Povolání postav

V sedmém díle máte k dispozici na výběr celkem 9 povolání - rytíř, paladin, hraničář, lučištník, zloděj, mnich, klerik, druid a kouzelník. V každém povolání můžete být povýšeni, v závislosti na splnění příslušného povyšovacího questu. Povýšení je dvojúrovňové a druhého povýšení budete moci dosáhnout až po výběru strany. Automaticky se tím určí i výsledné povolání.

Rytíř: Rytíř je povoláním, které se zaměřuje především na boj. Jeho vyznavači si mohou na začátku vybrat z nějvětšího počtu zbraní a brnění, přičemž nakonec budou mít možnost bojovat s libovolnou zbraní a používat jakoukoliv zbroj. Jelikož jsou těmi nejlepšími válečníky ze všech kategorií, začínají s největším zdravím a také ho po dosažení nové úrovně získávají nejvíce. Rytíři se však nikdy nemohou naučit kouzlit, natož aby si někdy osvojili umění meditace. Rytíř může být povýšen na šlechtice a po výběru výsledné cesty na šampióna nebo černého rytíře.

Paladin: Paladin v sobě skrývá jak rytíře, tak klerika. Obě role zvládá víc než dobře, avšak přece jen ne na úrovni, jaké mohou dosáhnout zmínění "specialisté". Podobně jako rytíři mohou paladinové užívat jakoukoliv zbraň a zbroj, ačkoliv na začátku mají v tomto ohledu poněkud omezený výběr. Do vínku je jim dáno umění magie ducha, přičemž si samozřejmě mohou osvojit i ostatní klerická kouzla (mysli a těla). Míra jejich znalosti vyšších forem magie světla či temnoty je bohužel silně omezená a nikdy se také nenaučí čarovat v oblasti živlů. Paladin může být povýšen na křižáka a po výběru výsledné cesty na hrdinu nebo zloducha.

Hraničář: Hraničáři stojí kdesi uprostřed mezi rytíři a druidy. Jsou nejvšestranějšími ze všech povolání, ale v máločem mohou dosáhnout mistrovství. Zvládají jak kouzelnickou, tak i kněžskou magii, pouze elementy světla a temnoty jsou jim nepřístupné. Také dokáží ovládat většinu zbraní, zbroje a ostatní umění, kromě plátového brnění a palcátu. Hraničář může být povýšen na lovce a po výběru výsledné cesty na pána hraničářů nebo lovce odměn.

Lučištník: Podobně jako paladin je lučištník jakýmsi hybridem mezi rytířem a čarodějem. Je schopen ovládat všechny zbraně kromě palcátu, přičemž se samozřejmě zaměřuje především na luk; díky tomu však nikdy nebude moci nosit plátové brnění. Má předpoklady proto, aby si osvojil základy elementární magie. Kouzla, náležející do oboru světla či temnoty, se smí naučit až na své nejvyšší úrovni, avšak nebude v nich nikdy příliš vynikat. Lučištník může být povýšen na bojového mága a po výběru výsledné cesty na lučištnického mistra nebo ostřelovač.

Zloděj: Zloději se spíše než na boj soustředí na jiná užitečná umění, jakými jsou například odstraňování pastí či kradení. Ačkoliv se v ovládání zbraní ani nošení zbroje nikdy nevyrovnají rytířům, jsou přesto lepšími bojovníky než-li ti, kteří částečně anebo naplno používají kouzel. Příslušníci tohoto povolání si sice mohou osvojit základy elementární magie, ale nikdy v ní nebudou nijak zvlášť vynikat. Zloděj může být povýšen na lupiče a po výběru výsledné cesty na zvěda nebo vraha.

Mnich: Mniši se soustředí především na boj beze zbraní. V bojovém umění je předčí pouze rytíři a krom toho, až se stanou zasvěcenci, budou mít přístup ke kouzlům klerické školy (ducha, těla a mysli). Mnich může být povýšen na zasvěcence a po výběru výsledné cesty na mistra nebo ninju.

