Příběh Arcomage (překlad z manuálu)

Výzva věží

Během dávných časů se mezi lidem Shrikaru usadil poutník. Jeho znalosti, schopnosti a síla lid dovedli k přesvědčení, že poutník je vyvoleným poslem boha Cetha. Jak šel čas, cestovatel učil lid Shrikaru jak splétat a formovat jemná přediva přírodní energie proudící jejich planetou. Posel také vyučoval základním schopnostem stavitelství a schopnostem v ovládání nestvůr jejich země, zvyšujíc tak životní úroveň lidu Shrikaru. Započal věk blahobytu a osvícení, kdy lidé žili mnohem lépe, než-li kdy předtím.

Jak lid Shrikaru pokračoval v zdokonalování svých schopností a znalostí formování energie, posel se opět vydal na svou cestu. Pro jeho slávu a učení, lid vytvořil gildu Arcomágů; školu založenou na znalostech, které posel Shrikaru přinesl. Vzdělání této gildy přinášelo svým nejpilnějším studentům titul Arcomága; ten který rozumí a vyniká v cestě formování přírodní energie, ovládání nestvůr a stavitelství. Zlatý věk Shrikaru právě dosáhl svého vrcholu.

Sto let po odchodu posla udeřila na lid Shrikaru první válka Arcomágů. Arcomág Crowhain napadl citadelu Arcomága Ralbearda. Okolní vesnice a krajiny byly zpustošeny. Rok poté Ralbeard zcela zničil citadelu svého nepřítele. Válečné rány na těle Shrikaru se však jen pomalu hojily. V období následujících pětiset let zažil lid Shrikaru na sto dalších válek, to jak se mágové snažili zlepšit své schopnosti a posílit svou vážnost.

Byl si vyzván, Arcomágu! Nepřítel stojí před branami a nastal čas zkoušky tvých schopností a taktiky. Shromáždi suroviny, povolej své armády a připoj se k bitvě!