Alchymie

 

Alchymie patří ve světě Might and Magic mezi mocné dovednosti. Na velmistrovských úrovních se ji dokážou naučit jen povolání odvozená od druida, ale užitek z ní mají všichni. Nejsilnější lektvary dokáží postavě trvale zvýšit základní atributy a výroba lektvarů z ingrediencí může být také celkem výnosným artiklem. Levné suroviny lze díky ní snadno zúročit při výrobě složitějších směsí. Např. ze surovin za 8 zl. lze ve finále vyrobit až elixír za 2000 zl. Ale také naopak, z obchodních důvodů nemá smysl míchat jednoduché lektvary z drahých ingrediencí, cena každého druhu lektvaru je totiž pevně daná bez ohledu na jeho další parametry. Z tohoto pohledu by to bylo zbytečné mrhání zdroji. Lepší suroviny je dobré si schovávat pro silnější lektvary (viz níže).

Každá z ingrediencí je charakterizována parametrem síly, který určuje jak silný bude lektvar, který z ní připravíme. V případě kombinací složitějších lektvarů je výsledná síla rovna průměru obou použitých lektvarů. Do síly lektvaru se promítají i investované body v dovednosti alchymie. Takže např. při přípravě Magického nápoje z kořenů phirny bude výsledná síla lektvaru v základu 1 bod, když ho bude míchat postava s 5-ti body v alchymii, bude výsledná síla už 1 + 5 = 6 bodů.

Lektvary se připravují mícháním ingrediencí v prázdných lahvích (pomocí pravého tlačítka myši) nebo mícháním lektvarů vzájemně mezi sebou (při míšení lektvarů mezi sebou se obsah vždy slije do jedné lahvičky a druhá se vyprázdní).

Šedé lektvary, tzv. katalyzátory, jsou speciálním druhem lektvarů, které samy o sobě nemají žádné účinky, ale mohou být využity pro zvětšení (bohužel při nevhodném použití i pro snížení) síly jiných lektvarů - lektvar totiž přebírá sílu aplikovaného katalyzátoru. Při experimentech s nimi je proto třeba dávat dobrý pozor. Z uvedeného také plyne, že efekt katalyzátorů se nesčítá. Nemá proto smysl míchat jich do lektvaru více. Jen pro zajímavost, jelikož katalyzátory lze míchat i mezi sebou, je možné degradovat účinek silnějšího slabším - např. katalyzátor síla 5 namíchaný do katalyzátoru síla 60 = katalyzátor síla 5!

V následujících tabulkách naleznete soupis veškerých ingrediencí, které můžete ve hře nalézt.

