Armageddons Blade (Meč zkázy)

Narozdíl od Restoration of Erathia (ROE) je Armageddons Blade složen ze sedmi příběhově samostatných kampaní, kterým dominuje stejnojmenná kampaň, popisující události následující po Might and Magic 7. Tedy finální tažení krále Rolanda a královny Catherine proti proradnému Luciferovi Kreeganovi z Eofolu. Protože s datadiskem byla upravena i možnost vkládat dlouhé texty informačních zpráv, tak toho autoři náležitě využili a jsou nejen dlouhé, ale je jich ve hře o poznání více a krásně podtrhují příběh jednotlivých kampaní. V datadisku přibyl hrad Soutoku (Conflux), který se hemží elementály a hraje významnou roli v příběhu kampaně Meč zkázy. Jenom dodám, že Armageddons Blade je v pořadí první datadisk k Heroes of Might and Magic III.

Každá kampaň je standardně složena ze tří a více jednotlivých scénářů, které na sebe vzájemně navazují. Protože jednotlivé kampaně nejsou propojeny mezi sebou, máte velkou volnost v tom, kterou z nich začnete. Vyjímkou je jen poslední kampaň (Nevyzpytatelnost osudu), která se zpřístupní až po odehrátí všech předchozích kampaních. Nečekejte ani žádnou tajnou kampaň, ta zde neni. Krom výše uvedených změn vás čeká jedno nemilé překvapení. Pokud jste zápasili s neúměrnou obtížností některých scénářů v kampaních ROE, tak tady budete místy možná i skřípat zuby. Obtížnost kampaní v datadisku byla totiž posunuta značně nahoru. Mnoho map je sice vytvořeno tak, aby jste mohli vcelku brzy získat náležitou převahu, ale jsou zde i vyjímky, jako např. kampaň Dračí krev, která mi vysloveně pila tu mou vlastní ;).

Přehled jednotlivých kampaní a obsažených scénářů je uveden v následující tabulce (pořadí scénáře na řádku zároveň určuje pořadí scénáře v kampani). Názvy kampaní slouží i jako klikatelný odkaz, který vás přenese na bližší popis kampaně a obsažených scénářů dále na stránce. V popisu scénářů pak naleznete krom standardních informací i jednotlivé informační zprávy, které se v průběhu hraní objevují k určitému datu.

Kampaně
Meč zkázy Dračí krev Drakobijce
 
Catherinin výpad Odstranění slabých Krystaloví draci
Lesní stíny Divocí mrchožrouti Rezaví draci
Hledání armageddonu (zlo) Krev Dračího otce Pohádkoví draci
Stvořitel utrpení (zlo) Toužící po krvi Azuroví draci
Návrat krále
Kudla v zádech
Zabít hrdinu
Okraj zapomnění
Kampaně
Slavnosti života Hra s ohněm Nevyzpytatelnost osudu
 
Ostrý dráp Rolnická městečka Ztracený na moři
Výcvik v divočině Pochod nemrtvých Konec vyjednávání
Kmenová válka Hořící Tatalie Všude jsou piráti
Boj o trůn Pospěš si a čekej

Kampaň: Meč zkázy (Armageddons Blade) (Zpět na obsah)

Královna Catherine, její manžel král Roland a Gelu, který je válečníkem v elitní Erathianské Lesní hlídce, musí vzájemně spolupracovat na porážce šíleného krále Lucifera z Eeofolu, který má v plánu vytvořit Meč zkázy. S jeho pomocí by pak mohl proměnit celý svět v peklo.

Poznámka: Jak už jsem uvedl v úvodu, kampaň Meč zkázy navazuje na události ze sedmého dílu Might and Magic, kdy skupina dobrodruhů v jednom z finálních úkolů porazila Kreegana Xenofexe. Tím dostala vojska Lucifera Kreegana nečekaný úder a jediným východiskem pro kreegany je sestavit zbraň smrtící síly, kterou je legendární meč Armageddons Blade. Královna Catherine s králem Rolandem proto podniknou poslední válečné tažení proti kreeganům, které má jediný cíl. Zničit všechny ďábly a zažehnat tak novou hrozbu pro celý Antagarich. (Je celkem zajímavé, že v Heroes of Might and Magic se na kreegany pohlíží jako na skutečné ďábly, přestože už v Might and Magic 6 byl jejich původ dostatečně vysvětlen.) Krom zmíněného královského páru se v kampani potkáme i se starým známým z kampaní ROE - generálem Morganem Kendalem a nově s elfem Gelu, velitelem Lesní hlídky. Na Gelu je zajímavé to, že je elfem z Vori, kontinentu, o kterém tak často slýcháme, ale zatím se v žádné z her ságy neobjevil.

Scénář: Catherinin výpad

Podmínky vítězství: Catherine musí porazit všechny nepřátele, jinak Erathie bude zaplavena pekelnými bojovníky. Pokud Catherine zemře, vše bude ztraceno a ďáblové z Eeofolu lehce zvítězí. Catherine může postoupit maximálně na 18. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Vojenské jednotky Eeofolu dorazily k hranicím Erathie. Královna Catherine se rozhodla sama čelit přílivu nájezdníků, kteří chtějí ovládnout hranice země. Mají v plánu se tam zakopat a vyčkat na příjezd nových posil. Catherine nesmí zemřít, jinak se jim jejich plán zdaří.

Animace: Podcenili jsme silu a odhodlání protivníka. Během války za obnovu Erathie byli Kreeganovci v menšině. Teď však bojují s takovou vervou, s jakou jsem se ani já, ani Roland dosud nesetkali. Stáhla jsem převážnou část svých sil zpět za hranice Erathie. Mezi námi a Kreeganovci leží Údolí močálů. To je jeden z nejhezčích krajů Erathie. Z hlediska taktiky je přímo ideální. Jestliže se mi podaří udržet toto údolí, mohu udržet hranici neporušenou. Pak se rozhodnu, jak zničit démonického krále Lucifera a jeho snahu proměnit celý svět v peklo za pomoci Meče zkázy.

Den 1, Úvod

Sledujíc počáteční invazi Eeofolu, vydala ses k elitním silám Kreeganovců, které jsou známé pod jménem Pěst Bezbožné Moci. Tyto bitvami zocelené regimenty tě tlačily přes celou hranici a teď hrozí, že tě zatlačí hlouběji do vnitrozemí Erathie. Teď se nacházíš zde, na území napadených zemí, které leží uprostřed mezi Erathii a Eeofolem. Máš v plánu se zde udržet, dokud nedorazí posily, ve které Erathie doufá.

Den 6, Poplach

K tvému táboru přiběhl posel se zprávou. Hluboce se uklonil, přinesl ti svitek od generála Morgana Kendala. Svýma roztřesenýma rukama rozbalil pergamen a podává ti ho. Všimneš si, jak se mu na čele perlí kapičky potu. Asi nenese dobrou zprávu.

"Moje královno. Musím vám s politováním oznámit, že armády Eeofolu pronikly našimi východními hranicemi. Zklamal jsem, ale přisahám vám na hrob svého milovaného otce, že se stáhnu zpět a budu bránit Steadwick před napadením těmito nečistými silami." --Morgan

Den 10, Druhá zpráva od Kendala

Do tvého tábora se vřítil jezdec a nese zprávu, na které je pečeť generála Morgana Kendala. Přijala jsi svitek od jezdce, rozlomila pečeť, rozvinula pergamen a prohlížíš si zprávu.

"Prosím o odpuštění, má královno, ale jsem nucen sdělit vám závažnou zprávu. Nedávno jsem se stal svědkem nepochopitelné události. Ze vzduchu se ve volné krajině objevilo město podivné architektury. Mělo střechy, které vypadaly jako tulipánové cibulky vyrobené z bronzu, všude stany jasných barev a jeho zdi byly hlídané živly všech druhů. Od tohoto prvního objevu jsem viděl po krajině ještě několik podobných měst. Neznám původ těchto měst, ani nevím, zda to nejsou nepřátelé. Snad bychom je mohli přemluvit, aby nám jejich obyvatelé pomohli v našem boji; snad se budeme muset mít před nimi na pozoru. Nedůvěřuji nikomu v této oblasti, kdo zůstal tak dlouho neutrálním." --Morgan

Den 15, Dobré zprávy později

Z koně seskočil posel a spěchá s naléhavou zprávou ke své královně. Bereš poselství od usmívajícího se posla a rozvineš ho. Poselství je rozmazané od vody, ale čitelné. Jeho čtení ti přinese tolik potřebné vzpružení. Konečně dorazila i dobrá zpráva.

"Moje drahá Catherine, shromáždil jsem velkou armádu mimo Steadwick. Zanedlouho k vám dorazím, jen co upevníme naše postavení na východní frontě. Mám v plánu sejít se s Kendalovou armádou poblíž Killian's Wake a zničit vojska, která mu dělají starosti.

Až bude tento úkol splněn a Kreeganovské tlupy budou vyhnané, přivedu ti svoji armádu na pomoc. Musíš vydržet, lásko moje. Osud Erathie závisí na tom, zda udržíte krajinu pod vaší kontrolou. Znovu tě uvidím. To ti přísahám." -- Tvůj milující manžel, Roland

Den 21, Zpráva od Lucifera

Kráčíš polem a namáháš si mozek přemýšlením, když se snažíš najít smysl této šílené války, ve které ses ocitla. Co přivedlo Lucifera k tomuto hroznému šílenství? Co tím chce získat? Nebude lehké zjistit odpovědi na tyto otázky.

Když tak o tom všem přemýšlíš, zastaví tě plachý mnich a tichým hlasem tě pozdraví. Prudce se otočíš za zvukem, tvé rudé vlasy ti lemují tvůj obličej takovým způsobem, že se chudák mnich ještě více polekal. Třesoucím se hlasem ti oznamuje, že před malou chvíli přinesl rychlý posel velký kus krystalu s instrukcemi, které ti chce ukázat. Tví mágové se obávali, aby to nebyla past, a tak nejdřív poselství pozorně prozkoumali. Když nakonec zjistili, že jejich královně nic nehrozí, předali ti poselství.

Když ses přiblížila, v krystalu se objevil démonický obličej, který je zarostlý, rohatý a s ostrými zuby. S odporným úšklebkem začíná obličej mluvit.

"Ach, slavná Catherine Gryphonhearth, nebo bych měl spíše říci Ironfist? To se mi zdá pro tebe vhodnější jméno. Pokud to ještě nevíš, tak já jsem Lucifer Kreegan, král Eeofolu a posel zkázy.

Doufám, že tvá snaha zlikvidovat mně vyjde naprázdno. Už jsem ti to dokázal tím, že tvůj vpád jsem odrazil a zatlačil tě zpět téměř do tvého hlavního města. Nemůžeš vyhrát v boji proti mým silným armádám a mé tajné zbrani. Brzy uvidím konec tvého drahocenného Antagarichu, Enrothu a všeho, co mám pod svoji kontrolou. Připrav se na zapomnění, Catherine, královno Erathie. Nastane již zanedlouho."

Poté se obraz rozplynul a tys zůstala sama s pronesenou hrozbou. Řekla jsi něco o šílenci a jdeš naplánovat poradu a připravit se na nastávající bitvy.

Den 29, Zpoždění a zoufalství

Do tvého stanu dorazil ušpiněný a zpustle vypadající posel. Je raněn, ale odstrkává od sebe důstojníka, který má zrovna službu a snaží se mu pomoci. Posel ti přináší poselství. Okamžitě ti s vážnou tváří říká, že poselství je velice důležité.

"Má drahá ženo. Musím ti s lítosti oznámit, že jsme se na naší cestě za armádami generála Kendala setkali s ohromným odporem. Přisluhovači Eeofolu jsou skutečně hroziví. Mnohem víc, než jsme předpokládali.

Z mé armády již padlo několik stovek věrných bojovníků a začínám mít obavy, že než válka skončí, bude obětí mnohem více. Nejsem schopen ti teď sdělit, kdy asi k vám dorazíme. Musíte proto vydržet déle, než jsem si původně myslel.

Hrozně mi chybíš. Vím, že jednou se k tobě dostanu za jakoukoliv cenu. Nic mně od tebe neoddělí. Snad se jednoho dne vrátíme společně do Erathie k našemu milovanému synovi, Nikolaiovi." --Roland

Zmačkala jsi zprávu a vešla do svého stanu. Z očí ti vyhrkly horké slzy.

Den 31, Nastaly deště

Začaly lijáky. Déšť má nějakou podivnou vůni a zdá se, jakoby rozežíral ocel zbraní a brnění. Tví dvorní alchymisté dělají, co je v jejích silách, aby ochránili oddíly před tímto kyselým deštěm. Jejich síly však na takovýto neznámý útok nepostačují. Bude tě stát hodně prostředků, abys napravila škody.

Den 33, Deště jsou užitečné

Hlavní alchymista ti oznamuje, že našli způsob, jak shromažďovat dešťovou vodu a extrahovat z ní nějaké cenné suroviny. Povedlo se jim získat z temné dešťové vody malé množství síry.

Den 51, Paprsek naděje

Během prvního dne Slavnosti života hrůzostrašné mraky přinesly obrovskou průtrž mračen. Když jsi vyšla ven na prohlídku své armády, skrz mraky proniklo oslnivé světlo a rozlilo se kolem tebe. Sluneční paprsky uklidňují tvoji nepokojnou duši. Snad ti konečně budou bohové příznivě nakloněni.

Den 60, Hrozná zpráva

Do tvého základního tábora dorazil ustrašený posel se zprávou. Rychle zprávu otevíráš, začínáš číst a tvůj ušlechtilý obličej se zkřivil hrůzou. Ve zprávě stojí, že král Roland byl raněn. Zasažená žalem odcházíš ve spěchu do svého stanu.

Den 62, Dopis od Rolanda

Čím více se snažíš najít způsob, jak se pomstít stoupencům krále Lucifera, tím více roste tvůj hněv. Hrozí ti, že temný stín, který pokrývá tvou duši, tě zcela pohltí. Svitne ti však malá jiskřička naděje, když dorazil vyčerpaný, ale usmívající se posel.

"Moje drahá Catherine. Je mi skutečně líto, že jsem nenapsal dříve, ale slyšel jsem, že jsi dostala zprávu o mém zranění. Ujišťuji tě, že se ani v nejmenším nemusíš obávat. Zranění není vážné. Nechtěl jsem tě tím obtěžovat.

Byl jsem zraněn, když jsme se konečně setkali s armádami generála Kendala. Zbývalo nám už jen projít skrze poslední horský průsmyk a tehdy nás napadla armáda démonů a pekelných psů. Stál jsem v čele útoku a tehdy jsem utržil pár menších zranění. Toho, kdo mi je způsobil, jsem okamžitě zabil. Doufám, že ty jsi v pořádku." --Roland

Den 66, Vrah

Včera večer někdy kolem hodiny vlka pronikl do tvého tábora vrah vyzbrojený démonickými magickými artefakty a s vraždou v srdci. Jak míjel tvůj pootevřený stan, někdo ho zpozoroval a mladý šermíř Ketai ho zajal.

Poté tě k tvému zármutku probudili k jeho výslechu. Svým ocelovým pohledem sleduješ vrahův výslech. Výslech byl krátký. Pak ses otočila k svým rádcům.

"Dejte ho setnout a rozčtvrtit. Poté jeho zbytky vystavte pro výstrahu ostatním."

Den 72, Catherine posílá pro Gelu

Vojska Eeofolu dokázala, že jsou vskutku mocná. K vítězství v této válce jsou potřebné odvážné plány a chytrá taktika. Zavolala sis svého nejrychlejšího posla. Pro plány, které se ti rodí v hlavě, budeš potřebovat odlišný druh bojovníků.

Po dlouhé generace byla Lesní hlídka očima i ušima Erathie. Snad bychom je mohli použít pro jiný účel. Rychle si zapisuješ pár poznámek na pergamen. Rozhodla ses poslat pro Gelu, kapitána Lesní hlídky, aby pro tebe vykonal zvláštní misi.

Den 90, Nicolai

Celé měsíce od doby, cos opustila Enroth, byly tvé dny naplněny boji, terorem, žalem a triumfy. Ale nikdy jsi nezapomněla na to, co má pro tebe největší cenu. Na svého syna Nicolaie. Proud tvých myšlenek se teď točí kolem něho. Děláš si o něho starosti. Už je příliš dlouho v Enrothu sám. Tys byla povolaná domů, do Erathie a Roland byl zajat v Noci padajících hvězd. Víš pouze to, že se o Nicolaie stará Wilbur Humphrey, Rolandem určený regent. Postrádáš svého syna a máš velikou touhu vrátit se k němu domů. Snad až skončí tahle válka a konečně bude nastolen mír v tvé rodné zemi, budeš se moci vrátit k svému synovi, i když jen na malou chvíli.

Den 112, Řeč Catherine

Nechala jsi nastoupit své oddíly. Jejich morálka upadá a jsou vyčerpaní z neustálých bojů a pochodů. Sedíš obkročmo na svém koni, hrdá a urozená. Vyjela jsi na malou vyvýšeninu. Zarazila jsi do země prapor Erathie a začínáš mluvit.

"Uplynulo již stodvanáct dní od doby, co přisluhovači krále Lucifera napadli naši zemi. Doposud jim statečně odoláváme, ale opravdová zkouška naší odvahy a hrdinství teprve nastane. Král Roland a generál Kendal již bojují, aby ochránili východní hranici a my bráníme tuto oblast před Kreeganovskými vojsky. I když proti nám stojí silnější nepřítel. S opovržením čelíme v tomto boji příšerným a divokým válečníkům, kteří ovládají mocnou magii.

Vedete si statečně, moji válečníci. A já věřím, že budete takhle pokračovat i v nadcházejících bojích. Nebude to snadné, ale slibuji vám, že vyhrajeme tuto válku, protože jsme z Erathie. Již jsme dokázali porazit vojska složená z válečníků Deyji, Eeofolu a Nighonu. Tohle je pouze třetina triumvirátu. Bojujte mí válečníci! Nejen osud Erathie, ale osud celého Antagarichu závisí na našem vítězství."

Sedíš vzpřímeně a jsi hrdá, když se rozlehne ohromný bojový pokřik tvé armády. Usmíváš se a víš, že následující boj, i když bude obtížný, skončí vaším vítězstvím. Jsi o tom pevně přesvědčená.

Den 121, Válka se protahuje

Válka se táhne již čtvrtý měsíc a lidé z ní začínají být unaveni. Občas dorazí nějaká zpráva ze Steadwicku, ale v poslední době jsou přestávky mezi zprávami pořád delší. Dokonce již dlouhé týdny nepřišla žádná zpráva ani od Rolanda.

Nechceš dávat najevo slabost, a tak posíláš posla, aby zjistil nějaké zprávy o armádě tvého manžela. Tvůj zájem o jeho bezpečnost a potřeba posílit vyčerpané síly tvé armády tě přinutily jednat. Nařídila jsi poslovi, aby zprávu doručil osobně do Rolandových rukou.

Den 135, Posel se vrací

Konečně dorazil jezdec a podává ti svitek. Je to stejný muž, kterého jsi vyslala k Rolandovi. Hluboce se poklonil, až mu helma sklouzla na stranu. Po namáhavé cestě je celý zaprášený, a tak vděčně přijímá měch s vodou a zhluboka pije. Chladná voda ho viditelně osvěžila.

"Král Roland je zaneprázdněn bitvou s Kreeganovskými vojsky a není schopen teď přivést nějaké posily. Nějaké oddíly snad dorazí za několik týdnů, až se situace trochu zklidní. Král velice lituje, že nemůže bojovat po vašem boku."

Posíláš posla pryč a vracíš se do svého stanu.

Den 149, Přicházejí posily

Přichází posel a podává ti nějaký svitek. Pak zasalutoval a odešel pryč. Rychle otvíráš zprávu a tvůj obličej se rozzáří, když vidíš, co stojí uvnitř. Jakmile dočteš, sroluješ svitek, strčíš ho do vaku a jdeš napsat odpověď pro svého manžela. V dopise od něho stálo:

"Má drahá Catherine, naskytla se možnost, abych ti poslal menší oddíl bojovníků ze své armády. Nedostali již dlouho svůj žold, takže jim něco vyplať, až dorazí. Bojovníci by měli dorazit na tvoji základnu zrovna ve chvíli, kdy čteš tyto řádky. Drž se světla, lásko moje." -- Roland

Scénář: Lesní stíny

Podmínky vítězství: Gelu musí porazit všechny nepřátele v této oblasti, nejlepší taktikou je partyzánská válka. Gelu je jediný vůdce tohoto scénáře, bez něj je vše ztraceno. Gelu může postoupit maximálně na 12. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Gelu, který je polovičním elfem z Vori, vůdce Erathianských elitních jednotek známých jako 'Lesní hlídka', dostal rozkaz pro vedeni partyzánské války podél hranic Avlee a Eeofolu. V této oblasti se hojně vyskytují malé posádky a předsunuté strážní hlídky. To jsou hlavní důvody, proč Gelu povede svoje partyzánské oddíly.

Animace: Poslové mi přinesli zprávy, že královna Catherine a Roland Ironfist ustupují k Erathianské hranici. AvLee se tváří, jakoby vůbec žádná válka nebyla, ale místním hrdinům v jejich odjezdu do války nebrání. Podle rozkazu královny vedeme válku způsobem 'udeř a uteč' podél hranice AvLee. Našim jediným spojencem bude místní domobrana, která taky nenávidí Kreeganovce. Pokud bychom byli zajati, Erathie a AvLee se budou od našich akcí distancovat. Jinak... tento úkol se od předchozích v ničem neliší.

Den 1, Úvod

Gelu, dnes ráno jsi obdržel zprávu, že tvoje speciální schopnosti jsou potřebné k zvláštnímu plánu. Zatímco Catherine s Erathianskou armádou drží vojska Eeofolu uzavřená na západní hranici, ty máš rozkaz proklouznout skrze AvLee s malým partyzánským oddílem a napadat nepřítele ze zálohy.

Měl bys také naverbovat nové bojovníky z řad místních obyvatel. A nakonec máš založit svojí základnu ve městě Diasamere u hranice mezi AvLee a Eeofolem. Místní elfové se nabídli, že ti budou v nadcházejícím boji pomáhat. V oblasti se nachází několik malých posádek a předsunutých hlídek. Dá se tam najít i mnoho žoldáků, kteří bojovali v předešlých válkách. Mnozí z nich jsou věrní AvLee, ale najdou se i takoví, kteří dávají přednost neutralitě. Než aby se k tobě připojili, budou s tebou radši bojovat.

Přesun, utajení a chytrá taktika jsou hlavní faktory, které ti pomohou vyhrát tuto Stínovou válku. Pouze hrubou sílou nepřítele neporazíš. Na to je příliš silný. Hodně štěstí!

Den 15, Přepady (opakuje se každých 14 dní)

Bojovníci, které jsi vyslal na přepad nepřátelských zásobovacích oddílů, se vrátili v pořádku i s bohatou kořistí.

Den 25, Cikánka

Kolem tvého tábora projížděla karavana kočovných cikánů a několik bojovníků si od nich nechalo číst z ruky. Je válka a pravděpodobnost smrti je vysoká. Proto jsi souhlasil s tím, aby se tví lidé trochu rozptýlili. Rozhodl ses, že s nimi půjdeš k cikánům také.

Cikánka, která si říkala věštkyně Nayestra, předpovídala osud tvým mužům jednomu po druhém. Někomu dobrý, jinému horší. Pak přišla řada na tebe. Cikánka se zadívala na tvoji bledou tvář, černé oči a ohnivě rudé vlasy a překvapeně se stáhla zpět. Tvůj zevnějšek a tvoje přítomnost na tomto místě ji polekaly. Nakonec se zachovala jako profesionál. Vyzvala tě, aby ses posadil, vzala tvoji ruku a začala studovat čáry ve tvé dlani. To, co viděla, bylo pro ní nepochopitelné. Tvá čára života je nejistá, ale tvůj osud je jasný. Budeš velice známým, jedním z nejdůležitějších, ale celé je to nějaké zastřené temnotou. Něco ve tvé budoucnosti ji donutilo na chvíli přestat. Ve tvé budoucnosti uviděla velké zlo. Není si však jistá, zda to budou nějaké vnější síly, které ovlivní tvůj osud, nebo něco zevnitř. Ví však, že jsi spojením dvou odlišných kultur. Tvůj původ i to, kam tvůj osud spěje, je pro cikánku velkým tajemstvím. Zatím se s něčím takovým ještě nesetkala. Nayestra mluví ještě dlouho a ty pozorně nasloucháš každému jejímu slovu.

Než jsi opustil její stan, vtiskl jsi ji do ruky několik drahokamů a pár zlatých. Hluboce ses ji poklonil, jakoby to byla vzácná osobnost. Cikánka se začala ohrazovat, že obyčejně za svoje služby bere jen pár stříbrných. Ty jsi však hrdina, přinejmenším k ní.

