Trénink postav

 

Postavy plněním zadaných úkolů a bojem získávají zkušenosti, které je možné při dosažení určité hodnoty proměnit tréninkem na dovednostní body. Postava při tom postupuje o úroveň (level) výše a krom dovednostních bodů se jí zvyšuje množství zdraví a many (viz tabulky v části vlastnosti postav). Jedná se o základní trénink, který je za poplatek prováděn v trenérských halách (cvičírnách). Trenéři se liší nejenom úrovní, do které mohou postavy vytrénovat, ale také cenou. Cenu tréninků však můžete snížit tím, že postavy naučíte dovednost Obchodování. Rozmístění cvičíren uvádí následující tabulka:

Umístění Název Základní cena tréninku *) Maximální level
Nový Sorpigal Novosorpigalské tréninkové kolbiště 10 15
Hrad Ironfist Královská tělocvična 30 200
Zátoka pašeráků Námořní akademie 20 20
Svobodný přístav Akademie Svobodného přístavu 30 60
Mist Ostrovní tréninková hala 15 30
Stříbrná zátoka Abdulovo laciné tréninkové centrum 25 40
Bílá čapka Pobřežní akademie 25 50
Blackshire Vlčí doupě 40 100
Kriegspire Výcvik u Osamělého stromu 30 80
Rajské údolí Tréninková škola 50 120 (+ viz poznámka)
 
*) vysvětlení dále v textu

V počátku je samozřejmě nejvýhodnější cvičit v Novém Sorpigalu a pak v Zátoce pašeráků. Poté je dobré se přesunout do Stříbrné zátoky, protože zdejší cvičiště je opravdu levné a pak do Bílé Čapky. Nejdražší cvičiště je v Blackshiru a Rajském údolí, které je zároveň jediné, které vás vytrénuje na maximální možný level ve hře. Oběma se proto z počátku vyhýbejte, dokud to jen půjde.

Konkrétní cenu tréninku si můžete i snadno vypočítat. Používá se k tomu hodnota základní ceny tréninku, která je odvozena z ceny za trénink z prvního na druhý level. Cena tréninku při přechodu na další level se pak počítá prostým násobením základní cena x aktuální level x hodnost, kde hodnost odráží úroveň povýšení. Základní povolání má hodnost rovnu 1, první povýšení pak 2 a druhé povýšení má hodnotu 3. Pokud nás tedy např. zajímá cena za trénink kněze (hodnost je tedy 3) z 14 levelu na 15 level ve cvičírně v Novém Sorpigalu, pak je to 10 x 14 x 3 = 420 zlatých.

Protože každý trénink vás krom peněz stojí i strávený čas, budete po tréninku opouštět cvičírny vždy s časovou ztrátou. Doba tréninku je totiž v každé z enrothských cvičíren stanovena na rovných 7 dní a je přitom jedno, jestli budete cvičit jen jeden level, nebo vycvičíte více levelů najednou. Protože den, kdy trénink nastoupíte se nepočítá jako celek (počítat se začíná až od následujícího dne), je třeba ve skutečnosti k časové ztrátě připočítat i čas, kdy do cvičírny vstoupíte a ubrat ze dne, kdy cvičírnu opustíte. Jakmile tedy trénink ukončíte, bude datum o 8 dní dále. Tohle je třeba mít na paměti hlavně při plnění časových úkolů. Vzhledem k výše uvedenému je též zřejmé, že se z časových důvodů nevyplatí cvičírny navštěvovat kvůli povýšení jen jednoho levelu, ale je dobré cvičit až více levelů najednou.

Poznámka: Jenom si dovolím ještě poznámku k maximálnímu levelu postavy, protože ten je závislý na nainstalovaných patchích. Podle oficiálního vyjádření NWC, ve verzi hry 1.0 byl zkušenostní strop pro postavu přibližně 6 miliónů zkušenostních bodů, což odpovídá max. levelu 110. S patchem 1.1 se pak limit posunul nad 6 miliónů a ve finále je dokonce možno ve hře dosáhnout více jak 20 miliónů zkušenostních bodů, což přesahuje v tabulce uvedený level 200. Nemohu posoudit, jak to doopravdy s těmi zkušenostními body je, protože hru ve verzi 1.0 jsem raději ani nezkoušel dohrát a v případě ostatních verzí jsem pak čísel nad level 140 nedosáhl. Zkusil jsem však pár pokusů s použitím mm6 character editoru a dospěl jsem k závěru, že i hra ve verzi 1.0 umí pracovat se zkušenostním stropem nad 6 miliónů zkušenostních bodů a ve všech verzích hry nad level 200 trénuje vždy jen Tréninková škola v Rajském údolí a neni k tomu zapotřebí předchozího tréninku v Královské tělocvičně v Hradu Ironfist (Železná pěst). Uvádím to proto, že jednou se mi z nějakých neznámých příčin přímého tréninku v Rajském údolí dosáhnout nepodařilo (byl tam onen uvedený limit 120) a postavy jsem musel nejprve vycvičit v Ironfistu do levelu 200. Těžko říci, zda-li se nejednalo jen o bug, proto bych to osobně bral raději s rezervou. Datový soubor totiž ani u verze 1.0 nemá u Tréninkové školy nastaveno omezení.