Ingredience pro červené lektvary
Název: Bobule kominíčku
Síla: 1
Magická přísada neobvyklých vlastností. Bobule kominíčku mohou být použity pro namíchaní červeného lektvaru. (Použiješ je tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 1
Název: Drcené růžové lístky
Síla: 5
Magická přísada neobvyklých vlastností. Drcené růžové lístky mohou být použity pro namíchaní červeného lektvaru. (Použiješ je tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 10
Název: Ampule trolí krve
Síla: 10
Magická přísada neobvyklých vlastností. Ampule trolí krve může být použita pro namíchaní červeného lektvaru. (Použiješ ji tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 50
Název: Rubín
Síla: 20
Magická přísada neobvyklých vlastností. Rubín může být použit pro namíchaní červeného lektvaru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 100
Název: Dračí oko
Síla: 50
Magická přísada neobvyklých vlastností. Dračí oko může být použito pro namíchaní červeného lektvaru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 500
Ingredience pro modré lektvary
Název: Kořen z phimy
Síla: 1
Magická přísada neobvyklých vlastností. Kořen z phimy může být použit pro namíchaní modrého lektvaru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 1
Název: Úlomek meteoritu
Síla: 5
Magická přísada neobvyklých vlastností. Úlomek meteoritu může být použit pro namíchaní modrého lektvaru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 10
Název: Pero harpyje
Síla: 10
Magická přísada neobvyklých vlastností. Pero harpyje může být použito pro namíchaní modrého lektvaru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 50
Název: Měsíční kámen
Síla: 20
Magická přísada neobvyklých vlastností. Měsíční kámen může být použit pro namíchaní modrého lektvaru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 100
Název: Elfí muchomůrka
Síla: 50
Magická přísada neobvyklých vlastností. Elfí muchomůrka může být použita pro namíchaní modrého lektvaru. (Použiješ ji tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 500
Ingredience pro žluté lektvary
Název: Žluté květy máku
Síla: 1
Magická přísada neobvyklých vlastností. Žluté květy máku mohou být použity pro namíchaní žlutého lektvaru. (Použiješ je tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 1
Název: Prach z Fae
Síla: 5
Magická přísada neobvyklých vlastností. Prach z Fae může být použit pro namíchaní žlutého lektvaru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 10
Název: Síra
Síla: 10
Magická přísada neobvyklých vlastností. Síra může být použita pro namíchaní žlutého lektvaru. (Použiješ ji tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 50
Název: Granát
Síla: 20
Magická přísada neobvyklých vlastností. Granát může být použit pro namíchaní žlutého lektvaru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 100
Název: Ampule ďáblovy krve
Síla: 50
Magická přísada neobvyklých vlastností. Ampule ďáblovy krve může být použita pro namíchaní žlutého lektvaru. (Použiješ ji tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 500
Ingredience pro katalyzátory
Název: Houba
Síla: 1
Magická přísada neobvyklých vlastností. Houba může být použita pro namíchaní katalyzátoru. (Použiješ ji tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 1
Název: Obsidián
Síla: 5
Magická přísada neobvyklých vlastností. Obsidián může být použit pro namíchaní katalyzátoru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 10
Název: Ampule endoplazmy
Síla: 10
Magická přísada neobvyklých vlastností. Ampule endoplazmy může být použita pro namíchaní katalyzátoru. (Použiješ ji tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 50
Název: Rtuť
Síla: 20
Magická přísada neobvyklých vlastností. Rtuť může být použita pro namíchaní katalyzátoru. (Použiješ ji tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 100
Název: Kámen mudrců
Síla: 75
Magická přísada neobvyklých vlastností. Kámen mudrců může být použit pro namíchaní katalyzátoru. (Použiješ ho tak, že přísadou klikneš pravým tlačítkem na prázdnou láhev.
Cena: 500

Podle úrovně dovednosti alchymie rozlišujeme 5 kategorií lektvarů:

  1. jednoduché lektvary (šedé, modré, červené a žluté lektvary), smí je míchat i postavy bez znalosti alchymie
  2. jednoduché směsi (zelené, oranžové a fialové lektvary), vznikají smícháním jednoduchých lektvarů, k jejich mísení je třeba alespoň normální úrovně dovednosti alchymie
  3. vrstvené lektvary (lektvar se skládá z vrstev barvy obou původních lektvarů), jsou obvykle směsí základního lektvaru a jednoduché směsi, k jejich mísení je třeba alespoň expertní úrovně dovednosti alchymie
  4. bílé lektvary (obvykle kombinace vrstvených lektvarů), k jejich mísení je třeba alespoň mistrovské úrovně dovednosti alchymie
  5. černé lektvary, smí mísit pouze velmistři alchymie

Úroveň dovednosti alchymie má tedy vliv pouze na schopnost míchat lektvary vyšších kategorií, nijak se neprojevuje v jejich síle. Velmistr opravdu namíchá stejně silný lektvar Hojení ran jako učedník se shodným počtem bodů v normální úrovni alchymie. Pokud postava nedosahuje potřebné úrovně v dovednosti alchymie, bude pokus o namíchání vyššího lektvaru neúspěšný a obvykle dojde k výbuchu.

Černé lektvary dávají bez ohledu na parametr síly konstantní efekt. V případě elixírů zvyšujících základní atributy postavy může každá postava "úspěšně" vypít jen jeden lektvar každého druhu. Jakákoliv další konzumace daného lektvaru už ke zvýšení příslušného atributu nepovede. Je tedy možno si pomocí elixíru zvýšit jen 50 bodů každého atributu.

