ke všemu ho domů pošleš v okovech!

Den 28,

Dnes do města Jižní odpočívadlo dorazil posel od tvého bratrance s nabídkou míru. Bratranec ti nabízí, že nerozdrtí tvá ubohá vojska, pokud budeš souhlasit s okamžitým naloděním a vrátíš se domů. Ty na oplátku doufáš, že velká hromada behemotího trusu, kterou si bratranci po poslovi nechal doručit, dostatečně jasně vyjádří tvou odpověď na jeho nabídku.

Den 29,

Tví vyzvědači ti oznamují, že tvůj bratranec ztropil velký povyk, když se vrátil jeho posel. Zdá se, že tvá odpověď na jeho mírovou nabídku měla přesně opačný účinek, než jsi zamýšlel.

Den 43,

Tvá invaze trvá již šest týdnů a ty jsi ještě neovládl dokonce ani nejslabší oblast regionu v celém Channonu. Snad má tvůj bratranec pravdu a ty by ses měl vrátit domů!

Den 57,

Už dva měsíce trvá tvá invaze a ještě nejsou vidět žádné výsledky. Tak něco dělej!

Den 71 (opakuje se každých 14 dní),

Pořád jen odpočíváš a dáváš si načas. Přitom každým dnem, který uplyne, sílí obranyschopnost severního Channonu. Buď jsi zešílel, nebo se v nich snažíš vzbudit nějaké naděje. Jsi dobyvatel - tak jdi dobývat!

Scénář: Velká zeď

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš dobýt města Západní jezero, Vysoká brána a Jezerní výhled. Dobyvatel Mongo si do dalšího scénáře přenese své dovednosti (a kouzla, pokud nějaká získá). Tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 22. úroveň.

Popis mapy: Dalším úkolem Monga je najít cestu přes velkou zeď, která se táhne na míle daleko přes úpatí hor severního Channonu a obsadit všechny osady ležící na druhé straně.

Animace: Když Mongo usmrtil svého rivala a ukázal, že on je skutečným vládcem barbarské hordy, pokračuje v invazi do Channonu. Nicméně ho čeká další výzva. Ocitne se ve stínu obrovské zdi, která zde stojí již po generace a táhne se míle a míle podél celé linie směru invaze. Vypadá to, že to království není tak nepřipraveno, jak si Mongo původně myslel.

Den 1,

Rozjařený úspěchy na severu jsi nařídil, aby byly postaveny nové tábory. Ty mají posloužit jako výchozí body pro zásobování, které sem dorazí po moři. Podle tvých informací jsou další jižní výběžky hor sestupující do nížin využívány hlavně pro farmaření. To je dobrá zpráva, protože budeš potřebovat zemědělskou půdu pro nakrmení svých rostoucích hord.

Jakkoli se to zdá zvláštní, dosud jsi skoro nenarazil na žádný vážnější odpor. Je pravda, že oblast, kterou ovládáš, je řídce zalidněná, ale jsi si jist, že obyvatelé měst Severní útulek a Borová řeka jistě podali zprávu o tvé invazi. Tak kde je potom armáda Channonu?

Zatímco se dávalo dohromady nové tábořiště, vyslal jsi na jih své vyzvědače, aby se tam trochu porozhlédli. Všichni se bohužel vrátili s nepříjemnými zprávami - podél posledního hřebenu horského výběžku se na každou stranu na míle daleko táhne masivní, několik generací stará zeď. Je ti jasné, že to není první invaze v této části království. Než budeš moci ve své invazi pokračovat, budeš muset najít cestu, jak se dostat přes zeď. Je tu však i světlá stránka věci - přinejmenším teď víš, proč ti naproti nepřišlo žádné vojsko.

Den 4,

Vyslal jsi své zvědy do vzdálenosti dvaceti mil na východ a na západ. Všichni se vrátili s tím, že nezahlédli žádnou bránu, skulinu nebo konec zdi. Je ti jasné, že jestli má tvá invaze pokračovat, budeš muset najít způsob, jak se dostat buď přes, pod nebo skrz zeď.

Den 8,

Zatímco pokračuješ ve hledání způsobu, jak dostat armádu za zeď, podařilo se ti během posledních pár nocí dostat přes zeď alespoň pár zvědů. Když začínají první z nich podávat zprávy, jsi přinejmenším schopen dovědět se alespoň částečně, co se nachází na jih od zdi.

Jak jsi doufal, v této oblasti se skutečně nachází úrodná zemědělská půda. Tři nejblíže položená města - Západní jezero, Vysoká brána a Jezerní výhled, jsou tichá a pokojná a přinejlepším vlastní jen malé posádky. Nejlepší zprávou, kterou jsi ještě slyšel je, že od zdi směrem na jih nemá nikdo ani zdání o tvé přítomnosti. Takže pokud by ses mohl rychle dostat za zeď, měl bys na své cestě jen malé zdržení.

Den 15,

Poslední zpráva z míst jižně od zdi je vynikající - neexistují žádné známky toho, že by o tvé přítomnosti někdo věděl. Teď se jen potřebuješ dostat na druhou stranu dříve, než se situace změní.

Scénář: Ničitelé spojenectví

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš dobýt hrad Říční výhled. Dobyvatel Mongo postoupí do závěrečné kampaně se svými dovednostmi (a kouzly, pokud bude nějaká mít). Tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 28. úroveň.

Popis mapy: Uvnitř samotného Channonu probíhá invaze. Mongo musí zabrat hrad Říční výhled bez ohledu na zprávy o existující válce a hrdinných obráncích. Je to největší pevnost na severu a vlastně i poslední úkol, který na něj čeká, než vyrazí na samotné hlavní město Channonu, Rylos.

Animace: Se severními městy pod svou kontrolou byl Mongo schopen posílit svou pozici a rozdrtit vojska Channonu, hned jak dorazila. Když se mu povedlo vyřadit hlavní vojsko, v cestě jeho invazi by měla stát už jen malá opozice. Rychlý úder by mohl nyní zastihnout Rylos beznadějně nechráněný!

Den 1,

Čtrnáct dní po vítězství ve městě Vysoká brána dospěla tvá armáda k východní břehu řeky Dragonveil. Podle očekávání proběhla cesta bez problémů. Ale terén je čím dál víc zalesněný, takže sis vybral místo pro vybudování nového tábora a vyslal zvědy na průzkum.

Vzhledem k příkrým břehům a velké hloubce vody téměř po celé délce toku je v podstatě nemožné dostat se na druhou stranu. Výjimkou jsou místa, kde je přes řeku postavený most. Dále na jihu je menší říčka, která vtéká do Dragonveil, a je i stejně tak obtížně překonatelná. Směrem na západ na kopci, pod kterým se obě řeky slévají, se tyčí hrad Říční výhled, který je teď tvým hlavním cílem. Symbolizuje sílu channonských severních teritorií, a protože je obklopen řekami, je i klíčovým místem, které ti dovolí kontrolovat přístupové cesty na sever. Ať už se stane cokoliv, budeš muset tuto pevnost dobýt.