Den 34, Zpráva od Ciele

Zrovna jsi minul nějakou louži, když jsi najednou uslyšel tichý něžný hlas, který volá tvoje jméno. Je to hlas nějaké ženy, nebo to alespoň tak zní. Poklekl jsi vedle louže a zíráš na její hladinu. K tvému překvapení jsi v louži uviděl obličej nádherné ženy. Žena na tebe mává a šeptá tvé jméno. Jemný vánek čeří hladinu louže a vytváří na jejím obličeji malé vlnky.

"Jsem Ciele Waverider. Představuji živel vody a jsem jednou z mnohých, kteří byli pozvání chránit tento svět před zlem, které by ho chtělo ovládnout. Toto poselství je určeno tobě, Gelu, protože tvá cesta osudu je podobná té naší. Dej si pozor na Vládce temna. Pokouší se udělat strašnou zbraň skoro nezměrné síly."

V tom momentě zavanul silný poryv větru a zčeřil celou hladinu. Obraz Ciele se ztratil. Jsi zmaten touto výstrahou od neznámé ženy. Vyskočil jsi na koně a pokračuješ za svým posláním. Předpokládáš, že na rozluštění tohoto poselství asi budeš muset chvíli počkat. Čas nakonec všechno vysvětlí.

Den 40, Zpráva od Erdamona

Probudil tě podivný pocit vzadu na krku. Jako bys cítil varování před nebezpečím. Bleskově reaguješ; sáhl jsi po noži rychleji, než by stačilo zaregistrovat lidské oko. Otočil ses a vidíš malou postavu, která se objevila přímo ze země. Postava má rysy podobné lidským a je vysoká asi dvě stopy.

Postava se hluboce uklonila a představila se jako Erdamon. Tvrdí, že má poselství pro samotného Gelu. Zmateně přikyvuješ, že ty jsi Gelu, ale i nadále zůstáváš ve střehu.

"Tak ty jsi Gelu? Teší mně, že tě poznávám. Jsem Erdamon Earthshaper. Představuji živel země a jsem jedním z mnohých, kteří byli pozvání chránit tento svět před zlem, které by ho chtělo ovládnout. Ciele mi řekla, že jsi s ní mluvil. Mám pravdu, žes už potkal Vládce temna? Výtečně.

Vládce temna má mnoho jmen a hodně přívrženců. Nejhorší ze všech je Xeron, který vzešel z člověka a démona. Dej si na něho pozor. Ovládá temná umění právě tak dobře, jako své příbuzné ďábly." Poté postava opět splynula se zemí, jako by tu nikdy nebyla. Pomyslel sis, že to všechno byl jen sen. Lehl sis zpět na lůžko a přemýšlíš, co ti vlastně Erdamon tím vším chtěl říct.

Den 50, Zpráva od Fiura

Pozdě večer, když jsi seděl u táboráku s několika svými rádci, se plameny ohně najednou rozestoupily, jako když rozkvete podivný květ. Pak se opět spojily dohromady a získaly tvar lidské postavy. Oči této postavy září jasným zeleným světlem.

"Přišel jsem si promluvit s napůl lidským válečníkem, známým jako Gelu. Ten bojovník má obsidiánově černé oči, alabastrově bílou kůži a vlasy barvy plamenů. Já jsem Fiur Flamewalker. Jsem zrozen z plamenů a přicházím chránit svět před těmi, kteří by ho chtěli zničit. Vlny temnoty se valí skrze tento svět a každým dnem nabírají na síle. Už je veřejným tajemstvím, že Xeron, ten služebník Vládce temna, zatím ještě hledá potřebné artefakty, aby vytvořil zbraň nepředstavitelné síly, Meč zkázy. Mojí přátele ze Soutoku, Ciele a Erdamon, ukryli tyto artefakty v jedné vzdálené zemi. Bohužel, Xeron nás již objevil. Je velice mocný, ale pokusíme se ho zastavit. Mám však obavy, že nebudeme moci zabránit vytvoření hrozné zbraně. Můžeme však zařídit, aby ten, kdo bude vládnout Mečem zkázy, nebyl nepřemožitelným."

Po těchto slovech z plamenů vznikl velký ohnivý fénix, který svým dechem na okamžik zaplašil temnotu. Pak se plameny zhroutily zpět do ohniště a opět je tu pouze obyčejný táborák, jako by se nic zvláštního nebylo stalo.

Den 54, Objevení člena oddílu "Dráp"

Brzy ráno dvojice tvých bojovníků přitáhla do tábora raněného muže. Ten skoro nejeví známky života. Okamžitě se přihnali ranhojiči a když jsi tam dorazil, zrovna se pouštějí do práce.

Když sis prohlédl raněného, zjistil jsi, že je to člen oddílu "Dráp". Jak se dostal tak daleko na sever? Nerozumíš tomu, ale skutečnost, že je zde, nelze popřít. Když klečíš vedle muže, ten na chvíli procitne, chytne tě za okraj pláště a slabým hlasem pronese výstrahu.

"Je tam jeden, pane, ďábel jménem Xeron ... hledá Meč zkázy ... můj oddíl sem poslal ... generál Kendal ... pomáhat ... jsem jediný, který přežil ... Xeron je skoro u cíle ... chystá se použít ... zničit ... všechno a všechny."

S posledními slovy vypustil muž i svou duši. Tělo ochablo a poslední mužova slova uvíznou v tvé hlavě. Co je Meč zkázy a kdo je Xeron, o kterém jsi již tolikrát slyšel? Musíš najít odpovědi na všechny tyto otázky. A musíš je najít co nejrychleji. Erathii moc času nezbývá.

Scénář: Hledání armageddonu

Podmínky vítězství: Xeron musí najít a získat artefakty Meč pekelného ohně, Krunýř pekelné síry a Štít zatracence. Když Xeron zahyne, naděje Eeofolu zahynou společně s ním. Xeron může postoupit maximálně na 12. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Největším hrdinou v celém Eeofolu je Xeron zvaný 'Strašný'. Zrovna nedávno se pokusil o naplnění vize krále Lucifera. Ale vždy, když se mu podařilo získat jeden z artefaktů, které jsou potřebné k sestrojení Meče zkázy, přijel hrdina z bájného Soutoku živlů a artefakt mu vzal. Teď se všechny artefakty nacházejí v AvLee pod ochranou hrdinů ze Soutoku. Nadešel čas jít si artefakty vyzvednout.

Animace: Poslání, které mi svěřil král osobně, je posvátné. Vypátral jsem zemi, kde se nacházejí artefakty, po kterých touží můj král. Pokaždé, když jsem získal jeden z artefaktů, přišel tajemný hrdina, který mi artefakt vzal. Sledoval jsem tyto hrdiny celé měsíce. Teď jsem je zatlačil do kouta. Jsem připraven vzít jim artefakty nebo jejich životy ... nebo obojí.

Den 1, Úvod

"Můj věrný Xerone, byl jsi pověřen závažným úkolem. Musíš najít všechny artefakty, potřebné k zhotovení Meče zkázy. Tvoje minulé neúspěchy nejsou důležité. Pro tento úkol se totiž nejlépe hodíš ty. Moje vize mi to tak napovídají," říká mírně, ale důrazně Luciferova tvář.

"Tři hrdinové živlů, které jsi doslova "zatlačil do kouta", byli vypátrání a zdá se, že jsou prozatím zkroceni. Ačkoli se ti posmívali při jejich vzájemném setkání, že již dávno shromáždili všechny artefakty, které hledáš, musíš se teď zcela soustředit na svůj úkol. Nedopusť, aby nám takové věci jako tvoje pýcha stály v cestě. Xenofex byl blázen, a proto si dovolil být domýšlivý a pyšný. Tyto věci ho nakonec vedly do záhuby prostřednictvím Erathianských hrdinů."

"Dostal jsi Pouta války, která zajistí, že nám tito hrdinové neuniknou. Znova je zatlač do kouta a najdi ty artefakty, které potřebujeme. Nepřátelé pak ztrestej za jejich přestupky proti nám. Za to, že se opovažují nám překážet v naší cestě."

"Byl jsi vybrán kvůli své oddanosti a vytrvalosti. Nezklam mně. Budu sledovat tvůj postup." Poté se obraz rozplynul a ty jsi zůstal sám se svými nápady a plány. Přísaháš při všech temných silách, že nezklameš. Prohra znamená smrt; úspěch je tvým životním cílem.

Den 2, Sleenova návštěva

Se zvukem "baf" se objevil v oblaku sirných výparů posel Xex, kterého jsi poslal najít jednoho mudrce. Xex drží v drápech maličkého človíčka s temnými rysy a hustým knírem. Človíček se oprašuje, jakoby chtěl ze svého oděvu vykartáčovat puch démonické teleportace.

"Jsi ten, člověče, kterého hledám?"

Sleen vypadá docela nervózně, ale hluboce se nadechne a odpovídá "Jsem to já, znalec Sleen, mistr mudrc a tajemný historik."

"Řekni mi vše, co víš o třech hrdinech Soutoku, kteří mi unikají po mnoho týdnů. Buď o nich budu vědět vše, co víš ty, nebo ti vytrhnu tvoje srdce z hrudi a dám si ho k svačině."

Sleen hluboce polkl a odpovídá: "Jsou to Fiur z Ohnivého panství, Ciele z nekonečného oceánu a Erdamon z panství Země. Fiur hlídá Štít zatracence, Ciele Meč pekelného ohně a Erdamon Krunýř pekelné síry. Když se tyto tři artefakty správně složí, může z nich být zbraň nesmírné síly. Nejlépe ji vystihuje její jméno - Meč zkázy.

"Výborně, človíčku. Můžeš žít ještě několik hodin. A nyní mi řekni, kde mohu nalézt tyto hrdiny?" Začínáš si klepat špičkami prstů o sebe.

"Fiura byste mohli najít na jihozápadě. Polohu ostatních neznám, vaše nesvátosti" kňourá Sleen. "Ale bylo by mi potěšením a velkou ctí, kdybyste mi je dovolil najít."

"Tak dobře, mudrci. Ale jestliže mi nepřineseš zprávy do týdne, pošlu Xexe, aby mi přinesl tvoje srdce k večeři. Nyní JDI!"

Poté ho popadl Xex a s "bafnutím" ho vyprovodil pryč. Popadne tě smích. Strašný ďábelský smích. Nechal sis zavolat své kapitány. Fiur je ve tvých drápech a už z nich neunikne.

Den 5, Poklad

Jeden z tvých zvědů ti podává zprávu o velkém množství zlata a surovin, ležících na severu.

Den 9, Sleen se vrací

Zástěna tvého stanu odletěla pryč a dovnitř k tvým nohám dopadla lidská postava. Tvůj obličej se ti zkroutil v děsivém úšklebku a v omluvě pouze krčíš rameny na člověka, který je otrhaný a pohmožděný.

"Dobrý den, Sleene. Co tě přivádí k mým dveřím v tomto chmurném dni?"

Sleen se překulil na záda a zkouší zaostřit pohled, který je poněkud zakalený vlivem zranění, způsobených tvými poněkud horlivými strážci.

"Přinesl jsem vám zprávu o dvou vámi hledaných hrdinech Soutoku, vaše eminence. Ciele jsem našel poblíž města Phaedral, které je velmi dobře chráněné. Erdamona jsem našel jihovýchodně od tohoto města, nedaleko od Ciele," namáhavě ze sebe dostává Sleen. Jeho oči hledají východ, kterým by se od tebe, temného pána, dostal po skončení hlášení.

"Velmi dobře, človíčku. Můžeš se vrátit k svému malému ubohému životu. Ušetřím tě, jak jsem řekl. Teď jdi! Odejdi dřív, než si to rozmyslím a dám si tě jako malou svačinu. XEXI! Odveď toho ubohého červa odtud. Vem ho někam, ... kde se mu nebude líbit."

Poté velký ďábel Xex uchopil Sleena do svých pazourů a se známým "baf" oba zmizeli. Za chvilku se Xex vrátil a říká ti, že Sleena zanechal uprostřed bitvy mezi armádami arcimágů a skupinou purpurových draků s motýlími křidly. Pokýval jsi spokojeně hlavou. Taky by ses na takovém místě necítil příjemně. Z toho se asi Sleen nedostane se zdravou kůži.

Den 15, Nájezd partyzánů (opakuje se každých 14 dní)

Tvoji přívrženci ti oznámili, že několik klíčových zásobovacích oddílu bylo přepadeno, jejich obsahy ukořistěny a samotné vozy byly zničeny. Naneštěstí banditi utekli dřív, než tví posluhovači stihli nějakého zajmout. Tenhle problém tě vyšel draze.

Den 16, Špatné zprávy o partyzánech

Z celé země se hrnou zprávy od tvých zvědů. Partyzáni napadají dokonce malé tábory a několik odvážlivců vtrhlo i do měst. Jejich počty nejsou velké, ale z měřítka síly jsou silní. Před jejich stylem "Udeř a uteč" je těžké se ochránit, ale přesto se snažíš přesvědčit svoje přisluhovače, že tyto partyzánské nájezdy je opravdu možné zastavit.

Den 35, Chycení špeha

Včera večer jsi kráčel temnou nocí a zvažoval možnosti svých armád. Najednou jsi uslyšel hluk po tvé levici. Pomalu ses tím směrem otočil, abys uviděl původce hluku. K tvému potěšení jsi zpozoroval malého elfa lezoucího na strom s dalekohledem a toulcem plným šípů. Zašklebil ses sám pro sebe a teleportoval ses k elfovi. Elf se skoro udusil od zápachu síry. Ďábelsky ses usmál na elfího špeha. Popadl jsi ho a odvlekl k výslechu.

Výslech byl pro elfa dlouhý a mučivý, ale bohužel - nepromluvil. Jak se zdá, Erathianci cvičí svoji Lesní stráž dobře. Vůdce těchto bojovníků musí být nalezen a předveden k výslechu.

Den 40, Lucifer

"Král Lucifer jsi přeje vědět, co děláš pro získání artefaktů, potřebných k sestavení toho, o kterém král neustále sní již po dlouhé týdny - Meče zkázy," slyšíš hluboký hlas v kusu červeného krystalu, který je umístěn v Síni řeči. Tvoje srdce ti vyskočilo do krku.

"Už znám polohu třech hrdinů, které jsi hledal, můj mistře."

"Svými výmluvami tyto hrdiny neporazíš, Xerone."

"Brzo je budu mít ve své moci. Nemusíš se obávat. Ujišťuji tě, že nezklamu."

"Vidím, že se snažíš, Xerone. Nechci ani pomýšlet na to, co by se stalo, kdybys neuspěl." Potom se hlas pomalu vytratil do tmy a rudý kámen je opět tichý a matný.

Den 66, Zformování Unie

Mladý Satan kráčí do středu tábora a neurvale si uvolňuje cestu k tobě. Potom spěšně zasalutuje a informuje tě o tom, že královna Catherine a proklaté Soutoky živlů dospěli k závěru, že by se měli spojit proti silnému Eeofolu.

"Toto spojenectví mně nezajímá. Když sestrojím Meč zkázy, nic mi nebude stát v cestě. Všichni mí nepřátele se utopí v jezerech vlastní krve. Na jejich hrobech budou tančit pekelné plameny."

Scénář: Stvořitel utrpení

Podmínky vítězství: Xeron musí najít hlavního kováře Khazandara a přinutit ho, aby vytvořil Meč zkázy. Když Xeron zahyne, vše je ztraceno. Xeron může postoupit maximálně na 24. úroveň.

Popis mapy: Xeron musí najít hlavního kováře Khazandara. Je to jediný člověk, který má všechny potřebné znalosti a schopnosti k vykování Meče zkázy. Je životně důležité "přesvědčit" Khazandara, aby tento velmi důležitý úkol splnil. Xeronovo poslání budou znesnadňovat hrdinové z několika Soutoků. On však musí svůj úkol splnit a Meč zkázy přinést do hlavního města.

Animace: Můj král čeká na zhotovení Meče zkázy. S touto legendární zbraní promění svět v peklo. Mám všechny artefakty potřebné k vyrobení meče, ale samotný meč může vykovat pouze hlavní kovář Khazandar. Tajemní hrdinové se opět pokusí překazit moje poslání. Je ironií, že obsadili všechny cesty vedoucí ke kováři, ale nezabili ho, jak bych předpokládal. To jen dokazuje jejich změkčilou povahu. Na mé cestě mne však nezastaví.

Den 1, Úvod

"Sleen nám konečně prozradil jméno člověka, kterého budeš muset najít. Hlavní kovář a alchymista Khazandar je jediným člověkem v Antagarichu, který má znalosti potřebné pro vytvoření Meče zkázy. Najdi ho, Xerone. Najdi ho a přinuť ho vytvořit Meč zkázy. Pokud bude odporovat, přinuť ho jakýmikoliv prostředky. Měl jsem vizi, že se to stane skutečností. A ty to pro mne uděláš.

Podle slov Sleena se Khazandar nachází někde v této oblasti. Chrání ho několik hrdinů z těch zlořečených Soutoků. Znič je! Přines jim utrpení, že stojí v cestě našim plánům. Jsme příliš blízko vítězství, než abychom se zabývali touto chátrou. Uspěj a tvá odměna bude královská. Pokud mne však zklameš, obleču si tvoji kůži jako plášť a tvé oči budou zdobit moje prsteny."

Obraz v červeném krystalu se ztratil. Nechal sis předvolat Sleena. Xex, tvůj věrný sluha, se svým "baf" zmizel a za malou chvíli se vrátil i s tím slizkým člověkem.

"Tak Sleene, mám pro tebe úkol. Zjisti, kde přesně se nachází kovář. Jinou možnost nemáš."

Den 6, Partyzáni útočí

Teleportoval se k tobě Xex a nese ti zprávu. Klekl si před svým pánem a podává hlášení.

"Můj mistře, musím tě s velkou lítosti informovat, že nepřítel opět začal se svými útoky na naše zásobovací oddíly. Ztratili jsme tři karavany, ale na jednom z vozů, které se nám podařilo zachránit, jsme našli stopy, že to byli ti proklatí bojovníci bledého válečníka s rudými vlasy."

"Vstaň, Xexi, můj věrný druhu. Dostaneš jeden úkol. Jdi vyhledat Sleena a zjisti od něho jméno toho bledého válečníka. Chci vědět jeho jméno. Možná bych měl vědět, koho vlastně zabiji."

Den 7, Přibrždění počítače (opakuje se každých 7 dní)

Prázdný text ... aplikováno na PC hráče.

Den 11, Khazandar

Vklopýtal Sleen, zezadu postrkován Xexem. Zadíval ses na malého muže a očekáváš pouze ty nejlepší zprávy. Sleen se viditelně potí a v žilách mu proudí místo krve strach. Pořád má asi v paměti tvoji hrozbu, že pokud zklame, sníš jeho srdce.

"Přináším vám zprávu, vaše eminence," oznamuje s obavami Sleen. "Hlavní kovář Khazandar je držen v obyčejné chatrči někde v tunelech, které vykopali Tyrani z Nighonu při své nedávné invazi do Erathie. Bude ho lehké najít, protože bude jistě dobře hlídán."

"Blahopřeji ti, Sleene. Nezklamal jsi mé naděje, pokud jde o tvé schopnosti a uplatnění. Nakonec tě asi nebudu muset sníst. Ale být tebou, nedělal bych si dlouhodobé plány."

Den 21, Novinky o Catherine

Na tvé ranní zasedání se vřítil démon, rychlý posel. Rozzuřen jeho obtěžováním jsi ho chytil pod krkem a zvedl ze země. Svým smrdutým dechem si na něj vyštěkl, jak se opovažuje vyrušovat v této chvíli.

"Můj mistře, přicházím, abych ti předal poselství od tvých špionů z okupovaných zemí. Mluví o setkání mezi vládci ze Soutoků a královnou Catherine. Říkají také, že mezi jejich armádami došlo k dohodě. Teď jsou z nich spojenci!" stačil ze sebe dostat démon chvilku předtím, než jsi mu rozdrtil krk.

Hodil jsi jeho mrtvolu na zem a křičíš vztekem.

"Přiveďte mi Sleena! Chci vědět, proč tato informace unikla jeho pozornosti. Chci vědět, proč je královna Catherine pořád naživu! Chci vědět, proč jsem obklopen takovými neschopnými tupci! XEXI! Okamžitě vyhoď tento nepoužitelný pytel gryfího trusu ven, ať ho nevidím. Potřebuji v klidu přemýšlet."

Den 38, Gelu zabil Xeronovou matku

Předstoupil před tebe zdrceně vypadající Xex. Asi nese závažnou zprávu. Poklekl před tebou, jak to má ve zvyku. Pokynul jsi mu, ať vstane a podá ti hlášení.

"Můj mistře. Musím ti s lítostí oznámit, že tvoje matka padla v bitvě. Byl to ten bledý válečník, s kterým máme takové problémy. Tvá matka bojovala statečně. Již předtím zažila boj s bojovníky, které vedl tento bledý válečník. Je mi to opravdu líto, můj pane," říká Xex.

"Nech mě o samotě."

Když jsi osaměl, padl jsi na kolena a rozvzlykal ses. Ale brzy tvé vzlyky přešly v smích. Nebyl to však skutečný smích, ale smích šílence. O chvilku později se stanem rozlehly nadávky a zvuky ničení.

Den 48, Duše mrtvých

Během spaní míváš často děsivé sny. Navštěvují tě mrtvé duše, které tě varují. Tvůj současný průběh bojových akcí tě vede do záhuby. Vysmíváš se duším a tvé vidiny se ještě zhoršují. Ty se však nepřestáváš vysmívat jejich pokusům uniknout úkolům, kterými jsi je pověřil. Čeká tě asi horší osud, než duše, které tě navštěvují ve tvém spánku.

Den 66, Pochod na Kreelah

Ozvalo se známé "baf" a před tebou klečí Xex. Ještě jednou sis prohlédl taktickou mapu. Po chvíli ses otočil a položil Xexovi ruku na rameno.

"Co se děje, můj věrný příteli? Opět špatné novinky? Udělej si pohodlí, když mluvíš se mnou."

"Přináším vážnou zprávu, můj mistře. Naší zvědové mně informovali, že na Kreelah táhne samotná Catherine i se svojí armádou. Naše severní hranice byly prolomeny a nevydržely její nápor. Nedokázaly zadržet Catherine na území Erathie. Domnívám se, že král Roland poslal Catherine posily a on samotný vyrazil do Eeofolu. Můj pane, bojím se, že bychom mohli být poražení."

"NIKDY!"

Udeřil jsi ho do tváře, až odletěl na druhý konec místnosti.

"Nemohu uvěřit, že by mne porazili. Již déle nebudu tolerovat nezdary. Chci je všechny zničit. Všechny je pozabíjet. Nikoho nenechat přežít. JDI!!!"

Xex urychleně utekl z tvé blízkosti a tys na mapě před sebou rozpoutal zuřivou bitvu. Po chvíli mapa i se všemi značkami letí napříč stanem, jako když vítr foukne do pampelišky.

"Znám tuto Catherine Ironfist. Přísahám ji pomstu. Přísahám ji při bohu temnoty Erebovi, že ji stáhnu kůži za živa z jejich drobných kostí. Všichni budete trpět za tuto drzost!"

Scénář: Návrat krále

Podmínky vítězství: Roland musí porazit armádu démonů, která táboří na druhé straně Velkého jezera. Pokud Roland zemře, všichni vojáci se rozprchnou a bitva bude ztracená. Roland může postoupit maximálně na 24. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Král Roland a generál Morgan Kendal jsou na západním břehu Velkého jezera. Jejich úkolem je přepravit smíšené armády Erathie a Soutoků do vnitrozemí Kreeganovců. Musí se dostat přes jezero, překročit hory a připravit se k pochodu na sever. Tam už je připravena armáda Catheriny. Tímto manévrem se jim povede dostat ďábly do kleští mezi dvě armády.

Animace: Hrdinové ze Soutoků nám řekli, že bohové živlů je poslali k nám. Společnými silami by se nám mohlo podařit zničit Lucifera Kreegana a odvrátit jeho hrozbu proměny světa v peklo. Catherine těmto novým spojencům věří. Já mám určité pochybnosti. Nemáme však na výběr. Přece jen to je podpora našich válkou vyčerpaných a oslabených sil. Pokud tito hrdinové živlů budou našimi spojenci, nejlépe dokážou svoji připravenost v nastávající bitvě ... pod mým velením.

Den 1, Úvod

Ty, král Enrothu, stojíš na břehu Velkého jezera a pozoruješ situaci. Tvoje armáda, která stojí na západním břehu, má velice dobrý výhled na východní země Eeofolu, nad kterými se vznáší dým. Společně s vojskem generála Kendala jste dorazili na místo velkého setkání.

Tady jste se setkali se svými novými spojenci ze Soutoků živlů. Nyní společnými silami odříznete zásobovací cesty Kreeganovců a zatlačíte zpět Eeofolskou armádu z Erathijsko-Eeofolské hranice přímo před vojska Catherine a Gelu. Pokud se tento plán povede, Kreeganovci z Eeofolu budou nucení vést obrannou válku.