Klerik: Klerikové jsou kouzla ovládající svatí muži, kteří touží po dobrodružství. Jsou jen průměrnými bojovníky, ale v oboru jejich magie, která se soustředí hlavně na obranu a uzdravování, se jim nikdo nevyrovná. Společně s čaroději jsou jedinými, kdož mohou dosáhnout velmistrovství nejen ve vlastním oboru, ale i v elementech světla i temnoty. Ve zbraních jsou však omezeni na palcát, hůl a luk. S ochranou jsou na tom o něco lépe, když si nemohou dovolit pouze plátové brnění a umění uhýbání. Klerik může být povýšen na kněze a po výběru výsledné cesty na kněze světla nebo kněze temnoty.

Druid: Druidi stojí kdesi uprostřed mezi čarodějem a klerikem. Nejsou to dobří bojovníci (v tom převyšují jenom kouzelníky) a mají poměrně málo bodů zdraví. Na druhé straně však zvládají jak čarodějnickou, tak i kněžskou magii. Kouzla světla a temnoty jsou jim odepřena a ze zbraní mohou užívat pouze hůl, nůž, palcát a luk, přičemž se smějí odít pouze do koženého brnění a krýt se štítem. Je jim však otevřena možnost osvojit si množství ostatních umění. Druid může být povýšen na vznešeného druida a po výběru výsledné cesty na arcidruida nebo černokněžníka.

Kouzelník: Kouzelníci, čili ti, kdo studují elementární magii, se soustředí na útočná a užitková kouzla. Bývají to nepříliš zdatní bojovníci - jsou omezeni jen na nůž, hůl a luk, přičemž mohou nosit pouze kožené brnění, nesmějí používat štít a do vínku je jim dáno nejméně bodů zdraví ze všech povolání. Plně to však vyváží svou zdatností v útočných kouzlech; mimo to mohou také dosáhnout velmistrovství v magii světla či temnoty, která v sobě skrývá ta nejúčinější kouzla. Kouzelník může být povýšen na čaroděje a po výběru výsledné cesty na arcimága nebo liche.

V závislosti na výběru povolání se budou odvíjet i vaše schopnosti dosáhnout určité úrovně v naučených dovednostech (resp. zda-li se vůbec budete moci danou dovednost naučit), tak jak to ukazují následující tři tabulky. Velmistrovských úrovní budete moci dosáhnout až po druhém povýšení v daném povolání.

Všechny tři následující tabulky si kliknutím sem můžete pro lepší přehlednost zobrazit ve velkém okně.

Magické dovednosti

(N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, VM - velmistrovská úroveň)

Povolání Oheň Vzduch Voda Země Duch Mysl Tělo Světlo Temnota
Rytíř - - - - - - - - -
Šlechtic - - - - - - - - -
Šampión - - - - - - - - -
Černý rytíř - - - - - - - - -
Paladin - - - - N N N - -
Křižák - - - - E E E - -
Hrdina - - - - M M M N -
Zloduch - - - - M M M - N
Lučištník N N N N - - - - -
Bojový mág E E E E - - - - -
Lučištnický mistr M M M M - - - N -
Ostřelovač M M M M - - - - N
Hraničář - - - - - - - - -
Lovec N N N N N N N - -
Pán hraničářů E E E E E E E - -
Lovec odměn E E E E E E E - -
Zloděj - - - - - - - - -
Lupič N N N N - - - - -
Zvěd N N N N - - - - -
Vrah N N N N - - - - -
Mnich - - - - - - - - -
Zasvěcenec - - - - N N N - -
Mistr - - - - E E E - -
Ninja - - - - N N N - -
Klerik - - - - E E E - -
Kněz - - - - M M M - -
Kněz Světla - - - - VM VM VM VM -
Kněz Temnoty - - - - VM VM VM - VM
Druid E E E E E E E - -
Vznešený druid M M M M M M M - -
Arcidruid M M M M M M M - -
Černokněžník M M M M M M M - -
Kouzelník E E E E - - - - -
Čaroděj M M M M - - - - -
Arcimág VM VM VM VM - - - VM -
Lich VM VM VM VM - - - - VM

 

Bojové dovednosti

(N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, VM - velmistrovská úroveň)