Po utáboření a odpočinku své armády jsi připraven vyrazit. Jako dárek dostáváš zprávu, že byla úspěšně dokončená stavba chlévu bestií, kde budou drženi ďáblorožci do doby, než si je budeš chtít najmout. Takové zprávy by se mohly objevovat častěji!

Den 8,

Tví vyzvědači začínají přinášet zprávy, že Channon několik posledních měsíců bojuje proti jižnímu království a že se také musel vypořádávat s několika neznámými "incidenty" podél svých západních hranic, zahrnujících také sousední elfské království. Jestliže jsou tyto informace pravdivé a Channon musel rozštěpit svá vojska, potom načasování tvé invaze nemohlo být lepší!

Den 15,

Dnes ses dozvěděl, že velitel hradu Říční výhled, sir Dannos, vyrazil shánět nové dobrodruhy a vypsal velkou odměnu na tvé dopadení. Dobrá! Snad nyní budeš konečně moci čelit přiměřeným protivníkům!

Den 22,

Od svých vyzvědačů ses dozvěděl, že na výzvu sira Dannose zareagovalo mnoho dobrodruhů - od hrdinů až po žoldáky. Nyní všichni jdou po tobě, aby tě dostali. Několik slabochů již bylo vyřazeno konkurenčními lovci odměn, ale pořád ještě existuje přinejmenším jedna velmi dobře organizovaná skupina, která na tebe číhá v záloze. Opatrnost je proto nezbytná.

Den 29,

Pověsti skutečně nelhaly. Boj mezi Channonem a královstvím zvaným Korresan má doslova vojska života a smrti proti sobě. Zatím ještě nevíš, kdo má v tomto boji navrch, ale tvým vyzvědačům se povedlo zjistit, že převážná část armády Channonu se nachází na jihu, ponechaná jako ochrana pro síly povolané zepředu a poslané tvým směrem. Při slabém odporu máš pocit, že tvůj pochod na Rylos bude bezvýznamným vítězstvím.

Téměř.

Den 43 (opakuje se každých 14 dní),

Musíš si pamatovat, aby ses nenechal rozptylovat hrdiny, kteří se pokoušejí získat odměnu vypsanou na tvou hlavu. Dokonce i kdybys je všechny rozdrtil, přece by splnili svůj účel - zpomalí tvůj postup a je větší šance, že bude povoláno více sil z války na jihu.

Závěrečná animace: Následně po úspěšném obléhání hradu Říční výhled je Mongova armáda schopna odstranit poslední zbytky vojsk Channonu na severu a začít se připravovat k poslednímu výpadu na město Rylos. Mongův úspěch byl velkolepý, ale poslední zkouška ho teprve čeká.

Kampaň: Velkolepý (Zpět na obsah)

Království Channon prý zná tajemství nesmrtelnosti, ale nechce jej nikomu prozradit. Mysterio Velkolepý, největší z mágů a vládce sousedního království Qassar, se vydává na dobrodružnou výpravu za poznáním tohoto tajemství.

Scénář: Všechny indicie ukazují na Channon

Podmínky vítězství: K dosažení vítězství musíš zjistit, kam království Channon ukrylo tajemství nesmrtelnosti. Mysterio Velkolepý spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 15. úroveň.

Popis mapy: Pátrání po tajemství nesmrtelnosti zavedlo Mysteria až do odlehlé oblasti království Channon, jenž přímo sousedí s jeho vlastním královstvím Qassar. Mysterio si je jist, že některé město v této oblasti určitě ukrývá hledané informace.

Animace: Mysterio Velkolepý strávil celý život honbou za poznáním a mocí a nyní se snaží nalézt to poslední, co mu ještě chybí k dokonalosti - nesmrtelnost. Nedávno se doslechl, že klíč k tomuto tajemství má království Channon, ale to mu ho odmítlo vydat a dobře ho před ním ukrylo. Po selhání diplomacie tedy Mysterio Velkolepý nemá jinou možnost, než svého cíle dosáhnout násilím.

Den 1,

Ty, Mysterio Velkolepý, jsi dost možná nejstarším člověkem na světě. Ve tvém království Qassar již dokonce není nikdo, kdo by osobně pamatoval tvůj nástup k moci. Svůj dlouhý život jsi strávil honbou za poznáním a mocí a tvé tělo i duše jsou i po všech těch letech ve velmi dobré kondici. Přesto tě však soustavně trápí fakt, že jednou by mohl přijít den, kdy tento svět opustíš. Jsi vznešený a velkolepý, ale jedna schopnost ti přece jen chybí... nesmrtelnost.

Je zde však malý paprsek naděje. Daleko na jihozápadě sousedí s tvou zemí království Channon. Žijí v něm mírumilovní lidé, jenž většinou uctívají magii života. Nedávno jsi se dozvěděl, že lidé z tohoto království objevili tajemství nesmrtelnosti. Projevil jsi zájem o jeho prozrazení, ale dostalo se ti negativní odpovědi i přesto, že jsi výměnou nabízel tolik bohatství a půdy, že by se z toho uživilo celé menší království. Zástupci Channonu ti později řekli, že tajemství nesmrtelnosti je příliš nebezpečný objev, než aby jej bylo možno rozšířit mezi lidi. Proto prý bylo ukryto tak dobře, aby jej už nikdy nikdo neobjevil.

Když tedy diplomacie selhala, rozhodl ses, že se pokusíš najít tajemství sám. Nakonec, jsi přece Mysterio Velkolepý. Po krátkém bádání a řádné dávce "přemlouvání" správných lidí na správných místech tě pátrání zavedlo do odlehlého kraje Channonu, který se nachází přímo za hranicemi tvého království. Bylo to od Channoňanů vychytralé, že schovali informace přímo pod tvým nosem, ale ani to jim nepomohlo. Ty se totiž nenecháš zastavit ničím.

Den 8,

Nejnovější poznatky a indicie ukazují, že jeden z pěti hradů na území hned za tvými hranicemi pravděpodobně ukrývá to, co hledáš. Nyní už stačí pouze zjistit, který z nich to je. A v nejhorším je vždycky můžeš dobýt všechny.

Den 15,

Tví špehové se pokusili proniknout do všech pěti hradů a zjistit, který z nich ukrývá kýžené informace, ale tamější hradní pánové byli velmi opatrní na to, co říkají, a tak ses nic nového nedověděl. K dosažení svého cíle tedy budeš muset použít "jiné" metody. Koneckonců, je už dlouho, co jsi nepoužil sílu k dosažení vznešeného a opravdu důležitého cíle.

Scénář: Pátrání po věži

Podmínky vítězství: Pro dosažení vítězství musíš nalézt cestu do tajemné věže a získat v ní tajemství nesmrtelnosti. Mysterio Velkolepý spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do další mapy. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 22. úroveň.

Popis mapy: Mysterio Velkolepý musí naplno využít všechny své schopnosti k průzkumu divočiny okolo Senjakského moře a nalezení cesty do tajemné věže.

Animace: Jakmile se Mysterio Velkolepý dověděl, kde se nachází tajemná věž, odcestoval na jih až ke břehům Senjakského moře do pusté a nezkrotné divočiny obývané zuřivými domorodými kmeny. I on sám věděl o tom kraji jen velmi málo, ale bylo zřejmé, že jeho odlehlost a nehostinnost z něj dělá ideální úkryt pro jakékoliv tajemství.