Musíš udržet toto spojenectví pohromadě, protože udržet podporu Erathie je čím dále obtížnější. Dokonce i samotná Catherine naléhá, aby se tento spor vyřešil co nejrychleji. Nikdo si přitom doopravdy neuvědomuje, jaké závažné následky by měl případný nezdar akce. Pokud bychom neuspěli při porážce krále Lucifera a jeho šíleného tažení hrůzy a zkázy, jeho hněv nepadne pouze na Erathii, ale odnese to celý Antagarich. Dokonce i tvůj milovaný Enroth by zachvátily plameny tohoto šíleného démonického krále.

Zachvěješ se při těchto temných myšlenkách, které tě napadají. Upravil sis plášť a vydal ses k svým důstojníkům. Osedlal jsi svého mocného hřebce a vydáváš povel na pochod. Válka je proto, aby se bojovalo. Vyhraje však pouze jedna strana.

Den 5, Dopis od Catherine

Včera večer dorazil do tvého tábora posel s dopisem od Catherine. Těšil ses na ten dopis jako malé dítě. Navíc jsi z dopisu ucítil zvláštní vůni, ve které poznáváš Catherinin oblíbený parfém. Vždy jsi miloval, když se ním navoněla.

"Můj drahý Rolande. Bohužel ti musím napsat špatnou zprávu. Mí zvědové zjistili, že Kreeganovskému hrdinovi, Xeronovi, se povedlo udělat to, z čeho jsme měli největší obavy. Xeron získal Meč zkázy. Dej si pozor. Slyšela jsem, že pošle na vaše postavení velkou armádu. Vrať se mi v pořádku a vyřiď mé pozdravy generálu Kendalovi. Vím, že budete úspěšní, a věřím vám oběma."--Catherine

Den 11, Zvědové našli zlato

Včera pozdě v noci dorazila zpráva od zvědů, že objevili nějaký nepřístupný ostrov ve východním Falerském moři. Třpyt zlata je vidět už z pobřeží. Možná, že je to poklad obávaných Regnanových pirátů. Problémem však je, že z moře je ostrov nepřístupný. Musí existovat nějaká jiná cesta - tunelem, nebo monolitem.

Den 13, Farmář

Když si generál Kendal připravoval rozkazy pro své oddíly na další den, navštívil ho nějaký farmář. Oznámil generálovi, že je rozhořčen tím, jak mu proklatí ďáblové kradou jeho dobytek.

Generál Kendal, známý diplomat, ujistil farmáře, že osobně dohlédne, aby farmář svůj dobytek dostal zpátky a zloděje potrestá. Farmář spokojeně odešel. Spoléhá, že generál Kendal své sliby dodrží.

Den 22, Kentauří posel

Zrovna když jsi dosnídal, dorazil do tábora mladý kentauří posel. Přinesl zprávu od Gelu. Poděkoval jsi mu a posel odcválal zpět k svému veliteli. Otevřel jsi dopis a začínáš ho číst.

"Můj pane a manželi mé královny. Vyslal jsem Hrisleagha s touto zprávou, abych tě informoval o našem postavení. Naše partyzánské akce pokračují s dobrými výsledky. Nepříteli způsobujeme svými útoky značné ztráty. Překvapuje ho naše vytrvalost, ale již jsem přišel o dost bojovníků. Začal jsem proto využívat i bojovníky našich nových spojenců. Jak se zdá, tento způsob je velice efektivní. Spojenci bojují dobře a statečně. Měli byste jim také věřit. Jsou divocí, ale čestní.

.Bůh štěstí ať tě ochraňuje, můj pane. Ať nad tebou svítí Světlo." --Gelu, kapitán Lesní hlídky.

Den 33, Rolandova noční můra

Během spánku víří v tvé hlavě obrazy a zvuky; z tvé duše, která volá po potřebném klidu, se zrodily děsivé obrazy. Byl jsi vězněn skoro sedm let a muka, které jsi musel snášet, byly nepředstavitelné. Teď si těch sedm let hrůz vybírá svoji daň.

Sen je pokaždé stejný. Jsi zavřený v kobce, která má zdi z nějakého vlhkého šedivého kamene. Ven vedou pouze obyčejné dveře. Jsi připoutaný řetězem k posteli a po tvém těle leze množství štěnic. Jsi nucen naslouchat kvílení mučených duší, které tě doprovázejí na tvé pouti do pekla. S každým ohavným zvukem biče, který rve z těl obětí kusy masa, se ozve zároveň i řev ubohé oběti. Zápasíš, aby ses zbavil těchto děsivých nočních můr, ale místo toho se dočkáš dalších, ještě hrozivějších.

Zvuky utrpení neustávají. Pak se otevřou dveře tvé cely a dovnitř vstoupí několik groteskních postav. Odvážou tě z řetězu a vlečou tvé bezvládné tělo na nádvoří. Tam tě připoutají ke kládám a začnou ti pomalu stahovat kůži z těla. Zoufale se snažíš nevykřiknout, ale hrozná bolest tě přemůže. Zatímco tě stahují za živa z kůže, tvůj pohled zachytí démonické vládce, kteří se vysmívají tvé nemohoucnosti. Skřípeš zuby v hrozných bolestech a snažíš se udržet slzy, které se ti tlačí do očí.

Když se démoni dostatečně pobaví, nechávají tě odnést zpět do tvé cely. Tam jsou ti ošetřeny rány, ale bolest nepolevuje. Tvé zmučené tělo se bolestí nemůže ani pohnout. Zvedáš hlavu ze studené kamenné podlahy a skrze oteklé oči od rán pěstmi vidíš obličej svého zvráceného bratra, který se ti vysmívá. Archibaldovo zjevení na tebe ukazuje prstem a chladně se ti posmívá. Ještě nikdy ses necítil tak bezmocný. Od svého vyhoštění během Následnických válek ses necítil tak osamělý.

Chceš zemřít, jednoduše přestat existovat, ale démoni opět přicházejí a nesou tě k novému mučení. Když po tobě natáhnou své pařáty, nejradši by ses zavrtal hlouběji do postele. Tato noční můra tě nenavštívila poprvé, ale je to poprvé po mnoha týdnech. Musíš najít cestu, jak se toho vnitřního prokletí zbavit. Jak se zbavit těchto nočních můr jednou a provždy.

Den 40, Narozeniny Nicolaie

Stojíš na malém pahorku, odkud máš výhled na Velké jezero. Do očí se ti derou slzy. Dnes má tvůj syn Nicolai 16. narozeniny a ty jsi tady, v hrozné válce, daleko od svého milovaného syna. Bolest a žal ti tlačí do oči ještě více slz. Po těch nočních můrách ještě navíc tato bolest. Život je nespravedlivý.

Jsi daleko od domova, tvůj syn dospívá a ty zatím tady bojuješ s démony. Doufáš, že to všechno brzy skončí. Už máš války plné zuby.

Scénář: Kudla v zádech

Podmínky vítězství: Gelu musí porazit armádu Eeofolu a zablokovat ji veškeré ústupové cesty. Pokud Gelu zemře, vše je ztraceno. Gelu může postoupit maximálně na 24. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Gelu se svojí armádou musí odříznout únikové cesty armádám Eeofolu, aby nikdo nebyl schopen utéci. Král Roland a generál Kendal vyrazili směrem na Kreeganovce a tlačí je proti němu spolu s armádou královny Catheriny. Pro zajištění porážky krále Lucifera nikdo z Kreeganovců nesmí uniknout.

Animace: Při moji činnosti jsou zprávy velice vzácné a nikdy se jim nedá plně věřit. Teď mi bylo řečeno, že jsme se spojili se Soutoky živlů. Máme spojenectví také s královnou Catherine v její válce proti králi Luciferu Kreeganovi. Mám rozkaz vyrazit hlouběji do Eeofolu do týla hlavních Kreeganských sil, které zadržuje Catherine na hranicích. Tam mám odříznout všechny možné únikové cesty. Modlím se, aby to nebyla past.

Den 1, Úvod

Včera večer jsi dostal následující zprávu.

"Gelu, se svými partyzánskými útoky jsi úspěšný, ale přišel čas probít se do hlavního města Eeofolu Kreelahu, abychom tuto válku navždy ukončili. Zatímco já se svým manželem zaútočíme z jihu, ty musíš projít skrz AvLee a odříznout démonům jakoukoliv únikovou cestu. Nepřeji si projíždět Eeofolským venkovem, abych hledala krále Lucifera. Nesmíme mu dovolit používat Meč zkázy. Ani teď, ani nikdy jindy! Nezklam mě, můj věrný Gelu. Ve hře je příliš mnoho."

Den 2, Politické nepokoje

Jezdec na gryfovi ti donesl zprávu od královny Catherine. Jezdec má zřejmě naspěch, a proto ti dopis předal, aniž by sestoupil z veliké okřídlené šelmy. Po otevření zprávy s pečetí čteš totálně šokován a nevěříš svým očím.

"Gelu, můj věrný služebníku. Posílám ti tento dopis, abych tě informovala o tom, že pro Erathijskou šlechtu je stále obtížnější financovat naše armády v této válce. Odmítají mne déle podporovat penězi a surovinami. Vojáci jsou nám odepíráni nebo přicházejí pozdě. Dokonce se nechali slyšet, že se rozmyslí, jestli nemají s nepřítelem vyjednávat. Ti krátkozrací blázni nechápou obtížnou situaci, před kterou stojíme. Doporučuji ti naše nově nalezené spojence. Než skončí tato válka, budeme je potřebovat. Mám plán, jak se vypořádat s nehodnou šlechtou, ale zatím nenastal ten pravý čas.

Hodně štěstí. Všichni na tebe spoléháme." -- Catherine

Den 3, Zajmutí Sleena

Zvládnout příliv uprchlíků, z kterých mnozí vypadají jako nepřátelé, není lehkým úkolem a tento není žádnou výjimkou. Tví bojovníci pročesávají venkov, aby našli ty, kteří utekli ze své vlasti v pokušení, že se jim snad povede ošidit osud. Máš příkaz, abys zaútočil na Kreeganovce ze severu. To také uděláš.

Abys svůj úkol splnil co nejlépe, vytvořil jsi několik týmů lidí, které mají za úkol hlídat řeky a jezera a hledat tam možné cíle. Od jednoho z těchto týmů jsi dostal vzkaz, že zajali velice důležitého "uprchlíka". Je to Sleen, bývalý kandidát na soudce. Okamžitě jsi nařídil, aby ho přivedli k tobě k výslechu.

Po několika hodinách výslechu to nakonec Sleen vzdal a ty jsi získal tuto informaci: Xeron opravdu vlastní Meč zkázy a hodlá ho brzy použít. Sleen se také zmínil o nějakém hlavním kováři, který byl "přesvědčen", aby tuto hroznou zbraň vytvořil. I přes veškerý nátlak Sleen odmítl říci jméno kováře. Usuzuješ, že to prozatím není důležité. Hlavní je však fakt, že legendární Meč zkázy existuje a celému světu hrozí nebezpečí. Máš před sebou obtížný úkol - najít a zničit nebezpečnou zbraň.

Sleen bude v řetězech odveden do Steadwicku a za své zločiny se bude zodpovídat před soudem.

Den 5, Nájezd partyzánů

Tato zpráva ti byla dodána podivným poslem - mrtvým mužem přibitým ke kmenu stromu. Když ti jeden z bojovníků zprávu přinesl, řekl jsi, že je to podivný způsob, jakým se zpráva k tobě dostala. Začal jsi číst zprávu.

"Pro vraha Gelu - tohle je první a jediná výstraha, kterou dostaneš. Oznamuji ti, že tě čeká smrt a s tebou každého, koho máš rád. Stejně jako jsi to udělal ty mně. Toto poselství je pomsta za moji matku, ty zrůdo." -- Xeron, vůdce Synů Ereba a držitel Meče zkázy.

Zmateně vzpomínáš, koho že jsi to v poslední době zabil. Ale vůbec si nemůžeš vzpomenout na to, že by mezi nimi byla nějaká žena. Víš pouze o jedné démonce, kterou jsi porazil asi před dvěma týdny. Je však těžké pomyslet na to, že by taková zrůda mohla být někomu matkou. Pouze si pamatuješ, jak ti chtěla vysát tvoji duši.

Den 12, Hobbití partyzáni

Kieran, jeden z tvých nejlepších zvědů, ti oznámil, ze včera byl jeho tým na hlídce poblíž Moortanisu. Tam byli svědky toho, jak se skupina démonů pokoušela dostat tajně do AvLee, ale než jim v tom tví zvědové mohli zabránit, démoni byli napadeni hordou malých bojovníků, kteří bojovali praky a krátkými meči. I když svým počtem malí bojovníci strašné démony příliš nepřevyšovali, démoni proti nim neměli ani nejmenší šanci. Několik malých bojovníků sice padlo, ale ne tolik, aby to znamenalo jejich přílišné oslabení.

Když byli všichni démoni zabiti, malí bojovníci okamžitě zmizeli v dobře ukrytých tunelech. Kieran i jeho lidé byli ohromeni rychlostí a zuřivostí jejich zničujícího útoku. Pak se šli podívat na místo bitvy. Zjistili, že tito malí bojovníci byli skutečně Hobbiti. Dosud se obecně věřilo, že většina Hobbitů, kteří žili v Eeofolu, byla zabita. Ale jak je vidět, opak je pravdou. Zajímavý poznatek.

Den 21, Zpráva od Rolanda

Posel na gryfu doručil zprávu od krále Enrothu. Rychle dopis otvíráš. Musíš ho přečíst dvakrát, aby ses ujistil, že ho chápeš a pak jsi ho zničil. V dopise sis přečetl:

"Gelu, tímto dopisem tě chci informovat, že jsem se dal i se svoji armádou do pohybu. Generál Kendal se vydal do Steadwicku, aby tam vyřešil nějaké politické problémy. Odvádíš skvělou práci, Gelu. Útoky tvých partyzánských jednotek se staly postrachem všech nepřátel. Pokračuj ve výtečné práci. Ať tě osvítí Světlo. --Roland

Den 22, Gelu vysílá posla

Všude se mluví o Synech Ereba. Jsi zvědavý, co se za tím skrývá. Zavolal sis proto rychlého posla a posíláš ho za soudcem Fairweatherem se zprávou. Víš, že soudce je nejmoudřejším člověkem v celém Antagarichu, proto se ho v dopise ptáš na mnoho otázek týkajících se nejrůznějších věcí a událostí. Tvým hlavním úkolem je zadržet démonické hordy, které by chtěly uniknout. Ale je dobré poznat svého nepřítele a jeho zranitelná místa.

Den 33, Hobbiti opět útočí

Tví zvědové ti oznámili, že několik hobbitích partyzánů opět svedlo pár vítězných bitev a napadlo zásobovací konvoje na jih od Kreeganovců. Hobbiti však neudrží démonické hordy navždy. A Synové Ereba se začínají shromaždovat. Pokud si pospíšíš, můžeš pomoci malým partyzánům získat zpět jejich zemi. Hobbiti jsou však velice plaší, a tak od nich neočekávej, že tě budou vítat s otevřenou náručí.

Den 40, Návrat posla

Brzy ráno se vrátil posel, kterého jsi vyslal k soudci Fairweatherovi. Je unavený, slabý a vyčerpaný nedostatkem spánku, ale hlavně se vrátil v pořádku. Vytáhl dopis, který měl ukrytý hluboko ve své torně a pak se zhroutil. Z dopisu, který přinesl posel, se dozvídáš následující:

"Gelu z Lesní hlídky, odpovídám na tvé otázky a můžu ti ve stručnosti říci asi toto. Bezbožný řád Synů Ereba je něco jako klášterní řád démonů a kacířů, kteří mají jedinou touhu - plnit přání a příkazy svého pána, krále Lucifera.

Všichni jsou dobře trénovaní a ostřílení veteráni. Nejhorším z nich je Xeron, který se začíná odchylovat od jejich řádu. Podle toho, co jsem se byl schopen dozvědět, Xeron je jejich současným vůdcem; na tento post byl vybrán samotným králem Luciferem.

I když jsem je už několikrát sám zahlédl, nebyl jsem schopen je spočítat. Navíc nikdy nebojují čestně a pokaždé se snaží svého protivníka obelstít. Nevěř jim, ani kdyby se ti vzdávali. Ať tě provází štěstí". --soudce Fairweather, mudrc a znalec

Den 50, Odhaleno jméno kováře

Včera, když se začalo šeřit, dorazil do tábora malý kluk a hledal bledého válečníka, kterého nazývají Zhouba ďáblů. Kluk zakopl a padl k tvým nohám. Tehdy sis všiml, jak je jeho oblečení roztrhané a on sám je pohublý a vyčerpaný. Kluk se bázlivě zadíval do tvé tváře a najednou upadl do bezvědomí.

O několik hodin později kluk přišel k sobě a říká, že byl kdysi učněm u hlavního kováře, Khazandara. Pak ses dozvěděl příběh o práci kluka v kovárně, kterou navštěvovali tajemní lidé, kteří vypadali jako fantastická stvoření. Všichni tiše rozmlouvali s Khazandarem a pak většina z nich zmizela v oblaku modrého kouře.

Před několika týdny si Khazandar zavolal kluka, aby mu jako jeden z jeho nejlepších učedníků pomohl při vytvoření vskutku vyjímečné věci. Na rozdíl od předchozích návštěv, tentokrát byli u Khazandara lidé, jaké kluk předtím ještě neviděl. Kluk se vyjádřil, že spíše než lidé, to byli děsiví démoni.

Vysoký, hrozivě vypadající ďábel si kluka dobíral po mnoho dní. Když se svým mistrem dokončili to, co byli přinuceni vytvořit, ďábel, kterého jeho poskoci nazývali jménem Xeron, přikázal svým nohsledům, aby je vzali do Jagosu a popravili. Kluk řekl, že Khazandara ďáblové odvedli neznámo kam a jeho nechali zavřeného v cele, aby tam zemřel. Po několika dlouhých dnech se klukovi podařilo utéci a dorazit sem. Doslechl se totiž o bledém válečníkovi, který se rozhodl porazit démony. Zážitky několika posledních měsíců kluka ujistily, aby se urychleně vypravil zrovna sem. Přišel tě varovat před zbraní, kterou sám pomáhal vytvořit. Před zbraní nazývanou Meč zkázy.

Scénář: Zabít hrdinu

Podmínky vítězství: Catherine, Roland a Gelu musí společnými silami porazit ďábelského Xerona. Pokud někdo z nich zahyne, mise bude ztracena. Catherine, Roland a Gelu mohou postoupit maximálně na 36. úroveň a do dalšího scénáře si přenášejí své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Catherine ztratila podporu v Erathii. Lidé jsou unavení válkou a nikdo jí nechce následovat. Pro zajištění vítězství se Catherine vzdala trůnu a přidala se k Rolandovi s armádou Soutoku hluboko ve vnitrozemí Eeofolu. Generál Kendal odjel z důvodu volby nového vládce Erathie. Tajně však vyslal Gelu, svého dobrého přítele, i s jeho Lesní hlídkou na pomoc dřívější královně.

Animace: S porážkou většiny Kreeganovských sil vzrostla vyčerpanost Erathianských lordů z této války a odmítají další podporu. Nechtějí tomu rozumět. Tohle je kritický okamžik. Aby válka mohla pokračovat, vzdala jsem se trůnu Erathie. Já, Roland a armády Soutoku budeme pokračovat v tlaku na hlavní město Eeofolu. Mezi námi a démonickým králem stojí hrdina Xeron. Bylo nám řečeno, že vládne Mečem zkázy. Pro bezpečí Erathie a celého světa musíme uspět.

Den 1, Úvod

Příspěvky na válku během posledních několika měsíců značně vyčerpaly Erathijskou šlechtu. Ve válce bylo ztraceno mnoho zlata a životů a určitě i drahocenné výrobky. Bohužel, pokud mají proroci pravdu, výdaje budou ještě stoupat. Pokud má nepřítel opravdu Meč zkázy, král Lucifer musí být zastaven, aby nedokončil svoji šílenou vizi. Musí být zastaven tady a teď.

Lidé z Erathie vidí tuto válku jako ukončenou, a proto tě odmítají déle financovat. Plna zoufalství ses rozhodla jmenovat generála Morgana Kendala regentem Erathie. Jeho prvotním úkolem je nalézt nového krále pro království, které je zásluhou tvého otce tak velké. Rozhodla ses, že se navždy vzdáš Erathijského trůnu a spojíš se se Soutoky živlů, abys zničila toho šíleného krále a jeho démonické hordy jednou provždy. Se slzami v očích jsi předala vládu nad královstvím, kde ses narodila, generálovi Kendalovi a sama jdeš vstříc svému osudu. Když vyhrajete tuto válku, spolu s Rolandem se vrátíte zpět do Enrothu ke svému synovi Nicolaiovi. Erathii nic nebrání, aby byla samostatným královstvím bez zásahu Enrothu. Osud Erathie už nezáleží na Enrothu. Musíš vyhrát válku, zachránit svět a nemusíš si už dělat hlavu nad špatným rozhodnutím, které bys mohla udělat.

Následující dny jsou naplněné pochodem drsným terénem a nocemi bez spánku. Roland a tvá vojska kráčeli napříč ohněm zpustošenou krajinou Eeofolu cestou do hlavního města Kreelahu. Brzy se rozšířily zprávy o vaší přítomnosti a narazili jste na ohromný odpor nepřátel. Ačkoli boje byly nezvykle brutální, tvoje taktická zručnost a Rolandova houževnatost slavily úspěchy. Zahnali jste nepřátele zpátky skoro k jejich hlavnímu městu. Nyní, když jste ovládli většinu Eeofolu, hrady Soutoků se objevily všude.

Skutečné problémy nastaly až tehdy, když k tobě dorazila zpráva, že Xeron, skvělý Eeofolský generál, sem dorazil se svojí elitní královskou jednotkou, Syny Ereba. Ještě horší zprávou je to, že Xeron vlastní legendární meč nesmírné síly. Zdá se, že se naplnily tvoje největší obavy. Nejenže Meč zkázy se stal skutečností, ale je dokonce na bitevním poli.

Xeron musí padnout a Meč zkázy musíme získat. Tento plán nám musí vyjít. Když bude Xeron poražen, zbytek bude pouhé vojenské cvičení.

Den 2, Přítomnost Gelu

Ve tvém táboře se objevil posel ze severu. Na své uniformě má označení Lesní hlídky a v ruce nese svitek.

Poděkuješ mu, převezmeš si svitek, otevřeš ho a pečlivě pročítáš jeho obsah. Po krátkém přečtení se otočíš k poslovi a řekneš mu, ať o této zprávě informuje krále Rolanda. Posel odchází, aby informoval krále Rolanda o tom, že na základě žádosti generála Kendala přišel také Gelu. Erathie ještě podporuje tvoje tažení, ale ne tak jako v minulosti. Je to dobrý pocit vědět, že vyhrajete snadněji díky tomu, že přijel Gelu se svými vojáky. Stejně tě v koutku tvé mysli trápí to, že Xerona nebude lehké porazit. Nastal rozhodující okamžik. Teď nemůžete couvnout. Meč zkázy musí být odebrán z hrozných rukou, které ho ovládají. Není jiné východisko.

Den 11, Varování Soutoku

Temná postava proklouzla do místnosti, kde sedíš se svými poradci. Tento chomáč něčeho se začíná formovat v humanoida z čistého větru. Jeho hlas znějící jako praskající blesk a dunivý hrom se rozlehl po celé místnosti. Získal si pozornost každého z vás.

"Mluvím jménem všech vládců z velikého Soutoku. Přišel jsem k vám, abych vás varoval. Použití Meče zkázy by mohlo brzy roztrhnout svět vedví. Musíte získat Meč zkázy dříve, než nás všechny zničí. Už si nesmíme zahrávat s Xeronem. Je mazaný a zrádný. Mějte se na pozoru před jeho mocí a sílou."

Výstraha byla pronesena; živel se rozptýlil a vrátil se ke svým mistrům. Všichni přítomní sedí jako sochy, neschopní komentovat dnešní hrůznou výzvu. Odkašleš si a obracíš jejich pozornost na sebe.

"Mojí přátelé a krajané, teď jsme mohli vidět, že tito vládcové Soutoku se snaží pracovat v náš prospěch a prospěch světa jako celku. Musíme dbát této výstrahy a získat Meč zkázy pro nás. Jen tak můžeme ovládnout tuto hrůznou zbraň, kterou zatím ovládá náš nepřítel. Pokud dokážeme najít a porazit Xerona, můžeme zkrotit tuto strašlivou zbraň, než Xeron získá příležitost využít její obrovské síly. Teď se ale vraťte do práce a pracujte na tom, jak bychom mohli zastavit tohoto šílence."

