Dovednosti

Dovednosti patří mezi sekundární vlastnosti postav a postava je tedy získává učením. Možnost naučit se danou dovednost nebo dosáhnout v ní určité úrovně je dána volbou povolání (viz tabulky na konci kapitoly Povolání). Celkem rozenáváme čtyři úrovně dovedností - normální, expertní, mistrovskou a velmistrovskou. K jejich dosažení je potřeba navštívit příslušného učitele (viz Umístění učitelů) a investovat určený počet dovednostních bodů. Pro dosažení experní úrovně je třeba do dovednosti investovat 4 dovednostní body, na mistrovskou úroveň je třeba bodů 7 a na velmistrovskou 10 bodů. Úrovně nelze přeskakovat, např. z normální rovnou na mistrovskou, ale musejí se povyšovat postupně. Jednotlivým dovednostem se budete učit na různých místech (kovárny, zbrojírny, cechy apod. - viz Rozmístění cechů v Erathii a okolí). Zkratka TZ značí třídu zbroje.

Dovednosti se zbraněmi

Hůl: Hůl je dvojruční tyč účinná v útoku i obraně. Expertům vzroste dovednost třídy zbroje. Mistři mají šanci na omráčení svých protivníků.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Mistrovská Šance na omráčení cíle
Velmistrovská Hůl je použitelná dohromady s dovedností beze zbraně

Meč: Dovednost boje s mečem zahrnuje více druhů čepelí delších než nože. Expert meče rychleji útočí. Mistři nemusí užívat jen jednoho meče, ale mohou mít i jinou zbraň v druhé ruce.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Kratší čas na zotavení
Mistrovská Možnost bojovat mečem v levé ruce
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k TZ

Dýka: Ačkoli nemůže dýka způsobit taková poškození jako meč nebo sekera, je velmi rychlá a získáš možnost útočit dvakrát, pokud je protivník pomalejší. Expert s dýkou může bojovat dýkou v levé ruce a používat jinou zbraň v druhé. Mistři s dýkou mají šanci způsobit trojnásobnou škodu během útoku.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Možnost bojovat dýkou v levé ruce
Mistrovská Šance na zasazení trojnásobných škod
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným škodám

Sekyra: Přestože je sekyra při útoku pomalejší, způsobí při zásahu větší škody. Experti se sekyrou budou rychlejší při útoku, zatímco mistři se sekyrou mohou způsobit škody navíc.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Kratší čas na zotavení
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným škodám
Velmistrovská Šance na snížení TZ protivníka na polovinu

Kopí: Mezi kopí patří všechny tyčové zbraně s ostřím na jednom konci. Kopí je všestrannou zbraní a může se používat jak v jedné ruce, tak obouruč (oběma rukama je kopí lépe ovládatelné).

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným škodám.
Mistrovská Schopnost bojovat kopím v jedné ruce.
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k TZ

Luk: Dovednost s lukem zahrnuje užívání luků i kuší. Expert lukostřelec střílí rychleji a mistr s lukem může vystřelit dva šípy během útoku.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Kratší čas na zotavení
Mistrovská Luk při každém útoku střílí 2 šípy
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným škodám

Palcát: Dovednost s palcátem pokrývá všechny druhy tupých zbraní od řemdihů po cepy. Expert s palcátem způsobí zvláštní poškození se svou zbraní. Mistři a velmistři mohou omráčit, respektive ochromit své protivníky.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným škodám
Mistrovská Šance na omráčení cíle
Velmistrovská Šance na ochromení cíle

Beze zbraně: Dovednost beze zbraně je schopností používat k boji pouze ruce a nohy bez jakékoliv další zbraně. Dovednost funguje jen pokud postava nedrží žádnou zbraň. S vyšší dovedností poroste šance postavy na zasažení cíle.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným škodám.
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu a způsobeným škodám (dvojnásobný efekt)
Velmistrovská Šance vyhnout se útoku

Blaster: Zbraň z dob před Tichem, jejíž výroba byla dávno zapomenuta. Expert a mistr získávají dvoj a trojnásobnou přesnost s touto strašnou zbraní.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu (dvojnásobný efekt)
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu (trojnásobný efekt)
Velmistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu (čtyřnásobný efekt)

Dovednosti se zbrojemi

Štít: Tato dovednost zlepšuje TZ postavy, pokud ho má tato ve výbavě. Expertu i mistru se štítem se výrazně zvýší jejich bonus k obraně.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Expertní Žádný postih na zotavení ze zbraně
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k TZ (dvojnásobný efekt)
Velmistrovská Dává stejnou ochranu jako kouzlo Štít

