Dovednosti

Dovednosti patří mezi sekundární vlastnosti postav a postava je tedy získává učením. Možnost naučit se danou dovednost nebo dosáhnout v ní určité úrovně je dána volbou povolání (viz tabulky na konci kapitoly Povolání). Celkem rozenáváme čtyři úrovně dovedností - normální, expertní, mistrovskou a velmistrovskou. K jejich dosažení je potřeba navštívit příslušného učitele (viz Umístění učitelů) a investovat určený počet dovednostních bodů. Pro dosažení experní úrovně je třeba do dovednosti investovat 4 dovednostní body, na mistrovskou úroveň je třeba bodů 7 a na velmistrovskou 10 bodů. Úrovně nelze přeskakovat, např. z normální rovnou na mistrovskou, ale musejí se zvyšovat postupně. Jednotlivým dovednostem se budete učit na různých místech (kovárny, zbrojírny, cechy apod. - viz Rozmístění cechů v Jadame). Zkratka TZ značí třídu zbroje.

Dovednosti se zbraněmi

Hůl: Hůl je obouruční tyč účinná v útoku i obraně. Expertům vzroste dovednost třídy zbroje. Mistři mají šanci na omráčení svých protivníků a velmistři dostávají bonus ke způsobeným zraněním.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Mistrovská Šance na omráčení cíle
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným zraněním

Meč: Dovednost boje s mečem zahrnuje více druhů čepelí delších než nože. Expert meče rychleji útočí. Mistři nemusí užívat jen jednoho meče, ale mohou mít i jinou zbraň v druhé ruce.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Kratší čas na zotavení
Mistrovská Možnost bojovat mečem v levé ruce
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k TZ

Dýka: Ačkoli nemůže dýka způsobit taková zranění jako meč nebo sekyra, je velmi rychlá a získáš možnost útočit dvakrát, pokud je protivník pomalejší. Expert s dýkou může bojovat dýkou v levé ruce a používat jinou zbraň v druhé. Mistři s dýkou mají šanci způsobit trojnásobná zranění během útoku.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Možnost bojovat dýkou v levé ruce
Mistrovská Šance na způsobení trojnásobných zranění
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným zraněním

Sekyra: Přestože je sekyra při útoku pomalejší, způsobí při zásahu větší zranění. Experti se sekyrou budou rychlejší při útoku, zatímco mistři se sekyrou mohou způsobit zranění navíc.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Kratší čas na zotavení
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným zraněním
Velmistrovská Šance na snížení TZ protivníka na polovinu

Kopí: Mezi kopí patří všechny tyčové zbraně s ostřím na jejich jednom konci. Expert působí větší zranění a mistr může bojovat kopím v jedné ruce.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným zraněním
Mistrovská Schopnost bojovat kopím v jedné ruce
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k TZ

Luk: Dovednost s lukem zahrnuje užívání luků i kuší. Expert lukostřelec střílí rychleji a mistr s lukem může vystřelit dva šípy během útoku.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Kratší čas na zotavení
Mistrovská Luk při každém útoku střílí 2 šípy
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným zraněním

Palcát: Dovednost s palcátem pokrývá všechny druhy tupých zbraní od řemdihů po cepy. Expert s palcátem způsobí zvláštní zranění se svou zbraní. Mistři a velmistři mohou omráčit, respektive ochromit své protivníky.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným zraněním
Mistrovská Šance na omráčení cíle
Velmistrovská Šance na ochromení cíle

Dovednosti se zbrojemi

Štít: Tato dovednost zlepšuje TZ postavy, pokud ho má tato ve výbavě. Expertu i mistru se štítem se výrazně zvýší jejich bonus k obraně.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Expertní Žádný postih na zotavení ze zbraně
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k TZ (dvojnásobný efekt)
Velmistrovská Dává stejnou ochranu jako kouzlo Štít

Kožená zbroj: Kožená zbroj je nejlehčí zbrojí, co může postava nosit. Třebaže poskytuje méně ochrany než kroužková či plátová zbroj, tak tě také méně zpomaluje. S vyšší hodnotou dovednosti s koženou zbrojí vzroste ochrana, kterou ti kožená zbroj může nabídnout.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Expertní Žádný postih na zotavení
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k TZ (dvojnásobný efekt)
Velmistrovská Hodnota dovednosti se připočítává k odolnostem (oheň/země/vzduch/voda)

Kroužková zbroj: Kroužková zbroj je střední typ zbroje. Poskytne více ochrany než kožená zbroj a méně než plátová, ale též tvoji postavu zpomalí více než kožená. S vyšší hodnotou dovednosti kroužkové zbroje vzroste ochrana, kterou ti kroužková zbroj může nabídnout.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Expertní Poloviční postih na zotavení
Mistrovská Žádný postih na zotavení
Velmistrovská Fyzická zranění jsou redukována na 2/3