Pro postup na další level v základním tréninku platí jednoduché pravidlo. Vždy potřebujete o 1000 zkušeností více, než bylo třeba při postupu na předchozí level. Např. pro postup z 1 levelu na 2 level potřebujete získat 1000 zkušeností, ze 2 na 3 už je to 2000 zkušeností, ze 3 na 4 level 3000 zkušeností atd., tedy platí rovnice: potřebné zkušenosti = (level - 1) * 1000. S výhodou je možné využít následujícího vzorce, který je úpravou vzorce uvedeného na stránkách mm-world.gamesurf.tiscali.de (původní vzorec počítal skok mezi levely, namísto level - 1 je tam level + 1):

dosažené zkušenosti = 1000 * [ level * (level - 1) / 2 ]

Pro názornost uvedu příklad: na 6 levelu bude mít postava celkem 1000*[6*(6-1)/2] = 15 000 zkušeností anebo jinak také řečeno, při dosažení 15 000 zkušeností bude moci postava postoupit na 6 level.

 

level postavy pro dosažení následujícího levelu je třeba zkušeností celkový počet získaných zkušeností
1 1000 0
2 2000 1000
3 3000 3000
4 4000 6000
5 5000 10000
6 6000 15000
7 7000 21000
8 8000 28000
9 9000 36000
10 10000 45000

 

Počet získávaných zkušeností lze ovlivnit dovedností vzdělávání (viz. Dovednosti). Postava s touto dovedností získává bonus k dosaženým zkušenostem a velikost tohoto bonusu je úměrná počtu investovaných bodů do dovednosti a úrovni dovednosti. Krom toho je možné si ve hře najmout do party NPC, která poskytují bonus k získaným zkušenostem.

Množství dovednostních bodů, které postava postupen o úroveň získává neni konstantní. Do levelu 9 získává postava za každý postup 5 dovednostních bodů, do levelu 19 je to 6 bodů atd., vždy za každou další desítku je to o 1 dovednostní bod navíc. Blíže viz následující tabulka.

 

level počet dovednostních bodů získaný za každý postup
1-9 5
10-19 6
20-29 7
30-39 8
40-49 9
50-59 10
a dále vždy o 1 bod navíc

 

Získané dovednostní body pak můžete investovat při sekundárním tréninku, což je trénink jednotlivých dovedností postavy. Tento výcvik provádějí učitelé dovedností a jejich seznam a rozmístění naleznete zde. Na úroveň experta je třeba mít v dovednosti 4 body a na mistra 10 bodů. Ke zvýšení hodnoty dovednosti o jedna potřebujete stejný počet dovednostních bodů, jako je velikost vyšší hodnoty. Např. máme v dovednosti obchodování 1 bod, pokud chceme dovednost zvýšit na 2 body, musíme do ní investovat 2 dovednostní body. Ze 2 bodů na 3 to budou 3 dovednostní body atd. Systém je tedy stejný jako u předchozích dílů. Pro názornost uvádím následující tabulku, do hodnoty dovednosti 10:

 

hodnota dovednosti ke zvýšení na následující hodnotu je třeba investovat dovednostních bodů celkový počet investovaných dovednostních bodů
1 2 0
2 3 2
3 4 5
4 5 9
5 6 14
6 7 20
7 8 27
8 9 35
9 10 44
10 11 54

 

Jak je patrné, trénink dovedností (skillů) je na vyšších úrovních náročný na množství dovednostních bodů. Je proto dobré se při vývoji postavy orientovat spíše jen na podstatné skilly pro dané povolání a nesnažit se o univerzálnost.