Den 1,

Poslední tři týdny jsi strávil jízdou na jih do kraje Suldussar, pusté a nezkrotné divočiny na břehu Senjakského moře. O této oblasti toho mnoho nevíš. Četl jsi pouze příběhy několika lidí, kteří sem v minulosti zavítali a měli to štěstí, že tuto návštěvu dokázali přežít. Všechny příběhy měly jedno společné - tato oblast je extrémně nebezpečná. Když tak nad tím přemýšlíš, je to skutečně výborné místo k ukrytí něčeho, co nemá již nikdy nikdo najít.

Kmeny, které zde žijí, jsou známy svou zuřivostí a pouze několik osad na samých hranicích Suldussaru je natolik civilizovaných, že zde může probíhat obchod s okolními oblastmi. Pokud tedy chceš získat nějaké informace o tajemné věži, měl bys hledat právě tam. Ačkoliv bys zdejší kmeny patrně dokázal porazit, bude lepší se s nimi do boje nepouštět. Jednak nevíš, zda je třeba ještě nebudeš potřebovat a navíc ochotný služebník je vždy lepší než násilím vytvořený otrok.

Vyhledej Suldarie a zjisti, co vědí.

Den 4,

K tvému velkému překvapení navštívil dnes ráno tvé tábořiště člen kmene Suldari. Když se přesvědčil, že skutečně jsi Mysterio Velkolepý, oznámil ti, že kmeny v Suldussaru udělají vše pro to, aby ti zabránily v nalezení toho, co hledáš. Pobouřen takovou nestydatostí jej okamžitě podrobíš tvrdému výslechu. U Suldariu tedy zjevně svých cílů diplomatickou cestou nedosáhneš.

Den 8,

Ze suldarijského posla se ti při výslechu nepodařilo dostat téměř žádné informace. Jestli jsou ostatní obyvatelé tohoto kraje stejně nepoddajní jako on, a zatím vše nasvědčuje tomu, že jsou, pak budeš k vyřešení svého problému potřebovat nějaký kreativní nápad. Aby to bylo ještě horší, ztratil jsi kontakt s několika svými zvědy a problémem číslo jedna se tak pro tebe stává nedostatek jakýchkoliv informací. Nesnášíš, když pořádně nevíš, co se děje okolo tebe, a jestli zmizí ještě další špehové, budeš dočista jako slepý. Jsi vskutku v nezáviděníhodné situaci, ale Mysterio Velkolepý si přece dokáže poradit se vším.

Den 15,

Ačkoliv jsi ztratil kontakt s dalšími svými zvědy, podařilo se ti konečně zjistit něco užitečného. Po celém tomto regionu proudí silná magie, která je koncentrována v několika studánkách síly, ze kterých ji pak čerpají kmeny Suldariů. Navíc se zdá, že stejná magická energie nějakým způsobem ukrývá či chrání tajemnou věž, kterou hledáš.

Nuže, uvidíme, jak silní budou obyvatelé Suldussaru poté, co tyto křehké studánky zničíš.

Den 22,

Jedem ze tvých zvědů se dnes vrátil s výbornou zprávou. Domnívá se, že na severozápadě objevil tajemnou věž, která má ukrývat tajemství nesmrtelnosti. Kromě toho ti řekl, že suldussarské kmeny jsou značně nepřátelské, což je také důvod, proč mu cesta zpět k tobě trvala tak dlouho. Co se týče vlastní věže, je to přesně, jak jsi očekával. Vstup do ní je chráněn magickou bariérou.

Nyní tedy alespoň víš, že magické studánky síly je nutno bezpodmínečně zničit. A kdo ví, možná tím budou zničeni i ti drzí Suldariové.

Den 29,

Dnes jsi dostal podivnou zprávu z domova. Zdá se, že vykradači hrobů z Korresanu, země, jenž na jihu hraničí s tvým královstvím, nedávno zaútočili na archeologické naleziště na naší straně hranic a pobili zde všechny archeology. Tato zpráva je zajímavá už proto, že celé naleziště jsi již dávno důkladně prozkoumal a archeologové zde zůstali jen pro případ, že při prvním ohledání bylo něco přehlédnuto. Ztráta archeologů tě vůbec netěší, ale mnohem více tě trápí důvod tohoto nepřátelského aktu.

Co jen mohlo vládce Korresanu, barona Von Tarkina, přimět k tak drzému a troufalému činu? Tak či tak, se svými jižním "přáteli" se vypořádáš teprve poté, co dokončíš svůj úkol zde v Suldussaru.

Scénář: Velkolepá pomsta

Podmínky vítězství: K dosažení vítězství musíš vyhnat armádu Channonu z této oblasti a prohlásit ji za svou vlastní. Mysterio Velkolepý spolu se všemi kouzly, dovednostmi a zkušenostmi postoupí do závěrečné kampaně. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 28. úroveň.

Popis mapy: Mysterio Velkolepý je rozzuřen podvodem, který na něj Channoňané zosnovali, vyhlásil jim válku a vydal se na válečné tažení, jehož cílem není nic menšího, než samotné hlavním město Rylos. Oblast okolo hory Nokilli, kousek na západ od Rylosu, je velmi bohatá na přírodní zdroje, což z ní dělá vynikající možnou válečnou kořist.

Animace: Mysteria Velkolepého rozzuřil podraz, kterého se vůči němu Channoňané dopustili, a rozhodl se zaútočit na jejich království. V duchu si slíbil, že se nezastaví, dokud nebude stát v paláci hlavního města Rylos, kde mu všichni ti, kteří se mu pokusili postavit, tvrdě zaplatí za svou opovážlivost.

Den 1,

Vůdcové Channonu byli blázni, když si mysleli, že tě mohou jen tak podvést. Kdyby se s tebou před několika měsíci přátelsky podělili o své objevy, mohl mezi vašimi královstvími ještě dlouho panovat mír. Nejenže odmítli, ale navíc se tě pokusili podvést a dokonce zabít. Tentokrát již nebude žádné vyjednávání a žádná diplomacie. Channon bude dobyt a jeho půda, bohatství i všechna tajemství budou tvá.

Prozatím ses setkal jen s minimálním odporem a tvé tažení tak postupuje velmi rychle. Všude se však hovoří o velké válce v okolních zemích. Jak se přibližuješ k hlavnímu městu Channonu, do cesty se ti staví větší a větší skupinky nepřátelských bojovníků a tvůj postup je čím dál pomalejší. Proto ses rozhodl stočit své tažení směrem k hoře Nokilli, kolem které se rozkládá oblast bohatá na přírodní zdroje. Ta slouží království Channon jako hlavní zdroj zásob a jejím dobytím zasadíš nepříteli těžkou ránu.

Rozhodl ses rozdělit svou armádu a zaútočit na nepřítele ze dvou stran. Tvá nejlepší velitelka se přibližně s polovinou armády vydala na sever, kde vybudovala vojenský tábor. Tvým plánem je rychlým a tvrdým úderem ze dvou stran zastihnout nepřítele nepřipraveného. Oblast bude pravděpodobně velmi dobře hlídána, ale to není nic, s čím by si Mysterio Velkolepý neporadil.