Plátová zbroj: Plátová zbroj je nejlepším typem zbroje. Poskytne největší ochranu, ale zpomalí tvoji postavu více než kožená či kroužková zbroj. S vyšší hodnotou dovednosti plátové zbroje vzroste ochrana, kterou ti plátová zbroj může poskytnout.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Expertní Poloviční postih na zotavení
Mistrovská Fyzická zranění jsou redukována na 1/2
Velmistrovská Žádný postih na zotavení

Magické dovednosti

Oheň: Všechna kouzla magie ohně jsou bojově orientována a zahrnují i kouzla, která patří mezi nejničivější. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Vzduch: V magii vzduchu jsou obsažená kouzla bojová, informační a manévrovací včetně velmi užitečného Létání. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Voda: I když obsahuje nějaká bojová kouzla, magie vody se spíše zaměřuje na cestování a kouzla na předměty. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Země: Magie země je směsí útočných a obranných kouzel a zahrnuje i nějakou léčivou a cestovní magii. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Duše: Magie ducha je soustředěna na kouzla, která se týkají života a smrti. Zahrnuje například kouzlo Oživ mrtvého. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Mysl: Magie mysli je spíše útočnou a informační magií. Šarm, strach a telekineze jsou příkladem, který tuto magii dostatečně vystihuje. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Tělo: Magie těla se soustřeďuje na kouzla léčení a očarování. Kouzla k léčbě, hojení a odstranění nemocí a jedů pokrývají všechny části magie těla. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Světlo: Magie světla obsahuje nejsilnější obranná a útočná kouzla, která jsou však dostupná pouze klerikům. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Temnota: Magie temnoty je použitelná pouze nekromanty a obsahuje nejefektivnější kouzla pro ničení a ovládání nestvůr. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Ostatní dovednosti

Identifikace věcí: Dovednost identifikace nemusíš nijak aktivovat. Projeví se automaticky při kliknutí pravým tlačítkem na předmět v inventáři či terénu. Některé věci však mohou identifikovat pouze experti či mistři.

Úroveň Bonus
Normální Schopnost identifikovat předměty
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská 100% úspěch

Obchodování: Dovednost obchodování upravuje ceny při nákupu a prodeji ve tvůj prospěch.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost snižuje ceny ve tvůj prospěch
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská Koupě a prodej za skutečnou hodnotu

Opravování: Tato dovednost ti umožní opravovat rozbitou výbavu. Vyšší úroveň dovednosti ti umožní opravit lepší věci, expert a mistr mohou opravovat všechny věci a artefakty. Dovednost se automaticky zapíná při pravém kliknutí na rozbitý předmět.

Úroveň Bonus
Normální Schopnost opravovat věci
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská 100% úspěch

Posilování: Posilování přidává body zdraví k celkovému zdraví. Celkové zdraví je součinem hodnoty dovednosti a bonusu za povolání (rytíř - 4, kouzelník - 1, atd.). Expert získává dvojnásobný bonus, mistr trojnásobný.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se připočítává ke zdraví
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská Čtyřnásobný efekt

Meditace: Meditace přidává body many k celkovému množství many. Celkové množství many je součinem hodnoty dovednosti a bonusu za povolání (4 pro kouzelníka, 0 pro rytíře, atd.). Expert získává dvojnásobný bonus, mistr trojnásobný.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se připočítává k bodům many
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská Čtyřnásobný efekt

Vnímání: Dovednost vnímání dá tvé postavě šanci objevit skryté dveře a pasti a tím se vyhnout zranění po spuštění pastí. Jako expert a mistr si bude postava všímat více věcí. Velmistr uvidí všechny skryté objekty.

Úroveň Bonus
Normální Zvýšení šance na odhalení pastí a na nalezení pokladů
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská 100% úspěch

Regenerace: Postava s dovednosti regenerace si bude pomalu obnovovat ztracené body zdraví. Při vyšším stupni dovednosti si svá zranění vyléčí rychleji.

Úroveň Bonus
Normální Větší množství obnovených bodů zdraví
Expertní Větší množství obnovených bodů zdraví
Mistrovská Ještě větší množství obnovených bodů zdraví
Velmistrovská Největší množství obnovených bodů zdraví

Odstraňování pastí: Dovednost odstranění pastí je automaticky kontrolována při otevírání bedny s pastí. Experti a mistři mají zvýšenou šanci odstranit past, zatímco velmistr uspěje vždy.

Úroveň Bonus
Normální Šance na zneškodnění pastí na truhlách
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská 100% úspěch

Identifikace nestvůr: Dovednost identifikovat nestvůru se aktivuje při pravém kliknutí na nestvůru. Začátečník zjistí pouze zdraví a TZ nestvůry. Expert a mistr dokáží zjistit další informace.

