Manuál k Arcomage

Poznámka: následující text vznikl úpravou a doplněním původního článku Návod ke hře Arcomage z roku 2006, který se soustředil hlavně na popis hry. Nová verze z prosince 2014 obsahuje i volby jednotlivých nastavení v konfiguraci hry a věnuje se rozdílům mezi stand-alone a ingame verzí hry (vysvětlení viz níže).

Arcomage vyšel jako samostatná hra v roce 2000, ovšem jeho historie se pojí už od roku 1999 se sérií Might and Magic, kde byl použit jako ingame vsuvka u sedmého a osmého dílu (tzv. ingame Arcomage). Vlastně byla to právě popularita ingame Arcomage, která rozhodla o jeho vydání jako plnohodnotné hry (stand-alone). Principielně se mezi sebou obě verze neliší. Hlavní rozdíl spočívá v možnostech nastavení, neboť jednotlivé hry ingame verze mají pevně nastavená pravidla, která jsou vázána na konkrétní hospodu ve hře. Stand-alone verze naproti tomu nabízí bohatou škálu nastavení a mimo jiné i síťovou hru, kdy si mohou poměřit své síly dva hráči navzájem. Ovšem ani stand-alone verze nenechá zapomenout na svůj původ a tak jedno z nastavení umožňuje spustit předpřipravenou hru z vybrané hospody Might and Magic VII, popřípadě si jí doupravit změnou nastavení. Přílišný rozdíl není ani v použitých kartách, byť tu pár vyjímek samozřejmě nejdete, proto jsem se rozhodl pojmout manuál jako univerzální text a rozdíly mezi oběma verzemi vypsat teprve u konkrétních bodů, kde se od sebe odlišují.

Instalace a spouštění hry (stand-alone verze)

Ať už použijete klasický instalátor z CD nebo již extrahovanou hru (např. Ke stažení), budete postaveni před jeden závažný problém. Hra neumí pracovat s 32 bitovou barevnou hloubkou. Jedním z možných řešení je nastavit barevnou hloubku přímo ve vlastnostech zobrazení monitoru (konkrétní nastavení je odvislé od verze Windows), kde se barevná hloubka sníží na 16 bitů nebo jen 256 barev. V souvislosti s druhou volbou lze využít i voleb režimu kompatibility, kde lze pro soubor arcomage.exe navolit rovnou spouštění v režimu 256 barev. Hra také nepodporuje celoobrazovkový režim, poběží tedy standardně v okně o velikosti 800x600 bodů.

Herní obrazovka

K lepšímu pochopení samotné hry nám poslouží následující obrázek, znázorňující vzhled hry po zahájení prvního tahu. V levé polovině okna se nachází naše věž, zeď a ukazatele zdrojů (lom, magie a jeskyně). V pravé části obrazovky je pak věž, zeď a zdroje protihráče. V dolní části obrazovky jsou vyložené karty, se kterými můžeme hrát. Protihráčovy karty samozřejmě nevidíme, ovšem můžeme vidět jeho jednotlivé tahy (vyložené karty hráčů se zobrazují v horní polovině okna). Čísla pod věží a zdí znázorňují velikost věže a zdi, žlutá čísla u zdrojů značí počet kusů daného zdroje (např. počet lomů), které máme k dispozici. Černá čísla v rámečku příslušného zdroje pak značí, kolik máme v danou chvíli k dispozici jednotlivých surovin (cihly, drahokamy) nebo příšer.

Počet zdrojů nám zároveň říká, kolik surovin nebo příšer dostaneme v následujícím kole (8 zdrojů magie = +8 kusů drahokamů za kolo). Pokud si zdroj magie nezvýšíme, nebo drahokamy nebudou použity na zaplacení příslušné karty, měli bychom mít v našem případě v následujícím kole celkem 13 + 8 = 21 drahokamů.

Jak jsem právě naznačil, každá karta nás stojí určité množství surovin/příšer. O tom kolik přesně to bude, rozhoduje číselná hodnota zobrazená v kroužku v pravém dolním rohu každé karty. Červené karty jsou placeny cihlami, modré drahokamy a zelené příšerami. Pokud nemáme dostatek příslušné suroviny/příšer, nemůžeme danou kartou hrát. K dispozici máme celkem 102 herních karet, z toho v každé barvě jich je 34. Jejich přehled si můžete prohlédnout na následujících odkazech - červené, modré, zelené karty. V ingame Arcomage držíme v ruce 6 karet, v stand-alone verzi je množství rozdaných karet volitelné.

Z použitého platidla karet lze předem usoudit, že červené karty slouží převážně k výstavbě věží a zdí, zatímco zelené spíše k ničení a modré představující určitý kompromis mezi oběma předchozími typy. Každá skupina karet také obsahuje karty pro zvýšení hodnoty svého vlastního zdroje.