Ani u bílých lektvarů stejného typu neni efekt kumulativní (nesčítá se), vždy se projeví jen nejsilnější použitý lektvar, který přebije účinek toho slabšího. Naopak slabší lektvar v žádném případě nesníží účinky silnějšího.

U vrstvených lektvarů přidávajících bonus k určité vlastnosti (lektvary s efekty kouzel Požehnání, Kamenná kůže a Hrdinství) je pak efekt už zcela konstantní a činí +5 k dané vlastnosti. Síla lektvaru má vliv jen na délku trvání, takže silnější lektvar změní jen její dobu. Výsledek je celkově slabší, než při použití odpovídajícího kouzelného svitku, ovšem právě délka trvání kouzla je už v základu o něco delší (při vyšší síle lektvaru pak roste dokonce výrazně rychleji, než u příslušných magických dovedností).

Z toho všeho plyne několik důležitých pouček:

Ke všemu lektvar narozdíl od kouzla nemůže selhat, účinkuje vždy. Lektvary jako jsou Odstranění prokletí, Odstranění šílenství nebo Sejmi strach obcházejí nutnost ovládat magii mysli nebo ducha na vyšších úrovních, což se v počátcích nebo u družiny bez klerika / druida může hodit. Ještě výraznější rozdíl přinášejí třeba bílé lektvary s bonusem k odolnostem - i slabší verze se pomalu dotahují na účinek odpovídajících kouzel. Kupříkladu mág s velmistrovskou úrovní magie vzduchu (10 bodů), dokáže seslat Ochranu proti vzduchu s bonusem +40 bodů k odolnosti proti vzduchu a trvání 10 hodin. Velmistr alchymie (10 bodů) umí z nejběžnějších ingrediencí vyrobit lektvar Odolnosti proti vzduchu o síle 11 bodů. Tedy bonus +33 bodů k odolnosti proti vzduchu a trvání 5 hodin 30 minut. Ovšem aplikací katalyzátoru z kamene mudruců dokáže vyrobit lektvar o síle 85 bodů. V tu chvíli je bonus k odolnosti +255 bodů a délka trvání 1 den 18 hodin 30 minut. To je prakticky už mimo schopnosti elementární magie.

I při maximálním investovaném množství 60 bodů do magie vzduchu by to bylo "jen" +240 bodů k odolnosti. Přitom ve hře by získat tak vysokou úroveň obnášelo nutnost investice 1829 zkušenostních bodů, čemuž odpovídá level 152 prakticky při čisté specializaci na tuto jednu dovednost + cca 3,5 roku herního času samotného tréninku. Konkurovat by tomu mohla jen specializace na magii světla, kdy kombinace velmistrovské úrovně (60 bodů) a kouzla Den ochrany, lze dosáhnout bonusu +300 bodů k odolnosti. Ovšem investicí 25 bodů do alchymie to lze snadno vyrovnat. V tomto se právě ukrývá síla alchymie, kdy lze s nepoměrně menším úsilím dosáhnout výborných výsledků.

Jednotlivé ingredience nelze přidávat přímo, vždy je třeba z nich nejprve vytvořit lektvar a teprve ten použít k mísení. Když se postavě podaří vytvořit nový lektvar, bude potřebná kombinace ingrediencí automaticky zapsána do poznámek. Neni však třeba lektvary tvořit zkusmo, ale můžeme si v alchymistickém obchodě zakoupit již hotový recept, podle kterého příslušný lektvar vyrobíme. Má to však tu nevýhodu, že lze zakoupit jen recepty na elixíry a bílé lektvary - pro lektvary nižších úrovní recepty nejsou. Recept pro elixír stojí 500 zl, pro bílý lektvar pak 150 zl. Jejich přehled naleznete v následující tabulce.