Úroveň Bonus
Normální Zjistíš zdraví a TZ nestvůr
Expertní Zjistíš druh útoku a škody nestvůr
Mistrovská Zjistíš jaká kouzla může nestvůra sesílat
Velmistrovská Zjistíš odolnosti nestvůry

Mistr zbraní: Mistr zbraní představuje schopnost osvojit si tradiční válečnické triky. Začátečníkovi snižuje dobu zotavení všech zbraní pro boj na blízko a později přidává bonus k útoku a ke zraněním.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost snižuje dobu zotavení všech zbraní pro boj na blízko
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu všech zbraní pro boj na blízko
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným zraněním všech zbraní pro boj na blízko
Velmistrovská Zdvojnásobuje všechny předešlé bonusy

Alchymie: Alchymie ti umožní míchat lektvary. Bez znalosti této dovednosti stěží dokážeš namíchat nejjednodušší lektvary. Hodnota dovednosti se přidává k síle lektvaru, jinak by výsledný lektvar měl pouze hodnotu základních přísad. Jako expert, mistr a velmistr můžeš míchat složitější lektvary.

Úroveň Bonus
Normální Umožňuje míchat jednoduché lektvary na složitější
Expertní Umožňuje míchat složitější lektvary na vrstvené
Mistrovská Umožňuje míchat z vrstvených lektvarů bílé lektvary
Velmistrovská Umožňuje míchat z bílých lektvarů černé lektvary

Vzdělávání: Vzdělávání přímo zvyšuje množství získaných zkušeností. Každý bod dovednosti je procento získané zkušenosti, které se přidává jako bonus (plus základní bonus 9%). Pět dovednostních bodů by místo 100 zkušenostních bodů dalo 114 bodů. Tento bonus se u experta zdvojnásobuje, u mistra ztrojnásobuje. Takže například mistr vzdělávání na 10. úrovni dostane o 39% zkušeností víc.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje množství obdržených zkušeností
Expertní Dvojnásobný efekt dovednosti
Mistrovská Trojnásobný efekt dovednosti
Velmistrovská Čtyřnásobný efekt dovednosti

Poznámka ke Vzdělávání (jaro 2008): Vzdělávání je významná dovednost, protože nám dokáže navýšit množství získaných zkušeností, což zejména v počátku hry může zrychlit trénink postav. Naopak nevýhodou této dovednosti je fakt, že navýšení se týká jen množství zkušenostních bodů získaných zabíjením nestvůr. Zkušenostní body z plnění úkolů zůstanou nezměněny. Oproti sedmému dílu došlo i k významné změně, kdy bonus velmistra byl o jednotku snížen (v sedmém díle je bonus pětinásobný).

Schopnosti rasy

V Might and Magic VIII existují tři rasy se zvláštními schopnostmi, které jsou dostupné pouze pro danou rasu. Tyto schopnosti se často projevují jako kouzla.

Schopnost temného elfa: Temní elfové se rodí se schopnostmi, které jiné rasy nemohou získat. Speciální schopnosti upírů, draků a temných elfů se projevují jako seslání určitého kouzla, ale jsou dostupné pouze jako dovednost. Temní elfové mohou ze začátku seslat Osobní kouzlo a jak postupují přes experta až k velmistrovi, získají Cestovatelovu přízeň, Slepotu a Temnou střelu.

Úroveň Bonus
Normální Mohou seslat Osobní kouzlo, které zvýší sesílatelovu přitažlivost vůči ostatním
Expertní Mohou seslat Cestovatelovu přízeň, která v sobě spojuje efekty kouzel Pochodeň, Čarodějovo oko a Pád pírka
Mistrovská Mohou seslat Slepotu. Terč kouzla se pak bezcílně pohybuje a nemůže střílet ani kouzlit
Velmistrovská Mohou seslat Temnou střelu - jde o magickou střelu, která způsobuje temné a ohnivé poškození

Schopnost upíra: Upíři se rodí se schopnostmi, které jiné rasy nemohou získat. Speciální schopnosti upírů, draků a temných elfů se projevují jako seslání určitého kouzla, ale jsou dostupné pouze jako dovednost. Všichni upíři mohou ze začátku seslat Vysání života a jak postupují přes experta až k velmistrovi, získají Levitaci, Okouzlení a Mlžnou podobu.

Úroveň Bonus
Normální Mohou seslat Vysání života, které ubere životy cíli kouzla a vyléčí sesílatele
Expertní Mohou seslat Levitaci, aby se družina dostala přes nebezpečné povrchy bez poškození
Mistrovská Mohou seslat kouzlo Okouzlení na nejbližší cíle
Velmistrovská Mohou získat Mlžnou podobu. V této jsou imunní vůči fyzickému zranění, ale sami také nemohou fyzicky útočit

Schopnost draka: Draci se rodí se schopnostmi, které jiné rasy nemohou získat. Speciální schopnosti upírů, draků a temných elfů se projevují jako seslání určitého kouzla, ale jsou dostupné pouze jako dovednost. Ze začátku mohou draci seslat Strach a jak postupují přes experta až k velmistrovi, získají Plamenný dech, Let a Úder křídlem. Dovednost zvyšuje třídu zbroje a zranění způsobené dračím dechem.

Úroveň Bonus
Normální Mohou seslat Strach, který způsobí útěk nepřátel
Expertní Získají Plamenný dech, kterým vypouštějí vybuchující ohnivé koule
Mistrovská Získají Let, který jim umožní přenášet celou družinu vzduchem
Velmistrovská Získají Úder křídlem, který odhazuje nepřátele z jejich blízkosti