Den 20, Rolandova řeč

Roland oslovil svá vojska z provizorního lešení, které nechal postavit speciálně pro tento účel. Je nutné trochu pozvednout upadající morálku a zmírnit napětí z bojů v posledních dnech. Nebyla hlášená žádná větší zranění. Roland potřebuje něco udělat, proto nechal nastoupit své oddíly.

"Po mnoho dlouhých měsíců jsme postupovali vpřed, plahočili jsme se holými vylidněnými kraji této proklaté země. Teď přišel opět čas, abychom se znovu připravili k boji. Nepřítele máme na dohled a přichází naše příležitost, abychom se konečně zbavili těch prokletých zrůd. Jak jistě všichni víte, po mnoho let jsem byl vězněm těchto bestií. Dobře vím, o čem mluvím, když vám říkám, že nemůžeme dovolit, aby tyto bestie zůstaly jen o chvilku déle v našem světě! Musíme je odstranit z Antagarichu jako nechutný nežit, kterým jsou! Sám bych to ale nedokázal. Potřebuji k tomu vás, mí bojovníci! Vaší sílu a odvahu. Musíme zaútočit na Kreelah a poslat všechny tyto zrůdy jednou a provždy do pekla! Nesmí zůstat ani jeden z nich."

Mohutný bojový pokřik je odpovědí na tuto řeč. Po sestoupení z lešení je Roland viditelně otřesen. Konečně uvolnil svůj hněv, který svíral jeho srdce a temným mrakem zakrýval jeho jiskřivé oči a svíral jeho duši. Dlouhé roky věznění vážně poškodily jeho duši a pouze celkové vítězství může do jeho nitra vrátit opět mír a klid. Kreeganovci musí zaplatit za všechno, co mu provedli.

Den 25, Kendal poslal pomoc

Do tábora přijel zásobovací vůz s poznámkou, že je to dar od přítele. Po přečtení poznámky ti po tváři přeběhl úsměv a tvé myšlenky zaletěly do Steadwicku ke starému příteli Kendalovi.

Den 31, Osudové znamení

"Má královno," stojí v doručené zprávě, "máš hosta. Prohlašuje, že je ze Soutoku."

Pokynula jsi sluhovi, aby uvedl návštěvníka, který čeká na přijetí. Za okamžik se sluha vrátil a vede vysokého štíhlého muže, oblečeného v dlouhém rouchu. Hostův obličej však ukrývá blankytně modrá kapuce. Tmavě modré roucho hosta je pokryto stříbrnými runami, které vrhají jasné záblesky. To odvádí tvojí pozornost od jeho ukryté tváře, z které jsou vidět pouze tmavé vousy a silná dolní čelist. Mluví hlubokým sotva slyšitelným hlasem s nepatrným cizím přízvukem.

"Pozdravuji tě, Catherine Ironfist z Enrothu. Jsem Tamar Wanderer. Jsem poutníkem, hledačem znalostí a ochráncem drahocenných životů. Jsem také vládcem Vzdušných elementálů. Přišel jsem za tebou, Catherine, abych tě obeznámil s vizí, kterou jsem měl. Viděl jsem pravděpodobnou budoucnost. Budoucnost světla a stínu. Zrovna jsi minula křižovatku, Catherine. A zvolila sis cestu Světla. Existují však jiní, kteří milují a hluboce věří v něco jiného. Prošli stejnou křižovatkou jako ty. Zvolili si také svoji cestu, ale odlišnou od tvé. Ještě není pozdě. Můžeš je zastavit a přinutit je, aby se pustili tou správnou cestou, cestou k slunci. Vybírej moudře, Catherine. Pokud nepomůžeš těm, které miluješ a kterým věříš, zažiješ v životě hodně smutku."

Najednou zamračenou oblohu prořízne tak jasný blesk, žes málem přišla o zrak. Po chvíli, když se tvé oči rozkoukaly, Tamar Wanderer tu již není. Výstraha tohoto vládce živlů ti vrtá hlavou a donutila tě k přemýšlení. Měl na mysli Rolanda? Je možné, aby ho přemohla bolest a utrpení? Snad by sis s ním měla promluvit o této válce a zklidnit jeho rozbouřenou mysl. Máš strach, aby ho zcela neovládla pomsta, která dlouho spaluje jeho mysl. Pak by pro něho nebyla žádná záchrana.

Okamžitě proto posíláš Rolandovi dopis. Když posel vyrazil, tvá duše se alespoň trochu zklidnila a jdeš se trochu prospat, i když to nebude zrovna zdravý spánek.

Den 35, Krutosti

K Rolandovi dorazilo hlášení. Vypravuje o zvěrstvech, které páchají Kreeganovci. Je plné příběhů o nahých a zbitých otrocích, lidech naražených na kůly jen z pouhé zábavy, lidech používaných pro rituály temné magie a dokonce jako krmení pro zrůdné obludy.

Při čtení hlášení začínají Rolandovi v hrudi hořet plameny pomsty. Ty zrůdy dělají hrozné věci. Jeho mysl opět zaplavují vzpomínky na mučení. Přinášejí s sebou zápach a zvuky zajetí. Začíná se mu vařit krev a pomalu trhá hlášení na drobné kousíčky. Když ho hněv celého ovládl, začíná křičet: "Všechny je zabiji!!! Nikam se přede mnou neukryjí, nikam přede mnou neutečou! Nikdo z nich neunikne mému hněvu. Znám toho krále Lucifera i jeho nohsledy. Všechny je utopím v jejich vlastní krvi. Všem se jim pomstím!" Hodil roztrhaný pergamen na zem a v zlosti si začíná připravovat zbraně a brnění pro další bitvu.

Den 40, Dopis Catherine Rolandovi

Brzy ráno byl Roland probuzen poslem, který mu přináší dopis. Vůně, která se line z dopisu mu okamžitě napovídá, že je to dopis od Catherine. Jistě dobře ví, že tuto vůni miluje, protože mu jí připomíná. Roland okamžitě rozlomil pečeť a začíná číst.

"Rolande, můj nejdražší manželi. Nedávno jsem měla návštěvu, která mi přinesla varování. Varování mluví o křižovatce, na kterou každý z nás jednou dorazí. Já jsem svoji křižovatkou prošla nedávno a zvolila jsem si svoji cestu. Varování dále mluví také o někom, koho miluji a komu skutečně věřím a který se na křižovatce pustil cestou, která je odlišná od mojí cesty. Mám strach, že to varování mluví o tobě a tvém nedávném uvěznění. Doufám, že ses nevydal cestou stínu, ale že sis zvolil cestu světla. Prosím, odepiš mi, ať mám jistotu, že tě pomsta zcela neovládla. Nechci zůstat na své cestě samotná.

Miluji tě, můj Rolande. A budu tě milovat navždy, nehledě na to, jakou cestu si zvolíš. Nevěřím, že by ses vydal cestou stínu dobrovolně bez boje. Pořád se můžeš vrátit a pustit se tou správnou cestou. Pokud tě však ovládla pomsta a nenávist, vzpomeň si na mne, že ti chci pomoci. Dej na sebe pozor, má lásko. Jednou, až se opět setkáme, budeme moci vzpomínat, jak jsme společně porazili Xerona a jeho Syny Ereba."

Roland opět sroloval pergamen a vrátil se do svého stanu. Jeho oči zalily slzy a začíná tušit, že snad má jeho manželka pravdu.

Scénář: Okraj zapomnění

Podmínky vítězství: Máš 60 dní na to, aby Gelu přinesl Meč zkázy do hlavního města Eeofolu. Musí to stihnout dříve, než králi Luciferovi přijedou na pomoc Tyrani z podzemních kobek. Catherine, Roland a Gelu nesmí při misi zahynout.

Popis mapy: Zbytkům věrných Kreeganovců dochází dech. Král Lucifer vzkázal pro pomoc Tyranům z Nighonu. Odhaduje se, že do 60 dnů by mohli dorazit a posílit armádu krále Kreegana. Když armáda Catherine získala Meč zkázy, došlo k velkému obratu. Je ironií, že Lucifer padne zbraní, kterou vytvořil a kterou měl v úmyslu zničit svět. Pokud to bude nutné, Catherine zamýšlí osobně přinést Meč zkázy do Pekla.

Animace: Meč zkázy již není nadále hrozbou. Král Lucifer však zatím sedí na trůnu Eeofolu. Pouze jeho nejvěrnější se shromáždili, aby bránili svého krále a jeho již ztracenou věc. Erathianští zvědové nám oznámili, že démonický král požádal o pomoc Tyrany z Nighonu. To však není potvrzeno. Pokud je to pravda, nesmíme připustit, aby pomoc dorazila k Luciferovi. Musíme svrhnout Lucifera z trůnu. Času je zoufale málo, ale Meč zkázy je v našich rukou. Je čas, abychom přinesli zkázu do srdce samotného pekla.

Den 1, Úvod

Xeron byl poražen, ale než jsi ho stihl dorazit, zmizel v teleportu. Naštěstí máme Meč zkázy a teď to můžeme všechno ukončit. Poslední zbytky Kreeganovců se stáhly do hlavního města Kreelahu, kde vybudovaly svoji základnu. I když je nás víc, jsou ještě dost silní, a tak ještě nějaký den potrvá, než je zničíme úplně.

Naší zvědové objevili krále Lucifera, který v zoufalství vyslal posly k tyranům a čarodějům z Nighonu. Žádá je o pomoc. Nemůžeme zjistit, zda s pomocí souhlasili nebo ne. Ale musíme počítat s nejhorším. I kdyby Luciferovi poslali posily, bude jim trvat asi 60 dní, než se dostanou do tohoto údolí. Musíme si pospíšit. Do té doby musíme Lucifera porazit.

V cestě nám stojí zbývající členové Synů Ereba. Samotný Xeron byl pravděpodobně vybrán, aby dohlížel na jejich krále. Oni zaujmou obranné pozice a shromáždí co nejvíce oddílů. Ať Světlo požehná tento slib. Budoucnost celého Antagarichu závisí na našem úspěchu. Hodně štěstí nám všem.

Den 4, Zajetí Nighonského posla

Chvíli po časné snídani ohlásil posel královně Catherine, že stráž zajala jakéhosi čarodějského učně, který byl podle všeho na cestě do Kreelahu. Hlídka u něj našla dopis určený králi Luciferovi.

Po přečtení dopisu se potvrdily tvé největší obavy - vládcové z Nighonu se opravdu znovu spojili s ďábly z Eeofolu. Podzemními tunely sem cestuje obrovská armáda až z Nighonu. Předpokládá se, že dorazí asi za 50 dnů.

Catherine ta zpráva vyděsila tak, že úplně zbledla, ale před svými lidmi nedala nic znát. V těchto nejnebezpečnějších okamžicích války musí být statečná. Jakýkoliv náznak slabosti by mohl oslabit její šanci na úspěch. Teď není důležitý pouze čas, ale musíme zdolat všechny překážky, které nám stojí v cestě.

Den 10, Sen o meči

Minulý večer, když Gelu spal na svém kavalci, zdál se mu divný sen. Spatřil slavné bitvy a sebe samého naplněného obrovskou vnitřní silou, která se v něm probudila. Viděl také, jak byl generálem Kendalem ustanoven novým králem Erathie. Později, když vyřešil spory v Antagarichu, byl jmenován vůdcem celého kontinentu. Konečně uviděl celý Antagarich žít v míru, zatímco v pozadí stála nádherná žena se smaragdovýma očima, s hedvábnou kůži a s vlasy barvy oceli. Byla opojná, svěží a tajemná. V každém okamžiku budoucnosti, kterou viděl, nacházela se i tato žena a on z její přítomnosti čerpal klid a sílu.

Poslední věcí, kterou viděl před probuzením, byl řemeslně vykovaný meč. Okamžitě pochopil, že meč je klíčem k tomu, o čem se mu zdálo. Vzpomněl si, že tento meč bude jeho a pomůže mu k vytvoření vysněné budoucnosti. Ten meč vypadal úplně stejně tajemně, jako Meč zkázy.

Den 14, Tamarův návrat

V nejtemnějších hodinách před svítáním probudil Catherine něžný vánek, vanoucí přes její tělo. Byl něžný jako Roland, příjemný a milující. Otočila se, aby se podívala na svého milujícího muže Rolanda, co tu vlastně dělá. Místo něho však spatřila postavu v blankytném rouchu, popsaném stříbrnými runami. Postava stojí tiše, bez jediného slova.

"Zdravím tě, Tamare. Co tady děláš? Ohledně jakých vizí jsi mne sem přišel varovat?" zeptala se Catherine. Je trochu zklamaná, že to není Roland, kterého očekávala.

"Přišel jsem tě poučit, královno z Enrothu," říká Tamar tichým a jemným hlasem. "Bledý válečník, nazývaný též Zhouba ďáblů, o kterém jsem ti jednou povídal, ti může znamenitě pomoci ve tvém snažení. Jedině on je klíčem k vítězství. Musíš mu předat Meč zkázy a poslat ho do Kreelahu, aby čelil králi Luciferovi. Musí naplnit svůj osud a nikdo mu v tom nesmí bránit. Jestliže selže, nastane chaos. Vody oceánů se začnou vařit, podzemí spolykají celá města a všichni zahyneme děsivou smrtí. Nemyslím si, že bys chtěla, aby nastala ta druhá možnost. Mám pravdu?"

Catherine jen tiše hledí na stín postavy Vládce živlů, který je celý zahalen v rubáši a povzdechla si. "Ano, samozřejmě, jako vždy."

"Přesně jak jsem předpokládal. Teď, královno Catherine, odpočívej. Očekávají tě náročné dny plné starostí, ale i naplněné slavnými vítězstvími. Budeš mít nad nepřítelem převahu. Důvěřuj svému srdci a osvoboď svoji mysl od zbytečných starostí. Srdce je jediná věc, kterou prokletí ďáblové nemohou zničit, i kdyby se snažili sebevíc. Hodně štěstí. Budu se modlit za úspěch tvůj i úspěch všech pod tvým velením. Udělám vše, co bude v mých silách." Po těchto slovech se Tamarova postava rozplynula, jakoby to byl pouhý sen. Catherine poněkud zmatená a vyčerpaná padla zpět na svoje lůžko. Gelu je tím, kdo je vyvolený nést Meč zkázy a zabít samotného krále Lucifera. Provedení tohoto úkolu však bude jistě těžší, než se o tom mluví.

Den 16, Sleenův rozsudek

Od vůdců Catherininy armády dnes dorazila zpráva o osudu Sleena. Sleen byl odsouzen soudcem Johannesem Bonnem, kterého jmenoval generál Kendal. Soudce ho odsoudil k doživotnímu vězení. Po celou dobu bude tvrdě pracovat a bude vězněn na samotce. Bude mít dost času na to, aby přemýšlel, kde udělal chybu a jak se měl chovat.

Den 25, Tavinovi partyzáni znovu udeřili

Brzy ráno se zde zastavila legie Hobbitů patřících k Tavinovým partyzánům, aby oznámila Gelu, že jejich armády tvrdě udeřily na nepřítele. Zabili Xeronova lokaje při plnění úkolu, který mu zadal jeho pán. Arciďábel Xex je navždy mrtev.

Gelu s úsměvem svolal své oddíly a řekl jim dobrou zprávu. Když ovace konečně utichly, řekl Gelu svým bojovníkům, že by měli co nejdříve zabrat Kreelah. Nálada bojovníků vzrostla a přijali jeho výzvu velmi sebejistě. Teď je nic nezastaví.

Den 33, Přízraky svědomí

Včerejší večer se Roland, zmáčený potem, uložil ke spánku. Jeho mysl bojovala s vidinami pomsty a zloby. Když usnul, v rozrušení se mu zdály podivné sny. Sny o místech a lidech dávno zapomenutých. Ve snu je viděl jasně, jako kdyby se to všechno přihodilo teprve nedávno.

Sny postupně nabývaly na síle a každý následující byl mnohem intenzivnější než předchozí. Některé sny přišly jako přízraky, jiné jako výstražné zjevení. Všechny ale naznačovaly jednu věc - že se dal na cestu temnoty.

Jeden z nejmocnějších snů byl o návštěvě nějakého dlouhovlasého starého muže se scvrklými rysy a drsnýma rukama. Mluvil skřípavým hlasem mrtvého.

"Králi Rolande, přišel jsem ti povyprávět příběh. Příběh o pomstě, utrpení, bolesti a prohře. Byl jsem jednou váženým mágem v Bracadě a kdysi jsem byl Arcimágem. Byl jsem ale odsouzen, abych se stal níže postaveným alchymistou, kvůli tomu, že jsem se na svých cestách stal obyčejným žoldákem. V tomto povolání se mi dařilo. Mé schopnosti kováře a alchymisty byly nepřekonatelné, a proto mě někteří nazývali hrdinou. Dělal jsem zbraně pro krále a kněze, pány i lotry. Kdokoliv si mohl zlatem koupit mé služby. Služebníci světla i temna. Nedělal jsem mezi nimi žádné rozdíly. Ale potom přišel Xeron s jeho děsivou prosbou. Uspokojil můj hlad po zlatě a moji touhu pomstít se těm, kteří se mne snažili ponižovat. Zlatem mě obloudil a zneužil mě pro své vlastní plány. Zaslepila mě touha po zlatě. Neuvědomil jsem si, že je stejný, jako všichni ostatní. A snad ještě mnohem horší. Za svoji chybu jsem zaplatil životem a svou nesmrtelnou duší.

Teď stojím před tebou, Rolande Ironfiste, abych ti ukázal, že také sklouzáváš na cestu zla. Cestu, která tě bude odvádět od milující ženy a syna. Vrať se zpátky, dokud ještě můžeš a všechno ti bude odpuštěno. Pokud ale budeš moje výstrahy ignorovat, navěky budeš takovým, jako tvůj bratr, Archibald. Tvoje nevinnost se může ztratit, ale nedovol tvému laskavému humoru a šlechetnosti, aby tě opustily také."

Obraz se ztratil a místo něho se objevil obraz jeho otce, starého krále Ironfista. Za ty dlouhé roky si na jeho podobu skoro nepamatoval. Uteklo hodně času od doby, kdy Rolandův otec odešel. Teď mu to připomnělo urážky a bolest, které musel otec snášet od jeho bratra. Vzpomněl si také na bratrovu sílu, která se projevila během Následnických válek. Tehdy se v něm Rolandův otec hrozně zklamal. Král Ironfist zatřásl hlavou a odešel zpět do stínů smrti.

Roland se náhle probudil. Šátral kolem sebe rukama a volal jméno svého otce. Pak si uvědomil, že to všechno byl pouze sen a uložil se opět ke spánku. Snažil se znova usnout, ale pořád se mu vracel obraz jeho otce, který se otáčí zády k svému oblíbenému synovi. V tomto okamžiku si Roland uvědomil, co se mu snažil sdělit Khazandarův duch a dopis od Catherine. Ihned se ustrojil a běžel hledat kněze, který by mu pomohl. Pokud sešel z cesty Dobra, je nejvyšší čas se na ní vrátit.

Závěrečná animace: Lucifer Kreegan je mrtev. Těch málo zbývajících rodů se ukrylo. Téměř všechny z toho mála Soutoků zmizely. Jsem si však jistá, že se objeví znovu ... pokud to bude nutné. Pokud jde o mně samou a Rolanda, brzy se odebereme do Enrothu a konečně opět uvidím svého syna. Pokud jde o Gelu, nechala jsem Meč zkázy v jeho rukou. Po našem vítězství on a jeho partyzánská armáda zmizeli v Erathianských lesích. Nevím, zda chce Meč zkázy zničit, nebo si ho ponechat pro sebe sama. Jsem si jistá, že se všechno dozvíme v pravý čas.

Kampaň: Dračí krev (Zpět na obsah)

Vládkyně Mutare, ctižádostivá dáma z Nighonu, chce zaujmout místo uprostřed mocných Nighonských lordů, které ji oprávněně náleží. V Nighonu se země nedědí - musíte je zabrat slabším a snažit se je udržet před silnějšími. Vládnout mohou pouze silní. Kosti slabých jsou smeteny do Nighonských tunelů.

Scénář: Odstranění slabých

Podmínky vítězství: Znič své nepřátele, ale dej si pozor, abys neztratil Mutare. Mutare může postoupit na 10. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla. Získej v Chatě věstce Amulet many, který ti v dalším scénáři zpřístupní bonusovou oblast.

Popis mapy: Tvůj blízký soused Ordwald je nejstarším lordem v Nighonu. Na tom starém čaroději se už dost podepsal věk, ale pořad je schopný odrážet ostatní mladé lordy. Ty však nejsi jako ostatní. Na rozdíl od nich trpělivě vyčkáváš na Ordwaldovo klopýtnutí a teprve potom na něho zaútočíš. Minulý týden udělal Ordwald chybu. Je čas ho porazit.

Animace: Ordwald. S tím odporným jménem jsem se už setkala. Tento stařec vlastnil bohaté Nighonské země, které mu byly dané jeho mnohem slavnějším otcem. Doba jeho největší slávy však dávno pominula a Ordwald pro upevnění svého postavení stihl udělat velice málo. Trpěla jsem jeho stín vedle svých hranic dost dlouho. Jeho země budou patřit mně.

Den 1, Úvod

Moji zvědové mi přinesli zprávu, že nějací dva mladí lordi zaútočili současně na Ordwalda. Kupodivu byli úspěšní. Před rokem by je Ordwald hravě odrazil. Ale dnes už na to nemá. To je pro mne jen dobré.

Teď mají mladí lordi velkou šanci, aby zaútočili a získali země toho starého čaroděje. Ordwaldův válečný prapor je modrý, zatímco mladíci bojují pod zeleným a hnědým praporem. Nastal čas, aby zavlál i můj červený prapor. Nastal čas vyhladit slabé.

Den 3, Deník - Červení draci

Válečný deník: Dnes mi moji zvědové ohlásili malou skupinku divokých Červených draků, kteří si postavili hnízdo zrovna na místě, které blokuje přímou cestu k Ordwaldovým zbývajícím zemím.

Den 4, Deník - Zelený lord

Válečný deník: Zvědové ze západu mi ohlásili, že zelený prapor lorda Caomhama vlaje nad hradem Harpy's Rock, což byl jeden z hradů Ordwalda.

Den 5, Deník - Hnědý lord

Válečný deník: Dnes ráno doběhl do hradu udýchaný zvěd a říká, že hnědá vojska lorda Preueta zabrala Ordwaldův hrad Dead Timber. Ten se nachází severně od hradu Death Kiss.

Den 9, Deník - Horní jeskyně

Válečný deník: Mí zvědové říkají, že v horních jeskyních jsou přinejmenším tři hrady. Nejblíže leží Sinkhole. Jména ostatních zvědové nevědí, ani nevědí jejich přesnou polohu. Velitel zvědů říká, že v jeskyních se nachází jakýsi nepravidelný teleportační systém, který vede do horních jeskyň.

Den 11, Deník - Poznámka mudrce

Válečný deník: Dnes přijmu poselství starého mudrce, který žije nedaleko hradu Sinkhole. Žádá mě o návštěvu. Podle všeho potřebuje pomoc v soukromých záležitostech a je ochoten zaplatit za moji pomoc něčím, co mi bude užitečné v budoucnosti. Rozhodla jsem se ho navštívit hned, jak mi to umožní moje povinnosti. V minulosti byli mudrci tajemní, ale užiteční.

Den 14, Deník - Povstání měst

Válečný deník: Dnes mi zvědové oznámili, ze čtyři Ordwaldova města se vzbouřila a jsou teď neutrální. Podle všeho by v nich měla být minimální posádka. Zbývající vojsko obyvatelé měst vyhnali. Ordwald je známý tím, že má své věci pod kontrolou. Takže kde je armáda, která chránila města?

Den 20, Deník - Zmizela posádka

Válečný deník: Ordwald zatím nebyl vypátrán. I když má své chyby, je mocným čarodějem. A pokud zmizely posádky s ním, má teď s sebou mocnou armádu. Přikázala jsem veliteli zvědů, aby ho nalezl. Nechci, aby mi mohl zasadit překvapivý úder.

Den 36, Deník - Země potřebuje pro obranu vojska

Válečný deník: Generál Miah mi poslal poselství. Sousední lordi s konečnou platností zaznamenali můj vpád do zemí Ordwalda. Miah říká, že lordi zkoušejí sondovat, zda by mohli zabrat mé země, dokud jsem tady. Znám ty lordy. Stačí náznak slabosti a okamžitě se vyrojí přes hranice. Na druhé straně žádný z lordů proti mně nemá nic osobního. Silné posádky hradu a silná armáda pod velením schopného vůdce, jakým je Miah, zabrání jejich invazi. Nechci ztratit žádnou zemi. Chystám se poslat Miahovi nějaké rekruty, aby posílil hradní posádky.