Den 2,

Zdá se, že přinejmenším jeden velitel na hoře Nokilli věděl, že přicházíš. Mnoho dolů na severu oblasti bylo opuštěno či zničeno. Některé z nich tedy sice nebudeš moci sám využít, ale i tak to pro tebe znamená první vítězství, neboť o ně současně přišel i nepřítel.

Den 8,

Význam této oblasti je ještě větší, než sis původně myslel. Na úpatí hory Nokilli se nachází půl tuctu pevností, které jsou nejen těžebními základnami, ale i výcvikovými centry channonské armády. Ztráta těchto hradů bude pro království Channon doslova zdrcující.

Den 15,

Stále častěji slyšíš zvěsti o bojích v okolních zemích. Zprávy hovoří o nájezdech ze zámoří, silách přírody, jež zešílely, a běsnících armádách smrti. Nezdá se ti, že by situace mohla být až tak špatná, současně však máš na paměti staré rčení, že v každé zvěsti je alespoň zrnko pravdy. Jaká je však celá pravda, můžeš momentálně jen odhadovat.

Den 29 (opakuje se každých 28 dní),

Doslechl ses, že království Channon posílá do oblasti hory Nokilli nové posily. Musíš si tedy pospíšit a zvítězit zde dříve, než sem dorazí.

Závěrečná animace: Nyní, když má pod kontrolou všechny pevnosti na úpatí hory Nokilli, může Mysterio Velkolepý obrátit svou pozornost na hlavní město Rylos. Jeho dobytí je již jen otázkou času stejně jako získání tajemství nesmrtelnosti!

Kampaň: Co je moc, to je moc (Zpět na obsah)

Erutan Revol dospěl k názoru, že lidem z Channonu bylo až příliš dlouho umožněno ničit lesy. Teď přišel čas dát jim ochutnat jejich vlastní medicínu a zaútočit na ně. Dobytím jejich hlavního města uřízne tu hadí hlavu - doufejme, že nadobro.

Scénář: Umění přesvědčování

Podmínky vítězství: "Přemluv" další druidy, aby se přidali k tvému boji, obsazením všech jejich měst. Dále odstraň z této oblasti bojovníky Channonu. Erutan Revol postoupí do dalšího scénáře se všemi svými dovednostmi a kouzly. Všichni tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 15. úroveň.

Popis mapy: Válka začala! Jsou slyšet zvěsti o mnoha zvěrstvech, která lidská vojska páchají na jeho milovaném lesu. Erutan Revol slibuje, že si odplatou podrobí celý Channon. Prvním krokem je spojit plaché druidy v této části lesa a ukázat jim ten správný způsob jak jednat s hanobiteli lesa.

Animace: Ochránce Arbor'alu Erutan Revol, unavený neustálým ničením svých milovaných lesů, se rozhodl odstranit problém přímo u jeho zdroje - dobytím lidské říše Channon. Jeho prvním úkolem je přesvědčit vlastní národ o tom, že válka je jedinou cestou, jak toho dosáhnout.

Den 1,

Ráno ses probudil zbrocen studeným potem z noční můry, že všechny lesy na celém světě byly pokácené nebo vypálené. Tehdy sis uvědomil, že přišel čas na válku proti lidem, na útok na hlavní město Channonu a jeho dobytí. Ale nejprve potřebuješ podporu druidů a hraničářů Arbor'alu. Jsi si jistý, že je dokážeš "přesvědčit", aby se přidali na tvou stranu.

Den 7 (opakuje se každých 7 dní),

Tvá armáda prohledala lesní porost (postavení lesní pily v tomto prastarém lese by bylo svatokrádeži) a povedlo se jí nalézt 14 jednotek dřeva.

Scénář: Posvátné údolí

Podmínky vítězství: Ovládni všechna města na mapě. Do dalšího scénáře si Erutan Revol přenáší své dovednosti a kouzla. Tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 22. úroveň.

Popis mapy: Posvátné údolí druidů na cestě do hlavního města Channonu Rylos je obleženo armádami lidí a barbarů. Znesvěcení posvátného lesa nečistýma rukama nemůže být tolerované! Poraz všechna vojska v této oblasti, aby již nikdy více nemohla znesvětit toto údolí!

Animace: Erutan Revol po svém úspěchu při sjednocení druidů Arbor'alu vyrazil na Channon. Po cestě slyší zvěsti, že posvátnému údolí hrozí zkáza od lidí. To v žádném případě nemůže připustit; posvátné údolí musí být za každou cenu zachráněno.

Den 1,

Po příchodu do této krajiny jsi vyslal zvědy, aby objevili a získali informace o Posvátném údolí v této oblasti. Povídá se, že lidé a barbaři používají nástroje ze samotného Posvátného háje, a to ty přece nemůžeš připustit! Všechny je čeká porážka a krutý trest!

Den 2,

Zvědové ti oznamují, že vojska v této oblasti postavila posádku, která hlídá vstup do údolí. Zprávy naznačují, že v údolí se nachází nějaký mocný artefakt. Posádka je bohužel těžce opevněna; snad existuje nějaký způsob, jak její obranu oslabit...

Scénář: Hněv přírody

Podmínky vítězství: Zaber město jménem Ginvil. Máš na to 140 dní, než dorazí posily obránců. Erutan Revol se všemi svými dovednostmi a kouzly postoupí do závěrečné kampaně. Tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 28. úroveň.

Popis mapy: Jediná věc, která tě dělí od hlavního města království Channon, Rylosu, je velmi dobře opevněné město jménem Ginvil. Nejenže má zhoubný vliv na zemi kolem, ale při jeho budování byly vykáceny všechny stromy, které ho obklopovaly. Zničíš ho, protože ti stojí v cestě. Dostaň se za každou cenu do Ginvilu a ukaž těm, kteří tam žijí, co je to pravý hněv přírody!

Animace: Posvátnému údolí nyní již nehrozí žádné nebezpečí. Erutan Revol soustřeďuje celou svou pozornost na Channon. Obchodní centrum této oblasti se nachází ve městě Ginvil, které bylo postaveno na úkor okolní krajiny. Erutan Revol to nemůže vystát. Než vyrazí na hlavní město Rylos, osvobodí to místo od lidí. Budou krutě platit za všechno, co tu zničili!

Den 1,

Tak blízko a zároveň tak daleko. Hlavní město je už na dosah ruky, ale v cestě ti ještě stále stojí jedno lidské město. Ginvil představuje vše, co nenávidíš. Bylo postaveno, aby lidská rasa expandovala po celé zemi a aby mělo místo na růst, tak lesy, které ho dřív obklopovaly, byly vykáceny. Porážkou těch, jež zneuctili les, a rozbořením hradeb jejich slavného města budeš zcela uspokojen.

Den 2,

Elfí průzkumníci, kteří žijí poblíž Rylosu, ti nahlásili, že dnes odtamtud vyrazila obrovská vojenská jednotka určená k posílení obrany Ginvilu. Do jejího příchodu zbývá už jen 5 měsíců (140 dní). Pokud do té doby nestihneš dobýt Ginvil, vše bude ztraceno.