Princip hry a počáteční podmínky

Nyní přecházíme k samotnému principu hry, který je vcelku jednoduchý. Naším úkolem je buďto zbořit soupeřovu věž (hodnota 0), nebo naopak co nejrychleji dostavět svou vlastní věž či nasbírat předem určené množství od jedné ze surovin nebo příšer. Počáteční výška, množství zdrojů a množství surovin je určeno startovními podmínkami. V případě stand-alone verze máme možnost si toto měnit a to i v případě výběru konkrétní hospody sedmého dílu Might and Magic. V případě ingame verze nemůžeme měnit nic. V obou případech se ovšem můžeme snadno podívat, jaké máme startovní podmínky (věž, zeď) a jaký je cíl hry (potřebná výška věže nebo potřebné množství suroviny/příšer). U stand-alone verze známe i velikost zdrojů a množství surovin/příšer, protože si je buďto sami nastavujeme nebo se jednoduše v configu podíváme :) U ingame verze to zjistíme buďto až ve hře nebo si to vyhledáme v jedné z následujících tabulek (plus viz poznámka pod tabulkami):

Startovní podmínky a cíle hry pro jednotlivé hospody v Might and Magic VII

Oblast Název hospody Startovní podmínky Podmínky vítězství Inteligence PC
výška věže výška zdi lom magie jeskyně cihly drahokamy příšery výška věže velikost zdroje
Smaragdový ostrov U dvou palem n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Harmondale Na účet podniku 15 5 2 2 2 10 10 10 30 100 vybere se náhodně
Tulareanský les Smaragdová putyka 20 5 2 2 2 5 5 5 50 150 útočná
Erathie U Gryfa 20 5 2 2 2 5 5 5 50 150 obranná
Brakadská poušť Přátelské místo 20 10 3 3 3 5 5 5 75 200 obranná
Tatalie U věrného žoldáka 10 20 3 1 2 15 5 10 125 350 útočná
Avlee U Zpumprlíka 10 20 3 1 2 15 5 10 125 350 obranná
Deyja U snobského goblina 25 10 3 3 3 5 5 5 75 200 útočná
Nighon U Šťastného blbce 20 10 1 1 1 15 15 15 200 500 útočná
Kamenné město Groggův Grog 50 50 5 3 5 20 10 20 100 300 vybere se náhodně
Mohylové údolí Pouze pro zlatokopy 20 50 1 1 5 5 5 25 100 300 vybere se náhodně
Evenmorské ostrovy Smějící se mnich 20 10 5 5 5 25 25 25 150 400 vybere se náhodně
Oblačné město U Božského nektaru 30 15 4 4 4 10 10 10 100 300 obranná
Jáma Upíří salónek 30 15 4 4 4 10 10 10 100 300 útočná

Startovní podmínky a cíle hry pro jednotlivé hospody v Might and Magic VIII

Oblast Název hospody Startovní podmínky Podmínky vítězství Inteligence PC
výška věže výška zdi lom magie jeskyně cihly drahokamy příšery výška věže velikost zdroje
Souostroví dýky U Grogu a žrádla 15 5 2 2 2 10 10 10 30 100 n/a
Havraní pobřeží Kesselova kantýna 20 5 2 2 2 5 5 5 50 150 n/a
Havraní pobřeží U Tančícího zlobra 20 50 1 1 5 5 5 25 100 300 n/a
Alvar U Vydřiducha 20 5 2 2 2 5 5 5 50 150 n/a
Alvar Mihův zájezdní hostinec 10 20 3 1 2 15 5 10 125 350 n/a
Země stínů Černá společnost 30 15 4 4 4 10 10 10 100 300 n/a
Garrotova rokle U Dračí krve 20 10 3 3 3 5 5 5 75 200 n/a
Železné písky U Vyprahlého hrdla 25 10 3 3 3 5 5 5 75 200 n/a
Bludná pláň U Buvolího oka 20 10 5 5 5 25 25 25 150 400 n/a
Šeptající lesy U Unaveného poutníka 30 15 4 4 4 10 10 10 100 300 n/a
Regna U Ospalého piráta 20 10 1 1 1 15 15 15 200 500 n/a

Poznámka ke startovním podmínkám: Rozhodující pro počáteční množství surovin a příšer, je krom zadaných hodnot nebo případného nastavení (viz níže Možnosti nastavení hry) i to, kdo začne tah. Pokud začínáme my, upraví se nám startovní množství surovin tak, jakoby proběhlo již jedno kolo. Začíná-li protihráč, pak je to jakoby proběhlo jedno kolo u obou hráčů. Je-li např. v startovních podmínkách nastaven lom na level 2 a množství cihel na 10, tak v prvním případě začínáme s 12-ti cihlami a protihráč s 10-ti cihlami, v druhém případě budeme mít oba na začátku 12 cihel. U ingame verze hry platí, že začínáme vždy jako první, takže nám tohle odpadá a vždy budeme oproti počítači ve výhodě.

