Restoration of Erathia (Obnovení Erathie)

Kampaň Restoration of Erathia se skládá ze čtyř propojených částí (celkem 7 kampaní), které se časově překrývají. Celý příběh se pak točí okolo událostí následovaných po zmizení krále Rolanda a pokračuje paralelně s příběhem Might and Magic 6 (nemají však žádný styčný bod). Královna Catherine opouští Enroth, aby se zůčastnila pohřbu svého otce, ale po přistání v Erathii je svědkem důsledku jedné z bitev o rozdělení říše, které jsou nyní na denním pořádku. Během tažení ke Steadwicku postupně zjišťuje, že smrt jejího otce nebyla náhoda a pomalu rozplétá jednotlivé nitky příběhu, vedoucí až ke spiknutí nekromantů. Tažení dobra se tak stávají dominantní částí kampaně, ale máte možnost si ve dvou taženích zahrát i za druhou zúčastněnou stranu - stranu zla. Krom toho je zde jedna neutrální kampaň za barbary a po odehrátí všech scénářů se po opětovném načtení poslední uložené pozice objeví tajné tažení, které pokrývá události odtržení části oblasti na pomezí mezi Erathií a Avlee (ano, skutečně se jedná o Harmondale).

Při volbě kampaní však nemáte zcela volnou ruku, protože jednotlivá tažení na sebe různě navazují a bez dohrátí jednoho se nebudete moci dostat k druhému. V první části vám hra nabídne jen první tažení dobra a zla a neutrální otažení, která můžete rozehrát v libovolném pořadí. Po jejich dohrátí se zpřístupní druhá část, tedy druhé tažení dobra a zla. Po jejich dohrátí se pak budete moci přesunout do třetí části, kde vás čeká finální tažení dobra. Spolu s tím je odstupňována i obtížnost kampaní. První tři jsou vcelku jednoduché, ale s dalšími taženími se bude obtížnost zvyšovat.

Jednotlivé úrovně tažení přehledně popisuje následující tabulka. Názvy kampaní zároveň slouží jako odkazy, které vás přenesou na bližší popis kampaně dále na stránce. V popisu scénářů pak naleznete krom standardních informací i jednotlivé informační zprávy, které se v průběhu hraní objevují k určitému datu.

První část
První tažení dobra Neutrální tažení První tažení zla
 
Kampaň: Ať žije královna Kampaň: Jeskyně a ďáblové Kampaň: Válečná kořist
 
Návrat domů Hranice Ďábelský plán
Strážní andělé Honba za zlatem Roztržení země
Skála gryfů Chtíč Pád Steadwicku
 
Druhá část
Druhé tažení dobra Druhé tažení zla
 
Kampaň: Osvobození Kampaň: Ať žije král
 
Osvobození Steadwicku Srdce Gryfa
Skoncování s ďáblem Sklizeň
Neutrální vztahy Tělesný trest
Tunely a Troglodyti Ze dne do noci
 
Třetí část Čtvrtá část
Třetí tažení dobra Tajné tažení
 
Kampaň: Píseň pro otce Kampaň: Sémě nespokojenosti
 
Bezpečný průchod Grál
Spojená fronta Cesta domů
Za krále a za vlast Nezávislost

Kampaň: Ať žije královna (Zpět na obsah)

Když jsme se vylodili, naše dohady a pochyby se vyplnily. Země Erathie jsou po smrti mého otce rvány na kusy jejími sousedy.

Scénář: Návrat domů

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš najít a dobýt město Terraneus. Tvoji hrdinové mohou v tomto scénáři postoupit maximálně do 6. úrovně, ale tví 4 nejsilnější postupují bez bojovníků a artefaktů do dalšího scénáře.

Popis mapy: Královna Catherine odjela získat vojenskou podporu od krále Gavina Magnuse z Bracady. Další generálové se prohánějí po krajině. Založ vojenskou základnu, shromáždi místní domobranu, zjisti rozsah Nighonské okupace a najdi místo, odkud podnikají nájezdy.

Animace: Našim počátečním přistáním jsme dobyli a zničili předsunutou hlídku. Informace jsou skromné a nespolehlivé. Obyvatelé sousedních vesnic opouštějí svoje domovy. Ostatní přeživší vypravují historky, které si navzájem odporují. Vše nasvědčuje invazi z Nighonu. Shromáždi místní domobranu a urychleně ji vycvič. Znič každou nepřátelskou armádu, kterou potkáš. Počítáme s tím nejhorším. Počítáme s tím, že jsme ve válce.

Den 1, Příběh

Zpráva od Catherine Ironfist, královny Enrothu: "Generále, naše počáteční dojmy po vylodění ukazují důkazy vpádu Tyranů z Nighonských kobek."

"Tito lidé byli pod Nighonskou vojenskou nadvládou posledních třicet dnů. Domníváme se, že kromě Plinthu jsou i města Mirham a Trailia také pod Nighonskou nebo Eeofolskou nadvládou."

"Další generálové se prohánějí krajinou a zvětšují rozlohu zabraného území. V této oblasti je váš úkol jednoduchý. Založit svoji vojenskou základnu, shromáždit a urychleně vycvičit místní domobranu, určit rozsah Nighonské okupace a zjistit odkud podnikají nájezdy."

"Pokud dokážete dobýt jejich hlavní základnu, my budeme schopni rychle odstranit ostatní zbývající vojska. Hodně štěstí."

Den 2, od Mirhamu

Zvěd, který se vrátil z Mirhamu k Caryatidskému dvoru podává zprávu: "Mirham je v držení Eeofolských a Nighonských vojsk."

Den 4, od Plinthu

Jeden z tvých vojenských pobočníků přistoupil k tobě a podává ti svitek s poznámkou, že zvěd, který ho donesl, nemohl přijít osobně kvůli četným zraněním. Rozvinul jsi svitek a čteš: "Plinth je okupován Eeofolskými vojsky."

Den 6, od Trailia

Dorazil další zvěd, je pokrytý ranami od šípů a harpyjích drápů. Uvázal svého Gryfa, pak přistoupil, poklekl a podal hlášení: "Generále, Trailia je v moci Nighonských zrůd."

Scénář: Strážní andělé

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš dobýt všechna nepřátelská města a hrady a porazit všechny nepřátelské hrdiny. Tví hrdinové mohou postoupit maximálně na 12. úroveň a 8 nejlepších postupuje do závěrečného scénáře.

Popis mapy: Zprávy od Andělů poblíž města Fair Feather si zaslouží naše prošetření. Jestli jsou ty pověsti pravdivé, pak musíme zajistit bezpečnost tohoto města a asi přesvědčit Anděly pro spojenectví s námi.