Povolání Sekyra Luk Dýka Palcát Kopí Hůl Meč Beze zbraně Blaster Kožená zbroj Kroužková zbroj Plátová zbroj Štít Uhýbání
Rytíř M E E M M E M E VM M M M M E
Šlechtic M E E M M E M E VM M M M M E
Šampión M E E M VM E VM E VM M M VM VM E
Černý rytíř M E E M VM E VM E VM M M VM VM E
Paladin E E E M E N M N VM E E M M N
Křižák E E E M E N M N VM E E M M N
Hrdina E E E VM E N M N VM E E M VM N
Zloduch E E E VM E N M N VM E E M VM N
Lučištník E M E - M N E N VM M M - - E
Bojový mág E M E - M N E N VM M M - - E
Lučištnický mistr E VM E - M N E N VM M VM - - E
Ostřelovač E VM E - M N E N VM M VM - - E
Hraničář M M E - E N E N VM M M - E E
Lovec M M E - E N E N VM M M - E E
Pán hraničářů VM M E - E N E N VM M M - E E
Lovec odměn VM M E - E N E N VM M M - E E
Zloděj - E M E - - M E VM M E - N M
Lupič - E M E - - M E VM M E - N M
Zvěd - E VM E - - M E VM VM E - N M
Vrah - E VM E - - M E VM VM E - N M
Mnich - N E - E M E M VM M - - - M
Zasvěcenec - N E - E M E M VM M - - - M
Mistr - N E - E VM E VM VM M - - - VM
Ninja - N E - E VM E VM VM M - - - VM
Klerik - E - M - N - - VM E E - M -
Kněz - E - M - N - - VM E E - M -
Kněz Světla - E - M - N - - VM E E - M -
Kněz Temnoty - E - M - N - - VM E E - M -
Druid - N M E - N - - VM E - - E -
Vznešený druid - N M E - N - - VM E - - E -
Arcidruid - N M E - N - - VM E - - E -
Černokněžník - N M E - N - - VM E - - E -
Kouzelník - N E - - M - - VM E - - - -
Čaroděj - N E - - M - - VM E - - - -
Arcimág - N E - - M - - VM E - - - -
Lich - N E - - M - - VM E - - - -

Upozornění: Pokud si hodláte zvýšit úroveň dovedností Uhýbání a Beze zbraně, může se vám stát, že vám učitel oznámí vaši nepřipravenost. V dialogu povýšení na velmistra v Uhýbání totiž chybí podstatná informace. Abyste se mohli stát velmistry v Uhýbání, musíte mít zaroveň investováno 10 bodů do dovednosti Beze zbraně (stačí na normální úrovni). Totéž platí opačně pro velmistrovství v boji Beze zbraně, musíte mít investováno 10 bodů do dovednosti Uhýbání.

Ostatní dovednosti

(N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, VM - velmistrovská úroveň)

Povolání Alchymie Mistr zbraní Posilování Identifikace věcí Identifikace nestvůr Vzdělávání Odstraňování pastí Meditace Obchodování Vnímání Opravování věcí Kradení
Rytíř - M M - - N N - E E M -
Šlechtic - M M - - N N - E E M -
Šampión - VM VM - - N N - E E VM -
Černý rytíř - VM VM - - N N - E E VM -
Paladin - E M - - N - E E N M -
Křižák - E M - - N - E E N M -
Hrdina - E M - - N - E E N VM -
Zloduch - E M - - N - E E N VM -
Lučištník - E E - - M N E E M E -
Bojový mág - E E - - M N E E M E -
Lučištnický mistr - E E - - M E E E VM E -
Ostřelovač - E E - - M E E E VM E -
Hraničář N E E N M E E N N M N E
Lovec N E E N M E E N N M N E
Pán hraničářů N E E N VM E E N N M N E
Lovec odměn N E E N VM E E N N M N E
Zloděj E M E M - E M - M M N M
Lupič E M E M - E M - M M N M
Zvěd E M E M - E VM - M M N VM
Vrah E M E M - E VM - M M N VM
Mnich - M M - E M N - - E - N
Zasvěcenec - M M - E M E - - E - N
Mistr - M VM - E VM E - - E - N
Ninja - M VM - E VM M - - E - E
Klerik E - N - E M - M M E M -
Kněz E - N - E M - M M E M -
Kněz Světla E - N - E M - M VM E M -
Kněz Temnoty E - N - E M - M VM E M -
Druid M N - E E M - M E E - -
Vznešený druid M N - E E M - M E E - -
Arcidruid VM N - E E M - VM E E - -
Černokněžník VM N - E E M - VM E E - -
Kouzelník M - - M M M - M N E E -
Čaroděj M - - M M M - M N E E -
Arcimág M - - VM VM M - M N E E -
Lich M - - VM VM M - M N E E -