Kožená zbroj: Kožená zbroj je nejlehčí zbrojí, co může postava nosit. Třebaže poskytuje méně ochrany než kroužková či plátová zbroj, tak tě také méně zpomaluje. Dovedností s koženou zbrojí vzroste ochrana, kterou ti kožená zbroj může nabídnout. Jako u všech typů zbrojí mají expert a mistr menší dobu zotavení.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Expertní Žádný postih na zotavení
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k TZ (dvojnásobný efekt)
Velmistrovská Hodnota dovednosti se připočítává k odolnostem (oheň/země/vzduch/voda)

Kroužková zbroj: Kroužková zbroj je střední typ zbroje. Poskytne lepší ochranu než kožená zbroj a méně než plátová, ale též tvoji postavu zpomalí více než kožená. Dovedností kroužkové zbroje vzroste ochrana, kterou ti kroužková zbroj může nabídnout. Jako u všech typů zbrojí mají expert a mistr menší dobu zotavení.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Expertní Poloviční postih na zotavení
Mistrovská Žádný postih na zotavení
Velmistrovská Fyzická zranění jsou redukována na 2/3

Plátové brnění: Plátová zbroj je nejlepším typem zbroje. Poskytne nejlepší ochranu, ale zpomalí tvoji postavu více než kožená či kroužková zbroj. Dovedností plátové zbroje vzroste ochrana, kterou ti plátová zbroj může poskytnout. Jako u všech typů zbrojí mají expert a mistr menší dobu zotavení.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Expertní Poloviční postih na zotavení
Mistrovská Fyzická zranění jsou redukována na 1/2
Velmistrovská Žádný postih na zotavení

Uhýbání: Dovednost uhýbání je možné použít pouze postavou, která nemá zbroj a nepoužívá štít. Vyšší úroveň dovednosti zvýší postavě její TZ, pokud nepoužívá zbroj.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se přičítá k TZ
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá k TZ (dvojnásobný efekt)
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá k TZ (trojnásobný efekt)
Velmistrovská Dovednost se projeví i v kožené zbroji

Magické dovednosti

Oheň: Všechna kouzla magie ohně jsou bojově orientována a zahrnují kouzla, která mají co do činění s rychlostí. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Vzduch: V magii vzduchu obsahuje kouzla bojová a informační včetně velmi užitečného Létání. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Voda: Magie vody obsahuje jak útočná tak i obranná kouzla a soustřeďuje se hlavně na cestování a očarování předmětů. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Země: Magie země je spíše obrannou magii a zahrnuje kouzla ochranná, zpomalovací a podpůrná. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Duch: Magie ducha je soustředěna na kouzla, která se týkají života a smrti. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Mysl: Magie mysli je spíše útočnou a informační magií. Šarm, strach a telekineze jsou příkladem, který tuto magii dostatečně vystihuje. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Tělo: Magie těla se soustřeďuje na kouzla léčení a očarování. Kouzla k léčbě, hojení a odstranění nemocí a jedů pokrývají všechny části magie těla. Expert a mistr se mohou naučit více mocných kouzel a sesílat je s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Světlo: Magie světla obsahuje nejsilnější kouzla Erathie. Magii mohou používat pouze klerici a kouzelníci a magii si nelze zvolit při vytváření družiny. Musíš se ji naučit a vycvičit se v ní během svého putování.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Temnota: Magie temnoty obsahuje nejsilnější kouzla Erathie. I když kouzla temnoty mají výrazné výsledky, občas mohou mít i nechtěné vedlejší účinky? Magii mohou používat pouze klerici a kouzelníci a magii si nelze zvolit při vytváření družiny. Musíš se ji naučit a vycvičit se v ní během svého putování.

Úroveň Bonus
Normální Efekt záleží na druhu kouzla
Expertní Efekt záleží na druhu kouzla
Mistrovská Efekt záleží na druhu kouzla
Velmistrovská Efekt záleží na druhu kouzla

Ostatní dovednosti

Identifikace věcí: Dovednost identifikace nemusíš nijak aktivovat. Projeví se automaticky při kliknutí pravým tlačítkem na předmět v inventáři či terénu. Některé věci však mohou identifikovat pouze experti či mistři.

Úroveň Bonus
Normální Schopnost identifikovat předměty
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská 100% úspěch

Obchodování: Dovednost obchodování upravuje ceny při nákupu a prodeji ve tvůj prospěch.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost snižuje ceny ve tvůj prospěch
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská Koupě a prodej za skutečnou hodnotu

Opravování: Tato dovednost ti umožní opravovat rozbitou výbavu. Vyšší úroveň dovednosti ti umožní opravit lepší věci, expert a mistr mohou opravovat všechny věci a artefakty. Dovednost se automaticky zapíná při pravém kliknutí na rozbitý předmět.

