Trénink postav

 

Postavy plněním zadaných úkolů a bojem získávají zkušenosti, které je možné při dosažení určité hodnoty proměnit tréninkem na dovenostní body. Postava při tom postupuje o úroveň (level) výše a krom dovednostních bodů se jí zvyšuje množství zdraví a many (viz tabulky v části vlastnosti postav). Jedná se o základní trénink, který je za poplatek prováděn v trenérských halách (cvičírnách). Trenéři se liší nejenom úrovní, do které mohou postavy vytrénovat, ale také cenou. Cenu tréninků však můžete snížit tím, že postavy naučíte dovednost Obchodování. Rozmístění cvičíren (tréninkových hal) uvádí následující tabulka:

Umístění Název Základní cena tréninku *) Maximální level
Smaragdový ostrov Ostrovní cvičiště 10 5
Harmondale Základní principy 20 15
Erathie Ve službách Jejího Veličenstva 25 25
Tulareanský les Cvičiště 25 25
Avlee Avleeské gymnázium 80 50
Tatalie Základy tréninku 40 50
Kamenné město (Mohylové údolí) Válečná univerzita 40 100
Jáma Plamen zatracení 30 200
Oblačné město Zkouška slávy 30 200
Nighon Užitečné instrukce 50 nad 200
 
*) vysvětlení dále v textu

Cvičírna v Harmondale a okolní cvičírny v Erathii a Tulareanském lese patří mezi velmi levné a v počátku hry vám bohatě postačí, protože jsou limitováni až levelem 25 (Harmondale max. 15). Každopádně se vyhýbejte cvičírně v Avlee, výcvik v ní je velmi předražený. Jakmile si vyberete cestu světla nebo temnoty, otevřou se vám levné cvičírny spojenců.

Konkrétní cenu tréninku si můžete i snadno vypočítat. Používá se k tomu hodnota základní ceny tréninku, která je odvozena z ceny za trénink z prvního na druhý level. Cena tréninku při přechodu na další level se pak počítá prostým násobením základní cena x aktuální level x hodnost, kde hodnost odráží úroveň povýšení. Základní povolání má hodnost rovnu 1, první povýšení pak 2 a druhé povýšení má hodnotu 3. Pokud nás tedy např. zajímá cena za trénink Kněze Světla (hodnost je tedy 3) z 14 levelu na 15 level ve cvičírně v Harmondale, pak je to 20 x 14 x 3 = 840 zlatých. Na cenu tréninku má vliv i reputace družiny, takže postava s kladnou reputací dostane drobné slevy, řádově v jednotkách zlatých. Výpočet se pak může mírně lišit od skutečnosti.

Protože každý trénink vás krom peněz stojí i strávený čas, budete po tréninku opouštět cvičírny vždy s časovou ztrátou. Doba tréninku je totiž v každé z erathijských cvičíren stanovena na rovných 8 dní za každý level výše. Oproti předchozímu dílu to znamená, že pokud budete u postavy cvičit více levelů najednou, uplyne přesně tolik týdnů, o kolik levelů se vycvičíte. V praxi to pak také znamená, že i při tréninku více postav najednou se pro výpočet bere v úvahu jen ta, která postoupila o největší počet levelů a podle toho se posune datum. V principu je pak také jedno, jestli cvičíte po jednotlivých levelech nebo ne. Za každý herní rok se každá postava může vycvičit max. o 43 levelů výše. Časové zdržení je třeba mít na paměti zejména při plnění časových úkolů.

Pro postup na další level v základním tréninku platí jednoduché pravidlo. Vždy potřebujete o 1000 zkušeností více, než bylo třeba při postupu na předchozí level. Např. pro postup z 1 levelu na 2 level potřebujete získat 1000 zkušeností, ze 2 na 3 už je to 2000 zkušeností, ze 3 na 4 level 3000 zkušeností atd., tedy platí rovnice: potřebné zkušenosti = (level - 1) * 1000. S výhodou je možné využít následujícího vzorce, který je úpravou vzorce uvedeného na stránkách mm-world.gamesurf.tiscali.de (původní vzorec počítal skok mezi levely, namísto level - 1 je tam level + 1):

dosažené zkušenosti = 1000 * [ level * (level - 1) / 2 ]

Pro názornost uvedu příklad: na 6 levelu bude mít postava celkem 1000*[6*(6-1)/2] = 15 000 zkušeností anebo jinak také řečeno, při dosažení 15 000 zkušeností bude moci postava postoupit na 6 level.

 

level postavy pro dosažení následujícího levelu je třeba zkušeností celkový počet získaných zkušeností
1 1000 0
2 2000 1000
3 3000 3000
4 4000 6000
5 5000 10000
6 6000 15000
7 7000 21000
8 8000 28000
9 9000 36000
10 10000 45000

 

Počet získávaných zkušeností lze ovlivnit dovedností vzdělávání (viz. Dovednosti). Postava s touto dovedností získává bonus k dosaženým zkušenostem a velikost tohoto bonusu je úměrná počtu investovaných bodů do dovednosti a úrovni dovednosti. Krom toho je možné si ve hře najmout do party NPC, která poskytují bonus k získaným zkušenostem.

Množství dovednostních bodů, které postava postupen o úroveň získává neni konstantní. Do levelu 9 získává postava za každý postup 5 dovednostních bodů, do levelu 19 je to 6 bodů atd., vždy za každou další desítku je to o 1 dovednostní bod navíc. Blíže viz následující tabulka.

 

level počet dovednostních bodů získaný za každý postup
1-9 5
10-19 6
20-29 7
30-39 8
40-49 9
50-59 10
a dále vždy o 1 bod navíc

 

Získané dovednostní body pak můžete investovat při sekundárním tréninku, což je trénink jednotlivých dovedností postavy. Tento výcvik provádějí učitelé dovedností a jejich seznam a rozmístění naleznete zde. Na úroveň experta je třeba mít v dovednosti 4 body, na mistra 7 bodů a na velmistra 10 bodů. Ke zvýšení hodnoty dovednosti o jedna potřebujete stejný počet dovednostních bodů, jako je velikost vyšší hodnoty. Např. máme v dovednosti obchodování 1 bod, pokud chceme dovednost zvýšit na 2 body, musíme do ní investovat 2 dovednostní body. Ze 2 bodů na 3 to budou 3 dovednostní body atd. Systém je tedy stejný jako u předchozích dílů. Pro názornost uvádím následující tabulku, do hodnoty dovednosti 10:

 

hodnota dovednosti ke zvýšení na následující hodnotu je třeba investovat dovednostních bodů celkový počet investovaných dovednostních bodů
1 2 0
2 3 2
3 4 5
4 5 9
5 6 14
6 7 20
7 8 27
8 9 35
9 10 44
10 11 54

 

Jak je patrné, trénink dovedností (skillů) je na vyšších úrovních náročný na množství dovednostních bodů. Je proto dobré se při vývoji postavy orientovat spíše jen na podstatné skilly pro dané povolání a nesnažit se o univerzálnost. Ke všemu je to stížené i tím, že ne všechna povolání mohou dosáhnout vysokých úrovní dovednosti, takže byste do nich mohli investovat body zbytečně a pak by vám chyběly.