Animace: Cestou směrem k hlavnímu městu Erathie, Steadwicku, jsme potkali sedláky mluvící o Fair Feather, městě na severu. I když je obléhané, zatím odolává Nighonskému vojsku. Zprávy nejsou zaručené, ale sedláci věří andělům, chránícím jejich město. Andělé se vyskytovali v Erathii již předtím. Během Kreeganova vpádu řídké zprávy vypravují o okřídlencích, masakrujících Kreeganova vojska. Zdá se, že nějací andělé se vrátili a už tu navždy zůstanou. Jak dlouho může Fair Feather odolávat Nighonským a Kreeganovým útokům, není známo. Jestliže Fair Feather padne, potenciální spojenci budou ztraceni.

Den 1, Úvod

Musíš dobýt město Fair Feather před Nighonskými a Eeofolskými vojsky. Na začátek jedna rada - měl bys být schopen přesvědčit anděly, aby ti pomohli znovu získat Erathii. Musíš zabezpečit tuto oblast předtím, než vyrazíš k Steadwicku.

Den 3, Novinky

Zvědové hlásí, že v této oblasti je několik vstupů do podzemních jeskyň. Takže je velmi pravděpodobné, že nalezneš několik Nighonských nebo Eeofolských pevností skrytých v podzemí.

Scénář: Skála Gryfů

Podmínky vítězství: Pro vítězství musíš obsadit všech 7 Gryfích věží.

Popis mapy: Krajina Gryfích útesů - chovné pozemky, z kterých pochází téměř veškerá populace Erathijských gryfů, jsou v současné době pod kontrolou armády složené z Nighonských a Kreeganských vojsk. Před několika generacemi byli gryfové klíčem k vybudování Erathie a dnes jsou klíčem k její znovuzískání.

Animace: Každým rokem gryfové z celého okolního světa táhnou na Gryfí útesy. Armády krále Griffiního Srdce I. krotily gryfy a cvičily je pro válku. S těmito ohromnými šelmami král Griffiní Srdce sjednotil rozptýlené lidské kolonie a zformoval Erathii. Král Griffiní Srdce, obklopen svými ochočenými gryfy, hrál klíčovou roli v každé válce Erathie. Pro obranu Steadwicku nutně potřebujeme gryfy.

Den 1, Úvod

Krajina Gryfích útesů - chovné pozemky, z kterých pochází téměř veškerá populace Erathijských gryfů, je v současné době pod kontrolou armády složené z Nighonských a Kreeganských vojsk. Před několika generacemi byli gryfové klíčem k vybudování Erathie a dnes jsou klíčem k její znovuzískání.

Nighonské a Kreeganské zamoření v této oblasti je závažné, ale musíš osvobodit gryfy, kteří jsou nuceni sloužit nepříteli. Dostali jsme hlášeni, že hlavní město Steadwick je pod obležením. Hrozí, že bude dobyto - budeme potřebovat pomoc gryfů.

Hledej Gryfí věže na severu. Musí být všechny volné, než se pohneš směrem k Steadwicku. Hodně štěstí.

Den 5, Bonus - dřevo (jen pro PC hráče - opakuje se každých 5 dnů)

Dřevo pro válečné cíle Tyranů z podzemních kobek.

Kampaň: Jeskyně a ďáblové (Zpět na obsah)

Pád Steadwicku do rukou nepřátel nebyl ještě nikdy v historii zaznamenán. Dnes zahajujeme tažení, jež tento fakt navždy změní. Nepřipustíme již, aby nám Erathie určovala, jak máme žít. Na naší straně je výhoda překvapení. Brzy bude naše i vítězství!

Scénář: Ďábelský plán

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš najít a zabít královnu Zlatých draků. Třebaže jsou tví hrdinové limitování maximálně do 12. úrovně, osm nejlepších si budeš moci přenést do závěrečného scénáře tohoto tažení.

Popis mapy: Než Erathie měla příležitost povolat z AvLee na pomoc elfy, rozhodli jsme se udeřit na slabinu AvLeeské moci - královnu zlatých draků. Po odstranění nejsilnějšího spojence elfů nebudou schopni poskytnout jakoukoliv pomoc Erathii.

Animace: Jihovýchodní břeh Erathie obývá velký národ elfů. Tato krajina je domovem zelených a zlatých draků, kteří výrazně zvětšují jejich moc. Před podrobením této oblasti musíme zničit tyto draky. I když se do Steadwicku dostaneme oklikou. Tímto úkolem nás poctili naši Kreeganští spojenci z Eeofolu, kteří jsou zuřivými válečníky. Budou mít velkou radost z našeho vítězství.

Den 1, Úvod

Naší poddaní si vedou dobře. Povedlo se jim probudit sopku a zřídit pevnost v řídce obydleném lese mimo Erathianskou hranici. Zatímco Tyrani z podzemních kobek připravují svoji cestu k hlavnímu městu Erathie pod zemí, ty musíš udeřit na Erathijské spojence - elfy z AvLee.

Královna zlatých draků je mocným spojencem z AvLee. Musíš najít její doupě a postarat se o její smrt. To významně oslabí elfy a zmenší nebezpečí hrozby vůči našim plánům na zničení Erathie. Jdi, ať jsme na tebe pyšní!

Scénář: Roztržení země

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš dobýt všechna nepřátelská města a hrady a porazit všechny hrdiny. Tví hrdinové mohou dosáhnout max. 12. úrovně, ale osm nejsilnějších se objeví na začátku posledního scénáře tohoto tažení.

Popis mapy: Naše vojenské jednotky urazí většinu vzdálenosti do Erathianského hlavního města skrytě, přes podzemní tunely. Abys udržel moment překvapení, nemusíš útočit na každou Erathianskou usedlost, na kterou narazíš. Využij rozlehlou síť jeskyní v této oblasti, abys úspěšně dokončil svůj úkol.

Animace: Zprávy, které jsme obdrželi, tvrdí, že válečné lodě Enrothu zakotvily u jižního pobřeží Erathie. Nevíme, kdo jim velí, ani neznáme jejich vojenskou sílu. Ze spolehlivých zdrojů v Eeofolu však víme, že Roland - Železná Pěst této flotile určitě nevelí. Naše plány zůstávají nezměněné, bez ohledu na tuto skutečnost. Začneme poslední fázi naší podzemní invaze a upevníme naše strategické pozice podél celého jihovýchodního pobřeží. Později můžeme naše pozice posílit dalšími posilami z Nighonu. Dokončili jsme poslední tunely do této oblasti. Proti nepříteli máme taktickou výhodu.

Den 1, Úvod

Když jsme se podkopali do této krajiny, objevili jsme kolonie, o kterých jsme si mysleli, že jsou dávno ztracené. Pokud by se nám povedlo získat je na naši stranu, mohli bychom v nich naverbovat dostatečnou armádu pro zabezpečení měst na povrchu.

Máme také na izolovaném ostrově agenta, který je ochotný slídit ve městech. Najdi ho a podělí se s tebou o poznatky, které získá.