Den 112,

Nepřátelské posily jsou už jen měsíc cesty odtud. Elfí zvědové hlásí, že jejich armáda pochoduje velmi rychle.

Den 140,

Z Rylosu dorazily obrovské posily, které tě svou silou přinutily stáhnout se a utéci. Nyní už nemáš žádnou šanci dostat se do hlavního města Channonu. Tvá kampaň je u konce, prohrál jsi.

Závěrečná animace: Poté, co byl Ginvil osvobozen a lidé vyhnáni, již nic nestojí mezi Erutanem Revolem a hlavním městem Channonu. Rylos bude dobyt a na jeho místě opět poroste les!

Kampaň: Pochod smrti (Zpět na obsah)

Baron von Tarkin byl již předlouho nespokojený se svou vládou nad pustinami známými jako Korresan a dnes se rozhodl zahájit válečné tažení, aby přeměnil nádherná království živých na podmaněné armády mrtvých. Jeho prvním cílem bude země patřící příznivcům života; sousední království Channon.

Scénář: Začátek invaze

Podmínky vítězství: K tomu, abys vyhrál, musíš vyčistit všechny mohylové hroby a porazit každého, kdo by se pokusil stát ti v cestě. Baron von Tarkin a jeho poradce, poručík Krik, se společně se všemi svými kouzly a dovednostmi přenesou do další mapy. Tvoji hrdinové mohou mít maximální úroveň 15.

Popis mapy: Na začátku svého vpádu do Channonu musí baron von Tarkin vyčistit starobylé území mohyl, které leží podél severních hranic Korresanu. Jejich skryté poklady budou potřebné hlavně v pozdějších etapách tvého tažení.

Animace: Baron von Tarkin, vládce nemrtvého království Korresanu, začal mít všeho dost - ani ne tak svého vlastního království jako velkoleposti sousedních zemí, které obývali živí. Zosnoval plán na dobytí Channonu, místa, které bylo královstvím života a třpytivým symbolem všeho, čím pohrdal. Budou příjemným prvním přírůstkem do nové armády mrtvých.

Den 1,

Už uplynul nějaký ten čas, co jsi srazil z trůnu barona Korresanu, Maximilliana Devlose. Přesto před sebou stále vidíš ten ubožácký pohled jeho ďábelského obličeje, když si uvědomil, že jeho znovuvzkříšené tělo bylo připraveno tak, aby ti sloužil po věky věků. Když se pak jeho přívrženci pokusili osvobodit svého mistra, byl jsi schopen rozprášit jejich ubohou vzpouru jedním rychlým úderem a zprovodit navždy ze světa všechny jejich přisluhovače.

Už uplynulo pár let, co naposledy vypuklo povstání, a teď přišel čas, kdy jsi začal být... unavený. Nejsi unavený v tom smyslu, že bys byl unavený ze své vlády, ale tím, že je klid a mír. Tvá chuť válčit a rozsévat smrt je stále silná, jako bývala, a křik živých neustále příjemně zní tvým uším. Ale pokud žádná válka nenašla tebe, musíš to být ty, kdo ji půjde najít. Ale proti komu?

V sousedství máš dvě království, která bys mohl napadnout jako první. Na severovýchodě je to království Qassar, vyprahlá země ovládaná skvělým čarodějem, jež údajně žije skoro tak dlouho jako ty. Na severozápadě leží království Channon, kde svobodně žijí kněží života déle, než historie pamatuje. Napadnutí Channonu je největší risk, ale pokud budou přívrženci života zlikvidováni, nebude ti nikdo stát v cestě, ať budeš svou říši rozšiřovat kamkoliv. Nakonec sis vybral jako svůj první cíl Channon.

Připrav se ale důkladně dřív, než udeříš. Budeš potřebovat zlato, magii a spoustu vojáků do své armády. Naštěstí se všechny tyto tři věci nalézají na jednom místě - v zemi mohyl. Ta tvoří hranici mezi Korresanem a Qassarem. Měl bys ji vyčistit, její poklady zabezpečit a mrtvá těla znovu vzkřísit. Dokonči tento úkol a budeš mít vše potřebné pro vpád do Channonu.

Den 8,

Dnes brzo ráno dorazil do ležení skřítek z hordy, kterou sis před časem podmanil (ačkoliv jsou hloupí a slabí, jsou to skvělí služebníci a slušní poslíčci). Přinesl ti zprávu od jednoho z agentů, kterého jsi vyslal na sever, aby zjistil současné přístupy do země mohyl. Zprávy, které ti podal, nebyly přesně to, co jsi chtěl slyšet; ačkoliv tvůj agent úspěšně lokalizoval jeden z přístupů do zemí mohyl, je tam skupinka qassarských archeologů, kteří ho studují. To je opravdu smůla, protože jsi doufal, že se vyhneš pozornosti Qassarů do té doby, než bude pro ně příliš pozdě tě zastavit. Pokud svého agenta znova nevyšleš na průzkum, můžeš ho poslat k přeměně, aby se mohl přidat do tvých řad kostlivců.

Den 15,

Dnes jsi zjistil, že Qassarové ve skutečnosti studují všech pět mohyl a že jejich záměrem je udržet je v jejich původním stavu. Dokonce stráže začaly hlídat oblast před vykradači hrobů. Qussarové se samozřejmě pustili se do průzkumu v nesprávný čas, protože ty potřebuješ prohledat obsah těch mohyl v každém případě. Budeš muset obsadit qassarské osady, pokud možno co nejtišeji a zlikvidovat jakýkoliv odpor, na který narazíš.

(Tyrkysový hráč - Abys vyhrál, musíš vyčistit každou z mohyl a vyhnat armády Qassaru z jejich osad v této oblasti.)

Den 29 (opakuje se každých 28 dní),

Čas rychle ubíhá a s každým zpožděním tví nepřátelé sílí. Potřebuješ zabezpečit tuto oblast, ale nesmíš tu moc plýtvat časem.

Scénář: Zakopaný pes

Podmínky vítězství: Musíš porazit všechna nepřátelská vojska pobývající v údolí Alderoth. Pak teprve můžeš podniknout další cestu dále na severozápad blíže ke svému hlavnímu cíli Rylosu. Baron von Tarkin se společně se všemi svými kouzly a dovednostmi přenese do další mapy. Tvoji hrdinové mohou získat maximálně úroveň 22.

Popis mapy: Tažení narazilo na první skutečnou překážku v údolí Alderothu a baron von Tarkin musí zničit všechna vojska v této oblasti, aby nemusel čelit nepřátelům v zádech.

Animace: Poklady z mohylových zemí jsou bezpečně zajištěné a tvůj vpád do Channonu může pokračovat. Baron von Tarkin si zvolil skutečně troufalý krok - zaútočit přímo na hlavní město Rylos. Nejrychlejší způsob, jak oslabit království, je zničit jeho srdce.

Den 1,

Od doby, co jsi ovládl zemi mohyl, pokračoval tvůj postup přesně podle plánu. Zastihl jsi armádu Channonu zcela nepřipravenou a za poslední čtyři týdny jsi zpustošil více než tucet měst, když jsi převážně bez odporu pochodoval směrem k Rylosu.