Název lektvaru Typ lektvaru Recept
Elixír mládí Černý lektvar Elixír mládí může odstranit nežádoucí účinky umělého zestárnutí. Pro jeho namíchání potřebuješ najít správnou kombinaci tří ze základních přísad.
Elixír síly Černý lektvar Elixír síly je snem každého dobrodruha. Trvale přidá komukoliv sílu a změní ho tak v bojový stroj. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci čtyř nějakých červených přísad plus dva některé druhy modrých přísad a jedné žluté přísady.
Elixír přesnosti Černý lektvar Elixír přesnosti je snem každého lukostřelce. Trvale zvýší komukoliv přesnost a změní ho tak v bojový stroj. Pro jeho namíchání potřebuješ najít správnou kombinaci čtyř druhů žlutých přísad plus některých dvou druhů červených přísad a jedné modré přísady.
Elixír osobnosti Černý lektvar Elixír osobnosti trvale zvýší osobnost a tím i množství many, které od osobnosti závisí. Pro jeho namíchání potřebuješ najít správnou kombinaci jedné z červených přísad plus čtyř druhů modrých přísad a dvou druhů žlutých.
Elixír odolnosti Černý lektvar Elixír odolnosti je snem každého dobrodruha. Trvale zvýší odolnost kterékoliv postavě a změní ji tak v bojový stroj. Výrazně zvýší její zdraví vysoko nad její normál. Pro jeho namíchání potřebuješ najít správnou kombinaci dvou nějakých červených přísad plus čtyř druhů modrých přísad a jedné žluté přísady.
Elixír inteligence Černý lektvar Elixír inteligence trvale zvýší postavě inteligenci, zvýší celkové množství many, které od inteligence závisí. Pro jeho namíchání potřebuješ najít správnou kombinaci jedné z červených přísad plus dvou druhů modrých přísad a čtyř žlutých.
Elixír rychlosti Černý lektvar Elixír rychlosti se hodí hlavně v případě, pokud družina bojuje s rychlými nestvůrami. Elixír trvale zvýši rychlost, čímž se postava dostane na tah dříve než nestvůra. Rychlosti nikdy není dost. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci čtyř nějakých červených přísad plus dva některé druhy modrých přísad a jedné žluté přísady.
Elixír štěstí Černý lektvar Elixír štěstí může být řešením pro družinu, která nemá dovednost odstraňování pastí. Trvalé zvýšení štěstí je zrovna to, co potřebuješ, aby ses vyhnul nastraženým pastím. Štěstí není nikdy dost. Pro jeho namíchání potřebuješ najít správnou kombinaci dvou nějakých červených přísad plus tří druhů modrých přísad a tří žlutých přísad.
Drakobijný nátěr Černý lektvar Drakobijný nátěr přidá nemagické zbrani schopnost Zhouba draků. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci čtyř nějakých červených přísad plus tří druhů modrých přísad a dvou druhů žlutých.
Odkamenění Černý lektvar Odkamenění ti umožní odstranit zkamenění. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci tří nějakých červených přísad plus některé dva druhy modrých přísad a tří žlutých přísad.
Zvýšení síly Bílý lektvar Zvýšení síly dočasně zvýší sílu postavy tehdy, kdy to budeš potřebovat. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci tří nějakých červených přísad a některých dvou modrých přísad.
Zvýšení intelektu Bílý lektvar Zvýšení intelektu dočasně zvýší tvou inteligenci tehdy, kdy to budeš potřebovat. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci dvou modrých druhů přísad a tří druhů žlutých přísad.
Zvýšení osobnosti Bílý lektvar Zvýšení osobnosti dočasně zvýší tvou osobnost tehdy, kdy to budeš potřebovat. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci tří modrých druhů přísad a dvou druhů žlutých přísad.
Zvýšení odolnosti Bílý lektvar Zvýšení odolnosti dočasně zvýší tvou odolnost tehdy, kdy to budeš potřebovat. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci dvou nějakých červených přísad a tří druhů modrých přísad.
Zvýšení rychlosti Bílý lektvar Zvýšení rychlosti dočasně zvýší tvou rychlost tehdy, kdy to budeš potřebovat. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci tří nějakých červených přísad a dvou druhů žlutých přísad.
