Povolání postav

 

V osmém díle máte k dispozici na výběr celkem 8 povolání - nekromancera, klerika, rytíře, trola, minotaura, temného elfa, upíra a draka. Všechna povolání si krom draka můžete vybrat už při tvorbě hry (draci se k vám budou moci později přidat). V každém povolání můžete být povýšeni, v závislosti na splnění příslušného povyšovacího questu.

Nekromancer: Nekromanceři, kouzelníci, kteří podlehli pokušení temných umění, jsou specialisté na magii temnoty a jsou mistry na vyvolávání nemrtvých. I když nekromanceři nemají žádné speciální schopnosti a jsou omezeni ve výběru zbraní a zbrojí, jedině oni mohou plně používat sílu magie temnoty. Navíc jsou nejlepší v sesílání kouzel země, vody, vzduchu a ohně. Nekromanceři jsou ze všech bytostí na kontinentě Jadame nejvíce zaměřeni na sesílání kouzel.

Lich (povýšení nekromancera): Při povyšovacím obřadu, který nekromancery ještě více přiblíží k úplnému zvládnutí magie temnoty, se nekromancer promění na licha - mocné formy nemrtvého. Výměnou za svá přirozená těla získají lichové přístup k nejsilnějším kouzlům a kouzelným schopnostem.

Klerik: Klerikové jsou dobrodružní svatí muži, kteří umějí sesílat kouzla. Ještě předtím, než odešli ze svých bohabojných řádů, se naučili základům bojových dovedností a základní užitečná kouzla léčení. Klerikové jsou jedni z nejlepších v sesílání kouzel ducha, těla a mysli a jedině oni mohou sesílat kouzla extrémně mocné magie světla. Jsou to dobří bojovníci, ale jsou omezeni na slabší zbroje a na blízko mohou útočit jen tupými zbraněmi.

Kněz Slunce (povýšení klerika): Když jsou klerici povýšení na kněží slunce, jejich zvětšená zbožnost jim dovoluje sesílat nejsilnější kouzla ducha, těla, mysli a světla.

Rytíři: Rytíři jsou muži a ženy dobře ovládající zbraně. Specializují se na bojové dovednosti a mohou se naučit ovládat jakoukoliv zbraň a nosit jakoukoliv zbroj. Kdybychom hodnotili jejich fyzickou výdrž, jsou v porovnání s ostatními povoláními druzí (před nimi jsou trollové). Nevýhodou je, že se nemohou naučit žádná kouzla.

Šampión (povýšení rytíře): Šampióni jsou rytíři, kterým se díky zkušenostem a splnění rytířských úkolů dostalo povýšení. Šampióni mohou být velmistři v plátové zbroji, štítu a mnoha zbraních a bojových dovednostech.

Troll: Trollové jsou brutální bojovníci nevídané odolnosti. Nejen, že při postupu na další úroveň získají nejvíce bodů zdraví, ale jsou také nejlepší v dovednosti regenerace. Trollové mohou používat jakékoliv zbraně, ale preferují palcáty a jiné tupé zbraně, v jejichž používání mohou dosáhnout velmistrovství. Naneštěstí mohou nosit jen kožené zbroje (mohou v nich dosáhnout velmistrovství) a nemohou se naučit žádná kouzla.

Válečný troll (povýšení trolla): Jenom trollové, kteří přežili mnoho bitev, mohou být povýšení do hodnosti válečného trolla. Takoví konečně mohou dosáhnout slibované velmistrovství v regeneraci a ostatních bojových dovednostech. Pokud jste si mysleli, že troll je skutečně mocný protivník, co řeknete na válečného trolla?

Minotaur: Předky rasy minotaurů jsou nestvůry stvořené jako hlídači se znalostmi magie. Podobně jako trollové jsou minotauři mocnými protivníky tváří v tvář, ale postrádají trollí nevídanou odolnost. I když se trollům minotauři nemohou rovnat v odolnosti, jsou silnější, chytřejší a mohou v omezené míře používat magii (těla, ducha a mysli). Mohou používat všechny zbraně, ale většinou se specializují na tupé zbraně, kopí a samozřejmě sekyry. Kromě helem a štítů mohou používat všechna brnění.

Pán minotaurů (povýšení minotaura): Na pána minoutaurů mohou být povýšeni ti, kteří ukáží ostatním svou extrémní odvahu. Páni minotaurů se mohou stát velmistry v sekyře a vnímání.

Temný elf: Temní elfové jsou odrůda elfů, která se dávno rozhodla následovat temnou cestu poznání, schopností a magie. Nyní je každý příslušník této rasy napůl válečník a napůl kouzelník; temní elfové jsou dobří šermíři a nevídaní lučištníci, mají také pár schopností díky své rase a mohou používat elementární magii. Temní elfové jsou excelentní v obchodování a odstraňování pastí. I když studovali temné elementy už po věky, stále se ještě nemohou naučit magii temnoty. Jsou limitováni na kroužkovou zbroj a nemohou používat oštěpy a sekyry.