Den 8, Novinky

Přišla informační zprava: "Dostali jsme hlášení, že válečná loď z Enrothu zakotvila u jižního pobřeží Erathie. Zatím nevíme, kdo ji velí, ani její válečnou sílu. Z našich zdrojů v Eeofolu však víme, že ji určitě nevelí Roland Železná Pěst."

Den 22, Novinky

Přišla informační zpráva: "Nejnovější zprávy nejsou příznivé. Armádu Enrothu na jihu vede sama Catherine, dcera zemřelého krále Griffiního Srdce z Erathie. Velí obrovskému vojsku a vybudovala předsunuté základny podél pobřeží. Jestliže si nepospíšíme, může se stát, že dosáhne Steadwick ještě před námi."

Scénář: Pád Steadwicku

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš dobýt Steadwick do tří měsíců.

Popis mapy: Zaútoč na hlavní město Erathie Steadwick. Nebude to snadné, protože jako hlavní město bude určitě dobře bráněno. Aby to bylo ještě horší, vojsko královny Catheriny se dalo do pohybu. Musíš dobýt Steadwick před jejím příchodem!

Animace: Catherine si zajistila podporu z Bracady a AvLee. Ví, že jsme poblíž Steadwicku. Musíme dobýt Steadwick před jejím příchodem. Pokud se jednou zmocníme hlavního města Erathie, ani sama Catherine nám ho z našich rukou nevyrve.

Den 1, Úvod

Jsi potěšen dosavadním postupem. Máš zpustošit východní Erathii a jsi na dohled od Steadwicku, hlavního města Erathie. Musíš urychleně dobýt hlavní město!

Nejen Bracada a AvLee poslaly svoje posily, ale máme zprávy, že od jihu postupuje také Catherine se svou obrovskou armádou. Musíme obsadit hlavní město před jejím příchodem.

Den 7, Novinky

Právě jsi dostal zprávu o postupu královny Catherine. Síly z Nighonu a Eeofolu se snaží zdržet její postup k Steadwicku. Pochybuji však, že se jim povede zdržet ji o více, než dva nebo tři měsíce.

Den 29, Novinky

Došlo hlášení z jihu. Armáda královny Catherine byla dostatečně zdržena a podle našich odhadů ji bude trvat minimálně dva měsíce, než dorazí do Steadwicku. Naše vlastní vojska však utrpěla závažné ztráty. Nedopusť, aby naše oběti přišly nazmar.

Den 57, Novinky

Obdržel jsi další zprávu z jihu. Naše jednotky pokračují ve výpadech na armádu královny Catherine, která stále postupuje na sever. Máš nanejvýš tři nebo čtyři týdny, než dorazí do hlavního města.

Den 71, Varování

Postup královny Catherine stále pokračuje - její armáda je už jen asi čtrnáct dnů cesty od hlavního města. Jestli si nepospíšíš, nebudeme moci obsadit Steadwick před jejím příchodem.

Den 78, Varování

Tví zvědové ti hlásí, že vojsko Catherine se blíží z jihozápadu. K Steadwicku mu zbývá pouhých sedm dnů. Pokud dosáhne hlavní město před tebou, všechno je ztraceno.

Den 85, Konec

Dnes ráno ohromná armáda pod vedením Catherine dorazila do Steadwicku, hlavního města Erathie. Nezůstává nám nic jiného, než ustoupit. Zklamal jsi nás . . . bídáku.

Kampaň: Válečná kořist (Zpět na obsah)

V době nepokojů ti tví žoldáci mohou přinést velkou slávu. Na východě se Erathie brání zuřivému náporu Nighonu, čímž se objevuje možnost zabrat zem na západě. Země Erathie jsou naše.

Scénář: Hranice

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš obsadit všechny doly. Tví hrdinové v tomto scénáři mohou postoupit maximálně na 12. úroveň. Osm nejsilnějších budeš mít s sebou na začátku závěrečného scénáře tohoto tažení.

Popis mapy: Král Tatalie Tralossk ti nabídl uzavření žoldácké smlouvy, která by mu měla zabezpečit pro jeho národ jednou provždy něco víc, než jen zemi plnou močálů a bažin. Chce využít roztržení Erathie a rozhodl se, že je právě vhodná doba pro rozšíření Tatalianských hranic.

Animace: Milorde, jak jste správně předpokládal, smrt krále Griffiního Srdce poskytla příležitost pro uplatnění vašich žoldáckých schopností. Kontaktoval nás posel z Tatalie, v zájmu samotného krále Tralosska. Před dvaceti roky, sledujíc četné pohraniční šarvátky podél západního břehu Erathie, podepsala Tatalie smlouvu o zastavení nepřátelských akcí. Král Griffiní Srdce je však mrtvý a smlouva zemřela s ním. Tatalijská armáda nikdy neměla sklony k agresivní taktice. Jejich množství je nespočetné a pokud se jednou zmocní Erathie, už se jí nevzdají. Potřebují ale schopné vůdce, kteří by vedli jejich hrdiny při rozšiřování hranic země a shromažďování rostoucí populace.

Den 1, Úvod

První rozkazy od krále Tralosska jsou jednoduché: obsaď všechny doly v této oblasti. Tak armády Tatalie budou mít potřebné zdroje surovin pro zorganizování válečného tažení proti Erathii.

Mám pro tebe jednu dobrou, ale bohužel i jednu zprávu vysloveně špatnou. Dobrá zpráva je, že tři strážní hlídky v oblasti jsou dost vyčerpané z důvodu války na východě. Špatná zpráva je, že mohou povolat posily rychleji, než by se nám to líbilo. Takže musíš jednat rychle.

Pochopitelně bys měl eliminovat odpor v oblasti, pak můžeme ukončit naší smlouvu, pokud se ti to bude hodit...

Scénář: Honba za zlatem

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš nashromáždit 200.000 zlatých. Postup tvých hrdinů bude limitován do 12. úrovně, ale osm nejlepších postoupí do závěrečného scénáře tohoto tažení.

Popis mapy: Vévoda Winston Boragus, vůdce Krewlodu, ti nabídl uzavření žoldácké smlouvy, abys podnikl sérii nájezdů na území Erathie. Jejich cílem bude nashromáždění dostatečného množství zlata, které by umožnilo armádám Krewlodu zakoupení všeho, co je potřeba pro ... jiné věci.

Animace: Tvoje vlohy upoutaly pozornost barbarských národů Krewlodu. Jejich šarvátky s vojsky Erathie na jejich východní hranici jsou legendární. Mají hodně zásluh na zakalení Erathianské armády. Jejich nedávný nájezd na hranici skončil vítězstvím a kupodivu získali hodně zajatců. Při výslechu zajatců se potvrdily jejich dohady. Bez krále Griffiního Srdce Erathie ztratila svoji duši. Tvým cílem bude drancování Erathianské země, kam až z Krewlodu dosáhneš. Po nashromáždění dostatečného množství surovin začnou rokování o válce. Do té doby potřebujeme tvoji nestrannou pomoc. Pokud budeš dopaden, Krewlod bude tvrdit, že jsi pouze horlivým vůdcem svého klanu jednajícím na vlastní pěst bez ohledu na zájmy celého státu.