Úroveň Bonus
Normální Schopnost opravovat věci
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská 100% úspěch

Posilování: Posilování přidává body zdraví k celkovému zdraví. Celkové zdraví je součinem hodnoty dovednosti a bonusu za povolání (rytíř - 4, kouzelník - 1, atd.). Expert získává dvojnásobný bonus, mistr trojnásobný.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se připočítává ke zdraví
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská Čtyřnásobný efekt

Meditace: Meditace přidává body many k celkovému množství many. Celkové množství many je součinem hodnoty dovednosti a bonusu za povolání (4 pro kouzelníka, 0 pro rytíře, atd.). Expert získává dvojnásobný bonus, mistr trojnásobný.

Úroveň Bonus
Normální Hodnota dovednosti se připočítává k bodům many
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská Čtyřnásobný efekt

Vnímání: Dovednost vnímání dá tvé postavě šanci objevit skryté dveře a pasti a tím se vyhnout zranění po spuštění pastí. Jako expert a mistr si bude postava všímat více věcí.

Úroveň Bonus
Normální Zvýšení šance na odhalení pastí a na nalezení pokladů
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská 100% úspěch

Odstraňování pastí: Dovednost odstranění pastí je automaticky kontrolována při otevírání bedny s pastí. Experti a mistři mají zvýšenou šanci odstranit past.

Úroveň Bonus
Normální Šance na zneškodnění pastí na truhlách
Expertní Efekt je zdvojnásoben
Mistrovská Efekt se ztrojnásobuje
Velmistrovská 100% úspěch

Identifikace nestvůr: Dovednost identifikovat nestvůru se aktivuje při pravém kliknutí na nestvůru. Začátečník zjistí pouze zdraví a TZ nestvůry. Expert a mistr dokáží zjistit další informace.

Úroveň Bonus
Normální Zjistíš zdraví a TZ nestvůr
Expertní Zjistíš druh útoku a škody nestvůr
Mistrovská Zjistíš, jaká kouzla může nestvůra sesílat
Velmistrovská Zjistíš odolnosti nestvůry

Mistr zbraní: Mistr zbraní představuje schopnost osvojit si tradiční válečnické triky. Začátečníkovi snižuje dobu zotavení všech zbraní pro boj na blízko a později přidává bonus k útoku a ke škodám.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost snižuje dobu zotavení všech zbraní pro boj na blízko
Expertní Hodnota dovednosti se přičítá k útočnému bonusu všech zbraní pro boj na blízko
Mistrovská Hodnota dovednosti se přičítá ke způsobeným škodám všech zbraní pro boj na blízko
Velmistrovská Zdvojnásobuje všechny předešlé bonusy

Kradení: Dovednost ti umožní krást předměty z obchodů a peníze či jiné předměty od cizích postav. Pokud tě chytí, budeš potrestán přísnou pokutou nebo vězením v hradech.

Úroveň Bonus
Normální Schopnost dává šanci krást
Expertní Dvojnásobný efekt dovednosti
Mistrovská Trojnásobný efekt dovednosti
Velmistrovská Pětinásobný efekt dovednosti

Alchymie: Alchymie ti umožní míchat lektvary. Bez znalosti této dovednosti stěží dokážeš namíchat nejjednodušší lektvary. Hodnota dovednosti se přidává k síle lektvaru. Jinak by výsledný lektvar měl pouze hodnotu základních přísad. Jako expert, mistr a velmistr můžeš míchat složitější lektvary.

Úroveň Bonus
Normální Umožňuje míchat jednoduché lektvary na složitější
Expertní Umožňuje míchat složitější lektvary na vrstvené
Mistrovská Umožňuje míchat z vrstvených lektvarů bílé lektvary
Velmistrovská Umožňuje míchat z bílých lektvarů černé lektvary

Vzdělávání: Vzdělávání přímo zvyšuje množství získaných zkušeností. Každý bod dovednosti je procento získané zkušenosti, které se přidává jako bonus (plus základní bonus 9%). Pět dovednostních bodů by místo 100 zkušenostních bodů dalo 114 bodů. Tento bonus se u experta zdvojnásobuje, u mistra ztrojnásobuje. Takže například mistr vzdělávání na 10. úrovni dostane o 39% zkušeností víc.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje množství obdržených zkušeností
Expertní Dvojnásobný efekt dovednosti
Mistrovská Trojnásobný efekt dovednosti
Velmistrovská Pětinásobný efekt dovednosti

Poznámka ke Vzdělávání (jaro 2008): Vzdělávání je významná dovednost, protože nám dokáže navýšit množství získaných zkušeností, což zejména v počátku hry může zrychlit trénink postav. Naopak nevýhodou této dovednosti je fakt, že navýšení se týká jen množství zkušenostních bodů získaných zabíjením nestvůr. Zkušenostní body z plnění úkolů zůstanou nezměněny.