Ale tvé štěstí se náhle vytratilo, když jsi dorazil do údolí Alderoth. Přes Hory dračího sedla do srdce Channonu vedou pouze tři průsmyky a toto údolí se nachází při vstupu do jednoho z nich. A protože je důležitým strategickým bodem, armády Channonu se rozhodly postavit proti tobě svou první skutečnou armádu. Doufají, že tě zaženou zpět dřív, než se ti podaří překročit hory. Ačkoliv by sis jich pravděpodobně nemusel všímat a pochodovat vpřed přímo přes údolí, říkáš si, že v tomto případě bude lepší protivníka zlikvidovat.

Poslední věc, o kterou bys stál, je překročit hory s nepřítelem v zádech. Lepší bude uštědřit Channonu drtivou porážku tady a teď. Pak tu můžeš strávit nějaký čas a oživovat jejich vlastní padlé. A ty později použiješ proti nim!

Scénář: Ruka smrti

Podmínky vítězství: Ovládni všechna města na mapě. Baron von Tarkin se společně se všemi svými kouzly a dovednostmi přenese do závěrečné mapy. Tvoji hrdinové mohou získat maximálně úroveň 28.

Popis mapy: Než baron von Tarkin začne obléhat Rylos, musí ovládnout oblast v okolí hlavního města z druhé strany Dračích hor.

Animace: Po vítězství v údolí Alderoth baron von Tarkin vedl své vojsko přes Dračí hory do srdce Channonu. Jeho dalším úkolem bude zabezpečit oblast na této straně průsmyku, který může použít, aby mohl zahájit obléhání Rylosu. A k tomu již přijal vhodná opatření po dohodě s místním správcem...

Den 1,

Po svém vítězství v údolí Alderoth ses rychle připravil k překročení Dračích hor. Naštěstí jsi zde měl mnoho čerstvých těl, která mohla povstat a tvá armáda nemrtvých nikdy nevypadala tak impozantně. V záloze jsi ponechal kapitána Krika (byl povýšen na bitevním poli), aby s částí tvých vojsk hlídal údolí v případě nějakého protiútoku. Ruku na srdce, nikdy jsi mu skutečně nedůvěřoval, ale tady bude užitečný a bude mít pod kontrolou záložní řady.

Až doposud se tvému tažení dařilo dobře. Jakmile sestoupíš z hor, budeš téměř na dosah hlavního města. S nejvyšší pravděpodobností se střetneš s nesmírně odolnou channonskou armádou, která se podle posledních hlášení stáhla zpět do Rylosu. Jestliže po sestupu z hor budeš chtít zahájit obléhání hlavního města, budeš muset mít silné vojsko.

Jsi opravdu velmi pyšný na svůj poslední vychytralý plán. Protože budeš potřebovat základnu pro své výpady do srdce Channonu, navázal jsi úspěšně kontakt se starostou Olosu, města ležícího na druhé straně hor. Ten souhlasil, že oplátkou za nějaké to zlato a pár pozemků v tvé nové říší ti pomůže. Až dorazíš, měl bys mít všechno, co potřebuješ, připravené.

Odtud bude tvým hlavním cílem velká pevnost, zámek Angelmist. Tu bys mohl použít pro svou vlastní obranu v případě, že obléhání Rylosu nepůjde tak dobře. Musíš ovládnout zámek a jeho přilehlou oblast dřív, než začneš svůj závěrečný útok.

Den 15,

Dnes jsi získal zvláštní zprávy. I když to vypadalo, že se některé armády vracejí zpátky do Rylosu, ve skutečnosti byly vyslány do severních a západních oblastí Channonu, aby potlačily jakési povstání elfů nebo barbarů nebo někoho takového. Měl bys mít radost, protože takovéto odvedení pozornosti je přesně to, co potřebuješ pro ovládnutí Rylosu.

Den 29,

Přicházejí nové zprávy z bojů na severu a už se nemluví o povstání, ale o obrovské invazi. Vypadá to, že Channon rozpoutal válku snad se všemi sousedními zeměmi. Pokud je to pravda, je to sice zvláštní, ale tvůj cíl zůstává nezměněn: ovládnout tuto oblast a zahájit útok proti Rylosu.

Den 57 (opakuje se každých 28 dní),

Pokus o ovládnutí této oblasti už ti trvá příliš dlouho. Každé další zdržení zvyšuje šance Rylosu, že se v této oblasti dobře opevní.

Závěrečná animace: Byla to velmi dlouhá cesta, ale země za baronem von Tarkinem už patří armádám mrtvých a jediné, co ještě zůstalo před ním, je velké opevněné město Rylos. Již brzy se největší symbol přívrženců života zhroutí do věčné temnoty. Čeká tě konečná výhra!

Kampaň: Poslední bašta (Zpět na obsah)

Po dobytí a ovládnutí téměř celého království, kromě posledního kousku země vedoucího k hlavnímu městu, se dobyvatel dovídá, že kromě něj existují další čtyři hrdinové, kteří usilují o totéž. Tato jednomapová kampaň staví proti sobě pět soupeřů v rozhodující bitvě. Kdo rozdrtí své protivníky a vznese nárok na trůn všech pěti království?

Scénář: Poslední bere vše

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš ovládnout město Rylos a čtyři další dobyvatelé musí být buď uvězněni, nebo jejich vojska musí být vyřazena z hry.

Popis mapy: Nadešel den posledního zúčtování. Pět dobyvatelů usiluje o totéž; o hlavní město Channonu Rylos. Pokud chceš jako jediný přežít, musíš použít veškerý svůj strategický um.

Animace: Království Channon čelí své nejtemnější hodině, protože pět dobyvatelů z pěti různých zemí se přiblížilo k hlavnímu městu Rylos. Každý z nich má svůj vlastní plán, ale pouze jeden z nich se stane nejvyšším vládcem. Rozhodnutí je jen na tobě!

Poznámka: Z následujících zpráv se vám zobrazí jen ty, které patří k barvě vámi zvoleného hráče (Mongo - červený hráč, Mysterio - modrý hráč, Tarkin - tyrkysový hráč, Spazz - oranžový hráč, Erutan - zelený hráč).

Den 1, Mongo

Probil sis cestu přes hory a doly a překonal malé i velké překážky. Porazil jsi nejlepší hrdiny Channonu a uplatnil nesporný nárok na severní teritoria. I kdybys invazi ukončil dnes, dosáhl jsi mnohem víc než kterýkoliv jiný král, jaký kdy seděl na trůně tvého království. Jednoho dne, Mongo, bude toto všechno patřit tobě.

Tvé tábory byly urychleně připraveny na tuto rozhodující bitvu, ale na jihu se objevily neočekávané potíže. V této zemi válčí další čtyři hrdinové a každý z nich se již nyní vidí na trůnu v Rylosu. Ve vzpomínkách se ti vybaví bratranec Otook, který si dovolil s tebou soupeřit o královskou přízeň. Nyní máš před sebou čtyři soupeře a musíš je porazit právě tak důkladně, jako jsi porazil svého bratrance před dávnými měsíci. Budeš to ty, kdo bude vládnout Channonu. A pokud ostatní neodejdou, budou rozdrceni!