Den 1, Úvod

Uplynulo hodně času od doby, kdy jste se utkali s jednotkami Erathie na naší východní hranici. Mnoho našich vojáků vděčí jejich bojovníkům za to, že se z nich stali lepší a vytrvalejší válečníci. Náš nedávný nájezd na jejich hranici skončil vítězstvím, ale také přinesl neočekávané množství vězňů.

Výslech těchto vězňů potvrdil naše dohady. Bez svého krále Erathie ztratila svoji duši. Našim cílem není začít válku, ale rychle vyplenit zemi, kam až budeme moci dosáhnout. Až budeme mít dostatečné zdroje, které potřebujeme ... můžeme začít uvažovat o válce.

Potom po tobě budeme chtít, abys samostatně přepadl území Erathie až k naší bezprostřední východní hranici. Pokud bys byl chycen, my budeme tvrdit, že jsi jenom příliš horlivý vůdce svého klanu, jednající na vlastní pěst.

Budeš dobře placen, ale za ty peníze budeme požadovat dobrou práci. Vévoda určil, že Krewlod potřebuje alespoň 200.000 zlatých, aby měl dostatečný fond bez dalšího zbytečného riskování. Vyraz a hodně štěstí.

Scénář: Chtíč

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš obsadit všechna města a hrady a porazit všechny nepřátelské hrdiny. Ať již hraješ za jakoukoliv stranu, ta druhá tě bude navždy považovat za zrádce.

Popis mapy: Král Tralossk z Tatalie a vévoda Boragus z Krewlodu požadují tvoje služby. Oba národy si dělají nárok na poslední kousek země mezi jejich zeměmi. Ironii je, že ta země nemá skoro žádnou cenu. Musíš se rozhodnout, do koho služeb se dáš najmout. Volba je jen na tobě.

Animace: Představitelé z Tatalie a Krewlodu vyhledali tvoje služby... znovu. Oba národy si dělají nárok na poslední kousek území mezi jejich zeměmi. V této oblasti ještě zůstalo několik Erathianských hradů. Nejsou nic víc, než znamení odporu. Většina zuřivých bitev se odehraje mezi Tatalii a Krewlodem. Ironii je, že ten kousek země nemá skoro žádnou cenu. Je to válečná hranice. Tatalie usiluje o další rozšíření její moci z nížin do hor. Krewlod chce zastavit postup Tatalie předtím, než dosáhne k jeho severní hranici. Nezáleží, na kterou stranu se přidáš, druhá tě stejně bude považovat za zrádce. Vybírej rozumně. Zvol si vítěznou stranu. Od toho závisí tvůj život.

Den 1, Tatalie úvod

Dostal jsi zprávu od krále Tralosska - "Jsem potěšen, že sis zvolil naši stranu. Tvé znalosti těch tupých barbarských bojovníků budou naší výhodou. Avšak vévoda Boragus nechal pravděpodobně na tvoji hlavu vypsat odměnu, protože tě považuje za zrádce."

"Tohle bude poslední boj. Přejeme si rozšíření našich hranic do hor Krewlodu a oni si naopak přejí zastavit nás. Síly Erathie budou s největší pravděpodobností polapeny uprostřed, ale s tím my prostě nemůžeme nic dělat. Ať už si to přejeme, nebo ne."

"Uspěj a celá Tatalie tě bude zbožňovat. Selži ... nemusíme ti to snad opakovat znovu." Dopis je jednoduše označen šupinatými insigniemi Tralosského rodu.

Den 1, Krewlod úvod

Přijal jsi příkazy od jednoho z generálů vévody Boraguse. "Já sice nemám rád žádné žoldáky, ale byl jsi poctěn, abys dokázal, že jsi hoden obdržet druhou smlouvu. Slyšel jsem, že se král Tralossk vzteká, protože ses nepřidal na jeho stranu. Proto přikázal, aby mu jeho generálové doručili tvoji hlavu v koši!"

"Pro případ, že jsi to ještě nezaznamenal, toto je válka o hranice. Král Tralossk si vzal do hlavy, že by rád získal část našeho území. Ty jsi zde proto, abys ho zastavil. Jsi u vévody Boraguse v oblibě, ale tvůj život nebude stát ani za plivnutí, jestli se Tatalianci objeví na prahu vévodova paláce."

"Nyní víš, na čem jsi. Zastav postup Tatalie, pak nelítostně vypráskej ještěrky daleko, zpět za jejich hranice. Nalož jim tak, aby již nikdy ani NEPOMYSLELI, že ještě někdy vylezou ze svých bažin na suchou zemi. Jo, a když už budeš v tom, zlikviduj ty otravné Erathianské hlídky. Přeji příjemnou zábavu!"

Kampaň: Ať žije král (Zpět na obsah)

Válka v Erathii je to nejlepší, co mohlo národ Deyjů potkat. Válka takových rozměrů je nekonečným zdrojem pro naše vojska nemrtvých. Dnes budeme hodovat a zítra bude Erathie patřit nám.

Scénář: Griffiní srdce

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš do tří měsíců přinést do města Stonecastle artefakt Duch sklíčenosti. Vyhledej chatu věštce - splnění úkolu, který ti zadá, ti umožní přenést si odměnu do dalšího scénáře.

Popis mapy: Král Griffiní Srdce, který nás vyhnal z Erathie, je mrtev. Nighonský a Eeofolský vpád nám dal dar smrti. Konečně můžeme postavit naše armády a přepadnout Erathii sami. Nejdřív však potřebujeme skvělého vojevůdce. Musíš najít hrobku krále Griffiního Srdce.

Animace: Našim vlasteneckým úkolem bylo zabít muže, který nás vyhnal z Erathie. Avšak následná invaze Nighonu a Eeofolu nám dala neočekávaný dárek. Erathie je pokryta mrtvými. Pro nekromacery to znamená období sklizně. Je vhodný čas pro válku. Královna Catherine je impozantním nepřítelem. Abychom porazili zbývající vojenské síly Erathie, potřebujeme většího vojevůdce, než je ona sama. Máme plán ... ironický plán. Zatímco Catherine organizuje poslední etapu své války s Nighonem a Eeofolem, musíš proniknout do Erathie a najít hrobku krále Griffiního Srdce. Buď obezřetný. V krajině jsou rozptýleni Erathianci. Když najdeš místo odpočinku krále, vzkřísíme mrtvého krále a on bude bojovat pod naší zástavou. S králem Griffiním Srdcem v čele našich armád se stane jeho dřívější domov naší zemi smrti.