Den 42, Deník - Rekruti pro Miaha

Válečný deník: Dnes dorazilo další poselství od Miaha. Lordi obklopují mé domovské země a testují jejich obranyschopnost. Miah také podává zprávu o nynějším sporu kolem zemí lordů Preueta a Caomhama. Jestliže jeden z nich byl takový blázen a nezanechal ve své zemi dostatečnou obranu, teď za to zaplatí. Miah si myslí, že by mi mohl poslat několik dobře vycvičených bojovníků, pokud budu mít zájem. Odepsala jsem, že bojovníky budu očekávat.

Den 47, Deník - Posily

Válečný deník: Dnes dorazily mimořádné posily. Nařídila jsem je rozdělit rovnoměrně do všech hradů.

Den 56, Deník?

Válečný deník: Nerozumím tomu. Po Ordwaldovi pořád ani stopy. Veliteli zvědů se nepovedlo Ordwalda vypátrat. Teď se krčí, kdykoliv se na něj podívám. Asi si neuvědomuje, že je pro mne příliš důležitý, než abych ho příkladně potrestala. Napadá mě dokonce myšlenka, zda se některému z mladých lordů nepovedlo Ordwalda zavraždit.

Scénář: Divocí mrchožrouti

Podmínky vítězství: Rozdrť své nepřátele, ale Mutare nesmí zahynout. Mutare může postoupit maximálně na 18. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší kromě svých zkušeností, schopností a kouzel i artefakt Štít z dračí kůže, pokud ho v tomto scénáři získá.

Popis mapy: Mé pátrání odhalilo, že Ordwald sám osobně nebránil své země, protože neustále hledá legendární Ampulku dračí krve. Bohužel se o tom také doslechli Caomham a Preuet. Zajisté vyrazí do hlubokého podzemí za Ordwaldem. Potřebuješ se nejdřív zbavit nežádoucích konkurentů.

Animace: Ordwald nikde není. Není divu, že zabrat jeho země bylo tak snadné. Zdá se, že promarnil svůj život a štěstí svého otce snahou o získání legendární Ampulky dračí krve. Říká se, že krev pochází od samotného Dračího otce. Všichni věří, že kdo ji vypije, změní se ve vnímavého draka. Ordwald není tak hloupý, jak jsem předpokládala. Naštěstí je už starý. Najdu ho i s ampulkou, ale nejdřív se musím zbavit mladých lordů, kteří se o ampulce také dozvěděli a pověsili se mi na paty.

Den 1, Úvod

Den 3, Talisman many

Válečný deník: Mám artefakt Talisman many, ale zatím je pro mne bezcennou tretkou. Věštec, žijící poblíž hradu Sinkhole, mi řekl, že ho budu potřebovat v blízké budoucnosti. Doufám, že měl pravdu. Pokud mi nebude v nejbližší době k ničemu, pověsím ho.

Den 6, Zvědové - No Quarter

Válečný deník: Moji zvědové našli druhý hrad v kobkách nazvaný No Quarter. Leží severozápadně od Temného jezera. Zatím tam není ani stopa po lordu Caomhamovi ani Preuetovi.

Den 10, Zvědové - Hnědý lord

Válečný deník: Několika mým zvědům se povedlo objevit základnu lorda Preueta, kterého armáda nese prapor hnědé barvy. Podle všeho jeho oddíly obsadily hrad na západě nazvaný Dank Rock. Teď se hrad stal jejich operační základnou.

Den 14, Zvědové - Zelený lord

Válečný deník: Před několika dny zvědové vypátrali zelenou standartu vojenských oddílů v malém hradě Fetit Cavern. Hrad je podle všeho několik dnů cesty na severovýchod od Temného jezera.

Den 16, Zvědové - Strážce úkolu

Válečný deník: Dnes mi velitel zvědů oznámil, že objevili Strážce úkolu, který nechá projít pouze toho, kdo má Talisman many. Zvědové říkají, že k strážci se musí jít přes podzemní bránu nedaleko hradu No Quarter. Myslím, že nakonec věštce nebudu muset pověsit.

Den 23, Taktika

Válečný deník: Bylo by mnohem těžší porazit Preueta a Caomhama, kdyby byli natolik chytří a uzavřeli spojenectví. Ale myslím si, že žádné spojenectví neuzavřeli. Pravděpodobně si každý z nich myslí, že ten druhý mne zraní natolik (a samozřejmě sám utrpí také zranění), že bude snadné zvítězit nad oběma. Takže bych mohla převzít iniciativu. Pokud nejsou spojenci, porazím nejdřív jednoho, potom druhého a vyhnu se boji s oběma najednou.

Den 27, Mrtvý zvěd

Válečný deník: Dnes jsem musela zabit zvěda. Skučel o převaze 2 ku 1. Zaslechla jsem jeho řeč a přišla k němu. Jsem ve vynikající formě. Zůstala jsem s čistým štítem, zatímco jeho hlava spadla k mým nohám. Pak jsem všem vysvětlila, že 2 ku 1 znamená dvakrát větší kořist. To oddílům pozvedlo morálku.

Den 39, Ordwaldova armáda

Válečný deník: Mí zvědové zahlédli jeden z Ordwaldových oddílů v Hlubokých jeskyních. Z jejich výslechu alespoň vím, že Ordwald nezná přesné umístění Ampulky dračí krve. Ještěže tak. Nesmím mu nechat příliš velký náskok. Musím to tady skončit a vyrazit za ním.

Den 54, Přihořívá

Válečný deník: Dnes jsem dostala vzkaz od generála Miaha. Říká, že za nighonskou hranicí pouze Ordwald, Caomham, Preuet a já hledáme Ampulku dračí krve, ale nikdo z nás neví, kde jsou ostatní. Miah odrazil několik pokusů jiných lordů, kteří se chtěli dostat za hranici. Zkoušejí zabírat země a chtěli by získat nějaké informace.

Den 69, Nastal čas

Válečný deník: Miah hlásí, že lordi na hranicích změnili taktiku. Doslova zaplavují oblast zvědy. Zatím jich chytil víc než tucet. Generál si myslí, že nastal čas před nimi odhalit moji základnu. Podle všeho, země Caomhama a Preueta budou zabrány. Možná budu posílat projevy soustrasti.

Scénář: Krev Dračího otce

Podmínky vítězství: Najdi Ampulku dračí krve dříve než Ordwald, jinak prohraješ. Také ztráta Mutare znamená konec hry. Mutare a její 2 nejlepší hrdinové postupují do dalšího scénáře. Úroveň, na kterou mohou hrdinové postoupit, není omezená.

Popis mapy: Kdokoliv získá Ampulku dračí krve a vypije krev Dračího otce, změní se ve vnímavého draka. Za každou cenu MUSÍŠ porazit Ordwalda a jeho ochranku a získat legendární ampulku. Všechno ostatní je nepodstatné. Všechno!

Animace: Našla jsem Ordwalda. Jeho hledání ampulky se blíží ke konci, ale jeho pomalý postup a pomalé myšlení mi otevírají cestu k jeho porážce. Ordwalda se moc obávat nemusím, spíše je potřeba brát do úvahy ampulku. Pokud se přes něho dostanu, musím získat ještě ampulku a ta bude bezpochyby hlídána ... dračí hlídkou.

Den 1, Úvod

Vždycky jsem chtěla být urozenou alespoň na jeden den. Zabrání zemí Raurica bylo pouze prvním krokem. Nemyslím si však, že se moje plány nenaplní. Vždyť ještě nejsem tak stará. Je mi teprve 26 nebo 27 let. Nevím to přesně, protože Ampulka dračí krve mi moje počítání trochu rozhodila. Ale kdokoli se změní na draka, bude schopen prorazit mezi nejvyšší šlechtu Nighonu.

Generál Miah převezme pod své velení armády v poslední mnou dobyté oblasti (a nové hrady) poblíž vstupu do Hlubokých jeskyň. Měl by být schopen zadržet všechny ostatní lordy, aby mne nemohli následovat. Stačí odrážet jejich nájezdy, pochytat a pozabíjet jejich zvědy a mást je falešnými stopami. Já zatím s malou armádou založím malý tábor v Hlubokých jeskyních poblíž místa, kde moji zvědové viděli Ordwaldovy oddíly. S malou armádou bych se tam měla dostat bez toho, aby mne někdo zpozoroval.

Den 2, Zvědové - 1 hrad

Válečný deník: Dnes mi zvědové oznámili, že Ordwaldovy oddíly drží nějaký hrad na západě. Nad hradem vlaje modrý prapor. Dále říkají, že k hradu vedou 4 průchody, které jsou hlídané divokými bojovníky. Zvědové nevěří, že by má armáda již byla vypátraná.

Den 5, Válečný deník 1

Válečný deník: Domnívám se, že Ordwaldovy oddíly jsou tu jako návnada. Jakmile je napadnu, Ordwald bude vědět, že jsem v Hlubokých jeskyních. Důvod, proč jsem tady, je Ampulka dračí krve. Nemyslím si však, že mne Ordwald nechá vystoupit nahoru a vzít si ji bez boje.

Den 17, Zvědové - řeka

Válečný deník: Dnes mi zvědové oznámili, že na západ od hradu, který objevili minule, se nachází Strážní věž a za ní je podzemní řeka. Jedině po této řece se dá dostal do dalších podzemních jeskyní. Velitel mých zvědů je přesvědčen, že Ordwaldovo vojsko tím místem prošlo asi před 6 až 8 měsíci.

Den 24, Zvědové - vězení

Válečný deník: Mí zvědové dnes objevili u řeky vězení. V něm je uvězněn Alamar, který je rozhodnutý přidat se na stranu toho, kdo ho osvobodí. Svému osvoboditeli Alamar věnuje také Bezedný pytlík zlata.

Den 31, Válečný deník 2

Válečný deník: Minule jsem mluvila s hradním krčmářem. Tvrdil, že něco zaslechl, ale nechtěl nejdřív říct, o co jde. Když jsem mu však přiložila dýku na krk, prozradil mi, že slyšel jednu fámu. Podle ní se v podzemí nachází nový druh draka zvaný "Skřítkovský" nebo "Pohádkový" drak.

Podle všeho má duši skřítka a sílu normálního draka. Zcela mne to fascinovalo. Miluji své Červené a Černé draky, dokonce i Zelení a Zlatí draci mi nevadí (škoda, že žijí v daleké Jasné krajině). Kdo ví, jestli se ke mně budou hlásit tito Pohádkoví draci?

Den 38, Válečný deník 3

Válečný deník: V této části Hlubokých jeskyň se některé suroviny vyskytují velice vzácně. Zatím jsem nenalezla žádné doly na krystaly nebo drahokamy. A to nemluvím o síře. Alespoň, že hrady mají své zásobárny surovin. Nenávidím jednání z obchodníky. Nejraději bych všechny ty vydřiduchy pozabíjela. Jenomže kdo by mi pak prodal nějaké suroviny?

Den 63, Válečný deník 4

Válečný deník: Přemýšlela jsem o magických pláních, na kterých jsou stromy a další věci z Jasné země. Zdalipak bych mohla přemístit nějaké Zelené nebo Zlaté Draky do těchto oblastí? Byla by to alespoň nějaká útěcha v té hnusné zelené barvě. Rostliny by měly být hnědé a ne zelené.

Den 74, Válečný deník 5

Válečný deník: Musím se divit, pokud Otec všech draků musel kdysi žít pouze v Hlubokých jeskyních. To by byl důstojný úkol - vypátrat Otce draků. Domnívám se, že by ještě mohl žít, jen už celé věky spí. Možná, až zestárnu, skončím stejně.

Den 84, Válečný deník 6

Válečný deník: Dobří velitelé musí počítat se vším. Ať se stane cokoliv, můžete stále vyhrát, nebo přinejmenším přežít. Rauric to nechápal. Proto jsem ho tak snadno zabila a získala jeho země. Pokud Ordwald získá Ampulku dračí krve jako první, mohu v nouzi uprchnout do Nighonu.

Den 99, Válečný deník 7

Válečný deník: Miah mi poslal zprávu, že k hranicím se blíží tři mocní lordi. Podle všeho se doslechli o Ampulce dračí krve. Pokud se dostanu mezi ně a Ordwalda bez Ampulky, nemohu vyhrát. Mám však ještě šanci, než se jim povede najít cestu dolů a vyhledat mne.

Scénář: Toužící po krvi

Podmínky vítězství: Ještě jednou musíš porazit všechny své nepřátele. Mutare přitom nesmí zemřít. I když má s sebou své 2 nejlepší hrdiny, nebude to snadný boj.

Popis mapy: Ordwald obelhal tři mocné Nighonské lordy. Řekl jim, že pokud by vypili tvoji krev, mohli by se změnit v draky. Teď tvůj starý protivník Ordwald a tři silní lordi blokují tvoji cestu do horních tunelů. Chtějí tě zabít a vypít tvoji krev. Ty máš v plánu vypít jejich.

Animace: Jsem úspěšná. Teď Ordwald a jeho nohsledi jdou po mně, aby mne zabili a vypili moji krev. Věří, že je to změní tak, jako ampulka změnila mne. Nikdy moji krev neochutnají. To já vypiji jejich krev.

Den 1, Úvod

Poražením lordů, kteří ti blokují přístup do povrchových tunelů a pohraničí Nighonu, dokážeš ostatním lordům svoji sílu. Při myšlence na nastávající bitvu ses rozesmála na celé kolo. Přestala jsi obdivovat své nové drápy a zařvala jsi na posly, ať zavolají tvoje dva nejlepší hrdiny z předešlého tažení. Je čas ukázat nedůvěřivcům, že jsi hodná vstupu mezi nejmocnější Nighonské lordy. Takže oni chtějí vypít moji krev? To já vypiji jejich!

Den 2, Deník tažení 1

Válečný deník: Všechno jde podle plánu. Založila jsem základnu v tunelech pod mými nepřáteli a nevěřím, že tuší, kde vůbec jsem. Místní obyvatelé říkají, že zde existují ještě dva hrady. Mám v plánu je urychleně obsadit a potom podniknut překvapivý útok skrz podzemní brány.

Den 3, Zvědové hlásí zlato a Mystickou zahradu

Válečný deník: Vrchní velitel mých zvědů mi oznámil, že podzemní brána poblíž hradu Bat Fang vede do nádherné oblasti s Mystickou zahradou a zlatým dolem.

Den 4, Zvěd ohlašuje hrad na SZ

Válečný deník: Dnes mi velitel mých zvědů oznámil, že jeho zvědové objevili neutrální hrad v jeskyních na severozápad od mé základny. Teď pátrají po dalších hradech.

Den 5, Zvěd ohlašuje hrad na JV

Válečný deník: Mí zvědové lokalizovali další hrad na jihovýchod od mé základny.

Den 10, Deník tažení 2

Válečný deník: Dnes dorazilo poselství od generála Miaha z pohraničí. Generál má informace, o kterých se domnívá, že jsou pravdivé. Informace říkají, že nejméně dva lordi, kteří mi blokují přístup do horních tunelů, uzavřeli spojenectví. Nebyla bych překvapena, kdyby to byla pravda. Žádný z lordů, proti kterým teď bojuji, není blázen. Stejně proti mně nemají šanci. Čím bude boj těžší, tím bude vítězství sladší.

Den 17, Zvěd ohlašuje posily z jeskyň

Válečný deník: Velitel mých zvědů mi přinesl jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Dobrá zpráva je, že dorazily posily z Hlubokých jeskyň. Špatná zpráva je, že posily se ke mně nemůžou dostat kvůli bojovníkům, kteří jim zablokovali cestu vedoucí z Hlubokých jeskyň. Naštěstí cesta končí blízko mé základny Bat Fang.

Den 23, Zvěd ohlašuje Dračí utopii

Válečný deník: Zvědové objevili poblíž podzemní brány na severovýchodě Dračí utopii. Před několika dny objevili jinou Dračí utopii, která je dosažitelná pouze skrz podzemní bránu na jihozápadě. Dračí utopie je asi den cesty na východ od brány.

Den 33, Deník tažení 3

Válečný deník: Podle všeho to vypadá, že Ordwald lže. Pokud jeho lidé skutečně věří, že se mohou proměnit v draky, když vypijí mojí krev, každý lord v Nighonu půjde teď po mně. Nejchytřejší lež, jakou kdy lidé slyšeli.

Den 43, Deník tažení 4

Válečný deník: Dnes jsem vyslala posla k mudrcovi, který žije poblíž hradu Sinkhole. Žádám ho, aby provedl výzkum, který by dokázal, že je potřebné vypít krev Dračího otce, ne MOJI krev, aby se nějaký člověk změnil v draka. Nabídla jsem mu bohatou odměnu, pokud to dokáže.

Den 50, Deník tažení 5

Válečný deník: Mám odpověď na moje poselství. Mudrc souhlasí s výzkumem. Bohužel chce nějakou zálohu a cenné suroviny, aby mohl vést výzkum, bla, bla, bla. Dobře, bude mít, co chce! Pokud však bude ještě něco požadovat, dám si ho k večeři! Mé země potřebují zlato. Ale můžu platit surovinami.

Den 55, Deník tažení 6

Válečný deník: Dnes jsem poslala poselství generálu Miahovi, kde mu píšu, že pokud někdo vypije moji krev, onemocní z ní. Generál rozšíří tuto fámu v tom smyslu, že jsem dala několika svým hrdinům vypít svoji krev a všichni z toho byli přes týden nemocní. Počítám s tím, že se fáma rychle rozšíří z pohraničí do celého Nighonu. Doufám, že to odradí dost hrdinů, kteří prahnou po mé krvi.

Závěrečná animace: Ordwald je mrtev. Jeho poskoci jsou mrtví. Jejich země a bohatství patří mně. Brzy mi bude patřit celý Nighon.

Kampaň: Drakobijce (Zpět na obsah)

Aby Dracon dokázal sám sobě, že je schopným Drakobijcem, musí nejdřív porazit Krystalové draky. Potom musí najít a porazit nejhrozivější draky, jací kdy existovali - Azurové draky. Na své výpravě za dokonalostí bude muset najít a porazit také Pohádkové a Rezavé draky.

Scénář: Krystaloví draci

Podmínky vítězství: Abys prošel zkouškou, musíš zabít krystalové draky. Pokud draky nezabiješ do dvou měsíců, nemůžeš se stát Drakobijcem. Dracon si do dalšího scénáře kromě Prstenu diplomata přenáší i svoje schopnosti, kouzla, zkušenosti a oddíly bojovníků, které mu zůstanou. Jeho postup je omezen na osmou úroveň.

Popis mapy: Máš poslední příležitost stát se Drakobijcem. Zkoušku musíš splnit do dvou měsíců, jinak jsi neuspěl. Přístupová cesta ke Krystalovým drakům bude dobře hlídaná jinými bojovníky. Golemové, Chrliči a Elementálové se tě budou snažit zastavit dřív, než budeš moci zabít Krystalové draky.

Animace: Moje matka dokončila přípravy pro moji závěrečnou zkoušku. Nejkvalitnější krystaly tajně odebrané z Krewlodských jeskyní byly použity pro vytvoření ohromných draků. Tato stvoření jsou výsledkem magické zručnosti. Jejich zničení ... vyžaduje zručnost ještě větší. Již jsem ale slyšel, že nejtěžším úkolem pro získání titulu Drakobijce bude zabití vzácného, ale o to strašnějšího Azurového draka.

Den 1,

Tvá matka trénuje Drakobijce už tak dlouho, že si ani ona sama nepamatuje, kolik jich vycvičila. Nastal čas, aby vycvičila svého jediného syna. Tvá matka ví, jak jsi bystrý, a tak ti nemůže zadat jen tak nějaký obyčejný úkol. Asi před 30 nebo více roky byla tvá matka hostem na Slavnostech života. Jejich průběh jí inspiroval. Vzala do ruky červený krystal a s nápadem na nemyslící bytost vytvořila Krystalové draky. Pak je vypustila v jednom malém údolí. Tvojí jedinou výhodou je tvoje schopnost vytrénovat z mnichů a mágů mnohem lepší kouzelníky. Zřídil sis stanoviště v malé vesničce. Tvým úkolem je zabít Krystalové draky s oddíly, které ti byly svěřeny. Tak dokážeš své matce i ostatním, že jsi připraven stát se Drakobijcem. Úkol je to náročný, tak buď opatrný.

Den 8,

Když sis sedl k rannímu ohni, vzpomněl sis na slova své matky: "Pokud bys zabloudil, polož pravou nebo levou ruku na zeď a sleduj zeď, dokud se nedostaneš do cíle."

Den 12,

Včera večer tě něco navštívilo. Nemohl jsi usnout, a tak ses šel projít. Na procházce sis vzpomněl na poslední radu, kterou ti dala matka. Řekla, že Prsten diplomata ti vyjasní tvoji budoucnost.

Scénář: Rezaví draci

Podmínky vítězství: Oblast napadli Rezaví draci a znemožnili práci v dolech. Obsaď do šesti měsíců všechny doly, ale nesmíš ztratit Dracona nebo tvůj úkol skončí. Dracon si do dalšího scénáře přenáší schopnosti, kouzla a zkušenosti. V tomto scénáři lze postoupit maximálně na 24. úroveň.

Popis mapy: Při pátrání po mocném Azurovém draku ses doslechl o nepokojích na severu. Vypálené vesnice a zničené doly jsou příčinou utrpení celé krajiny. Bez provozuschopných dolů bude mít krajina nedostatek surovin, aby se sama ubránila proti Krewlodským nájezdům. Obyvatelé krajiny vědí, že ses vydal na cestu Drakobijce. Je proto čas, aby ses pustil cestou na sever a hledal cesty, jak zvýšit svoje schopnosti.

Animace: Rezaví draci vyhledávají krmení v dolech poblíž města Ochre. Tyto neobvyklé šelmy vyhnaly místní obyvatelstvo a teď je jejich existence v nebezpečí. Měl bych jako správný hrdina něco pro tyto lidi udělat. Alespoň si zvýším svoje schopnosti. Kde se hojně vyskytují Rezaví draci, tam jistě budou nedaleko i Azuroví draci.

Den 1, Úvod

Národ Bracady nedovolil lidem Krewlodu, aby převzali kontrolu nad jejich doly. Teď všechny doly obsadili Rezaví draci a do šesti měsíců se vyčerpají všechny suroviny. Lidé potřebují tvoji pomoc. Ty sám by sis mohl při plnění tohoto úkolu zvýšit svoje schopnosti.

Den 7, Obojek zaklínání

Po několika skleničkách medoviny začínají tví bojovníci vyprávět válečné historky. Jeden příběh tě zvlášť zaujal. Bohužel, po takovém množství alkoholu si z něj pamatuješ jediné. V hlavě ti pořád straší slova: "... Obojek zaklínání ... velké bohatství."

Den 8, Sen

Nejsi zvyklý opíjet se každou noc, a tak si jdeš brzy lehnout. Jenže noc nebyla klidná. Několikrát se ti zdál sen. Kupodivu si ho i pamatuješ.

Ve snu jsi viděl sám sebe bojovat s modrým drakem, který byl děsivě ohromný. Ve snu jsi však viděl, že na hlavě jsi měl korunu. Byla to Koruna z dračích zubů. Uvědomuješ si, co máš udělat, a tak začínáš pátrat po koruně.

Scénář: Pohádkoví draci

Podmínky vítězství: Během 6-ti měsíců musíš vypátrat a zlikvidovat všechny Pohádkové draky v této oblasti. Pokud Dracon zemře, vše bude ztraceno. Dracon může postoupit maximálně na 24. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Zrovna ses doslechl, že na západě byli viděni pověstní a plaší Azuroví draci. Vydal ses po stopách, ale nalezl jsi jen rošťácké Pohádkové draky, kteří si dělají žerty z místních obyvatel. Nejdříve jsi zklamaný, ale brzy jsi zjistil, že několik těchto draků přemisťuje města, unáší dívky a obtěžuje okolí. To by mohla být pro tebe dostatečná výzva.

Animace: Ještě nikdy jsem Pohádkové draky neviděl. O těch výtržnících se neví skoro nic. To, co je o nich známo, se nalézá spíše v pohádkových knihách, než v knihách kouzel. Někdo říká, že jsou neviditelní. Další tvrdí, že mohou kouzlit. Někteří dokonce povídají, že jsou vysocí pouze tři stopy. Tvrdí se ale i to, že jsou přisluhovači Azurových draků. Nevím, co od nich mám očekávat. Budou oříškem pro někoho s mými schopnostmi? Nicméně vím, že jejich poražení bude dobrou přípravou na Azurové draky.

Den 1, Úvod

Tvoji pozornost zaujala zpráva, že Pohádkoví draci se skrývají kdesi na západě. Cítíš, že by ses mohl trochu procvičit, než se vydáš na Azurové draky, a tak se rozhodneš zbavit lid Bracady této hrozby. Pokud by Pohádkoví draci nebyli zničení do šesti měsíců, pak draci zničí všechny vesnice podél celého pobřeží.

Den 8, Věštba

Při svém putování jsi potkal starou věštkyni, která ti řekla, že ti může předpovědět tvoji budoucnost. Jelikož nejsi žádný ničema, rozhodl ses starou dámu za čtení z dlaně odměnit.