Patriarcha (povýšení temného elfa): Temní elfové, kteří projdou mnohými zkouškami, se stávají jedněmi z nejvýše postavených členů této rasy - patriarchy. Patriarchové mohou být extrémně mocnými bojovými mágy.

Upír: Možnost stát se upírem si zvolilo jen pár bytostí, ale ti, kdo se jimi stanou, brzo poznají novou moc získanou "výměnou" za život. Kromě svých přirozených schopností mohou upíři sesílat docela mocná kouzla magie těla, mysli a ducha a mohou se dobře naučit ovládat zbraně s čepelí. Jejich nevýhodou jsou omezení při výběru zbraní a zbrojí a mají také další nevýhody díky tomu, že jsou nemrtví.

Nosferatu (povýšení upíra): Nosferatu, nejmocnější upíři, získávají schopnost kouzlit všechna kouzla magie mysli, ducha a těla (kromě těch nejmocnějších). S trochou cviku se také umějí proměnit na mlhu a mohou se naučit velmistrovství v dýce.

Drak (nemůže být vybrán jako hlavní postava): Drak je král bestií. Umí použít svůj dech, bojovat tváří v tvář s obrovskými drápy a tesáky, létat a jejich kůži mnohdy neprorazí ani ostrá zbraň. I když nemůže používat zbroje nebo zbraň, jakmile se přidá do vaší družiny, uvidíte, jakého kvalitního bojovníka jste získali!

Velký wyrm (povýšení draka): Kvůli nepřátelství mezi draky a zbytkem světa se jen málo draků dožije povýšení na velkého wyrma. Ti, kteří se jimi stanou, jsou největšími a nejmoudřejšími svého druhu. Legendy praví, že kvůli síle osamělého velkého wyrma padlo nespočet celých armád.

 

V závislosti na výběru povolání se budou odvíjet i vaše schopnosti dosáhnout určité úrovně v naučených dovednostech (resp. zda-li se vůbec budete moci danou dovednost naučit), tak jak to ukazují následující tři tabulky. Velmistrovských úrovní budete moci dosáhnout až po povýšení v daném povolání. Draci, upíři a temní elfové jsou navíc obdařeni možností, naučit se dovednostem specifickým pro jejich povolání.

Všechny tři následující tabulky si kliknutím sem můžete pro lepší přehlednost zobrazit ve velkém okně.

Magické dovednosti

(N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, VM - velmistrovská úroveň)

Povolání Oheň Vzduch Voda Země Duch Mysl Tělo Světlo Temnota Upír Elf Drak
Nekromancer M M M M - - - - M - - -
Lich VM VM VM VM - - - - VM - - -
Klerik - - - - M M M M - - - -
Kněz Světla - - - - VM VM VM VM - - - -
Rytíř - - - - - - - - - - - -
Šampión - - - - - - - - - - - -
Trol - - - - - - - - - - - -
Válečný trol - - - - - - - - - - - -
Minotaur - - - - N N N - - - - -
Pán minotaurů - - - - E E E - - - - -
Temný elf E E E E - - - - - - M -
Patriarcha M M M M - - - - - - VM -
Upír - - - - E E E - - M - -
Nosferatu - - - - M M M - - VM - -
Drak - - - - - - - - - - - M
Velký Wyrm - - - - - - - - - - - VM

 

Bojové dovednosti

(N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, VM - velmistrovská úroveň)

Povolání Meč Sekyra Hůl Kopí Dýka Luk Palcát Kožená Kroužková Plátová Štít
Nekromancer - - M - E N - E - - -
Lich - - M - E N - E - - -
Klerik - - E - - N M E E - M
Kněz Světla - - E - - N M E E - M
Rytíř M M E M E E M E M M M
Šampión VM M E VM E E M E M VM VM
Trol M M M E E N M M E - -
Válečný trol M M VM E E N VM VM E - -
Minotaur E M M M E E M E M M -
Pán minotaurů E VM M M E E M E M M -
Temný elf M - - - M M N M M - E
Patriarcha M - - - M VM N M VM - E
Upír M E - - M N E M E - M
Nosferatu M E - - VM N E M E - M

 

Ostatní dovednosti

(N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, VM - velmistrovská úroveň)

Povolání Odstranění pastí Vnímání Obchodování Vzdělávání Meditace Posilování Identifikace věcí Opravování Identifikace nestvůr Mistr zbraní Alchymie Regenerace
Nekromancer N N E M M - M - M - M -
Lich N N E VM VM - M - M - VM E
Klerik - E M E M N - E - N E -
Kněz Světla - E M E M N - E - N E -
Rytíř E E E N - M - M N M - -
Šampión E E E N - M - VM N VM - -
Trol N N N N - M - M E M - M
Válečný trol N N N N - VM - M E M - VM
Minotaur M M E N - M - - - M N -
Pán minotaurů M VM E N - M - - - M N -
Temný elf M M M E E - M E - E E -
Patriarcha VM M VM E E - M E - E E -
Upír E E E N - - E - M N M E
Nosferatu E E E N - - E - VM N M M
Drak - M E M M M M - M - M E
Velký Wyrm - VM E VM M M VM - M - M E