Den 1, Úvod

Tví zvědové ti oznámili, že hrobka krále Griffiního Srdce se nachází ve městě Stonecastle, poblíž severní hranice Erathie. Je na místě, které je mimo dosah války s Nighonem a Eeofolem. Nalezením a zabráním tohoto místa budeme moci oživit tělo zemřelého krále.

Musíš také najít artefakt, který má jméno Duch sklíčenosti a dopravit ho do města Stonecastle. Artefakt je jedním z důležitých předmětů, potřebných pro rituál oživení králova těla. Musíš ale jednat rychle - pokud duch unikne, tělo bude pro nás nepoužitelné.

Závěrečná animace: Když byl král Griffiní Srdce oživen, dřívějšího krále Vilmara potkala nešťastná náhoda. Král Griffiní Srdce převzal vojenskou moc ... a trůn. Ovládá všechny mrtvé tak, jako ještě nikdo předtím. To je dobrou předzvěstí naší invaze. Nicméně naši vojevůdci hlídají svého nového krále a čekají na jeho zaváhání.

Scénář: Sklizeň

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš do tří měsíců naverbovat do svých armád celkem 2500 kostlivců. Přes některé hraniční stráže se může dostat pouze hrdina nesoucí artefakt z předešlého scénáře a artefakt, který se nachází za nimi, s tebou pocestuje do následujícího scénáře.

Popis mapy: Našli jsme perfektní oblast podél Erathijských hranic, ve které můžeme sklízet dostatek kostlivců pro naše armády bez zbytečných šarvátek z Erathianskou armádou. Dej dohromady armádu, ale pospěš si - potřebujeme tyto jednotky ihned.

Animace: Předtím, než začneme naši rozsáhlou invazi do Erathie, musíme posílit naši armádu. Lidé z Erathie nám opatří rekruty, které potřebujeme. Přepadni místní krajinu a oživ potřebné vojsko.

Den 1, Úvod

Chystáme Erathii opravdové překvapení. Musíme zaútočit do tří měsíců. Avšak naše armáda není dostatečně silná pro provedení dostačujícího útoku. Potřebujeme, abys naverboval posily podél Erathianské hranice a dostatečně zvýšil počty nemrtvých, kteří nás budou následovat v našem tažení.

Jako vždy, nesmíš otálet. Musíme využít prvek překvapení, když na Erathii zaútočíme. Takže náš připravovaný útok nemůžeme odložit o více než tři měsíce. Do této doby nás musíš zásobit alespoň 2500 kostlivci. Pokud však náhodou neuspěješ, nebudeme mít proti Erathii absolutně žádnou šanci. Nesmíš zklamat.

Den 5, Novinky od Sandra

Jedna z informačních zpráv říká: "Dozvěděli jsme se, že Sandro se svou armádou je vězněn v této oblasti. Pokud ho najdeš a osvobodíš, jistě ti pomůže ve tvém nesnadném úkolu."

Den 64, Varování - zbývají 3 týdny

Obdržel jsi dopis od svých nadřízených: "Začal jsi dobře, ale na splnění úkolu máš už jenom tři týdny."

Den 71, Varování - zbývají 2 týdny

Další dopis od tvých nadřízených: "Věříme, že jsi pokročil. Pamatuj však, že potřebujeme nejméně 2500 kostlivců a do zahájení útoku zbývá pouze čtrnáct dnů."

Den 78, Varování - zbývá 1 týden

Dopis od nadřízených: "Ode dneška za týden zahájíme náš útok na Erathii. Tvých 2500 kostlivců je klíčem k našemu úspěchu. Určitě chápeš důležitost tvého úkolu. Nemáš jinou možnost, než uspět ve svém poslání."

Scénář: Tělesný trest

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš porazit temného rytíře Mota. Přes některé hraniční stráže se můžeš dostat jen tehdy, pokud máš artefakt z předešlého scénáře a artefakt za nimi tě bude následovat do příštího scénáře.

Popis mapy: Temný rytíř - samotář Mot, odmítá účastnit se takové slávy, jakou bude naše invaze do Erathie. Věří, že se zbývajícími bojovníky své země bude tvořit zálohu proti případným protiútokům z Erathie. Je načase udělit mu malou lekci za jeho neposlušnost.

Animace: Temný rytíř Mot vypověděl poslušnost řádu krále Griffiního Srdce. Musí být příkladně potrestán, aby se ostatní neodvážili následovat jeho příklad. Mot se osamostatnil i se svými armádami. Znič jeho vojenské jednotky, jeho zabij a převezmi velení nad jeho oddíly. Až bude mrtvý, vzkřísíš jeho mrtvolu a zařadíš ho do své armády.

Den 1, Úvod

Dostal jsi dopis od oživlého krále Griffiního Srdce. "Veliteli, vypadá to, že jeden z mých generálů, temný rytíř jménem Mot, nechce poslouchat mé rozkazy a nevěří, že bych byl schopen zaútočit na Erathii. My ho však pro naše plány nepotřebujeme."

"Jeho armády se nám budou hodit. Nemohu však dovolit, aby jeho neposlušnost zůstala nepotrestána. Tvým úkolem je najít Mota a zabít ho. Pak bude opět oživen a zařazen jako přisluhovač ve tvém vlastním vojsku. Splň tento úkol a nahradíš Mota jako můj nový generál."

Zíráš na podpis nemrtvého krále a cítíš v zádech podivné mrazení. Rychle bereš pero a píšeš stručnou odpověď: "Stane se." Nesmíš dovolit, aby tě Mot porazil.

Scénář: Ze dne do noci

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš obsadit všechna města a hrady nepřítele a porazit všechny jeho hrdiny. Přes některé hraniční stráže se můžeš dostat, jen pokud máš artefakt z minulého scénáře, ale odměna, která tě čeká, je vskutku vysoká.

Popis mapy: Nadešel ten správný čas. Oživený král Griffiní Srdce zvolil tento okamžik pro začátek útoku. Vojska z druhé strany Deyji vtrhnou do Erathie a rozdrtí ji. Výchozí bod tvého útoku byl zvolen samotným králem Griffiním Srdcem. Složil jsi přísahu, že nezklameš.

Animace: Před námi leží vojsko Erathie. Je čas zahájit zdrcující útok. Král Griffiní Srdce trénoval jejich generály a zná jejich taktiku. Tuto bitvu rozhodne morálka. Pro nemrtvé morálka nic neznamená. Jednou si doplníme naše stavy jejich mrtvými, naše hordy porostou a jejich morálka bude upadat. Potom se na ně vrhneme. Brzy král Griffiní Srdce opět zavládne v Erathii.

Den 1, Úvod

Obdržel jsi rozkazy od samotného krále Griffiního Srdce. Povedeš své útoky ze tří pevností podél Erathianské hranice. Ze začátku se asi nesetkáš s velkým odporem, ale musíš rychle zabezpečit tuto oblast, než do ní dorazí nepřátelské posily.