Den 8, Náhrdelník

To, co ti řekla stará dáma, je docela překvapující. "V blízké budoucnosti ti pomůže Blankytný náhrdelník blaženosti." Podáš dámě nějaké peníze za její věštbu a vidíš, že když odchází, spokojeně se usmívá.

Den 20, Přívěsek života

Kdysi byl Přívěsek života používaný na udržení zla v zálivu. Nedávno však byl ukraden. Pověsti praví, že kdo ho vrátí zpět, získá velké bohatství.

Scénář: Azuroví draci

Podmínky vítězství: Jestli chceš získat věčnou slávu, musíš během 6-ti měsíců vyhledat obrovské Azurové draky. Jakmile se ti podaří zabít toto staré zvíře, staneš se obdivovaným drakobijcem. Nezdar znamená smrt Dracona a věčný cejch pošetilého dítěte.

Popis mapy: Konečně jsi vypátral Azurové draky. Je čas postavit se ohromným drakům v jejich domácím prostředí. Místní obyvatelé jsou ochotni tě podpořit, ale cesta k nim je hlídaná draky. Vyčisti cestu a získáš jejich podporu. Azuroví draci jsou možná mocní a plaší. Vystopuj je a zabij, než stihnou utéci na jiné území. Odhaduješ, že příštích šest měsíců by se neměli nikam pohnout. Dávej si pozor na ostatní draky, kteří hlídají Azurové. Nevšímej si těchto slabochů a nevšímej si jejich výzev.

Animace: Našel jsem hnízdo mocných Azurových draků. Našel jsem také svůj osud. Azuroví draci nehnízdí dlouho a velí okolním drakům všech barev. Úkol není snadný, ale já jsem se rozhodl.

Den 1, Úvod

"Teď je ten správný čas", říkáš sám sobě a chystáš se na dlouhou výpravu. Čekal jsi na tento okamžik dost dlouho. Sebral jsi všechnu odvahu a nechal nastoupit své oddíly. Vyrazíte, abyste se postavili tváři v tvář nejhrozivějšímu ze všech draků ... Azurovému draku.

Den 3, Bez magie

Již sis stačil všimnout, že města na úpatí hor jsou velice primitivní. Vůbec v nich nejsou Věže kouzel. Uvědomíš si, že musíš používat svoji magickou sílu velice uvážlivě a zbytečně s ní neplýtvat. Nemáš jinou možnost, protože si nemáš kde doplnit svoji magickou energii.

Závěrečná animace: Nejsem nadšený svým vítězstvím. Sám nechápu proč. Naplnil jsem svůj velký sen. Ve svém nitru jsem cítil, že toto ohromné zvíře by mohlo být klíčem k dlouho hledané osobní spokojenosti. Zdá se, že to nebyla pravda. Moje nespokojenost vzrůstá a já jsem zvědavý, co bude dál.

Kampaň: Slavnosti života (Zpět na obsah)

Každých třicet let mají mladíci v Krewlodu příležitost získat titul vůdce klanu a bojovat o trůn. Stačí porazit behemota zvaného Ostrý dráp, vyčistit oblast od divokých šelem na třicet let, porazit ostatní soky a nakonec vyzvat na souboj samotného krále!

Scénář: Ostrý dráp

Podmínky vítězství: Dostal jsi za úkol zabít behemota nazvaného Ostrý dráp. Vyzkoušej své síly a zabij ho do 3 měsíců, jinak ztratíš šanci stát se králem. Pokud z boje zbaběle utečeš nebo budeš zabit, tvé šance také klesnou na nulu. Kilgor může postoupit maximálně na 12. úroveň.

Popis mapy: Nadešel čas, abys vyzval na souboj dosavadního vůdce. Stejně jako ostatní mladíci musíš podstoupit tři zkoušky. První je jednoduchá - zabít Letitého behemota. Po tři generace odolává Letitý behemot pokusům o jeho zabití, čímž si vysloužil jméno Ostrý dráp. Teď budeš mít příležitost ty. Abys mohl pokračovat ve Slavnostech života, splň tento jednoduchý úkol.

Animace: Po boku svého otce jsem již kdysi behemota zabil. Ale ještě nikdy Letitého behemota. Abych mohl bojovat o trůn, musím zabít jednu z těch hrůzu nahánějících bestií. S chutí se do toho pustím. Až nějakého zabiji, budu vědět, jak ty bestie ovládnout. Potom je mohu využít ve svém krvavém postupu na trůn.

Den 1,

První zkouška začíná. Již po generace Ostrý dráp terorizuje tuto oblast. Jeho vláda se blíží ke konci. Tvým úkolem je porazit behemota Ostrý dráp dříve, než vyprší tvůj limit. Jinak budeš ze Slavnosti života vyřazen. Ty si však věříš a počítáš s tím, že vítězství již máš v kapse.

Den 8, Zvědové

Zvědové ti oznamují, že objevili tři cesty vedoucí přes hory. Jedna je hlídaná Kyklopy, druhá Rochy a poslední cestu hlídají Zlobři. Mořské ostrovy neprozkoumali, ale mezi lidmi se povídá něco o vodním víru.

Den 14, Řev behemota (opakuje se každých 14 dní)

Krajinou se rozléhá divoký řev Ostrého drápu. Zní to jakoby rval maso od kosti.

Scénář: Výcvik v divočině

Podmínky vítězství: Abys dokázal svoje schopnosti, musíš zabít všechny potulné bojovníky v oblasti. Máš na to jen 4 měsíce. Pokud Kilgor nebo některý z jeho pobočníků zemře, okamžitě končíš. Všichni hrdinové mohou postoupit maximálně na 20. úroveň.

Popis mapy: Tato oblast je schválně udržována jako divočina a je zpřístupněna pouze jednou za třicet let při Slavnostech života. Každému uchazeči je vyhrazená určitá část území, kterou musí vyčistit, a tři spojenci, kterým velí, aby dokázal své schopnosti jako vůdce. Aby uchazeč dokázal, že je opravdu schopným, musí vyčistit celou přidělenou oblast od potulných bojovníků. Po splnění tohoto úkolu může uchazeč podstoupit další test.

Animace: Povedlo se mi zkrotit velkou šelmu. Teď musím zkrotit všechny šelmy v oblasti. Čím více krve proliji, tím více poroste moje síla a krvežíznivost. Jednou usednu na trůn Krewlodu. Žádný člověk ani zvíře mi v cestě stát nebude.

Den 1, Pobočníci

Abys dokázal své skvělé vůdcovské schopnosti, dostal jsi pod své velení tři pobočníky. Veď je moudře a oni ti pomůžou s tvým úkolem. Na vyčistění celé oblasti od všech potulných bojovníků máš 4 měsíce, tak zbytečně neplýtvej drahocenným časem. Dobrý lov a hodně štěstí!

Den 3, Zvědové 1

Zvědové ti oznamují, že se zde nachází několik oblastí, ve kterých je vždy určitý druh bojovníků: od Gryfů přes Vlčí jezdce a mnoho a mnoho dalších. Zvědové si ale myslí, že podle chování těchto bojovníků se nikdo z nich nebude chtít přidat do tvé armády. Všichni bojovníci jsou doopravdy "divocí".

Den 7, Zvědové 2

Zvědové ti hlásí, že tví tři pobočníci jsou uzavřeni ve svých oblastech a hraniční stráže jim neumožňují opustit jejich území. Je pouze na tobě, abys jim zajistil volný průchod.

Scénář: Kmenová válka

Podmínky vítězství: O právo ucházet se o trůn bojují i další 3 kmeny. Musíš je všechny porazit, ale Kilgor ani žádný z jeho 3 spolubojovníků nesmí zahynout. Všichni mohou postoupit maximálně na 30. úroveň a do závěrečného scénáře si Kilgor a jeho 3 přátelé přenášejí své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Skvělá práce mladíku! V následující zkoušce budeš soutěžit se třemi ostatními o právo vyzvat krále na souboj. Poraz je i jejich pobočníky, abys potvrdil, že jsi nejlepší. Budeš bojovat sám proti třem. Hodně štěstí!

Animace: Při Slavnostech života můžeš zemřít dvojím způsobem. První možnost - padneš rukou svých nepřátel nebo druhá - zahyneš vlastní rukou, pokud bys byl zajat. Já budu ke svým protivníkům milosrdný. Nebudu brát žádné zajatce.

Den 1,

Začala tvoje třetí zkouška. Proti tobě stojí tři bojem zocelení soupeři, kteří už podobnými zkouškami prošli. Pokud je dokážeš porazit, dokážeš, že jsi dost statečný na to, abys vyzval samotného krále!

Den 3, Telez

Poselství od kmenu Telez: "Vzdej se, jinak tě rozšlápneme jako hromádku orčího trusu".

Den 5, Degab

Kmen Degab ti poslal zprávu: "Pokud se nám okamžitě vzdáš, zaručíme ti rychlou a bezbolestnou smrt. Jinak tě čeká osud, který si nedovedeš představit ani s nejlepší fantazií".

Den 7, Vilmit

Kmen Vilmit posílá zprávu: "<Ugh>... rozdrtíme tě jako brouka, kterým taky jsi ...<Ugh>"

Scénář: Boj o trůn

Podmínky vítězství: Máš pouhé 3 měsíce na sesazení stávajícího krále. Kilgor při tomto boji nesmí zahynout. Nesmíš zklamat! Pamatuj, že bojuješ o trůn Krewlodu.

Popis mapy: S úspěchem získáváš jednu hodnost za druhou a dokazuješ své přednosti a schopnosti jako válečník a vůdce. Teď jsi vyzval krále Boraguse na souboj o samotný trůn Krewlodu. Pokud dokážeš porazit mocného Boraguse, dokážeš, že se ti v bojových schopnostech nevyrovná nikdo v celém Krewlodu. Jednoho čeká smrt. Vítěze čeká vláda.

Animace: Mnozí si krále Boraguse váží. Mnozí tvrdí, že je jedním z největších vladařů Krewlodu, jaký kdy vládl. Neznám krále osobně a jeho vzdělanost mi neimponuje. Pokud si král získá moji úctu, získá ji pouze tak, že se mi postaví jako důstojný soupeř.

Den 1,

Všichni tví odpůrci mimo vévody Boraguse jsou ti v patách. Začíná poslední zkouška Slavnosti života. Začíná boj o trůn Krewlodu. Poražení Boraguse bude znamenat zrod Kilgora Mocného. Krále, který získal vládu vlastním mečem. Nesmíš zklamat.

Máš pouhé 3 měsíce, abys porazil vévodu Winstona Boraguse. Jinak automaticky prohraješ. (Boragus je ještě pořád vůdcem.) Pospěš si, čas je také tvým nepřítelem!

Den 7, Zpráva od vévody

Vévoda Boragus ti poslal zprávu. "Zvítězí silnější válečník, mladíku. Budu se snažit, abych tě příliš nepokořil. Pokud to dřív neudělají mí tři přátelé."

Den 14, Druhá zpráva

Další zpráva od vévody Boraguse. "Pro někoho jako ty není zbabělost až tak špatnou vlastností. Existuje ale stále i druhá možnost - sebevražda."

Den 15, Odpověď

Posíláš odpověď Boragusovi. Píšeš v ni, ať se moc nevytahuje a aby byl vůbec schopen dostat svým výhružkám. Doufáš, že ho to na chvíli umlčí.

Den 25,

Zatím jsi nedostal žádnou další zprávu. To je dobře. Alespoň se můžeš v klidu připravit na sesazení toho blázna.

Závěrečná animace: Prolil jsem krev mých nepřátel a zasedl jsem na trůn Krewlodu. Teď začíná moje vláda. Jsem králem.

Kampaň: Hra s ohněm (Zpět na obsah)

Ohnivá čarodějnice Adrienne odhalila Mrtvého rytíře, který zabíjí místní obyvatele a doplňuje si tak svoji armádu nemrtvých. Zachraň tuto zemi a odstraň zlo z jejího povrchu. Tvým cílem je úplné vyhlazení nemrtvých.

Scénář: Rolnická městečka

Podmínky vítězství: Postav si základnu a pak se pusť do osvobozování měst na druhé straně hranice. Pobij všechny nemrtvé v okolí a znič Nekromancery, kteří to všechno způsobili. Adrienne a její 3 nejlepší hrdinové mohou postoupit maximálně na 12. úroveň, ale všichni 4 postupují do dalšího scénáře.

Popis mapy: Místní rolníci jsou vyvražďování, aby se z nich stali nemrtví. Vypadá to, jako by někdo sklízel lidi pro vytvoření gigantické armády nemyslících bytosti. Nikdo zatím nezná účel této armády. Někdo však musí na Erathiansko - Tatalianské hranici nastolit pořádek. Ten někdo jsi ty.

Animace: Cestou z Erathie do mé vlasti v Tatalii jsem prošla již několik měst. Zatím jsem nepotkala ani živou duši. Všude se táhne zápach nemrtvých. Mám obavy, že si v této oblasti nějaký nekromancer doplňuje svoji armádu. 'Kdo...' nevím. 'Proč....' jsem zatím nezjistila.

Den 1, Úvodem

Po vstupu do této krajiny nedaleko hranic s Tatalii jsi už skoro doma. Čas strávený v Steadwicku studiem u knězů byl velice užitečný a prospěšný. Byla jsi však příliš dlouho pryč z milovaných bažin a už se těšíš na svůj domov. Ohnivá čarodějnice, jak ti teď říkají, nemůže být dlouho pryč ze své země. A není příliš vítaná v jiných zemích. Lid Tatalie má z ohnivé magie strach a z lidí, kteří ji používají, také. Snažíš se svoji sílu ovládat, ale nikdy se ji nevzdáš. To by ses radši vzdala svého života.

Den 2, Prosíme, pomoz nám!

V křoví se ozve šramot a ty se chystáš k boji. V Erathii jsou obezřetná i zvířata. Tohle však není zvíře, ale rolníci. V obličejích mají zaschlou krev a jsou vyhublí jako přízraky. Hrůzou se nemůžou ani pohnout z místa. Stěží jsou schopni dostat ze sebe pár slov o hrůzách, které mají za sebou. Nabídneš jim alespoň vodu a jeden, který nemá daleko do bezvědomí, ti zmatenými slovy vypráví jejich příběh.

"Já-já zrovna jsem pracoval na poli a moje žena i s dětmi sbíraly v lese lesní plody." Na chvíli ustane a zavře oči, jako by chtěl vytlačit ty hrozné vzpomínky. "Po-potom nás obklopily příšery a kvílely tak, jak to nikdo z nás ještě neslyšel. Ztuhlý hrůzou jsem mohl jen sledovat, jak tyto příšerné věci letěly směrem k mé ženě a dětem." Chvíli vzlyká, neschopný vydat ze sebe další slova. "Potom jsem utíkal a utíkal a utíkal... Bez ohlížení utíkal. Mortimer mne našel dva dny po té hrůze. Teď je však mrtvý nebo je jedním z nemrtvých. Chodí, ale nevidí a neslyší, že jsme kdysi byli přátelé. Zabil svého vlastního syna!" Muž se s konečnou platností zhroutí a rozpláče se jako dítě. Bylo to horší, mnohem horší. Slova ostatních jen potvrzují tvé nejhorší předtuchy.

Den 2, Nemrtví

Někdo zabíjí rolníky, aby postavil armádu nemrtvých.

Den 3, Varování před válkou

Je čas promluvit s vládci Tatalie a upozornit je na novou hrozbu, která zaplavuje Erathii. Zatím se neví, kdo za tím vším stojí, ale máš tušení, že je to mnohem větší, než odhadují vládci Erathie. Tatalie musí být varována a potřebuje v této těžké době i podporu Erathie. Zaplašíš myšlenky na válku a začneš se opět těšit na cestu domů.

Den 4, Poslové

Okamžitě byli vyslání rychlí poslové k vládcům Tatalie a na východ k vládci Erathie. V první zprávě stojí: "Erathie byla napadena cizími neznámými bojovníky. Jsou neobyčejně silní. Měli bychom se připravit na možnost, že Erathie nebude schopná vlny útočníků zadržet."

Den 5, Druhá zpráva

Před odesláním poselství vládě Erathie si ho ještě jednou pročítáš. "Jmenuji se Adrienne, čarodějnice z Tatalie. Uvědomuji si, že jsme ještě před časem spolu válčili, ale teď musí naše země začít spolupracovat. Nedávno, na cestě domů ze Steadwicku, jsem potkala skupinu rolníků z Brastletonu. Ti potvrdili, že nemrtví zamořují zemi. Tato odporná nemrtvá stvoření útočí na Erathii. Jsem zatím jediná, kdo zareagoval na prosby rolníků. Tato nová hrozba mi dělá starosti, a proto bych uvítala nějakou pomoc." Spokojena s tím, že poselství dostatečně vyjadřuje naléhavost situace, ho necháváš doručit. Doufáš, že Erathie vezme tvoji prosbu o pomoc pro Tatalii vážně. Modlíš se, ať tě štěstí neopustí a začínáš se věnovat dalším neodkladným záležitostem.

Den 5, Rádce

Tvůj nejbližší přítel a rádce, Baltron, vstoupil do tvého stanu. "Adrienne, neexistuje možnost, že by nám Erathie poskytla pomoc, o kterou jsi je v dopise žádala. Ještě se nestihli vzpamatovat z války a pravděpodobně jsou také napadeni. Proč se tím trápíš?"

"Dobře, musela jsem to zkusit." Neznatelně se usměješ. "Musím přece zkusit všechny možnosti a nenechat nic náhodě. Pokud neuspějeme, nikdo nemůže říct, že jsme nějakou možnost opomenuli. Co kdyby neodmítli? Musím brát do úvahy i tuto možnost. Ty nejsi válečník. Já potřebuji bojové oddíly a další válečníky nebo kouzelníky. Cením si tvé pomoci, ale jednoduše potřebujeme větší posily. Víš sám, že to nebude snadný boj." Na tvé tváři se usadí obvyklý ustaraný výraz.

Den 15, Návrat poslů

Z poslů, které jsi vyslala do Tatalie, se vrátil pouze jeden. Potvrzuje tvé nejhorší obavy. Nemrtví zamořili území podél celé hranice a vnitrozemí Tatalie. Neexistuje možnost, jak v nejbližší době doručit poselství k vládcům Tatalie. Musíš se s tímto problémem vypořádat bez pomoci milované vlasti.

Den 20, Odpověď

Vrátil se posel z rytířského hradu. Nenese žádné oficiální poselství, ale zprávy, které má, nejsou nejlepší. Od rytířů ti přinesl tuto zprávu: "Erathie ti nemůže poskytnout žádnou pomoc. Sami jsme napadeni ohyzdnými příšerami, které jsou silné a dobře vyzbrojené. Všichni naši rytíři a knězi byli povoláni bránit Erathii před útokem těchto démonických bestií. Hodně štěstí." Jsou to sice čestná slova, ale tobě příliš nepomůžou. Když nic jiného, můžeš alespoň naverbovat nějaké Erathiance ve svém okolí.

Den 25, Oficiální odpověď

Po několika dnech dorazila i oficiální odpověď. "S lítostí vám oznamujeme, že v této těžké době vám nejsme schopní poskytnout požadovanou pomoc. Kvůli nové strašné hrozbě nemáme nazbyt ani rytíře, ani kněze. Protože na Erathiansko-Tatalianské hranici vládne hrozný chaos, byli bychom vám vděční, kdyby vaší lidé byli schopni tuto nepříjemnost odstranit. Můžeme vám pouze doporučit jednoho rytíře, kterého byste si mohli najmout. Rytíře však drží skupina, která si říká 'Noční lovci'. Pokud se vám povede ho osvobodit, ukažte mu tento dopis a on se vám nabídne do vašich služeb." Sotva potlačuješ vztek, který v tobě narůstá. Zmačkala jsi dopis a strčila ho do kapsy. Náhle se vzpamatuješ a necháváš nastoupit svoji armádu. O špatných zprávách radši neříkáš ani slovo. Instinkt ti říká, že je to víc než pouhá nepříjemnost, ale blázni nikdy neuposlechnou.

Den 26, Názor Baltrona

"Moje drahá čarodějnice," to znamená, že Baltron se chystá na přednášku typu 'já jsem ti to říkal'. "Já jsem tě varoval před žebráním o pomoc z Erathie. Tatalianci jsou stejně nedosažitelní. Jsem skutečně překvapen, že si našli čas na napsání poselství."

Rozzlobeně ho přerušíš. "Ticho! Já jsem ta, kdo tu rozhoduje. A přestaň s tím tvým 'já jsem ti to říkal'. Dobře jsem věděla, jakou odpověď můžu očekávat. Nyní mám krytá záda a můžeme začít s vypalováním moru nemrtvých z této země." Aniž by sis to uvědomovala, z tvých rukou začala proudit mocná energie a pramínky ohně se kolem nich kroutí jako hadi připraveni každou chvíli zaútočit. Všimneš si hrůzy v jeho očích a jdeš radši pryč. Cestou Baltrona proklínáš, že tě takhle rozzlobil.

Den 30, Pálení nemrtvých.

Minulou noc jsi narazila na několik hromad hnijících těl. I když se ani nepohnuly, byla sis jistá, že je to past. Než abys zbytečně riskovala, zvolila jsi jiné řešení. Uvolnila jsi naplno svoji magickou sílu ohně a hromady těl jsi spálila. Nejdříve tví lidé, když viděli ohnivou magii, propadli panice. Odstoupili stranou a po celou dobu, když jsi pálila zombie, stáli opodál. Celou noc se ti pak tví vlastní lidé vyhýbali, protože měli strach z ohnivé magie. Ráno stoupal k nebi černý kouř. Hnala ses podívat, proč hoří les a zůstala jsi stát v úžasu. Lidé stáli rozzlobení kolem pohřebních hranic. Tam, kde byla spálená těla mrtvých. Podle všeho se rozhodli smířit se s ohněm a teď to dokazovali. Pokud by těla nebyla zcela zničena, brzy by se vrátila opět mezi nemrtvé. Tohle je nejlepší cesta, jak je zničit.

Den 35, Potíže

Baltron se přiřítil do tvého stanu a probudil tě z hlubokého spánku. "Adrienne! Lidé mají potíže! Pospěš si! Naházíš na sebe oblečení a ospale klopýtáš do tábora. Tatalianci a Erathianci se hádají. Celý tábor zachvátily vnitřní roztržky! "Okamžitě s tím přestaňte!" Tvůj mocný hlas se rozléhá táborem, ale nikdo ho neposlouchá. Znovu na ně křičíš, ale začínáš si uvědomovat, že jediné, co tím získáš, bude bolení v krku. Hněv vyvolal v tvém nitru sílu Ohně.

Plameny vyšlehly vysoko k nočnímu nebi a lidé se okamžitě přestávají prát. Necháváš svůj vztek pomalu vychladnout. Všichni si od tebe udržují bezpečnou vzdálenost. Pomalu procházíš táborem a hledáš provokatéry. Je lehké je najít. Jsou to dva horkokrevní jezdci, kteří už byli dvakrát potrestání za to, že dráždili Mocné gorgony - zkoušeli na nich jezdit. Teď jeden z těch dvou leží mrtvý. Asi už ví, proč většina lidí se upřeně nedívá do očí Mocným gorgonám. Upírá svůj vyhaslý pohled na zbylého jezdce, který tam stojí jako pařez.

Se stisknutými zuby proneseš tyto slova: "Tady - se - již - nebude - BOJOVAT!" Tábor nadskočí, když své poslední slovo zdůrazníš malým ohnivým výbojem z jedné ruky. Jezdec asi bude potřebovat vyměnit své kalhoty. Vracíš se zpět do svého stanu. Baltron převzal velení. Oddílům opět vynadal a pak nařídil ošetřit raněné a pohřbít mrtvého.

Den 40, Kytky

Byl to dlouhý a únavný den. Cestovaní po známém území, které bylo proměněno na hromady hnijících mrtvol, má na všechny negativní vliv. Těžce si povzdechneš a odebereš se na několikahodinový odpočinek do svého stanu. Všimneš si, že vchod do stanu je pootevřený a tak vstupuješ velice obezřetně. Zajímalo by tě, zda nemrtví znají pojem 'vrah'. Pokud ano, dnes odpověď na tuto otázku nenajdeš. Vnitřek stanu je doslova vystlán květinami. Vzduch je naplněný sladkou nebeskou vůní. Zhluboka dýcháš a uvědomuješ si, že něco takového by neudělal ani Baltron, ani tvé oddíly. Náhlý smích, který se ozve zvenku ti napoví, čí je to práce. Děti, které jste nedávno zachránili, tě chtěly takto potěšit uprostřed válečných hrůz. S úsměvem je zaženeš na jejich lůžka. Tuto noc spíš po dlouhé době dobře a zdá se ti o tvém dětství.