Zvýšení přesnosti Bílý lektvar Zvýšení přesnosti dočasně zvýší tvou přesnost tehdy, kdy to budeš potřebovat. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci dvou nějakých červených přísad a tří druhů žlutých přísad.
Plamenný nátěr Bílý lektvar Plamenný nátěr přidá obyčejné zbrani schopnost ...ohně. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci dvou nějakých červených přísad plus jedné modré přísady a dvou druhů žlutých přísad.
Mrazivý nátěr Bílý lektvar Mrazivý nátěr přidá obyčejné zbrani schopnost ...mrazu. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci dvou nějakých červených přísad plus dvou modrých druhů přísad a jedné žluté.
Zhoubný nátěr Bílý lektvar Zhoubný nátěr přidá obyčejné zbrani schopnost ...jedu. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci některé červené přísady plus dvou modrých druhů přísad a dvou druhů žlutých přísad.
Jiskrný nátěr Bílý lektvar Jiskrný nátěr přidá obyčejné zbrani schopnost ...jisker. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci tří nějakých červených přísad plus jedné modré přísady a jedné žluté přísady.
Svištivý nátěr Bílý lektvar Svištivý nátěr přidá obyčejné zbrani schopnost ...rychlosti. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci některé červené přísady plus tří modrých druhů přísad a jedné žluté přísady.
Lék na ochromení Bílý lektvar Lék na ochromení vyléčí tvé postavě ochromení. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci některé červené přísady plus jedné modré přísady a tří druhů žlutých přísad.
Božské uzdravení Bílý lektvar Božského uzdravení odstraňuje všechny negativní stavy kromě zkamenění, smrti a zahubení. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci některé červené přísady plus jedné modré přísady a tří druhů žlutých přísad.
Božský lék Bílý lektvar Božský lék je mnohem silnější než lektvar Hojení ran. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci tří nějakých červených přísad a tří druhů žlutých přísad.
Božská síla Bílý lektvar Božské síly je mnohem silnější než lektvar Magický nápoj. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci tří nějakých modrých přísad a tří druhů žlutých přísad.
Zvýšení štěstí Bílý lektvar Zvýšení štěstí dočasně zvýší tvé štěstí tehdy, kdy to budeš potřebovat. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci tří nějakých červených přísad a tří druhů modrých přísad.
Odolnost proti ohni Bílý lektvar Odolnosti proti ohni dočasně zvýší tvoji odolnost proti škodám způsobeným magii ohně. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci dvou nějakých červených přísad plus jedné modré přísady a tří druhů žlutých přísad.
Odolnost proti vzduchu Bílý lektvar Odolnosti proti vzduchu dočasně zvýší tvoji odolnost proti škodám způsobeným magii vzduchu. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci tří druhů červených přísad plus dvou druhů modrých přísad a jedné žluté.
Odolnost proti vodě Bílý lektvar Odolnosti proti vodě dočasně zvýší tvoji odolnost proti škodám způsobeným magii vody. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci jedné z červených přísad plus tří modrých druhů přísad a dvou druhů žlutých přísad.
Odolnost proti zemi Bílý lektvar Odolnosti proti zemi dočasně zvýší tvoji odolnost proti škodám způsobeným magii země. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci některých tří druhů červených přísad plus jedné z modrých druhů přísad a dvou žlutých přísad.
Odolnost proti mysli Bílý lektvar Odolnosti proti mysli dočasně zvýší tvoji odolnost proti škodám způsobeným magii mysli. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci dvou některých druhů červených přísad plus tří nějakých modrých přísad a jedné žluté přísady.
Odolnost proti tělu Bílý lektvar Odolnosti proti tělu dočasně zvýší tvoji odolnost proti škodám způsobeným magii těla. Pro jeho namíchání potřebuješ správnou kombinaci jedné z červených přísad plus dvou nějakých modrých přísad a tří žlutých přísad.