Je jasné, že král Griffiní Srdce si přeje vrátit se na trůn Erathie, ale tentokrát si to přeje provést jako dobyvatel. Cítíš vůni živých bytostí, čekajících, až budou odtamtud sklizeni. Vyraz - čas nadešel.

Kampaň: Osvobození (Zpět na obsah)

Pevně jsme se v Erathii zabydleli, ale národ leží v troskách. Začneme osvobozením hlavního města Steadwicku a nepřestaneme, dokud nebudou všichni vetřelci vyhnání z naší země!

Scénář: Osvobození Steadwicku

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš dobýt město Steadwick. Vyhledej věštce - splnění úkolu, který od něho dostaneš, ti umožní přenést si odměnu do příštího scénáře.

Popis mapy: Prvním krokem v našem boji za volnost Erathie je osvobodit hlavní město Steadwick od Nighonské okupace. Není to snadný úkol, protože Tyrani z podzemních kobek zablokovali horský průsmyk vedoucí do Steadwického údolí.

Animace: Prvotní špionáží bylo zjištěno, že vojska Nighonu a Eeofolu se zabarikádovaly uvnitř Steadwicku. Veškeré přístupové cesty do hlavního města jsou zablokovány. Jejich posily se dovnitř dostávají skrze tunely. Armády ze západu se s vámi setkají na bitevním poli ještě před zahájením bitvy. K tomu není co dodat. Neustaneme, dokud Steadwick nebude volný.

Den 1, Úvod

První zprávy od našich špiónů naznačují, že vojska Nighonu a Eeofolu se zabarikádovaly uvnitř Steadwického údolí. Přístup ze všech okolních zemí je zablokován, takže musí být zásobování skrz podzemní tunely.

Budeš potřebovat najít jednu ze dvou cest, které jsou využívány ke vstupu do údolí, nebo najít cestu přes hory. Dobrou zprávou je, že dostaneme pomoc od Bracady, jestliže jim také pomůžeme dostat AvLee. K tomu není co dodat. My se nezastavíme, dokud Steadwick nebude osvobozen.

Den 8, Zpráva o Generálu Kendalovi

Zprávy od lidí, kteří přežili obléhání Steadwicku, říkají, že král Griffiní Srdce je po smrti. Vedení Erathie připadlo Morganu Kendalovi, generálovi hlavního vojenského velení v Erathianském království.

Podle svědectví, generál Kendal byl zajat během boje a mnozí se domnívají, že je držen ve vězení na severozápadě. Bylo by moudré pokusit se o jeho osvobození, protože je skvělým vojenským vůdcem.

Scénář: Skoncování s ďáblem

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš obsadit město Kleesive. Přes některé strážní věže se můžeš dostat, jen pokud tvůj hrdina nese artefakt z předešlého scénáře, ale artefakt za strážní věží s tebou půjde do dalšího scénáře.

Popis mapy: Do hradu dorazil dopis od lorda Lucifera Kreegana III., nejvyššího velitele Eeofolu, určený královně Catherine. Stojí v něm, že Kreegan drží ve svém zajetí královnina muže, Rolanda z Enrothu, a pouze jeden milion ve zlatě ho může udržet naživu.

Animace: Ke královskému dvoru přišel vyslanec od Kreegana. Tvrdí, že zajali krále Rolanda z Enrothu. Žádají výkupné jeden milion ve zlatě. My si tohle tvrzení nemůžeme ověřit. Ať už je to pravda, nebo ne, královna Catherine není ochotná zaplatit. Po výslechu posla jsme zjistili, že Rolanda drží ve vězení klan Kreelahů někde uvnitř Eeofolu. Najdete základnu Kreelahského klanu a zachraňte Rolanda. Kromě vaší Erathianské armády dostanete podporu také z AvLee. Berte tento úkol jako prvořadý. Můžete zachránit Rolanda, nebo se stanete obětí pasti.

Den 1, Úvod

V dopise od Eeofolského vládce stojí, že král Roland - Železná Pěst je zajatcem ďáblů a pouze výkupné ve výši jednoho milionu ve zlatě ho může udržet naživu.

Toto tvrzení nelze ověřit, ale důkladný výslech posla odhalil, že klan Kreelahů drží Rolanda někde za mřížemi na Eeofolském území. Ať už je to pravda, či nikoli, královna vydírání nemíní podlehnout.

Hlavní pevnost klanu Kreelahů, Kleesive, je umístěná zrovna na druhé straně Erathianské hranice. Musíš dobýt Kleesive a osvobodit krále Rolanda, pokud tam opravdu je. Zdá se dost nepravděpodobné, že by drželi rukojmí tak blízko frontové linie. Tudíž je potřeba být maximálně obezřetný, aby to všechno nebyla jen chytře vymyšlená past.

Vojska z AvLee nás přišla podpořit v tomto úkolu. Hodně štěstí a ať nás ochraňuje Nebeské světlo.

Scénář: Neutrální vztahy

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš obsadit všechna nepřátelská města a porazit všechny nepřátelské hrdiny. Přes některé strážní věže se můžeš dostat, jen pokud tvůj hrdina nese artefakt z předešlého scénáře, ale artefakt za strážní věží s tebou půjde do dalšího scénáře.

Popis mapy: Velvyslanec z Bracady přináší zprávy od svého velitele. Gavin Magnus nabízí pomoc při znovuzískání západní Erathie, kterou plení Tatalianské a Krewlodské armády. Je čas ukázat sousedům, kde leží jejich hranice.

Animace: Mé jméno je Winstan Langer, z rozhodnutí velkého vezíra Gavina Magnuse velvyslanec z Bracady. Vojska z Tatalie a Krewlodu bojují v západní Erathii. Bitva už trvá několik měsíců. Můj pán, i když vyčerpaný z jiných válek, vám pošle svoje posily, aby podpořil vojenské úsilí. Vítězství v této válce nezávisí od skvělé taktiky - vítězem se stane početnější armáda. Hodně štěstí.

Den 1, Úvod

Před několika měsíci Tatalie a Krewlod bojovaly s Erathii i samy navzájem v sérii hraničních sporů. Normálně by kouzelníci z Bracady nejraději zůstali mimo jakoukoliv válku, ale po posledním vývoji události v Erathii se rozhodli, že nám budou nápomocní.

Kouzelníci zřídili skromnou předsunutou hlídku na místě, kde se sbíhají hranice Erathie, Tatalie a Krewlodu. Naše vlastní vojenské síly byly poslány do této oblasti, aby se k nim připojily. Mezi námi, měli bychom být schopni nejen zastavit boje mezi Tatalii a Krewlodem, ale také obnovit Erathianskou hranici.

Zaútoč rychle a potlač veškerý odpor v této oblasti. Musíme dát našim sousedům lekci. Bylo od nich nemoudré uvažovat o tom, že by mohli využít oslabení Erathie.