Den 45, Temný rytíř

Před několika dny jsi zahlédla jejich vůdce. Je to Temný rytíř na černém válečném koni. Jeho věrní stoupenci plní každé jeho přání a rozkaz. Vydal se na cestu do vnitrozemí Tatalie. Víš, že to není dobrá předzvěst pro tvoji vlast. Nemáš moc času. Musíš zničit tuto hrozbu!

Den 50, Temný rytíř

Tento cizí Temný rytíř se zdá být silnější než ostatní. Nevíš, kdo to je, ani proč ho tvoje blízkost neudivuje. Víš, že by to mohlo být na škodu, kdybys o svém protivníkovi nic nevěděla. Proto vysíláš zvědy do Tatalie a Erathie, ať o něm něco zjistí.

Den 60, Tatalie

Z Tatalie došla odpověď. O Temném rytíři nevědí nic. Mají své vlastní problémy a tobě vzkazují, aby ses starala o těch pár nekromancerů, kteří byli viděni v údolí. Protože přinejmenším polovina napadené země patří Erathii, víš, že od Tatalie se velké pomoci nedočkáš.

Den 65, Peníze

Z Erathie přijel posel. Pro vedení války potřebují peníze. Byli tak zaměstnaní vlastními problémy, že si neuvědomili, co se děje na hranicích. Posel říká, že pokud se nevrátí s penězi z této oblasti, pak bude muset říci Erathianské armádě, že se zde nachází Tatalianská čarodějnice. A to by bylo pro tebe špatné. Skřípeš zuby, ale dáváš mu požadované peníze i suroviny.

Den 75, Kdo to je?

Zvědové sledovali Temného rytíře a konečně se jim povedlo zjistit, kdo to je. Tihle všichni Temní rytíři a Nekromanceři, kteří se potulují po této krajině, jsou členy kultu, který sloužil lordu Haartovi. Z Erathie to bylo potvrzeno - lord Haart byl oživen. Jeho moc roste a všichni nemrtví mu slouží s naprostou oddaností. Je to síla smrti, která se pohybuje napříč zemí velkého života.

Scénář: Pochod nemrtvých

Podmínky vítězství: Během 7 měsíců obsaď všechna obydlí bojovníků, ale pozor - každé obydlí je silně chráněno hordou nemrtvých. Pokud zahyne Adrienne, vše je ztraceno. Všichni hrdinové mohou postoupit na 32. úroveň, ale 6 nejlepších hrdinů postoupí do dalšího scénáře.

Popis mapy: Tak to bylo potvrzeno. Lord Haart vstal z mrtvých a teď postupuje napříč Tatalii. Shromažďuje gigantickou armádu nemrtvých, jakou ještě nikdo nespatřil. Nechává za sebou smrt a zkázu. Je snadné sledovat jeho stopu. Obnovení země, kterou zničil, je věci všech ostatních. Zbav místní obyvatele nadvlády nemrtvých a oni tě podpoří ve tvém úkolu.

Animace: Po skončení války za obnovení Erathie byl nekromancerský kult lorda Haarta rozpuštěn a všichni jeho členové někam zmizeli. Teď moc kultu opět sílí a nekromanceři oživili svého vůdce. Lord Haart se teď prohání Tatalii jako rytíř Smrti. Pokud mám pokračovat v pronásledování nemrtvého bojovníka, budu potřebovat pomoc. Doufám, že moji krajané budou moudří a nebudou se vyhýbat hrdinovi, který miluje magii ohně.

Den 1, Historie

Po vyčištění Erathiansko-Tatalianské hranice od nemrtvých hord pokračuješ v likvidaci dalších ve vnitrozemí Tatalie. Srdce ti svírá strach z toho, co vidíš kolem sebe. Není těžké sledovat Temného rytíře. Jak je vidět, své oddíly ovládá bezchybně. Doutnající ruiny dokazují, že tudy prošel docela nedávno. Teď se země začíná zotavovat, ale chvíli ještě potrvá, než se bujné bažiny zcela zahojí. Ze země začínají rašit první nové výhonky. Některé oblasti se již začínají zelenat, ale zatím je ještě hodně míst úplně holých. Tvůj nadporučík se tě zeptal, nad čím se usmíváš. "Je dost obtížné zapálit tyto bažiny, protože množství vody rychle uhasí plameny. Plameny zničily hlavně velké plochy lesa a hor. Ale země se hojí rychleji, než bych to očekávala. Pouze cizinci nemohou rozumět, jak rychle se naše bažinatá země vzpamatuje." Tvůj úsměv se pomalu změní na grimasu, když zahlédneš rozkládající se těla.

Den 2, Záměr

Začínáš se rozhlížet kolem a hledáš místo, kde bys založila základnu. Zvědové ti oznamují, že vhodné město se nachází směrem na východ, ale cesta k němu je blokovaná nemrtvými. Vyslala jsi zvědy pátrat po nepříteli a odhadnout jeho sílu. Zbývající oddíly se vydávají na pochod, aby zabrali město a vyčistili ho od nemrtvých.

Den 5, Zprávy

Zvědové se začínají vracet. Zprávy, které přinášejí, nejsou dobré. První ti oznámil, že nemusel chodit daleko a hned narazil na nemrtvé. Zdá se, že Temného rytíře napadla geniální myšlenka. Jeho vojska odešla střežit obydlí všech obyvatel Tatalie. Když se na začátku týdne zrodí noví bojovníci, kteří jsou připraveni bojovat za Tatalii, nemrtví zaútočí. Byla použitá mocná magie, aby nemrtví zůstali na místě. Jejich množství způsobuje, že okamžitě oživují padlé Tataliance. Tak nepřátele získají nové spojence. S touto taktikou se budou armády Temného rytíře zvětšovat každý týden a brzo se můžou stát neporazitelné. Další zvědové ohlásili, že tato taktika je hojně využívána po celé zemi. Musím zničit nemrtvé v této zemi, a tak ji zbavit jejich kostnatého sevření.

Den 7, Učenci

Pronikají k tobě zvěsti, že učenci znají mocná kouzla, ale jsou dobře hlídání. Zdá se, že učenci nechtějí, aby je rušili kdejací zbabělci. Pouze ti, kteří dokážou porazit Diamantové golemy, hlídající přístup k učencům, se mohou naučit mocná kouzla, která mají všichni učenci.

Den 10, Zvědové

Posledních pár zvědů přineslo více novinek. Žádné však nejsou dobré. Prchající Tatalianci opustili tuto oblast a ukryli se v hlubokém podzemí. Nemrtví je slepě následovali tak, jak to měli přikázáno. Hluboko pod zemí se nachází několik obydlí mocných obyvatel Tatalie. I před těmito obydlími hlídají nemrtví, zabíjejí nové obyvatele a proměňují je tak v další silné nemrtvé. Opravdu to nejsou potěšující novinky. Odvrátíš hlavu, aby oddíly neviděly tvůj ustaraný pohled. Zanedlouho bude velká armáda nemrtvých připravená vyrazit z podzemí. Podle posledních zvěstí jim to nebude trvat příliš dlouho.

Den 15, Inteligence

Možná, že ne všichni nemrtví jsou dost chytří, ale několik Temných rytířů nebo Lichů dostalo dobrý nápad. Protože Tatalianci potřebují pro stavbu svých měst nutně dřevo a kamení, tak tyto suroviny hlídají nejsilnější bojovníci. Slabší bojovníci hlídají méně potřebné doly. Zda se, že tito nemrtví jsou ještě větší bídáci, než sis doteď myslela.

Den 20, Pověsti

Doslechla ses zvěsti o Bazilišcích vězněných na jednom z Velkých jezer. Pokoušeli se uniknout před hordami nemrtvých, ale jejich loď byla napadena Vodními elementály, na kterých území loď omylem zavítala. Pokud stálo štěstí při nich, mohli by být ještě naživu.

Den 25, Lord Haart

Vrátil se jeden z tvých zvědů. Lord Haart definitivně opustil toto území. Tady zanechal pouze své dva nohsledy, aby drželi zemi pod kontrolou. Abys osvobodila všechny Tataliance, budeš je muset porazit oba. Jeden z nich je daleko odtud na severozápadě a druhý ne až tak daleko na východě. Zanedlouho dají jistě najevo svoji přítomnost.

Den 30, Potíže

"Má paní, máme potíže. Přišla nám na pomoc jedna cizí čarodějnice. Byla potěšena, že našla někoho, kdo již tvrdě pracuje na tom, aby Tatalii zbavil moru nemrtvých. Ale jen do té doby, dokud se nedozvěděla o vás, Adrienne. Vaše používání ohnivé magie způsobilo, že odešla pryč. Šla za náčelníky, aby jim oznámila váš přestupek. Její strach z vaší magie může zapříčinit neúspěch našich snah." Rádcův obličej je velice vážný. Byl to vždy dobrý rádce - čestný a upřímný. Očekáváš špatnou zprávu. "Pokud snad ta čarodějnice vyrazila k náčelníkům, bude to trvat ještě několik týdnů. Pak bude muset čekat, až rada starších projedná její případ. S příchodem Slavnosti života v Krewlodu bude rada starších vyčkávat, kdo se stane novým králem, jestli se jim vůbec někdo stane. Do doby, než bude ustanoven vládce Krewlodu, musí někdo přece chránit naše hranice." Na chvíli se odmlčí a pak pokračuje. "Teprve až se vyřeší tyto problémy, mohou se náčelníci věnovat jiným věcem. Pokud bychom do té doby neuspěli, budou z toho obviňovat vás, i když to nebude vaše chyba. Pokud nebudou Tatalianci v přímém ohrožení života, kvůli vašemu používání Ohnivé magie se vám budou vyhýbat." Rádce si odplivl na zem, znechucený postojem vlastních lidí k ohnivé magii. Vždyť jenom s její pomoci se lze navždy a účinně zbavit nemrtvých. A tím osvobodit místní obyvatelstvo. Lidé mají vůbec krátkou paměť. "Do té doby bychom měli vyčistit tuto oblast a tím také, doufám, odvrátit skutečnou hrozbu." "Souhlasím, můj příteli. Moje moc je současně i břemenem, které mne tíží. Každý máme nějaké své trápení." Říkáš mu a dopředu znáš jeho odpověď. "Je to blbost, vždyť to sama víte," odpovídá. "Teď bychom si měli vyhrnout rukávy a pustit se do práce." Souhlasně mu přikývneš.

Den 35, Informace

Aby ses dozvěděla nejnovější informace, vyšleš zvěda ke Krewlodské hranici. Mohl by zjistit, jak pokračují Slavnosti života. Ten, kdo je vyhraje, se stane králem. A Tatalie alespoň bude vědět, jak se má k novému králi chovat, aby odvedla jeho pozornost jinam. Nejlepším řešením by zatím bylo osvobodit další oblast.

Den 40, Velký poklad

Do tábora dorazily zvěsti o obrovském pokladu na severovýchodě. Nachází se tam hodně potřebných surovin i jiného bohatství. Příliš tomu nevěříš a myslíš si, že zvěsti přehánějí. Až tam dorazíš, určitě si to ověříš.

Den 50, Poklad

Pověsti byly potvrzeny. Na dalekém severu se skutečně nachází poklad. Ovšem cesta k němu vede přes nekromancery. Taky budeš muset nejdřív navštívit Klíčníkův stan. Vlastně ne jeden, ale hned dva. Podle toho lze předpokládat, že existují také dvě oblasti s poklady. Samozřejmě jsou dobře hlídané. To však nic nemění na tom, že k pokladu budeš potřebovat heslo z Klíčníkova stanu.

Den 60, Dole

Hordy nemrtvých pod povrchem narůstají. Každý týden se rozšiřují o počty nových bojovníků v obydlích, které nemrtví hlídají. Je tam i několik obydlí Hyder, ale Draci, kteří je hlídají, nemůžou z nich udělat více nemrtvých, než kolik je jich samých. Alespoň, že tato zpráva je zčásti dobrá.

Den 75, Kilgor

Je to potvrzeno. Novým králem Krewlodu je Kilgor, který úspěšně prošel všemi čtyřmi zkouškami. Nevíš nic o tom mladém barbarovi, ale jistě to bude skvělý válečník. Na tom však teď nezáleží. Zanedlouho náčelníci obrátí svoji pozornost na tebe a na tvoji činnost v tomto kraji. Budeš potřebovat trochu rozptýlení.

Den 90, Narozeniny

Dnes je strašný den. Máš narozeniny. Na rozdíl od jiných, nemůžeš je oslavovat se svoji rodinou. Nemáš tu ani své krajany, kteří by oslavovali s tebou. Nepozorovaně odejdeš do lesa, abys byla sama a rozhlížíš se kolem. Den klidu by byl hezký, ale musí ti stačit těch pár hodin v časném ránu.

Den 95, Dar k narozeninám

"Promiňte". Opatrně k tobě přistoupil jeden z tvých velitelů. Dobře ví o tvé špatné náladě v posledních dnech. "Chápeme, že před několika dny jste měla narozeniny. Donesl jsem vám malý dárek." Zvědavě jsi rozbalila svinutou listinu. Stojí tam;

Velitelko:

Situace je vážná. Jsme zaplaveni nemrtvými. V krajině jsou všechny vesnice obsazeny. Je nás málo, co do počtu a nepřátelská armáda má několikanásobnou převahu. Bylo potvrzeno, že lord Haart byl vzkříšen a stojí v čele svých stoupenců. Pálí zemi bažin, dokud všechno není zničeno. Pomoz nám, nebo jinak bude Tatalie zničená. Tiva

Miluješ narozeninové dárky.

Den 105, Funguje to

Proti osvobozujícímu rozsudku nemohli náčelníci nic namítat. Pokud je lord Haart skutečně volný, pak je jeho zničení důležitější, než nějaká čarodějnice, která používá ohnivou magii. Náčelníci jsou teď mimo hru - alespoň prozatím.

Den 115, Náčelníci

Náčelníci odpověděli:

Tivo,

ohodnotili jsme současnou situaci a rozhodli jsme následovně. S konečnou platností bylo potvrzeno, že za ničení Tatalie je odpovědný lord Haart a jeho stoupenci. Ohnivá čarodějnice není vinná. Od nynějška jakákoliv netaktnost vůči její osobě bude pokutovaná. Pošleme posily, jakmile to bude možné. Pokračuj ve znamenité práci. Náčelníci.

Hlasitě se tomu směješ. Jakákoliv jiná odpověď by měla strašné následky.

Den 130, Pravdivost jejich slov

Náčelníci dostali svému slibu a poslali posily. Nějaké oddíly se již shromažďují ve městě Scarlum. Nejsou to žádní nováčci, ale ostřílení bojovníci a otrlí vojáci připraveni na boj.

Scénář: Hořící Tatalie

Podmínky vítězství: Znič Lorda Haarta a všechny jeho stoupence. Osvoboď Tatalii od smrtícího sevření ďábelských proklatců. Pokud Adrienne zemře, prohraješ svůj boj proti hrůzu vzbuzujícím nemrtvým. Splň úkoly v Chatách věštců a získáš Knihy Ohnivé a Zemské magie - pomohou ti porazit Lorda Haarta.

Popis mapy: Nadešel čas postavit se tváří v tvář rytíři Smrti - lordu Haartovi. Seber své armády a znič zrádného přisluhovače ďábla. Jeho věrní stoupenci mu napomáhají prosekávat cestu napříč celou Tatalii až k oceánu, která je široká několik mil.

Animace: Nevím, co si mrtví pamatují z dob svého života. Pokud měl lord Haart vzpomínky na Tatalii, jistě je už ztratil. Zvědové mi ohlašují, že rytíř Smrti se pustil podél pobřeží na severozápad. Teď ho mám v pasti. Bohužel morálka mé armády je nízká. Mí lidé jen s velkým sebezapřením následují ohnivou čarodějnici. Nemají mne rádi dokonce víc, než nemrtvé.

Den 1, Oheň

Už celé dny při svých cestách sleduješ oblak kouře. Konečně po několika dnech požárů kouřová clona slábne a nyní vidíš tu zkázu. Tady lord Haart vypálil širokou cestu skrz Tatalii a rozmnožil armádu nemrtvých o ty, kteří zahynuli v plamenech.

Den 8, Posluhovači

Posluhovači lorda Haarta se rozdělili a šli třemi cestami. Podle Haartova vzoru si vypalují široké cesty skrz kdysi bujné bažiny. Třebaže požáry tu zuřily pouze před týdnem, bažiny se již začínají vzpamatovávat.

Den 12, Pomoc!

Vrátil se posel, který říká, že pár měst by se mělo být schopno ubránit. Ale nevydrží se bránit věčně. Nemrtví stoupenci lorda Haarta doslova "rozkuchali" jejich vojska. Naléhavě tě žádají o pomoc, než je nepřátelé promění v nemrtvé. Ty města se nacházejí jižně od moře.

Den 20, Thanel Falls

Přišla zpráva ze severu - od obyvatel městečka Thanel Falls. Ještě pořád odolávají útokům, ale neví, na jak dlouho jim vystačí zásoby. Jestli bys jim nějaké poslala, byli by schopni odolávat déle. Uvědomíš si, že pokud jim nějaké suroviny pošleš, alespoň nepřijdeš o další země.

Den 30, Volání o pomoc

Při tvém průchodu podrostem slyšíš pláč nějakého stvoření. Tvoji lidé vytahují zbraně a ty se chystáš seslat nějaké kouzlo. Pěšáci odstraňují trochu podrostu. Po jeho odstranění našli ubrečené Gnolské dítě na malém výběžku skály. Pomalu se k němu přiblížíš. Je zmlácené a pohmožděné, jeho obličej a oblečení jsou umazané od popela. Jakmile zjistilo, že mu nechceš ublížit, začíná žvatlat: "Na sever odtud je město, které se jmenuje Terisan. Bránili jsme se nemrtvým několik měsíců, ale rychle nám ubývají zásoby. Naléhavě tě žádám, abys nám pomohla zničit tuto hrozbu. Prosím, nechci aby moje rodina zemřela. Slibuji ti, že se k tobě přidá hodně našich bojovníků, pokud nám pomůžeš. Jsem jediný, kdo přežil výpravu mimo naše město. Prosím, naléhavě tě potřebujeme." Musíš něco rychle udělat, jinak toto město padne a jeho obyvatelé budou použití proti tobě.

Den 35, Poselství

Posíláš posly do měst, kam jsi ještě nedorazila. Ve zprávě od tebe stojí: "Prosím, braňte města, jak nejdéle to dokážete. Děláme, co je v našich silách a postupujeme tak rychle, jak je to jen v bažinách možné. Pokud nám bude přát štěstí, dorazíme brzy." Doufáš, že budou schopni vydržet ten nápor nemrtvých.

Den 45, Zpráva

Do tábora dorazil udýchaný a vyčerpaný posel. S radostí se rozeběhl k Adrienne. Ta si od něho vzala zprávu, rychle si ji přečetla a po tváři se ji rozlil spokojený úsměv.

Náčelníci si začali konečně všímat, co se děje v severní Tatalii. Teď už vědí, jakou má pro ně Adrienne cenu - alespoň prozatím. Brzy dorazí posily.

Den 55, Hotovost

Skrze močály přijeli do tábora čtyři jezdci. Ke každému koni jsou přivázání další dva a všechny koně jsou plně naložené. Jezdci seskočili a začali skládat náklad. Zjistíš, že jde o potřebné suroviny. Jeden z jezdců říká: "Přijmi naše pozdravení, Adrienne. Přinesli jsme ti dárek od našich náčelníků. Nemohou ti ještě poslat posily, ale přispívají alespoň takhle. Posily dorazí, jakmile to bude možné."

Den 60, Pomalé vozy

Do tábora dorazily dva kryté vozy. Každý z nich je tažený dvěma páry koní, které jsou zborcené potem a vyplašené z cesty skrz nepřátelské linie. Po odhrnutí plachty s radosti zjišťuješ, že vozy přivezly tolik potřebné dřevo a kamení.

Den 70, Posily

Konečně! Do tvých jednotlivých táborů dorazily posily. Do své armády teď můžeš naverbovat tolik bojovníků, kolik potřebuješ a ostatní zatím nechat odpočívat. Jednotky jsou významnou posilou tvé armády.

Závěrečná animace: Zítra, až se probudím, skončí tato noční můra pro mne i pro lid Tatalie. Nevím, zda jsem pohřbila hrdinu nebo ničemu. Na svých cestách jsem slyšela hodně příběhů o hrdinství lorda Haarta, ale i o jeho posledním pádu. Teď, když odcházím na odpočinek, jsem zvědavá, jaké historky budou vyprávět moji krajané o mně. Zda mne nazvou ohnivou čarodějnici v krajině země a vody ... nebo hrdinkou.

Kampaň: Nevyzpytatelnost osudu (Zpět na obsah)

Následuj sira Christiana, ctižádostivého alchymistu vůní, který vyrazil na tříhodinovou cestu a ocitl se v nebezpečí života.

Scénář: Ztracený na moři

Podmínky vítězství: Sir Christian musí město, které se nachází v jihovýchodní části ostrova, povýšit na Hlavní město. Pokud při tomto úkolu Christian zahyne, vše je ztraceno. Christian může postoupit na 8. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Loď sira Christiana se vydala na tříhodinovou vyhlídkovou plavbu. Sotva odrazila od břehu, byla přepadená náhlou bouří. Když se bouře uklidnila, kapitán ani posádka nemají nejmenší tušení, kde by se mohli nacházet. Skoro týden pluli pod zataženou oblohou, takže nebyli schopni zaměřit polohu lodě. Konečně se před lodi objevil malý skalnatý ostrov. Při pokusu o zakotvení loď najela na velkou podmořskou skálu, čímž se stala neschopnou plavby. Zvědaví domorodci, kteří přišli pozdravit sira Christiana, vypadají mírumilovně. Slibují, že mu pomohou dostat se z ostrova, pokud jim vystaví hlavní město.

Animace: Vše, co jsem chtěl, byl krátký oddech. Stačil jeden hurikán a ocitl jsem se na tomto ostrově se špinavými, páchnoucími domorodci. Snad měl můj otec pravdu, když jsem mu řekl o svém snu, že jsem se stal alchymistou vůní. Snad mi můj vojenský výcvik pomůže se dostat z tohoto pustého písečného vězení.

Den 1,

Když se sir Christian vydal na tříhodinovou výletní plavbu, jeho loď byla přepadena náhlou letní bouří. Když se moře utišilo, ani kapitán, ani jeho posádka nevěděli, kam se vůbec v bouřce dostali. Téměř celý týden pluli pod zataženou oblohou, takže nemohli určit svoji polohu podle hvězd. Konečně objevili malý skalnatý ostrov. Během pokusu o přistání loď najela na velkou skálu. Naštěstí nikdo nebyl zraněn a všichni se šťastně dostali na břeh. Domorodci vypadají přátelsky. Při setkání se sirem Christianem souhlasili s tím, že mu pomůžou opustit ostrov, pokud jejich město povýší na hlavní město.

Den 2,

Navštívil tě náčelník domorodců. Veselý stařík se zdá být vzrušený a říká: "Naše modlitby byly vyslyšeny! Jsi jediný, kdo nám může pomoci. Na východě leží zbytky našeho města, které jsou dobře hlídané. Chceme se zbavit nájezdníků ze severu, kteří nám toto město zabrali. Ale to bychom je museli porazit, což nám způsobuje bolení hlavy. Pro tebe by to však mělo být hračkou." Tupě na něj zíráš. On pokračuje: "Pokud bys byl tak laskavý a povýšil toto město na hlavní město, ochotně ti opravíme tvoji loď, abys mohl pokračovat ve své cestě. Sleduj dlážděnou cestu a dostaneš se do města." Poděkoval jsi mu za jeho šlechetnost a souhlasil jsi jeho návrhem.

Den 7,

Obdržel jsi hroznou zprávu. Domorodý posel ti doručil toto poselství: "Sire, včera večer bylo naše město vypleněno. Zloději nám odnesli všechno dřevo, ale naštěstí si nevšimli truhly se zlatem, která byla hned vedle. Nalezli jsme stopy, které ukazuji, kdo to asi udělal. Jeden z obyvatelů města nalezl i zprávu, ve které stojí:

(tato zpráva se opakuje každých 14 dní) "V této zemi je hrozný nedostatek stavebního dříví. Proto nikomu nedůvěřuj. Vrátíme se pro další, když to budete nejméně čekat. S pozdravem váš lesní princ Jiskrná Tvář."

Scénář: Konec vyjednávání

Podmínky vítězství: Sir Christian musí porazit všechny nepřátele, během bojů nesmí zemřít. K tomuto úkolu se mu povedlo získat jednoho spojence, který má malý hrad v severozápadní části ostrova. Christian může postoupit na 16. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Domorodci jsou nadšení úspěchem sira Christiana a zcela zapomněli na dohodu, že mu pomohou opustit ostrov. Dny a dny nekonečných oslav se protáhly na týdny nekonečných večírků na rozloučení. Sir Christian je už strašně rozzlobený. Zatímco domorodci slaví, sir Christian se vydal do hostince za vůdci městečka a byl zbit. Vůdcové se shodli na tom, že další pobyt sira Christiana na tomto místě je nežádoucí. Plácli si. Sir Christian rád získá zpět jejich země a oni mu rádi pomohou v odjezdu.