Den 1, Mysterio

Konečně jsi dorazil k srdci Channonu. Tvá vojska převzala kontrolu nad zdroji hory Mt. Nokilli a rychle pokryla celé území. Přikázal jsi urychleně vybudovat tři základny dřív, než bude moci Channon zareagovat. Ty samotný jsi převzal velení v hlavní pevnosti a pověřil své dva nejlepší velitele, aby veleli ostatním.

Rylos sám o sobě je náročnou výzvou. Jeho vícenásobná obrana a četná velitelská stanoviště jen stěží připouští nějakou chybu, ale ty spoléháš na vlastní skvělé schopnosti a téměř nepochybuješ o tom, že budeš schopen najít a využít jakoukoliv slabinu. Co je však více znepokojující, je přítomnost čtyř cizích armád zde v Channonu, které zřejmě sledují tentýž cíl. Ale možná, že se jen stali obětí nějakého podvodu a hledají pouze vlastní odškodnění u krále. Pokud tomu tak je, snad bys mohl posílit jejich zlost a zastínit soudnost každého z nich tak, aby udělali kritickou chybu.

Bez ohledu na to, co každý z těchto vetřelců tady hledá, musíš se především soustředit na svůj úkol. Mysterio Velkolepý, musíš obsadit Rylos a udržet ho proti každému, kdo by ti ho chtěl vzít!

Den 1, Tarkin

Obsadil jsi hrad Angelmist, aby ses měl kam uchýlit, pokud bys musel ustoupit. Ale když tvé armády nemrtvých křižovaly jižní Channon a dostal jsi se tak daleko, nemůžeš jednoduše odejít pryč. Nyní při pohledu na horu Mt. Rylos a zdi hlavního města na jejím vrcholu, pokračuješ v pochodu, abys vybudoval obléhací tábory. Ještě nikdy jsi v Rylosu nebyl, přesto si však dokážeš představit, jak tvé armády pochodují městskými ulicemi.

Přítomnost čtyř dalších invazních vojsk je přinejmenším záhadná. Je tu armáda z Qassaru vedená samotným Mysteriem Velkolepým. Zlobí se snad ještě kvůli tvému nájezdu do země hrobek? Je snad jeho hněv tak velký, že by napadl jiné království, jen aby tě našel? Nebo co ty zprávy o elfech z Arbor'alu útočících ze západu? Vždyť o nich bylo vždy známo, že jsou mírumilovný národ. Další útoky přišly přes moře; jeden ze severu a další z jihozápadu. O těch dvou útočnících nevíš skoro nic.

Na tom však nezáleží. Dobudeš Rylos a porazíš všechny ostatní. Jakmile budeš mít hlavní město pod kontrolou, již nikdo nedokáže vzdorovat temnotě!

Den 1, Spazz

Nakonec jsi po měsících pátrání našel společnost! Křehcí a zbabělí elfové zřídili svůj tábor na severu, zatímco bezduší nemrtví pochodují z východu. Mezi nimi se zvedá veliká hora, na jejímž vrcholu leží město. Domníváš se, že právě to město je jejich cílem. Ať je to, jak chce, stejně to město bude patřit tobě a ty budeš se smíchem sledovat, jak se ho marně pokoušejí dobýt!

Vybudoval jsi několik táborů, z kterých zamýšlíš podnikat útoky. Ale co je tohle? K městu se blíží z dalších stran ještě dvě armády. Podivuješ se, kdo by to jen mohl být. Nakonec si uvědomuješ, že na tom nezáleží. Stejně je všechny zničíš a vzneseš nárok i na JEJICH země jménem Spazze Maticuse!

Den 1, Erutan

Tvé pokusy byly úžasné, ale tvá vítězství jsou ještě úžasnější. Zbavil ses lidí po celé cestě do Arbor'alu a nyní stojíš v ranním stínu hory Mt. Rylos. Brzy uvidíš, jak se hroutí zdi ohromného města a jak ty povzbuzuješ rostliny a zvířata, aby se vrátily do domova, který je po právu jejich. Ty neklopýtneš. Ty prostě nemůžeš selhat.

Ale navzdory tvému úspěchu se objevují i rušivé zprávy. Channon přepadly armády ze čtyř dalších království a vypadá to, že všechny dělají přípravy na dobytí města Rylos. Prožíváš utrpení Channonu tak silně, že poslední věc, kterou by sis přál vidět, je, jak jedno zlo nahrazuje druhé. Ne, to nedopustíš! Budeš muset dosáhnout města jako první, zničit ho a nakonec zahnat ostatní dobyvatele, stejně jako jsi zahnal pryč lidi.

Den 4, Mongo

Tví nejbližší protivníci se nacházejí na východě a západě. Východní vojska jsou pod vedením mága známého jako Mysterio Velkolepý. Víš o něm toho málo, ale povídá se, že nemůže být zabit. Zdá se ti to nepravděpodobné, protože ses ještě nikdy nesetkal s živým tvorem, který by dokázal odolat dobré válečné sekyře.

Směrem na západ to vypadá, jako by invazní armády elfů doslova prýštily z lesů. Ještě nikdy předtím jsi neslyšel o tom, že by elfové dokázali být tak zuřiví. Tví vyzvědači ti však oznamují, že tím, kdo je tak žene vpřed, je jejich vůdce, Erutan Revol. Tak dobrá. Jsou to dva velitelé a dvě hrozby, které mohou ohrozit úspěch tvé akce.

Den 4, Mysterio

Tví vyzvědači si pospíšili se splněním svých úkolů a tak už víš mnohem více o dvou nejbližších armádách. Západním směrem se nachází barbar, který si říká Mongo a sem dorazil přes severní moře. Nedokázali ho zastavit ani nejmocnější hrdinové Channonu. Jenže nikdo z nich nebyl Mysterio Velkolepý! Je tu však ještě jedna věc - barbaři jsou známí svou odolností proti magii. Budeš muset připravit nějaký náhradní plán pro případ, že by ses s ním setkal.

Zdá se, že na jihu je samotný baron Von Tarkin. Asi se nespokojil jen s nájezdem na tvou zemi hrobek, ale byl tak smělý, že se opovážil následovat tě sem, do Channonu! Tak dobrá. Když ho máš tady, alespoň tě zbaví případných potíži, že bys ho musel později hledat. Vypadá to, že jeho útok stejně jako útok toho Monga, má čistě dobyvačný charakter. Protože je velice nepravděpodobné, že by se jeden z nich zastavil dřív, než dosáhne města Rylos, budeš muset zasáhnout ty a zastavit je oba - tady a teď!

Den 4, Tarkin

Přijal jsi poselství od nejbližších armád. Navzdory tvé první myšlence Mysterio Velkolepý tu nepronásleduje tebe, ale vyhlásil Channonu válku kvůli nějakému nicotnému diplomatickému sporu. Dobrá, jestli je tím tak posedlý, potom bys měl být schopen políčit na něj léčku a on si jí určitě nevšimne dřív, než bude příliš pozdě.