Den 3, Uprchlíci

Jeden zvěd ti hlásí, že podél hranice je mnoho uprchlických táborů. Shromažďují se zde uprchlíci, kteří byli vyhnání ze svých domovů neutichající válkou v této oblasti.

Scénář: Tunely a Troglodyti

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš zabrat všechna města a hrady nepřítele a porazit všechny jeho hrdiny. Přes některé strážní věže se můžeš dostat jen tehdy, pokud máš s sebou artefakt z předešlého scénáře, ale odměna je vskutku vysoká.

Popis mapy: Teď už víme, proč se Erathie pustila do boje s Nighonem a Eeofolem. Nepřátele si doslova provrtali cesty pod zemí pod celou oblastí Nighonské úžiny. Podzemní chodby ústí v Trpasličích tunelech podél Erathianských břehů. Musíme je teď násilím přinutit použít tyto tunely znovu - tentokrát však k jejich útěku, protože je navždy vyženeme ze zemí Erathie!

Animace: Teď už víme, proč se Erathie pustila do boje s Nighonem a Eeofolem. Skrze rozsáhlou síť podzemních tunelů, vykopaných armádami Tyranů, udeřil nepřítel současně na mnoha místech s obrovskými armádami. Důvěřujeme armádě, že zadrží nepřátelskou invazi na jejich polovině země. Odhalili jsme hlavní trasu pro přesun vojsk mezi Nighonem a Erathii. Nachází se pod mořem a spojuje Nighonské podzemí s Erathianskou pevninou. Bracada a Avlee poslaly svá vojska, aby se zapojily do boje. Nejdřív se musíme zbavit Kreeganských a Nighonských sil ze souše, pak je pronásledovat v podzemí a zahnat je zpět na pobřeží Nighonu.

Den 1, Úvod

Tyrani z podzemních kobek jsou chytří. Zatímco proklatí ďáblové z Eeofolu napadli Erathianské hranice, vojska Nighonu prokopaly tunely téměř na celé rozloze Steadwicku, což jim umožňuje kdykoli podnikat překvapivé útoky skoro současně po celé krajině.

Měli bychom důvěřovat královskému vojenskému oddílu Erathie, který prozatím zadržel invazi na východní polovině Erathie. Teď začínají bez milosti vyhánět Tyrany z podzemních kobek. Vaším úkolem je pronásledovat je zpět pod Nighonským průlivem a založit opěrný bod v JEJICH domově.

Vojska z AvLee a Bracady nám budou pomáhat v tomto posledním tažení. Žádná Nighonská nebo Eeofolská předsunutá hlídka v tunelech nesmí přežít. Musíme dát Tyranům z podzemních kobek lekci, na kterou nikdy nezapomenou. Hodně štěstí.

Den 2, Odplutí

Měl bys být schopen vyslat velkou armádu do Nighonu i přes moře a zaútočit na Tyrany taky seshora. Ale musíš být opatrný, jelikož průliv je plný útesů, které jsou rozsáhlé a zrádné.

Kampaň: Píseň pro otce (Zpět na obsah)

Posledním krokem ke vzkříšení Erathie je vyhoštění nekromantů z Deyji z naší země. S oživeným králem Griffiním Srdcem, jenž je vede, nebude tento úkol nijak snadný.

Scénář: Bezpečný průchod

Podmínky vítězství: Abys zvítězil, musí nekromancer Nimbus přinést do města Highcastle artefakt - Medaili státníka. Na konci tohoto scénáře pocestuje Nimbus se sedmi nejsilnějšími hrdiny do dalšího scénáře tohoto tažení.

Popis mapy: Nějaký Nekromancer se pokouší projít jednou z Erathianských strážních věží a tvrdí, že ho posílá mrtvý král Griffiní Srdce. Žádné nebezpečí mu nehrozí, ale na jeho cestě ho mohou ohrozit nemrtví, kteří jsou loajální novému králi. Musíš ho bezpečně provést posledním úsekem jeho cesty.

Animace: Po osvobození Steadwicku se mé obavy naplnily. Můj otec nezemřel přirozenou smrti. Byl otrávený. Vyšetřování vedené generálem Morganem Kendalem před válkou neodhalilo vůbec žádné podezřelé. Teď sama učím nekromancery, hledající vojenského stratéga jako já. Povedlo se jim oživit mého otce, krále Griffiní Srdce, který po zabití krále Vilmara převzal jejich vojenskou moc i jejich trůn. Teď přišli k nám, protože nemůžou zastavit zrůdu, kterou sami vytvořili. Jako gesto dobré vůle pošlou posla, který promluví pouze se mnou. Řekne mi, kdo zabil mého otce. Najdi toho hrdinu a bezpečně ho doprovoď ke mně.

Den 1, Úvod

Nekromancer Nimbus nese důkaz, kdo zabil krále Griffiní Srdce. Musí bezpečně dorazit na hradní dvůr, nebo jinak se nikdy nedozvíme pravdu. Připrav mu bezpečnou cestu a doveď ho do našeho hradu!

Scénář: Spojená fronta

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš obsadit všechna nepřátelská města a hrady a porazit všechny nepřátelské hrdiny. Na konci tohoto scénáře poputuje šest nejsilnějších hrdinů do dalšího scénáře tohoto tažení, kde se setkají s Lordem Haartem a královnou Catherine.

Popis mapy: Velíš kombinovaným armádám z Erathie, AvLee a Bracady plus Nekromancerům, kteří si sami zvolili boj proti králi Griffinímu Srdci. Jejich množství je nezanedbatelné, ale ty musíš převládat.

Animace: Moje únava z této války roste. Takže jdu si prohlédnout Nekromancery. Souhlasili jsme, že budeme spolupracovat na zničení krále Griffiního Srdce. Nikdy mne nenapadlo, že jednou budu bojovat po boku Nekromancerů, ale dnes kujeme zbraně pro obě naše armády. S jejich pomocí, včetně armád Bracady a AvLee, měli bychom být schopni vyhnat všechny nemrtvé z Erathie.

Den 1, Úvod

Nikdy předtím Erathie ještě neviděla bojovat čtyři národy pod jedním praporem. Dnes společně postupujeme proti armádám nemrtvých i s nemrtvými, kteří bojují na naší straně. Silnější, než by se na první pohled zdálo, což je jedinou cestou, jak zabezpečit vítězství proti Deyje.

Abys zvítězil, musíš úplně vyčistit tuto oblast. Hodně štěstí, spoléháme na tebe.

Scénář: Za krále a vlast

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš obsadit všechna města a porazit všechny nepřátelské hrdiny, aniž bys ztratil královnu Catherine nebo Lorda Haarta. Toto je závěrečná bitva... hodně štěstí!

Popis mapy: Toto je poslední bitva. Naše přítomnost již má velký vliv na obnovu života v této zemi, ale musíme zničit tuto poslední pevnost smrti, do které ustoupil král Griffiní Srdce. Je čas vrátit mrtvého do jeho hrobu.