Pokud si stále nevíte s některými lektvary rady nebo nechcete pokusničit, tak v následujícím přehledu naleznete konkrétní návody na jednotlivé lektvary.

Normální úroveň

Katalyzátor (šedý lektvar)
Účinek: Katalyzátor se používá pro zvýšení síly lektvaru. Slabší lektvar převezme sílu po silnějším katalyzátoru.
Výroba: Ze šedých ingrediencí
Cena: 1
Magický nápoj (modrý lektvar)
Účinek: Obnoví (10 + síla lektvaru) bodů many.
Výroba: Z modrých ingrediencí
Cena: 5
Hojení ran (červený lektvar)
Účinek: Hojí (10 + síla lektvaru) bodů zdraví.
Výroba: Z červených ingrediencí
Cena: 5
Posilovací nápoj (žlutý lektvar)
Účinek: Léčí únavu.
Výroba: Ze žlutých ingrediencí
Cena: 5
Probuzení (zelený lektvar)
Účinek: Odstraní spánek.
Výroba: Modrý + žlutý lektvar
Cena: 50
Léčení nemocí (oranžový lektvar)
Účinek: Léčí nemoc.
Výroba: Červený + žlutý lektvar
Cena: 50
Protijed (fialový lektvar)
Účinek: Léčí otravu.
Výroba: Modrý + červený lektvar
Cena: 50

Expertní úroveň

Požehnání
Účinek: Funguje jako kouzlo požehnání a trvá 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Červený + zelený lektvar
Cena: 150
Odstranění šílenství
Účinek: Odstraňuje šílenství.
Výroba: Oranžový + zelený lektvar
Cena: 150
Zpevnění předmětu
Účinek: Zpevní předmět a tím jej učiní odolnějším vůči zničení.
Výroba: Žlutý + zelený lektvar
Cena: 150
Zrychlení
Účinek: Funguje jako kouzlo zrychlení a trvá 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Červený + oranžový lektvar
Cena: 150
Hrdinství
Účinek: Funguje jako kouzlo Hrdinství a trvá 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Červený + fialový lektvar
Cena: 150
Ochrana
Účinek: Funguje jako kouzlo Ochrana a trvá 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Modrý + oranžový lektvar
Cena: 150
Nabití předmětu
Účinek: Funguje jako kouzlo Nabití předmětu. Předmět trvale ztrácí (70% - síla lektvaru) svých náplní.
Výroba: Modrý + zelený lektvar
Cena: 150
Odstranění prokletí
Účinek: Odstraňuje prokletí.
Výroba: Fialový + zelený lektvar
Cena: 150
Sejmi strach
Účinek: Odstraňuje strach.
Výroba: Oranžový + fialový lektvar
Cena: 150
Štít
Účinek: Funguje jako kouzlo Štít a trvá 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Modrý + fialový lektvar
Cena: 150
Kamenná kůže
Účinek: Funguje jako kouzlo Kamenná kůže a trvá 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Žlutý + oranžový lektvar
Cena: 150
Dýchání pod vodou
Účinek: Odstraňuje nebezpečí utonutí.
Výroba: Žlutý + fialový lektvar
Cena: 150