Animace: Přísahám ... tito domorodci umí pouze dvě věci: začít válku a pořádat večírky. Kupodivu, domorodci, které jsem porazil, mne chtějí dostat z ostrova stejně, jako chci pryč i já sám. Mají pouze jednu podmínku. Musím zcivilizovat země, které jsem jim zabral. Fuj. To je ale smrad.

Den 1, Úvod

Domorodci byli tak nadšeni úspěchem sira Christiana, že úplně zapomněli na slib, že mu pomůžou. Dny a noci oslav se protáhly na týdny nekonečných večírků. Když jim sir Christian připomněl vzájemnou dohodu, jen se smáli a řekli mu, aby jim políbil místo, kde záda ztrácejí své poctivé jméno. Sir Christian opustil oslavy a vydal se do putyky zapít svůj stesk po domově. Když seděl u baru a koukal do sklenice piva, ucítil náhle na krku nůž. "Pomalu se otoč." Poslechl a uviděl tvář poraženého vůdce ze severního města. Začal přemýšlet tak rychle, nakolik mu to jeho alkoholem zatemněný mozek dovoloval. "Můžeme si promluvit?" zeptal se. Vůdce a jeho bojovníci si sedli kolem sira Christiana a on jim vysvětlil svoji situaci. Nejdříve ho podezírali, že má něco za lubem, ale pak se shodli, že sir Christian představuje pro tento ostrov příliš velké nebezpečí. Po dlouhém a vášnivém jednání, které bylo zalito množstvím piva, se nakonec dohodli. Pokud sir Christian zničí ty hnusné domorodce na jihu, pomůžou mu opustit ostrov. Aby se však sir Christian zabezpečil před zradou, prosadil, aby smlouva byla podepsaná krvi vůdce a jeho vlastní.

Den 4,

Při cestě k novým společníkům třídíš svoje myšlenky, hlavně co se týká strategie. Jen tak budeš moci splnit svůj úkol. Alespoň se ti na téhle cestě zahojí všechny rány a modřiny, které jsi získal v předchozích bojích (a to nemluvíš o bolení hlavy z množství vypitých láhví silného piva značky Redwood Pale Ale). Sáhl jsi do batohu a vytáhl jednu láhev. Na etiketě čteš: REDWOOD PALE ALE.

Najednou tvůj kůň zakopl a ty jsi z něj sletěl do křoví. Před očima ti proběhl celý tvůj dosavadní život a ty přísaháš na hrob svého dědečka, že už nikdy nebudeš pít.

Den 15, Vyslání zvědů

Tví rádcové ti naznačují, že bys měl vyslat zvědy, aby zjistili o nepříteli nějaké informace. Připadá ti to jako dobrý nápad, a tak jsi určil ze svých bojovníků čtyři "dobrovolníky", aby zjistili o nepříteli co nejvíce budou moci. Nařídil jsi jim, ať se vrátí do pěti dnů.

Den 20, Návrat zvědů

Tví stateční zvědové se vrátili! Do nosu tě však praštil strašně odporný zápach. Čím více se zvědové přibližují, tím více zápach sílí. Když vidíš jejich rozcuchané vlasy a otrhané šaty, začínáš pochybovat o spolehlivosti zvědů. Jeden z nich začíná mluvit: "Pane. My, tví stateční zvědové, jsme se vrátili..." Mohutné říhnutí přeruší jeho řeč. Zvěd se zapotácel a začal se šťourat v uchu. "Smrdíte, jako byste vyšli z prasečího chlívku." Říkáš jim. "Pane. Jistě znáte naše spojence, pane," říká zvěd ztěžklým jazykem a opět si mohutně krknul. Začal mluvit další zvěd. "Mnoo... Nepřátele staví svá města a nooo... shromažďují silnou armádu. Hyk!" "Tak pokračujte" říkáš "a řekněte mi něco, co ještě nevím! Vy ožralá prasata!" Zvědové padli na zem a řvou smíchy, když odcházíš pryč a vztekle si mumláš: "Příště radši najmu někoho z agentury Najmi-zvěda."

Den 29,

Další k zbláznění horký den. Horké slunce z vás vysává všechny síly. Zastavil ses, sedl na zem a odpočíváš. Náhle dvě nádherné a skromně oblečené ženy se blíží k tobě a podávají ti 12 láhvi piva značky Genuine Draft Ale. Rychle jednu láhev otvíráš. Pak sis začal prohlížet ženy. Jedna z nich na tebe mrkla, pohladila tě rukou po rtech a pak se dotkla svých rtů. Vyskočil jsi ze země a utíkáš pryč. Ještě nikdy ses nebavil s tak krásnými ženami. Ruce ti zvlhly a zažíváš dosud nepoznaný pocit. "To musí být láska!" zakřičel jsi. Otevřel jsi další láhev a náhle začal od severu foukat čerstvý větřík. Přináší úlevu z toho horka. Začínáš pomalu pít. Vítr zesílil a přináší s sebou vločky sněhu. "Tak to už je příliš." Pokřikuješ opět, "Jsem zamilovaný! Nebo je to příliš silné pivo!" Vydáváš se zpět k svým oddílům.

Den 38, Sbalit?

hlédl jsi mladou bojovnici, která je otočena zády k tobě. Zdá se, že si opravuje svoje brnění. Když jsi zahlédl její krásnou tvář, zoufale se snažíš najít způsob, jak si ji zapamatovat. Od doby, co jsi minulý týden četl v putyce příručku "Jak sbalit hezkou válečnici" se cítíš trochu jistější. Pomalu se k ni blížíš a zkoušíš jednu z "nikdy neselhávajících rad" z knihy.

"Nepotkali jsme se náhodou loni ve městě Psychus?"

Dívka neodpovídá. Možná, že tě neslyšela. Vítr v korunách stromů je dost hlučný. Nikdy jsi toto místo neměl rád. Přemýšlíš o další větě, kterou jistě dobudeš její srdce. Přistupuješ blíž, abys měl jistotu, že tě uslyší a říkáš.

"Každou sekundu, každé hodiny, v každém dnu, jako je tento, mne tisíce nožů bodá do srdce. Toužím po tobě bez ustání; tak moc, že můj smutek je nekonečný. Pohled do tvých blankytných očí mne přivádí k šílenství. Toužím po tvém objetí, jako ztracené dítě ve tmě touží po matčině náručí."

Znovu nic. Jako bys nic neřekl. Poklepal jsi ji na rameno. Bojovnice náhle vyskočila s nožem v ruce.

"Mohu vám pomoci?" ptá se.

"Zdravím vás, slečno. Jmenuji se sir..."

"Jmenuji se..."

"Co? Neslyším vás," říká dívka hlasitěji než předtím.

Ty křičíš: "JMENUJI SE SIR..."

"Vydržte chvíli!" Opět tě přeruší dívka. Sahá si do uší a něco z nich vytahuje.

"Promiňte. Nosím tyto ucpávky proti nebezpečnému hmyzu, aby mi nic nevlezlo do uší. Takže, co jste to říkal?

Stojíš před ní a jen zíráš na tu nádheru. V hlavě se ti honí tisíce myšlenek, jak si zoufale zkoušíš vzpomenout na nějakou dobrou radu z knihy.

"Jak mám proboha chodit s mužem, který neumí ani ceknout?"

Sklopila ruku s nožem a usmála se na tebe. Zrudnul jsi až ke kořínkům vlasů a nevíš, co si počít. V zoufalém pokusu udržet konverzaci, zkoušíš ještě jednou.

"Uh... Chcete něco přeříznout?"

"Sprosťáku! Jedno vím jistě. Nechci mít nic společného s tvými zvrácenými představami!" Vrazila ti pořádnou facku, vyskočila na koně a odjela.

Scénář: Všude jsou piráti

Podmínky vítězství: Sira Christiana čeká obtížný úkol - musí obsadit všechny nepřátelské hrady a města na ostrovech a porazit všechny nepřátelské hrdiny. Během bojů nesmí zemřít. Christian může postoupit maximálně na 24. úroveň a do dalšího scénáře si přenáší své zkušenosti, schopnosti a kouzla.

Popis mapy: Konečně se sir Christian vydal na cestu domů. Jeden z členů posádky však odhalil, že loď nemá vůbec žádné navigační vybavení. Místo plavby schopné lodi získali malý člun pro krátké plavby. Po mnoha dnech a nocích na moři přistáli u dalšího malého ostrova ... plného pirátů.

Animace: Nevím, jestli je to spravedlnost, či špatný vtip nebo přímo nevychovanost, ale upozorňoval jsem své přátele, aby 'nezapomněli' na navigační přístroje. Po mnoha dnech a nocích jsme k našemu štěstí dorazili k jinému malému ostrovu ... plnému pirátů. Podle všeho však alchymii vůní příliš nechápou.

Den 1, Úvod

Vypadalo to, že se sir Christian konečně může vrátit domů. Pak ale jeden muž z posádky zjistil, že loď nemá žádné navigační vybavení. Namísto, aby dostali plavbyschopnou loď, získali loďku, která je schopná jen kratší plavby. Posádka se začala divit, na jaký druh loďky se sir Christian spoléhá. Za jasných nocí by se daly k orientaci využít hvězdy. Ale pořád není jasné, jakým směrem plují. Po několika dnech smradlavého puchu a nepříjemného pálení sluncem posádka spatřila malý ostrov, nad kterým vlaje purpurová vlajka. Chatrná lodička sice vydržela větší část cesty, ale teď začala nabírat mořskou vodu. Sir Christian se rozhodl radši přistát na ostrově, než se jeho loďka zcela potopí. Na pobřeží se setkali s náčelníkem vesnice a dozvěděli se, že se dostali k světově proslulým pirátům z Regny, kteří se zabývají pašováním kořisti mezi Erathii a Enrothem. Sir Christian jim vysvětlil kdo je a do jaké situace se dostal. Náčelník vesnice se mu zavázal pomoci pod jednou podmínkou - sir Christian musí přísahat věrnost a oddanost pirátům a musí držet v tajnosti jejich činnost, jinak prý dostane "pohodlnou židli". Po chvíli přemýšlení se sir Christian rozhodl, že stejně nemá žádnou jinou možnost a přidal se k pirátům. Už jenom z důvodu, že mu slovo "pohodlná židle" znělo nějak podezřele a zbytečně se na to nechtěl vyptávat. Piráti pomohou Christianovi, jestli splní jeden malý úkol. Christian souhlasil, ale na své cestě hází do moře plno flašek se zprávami. Doufá, že se nějaká dostane až do Enrothu a že záchranná loď bude poslána vzápětí.

Den 8,

Pozor na ohnivé louže v podzemí. Nepřítel v podzemí obsadil také silný hrad. Musíš ho obsadit stejně jako ostatní nepřátelské hrady. Ale dávej si pozor na svých cestách. Dávej si pozor na R.O.U.S! Pamatuj si, že nemáme moc času. Hodně štěstí. Kapitán

Den 9,

Tvůj poradce ti naznačil, že bys měl vyslat nějaké zvědy k ostatním ostrovům, abys zjistil něco o tvých nepřátelích. Naštěstí pro tebe, pouze pro tento týden agentura Najmi-zvěda vyhlásila akci Dva-za-cenu-jednoho. Najal sis čtyři zvědy. Pohlédneš do tváří svých vojáků a vidíš skličující a beznadějné výrazy v jejich obličejích. "Jste kopa opilých bláznů! Všechny jsem vás měl najmout jako trapné šašky," říkáš si v duchu.

Den 28, Členský příspěvek

Blahopřeji znovu k tvému vstupu do Unie Regnanských Pirátů. Je dobře mít tě mezi námi. Jsi mezi pirátskými profesionály. Musíš ale platit příspěvky svým pirátským bratrům. Tvůj šlechetný dar pomůže naleznout lék pro mrzáky a pomůže také tisícům D.D.P. (Děti Dospělých Pirátů), aby získali ten nejlepší výcvik pro jejich budoucí povolání. Ještě jednou díky za podporu.

Den 30,

Ze své výzvědné mise se vrátila pouze polovina zvědů. Jsou hrozně zbití a zkrvavení, že se sotva vlečou. Ostatní byli zajati a zjistili na vlastní kůži, co je to "pohodlná židle". Zvědové ti oznamují, že nepřátelé jsou mnohem silnější a je jich mnohem víc, než se předpokládalo. Jejich artilerie by nás snadno dokázala rozstřílet na cucky. Pochválil jsi zvědy za jejich statečnost. Tvé oddíly stojí stranou a jen zírají s otevřenými ústy. Už je nemůžeš ani vidět - všechny je posíláš okamžitě pod studenou sprchu!

Den 60,

Potkal jsi posla. Sedí na skále a odpočívá. Seskočil jsi z koně a přisedl k němu. Posel ti řekl, že přichází jako posel z Erathie. Překvapením jsi skoro sletěl ze skály, na které jsi seděl. Muž tě udiveně pozoruje a pak se rozesměje. "Z Erathie?" ptáš se pro jistotu ještě jednou. "Ano," říká posel. "Nesu hroznou zprávu pro sira Christiana. Neznáš ho náhodou?" "Pokračuj!" přerušil jsi posla. "Mohl bys mi říct, kde ho najdu?" ptá se posel. "Snad mohu. A co je v tom poselství?" "To ti mohu klidně říct." Posel vytáhl listinu ze svého vaku a rozvinul ji. Poselství je tak dlouhé, že když ho posel drží v rukou, druhý konec listiny se válí po zemi. "Je poněkud ... hmm ... dlouhé," povídá váhavě posel. "... Stojí tady. Do Erathie se dostala zpráva, že když sir Christian vyrazil na zábavnou plavbu, dostal se i s posádkou do nějakých potíží. Aby se vyhnul smrti, spojil se sir Christian s piráty z Regny a doufá, že mu pomohou dostat se domů. Je to zatím správně?" Ptá se posel. Jsi zvědavý, jak se Erathie dozvěděla všechny tyhle podrobnosti. On odpovídá: "Rybářské čluny vylovily několik zpráv v láhvích, na kterých bylo poselství. A to bylo podepsané samotným sirem Christianem." "ZÁZRAK!" křičíš radostí. Posel pokračuje. "Teď přijde ta nepříjemná část. Piráti používají sira Christiana k vyvražďování ostatních pirátských skupin. Tak získávají pod svoji kontrolu jedno město za druhým a mohou shromažďovat suroviny, aby se připravili na válku proti královnině vojenské základně. Tak víš, kde najdu sira Christiana?" "Pokud chceš, já mu to poselství doručím osobně. Dej mi tu listinu. Dám ti za to nějaké zlato a jídlo. Tady je to pro tebe příliš nebezpečné místo. Postarám se, abys byl za svoji odvahu odměněn. Děkuji ti. Teď běž, odkud jsi přišel. A s nikým nemluv. A prosím ... dávej na sebe pozor." Posel ti předal listinu, potřásl ti rukou a odběhl pryč. Sedl sis na skálu a přemýšlíš nad zprávami, které jsi zrovna slyšel. Máš současně radost i vztek. Jsi šťastný, že Erathie o tobě ví, a zároveň rozzlobený, že jsi byl takhle podle zneužit proti své vlasti. Začneš nahlas přemýšlet: "Musím dokončit svůj úkol, ale tak, abych zbytečně nepřitahoval na sebe pozornost. Pak opustím toto místo a vyrazím chránit královninu vojenskou základnu. A nakonec se zadarmo dostanu domů ... pokud přežiji."

Scénář: Pospěš si a čekej

Podmínky vítězství: K výhře tohoto scénáře stačí splnit jen 1 podmínku - Sir Christian musí zůstat naživu 4 měsíce. Během této doby bude čelit nepřetržitým útokům pirátů, kteří se proti němu spojili. Pokud Sir Christian zemře, hra končí.

Popis mapy: Po objevení byl použit jako nástroj proti vlastní zemi a královně. Sir Christian ukončil svoji cestu a utekl z ostrova. Ukradl skutečnou plachetnici a odplul na vojenský ostrov královny Catherine, aby ho chránil. Okolní čtyři ostrovy, které kdysi chránily hlavní ostrov, jsou dnes zamořeny piráty z Regny. Královna Catherine má v plánu navštívit tento ostrov za čtyři měsíce.

Animace: Kdyby ses mne zeptal, komu náleží moje oddanost, ve vší poctivosti bych ti odpověděl, "Komukoliv, kdo mne dostane domu." Takže když jsem se zrovna učil na ostrově poblíž Erathianské předsunuté hlídky, naplánoval jsem si útěk. Opustil jsem ty špinavé piráty uprostřed noci a následující ráno jsem byl na ostrově u Erathianské předsunuté hlídky. Z toho, že tento ostrov se stane příštím cílem pirátů, si těžkou hlavu nedělám.

Den 1, Úvod

Pokud by se tě někdo zeptal, komu bys v tuto chvíli slíbil věrnost, odpověděl bys: "Komukoliv, kdo mne dostane domu." Když ses učil poblíž Erathianské pohraniční pevnosti, věděl jsi, jak naplánovat útěk. Po splnění svého úkolu jsi opustil uprostřed noci špinavé piráty a následující ráno jsi dorazil k Erathianské pohraniční pevnosti. Nestaráš se o to, že tato pohraniční pevnost bude terčem příštího útoku tvých dřívějších pirátských spojenců. Čtyři okolní ostrovy, které obklopují ostrov s pohraniční pevností královny Catherine, kdysi dobře chránily hlavní ostrov. Teď jsou okolní ostrovy v rukou pirátů, kteří se chystají obsadit i poslední ostrov. Královna Catherine chce navštívit tento ostrov za čtyři měsíce. Musíš si udržet piráty od těla, dokud nedorazí posily od královny Catherine.

Den 7, Úvaha

Tento týden byl v pohodě. Doufáš, že tě piráti nechají na pokoji, ale štěstí ti příliš nepřeje. Konec konců, tvůj tříhodinový výlet se změnil v neustálou bitvu o holý život. Rád bys věděl, jakou cenu má tvůj život. Nějaký alchymista by ti možná řekl, že 38 měďáků. Za to by sis mohl pořídit tak laciné pivo, kus sýra a bochník chleba. Zapudil jsi chmurné myšlenky a doufáš, že pro královnu Catherine máš větší cenu. Mnohem větší.

Den 14, Ty blbé teleporty

Vypadá to, že někdo vymyslel ty hloupé teleporty kvůli tomu, aby ti znepříjemnil život. Po několika neúspěšných pokusech je zničit přemýšlíš, co bys nimi měl udělat. Vlčí nájezdníci je zkoušeli rozkousat, ale pouze je oslintali. Zlobři je zkusili rozmlátit svými kyji, ale povedlo se jim uštípnout akorát kus skály. Alespoň ti přibylo nějaké kamení. Ostatní bojovníci se radši nepokusili o nic.

Den 22, Gesto

Zdá se, že piráti to myslí vážně. Zatím nic nepodnikají. Několik jsi jich zahlédl, ale zatím to vypadá, že jen slídí kolem. Když si všimli, že je sleduješ, propadli panice. Zůstali stát a začali si ukazováky a palci ve tvaru "L" ukazovat na hlavu. Pak se ušklíbli a utekli. Předpokládáš, že je to druh nějakého místního pozdravu. Tvá vojska se to brzy naučila a zdraví je stejným způsobem. Když je pozdravíte tímto gestem, piráti z toho mají velkou radost. Pustil jsi to z hlavy a život běží v starých kolejích.

Den 30, Pláč

Objevení nepřátel je velice závažnou událostí. Zkoušíš o tom přesvědčit gobliny.

"Potřebujeme vědět, jak je na tom nepřítel", říkáš.

"Už na tom pracujeme. Hodně zubů, ostré drápy. Hodně zbraní." Odpovídá jeden z goblinů.

"Dobře, ale kolik?" trpělivě se vyptáváš dál.

"Hodně, pane." odpovídá s vážnou tváři.

"Potřebuji vědět číslo", snažíš se ho přesvědčit.

"Dobře. Jako třeba šest?", ptá se goblin.

"Co šest?"

"Nevím, pane. Ty jsi chtěl nějaké číslo."

"Chci vědět počet nepřátel."

"Dobrá, tak přes šest."

"Ne, ne ne! Potřebuji přesný počet!"

"Čeho?"

"Oddílů."

"Pane, vy nevíte, kolik oddílů máte?"

"Samozřejmě, že vím"

"Tak proč se na to ptáte mne, pane?"

"Chci vědět počet nepřátelských oddílů."

"Tak se jich zeptejte, pane."

"To právě chci, abys zjistil. Ty pitomý inteligente!"

"Uuummmm...Ne."

"Co?"

"Pane, beru si pauzu na kávu. Měl jste mi to říct před deseti minutami."

Všichni goblini odešli a nechali tě stát s otevřenou pusou. Stojíš tam jak opařený. Pak se úplně frustrovaný bezmocně rozpláčeš.

Den 38, Babička

Potkal jsi starou ženu a slušně jsi ji pozdravil; "Dobrý den, babičko." Ona se zastavila, těžce se opírajíc o hůlku. Zašilhala na tebe a říká: "Chlapče? Kdes byl? Proč jsi nenapsal nebo neposlal posla? Dokonce ani potom, co jsem ti minulou zimu upletla vlněné ponožky." Začíná přednášku a plísní tě, že ji zanedbáváš. Radši rezignuješ a pokoušíš se ji vysvětlit, že nejsi její vnuk, protože s každou její výčitkou se ti snese na hlavu její hůl. Asi po hodině se konečně unavila a žádá tě, abys ji doprovodil domů. Zaplatil jsi jednomu bojovníkovi 50 zlatých, ať ji radši doprovodí on.

Den 49, Mladík

Jednu noc se ve tvém táboře záhadně objeví asi 12-ti letý kluk. Říká, že se připravuje na to, aby zastával důležité místo u královského dvora. Odmítá sdělit bližší podrobnosti, ale ty se domníváš, že pravděpodobně se chce stát členem osobní ochranky.

Uprostřed noci tě probudil štěkot. Vztekle vyskočíš z postele a rovnou do vlněné pokrývky namazané medem. Uvědomíš si, že vesničané na ostrově používají medem namazané pokrývky na chytání hmyzu. Vymotáš se z pokrývky, klopýtneš a znovu upadneš. Hromada sena se zdá být velmi měkká, ale jak jsi ulepený od medu, seno se ti lepí po celém těle. V hrůze začneš křičet a vyběhneš ze stanu. Tam zrovna kuchařka čistí velký hrnec. Rozeběhla se k tobě, křičí a mává rukama jako velký růžový pták Walla Walla. O několik minut později se probereš s velkou bouli na hlavě. Prohledáš tábor a zjistíš, na jaké místo u dvora se ten povedený kluk připravuje - bude z něho dvorní šašek.

Den 120, Dokázal jsi to!

Na obzoru se objevila loď královny Catherine. Regnanští piráti ji zpozorovali také a hned se chystají k odplutí. Vědí, že teď by už proti královskému vojsku neměli žádnou šanci. Takovou dobrou zprávu jsi již dlouho neslyšel. Již se nemůžeš dočkat horké koupele a výletu po moři.

Den 120, 120B Parodie Gilliganův ostrov

 

Z Agoura Hills k nám vítr sci-fi příběh nese

Tak poslouchejte a sedněte si zpět

Všichni se teď přeneseme

Na palubu lodě Nový svět

 

Velký Mike nám byl mocným tátou

Ryan nás blbnul a s ním pět dalších

Měli jsme s nimi trpělivost svatou

V pěti nekonečných měsících (v pěti nekonečných měsících)

 

Hromový potlesk!!!

 

Slyšíme našich fandu smích

Hrad Forge nám neprošel

A bez návrhů odvážných

Datadisk by nikdy nevyšel (datadisk by nikdy nevyšel)

 

Datadisk se začal nakládat

Všichni nám s tím píchli

Srpnová vedra dala nám zabrat

Ale fanoušci konečně ztichli

 

Teď už můžem oslavovat

Nikdo z nás neschází

A vy jste si mohli zahrát

Tenhleten Meč zkázy!

 

Učinkovali:

 

Profesor..................................Greg Fulton

Mr. Howell................................David Botan

Mrs. Howell (a.k.a. Lovey)........Walter Johnson

Ginger.......................................Marcus Pregent

Mary Ann..................................Jennifer Bullard

Skipper.....................................Michael Wolf

Gilligan......................................Ryan Den

Závěrečná animace: Jaké štěstí. Povedlo se mi chytit loď, která vezla na palubě královnu Catherine. Loď směřuje do Erathie na pohřeb královnina otce. Již jsem říkal, že venkov v Erathii je docela krásný. Konečně můžu opustit všechny tyhle bojové akce. Myslím, že bych měl za vším udělat tečku. Už se nemohu dočkat.