Animace: Zbytky armády mého nemrtvého otce jsou v Nekropolisu, kde v současnosti přebývá i on. Jeho poslední legie nemrtvých nejsou v tomto boji bezvýznamné. Přidám se také k tomuto obtížnému boji, ale budu velet z pozadí. Velení na bojišti přenechám tobě. Některé rozkazy musíš vykonat bez zbytečných otázek. Lord Haart nesmí zemřít. Je to vlastizrádce. Dostali jsme potvrzenou zprávu od Nekromancerů. Lord Haart opustil Nekromancerský kult krále Vilmara. Lorda Haarta přiveďte do Steadwicku. Otrávení krále Griffiního Srdce bylo jednoduchým úkolem. Konal na rozkaz krále Vilmara, který se chtěl pomstít za vyhoštění Nekromancerů z Erathie. S Lordem Haartem mám speciální plány.

Den 1, Úvod

Město, ve kterém se nachází hrobka krále Griffiního Srdce, spolu s městem, kde král v současné době má svůj trůn, jsou terče tohoto útoku. Obě města musí padnout nebo jinak nikdy nebudeme schopni sesadit krále z jeho trůnu.

Kampaň: Sémě nespokojenosti (Zpět na obsah)

Nyní, když byli nájezdníci vyhnáni z Porobených zemí, přišel čas obnovy. Avšak jeden muž, Faruk Welnin, si usmyslel zbavit Porobené země jak Erathie, tak AvLee jednou provždy.

Scénář: Grál

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš do dvou měsíců najít Grál.

Popis mapy: Předtím, než budeme moci vyhlásit naši nezávislost, budeme potřebovat nějaký symbol. Tím symbolem je Grál, který byl ztracený v této oblasti před mnoha stoletími. Musíme ho najít, nebo se naše plány rozplynou ještě předtím, než je stihneme uvést do pohybu. Máme pouhé tři měsíce na vyhledání Grálu.

Animace: Poprvé v historii Porobených zemí lidé a elfové bojovali bok po boku, aby ubránili zemi proti vetřelcům. Teď, když je oslava u konce, staré nenávisti se budou vracet a my se opět staneme občany bojující země. Musíme myslet na budoucnost Porobených zemí. Je čas pro vytvoření její budoucnosti. Jestliže náš boj za nezávislost byl korunován úspěchem, potřebujeme něco většího než naše armády pro motivaci veškerého obyvatelstva. Potřebujeme symbolický základní kámen. Vyhledej Grál v zakletých zemích, kde bájní jednorožci rozmlouvají se stromy.

Den 1, Úvod

Rozmístí svá vojska do řady jako při sklizni a hledej Grál. Zvěsti, které k tobě docházejí, vypravují o tom, že vojska Erathie a AvLee jsou mobilizovaná, aby rozdrtila tvoji výzvu za nezávislost. Místní domobrana z Erathie a AvLee stojí ve tvé cestě. Naštěstí zatím nemají žádného vůdce.

Někteří z místních se vyslovili pro tebe. Většina lidí nestojí stranou. MUSÍŠ najít Grál, abys tak přesvědčil většinu, že vaše věc je spravedlivá. Když získáš Grál, bude tě většina následovat. Pokud Grál nezískáš, vojska z AvLee a Erathie porazí tvoji armádu a tebe pověsí na nejbližším stromě.

Den 7, Sestra - text

Zvědové ti oznámili, že na severu viděli tvoji sestru s velkou armádou bojových jednorožců z AvLee. Na rozdíl od tebe ona věří, že Porobené země náleží AvLee a vyhlášení nezávislosti je velezrada. Máš smutek na duši a doufáš, že se boji se sestrou vyhneš.

Scénář: Cesta domů

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musí hraničář Ryland přinést do Welninu Grál a vybudovat tam svatostánek Grálu.

Popis mapy: Cesta do Welninu nebyla snadná, ale poslední úsek té cesty bude mnohem obtížnější. Hraničář Ryland má u sebe Grál a musí se na své cestě vyhnout vojskům věrným Erathii a AvLee, aby v pořádku dopravil Grál do Welninu. Až tam dorazí, musí ve Welninu postavit svatostánek Grálu.

Animace: Naše věc je veřejná. Je ironií, že mnoho lidí podpořilo elfskou populaci v naši vizi nezávislého státu. Avšak frakce loajální k Erathii a AvLee se nás snaží zastavit. Nemůžeme pokračovat bez silné operační základny. Faruk Welnin, starosta Welninu, k nám vyslal posla. Nabízí svou ochranu a podporu. Naše válka za nezávislost právě začíná. Musíme si probojovat cestu do Welninu a vybudovat svatostánek Grálu. Když toto splníme, Welnin se stane naší základnou.

Den 1, Úvod

Město Welnin netrpělivě očekává na příchod Grálu. Spoléhá na hraničáře Rylanda, že ho sem bezpečně dopraví. Ryland se nesmí zdržovat zbytečným bojem - ten přijde na řadu později.

Scénář: Nezávislost

Podmínky vítězství: Abys vyhrál, musíš povýšit město Welnin na hlavní město (Capitol). Jen potom budou Podrobené země volné!

Popis mapy: Grál se dostal do Welninu, ale teď musíme vystavět z tohoto města hlavní město. Armády z Erathie a AvLee nás budou napadat ze všech směrů. Brzo však budeme moci dokázat, že Porobené země jim již nikdy nebudou patřit!

Animace: Tu dálku jsme překonali rychle. Armády z Erathie a AvLee přišly 'obnovit pořádek'. To vystaví v nebezpečí naše snahy o nezávislost, protože tyto nepřátelské elementy by mohly pouze roznítit větší válku. Je naší povinnosti povznést Welnin na hlavní město Porobených zemí a zbavit se zákonů Erathie a AvLee na tomto území. Jestli to neuděláme, ztratíme všechno, za co jsme bojovali, a dva veliké národy mohou opět ustanovit krveprolití Timberských válek. Dnes vyhlásíme naší nezávislost na národech Erathie a AvLee.

Den 1, Dřevo - nedostatek

Musíme vystavět Welnin, ale pily v této oblasti byly zničeny a v kraji se začali objevovat 'pytláci stavebního dříví'.

Den 4, Krádež dřeva

Při takovém nedostatku zásob dřeva se nebývale rozmnožili 'pytláci stavebního dříví'.

Den 5, Krádež dřeva a zlata

Přes noc byly znovu přepadeny tvoje sklady dřeva, ale teď ještě navíc začalo mizet i zlato.

Den 6, Opakovaná krádež dřeva a zlata (opakuje se každý den)

Navzdory naším nejlepším snahám zastavit je, vzbouřenci pokračují s krádežemi našeho dřeva a zlata.