Víc tě však zaujal útok z jihozápadu. Jeho vůdcem je nový král jménem Spazz Maticus, jehož vojska se zaměřují spíše na ničení než na dobývání. To se velice podobá útoku, který byl před několika měsíci vedený proti Korresanu. Ale ještě jsi nebyl doma, abys to mohl sám prozkoumat. Udivuje tě, že tohle má být syn krále Hazze, o kterém jsi vždy věděl, že je to mírumilovný muž, spokojený s vládou ve svém dalekém království. Snad vrátíš to dítě zpět k otci... no, ještě si to necháš projít hlavou.

Den 4, Spazz

Tví vyzvědači potvrdili tvé předpoklady. Dorazil jsi právě včas, abys překazil legraci svých sousedů. Elfové přišli hledat boj. Jejich "ochránce", Erutan Revol, je rozčilený, že někdo pokácel strom, aby si vyrobil kopí nebo nějaký jiný nesmysl. Chtějí zničit všechno vyrobené člověkem a vrátit to zpátky přírodě.

Mezitím se z východu valí hordy nemrtvých. Ačkoliv z nich jde hrůza, těšíš se, až uvidíš, jak ta páchnoucí těla vzplanou očistným ohněm. Ten baron Von Tarkin ti prakticky bude CHTÍT sám předat své království!

Den 4, Erutan

Vypadá to, že jsi obklíčen armádami, které připluly na lodích ze zámoří. Napravo od tebe je armáda mladého a drzého krále jménem Spazz Maticus. Invazi začal z jihu a jeho armáda zatím zničila vše, čeho se během invaze dotkla. Nepochybně by byl ale o mnoho větší hrozbou tehdy, jestli by ovládal celý Channon.

Nalevo od tvé pozice je velká barbarská horda, která přišla ze zemí někde na severu. Jejich vůdce, válečník jménem Mongo, s největší pravděpodobností pobil všechny nejlepší channonské hrdiny, kteří bránili rodnou zem. Ti Monga nenadále napadli na řece Dragonveil. Byl to hrozný masakr, ale Mongo z něj vyvázl jako vítěz. Už se těšíš, až tomu drzému válečníkovi ukážeš, jaká je síla nejlepšího hrdiny, který chrání přírodu!

Den 8, Mongo

Konečně jsi dostal zprávy o zbylých dvou armádách, které se objevily na druhé straně vedoucí k Rylosu. Z jihozápadu se blíží dobyvatel, který stejně jako ty připlul do Chanonu po moři. Určitě bude tvým největším soupeřem; je to další cizinec v této divné zemi. Rodiče ho ale museli nenávidět, když mu dali tak potrhlé jméno, jako je Spazz.

Zprávy z jihovýchodu mluví o velké armádě složené z nemrtvých všeho druhu. Z toho jediného máš trochu hrůzu, i když bys to určitě nikomu za žádných okolností neřekl. Ale stejně, když je něco zabitého, mělo by to zůstat mrtvé. Bude jen na tobě, abys zajistil, že mrtví zůstanou. Ta armáda je vedena někým, kdo si říká baron... asi Von Tupec, nebo tak nějak.

Den 8, Mysterio

Konečně jsi dostal zprávy o zbylých dvou armádách, které se objevily na druhé straně vedoucí k Rylosu. Zdá se, že na západě hrdina jménem Erutan Revol přesvědčil elfy z Arbor'alu, aby zabili každého, kdo by se pokusil třeba jen zkřivit stéblo trávy. Mezitím se zřejmě mladému králi zdálo, že pro něho je jeho země příliš malá, a rozhodl se dobýt svět. Ach, ti mladí mají divné sny.

Tak či tak, je čas, abys rozdal několik lekcí. Naštěstí budeš mít mnoho studentů, i když o tom někteří z nich třeba ještě neví. Naučí se bát muže, který si říká Mysterio Velkolepý!

Den 8, Tarkin

Konečně jsi dostal zprávy o zbylých dvou armádách, které se objevily na druhé straně vedoucí k Rylosu. Jestli jsou noviny ze západu pravdivé, tak hrdina jménem Erutan Revol přesvědčil elfy z Arbor'alu, aby zabili každého, kdo by se pokusil třeba jen zkřivit stéblo trávy. Už se těšíš, jak mu předvedeš, co TY dokážeš udělat s takovým stéblem trávy!

Ze severních teritorií se valí obrovské barbarské hordy, které se prodraly už na sever této oblasti. Jestli je pravda, co ti řekli tví zvědové, tak jejich velitel, válečník jménem Mongo, levou zadní porazil během své cesty ty nejmocnější hrdiny, jaké Channon kdy měl. Skvělé, nikdy jsi neměl rád ty všetečné dokonalé hrdiny. A pokud je tenhle Mongo opravdu tak silný, jako se říká, poslouží coby skvělý služebník, až ho zabiješ a vzkřísíš jako nemrtvého.

Všichni jsou mocnými protivníky. Temnota jistě přivítá každého z nich s otevřenou náručí.

Den 8, Spazz

Konečně jsi dostal zprávy o zbylých dvou armádách, které se objevily na druhé straně vedoucí k Rylosu. Ze severu ze zámoří sem přišla barbarská horda, která je podobná tvé, pouze barbaři v ní jsou hloupější. Jejich velitel, nějaký hlupák jménem Mongo, by určitě bojoval s drakem, vyvázl by živý a ještě o tom vyprávěl. To bude ono! Zatímco on bude zápasit s těmi přerostlými ještěrkami, ty mezitím jinde rozdrtíš jeho armády!

Poslední z dobyvatelů, podržte mně, si sám říká Mysterio Velkolepý. Dobrá, ať už je velkolepý nebo ne, s radostí přidáš jeho království k svému vlastnímu a nebude tě teď zajímat, kde zrovna to království leží. Bude to velká zábava!

Den 8, Erutan

Konečně jsi dostal zprávy o zbylých dvou armádách, které se objevily na druhé straně vedoucí k Rylosu. Ze západu napadl Channon podivný kouzelník, který se jmenuje Mysterio Velkolepý. Ke vpádu využil dobře své dříve vytvořené pozice ve království Qassar, kterému vládne. Zanedlouho se diplomaté v Channonu dozvěděli, že jim království Quassar vyhlásilo válku.

Další armáda patří Korresanu, království v pustině, které je jižním sousedem Qassaru. V Korresanu se poslední dobou začaly objevovat chodící mrtvoly. Jejich vůdcem je baron Von Tarkin, veliká hrozba pro přírodu. Musí být zahrabán zpět do země, stejně jako jeho armády. O baronovi i o Mysteriovi Velkolepém se říká, že jsou starší, než si většina lidí dokáže představit, nebo dokonce i nesmrtelní. Pokud to je pravda, musí být oba zajati a na věky uvězněni v malé tmavé kobce.

Závěrečná animace: Pět dobyvatelů přišlo, pět dobyvatelů vidělo, ale jen jediný z nich může skutečně zvítězit. Pro království Channon to ale znamená, že historie si bude jednoho dne pamatovat pouze jedno - velké království bylo smeteno 'Větry války'.