Náš protivník (protihráč, počítač), má samozřejmě ty samé možnosti, jak nás zničit. Takže pokud bude pro změnu rychlejší on, výhra je jeho. Aby se tak nestalo, je nutné bedlivě sledovat vlastní karty a množství zdrojů. K obraně věže před útoky nám poslouží zeď, která má pro tento účel neocenitelný význam. Řada ničivých karet má totiž tzv. obecný ničivý účinek, což v praxi znamená, že jejich ničivá síla se nejprve uplatní na zeď a teprve případný zbytek síly poškodí i věž. Např. budete mít věž vysokou 23 pater a zeď 10 pater, protihráč použije kartu Drak, která má úroveň poškození 20. Výška vaší zdi klesne nekompromisně na nulu (10-20 = 0 a 10 síly zbyde) a následně se sníží i věž, celkem o 10 pater (23-10 = 13). Vysoká zeď je tedy do jisté míry zárukou úspěchu.

Od kombinace podmínek vítězství a počátečních podmínek se pak odvíjí vhodná herní taktika. Pokud začínáte s vysokou věží, je vhodné se pokusit jí co nejrychleji dostavit, zatímco při nízké počáteční výšce je lepší zaměřit se na obranu vysokou zdí a pokusit se nashromáždit dostatečné množství surovin/příšer, dle cíle hry, anebo se při troše štěstí pokusit zničit věž protihráče.

Možnosti nastavení hry (stand-alone verze)

Jak už jsem popisoval na začátku, stand-alone verze Arcomage se od svého ingame protějšku liší hlavně v možnostech nastavení. Zatímco v Might and Magic VII a VIII jsou počáteční podmínky a podmínky vítězství pěvně dány a jsou vázány na konkrétní hospodu/hospody ve hře, tady máte možnost si je libovolně měnit. Slouží k tomu položka nabídky File -> Options. Koukněme se tedy na jednotlivé volby blíže.

Nastavit lze prakticky cokoliv a to v různých kombinacích, dle následujícího schematu (v závorkách jsou uvedeny anglické názvy):

Startovní podmínky (Starting Conditions):

Pod položkou startovních podmínek se skrývají ještě 4 další volby: 1) hra pro jednoho hráče (Single Player), 2) síťová hra (Networked Version), 3) jednoklik mód (Sigle Click Mode - namísto dvojkliku se používá jednoduchý klik tlačítkem myši) a 4) ztlumení hudby (Mute Sound).

Průběh hry (Play Conditions):

Jak již bylo uvedeno v poznámce ke startovním podmínkám (viz poznámka pod tabulkami v části Princip hry a počáteční podmínky), konkrétní hodnoty množství surovin a příšer se odvíjejí od toho, kdo hru začíná - zda-li hráč nebo protivník. Tyto hodnoty lze navíc ovlivnit trojicí voleb automatického navýšení (Auto Get of ...), které nám nastaví dodatečné množství surovin navýšením levelu zdroje. Abychom pochopili, jak to funguje, uvedeme si malý příklad:

V startovních podmínkách máme nastaven lom na level 2 a množství cihel na 10 kusů. Pokud začínáme hru my, začínáme tedy s 12-ti cihlami a protihráč s 10-ti. Začne-li protihráč, bude na obou stranách 12 cihel. Pokud navíc navolíme automatické navýšení cihel o 5, pak v případě, že začneme hru my, budeme mít celkem 10 + 7 = 17 cihel, protože lom má nyní level 2 + 5 = 7. Protihráč bude mít jen 10 cihel, ale lom už bude mít také na levelu 7. V případě, že začne protihráč, bude situace u obou opět shodná, neboť u něj také jakoby proběhlo kolo navíc, získal proto 10 + 7 = 17 cihel.

Na první pohled to může vypadat jako nesmyslná volba, ale vemte teď v úvahu maximální možnou počáteční hodnotu zdroje 5, kterou volbou automatického navýšení navýšíte o dalších 5 a k tomu nastavíte počáteční množství suroviny na 0. Pokud začnete, budete mít na počátku 10 kusů suroviny díky levelu 10 u zdroje, kdežto protihráč zůstane na 0. To už vám může dát docela slušnou výhodu, obzvláště, pokud zvýšíte množství rozdaných karet.

Počet karet v ruce (Number of Cards in Hand) je vlastně taktéž zajímavá volba, protože v reálu budete mít vždy o kartu více :) Zvolíte-li si 4 karty, na obrazovce jich dostanete 5 apod.

Podmínky vítězství (Victory Conditions):

Jen připomenu, že k výhře stačí splnění jen jedné z podmínek (buďto věž nebo surovina/příšery), záleží, co nastane dříve.

Pod položkou Reset nalezneme tlačítko, které nám vynuluje všechny provedené volby a pod položkou Tavern Presets si můžeme vybrat jednu z předdefinovaných hospod z Might and Magic VII a případně si jí doupravit.