Mistrovská úroveň

Zvýšení přesnosti
Účinek: Dočasně zvýší přesnost postavy o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Kamenná kůže + oranžový lektvar
Cena: 750
Zvýšení odolnosti
Účinek: Dočasně zvýší odolnost postavy o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Štít + fialový lektvar
Cena: 750
Zvýšení intelektu
Účinek: Dočasně zvýší inteligenci postavy o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Zpevnění předmětu + zelený lektvar
Cena: 750
Zvýšení štěstí
Účinek: Dočasně zvýší štěstí postavy o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Štít + Hrdinství
Cena: 750
Zvýšení síly
Účinek: Dočasně zvýší sílu postavy o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Hrdinství + fialový lektvar
Cena: 750
Zvýšení osobnosti
Účinek: Dočasně zvýší osobnost postavy o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Nabití předmětu + zelený lektvar
Cena: 750
Zvýšení rychlosti
Účinek: Dočasně zvýší rychlost postavy o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Zrychlení + oranžový lektvar
Cena: 750
Odolnost proti vzduchu
Účinek: Dočasně zvýší odolnost proti vzduchu o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Štít + Zrychlení
Cena: 750
Odolnost proti tělu
Účinek: Dočasně zvýší odolnost proti tělu o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Nabití předmětu + Kamenná kůže
Cena: 750
Odolnost proti zemi
Účinek: Dočasně zvýší odolnost proti zemi o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Hrdinství + Kamenná kůže
Cena: 750
Odolnost proti ohni
Účinek: Dočasně zvýší odolnost proti ohni o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Zpevnění předmětu + Zrychlení
Cena: 750
Odolnost proti mysli
Účinek: Dočasně zvýší odolnost proti mysli o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Nabití předmětu + Hrdinství
Cena: 750
Odolnost proti vodě
Účinek: Dočasně zvýší odolnost proti vodě o 3x síla lektvaru na 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Zpevnění předmětu + Štít
Cena: 750
Lék na ochromení
Účinek: Odstraňuje ochromení.
Výroba: Kamenná kůže + zelený lektvar, nebo Zpevnění předmětu + oranžový lektvar
Cena: 750
Božský lék
Účinek: Vyléčí 5x síla lektvaru bodů zdraví.
Výroba: Zrychlení + Kamenná kůže
Cena: 750
Božské uzdravení
Účinek: Odstraňuje všechny negativní stavy kromě smrti, zkamenění a zahubení.
Výroba: Nabití předmětu + Zrychlení, nebo Zpevnění předmětu + Hrdinství, nebo Štít + Kamenná kůže
Cena: 750
Božská síla
Účinek: Obnoví 5x síla lektvaru bodů many.
Výroba: Zpevnění + Nabití předmětu
Cena: 750
Plamenný nátěr
Účinek: Nemagické zbrani dodá vlastnost "... ohně" na dobu 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Zrychlení + zelený lektvar nebo Kamenná kůže + fialový lektvar
Cena: 750
Mrazivý nátěr
Účinek: Nemagické zbrani dodá vlastnost "... mrazu" na dobu 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Hrdinství + zelený lektvar nebo Štít + oranžový lektvar
Cena: 750
Zhoubný nátěr
Účinek: Nemagické zbrani dodá vlastnost "... jedu" na dobu 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Zpevnění předmětu + fialový lektvar nebo Nabití předmětu + oranžový lektvar
Cena: 750
Jiskrný nátěr
Účinek: Nemagické zbrani dodá vlastnost "... jisker" na dobu 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Hrdinství + oranžový lektvar nebo Zrychlení + fialový lektvar
Cena: 750
Svištivý nátěr
Účinek: Nemagické zbrani dodá vlastnost "... rychlosti" na dobu 30 minut za bod síly lektvaru.
Výroba: Nabití předmětu + fialový lektvar nebo Štít + zelený lektvar
Cena: 750

Velmistrovská úroveň

Elixír přesnosti
Účinek: Přidá postavě trvale 50 bodů do přesnosti.
Výroba: Zvýšení přesnosti + zelený lektvar
Cena: 2000
Elixír inteligence
Účinek: Přidá postavě trvale 50 bodů do inteligence.
Výroba: Zvýšení + oranžový lektvar
Cena: 2000
Elixír osobnosti
Účinek: Přidá postavě trvale 50 bodů do osobnosti.
Výroba: Zvýšení osobnosti + fialový lektvar
Cena: 2000
Elixír štěstí
Účinek: Přidá postavě trvale 50 bodů do štěstí.
Výroba: Kamenná kůže + Svištivý lektvar
Cena: 2000
Elixír odolnosti
Účinek: Přidá postavě trvale 50 bodů do odolnosti.
Výroba: Zvýšení odolnosti + zelený lektvar
Cena: 2000
Elixír síly
Účinek: Přidá postavě trvale 50 bodů do síly.
Výroba: Zvýšení síly + oranžový lektvar
Cena: 2000
Elixír rychlosti
Účinek: Přidá postavě trvale 50 bodů do rychlosti.
Výroba: Zvýšení rychlosti + fialový lektvar
Cena: 2000
Elixír mládí
Účinek: Odstraní veškeré nepřirozené stárnutí.
Výroba: Posvěcení + Božské uzdravení, nebo Ochrana + Božské uzdravení, nebo Dýchání pod vodou + Božské uzdravení
Cena: 2000
Drakobijný nátěr
Účinek: Nemagické zbrani dodá vlastnost "Zhouba draků".
Výroba: Štít + Plamenný nátěr
Cena: 2000
Odkamenění
Účinek: Odstraní zkamenění.
Výroba: Hrdinství + Odstraň ochromení
Cena: 2000